Page 1

Årsplan matematik 5. klasse

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE

Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men om en (lige!) blanding af:

Kompetencer Indhold Arbejdsmåder

Andreas Nielsen 2011 Kalbyrisskolen


Årsplan matematik 5. klasse

CENTRALE KUNDSKABER OG FÆRDIGHEDER

Matematiske kompetencer.

Matematiske emner (tal og algebra, geometri, statistik og sandsynlighed). Matematik i anvendelse.

Matematiske arbejdsmåder.

Hvor finder jeg trinmålene? Følg dette link og se trinmålene listet op.

Brug af lommeregner og computer vil indgå som en del af undervisningen, både som hjælpemiddel og som læringsmiddel til udvikling af en større matematisk forståelse. Computeren vil også give den enkelte mulighed for at få trænet sine færdigheder vha. en række udvalgte programmer. Skriftlige afleveringer

Undervisningen i matematik vil tage udgangspunkt i bogsystemet ”Matematrix”.

Udover dette vil vi arbejde med supplerende materialer efter behov, herunder it-programmer. Der vil være regelmæssige afleveringsopgaver. Dels opgaver, der er knyttet til et aktuelt emne og dels blandede færdigheds- og træningsopgaver. Når opgaverne er rettet kan elever og forældre orientere sig i afleveringshæftet for at se antallet af rigtige besvarelser.

Undervisningen skal endvidere munde ud i, at eleverne får en række kompetencer som beskrevet nedenfor:

Konstruere modeller Behandle tal og symboler

Andreas Nielsen 2011 Kalbyrisskolen


Årsplan matematik 5. klasse

Kommunikere Vælge og bruge hjælpemidler Opstille og løse problemer Ræsonnere Være kritisk i forhold til anvendelse af matematik

Undervisningens indhold: Emner i Matematrix

Faglige områder

Regneregler

Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de 4 regningsarter Blive fortrolig med hierarkiet blandt regningsarterne Lære at afkode og benytte parenteser som udtryk for, at bestemte udregninger skal gennemføres først

Vinkelmål

Videreudvikle forståelsen af vinkler og få kendskab til vinkelmål Lære at måle og afsætte vinkler med et givet gradtal ved at bruge vinkelmåler Blive i stand til at benytte vinkelmål i forbindelse med drejning Få kendskab til sammenhængen mellem polygoner (trekanter og firkanter) og vinkelsummer. IT: Geogebra (ligger på www.geogebra.org og kan afvikles online)

Opsamling – ta’ kegler s. 32-33 i grundbogen

Regneregler

Multiplikation

Vedligeholde fortroligheden med gangetabellerne (110) – så tabellerne (udenad!) bliver et nyttigt hjælpemiddel til udregning af multiplikationsopgaver

Vinkelmål

Lære at benytte forskellige skrivemåder for

Andreas Nielsen 2011 Kalbyrisskolen


Årsplan matematik 5. klasse

multiplikationsberegninger med flercifrede tal. a*(b+c) = ab + ac Udvikle talfornemmelsen gennem overslagsregning og ved opsplitning af flercifrede tal så det bliver lettere at gange. IT: YouTube eller skoletube Cirkelformer

Udvikle elevernes forståelse for afkodning af formlers indhold Opnå fortrolighed med cirklen, cirklens omkreds og areal samt tallet pi Blive sikre til at udføre beregninger ved at indsætte talværdier i formler. Opnå erfaring i at arbejde med matematiske argumenter IT: Geogebra, SMath, Excel

Opsamling – ta’ kegler side 62-63 i grundbogen

Multiplikation

Brøker

Videreudvikle forståelsen af, hvad en brøk er.

Cirkelformer

Udvikle forståelsen af, at brøker kan forlænges og forkortes Udvikle den generelle talfornemmelse i forhold til konkrete brøkers størrelsesorden Opnå færdighed i at forlænge og forkorte brøker og finde fællesnævner Opnå færdighed i at addere og subtrahere brøker samt multiplicere brøker med hele tal IT: Excel, SMath og skoletube Division

Opnå forståelse af, at division er den omvendte regningsart af multiplikation Udvikle færdighed i at dividere hele tal med hinanden Udvikle færdighed i at foretage gange-prøve i

Andreas Nielsen 2011 Kalbyrisskolen


Årsplan matematik 5. klasse

forbindelse med en division Udvikle den generelle talfornemmelse til også at omfatte resultatet af en division Få erfaringer med at bruge division som modelleringsværktøj på linje med øvrige regningsarter IT: Skoletube Opsamling – ta’ kegler side 88-89 i grundbogen

Brøker

Rumfang

Udvikle forståelse af rumfangsbegrebet ved at erkende, at rumfang blandt andet skal ses i sammenhæng med længde og real – og forudsætter, at man opererer med tre dimensioner

Division

Kan tegne. beregne og vurdere rumfanget af en figur Lære at rumfanget af en kasse kan beregnes ved at multiplicere længde, bredde og højde Arbejde med at tegne rummelige figurer Størrelsesforhold

Udvikle talfornemmelse ved at vurdere konkrete størrelser og størrelsesforhold. Udvikle forståelse af størrelsesforhold ved blandt andet at have fokus på begreberne forskel og forhold IT: Geogebra

Opsamling – ta’ kegler side 114-115 i grundbogen

Rumfang

Procent

Udvikle forståelsen af procent som en måde at udtrykke brøkdele på.

Størrelsesforhold

Blive fortrolig med procentsymbolet. Opnå fortrolighed med, hvornår det kan ”betale sig” at beskrive virkelige situationer i procent. Udvikle færdighed i, at omskrive brøker til hundrededele ved at forkorte/forlænge og at omskrive mellem brøker, procent og decimaltal

Andreas Nielsen 2011 Kalbyrisskolen


Årsplan matematik 5. klasse

Udvikle færdighed i at beregne procentdelen – at finde x % af y kr. IT: SMath og Excel Eksperimenter og frekvens

Udvikle forståelse af frekvens som en måde at udtrykke relative hyppigheder på Lære at beregne frekvenser ud fra hyppighedstabeller Opnå fortrolighed med eksperimenterende arbejdsformer Få erfaringer med sandsynlighedsregning og kombinatorik IT: Alle tricks må bruges!

Andreas Nielsen

Andreas Nielsen 2011 Kalbyrisskolen

årsplan 5 klasse  

matematik i folkeskolen. danmark