Page 1

#1. mars 2012

Affärstidningen för dig som vill och gör affärer i Mälardalen och Stockholmsområdet

Business

coach julia >> som Anti jante Framtidens järnväg med stopp i mälardalen munktell science park för innovationer i affärslivet relationer avgörande för din försäljning

gratis

till företagare i Västerås, Örebro, Eskilstuna


ORDINARIE LINJENÄT VIDARE UT I VÄRLDEN MED SAS CODE-SHARE

S G A T E FÖR TAL SE -AV TJET. SAL

N ES@

EX

TILL VÄRLDEN!

Använd din tid till rätt saker. Saker som betyder något. Med oss tar du dig snabbaste vägen från Örebro och Linköping till ditt mål. Tack vare vårt nya code share-avtal med SAS når du nu hela världen med NextJet. Boka dina biljetter på vår hemsida www.nextjet.se eller kontakta din lokala resebyrå. Välkommen ombord!

2

Business #1 Mars 2012


Information från Örebro Läns Flygplats. www.orebroairport.se n För bokning av reguljärflyg: 019-30 70 00 ank. 2 n E-post: info@orebroairport.se n För bokning av frakt: 019-30 70 00 n E-post: handling@orebroairport.se

Från Örebro ut i världen

Örebro Airport satsar på 100 000 resenärer n 2011 blev ett lyft för Örebro flygplats. Både gods och passagerare har återvänt. Och nästa år ska bli ännu bättre, om inte lågkonjunkturen blir allt för omfattande. – Målet är att nå 100 000 passagerare nästa år eller 2013, säger flygplatschefen Mikael Smedberg och räknar med drygt 80 000 passagerare i år, varav 62 000-63 000 reser med charter.

NextJets avtal med SAS ger nya möjligheter I år firar flygbolaget NextJet sitt tioårsjubileum. Under sex av de åren har bolaget flugit kommersiellt från Örebro Airport. NextJet har dessutom ökat sina marknadsdelar av den av Trafikverket upphandlade flygtrafiken i Sverige. Under 2012 har NextJet redan vunnit fyra nya år av upphandlad trafik och har flera nya uppdrag på väg in. Brian Liddle, marknadschef på NextJet, ser mycket positivt på framtiden för bolaget. När Örebro Airport upplevde sin storhetstid i början av 2000-talet var trafiken mellan Örebro och Stockholm Arlanda stor. Men när SAS drog sig ur samarbetet försvann också möjligheten att enkelt starta sina flygresor från Örebro, vilket var ett av skälen till att många av flygpassagerarna försvann.

NextJet sponsrar även svenska landslaget i längdskidåkning. När Kalla och Hellner är ute och åker får de flyga i den här Saab 340 som även används foto : nextjet reguljärt.

– Nu har vi utvidgat samarbetet med SAS till Code Share. Det innebär att du nu via SAS hemsida kan boka resor över hela världen med NextJet direkt från Örebro Airport, via Köpenhamn och därefter vidare med SAS, säger Brian Liddle. Från och med nu är allt flyg med NextJet bokningsbart via SAS hemsida, utom linjen mel-

lan Stockholm Bromma och Östersund. NextJet bildades för tio år sedan av fem unga piloter som såg att det fanns möjligheter och ett behov på svensk flygmarknad att skapa något annorlunda. Bolaget började flyga mindre plan med charter och frakt, och efter hand utökades verksamheten. verksamhet som lyfte

fakta om örebro airport n Örebro Airport ägs av Örebro Läns Flygplats AB som är ett helägt dotterbolag till Länstrafiken Örebro AB. n Flygplatsen öppnades 1979 och har sedan dess varit en viktig resurs för regionen. n 1982 startade reguljär utlandstrafik. n 1995 etablerades charterverksamheten. n 1996 gick startskottet för fraktflyget, i dag är Örebro Airport en av landets största charter- och fraktflygplats. n 67 776 passagerare [2010] n Export/import frakt 25 091 ton [2010]

När NextJet vann en upphandling av dåvarande Trafikverket och fick börja trafikera sträckorna Arlanda-Torsby-Hagfors och Arlanda-Mora-Sveg bokstavligen lyfte verksamheten. Tre år senare fick NextJet ett utökat förtroende att trafikera norra Sverige av Trafikverket när nya destinationer lades till verksamheten. Sedan 2008 flyger NextJet på sträckorna Arlanda-Vilhelmina-Hemavan, Arlanda-Kramfors-Gällivare samt Arlanda-Lycksele-Arvidsjaur.

