Page 1

ponedjeljak Monday

1 8 15 22 2 29

srijeda Wednesday

četvrtak Thursday

2 9 16 23 30

petak Friday

3 10 17 24

subota Saturday aturday

4 11 18 25

AN

1 8 15 22 29

7 14 21 28

2 9 16 23 30 lipanj June Ju Jun

4 11 18 25

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

7

srpanj JJuly

6

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

Glazba u zagrebačkim crkvama2014.

srpanj July

3 10 17 24

3 10 17 24 31

lipanj June

2 9 16 23/30

6 13 20 27

svibanj May

5

svibanj May Ma

D 5 OBO136 CE 12 AZ SL UL ENTRA20N 19 26 FREE 27

4 5 1 12 199 26

nedjelja Sunday

travanj April

7 14 21 28

utorak Tuesday

Zvuci orgulja Zagrebačke katedrale The Sounds of the Organ of Zagreb Cathedral

MUSIC IN ZAGREB CHURCHES

Brosura - v3 .indd 1

Festival Orgulje Zagrebačke katedrale Festival Organ of the Zagreb Cathedral Ansambl Duo de novo u Zagrebačkoj katedrali Ensemble Duo de novo in Zagreb Cathedral Glazba u crkvi sv. Marka Music in St. Mark’s church Orgulje u crkvi sv. Marka The organ at St. Mark’s church

14.4.2014. 11:30:14


Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije

Zagrebačka katedrala je najmonumentalnija sakralna građevina u gradu. Izgrađena je u neogotičkom stilu, a sam pogled na nju oduzima dah. Untrašnjost se odlikuje prelijepim vitrajima, sakralnim kipovima, slikama i freskama koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Razdoblje od njenog nastanka pa do današnjih dana obilježile su brojne turbulentne godine: 1094. godine utemeljena je Zagrebačka biskupija. 1242. godine podignuta je velika trobrodna romanička katedrala, koju su Tatari u svojim osvajanjima gotovo do temelja razorili. Od 1624. do 1880. godine katedrala je stradala u nizu požara i jakom potresu. Nakon toga slijedi 12 godina restauracije, u tom razdoblju izgrađeni su neogotički tornjevi. 1990. godine započela je vanjska obnova katedrale koja traje i danas.

The glowing towers you see off in the distance is the most immediately recognisable and commanding feature in town. Let us not assume anything about this cathedral: it is an ornate and impressive wonder of neo-gothic artistry. Spend fourteen seconds within its interior... if the undulating ceiling of gold starred blue sky doesn’t take your breath away we’ll wonder if you have lungs. Its history is on wrought with turbulence, as can be seen with the following: 1094 – Founded. | 1242 – The initial Romanesque construction is finished. In the next 21 years it’s heavily damaged in various sieges by the Tartars. | 1624-1880 – The cathedral was destroyed in a series of fires and strong earthquake. A 12-year restoration takes place, at which time the neo-Gothic bell towers are raised to the sky. | 1990 – Exterior renovations of the cathedral set in motion, which are still ongoing.

The Cathedral of Assumption of the Blessed Virgin Mary

Brosura - v3 .indd 2

14.4.2014. 11:30:17


Orgulje Zagrebačke katedrale potječu iz 1855. te se ubrajaju među pet najvrjednijih ostvarenja tvrtke Walcker. Smatraju se vrhunskim dostignućem orguljarskog umijeća i danas su jedne od najvećih u Europi i svijetu, a ujedno se svrstavaju među deset najljepših i najkvalitetnijih orgulja u svijetu. Spomenik su kulture nulte kategorije, registrirane pri Ministarstvu kulture RH kao zaštićeno kulturno dobro. The organ in the Zagreb Cathedral was built in 1855 by E.F. Walcker & Cie. and is among the five most valuable instruments produced by the company. The construction of the organ, one of the biggest in Europe and the world, is considered a major achievement for Walcker and exemplifies his extraordinary building skills. As well, the organ can be classified among the top ten finest and highest-quality organs in the world. As a zerocategory monument of culture the organ is registered with the Ministry of Culture of the Republic of Croatia and is a protected cultural good.

Brosura - v3 .indd Sec1:1

1 14.4.2014. 11:30:18


Zvuci orgulja Zagrebačke katedrale

2

Ciklus “Zvuci orgulja Zagrebačke katedrale” traje već pune ti godine i na njemu je nastupilo više od 30 umjetnika na orguljama kako naših tako i veliki broj stranih orguljaša (orguljaši iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Velike Britanije, Poljske i Australije). Posebnost ciklusa je u tome što se na svakom koncertu izvede barem jedno djelo hrvatskog autora.

