Page 1

economics through a

macrofying glass

Bucharest - 2012


Voluntari pentru Idei si Proiecte (VIP) este o organizație

studențească non-guvernamentală și non-profit, formată din voluntari studenți ai universităților din București. În 13 ani de existență, VIP a reușit să se constituie într-un mediu eficient de pregătire profesională și dezvoltare personală extrauniversitară. Misiunea VIP, aceea de a transforma potenţialul în excepţional, nu privește doar membrii organizaţiei, întrucât proiectele implică şi un număr considerabil de studenţi care nu aparţin VIP. Prin activitatea sa, VIP încearcă să faciliteze unui număr cât mai mare de studenţi implicarea în societate, să le ofere mijloacele şi uneltele cu care să poată clădi o carieră și valorificarea potențialului individual . Structura VIP este asemănătoare unei companii, oferind un mediu integrator în care membrii să poată comunica cu o mai mare eficienţă. Astfel, există patru comunități Econosofia (pentru pasionații de macroeconomie, politici publice, monetare și geopolitică), Business Club (pentru viitorii antreprenori), Leadership Development (pentru dezvoltare personală) și International Affairs (pentru studenții pasionați de interculturalitate și geopolitică). Pe lângă faptul că este structurat in patru comunităţi, VIP “ţine sub umbrelă” şi cinci departamente (Relatii Publice, Marketing, Resurse Umane, Vânzări și Financiar), iar fiecare membru poate alege să activeze în două dintre ele. Realizările VIP România până în prezent: • 13 ani de activitate • Aproximativ 155 de membri activi • Peste 500 alumni • 60 de proiecte desfăşurate atât la nivel local, național, cât și internațional, de-a lungul timpului • 17 proiecte în derulare • Peste 100 de parteneri din mediul privat • Aproximativ 50 de parteneri media • Un public de peste 9000 de aplicanți pentru proiectele noastre • Peste 1100 de participanți din majoritatea centrelor universitare din țară 1


Econosofia este comunitatea ce reuneşte studenţii pasionaţi de economie, geopolitică şi finanţe, caracterizaţi de spirit polemic şi dorinţa de informare. Mai mult decât orice, Econosofia este un mediu dinamic al învăţării şi dezvoltării constante, cu o ţintă precisă şi rezultate măsurabile. Înfiinţată în 1998, activitatea de bază a comunitaţii vizează formarea unor viitori specialişti ai mediului economic românesc. Printre proiectele de bază care sunt organizate anual de membrii activi se numără Economics through a Macrofying Glass, Econosofia Debate Sessions, Econosofia Conferences şi, începând din acest an, sunt organizate proiectele Sesiuni de Traininguri pentru Creier, Eco Nuts şi Field Trips. De asemenea, membrii Econosofia lucrează periodic la realizarea unei publicaţii nonacademice, conţinând analize precum şi recenzii de cărţi, purtând numele de Econosofia Journal. Pe lângă aceste proiecte, membrii actuali ai comunitații Econosofia realizează o serie de activităţi interne ce vizează aprofundarea cunoştiinţelor pe care le deţin. Astfel de activităţi cuprind dezbateri pe teme de macro şi microeconomie, cercuri pe pieţe financiare şi întâlniri periodice, având scopul de a discuta diverse lucrări de specialitate pe profilul comunitații. De-a lungul celor 13 ani, comunitatea Econosofia a creat legături strânse cu numeroşi parteneri din domeniul public, dar şi personalităţi ca Lajos Bokros, PhD, fost director la Banca Mondială, Lucian Croitoru, consilier BNR, Valentin Lazea, economist şef la BNR, Florin Cîțu, director al Departamentului de Vânzări și al Departamentului Piețe Financiare la ING România sau Tony Lybek, senior economist la Departamentul Monetar și Financiar al FMI.

