Pasionska baština 2013 - Katalog Galerija Zvonimir

Page 1

BLAŽANOVIĆ . LONČAR . MUCKO . MICHIELI VOJVODA . SALAVARDA . MEGLIĆ . UJEVIĆ . ČULAR . DOROTIĆ . MOKROVIĆ . BOTTERI DINI . ŠEPAT . GUBERINA . PERUZOVIĆ . RADIĆ . ŠERCAR . ANČIĆ . BONDORA – DVORNIK

17.-29. ožujka 2013.

Katalog - Zvonimir.indd 1

PASIONSKA BAŠTINA 11.3.2013 17:09:55


INTIMO MEO INTIMIOR Intimniji od moje intime sv. Augustin Misao crkvenog naučitelja iz V. stoljeća sv. Augustina odnosi se na Božje biće i njegovu blizinu čovjeku. Bog nam je bliži od nas samih što i potvrđuje Isusova žrtva na križu kao sukus kršćanske vjere. Pobožnost križnoga puta, uglavnom koncentrirana u korizmeno vrijeme, ima dugu, višestoljetnu tradiciju. U Europu ju je uveo dominikanac Alvaro u Cordobi još u 15. stoljeću. Ishodište slijedu molitava i meditacija vezanim uz Kristovu muku je u Jeruzalemu, i ranijih je datumskih odrednica. Prvotnih sedam postaja već se tijekom 17. stoljeća ustalilo na današnjih četrnaest. U prvo vrijeme praktično nema kompletnog likovnog prikaza svih postaja križnoga puta, no po-

Katalog - Zvonimir.indd 2

stupno sve scene Kristovog kalvarijskog hoda postaju sastavni dio svake crkve. I u hrvatskim crkvama možemo pratiti načine i vrijednosne dosege autora koji su interpretirali sadržajnost zahtjevnog likovnog poliptiha. U starijim crkvama često se radi o ostvarenjima talijanskih i austrijskih radionica, ali novija sakralna zdanja, pa i neka dužeg povijesnog pamćenja, obogaćena su djelima neosporne umjetničke autentičnosti, s uprisutnjenim elementima baštinjenog. Niz umjetnika, poput Dulčića, Botterija, Jordana, Šohaja, Režeka, R. Labaša, Kauzlarića-Atača, Vrkljana, ... slikajući Via crucis uvjerljivošću vlastitog izraza temi Golgotskog martirija dali su snažno ozračje duhovnog. Pa

i Kalvarije, ambijenata s postajama postavljenim u komornim oblicima kapelica, ili kiparskoj voluminoznosti i monumentalnosti, utkanim u slikovitost krajolika, primjerice one na Mariji Bistrici ili zagrebačkom Ksaveru, Trškom Vrhu (autor Lovrenčić), Ludbregu (Petrač), također su mjesta pobožnosti posebno drage vjernicima. U najvećem broju slučajeva postaje pojedinog “Križnog puta” djelo jednog autora, dosljedno i poradi uravnoteženja s karakterom same arhitekture i nužnosti poštivanja redoslijeda samih postaja, bar približno su, ako već ne u potpunosti, istoga formata. Dakako postoje odstupanja od tog pravila, no i tada se zadovoljava bar jedan od kriterija u

koncipiranju općih značajki nekog “Križnog puta”. Objektivno, iz posve praktičnih, pa i estetskih razloga, bilo bi vrlo teško na zidove neke crkve ukomponirati djela nejednakih dimenzija (po unaprijed zadanom slijedu), a donekle teškoću bi stvarali i rasponi samih poetika. Galerije poradi “neutralnosti” svog prostora omogućavaju slobodu načina, pa ostvarenja odabrana za “Križni put” ovogodišnje manifestacije Pasionske baštine predstavljaju osamnaest umjetnika različitih stilistika, tehnika, koji su preko malih i velikih slika ili skulpture izrazili svoja razmišljanja o događajima opisanim u Evanđelju. Ikonografski okvir za izložbu je proširen, započinje Posljednjom ve-