Festival Orgulje Zagrebačke katedrale utemeljen je 2010. godine i ove će se godine održati po peti puta. Cilj festivala je da se orgulje Zagrebačke katedrale predstave kao solo instrument izuzetne vrijednosti i ljepote, ali i kao instrument primjeren za različite komorne izvedbe. Festival svake godine privlači sve više vodećih hrvatskih glazbenika i izvođača iz cijeloga svijeta.

The Sounds of the Organ of Zagreb Cathedral

Festival Organ of the Zagreb Cathedral*

The “Sounds of the Organ of Zagreb Cathedral” enters its third year, having seen more than 30 artists perform on the organ in question; some domestic, and the rest from countries such as Germany, Austria, Slovenia, Great Britain, Poland, and Australia. Each concert features at least one Croatian composition.

Brosura - v3 .indd Sec1:2

Festival Orgulje Zagrebačke katedrale*

Festival Organ of the Zagreb Cathedral was found in 2010 and this year will be held for the fifth time. The aim of this festival is to promote the Organ of the Zagreb Cathedral as a solo instrument, as well as an instrument capable of performing in various other musical contexts. This festival attracts leading musicians and performers from around the world.

* Detaljan program dostupan u mjesečnom

programu priredaba. Detailed programme available in the monthly programme of “Events and Performances”.

14.4.2014. 11:30:18


Ansambl Duo de novo osnovan je 2012. u Zagrebu. Neobičan i zvukovno zanimljiv spoj trublje i trombona uz pratnju “kraljice svih instrumenata”, orgulja, izvrsna je osnova za jedinstven glazbeni doživljaj. Ansambl Duo de novo koji čine vrhunski mladi glazbenici, Mario Šincek i Dario Cepić, izvest će raznolik program u kojemu će svatko moći uživati; od veličanstvenih djela baroknih majstora sve do popularnih skladbi 20. stoljeća.

Foto Photo: V. Špoljar

Ansambl Duo de novo

Ensemble Duo de novo

Ensemble Duo de novo was established in Zagreb in 2012. Unusual and sound-wise interesting blend of trumpet and trombone, accompanied by the “queen of all instruments”, the organ, is an excellent base for a unique musical experience. Ensemble Duo de novo, which is composed of exquisite young musicians, Mario Šincek and Dario Cepić, will perform a varied program in which everyone will enjoy, from the magnificent baroque works to the 20th century well known pieces.

Brosura - v3 .indd Sec1:3

3 14.4.2014. 11:30:19


Crkva Sv. Marka je jedan od najstarijih arhitekturnih spomenika grada Zagreba, a istovremeno je i najstarija župna crkva u gradu. Prvi put se spominje tek 1256. godine. Ono što Crkvu Svetog Marka nadaleko čini poznatom je njeno krovište. Južna strana krova ukrašena je s grbom Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije te grbom grada Zagreba.

Crkva sv. Marka

St. Mark’s Church is the one of the oldest architectural landmarks in Zagreb, and is the city’s oldest parish church. It was first mentioned in 1256. What makes Church really stand out is its roof. The southern slope of the roof is decorated with the coat of arms of the Kingdom of Croatia, Slavonia and Dalmatia and the coat of arms of the City of Zagreb.

St. Mark’s Church

4 Brosura - v3 .indd Sec1:4

14.4.2014. 11:30:19


Glazbena aktivnost se u crkvi sv. Marka spominje još u 14. stoljeću kada djeluje orguljaš Nikola s 5 pjevača (1369.), što je ujedno i najraniji spomen orgulja i orguljaša u Hrvatskoj. Današnja glazbena aktivnost u Crkvi sv. Marka obuhvaća djelovanje Oratorijskog zbora Crkve sv. Marka te djelovanje Solista sv. Marka čiji raznoliki repertoar sadrži skladbe rane, renesansne i barokne glazbe, kao i glagoljske melodije, radove suvremenih hrvatskih skladatelja i svjetsku baštinu dvadesetog stoljeća. Zaslugom i marom Msgr. Franje Prsteca, župnika Crkve sv. Marka, njemački graditelj Wolfgang Eisenbarth u crkvi sv. Marka gradi nove orgulje na kojima muzicira orguljaš Pavao Mašić.

Glazba u Crkvi sv. Marka

Music at St. Mark’s Church is first mentioned as far back as the 14th Century when organist Nikola, along with five singers, performed here; this is also the earliest mention of organs and organists in Croatia. The current music activity of the St. Mark’s church encompasses the activities of the Oratorio Choir of the St. Mark’s Church and St. Mark’s Soloists the diverse repertoire of which contains compositions of early, renesaince and baroque music, as well as Glagolitic melodies, the works of contemporary Croatian composers and the world heritage of the 20th Century. Due to the diligence and care of Msgr. Franjo Prstec, parish priest of St. Mark’s church, a new organ is being built at the church by Wolfgang Eisenbarth from Germany, upon which organist Pavao Mašić will play.