Det fick stora effekter för hela bolaget som från våren 2008 till hösten samma år gick från femtio till drygt 200 anställda. NextJet har fyra verksamhetsområden. Förutom den reguljära kommersiella verksamheten med bland annat linjen Örebro-Köpenhamn, samt de av Trafikverket upphandlade flyglinjerna, är NextJet även flygleverantör åt andra bolag. Sverigeflyg-koncernen är här den största uppdragsgivaren där Next Jet tillhandahåller själva flygprodukten eller så kal�lat ACMI som står för Aircraft, Crew, Maintenance och Insurance. Ett liknande samarbete finns även mellan NextJet och Air Åland på destinationen Mariehamn-Åbo-Helsingfors. Det fjärde och sista benet i verksamheten är charterflyg, från Örebro Airport eller andra flygplatser i landet.

Next Jet har i dag följande flotta: n 11 stycken Saab 340 med plats för 33-36 passagerare. n 4 stycken ATP med plats för 64-68 passagerare.

#1 Mars 2012

Business

3


Information från almi invest

Hjälp till entreprenörer med starkt eget driv Det krävs hängivna entreprenörer för att skapa och bygga ett bra bolag. Den insikten ligger till grund för verksamheten vid Almi Invest, som är Almis riskkapitalbolag. När Almi Invest investerar är en av de viktigaste faktorerna att bolaget i fråga drivs av en eller flera engagerade entreprenörer med stark vilja och drivkraft att skapa någonting utöver det vanliga. – Vi vet vilket hårt arbete och vilka uppoffringar som ligger bakom framgångsrika bolag, eftersom de flesta av oss har långvarig erfarenhet som entreprenörer och riskkapitalister, säger Johan Crona, Investment Manager på Almi Invest Östra Mellansverige. engagerad partner För entreprenören kan Almi Invest i sin tur vara ett mycket starkt stöd, som en engagerad partner. Investeringen görs med pengar, men kunskapen, erfarenheten och Almi Invests stora nätverk kan vara nog så viktiga för den enskilde företagaren. Förutom engagemanget hos entreprenörerna krävs en hel del för att Almi Invest ska ta steget och investera. Ägandet måste finnas hos entreprenörerna själva, och bolagsformen ska vara ett aktiebolag som inte längre håller på att etablera sig utan är på väg att expandera.

Johan Crona, Investment Manager.

– Affärsmodellen är väsentlig. Den måste vara skalbar och visa på att det är möjligt med en långsiktig värdetillväxt, säger Johan Crona. Almi Invest kräver alltid att åtminstone en ytterligare investeringspartner är villig att investera samtidigt och lika mycket som Almi Invest. Dessutom måste bolaget ha en positiv resultatutveckling under flera år.

– Målet är att bolaget som söker och får en investering på sikt ska kunna bli ett attraktivt uppköpsobjekt. Målet med Almi Invests investering är att vi en dag ska kunna sälja våra aktier med god förtjänst. Det kan även ge entreprenören en chans till en framgångsrik exit, säger Johan Crona. En vanlig första investering i ett bolag ligger mellan 2-4 miljoner kronor. Totalt kan Almi Invest investera maximalt 10 miljoner kronor i ett enskilt bolag, men det måste alltid finnas ytterligare en eller flera investorer som lägger in lika mycket pengar. omfattande process En investering är en process som inte alltid går så snabbt. En entreprenör får räkna med att det tar mellan en och sex månader från första kontakten med Almi Invest till att investeringen görs. – Ett investeringsbeslut från

Om Almi Invest n Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Almi Invest består av sju regionalt baserade riskkapitalfonder, alla med lokala kontor och lokalt förankrade investment managers. Totalt förvaltar Almi Invest över en miljard kronor. Till skillnad från många andra riskkapitalbolag kan Almi investera i de flesta branscher. Ett starkt entreprenörsteam, en skalbar affärsmodell och att företaget har skapat sina första intäkter är viktigare än i vilken bransch det verkar. En första investering i ett bolag ligger normalt på 2-4 miljoner kronor.

