Page 1

ANIMALIEN ALFABETUA


A rranoa - Hegazti mota bat da. - Lau gorputz-adar ditu: bi hegal eta bi hanka. - Gorputza lumaz estalita dauka. - Gila izeneko hezurra dauka. - Homeotermoa da eta obiparoa.


B izkarrezurra - Gorputzaren barruan dugun hezur nagusiena da. - Ornoz osatua dago. - Bizkarrezurra ez duten animaliak, ornogabeak dira.


D ortoka - Narrastiak dira, kelonioak. - Oskola dute eta beste animaliengandik babesteko erabiltzen dute. - Lau gorputzadar dituzte.


E xoeskeletoa - Barruan hezurrak dituzten animaliak endoeskeletoa dute eta ez dutenek exoeskeletoa dute, gorputzaren barruan hezurrak dituztela esan nahi du. - Adibidez, intsektuak exoeskeletoa dute.


F usiformeak - Arrainak fusiformeak dira. Esanaia: Gorputza zabalagoa da erdialdian muturretan baino. - Arrainen gorputzadarrak, hegalak dira: bizkarhegala, sabel- hegala eta itsas- hegala.


Gorputz-adarrak - Ornodunak gorputz-adar artikulatuak dituzte: Hankak, hegoak edo hegalak. Ornodun batzuek ez dute gorputz-adarrik; sugeek adibidez.


H eterotrofoak - Animali heterotrofoak, beste animali, landare edo ingurunearengandik elikatzen dira. Heterotrofoak ez direnak, autotrofoak dira, beraien elikagaietatik elikatzen direla.


I satsa - Ornodunek isatsa dute, batzuk. - Animali batzuk dute, eta beste batzuk ez. - Animali batzuk oso luzea dute: Sugea adibidez.


J irafa - Animali ornoduna da eta lepo luze- luzea dauka. - Belarjalea da eta ugaztuna.


K arendunak - Katuak karendunak dira. - Amaren sabelean garatzen dira.


L arruazala - Mota askotakoa dago: ezkataz estalia, lumaz estalia edo dentrikuluz betea.


M arrazoa - Marrazoak arrainak dira. - Ez dute ezkatik, dentrikuluak dituzte. - Beraien eskeletoa kartilagoz osatua dago.


N arrastiak - Poikilotermoak eta obiparoak dira. Ere bai haragijaleak dira. - Gorputza ezkataz estalia dute.


O ilarra - Oilarra, moko labur enta gogorra du. - Aleak jaten ditu, txikitu ondoren. - Hegaztia da.


P oikilotermoak - Animali poikilotermoak ezin dute beraien gorputzeko tenperatura erregulatu. Poikilotermoak ez diren animaliak, homeotermoak dira: beraien gorputzeko tenperatura konstante eutsi ahal dutela.


a R rainak - Uretan bizi dira. Beraien gorputz- adarrak hauek dira: Bizkar- egala, sabel- egala eta itsas- egala. Igeri maskuria dute. - Poikilotermoak, haragijaleak eta obiparoak dira.


S aurioak - Saurioak narrastien taldetan dago beste talde batzuekin. Adibidez: ofidoak, kelonioak eta krokodiloak. - Saurioak, sugandila, muskerrak, kamaleoiak, etab. dira.


lehor T arrak - Animali lehortarrak lehorrean bizi dira. Adibidez: Ugaztun gehienak, hegaztiak, anfibio batzuk‌ Berriz, arrainak, itsastarrak dira.


U rodeloak - Adibidez, arrabioek eta uhandreek urodeloak dira. - Isatsa dute. - Lau gorputzadar dituzte.


Z apaburuak - Zapaburuak anfibioak dira. - Zapaburuak zakatzen bidez arnasten dute. - Itsastarrak dira. - Arrautzetatik jaio, zapaburua eta gero igela sortzen da.(metamorfosia)

Ainhoa, diego eta aroa_1A  
Ainhoa, diego eta aroa_1A