Music at St. Mark’s Church

Brosura - v3 .indd Sec1:5

5 14.4.2014. 11:30:19


20. 4. 11:00h

Oratorijski zbor crkve sv. Marka Cantores Sancti Marci Pavao Mašić

W. A. MOZART:

Missa brevis u D-duru

Jurica Juri Ju ririca ca Petar ca Pet etar arr P Pe Petrač etr trač ačč 21. 4. 12:15h :15h 5hh

25. 4. 11:00h

Pavao Mašić

J. S. BACH: Sonata u G-duru, BWV 530/1 – Allegro Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654 M. DURUFLE: Sicilienne, op.5/2 F. MENDELSSOHN: MENDEL ME MEND ND DEL E SS SSOH SOH OHN HN: Sonata Son oonat ata at ta B-dur, B-du B-du Bdur, r, op.65/4 op. p 65 65/4 /4 – 4. 4. Allegro Alleegr Al g o maestoso m es ma esto tooso e vivace toso viv iiva vaacce

Oratorijski zbor crkve sv. Marka Cantores Sancti Marci Pavao Mašić

A. VIDAKOVIĆ:

III. Staroslavenska misa

JJurica Ju rir caa Petar Pet etar ar P ar Pe Petrač etr etr trač ačč

27. 4. 11:00h

Oratorijski zbor crkve sv. Marka Cantores Sancti Marci Pavao Mašić

Ch. GOUNOD:

Misa u C-duru

Jurica Juri Ju riica rica c Petar Pet e ar a Pe Petr Petrač ttrrač a 27. 4. 112:15h 12 22:1 :15h :1 5

Pavao Pava Pa vao Mašić va Maaššiić M Maši

30. 4. 19:30h

Pavao Mašić, Domen Marinčić, Ante Knešaurek e au eš ue i Tomaž T To oma maaž m až Sevšek Sevš Se v ek Šramel vš Šraame mel el

4. 5. 16:45h

Jonas Herzog

6 Brosura - v3 .indd Sec1:6

Ch. M. WIDOR: Andante sostenuto (Symphonie Gothique) L. VIERNE: Impromptu Imp mpro pro r mp romp mptuu J. J. S. S. BACH: BA ACH CH: Sonata CH: Son onat a a G-dur, at G--duur, G r BWV BWV WV 530 530 3 KONCERT FRANCUSKE GLAZBE J. B. LULLY: Chaconne C. FRANCK: Cantabile A. BOËLY: Fantazija Fan anttaazi zzija ja i fuga ja fuga uga u B-duru ug B-du Bduuru r A. A. KN KNEŠ KNEŠAUREK: EŠAU EŠ AURE AU REK RE K: Improvizacija Imppro r vi viza iza za jjaa

Dietrich BUXTEHUDE: Präludium in g BuxWv 149 Georg BÖHM: “Vater unser im Himmelreich” J. G. WALTHER: Concerto del S. Taglietti • Grave – Allegro – Adagio – Allegro Max REGER: “Ein feste Burg ist unser Gott” Choralfantasie op. 27

14.4.2014. 11:30:20


Petronio FRANCESCHINI: Sonata za trublju, trombon i orgulje Charles-Marie WIDOR: 1. stavak Allegro iz Simfonije u g-molu Op 42 br.2 G. F. HANDEL: Suita u D-duru za trublju i orgulje E. GALLIARD: 3. sonata u F-duru za trombon i orgulje F. A. GUILMANT: 5 sonate sona nate na ate u c-molu c mol olu Op 80 Johann 1. stavak Allegro appassionato iz 5. C Ch hririst sttop o h PEZEL: PEZE PE EZE ZEL: Sonata Soonnat ata br. br. 755 br Christoph

Dario Cepić 4. 5. 19:30h

4. 5. 12:1 12 :1155hh 12:15h

Mario Šincek Edmund Andler-Borić An ndl dler er-B r-B Bor orić ić Pavao P Pa vaoo Mašić va Mašši Ma šić

J. S. BACH: Preludij i fuga u C-duru, BWV 545 Wer nur den lieben Gott Gott lässt Go läs ässt walten, wal a te ten, n, BWV n, BWV V 647 647 47 A. A. BO B BOËLY: OËL ËLY: Fantazija Faannta t zija ziija ja i fuga fug uga ga u B-duru, B--duuruu, op.18/6 B o 18/6 op.1 op 8//6