1


Portofoliul de proiecte 2011 - Videoconferința British Council Videoconferința este rezultatul colaborării dintre Comunitatea Econosofia și British Council România. Specialistul din mediul economic a fost profesorul Paul Collier de la Universitatea Oxford, directorul Centre for the Study of African Economies şi autorul cărţii “The bottom billion”.

2011 - Economics through a Macrofying Glass Summer School A opta ediție a EMG-ului și-a propus să reunească timp de 14 zile 25 de studenți pasionaţi de macroeconomie, finanțe şi politici publice pentru a asista la seminarii susţinute de invitaţi de tradiţie. Pe parcursul celor două săptămâni, studenţii, împărţiţi in patru echipe, au elaborat lucrări de cercetare având subiecte înrudite cu tema școlii de vară: Modele moderne de creştere economică.

2011 - Econosofia Conferences Un proiect ce are ca obiectiv organizarea de conferinţe lunare în special pentru studenţii facultaţilor din ASE, facilitându-se astfel interacţiunea cu nume sonore din mediul academic românesc.

2010 - Economics through a Macrofying Glass Summer School Şcoală de vară de 10 zile în care cei 25 de participanți au beneficiat de seminarii cu Prof. Lajos Bokros și invitați de la FMI, BNR, Ambasada Marii Britanii, Ambasada SUA și economiști reprezentând sectorul financiar – bancar din România.

2


Portofoliul de proiecte 2009 - Discover the UN Un proiect realizat în parteneriat cu UNDP și UNFPA, pe tema asistenței pentru dezvoltare, sub forma unor conferințe .

2009 - Economics through a Macrofying Glass Cinci zile de seminarii cu Prof. Lajos Bokros, Phd, și invitați de la FMI, BNR.

2008 - Economics through a Macrofying Glass Cinci zile de seminarii cu Prof. Lajos Bokros, Phd, și invitați de la FMI, BNR, Bancpost și Ensight.

2008 - Ensight Internship Un proiect complex menit să găsească studenți pe profilul Ensight. Econosofia a selectat și intervievat aplicanții și i-a ghidat pentru etapa următoare.

2008 - BDO Career Day, organizat de Econosofia O conferință pentru studenții din ASE, interesați de contabilitate și audit, care au aplicat pentru unul din cele 40 de internshipuri oferite de BDO în vara anului 2008.


Portofoliul de proiecte 2008 - Econosofia Debate Sessions Două săptămâni de traininguri și o competiție de dezbateri tip American Parliament, cu invitați deosebiți.

2007 - Changing Currency, Redefining Economics Zece zile de seminarii cu Prof. Lajos Bokros și experți de la FMI, BNR, ING, Raiffeisen.

2007 - Conferința “Tinerii Economiști” organizată de BNR și CEROPE O lucrare a membrilor Econosofia a fost selectată și publicată.

2007 - Econosofia Debate Sessions Șase luni de dezbateri tip masă rotundă și discuții deschise.

2007 - Econosofia Review O revistă electronică în care membri Econosofia publicau articole pe teme economice.

2006 - Economics through a Macrofying Glass Seminarii ținute de prof. Lajos Bokros și alți invitați din domeniul macroeconomiei.


Portofoliul de proiecte 2006 - Risk Management O conferință cu experți din finanțe pe tema mangementului riscului.

2005 - The European Challenge Seminarii și conferințe contribuind la o mai bună înțelegere a instituțiilor UE de către studenți.

2004 - Dealing with a Functional Market Economy: Romania’s Case Cinci zile de seminarii ce au pus față în față profesori străini și studenți români.

2004 - România în UE: Premise și Perspective Conferință menită să faciliteze dialogul între actualii decision-makers și succesorii lor.

2004 - Seminarii pe politici monetare Dezbateri între specialiști în politici monetare de la BNR și studenți.

