Page 1

13740 13740

Nyt liv til gamle runer


1

Indhold Konceptet Oversigtsplan 1:1000 Situationsplan 1:200 Formen Plan 1:50 Lys Solafskærmning Transparens Struktur Snit AA 1:50 Materiale Snit BB 1:50 Kirke og bygning Opstalt nord 1:100 Opstalt syd 1:100 Opstalt vest 1:100 Opstalt øst 1:100

1 2 3 4 4 5 5 5 7 7 8 8 9 11 12 13 14

Konceptet Konceptet er at skabe en bygning, der i atmosfære og materiale peger bagud til monumentets fødsel i vikingetiden, samtidig med at bygningen er aktuel i forhold til at pege frem mod bæredygtigt og intelligent byggeri. Med udgangspunkt i konceptet beror skabelsen af denne bygning således på en række tekniske, funktionelle og æstetiske parametre. I dialog med programmets krav og ønsker er disse parametre blevet integreret for at skabe den endelige bygning. I denne mappe forklares, hvordan nogle af de væsentligste parametre har haft indvirkning på designet.

Hovedgreb


2

N

Oversigtsplan 1:1000


3

Situationsplan 1:200


Formen

4

Snit AA

Snit BB

Bygningens form er fremkommet ved at rette ind efter kirkegården og de ganglinjer, der er omkring indgangen til kirken kombineret med minimum 1300mm. mellem sten og facader. Endvidere markers indgangene også i formen, der er placeret på en akse, så de ikke kolliderer med kirkens indgang. Designet gør det således muligt at gå rundt om stenene og røre ved dem, hvilket vurderes at være vitalt for oplevelsen af Jellingstenene. Formens bruttogrundareal er på 55m2, hvilket tillader, at en skoleklasse på 25 personer med lethed kan opholde sig indenfor. Med en afstand på 3 meter mellem våbenhus og den nye bygnings begyndelse skabes der forsat plads til kirkens handlinger både i og omkring kirken.

Plan 1:50


5

Lys Et af nøgleparametrene i designet af bygningen er det naturlige lys, der skal oplyse runestenene i dagstimerne. Lysstrategien er at få bygningen til at imitere det naturlige lys, stenene står under i dag, hvilket vil sige direkte lys fra solen og indirekte lys fra himlen. Det direkte sollys kommer ind gennem de transparente facader, der i deres udformning følger solens bane gennem dagen. Endvidere er der placeret et ovenlysvindue over stenene, som vil trække indirekte og mere diffust lys ind i bygningen. Om aftenen og natten belyses stenene nede fra den ring, som omkranser stenene, og vha. spots i loftet. Derved bliver stenene betonet, og det sikrer, at runerne kan læses døgnet rundt.

Udformningen af bygningen og bygningens leg med lys trækker bla. på referncer til gamle lader

Solafskærmning De meget transparente facader vil skabe gener i form af overtemperaturer og blænding ved kraftigt sollys. Derfor er bygningens facader indhyldet i de karakteristiske trælameller, der vha. motorer og sensorer bevæger sig i forhold til solens placering, og som henholdsvis åbner og lukker bygningen alt efter, om der er behov for solvarme eller ej. Dette hjælper til, i stort omfang, at gøre bygningen passiv klimastyret, hvilket betyder, at køling og opvarmning primært foregår ved at åbne og lukke for solen. Bygningens ventilation foregår også naturligt på samme måde ved, at tagvinduet mod øst automatisk åbner og lukker alt efter behovet for ventilation.

Eksempel på effekten af lys der kommer ind mellem trælameller, her fra Alvar Aaltos Säynätsalo Rådhus

Transparens Med de meget transparente facader og de vertikale trælameller er der åbnet op for, at stenene og kirken stadig kan beskues, selvom de nu er i en bygning. Samtidig bibeholdes - også inde fra bygningen - relationen til Jelling-monumentets øvrige elementer. I den forbindelse tænkes det, at de intelligente solafskærmningslameller kan brugerstyres for at sikre det ønskede udsyn til omgivelserne, hvorefter solafskærmningen genfinder sin normale rytme. Perspektiv inde fra bygningen


6

Perspektiv ved ankomst til bygningen fra øst


7

Struktur Betydning af, at bygningen er en træstruktur, er også vigtigt i forhold til at skabe den rigtig atmosfære omkring dette vikingemonument. Vikingerne var især kendt for deres evner inden for træbyggeri og håndværk. Denne tradition videreføres i bygningens træstruktur, der fremstår tydeligt og refererer til bl.a. vikingernes bulkonstruktioner. Bygningens lette struktur betyder også, at der kun kræves en let punktfundering, hvor den eventuelle sårbare undergrund skånes mest muligt.

Bulkonstruktionen på Moesgårds Museums rekonstruktion af Hørning Kirke har været inspiration for konstuktionen.

Snit AA 1:50


8

Materiale Materialemæssigt tænkes egetræ anvendt, da det også var vikingernes foretrukne træsort, primært på grund af sin bestandighed i vores fugtige klima. Samtidig vil det også med årene få en grålig og let glansfuld overflade, der vil få lamellerne til at changere i solens skiftende lys. En let rug granit tænkes anvendt som gulvmateriale.

Eksempel på groft forarbejdede egeplanker som det primære bygnings materiale

Snit BB 1:50


9

Installationer Da det har været visionen at skabe en bygning, som aktivt gør brug af naturlig opvarmning og ventilation, kan mængden af installationer begrænses væsentligt sammen med energiforbruget. Dog er der etableret plads til sikringer og styring, af solafskærmning og ventilation samt kunstig belysning, der er indbygget i bænken, der ligger langs vestfacaden. Af hensyn til brand skal der endvidere opsættes et sprinklersystem i loftet.

Plan der viser placeringen af installationerne under bænken langs vestfacaden

Perspektiv set fra toppen af sydhøjen

Kirke og bygning Bygningen omkring Jellingstenene er konstrueret sådan, at den både imiterer og kontrasterer kirken. Den distancerer sig ved at være af en let struktur, hvor kirken opfattes som en tung masse. Dette er gjort for at markere forskellen i de to bygningers funktioner. Samtidig er der tænkt nøje over, at bygningen er lavere end koret, men stadig højere end våbenhuset. På den måde følger bygningen den orden, der er udledt af kirken, at alle elementer har forskellig højde. Ligheden med kirken ses også i bygningens leg med den klassiske saddeltags typologi, der kendetegner kirken.


10

Perspektiv ved ankomst til bygningen fra vest


11

Opstalt nord 1:100


12

Opstalt syd 1:100


13

Opstalt vest 1:100


14

Opstalt øst 1:100

Nyt liv til gamle runer  

Participated on my own in this competition for a shelter to the over 1000 years old stones from the Viking age. Aesthetically my building de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you