9. 5. 19:30h

Hans Fagius

Otto OLSSON: Preludij i fuga u dis-molu, op.56 Johann Ludwig KREBS: Trio u e-molu Trio u F-duru Alexandre GUILMANT: Prva sonata u d-molu, op.42 (1874) • Introduction et Allegro • Pastorale. Andante quasi allegretto • Final. Allegro assai Johann Sebastian BACH: Allein Gott in der Höh’ sei her, BWV 662 Trio super Allein Gott in der Höh’ sei her, BWV 664 Toccata Tooccca cca cata i fuga cata fuga ugga u F-duru, F--du F duru uru ru, BWV BW BW WV V 540 55440

11. 5. 12:1 12 12:15h :115h

Pavao Pava Pa vaao Mašić Maši Ma šć

J. S. BACH: Koncert u d-molu, BWV 593 Kommst du nun, Jesu, vom Himmel H mm Hi mmel el herunter, el her e unnte ter, r, BWV r, BWV WV 650 650 50 Toccata Toocccata caata ta u d-molu, d-m molu, ollu, u BWV BWV WV 565 565 6

18. 5. 16:45hh

Mario Perestegi

E. GIGOUT: Grand Choure Dialogue – Toccata G-dur K. ODAK: Passacaglia g Op. 64 L. SLUKA: Via del silenzio C. FRANCK: Koral a-mol a mo amoll

18. 5. 11:00h

Oratorijski zbor crkve sv. Marka Cantores Sancti Marci Pavao Mašić

O. DI LASSO:

Missa Entre vous filles

Jurica JJu urica riricaa Petar Pet e aarr Pe Petr Petrač t ač tr a 18. 5. 12:15h

Pavao Mašić

Brosura - v3 .indd Sec1:7

J. S. BACH: Fuga u g-molu, BWV 578 Nun komm’ der Heiden Heiland, BWV 659 Nun komm’ der Heiden Heiland, BWV 660 Nun komm’ der Heiden Heiland, BWV 661

7

14.4.2014. 11:30:26


25. 5. 12 12:15h 2:115hh

Pavao Mašić

1. 6. 116:45h 16 6:4 ::45h 455h

Gabriel Bestion dee Camboulas Cam ambo b ul bo ulas as

C. FRANCK: Cantabile J. S. BACH: Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645 Meine Seel erhebt den e Herren, e e , BWV 648 Fuga u G–duru (gigue), (gig (gig (g igue u )),, BWV ue), BWV WV 577 5777 Johannes BRAHMS: Prélude et e Fugue ugguu en Sol mineur WIDO WI WIDOR: DOR: Ve DOR DO Ve Sy Symphonie ymp mpho phon honi ho onniie ie

F. MANFREDINI: Koncert u D-duru za trublju, trombon i orgulje Preludij i fuga u C-duru BWV 547 J. W. HERTEL: J. S. BACH: Koncert u D-duru za trubu i orgulje (Br.3) O. MESSIANEN: Les anges J. B. LOEILLET: Sonata u g-molu g za trombon i orgulje F. M ME MENDELSSHON: END NDEL DEL ELS E LSS SSHO SHO HON ON: Sonata Soonnat ataa u B-duru B-ddu Bduruu J. J. Ch. C . PEZEL: Ch PEZE PE ZEL ZE L: Sonata Son onat attaa br. brr. 75 75

Dario Cepić 8. 6. 19:30h

8. 6. 11:00h

Charles-Marie

Mario Šincek Gabriel Bestion de Camboulas Cam mbo boul ullas u

Oratorijski zbor crkve sv. Marka Cantores Sancti Marci Pavao Mašić

W. A. MOZART:

Misa u C-duru (Spatzenmesse)

Jurica Juri Ju riica Petar Peettar a Pe P Petrač ttrračč Jan Van Mol 15. 6. 16:45h

15. 6. 112 12:15h 2:115h 5h

18. 6. 19:30h

Cristel De Meulder, sopran so opprrann

Ante An tee Knešaurek Kn neš ešau aure ure rekk

Simone Vebber

8 Brosura - v3 .indd Sec1:8

Wolfgang Amadeus MOZART: Ridente la calma Sonata del Sig. Mozart ridotta per l’organo Die Zufriedenheit César-August FRANCK: Pastorale op.19 O Salutaris Joseph CALLAERTS: Uit “Pièces” op. 20 • Pastorale • Toccata François-Auguste GEVAERT: Salve Regina Alphonse MAILLY: A Al phoo ph Pâques ques uees Fleurie Fleu Fleu Fl eurirriie Toccata Toccca c taa Peter BENOIT: Tota pulchra puulcchr pulc hra ra ess Ave Ave v Maria Mar aaria ria ia ia 100% BACH J. J S. BACH: Preludij udi dij i fuga dij fuga ga u C-duru, C dur uru, uu,, BWV BWV WV 547 547 558 587 87 Preludij Preeluudiij i fuga fugaa u e-molu, fu e-m mool olu lu, u, BWV BWV WV 548 548 4