2002 - Conferința “Reforma structurală în România”


Economics through a macrofying glass Economics through a Macrofying Glass (EMG) este un proiect

Econosofia cu tradiție, care a luat naştere având ca principal obiectiv aprofundarea cunoștințelor de macroeconomie, geopolitică, politici publice și monetare ale elitei studenților din domeniul economic din România. În cele 8 ediții de până acum, proiectul s-a constituit dintr-o serie de cursuri predate de profesori invitați de la universități străine acompaniate de conferințe și seminarii pe diverse subiecte precum actuala criză financiară, convergența reală și nominală la zona euro, sau tranziția de la socialism la economia de piață și implicațiile sale. Scopul acestor serii de seminarii este crearea unui mediu de dialog deschis, prin care participanții să își ridice nivelul cunoștințelor în domeniu și să faciliteze interacțiunea studenților cu posibili angajatori din domeniul bancar-economic. Economics through a Macrofying Glass 2012 păstrează valorile consacrate: profesionalism, iniţiativă şi spirit de echipă. În ediţia actuală, este adusă in prim plan dorinţa de a stabili o legătură între teorie si practică, de a înţelege mecanismele care asigură succesul profesional prin exemplul invitaţilor. În acest sens se va încuraja dialogul dintre participanți și invitați atât în cadru formal, cât și informal. Totodată, intenționăm lărgirea cadrului de participare prin organizarea de video-conferințe având ca lectori atât personalități marcante din mediul universitar economic cât și din instituții financiar-bancare internaționale. În cele opt zile de proiect studenții vor lucra la conceperea unui eseu pe o temă economică prestabilită. La finalul proiectului, lucrarea cea mai bună va fi premiată de către un juriu specializat.


Invitaţii vizaţi

LAJOS BOKROS - predă macroeconomie și politici publice la CEU. A fost Director Financiar la Banca Mondială.

VALENTIN LAZEA - Economist-șef al BNR, fost secretar de stat al Ministerelor Finanțelor. LUCIAN ANGHEL - Economist-șef al Băncii Comerciale Române

ANDREW SCOTT - Profesor de Economie la London School of Economics

NIELS SCHNECKER - Consultant financiar și partener la Schnecker van Wyck si Pearson

Alți invitați sunt: ANCA PALIU-DRAGU - deputat șef al Departamentului Regional pentru România și Bulgaria la FMI; LUCIAN CROITORU - consilier BNR pe probleme de politică monetară; TONY LYBEK -senior economist la Departamentul Monetar și Financiar al FMI


Obiective Obiective pe termen scurt • Îmbunătățirea

bagajului de conoștințe ale studenților români ce sunt interesați de științe economice; • Facilitarea interacțiunii cu personalități atât din mediul

economic autohton, cât și internațional;

• Construirea unei comunități de oameni pasionați de

macroeconomie;

• Oferirea unui cadru de networking cu economiști de succes

în vederea unor colaborări viitoare;

• Dezvoltarea abilităților necesare elaborării unor lucrări

științifice.

Obiective pe termen lung • Întărirea relațiilor de cooperare din mediul academic atât

național, cât și internațional;

• Dezvoltarea unei comunități de tineri profesioniști care să

exercite o influență pozitivă asupra mediului socio-economic; • Construirea de relații profesionale cu specialiști din mediul

extern;

• Conștientizarea în mediul universitar și economic românesc

a necesității integrării cunoștințelor teoretice cu practica economică; • Formarea de specialiști în conformitate cu cerințele

mediului economic real.


Grupul ţintă Universități și academii vizate: • Academia de Studii Economice, București • Universitatea București

• Școala Națională de Studii Politice și Administrative,

București • Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca • Facultatea de Studii Economice și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași • Facultatea de Studii Economice din cadrul “Universității de Vest”, Timișoara • Facultatea de Studii Economice și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității “Ovidius,” Constanța • Facultatea de Stiințe Economice din cadrul Universității “Lucian Blaga”, Sibiu

Profilul Candidatului • pasionat de macroeconomie și politici publice • potențial de dezvoltare • înscris în ciclul de licență sau master • bun cunoscător al limbii engleze • comunicativ și cu o viziune largă • spirit polemic și analitic