ALMI INVEST ÖSTRA MELLANSVERIGE Johan Crona, Investment Manager n E-post: johan.crona@almiinvest.se n Telefon: 073 984 31 35 Besök: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, hus A, vån 3 n Post: Box 70394, 107 24 Stockholm. 4

Business #1 Mars 2012

vår sida är alltid ett noga avvägt beslut och det tar tid. Bara ett fåtal av alla de bolag vi är i kontakt med blir en investering till slut. När det sker har ett antal olika stationer passerats på vägen. första kontakten Första kontakten med Almi Invest sker genom en av de sju regionala riskkapitalfonderna. Normalt kontaktar man den fond som finns där bolaget har sin huvudsakliga verksamhet. Den som söker en investering kallas till ett personligt möte om de klarar den första utgallringen. Under den görs en första bedömning om bolaget är intressant att investera i. Då bedöms också faktorer som bransch, om idén är skalbar och om entreprenören är tillräckligt duktig. Redan i det här skeendet är det väsentligt för den som söker att ha en idé om en lämplig medinvesterare till Almi Invest. De bolag som tar sig förbi det här momentet befinner sig sedan i en process med Almi Invest som tar några månader. Det krävs, för Almi Invest vill sätta sig in i varje bolag specifikt, och dess bransch. – Efter ytterligare möten skissar Almi Invest och entreprenören på ett intentionsavtal som senare leder till ett investeringsavtal, en due diligence – och ett aktieägaravtal, säger Johan Crona.


ledare n Tipsa oss gärna om nyheter: christer.falldin@mdgm.se

Välkomna till mer affärer

n

är en stor europeisk undersökning av näringslivsklimatet i Europa genomföres hamnade Mälardalen på imponerande första plats i kategorin Foreign Direct Investments, som beskriver hur bra investeringsklimatet är i en region. Inte nog med det. Mälardalen knep även en andra- och en tredjeplats i två andra av de sju kategoriernas rankning av 253 europeiska städer och 110 regioner. Andraplatsen kom i kategorin Business Friendliness. Tredjeplatsen i kategorin Economic Potential, kanske ändå är den mest intressanta om vi stannar upp och tänker efter. Av alla regioner och stora städer i EU anses Mälardalen ligga på tredje plats när det gäller ekonomisk potential i framtiden. Det i sig är ett fantastiskt utgångsläge för näringslivet runt Mälaren. Undersökningsföretaget heter FdI Intelligence och är en avdelning inom Financial Times i London. Syftet med de återkommande undersökningar är att skapa vägledande information så att företag och organisationer ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut.

’’

Detta är ett av de viktigaste skälen till att du just nu läser en tidning som heter MORE Business. Affärsklimatet runt Mälaren med Stockholm i öster och Örebroregionen i väster är det bästa i Sverige. Undersökningen som refereras ovan visar att klimatet är bland de absolut bästa i Europa. Därför behövs mer information om de företag som verkar här, men ännu viktigare är att beskriva de affärer som görs här och som stärker hela regionens affärsidentitet. Välkommen till MORE Business.

charles darwin: Det är inte de starkaste arterna som överlever, inte heller de mest intelligenta, men de som är mest mottagliga för förändringar.

Business Nr 1. Mars 2012. Årgång 1. Nästa nummer 20 april. Annonsmaterial: 10 april. Omslagsfoto: Per Svensson. chefredaktör och ansvarig utgivare :

Christer Fälldin Tel: 070 - 841 75 80 christer.falldin@mdgm.se medarbetare i detta nummer : Mälardalen i Europatoppen när det gäller investeringsklimat visar undersökning.