Aria u F-duru, BWV

Johann Sebastian BACH: Toccata i fuga u d-molu (Dorska), BWV 538 Sonata u G-duru, BWV 530 • Allegro • Largo • Allegro Intermezzo Primo (improvizacija) Marco Enrico BOSSI: Hora mystica, op. 132/4 Toccata di Concerto, op.118/5 Intermezzo Secondo (improvizacija) Julius REUBKE: Sonata u c-molu (Psalam 94) • Grave – Larghetto – Allegro con fuoco – Grave • Adagio – Lento • Allegro – Più mosso – Allegro assai

14.4.2014. 11:30:31


19. 6. 18:00h

Oratorijski zbor crkve sv. Marka Cantores Sancti Marci Pavao Mašić

F. VILHAR:

Hrvatska misa u As-duru

JJurica Ju Juri uririca caa Petar Pet e ar ar Pe P Petrač etrrač

25. 6. 9:00h

Oratorijski zbor crkve sv. Marka Cantores Sancti Marci Pavao Mašić

A. VIDAKOVIĆ:

Missa Caeciliana

JJurica Ju ririca ccaa Petar Pet e arr Pe Petrač etr tračč

29. 6. 16:45h

Višeslav Jaklin

A. VIVALDI – J. S. BACH: Concerto d-Moll, BWV 596 • I. • II. Grave Improvizacija Davor BOBIĆ: III. Fuga • IV. Largo • V: Allegro V. JAKLIN: j će se Tebi Gospodine svi narodi zemlje” O. MESSIAEN: L’Ascension “Klanjat M. M. REGER: REGE RE GER GE R: Symphonische Sym ymph phon ph onis isch is isch che Fantasie, che Fant F Fa ant ntas nt asie sie i , op.57 oopp.557

Dario Cepić 29. 6. 19:30h

Mario Šincek Edmund Andler-Borić A An dler dl e -B er -Bor orić or ićć

29. 6. 112:15h 12 :115hh

Pavao P Pa v o Mašić va Maši Ma šć ši

2. 7. 19:30hh

Josipa Leko L Le eko ko ko

3. 7. 20:00h

J. S. BACH: Fantazija i fuga u c-molu, BWV 537 Allein zu dir, Herr Jesu Christ, Chhrir st st,, BWV BW WV 11 11100 00 Passacaglia 00 Pas assa assa saca cagl agl glia liaa u c-molu, c-m moollu, u BWV BWV 582 582 82

Dieterich BUXTEHUDE: Passacaglia u d-molu, BuxWV 161 Johann Sebastian BACH: Passacaglia u c-molu, BWV 582 Sigfrid g KARG-ELERT: Passacaglia u es ees-molu, -m moollu, u op.25b op. p.2255b 5b Marcel Marrcel cel DU ce DUPR DUPRÉ: UPR PRÉ: Variations PRÉ Vaarria iatitition ionns sur sur un un Noël, Noë o l,, op.20 op. p 200

Luca Massaglia

Brosura - v3 .indd Sec1:9

Antonio VIVALDI: Koncert u C-duru za trublju, trombon i orgulje Aivars KALLEJS: Toccata G. P. TELEMANN: Koncert u D-duru Sonata u C-duru za trombon i za trublju i orgulje B. MARCELLO: orgulje Philip GLASS: Satyagraha Act III-Conclusion E. EWAZEN: Pastorala Paassto sto tora raala za za trublju, trub trub tr ubljlju, ju, u trombon tro romb mbo boonn i orgulje org rgul ulje ul

BACH BOSSI FRANCK * (vidi str. 2 see page 2)

9 14.4.2014. 11:30:37


6. 7. 12:1 12:15h 2:1 : 5hh 10. 7. 20 20:00h 0:0 :000hh :00h

13. 7. 12:15h

13. 7. 112 12:15h 2:1 ::15h 55h

16. 7. 19:30h

17. 7. 20:00h

24. 7. 20:00h

Ljerka j Očić

J. S. BACH: Preludij i fuga u Es-duru BWV 552 Nunkomm, der Heiden Heiland“ BWV 659 A. VIDAKOVIĆ: Fantazija a a j i fuga g u f-molu F. LISZT: V Va Varijacije riija jaci cije j na na “Weinen, “W Wei e neen, n Klagen, Kla l ge lage ggenn, n, Sorgen, Soorrrge geen, ggen, n, Zagen...” Zag a en e .....””