Beneficiile partenerului Economics through a Macrofying Glass este un proiect ce își propune să se promoveze dincolo de granițele capitalei și să atragă studenți cu potențial și din alte centre universitare majore: Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Constanța sau Sibiu. Partenerii noștri vor avea o varietate de beneficii: Posibilitatea de a avea un reprezentant al companiei ca invitat fie la conferință, fie la proiectul principal Contact direct cu studenții în timpul conferințelor Posibilitatea de a recruta studenți dintre aplicanți sau participanți O bază de date generoasă cu aplicanți Vizibilitate în campania de promovare pentru atragerea aplicanților, prin materiale imprimate distribuite în toată țara, pe site-urile și blogurile noastre și ale partenerilor, pe canale new media, pe e-groups, precum și în presa scrisă (Bursa, Business Standard, Money Express, 24FUN, Ambition)

12


Beneficiile partenerului

În această etapă vom organiza o conferință de o zi în ASE, cu 3 dintre invitații prospectați, pentru a face cunoscut studenților proiectul nostru și pentru a discuta câteva dintre problemele ridicate de tema proiectului. La conferință așteptăm un număr de 60-80 de participanți. Pentru că relația noastră cu partenerii se dezvoltă pe termen lung, un parteneriat de succes nu se încheie odată cu sfârșitul proiectului. Din această rațiune urmărim să evaluăm impactul proiectului prin indicatori ai performanței: Număr de apariții în presă și în mediul online Număr de aplicanți la proiect Număr de participanți ce au acaparat interesul partenerilor noștri Numărul de universități ce au fost incluse în calendarul nostru de promovare Numărul de sponsori al proiectului Cantitatea de cunoștințe nou dobândite de participanți în decursul proiectului, atestate de formularul de feedback


Testimoniale “Sunt extrem de încântat de faptul că am întâlnit tineri foarte inteligenți interesați de economie. Sper să ajungă rapid să conducă România.” Lucian Anghel “Mă întâlnesc din nou cu străluciți (realmente) econosofi. A fost o încântare să aud opinii şi intrebări deştepte, informate, pertinente. Să vă ajute Dumnezeu să ramâneţi şi să creşteţi aşa! Cu multă căldură, Bogdan Baltazar” “Dear Students, It was once again a great pleasure and privilege to be here with you at the University of Economics in Bucharest. I congratulate the organizers for putting together an excellent program for the week and the participants for their patience, passion and devotion to the subjects which are so important for Romania to have a prosperous future. Multumesc frumos şi toate cele bune! Lajos Bokros” “Calitatea intelectuală a întâlnirii cu dumneavoastră m-a impresionat. Sunt sigur că veţi schimba lumea. Cu prietenie şi admiraţie, Emil Hurezeanu” “Thanks very much for the opportunity to speak to an open and dynamic group representative of the best of Romania’s young people. I hope that i can organise my life better next year so as to be available for a longer discussion. Good luck, Jonathan Scheele”


Andra Anoaica Project Manager

(+4)0769 283 832 andra.anoaica@econosofia.org

emg.econosofia.org emg@econosofia.org www.econosofia.org


Credem în oameni excepționali! www.vipromania.ro

Econosofia este o comunitate a asociației Voluntari pentru Idei şi Proiecte Strada Frumoasă, nr 31, Casa Studenților Economiști, etaj 2 COD IBAN: RO 35 RNCB 0082 04441 6126 0001, COD FISCAL: 11875028 Telp : (+4) 0741 768 540, Fax : (+4) 031 814 6673 Email : contact@vipromania.ro

MAPA ECONOMICS THROUGH A MACROFYING GLASS 2012  

MAPA DE PREZENTARE A PROIECTULUI ECONOMICS THROUGH A MACROFYING GLASS

MAPA ECONOMICS THROUGH A MACROFYING GLASS 2012  

MAPA DE PREZENTARE A PROIECTULUI ECONOMICS THROUGH A MACROFYING GLASS

Advertisement