Page 38

Skogen som inspiration AV ELISABETH MAGNUSSON RUNE

Har du fastnat i ditt skrivande? Kommer du inte framåt i en scen eller med ett problem som din karaktär måste lösa? Vad gör du då? Vankar av och an i vardagsrummet i ren frustration? Sitter och stirrar på skärmen och hoppas att fingrarna ska börja arbeta av sig själva på tangentbordet? Fast du lyssnar på bästa musiken, sitter i bekvämaste fotöljen och dricker ditt godaste kaffe, vill inspirationen inte infinna sig. Känns situationen bekant? Många är de förslag som finns på hur man hittar inspiration för att komma vidare i sitt skrivande. Men alla förslag passar inte alla författare. Vi är alla olika som människor, så vi inspireras antagligen av väldigt olika saker. Själv inspireras jag både i och av naturen. Skogen är min bästa inspirationskälla. Forskning har visat att vistelse i skog ger minskad stress, blodtryck och puls sjunker, koncentrationen blir bättre och kreativiteten och de positiva tankarna ökar. I dagens informationsöverflödssamhälle behövs mer av reflektion och forskning har även visat att det är utforskandet i skogen, som är det välgörande. Tanken är alltså att du ska upptäcka genom att titta på detaljer - sätt dig på en stubbe, titta upp på en enorm ek, böj dig ner och lukta på den vackra blomman eller imponeras över den flitiga my36

Profile for Anders Olow

Våra bästa skrivtips  

Nätverket Stockholmsförfattarna är ofta ute på signeringar, bokbord och föredrag och träffar läsare. Många frågar då om skrivande och hur ma...

Våra bästa skrivtips  

Nätverket Stockholmsförfattarna är ofta ute på signeringar, bokbord och föredrag och träffar läsare. Många frågar då om skrivande och hur ma...

Advertisement