Page 1

Hvordan utarbeide en god presentasjon av din bedrift? Og hvordan få fram budskapet på best mulig måte? Et tilbud til bedriftene Andøy Næringsforening ser viktigheten av at bedriftene utnytter de mulighetene som databehandling gir. Med bakgrunn i dette har vi finansiert et prosjekt som gir medlemsbedriftene muligheten til å lære å bruke ulike verktøy. Fiskerinæringen, handel og service og bygg– og anleggsbransjen vil bli prioritert ved opptak til kurset.

Presenter din bedrift ved bruk av Power Point og deg selv PowerPoint er godt verktøy for ulike typer presentasjoner. På dette kurset skal du lære å lage presentasjoner som fenger ditt publikum! Grip sjansen - meld deg på i dag! KURSET BEHANDLER FØLGENDE EMNER

Vårt mål er at bedriftene i Andøy skal utnytte de mulighetene som elektronisk databehandling gir til effektivisering, forbedring av arbeidsmiljøet og økt

Kursstart 9. april 2013 Informasjon og påmelding til kurs:  Send e-post til ninette@aprioriweb.com  Send sms til 454 87002 Fortløpende påmelding så lenge det er ledige plasser

Hva kjennetegner en god presentasjon  Litt om presentasjonsteknikk  Lære å bruke presentasjonsverktøyet Power Point  Utarbeide en presentasjon av egen bedrift  Fremføre presentasjonen 


Kursplan

TILPASSET DINE BEHOV Kurset blir tilpasset behovene hos de påmeldte deltakerne. KVELDSKURS Kurset arrangeres på kveldstid kl 17:30 - 21:30. Første kurssamling er tirsdag 9. april 2013, deretter hver tirsdag til og med 14. mai 2013.

INNHOLD OG OPPLEGG Kurset vil i utgangspunktet inneholde følgende emner:  

Kursleder er Vera Agnarsdatter Mobil: 413 37 462  

Hva kjennetegner en god presentasjon Hvordan lutarbeide din egen presentasjon ved hjelp av Power Point  Tittel og tekst  Sette inn bilde og video  Enkle animasjoner  Grafikk  Tabeller og diagrammer  Sortere flytte og redigere  Notater som ikke vises for publikum  Utskrift Presentasjonsteknikk Legge fram egen presentasjon

Lag en flott presentasjon av din bedrift

Kurs i MS powerpoint  
Kurs i MS powerpoint  

Hvordan lage en god presentasjon avdin bedrift med MS Powerpoint og deg selv som verktøy?

Advertisement