Page 83

Detta genom att: l Ha cliffhangers och björnar på stranden i minst vart tredje kapitel. l Att skriva ur flera karaktärers synvinkel. l Visa på vänskapens kraft. l Visa på vikten av handlingskraft och okonventionella lösningar när man är attackerad. l Visa på vikten av att vägra vara offer. Sedan ska du fastställa din primära och sekundära målgrupp. Till exempel: l Primär målgrupp: Kvinnor 40 plus l Sekundär målgrupp: Män och kvinnor 40 plus Nu kan du fortsätta med att sätta mål för ditt skrivande i stort. Till exempel: Att skapa intressanta blandvändare skrivna med värme och djup. Detta genom att: l Gestalta och bygga intressanta karaktärer. Att ständigt sträva efter att bli bättre på språkhantering och berättande. Detta genom att: l Vidareutbilda mig regelbundet. Jag ska också ha en aktiv författarsida och hemsida. Detta genom att: l Ha kontakt med återförsäljare, medier och läsare. Tydligast blir det om du sätter upp texten som i exem81

Profile for Anders Olow

Våra bästa skrivtips  

Nätverket Stockholmsförfattarna är ofta ute på signeringar, bokbord och föredrag och träffar läsare. Många frågar då om skrivande och hur ma...

Våra bästa skrivtips  

Nätverket Stockholmsförfattarna är ofta ute på signeringar, bokbord och föredrag och träffar läsare. Många frågar då om skrivande och hur ma...

Advertisement