Oratorijski zbor crkve sv. Marka Cantores Sancti Marci JJurica Ju rriica Petar Pet etar a P ar Pe Petrač etr t ačč Pavao Pava Pa vaao Mašić M ši Ma šć

Trio ART

6. 7. 16 16:45h 6:445hh

SAKRALNA GLAZBA BAROKA: SKJAVETIĆ PALESTRINA VITTORIA SCARLATTI PURCELL PURC PUR PU RCEL RC R RCE CE EL LL

(vvidi (vi di str. strr. 2 see page 2)) Rođendanski Roođe R ođđeend n ansk annsk ski koncert kon ko onnccer eertt posvećen ppoossv sveć veććenn mo. moo.. Anđelku Anđđel elku ku Klobučaru ku Kloobbuuča čaru aru * (vidi

Ana Ticl, sopran Rea Alaburić, sopran

ORATIO DIVINA F. MENDELSSOHN SCHUMANN BACH

Hrvoje Hrvo Hr vvooje je Trinki Trriin n nki kii

Pavao P Pa vaao Mašić Maaši M šićć

Marko Žepić Pavao Mašić

D. BUXTEHUDE: Toccata in d,, BuxWV u 155 G. BÖHM: iim m Himmelreich Him iimme mme mme melrlrei eichh G. G. MUFFAT: MUFF MUF MU FFAT FFAT AT: Toccata AT: Toc occa c ta settima ca set ettititima ma

Vater unser

Stjepan N. SPADINA: Sonata u G-duru • Adagio • Allegro • Andantino Adagio Sigfrid KARG-ELERT: Pastorale, moderato Stanko ŽEPIĆ: op.48b/2 Robert SCHUMANN: Kanon-studija u a-molu* Kanon-studija u h-molu* Otto OLSSON: Romance, op.24 (1910) Robert SCHUMANN: Kanon-studija u As-duru* Josef RHEINBERGER: Abendlied, op.150/2 Elegie, Ele legi g e, e, op.150/5 op. p 150/ 150/5 15 0/5 Gigue, 0/ Gigue iggue ue, op.150/3 opp.150 .1150 5 /33 * org orgulje orgulj uuljlje ljje solo soloo org oorgan or rggann sol solo loo

Mario Šincek Dario Cepić Edmund Ed dmu mund und n Andler-Borić An A nd dllerr-B Bo orrićć Sergio Orabona

HANDEL BACH VIVALDI GLASS VLAHEK — PRAIZVEDBA BUKVIĆ — PRAIZVEDBA * (vidi str. 2 see page 2)

BACH MENDELSSOHN FRANCK * (vidi str. 2 see page 2)

10 Brosura - v3 .indd Sec1:10

14.4.2014. 11:30:43


7. 8. 20:00h

Trio ART

3. 8. 12:15h

Ana Ticl, sopran Rea Alaburić, sopran Hrvoje H Hr rvo voje jee Trinki Trin Tr iin nkkii

Mario Penzar

Stephanie Borkenfeld Müllers Mü ülllerrs

21. 8. 220:00h 20 :000h 0h

Stanislav St S tan anis isla is lavv Šu la Š Šurin rin ri n

31. 8. 16 16:45h 6:4 :45h :45h 5 31. 8. 12:15h

Fanny HENSEL-MENDELSSOHN: Präludium G-Dur Felix MENDELSSOHN Sonate II c-moll aus op. 65 • Grave – Adagio – Allegro BARTHOLDY: Hommage à Widor maestoso et vivace – Allegro moderato Odile PIERRE: Charles Chaarles rlrless Marie Mar a iee WIDOR: Aus Symphonie y p on onie ie Nr. Nr. 2 D-Dur, D Dur u , op.13/2 op.1 op .113/ 3 2 • Präludium Circ Ci C rcul rc ular ul aarre – Salve Salv Sa Salv l e Regina Regi Re gina inaa – Adagio Adagi dagi da gio io – Finale Fiina Fina F ina nale l le Circulare

Ivan Bosnar

(vidi str. (vi sttr str tr. r. 2 see page page 2) 2) BACH LISZT BA BACH L SZ LI S T * (vidi

Johann Sebastian BACH: Allabreve in D, BWV 589 Sonata in Es, BWV 525 • [Allegro] • Adagio • Allegro Partite diverse sopra O Gott, du frommer Improvizacija na hrvatsku marijansku Gott, BWV 767 Ivan BOSNAR: pjes pj esmu es m mu Franz Fra r nz nz LISZT: L Andante tee religioso reelliggio ioso soo M Marcel arrce cell DUPRÉ: DUPR DU PRÉ É: Preludij Pre reluu j i pjesmu fuga u As-duru, As--dduuru ru,, op.36/2 op.3 op p.3 .36/ 36/ 6/2 /2 fuga

Milan Hibšer Monika M Mo n kaa Ce ni Cerovčec, ero ovvččec ec,, so ssopran oprran an Milan M Mila Mi ilan laan Hibšer Hibš Hi bššer bšer e Trio ART