11.3.2013 17:09:55


čerom, Molitvom na Maslinskoj gori, nastavlja klasičnim scenarijem “Križnog puta” i završava Uskrsnućem, odnosno Emausom. Afirmirani hrvatski umjetnici osmišljenih opusa u svom pristupu motivici, koja bez istinskog angažmana, pa s druge strane i vida umjetničke skrušenosti, može odvesti do efektnosti konvencionalnog, dosegli su kroz čovjekoljubivost umjetničkog čina dah božje ljubavi. Postoje svjesne i nesvjesne karike između djela, stilski gledano u udaljavanju i bliskosti realizma i ekspresionizma, i svih akorda koji prividne kanone dovode do osobnog i iskrenog tumačenja križa. Za nikoga križ nije kulisa već smisao i nada da se kroz opredmećenje slike osjeti bliskost s

Kristom Otkupiteljom. Stvoren je jedinstveni duhovni prostor, u sintezi i likovno protuslovnog, gdje se autorstvo njeguje, no još više nadkriljenost transcedentalnim sva poglavlja kanalizira istoj ideji. Pojedinačni likovni govori nailaze na iskušenja, mogu biti i svojevrsna katarza umjetnika, koji u ukupnom habitusu izložbe kroz skromnost ljudskog dosižu stanje znano kao sacra conversazione. A slike se isčitavaju i kao opisi, nekada i zrcalno prenjetih tekstova evanđelista, faktografski navođeni no s upijanjem golgotske tvarnosti, s marnošću izvedbe i inzistiranja na detalju koji prodire do jezgre značenja. No deskriptivno često dolazi u drugi plan kroz uvjerljivost

asocijativnog, viđenja sakralnog u slutnji forme, koja nastaje i nestaje u mekoći sfumaturnog. Doživljenog u paleti tonskog stupnjevanja. Ali i boja jačeg kromatskog uzleta. Kompozicije slik karakteriziraju i radikalni otkloni od uobičajnog u tradiciji prikaza motiva, ali i priklanjanje provjerenom rasporedu gradivnih sastavnica slike. Intrigantni su primjeri lomnosti scene, gotovo geometriziranih traveja s ekspresivno razvedenim likovima, proizišlim iz njihove prvotne linearne stilizacije. Morfologija slikarske površine i kontrastima ploha, i mrljolikošću gestualnih udara korespondira s motivima u njihovoj slojevitosti. A u mogućem dodiru s dekorativnim i teatralnim nije nestalo ni tenzije sadržajnog, ni rafinranosti izra-

za. U velikim, potresnim temama uz zapise intimnog česte su snažne riječi utkane u dramaturgiju scene. U teologiji Golgote one imaju svoje mjesto. Sakralnost koju participira i suvremena umjetnost. Na ovoj izložbi, zbiru niza inovativnih ostvarenja, oblikovanoj slikama na platnu, vitrajima, crtežima, kompjutorskoj grafici, skulpturama u različitim materijalima. Na izložbi koja nije tek prigoda uz korizmene i skore uskrsne dane, već je svjetlo koje osvaja. Ovom izložbom brani se dubina razložnosti čovjekovog postajanja, tako teško shvatljiva u ovoj vjetrometini vremena. I mislim da svatko, bez obzira na uvjerenje, to može prepoznati. Stanko Špoljarić

17.-29. ožujka 2013. PASIONSKA BAŠTINA

Katalog - Zvonimir.indd Sec1:1

11.3.2013 17:10:00


2

Katalog - Zvonimir.indd Sec1:2

VLADIMIR BLAŽANOVIĆ, Posljednja večera, 2010. (ulje/platno, 91x116 cm)

11.3.2013 17:10:02


TIHOMIR LONÄŒAR, Isusova molitva na Maslinskoj gori, 2012. (ulje/platno, 100x120 cm)

Katalog - Zvonimir.indd Sec1:3

3

11.3.2013 17:10:10


4

Katalog - Zvonimir.indd Sec1:4

ŽELJKO MUCKO, Ecce Homo, 2007. (ulje/platno, 122x68 cm)

