Page 1

Tem a

Den folkeforsømte sygd om

NYT POLITISK FORSLAG:

Max en måneds ventetid AF AN DE RS RASMUSSE N / BL AD@AST M A-A LLE RGI .D K

Flere af landets politikere er klar til at lytte til opfordringen fra Astma-Allergi Danmark og de mange allergispecialister. På Christiansborg er der bred enighed om, at allergiområdet bør have et grundigt eftersyn, så patienterne kan få den rette behandling.

§ "Vi taler så tit om, at vi skal bruge vores sundhedsressourcer bedst muligt, men det koster altså systemet mere end at uddanne nogle specialister på det her område."

Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt

V

entetiden skal ned, og det faglige niveau skal op. Det mener Dansk Folkeparti, som nu har stillet forslag om, at allergipatienter max må vente en måned på at komme i gang med en udredning. – Det er et kæmpe problem, og vi bliver nødt til at rette vores fokus mod det. Der er mange mennesker, der ikke ved, hvor de skal gå hen. Jeg ved, at nogle af dem, der besøger deres praktiserende læge, kommer igen og igen, og de får måske ikke den rette medicin og den rette diagnose. Vi taler så tit om, at vi skal bruge vores sundhedsressourcer bedst muligt, men det koster altså systemet mere end at uddanne nogle specialister på det her område, siger Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt, der mener, at det er en af fremtidens helt store udfordringer. Hendes forslag skal bl.a. sikre, at allergiudredning skal ske indenfor en måned, og at det faglige niveau på området bliver løftet i alle fem regioner.

se. Det har vi i mange specialer, lyder det fra Flemming Møller Mortensen (S), der opfordrer til at bevare roen, indtil der måtte komme nogle anbefalinger fra Sundhedspå pulsen. I Sundhedsstyrelsen lyder det, at man normalt baserer sin vurdering på informationer fra regionerne, men at der også kunne de, at de ville undersøge sagen nærmere. slutning den 19. april til forespørgselsdebatten i Folketinget er noget Astma-Allergi Danmark håber på. – Astma- og allergiområdet er en forsømt folkesygdom og med de fakta, der er på bordet, må man tro, at der nu må komme en politisk markering. Under alle omstændigheder vil Astma-Allergi Danmark i samarbejde med læger, der interesserer sig for allergi, barsle med en allergiplan, der viser vejen frem, siger direktør i Astma-Allergi Danmark Thorkil Kjær.

Formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Flemming Møller Mortensen (S), ser gerne, at området bliver kigget efter i sømmene. Men han vil ikke forholde sig til det konkrete forslag, før det bliver drøftet i Folketinget. – Jeg kunne godt tænke mig en status på området: Om de andre specialer magter at løfte patientgruppen. Jeg synes, det er helt reelt, at vi også politisk retter blikket -

POLITIKEN den 22. jan. 2013 MAJ/JUNI 2013

UDVIKLET I SAMRÅD MED HUDLÆGER

Mange specialer har flaskehalse

Forsla get b drøft lev et i F olket d. 19. inget april, efter redakt nens iod eadlin På ww e. w.ast ma-al kan d le rgi.dk u læse hvad politik erne kom frem til.

Ekstra omsorg for børnene. "Jeg synes, det er helt reelt, at vi også politisk retter blikket mod det. Men vi ved jo, at der er flaskehalse. Det har vi i mange specialer."

16

HUDVENLIGE SMYKKER

Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Flemming Møller Mortensen (S)

Børn og voksne skal naturligvis ikke udsættes for uegnede materialer og stoffer. Ekstra vigtigt er det for børnene, fordi det oftest er børnene som får lavet hul i øret. En piercing i øret gør huden ekstra følsom. Efter 6 –12 uger kan man tage smykket til ørepiercingen ud, men det tager op til et år inden hullet er helet fuldstændigt. Risikoen for at udvikle f.eks. nikkelallergi er derfor størst under dette første år. Her er det specielt vigtigt at anvende hudvenlige smykker. Blomdahl er medicinsk ørepiercing og hudvenlige smykker udviklet i samråd med hudlæger. En tryg måde at være fin på hver dag.

www.da.blomdahl.com

17

Perspektiv  
Advertisement