28. 8. 0:000h 0 20:00h

BACH BOBIĆ — PRAIZVEDBA REGER * (vidi str. 2 see page 2)

Goran G Go oraan Končar Konč Konč Ko nčar arr

17. 8. 16:45h

27. 8. 19:30h

ORATIO DIVINA LUKAČIĆ MONTEVERDI BACH

BACH FRANCK * (vidi str. 2 see page 2)

V. V. UK UKMA UKMAR: MAR MA AR:

Preambulum Pre ream eam a bu ambu bulu lum um A. A. GU GUILMANT: GUI ILMA ILMA IL MANT NT T:

Sonata Son onata ata IV at IV

Ana Ticl, sopran Rea Alaburić, sopran Hrvoje Trinki

Brosura - v3 .indd Sec1:11

ORATIO DIVINA LEGRENZI VIVALDI BACH

11 14.4.2014. 11:30:47


7. 9. 16:45h

10. 9. 19:30h

11. 9. 20:0 20 20:00h :00hh :0 21. 9. 116:45h 16 :445h 5

21. 9. 11:00h

Albe VIDAKOVIĆ: Fantazija i Fuga u f-molu Louis VIERNE: “Quatrième Symphonie pour Grand Orgue” (4. simfonija za orgulje), u g-molu, op. 32 • 1. Prél Pr é ud él udee – Q 2 A lllleg eggro ro – A lllleg eggro risoluto ris isoolut luto uto • 3. ut 3 Menuet – Tempo di Prélude Quasi lento • 2. Allegro Allegro M Mi nuet nu ettoo • 4. etto 4. R oman om ance an cee – A dagi da gio mo olltto espressivo espr es pprres e si sivo v • 5. vo 5. FFinal iinnal inal al – A llleg lleg egroo Minuetto Romance Adagio molto Allegro

Danijel Drilo

Alexandre BOËLY: Fantazija i fuga u B-duru, op.18/6 Charles-Marie Andante sostenuto (Symphonie Gothique) Louis VIERNE: WIDOR: Concerto in d, BWV 596 • Allegro Impromptu Johann Sebastian BACH: • Grave (Fuga) • Largo • Allegro César FRANCK: Koral u h-molu Felix Sonata u B-duru,, op.65/4 p • Allegro g con brio • Andante MENDELSSOHN: rreligioso re reli eliligi g oosso • Al gi Alle A lle legr egr g et e too • Al Alle leegro ggrro ma m maes aesto esto es toso so e vvivace so ivvac ivac a e Allegretto Allegro maestoso

Pavao Mašić

Edmund Andler-Borić

GUILMANT HANDEL WIDOR REGER BACH

( di str. sstr tr. 2 see page p ge pa g 2) 2) * (vidi

Arijana A Arij Ar riji an ana Marić Mari Ma rićć Gigliani, ri Gigl Gi glia glia ian an nii, sopran sopr so pran a Marko Mark Ma rko ko Đurakić Đu Đ uraaki kć

Marko ĐURAKIĆ: Toccata i Ricercar na temu Te Deum C. M. WIDOR: IV. IV. V ssimfonija: imfo im ffoni nija ni ja: izbor izzbo bbor or or stavaka stav st tav avakka • 1. 1 Toccata Tooccca c taa • 55.. A Adagio daagi g o • 6. 6 Finale Final inal in alee

Oratorijski zbor crkve sv. Marka Cantores Sancti Marci Pavao Mašić

J. HAYDN

Misa brevis u F-duru

Jurica JJu uririca caa Petar Pet etar taarr Pe P Petrač trač tr aačč 28. 9. 112:15h 12:1 12 2:1 :15h 5h 5. 10. 116:45h 16 6:445h 5

8. 10. 19:30h

Ante A ntee nte Knešaurek K Kn neš ešau aure au ure rek

IMPROVIZACIJE HRVATSKE PUČKE MARIJANSKE PJESME IM MPROV PR ROV OVIZ O VIZ IZ IZAC ZAC ACIJ CIJ IJE NA NA H RVAT RV VAT TSK KE PU PUČK ČKE MA ČK ČKE M AR RIIJA JANS N KE K P J SM JE S

Christian Scheifele

Luca Massaglia

12 Brosura - v3 .indd Sec1:12

Johannes BRAHMS: Präludium und Fuge g-moll Max REGER: Intermezzo und Passacaglia g a op. op. 16 Sigfrid op Sigfrid KARG-ELERT: KARG K Ka Kaleidoscope leeiiddossco leid cope pe op.144 op. p.14 144 44

