Page 1

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Katowice, 21.06.2013 r.

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 17.06.2013 r.

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Jan Kowalski Miejska 2 00-000 Katowice NIP: 123-45-67-890 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2800,70 EUR 2. Kwota uzysku: 1400,35 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 1400,35 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 252,06 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 2548,64 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści osiem euro sześćdziesiąt cztery centy)

………………………………..……

………………………………..……

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzielo  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you