Page 15

Eller också kan den första meningen anstryka temat som novellen ska handla om. Så var det när jag skrev min novell Experimentet. Den börjar så här: ”I hemlighet hade nog mamma hoppats på att få en dotter som Nicki. De vackra är ju så mycket enklare att älska än de geniala.” Det antyder att det finns en konflikt mellan huvudkaraktären och hennes mamma - eller åtminstone att hon inte är nöjd med hur hon är skapt - och att det finns en konflikt med Nicki. Eller kanske bara mellan det vackra och det geniala. Quickfix: Har du kvar din igångsättningsmening, den som börjar ”Det var när…” Ta fram den nu och strama upp den. Ett exempel är min startmening från Kommer inte pappa snart som börjar så här: ”När pappa blev sjuk sa mamma att det var den lyckligaste tiden i hennes liv.” Tre punkter om hur du kan fängsla med första meningen: 1. Fila på första meningen tills den fungerar som en krok som halar in läsaren i din berättelse. 2. Starta in medias res – mitt i handlingen. Det är ett oemotståndligt knep för att åstadkomma punkten ovan. 3. Antyd novellens tema och konflikt direkt. Läsaren vill följa med och se en (upp)lösning.

SMYCKA SPRÅKET Jag sitter ofta med penna och papper när jag läser för att fånga upp särskilt vackra formuleringar eller citat som lever kvar och gör att berättelsen hänger kvar långt efter att jag lämnat den. Faktum är att ibland är det dessa citat som le13

Profile for Anders Olow

Våra bästa skrivtips  

Nätverket Stockholmsförfattarna är ofta ute på signeringar, bokbord och föredrag och träffar läsare. Många frågar då om skrivande och hur ma...

Våra bästa skrivtips  

Nätverket Stockholmsförfattarna är ofta ute på signeringar, bokbord och föredrag och träffar läsare. Många frågar då om skrivande och hur ma...

Advertisement