Louis VIERNE: Pièces de Fantaisie - 4ème Suite, op. 55 III. Cathédrales Jehan ALAIN: Variations sur un thème de Clément Le Jardin suspendu Première Fantaisie Marcel DUPRÉ: Jannequin Sept Pièces, op. 27 III. Pastorale Isusa pribijaju na križ (Put križa, op.29) César FRANCK: Preludij, fuga i varijacija, op.18 Gunnar IDENSTAM: VI. Procession Gabriel PIERNÉ: Preludij Cathedral Music

14.4.2014. 11:30:51


19. 10. 16:45h 16 6:445h

Elizabeta Zalović Z Za alo lovi vić vi vić

A. KLOBUČAR: Hommage a Cecchini J. S. BACH : fuga ffuuga ga u c-molu, c-m -mol olu, olu, u BWV BWV WV 582 582 8 H. H. M MULE MU MULET: LE ET: Tu Tu ess Petra Pet etraa

Passacaglia i

Johann Sebastian BACH: Concerto G-Dur BWV 592 • ohne Bezeichnung – Grave – Presto Ottorino RESPIGHI: Präludium B-Dur • über den Bach-Choral “Ich hab mein Sach Gott heimgestellt” • “Mein schönste Zier…” (zum Abend) – aus den ‘Trepezzi per organo’ Max REGER: “Dankpsalm” op. 145/2 Jaromir WEINBERGER: Aus den pp (Gründonnerstag) ( ‘Bible poems’ (Lieder ohne Worte): “The last supper” August Augu Au gust gu st Gottfried Got ottftftfririried edd RITT R RI RITTER: ITT TTER ER: Sonate ER: Son oonat naatte Nr. N . 3 aNr a-moll a-mo m ll op. mo op. p. 23 23 • in einem ein inem inem m Satz Sat atz tz

2. 11. 16:45h

Rolf Schönstedt

16. 11. 16:45h 16 6:4455hh

Maja Petrovićć

B. B. AR ARNI ARNIČ: NIČ NI Č:

7. 12. 16 6:445h 16:45h

Mario Perestegi Pereesstteg e i

M. REGER: Kyrie, Gloria, Benedictus, Te Deum A. KLOBUČAR: Partita P rt Pa rtititita “Ad “A Ad Pavlinos” P vllin Pa i os o ”

21. 12. 16:45h

Željka Spinčić

Koncertni Kon o ce cert rtn preludij prelu reelu ludi dijj A. di A. GU GUIL GUILMANT: ILMA IL MANT MA NT:: NT

Sonata Son o atta I

Alfred HOLLINS: Concert overture Gabriel PIERNÉ: Trois piéces, op. 29 • Prelude • Cantiléne • Scherzando Percy FLETCHER: Festival Toccata

Organizator i izdavač Organizer & Publisher: Turistička zajednica grada Zagreba | Zagreb Tourist Board Kaptol 5, 10 000 Zagreb | Tel.: 00385 1 4898 555 | info@zagreb-touristinfo.hr | www.zagreb-touristinfo.hr Urednik Editor: Višnja Arambašić | Suradnici Assistants: Marlisa Fašaić, Ivana Mahnić, Ana Salopek, Davor Guvo | Produkcija Production: Plava Ponistra d.o.o. | Oblikovanje Layout: Gordan Karabogdan | Prijevod Translation: Nataly Anderson Marinović, Lee Murphy | Tisak Printing: Grafing, Zagreb, 2014. | Naklada Print Run: 2.500 Izdavač je nastojao osigurati točnost informacija u vrijeme odlaska u tisak te nije odgovoran za naknadne promjene ili pogreške u programu. The publisher has made every effort to ensure the accuracy of the information at the time of going to press and assume no responsibility for changes and errors.

Brosura - v3 .indd Sec1:13

14.4.2014. 11:30:55


petak Friday

Ä?etvrtak Thursday

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

10 11 1 8 15 22 29

ober listopad October listop 2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

12 ecembe prosin December prosinac 1 8 155 22 29

Brosura - v3 .indd Sec1:14

4 11 18 25 2 9 16 23 30

9

September an Septemb rujan 6 1 13 20 277

8 3 10 7 17 24 31

7 14 21 28

4 11 18 25

5 12 19 26

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

prosinac December

3 10 17 24

2 9 16 23 30

djelja nedjelja Sunday

studeni November

studeni November

subota Saturday

listopad October

srijeda Wednesday

rujan September

utorak Tuesday

kolovoz August

ponedjeljak Monday

14.4.2014. 11:30:57

Glazba u zagrebačkim crkvama 2014. | Music in Zagreb Churches 2014  

Brošura s programom koncertnih izvedbi u dvije zagrebačke crkve za 2014. (Zagrebačka katedrala i Crkva sv. Marka )

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you