11.3.2013 17:10:15


LEILA MICHIELI VOJVODA, Krist prima na se kri탑, 2013. (digitalna grafika, 100x98 cm)

Katalog - Zvonimir.indd Sec1:5

5

11.3.2013 17:10:24


6

Katalog - Zvonimir.indd Sec1:6

BLAŽENKA SALAVARDA, Isus pada prvi put pod križem, 2006. (tempera/papir, 42x29 cm)

11.3.2013 17:10:29


VLADIMIR MEGLIĆ, Isus susreće svoju majku, 2013. (prirodni kazein na pijesku na platnu, 120x100 cm)

Katalog - Zvonimir.indd Sec1:7

7

11.3.2013 17:10:36


8

Katalog - Zvonimir.indd Sec1:8

PETAR UJEVIĆ, Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ, 2003. (stiropor, crtež tesarskom olovkom, 150x83 cm)

11.3.2013 17:10:40


ZLATKO ČULAR, Veronika pruža Isusu rubac, 2011. (patinirani gips, 60x60 cm)

Katalog - Zvonimir.indd Sec1:9

9

11.3.2013 17:10:49


10

Katalog - Zvonimir.indd Sec1:10

BRANIMIR DOROTIĆ, Isus pada drugi put pod križem, 2013. (vitraj,58x39 cm)

11.3.2013 17:10:56


DUBRAVKO MOKROVIĆ, Isus tješi jeruzalemske žene, 2013. (ulje/platno,142x162 cm)

Katalog - Zvonimir.indd Sec1:11

11

11.3.2013 17:11:06


12

Katalog - Zvonimir.indd Sec1:12

JOSIP BOTTERI DINI, Isus pada treći put pod križem, 2013. (akril/platno, 56x50 cm)

11.3.2013 17:11:13


ZVONIMIR ŠEPAT, Isusa svlače, 2007. (ulje/platno, 73x58 cm)

Katalog - Zvonimir.indd Sec1:13

13 3

11.3.2013 17:11:20


14

Katalog - Zvonimir.indd Sec1:14

ANA GUBERINA, Isusa pribijaju na kri탑, 2000. (ulje/platno, 100x70 cm)

11.3.2013 17:11:24


HRVOJE MARKO PERUZOVIĆ, Isus umire na križu,1993., Jesus nazaraenvs rex Croatorum, ulje/platno, 70x100 cm

Katalog - Zvonimir.indd Sec1:15

15 5

11.3.2013 17:11:55


16 16

Katalog - Zvonimir.indd Sec1:16

DAVORIN RADIĆ, Isusa skidaju s križa, 2011. (ulje/platno, 150x150 cm)

11.3.2013 17:12:02


HRVOJE ŠERCAR, Isusa polažu u grob, 2010. (tuš, pero, kist / vreća za mašt, crni baršun, 156,5x92,5 cm)

Katalog - Zvonimir.indd Sec1:17

17

11.3.2013 17:12:12


18

Katalog - Zvonimir.indd Sec1:18

NIKO ANČIĆ, Uskrsnuće, 2013. (akril/platno, 120x100 cm)

11.3.2013 17:12:20


IRIS BONDORA – DVORNIK, Emaus, 2007. (akril/karton, kolaž, 100x70 cm)

Katalog - Zvonimir.indd Sec1:19

19

11.3.2013 17:12:29


Izdavač: PASIONSKA BAŠTINA Za izdavača: mr. Jozo Čikeš Odabir: Stanko Špoljarić Predgovor: Stanko Špoljarić Fotografije: Vedran Metelko Postav: Stanko Špoljarić i tehnička služba Galerije Zvonimir Oblikovanje kataloga: Gordan Karabogdan Tisak: INTER NOS, Zagreb Naklada: 200 komada

Katalog - Zvonimir.indd Sec1:20

11.3.2013 17:12:33


Katalog - Zvonimir.indd Sec1:21

11.3.2013 17:12:39


Katalog - Zvonimir.indd Sec1:22

11.3.2013 17:12:41


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.