Robert Österlind, Håkan Söderström, Evakarin Wallin, Daniel Atterbom, Anders Olow. formgivning :

Anders Olow.

logotype more business :

Leo Produktion. www.leoproduktion.se annonser :

Kerstin Hedberg, 076 - 633 09 05 kerstin.hedberg@mdgm.se Carina Lindqvist, 0703 - 41 05 03 carina.lindqvist@mdgm.se Charlotte Åström, 072 - 172 21 92 charlotte.astrom@mdgm.se Marcus Zurek, 0760 - 150 062 marcus.zurek@mdgm.se annonsmaterial :

annons@mdgm.se upplaga :

Christer Fälldin, Chefredaktör Tel: 070 - 841 75 80 christer.falldin@mdgm.se

18 000 ex.

MORE Business tar sikte på de affärer som görs i Mälardalen och Storstockholmsområdet och vill lyfta fram intressanta företag och företagare. utgivare :

MDG Publishing AB, [en del av Media Drive Group AB] Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm

#1 Mars 2012

Business

5


innehåll

10

reportage

trendspaning efter nya affärer Ambitionen för Munktell Science Park i Eskilstuna är att skapa ett nytt ABB eller ett nytt Volvo BM. Samarbete med Västerås Science Park och nyinrättade Sörmlandsfonden är två steg på den ambitionens väg. Och Thomas Karlsson, vd för Munktell Science Park ser positivt på framtiden. – De här pusselbitarna behövs för oss som sysslar med innovation, säger han.

reportage

Business

10

Det har hänt en hel del sedan Munktell Science Park invigdes den 23 september 2005 och de första 23 företagen flyttade in. I dag finns cirka 170 företag här, de flesta av dem är små med upp till tre anställda. Men med den nuvarande devisen ”Making space for Innovators” siktar man högre för att även få hit större företag. Bland annat äger Munktell tillsammans med Västerås Science Park inkubatorn Create som vänder sig till innovatörer, entreprenörer och forskare som anser sig ha en affärsidé med global potential samt vill bygga ett tillväxtföretag. – Vi har några mycket lovande projekt på gång. Det är företag inom energiteknik och robotik som känns väldigt spännande. Och visst drömmer vi om att lägga grunden till ett nytt ABB eller ett nytt Munktell (som u

#1 Mars 2012

#1 Mars 2012

coverstory>>

Business

3

Stockholm-Mälardalen-oslo

under timmar

11

n Det är lite drygt 50 mil från Stockholm till Oslo. En bilfärd på sju timmar. Med till exempel det kinesiska höghastighetståget ”The Bombardier Zefiro” med topphastigheter från 250 km/tim och högre går resan på långt mindre än halva tiden. I dag åker du med SJ i bästa fall på knappt sex timmar.

20

Många utredningar och starka krafter i både Sverige och Norge arbetar för att förverkliga en ny snabbtågsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. De flesta tror att det tar 30 år att förverkliga projektet. I en klimatsmart framtid ”flyger” vi på räls snabbare ”dörr-till-dörr” än dagens flygtrafik.

m

er än halva befolkningen i Sverige och Norge bor i någon av storstadsregionerna. Längs ”korridoren” Stockholm-Oslo bor 4,5 miljoner människor, en tredjedel av ländernas samlade befolkning, liksom en tredjedel av Sveriges befolkning. Här produceras 41 procent av landets bruttonationalprodukt, BNP. En snabbtågsförbindelse mellan de båda

porträtt

24

Business

nordiska huvudstäderna skulle radikalt förändra förutsättningarna för näringslivet utefter järnvägssträckningen, på båda sidor av gränsen. – Med snabbare tågförbindelse skulle människor längs sträckan kunna arbetspendla längre avstånd. Människors kompetenser och erfarenheter skulle då tas bättre tillvara, företagen bli effektivare och lönsammare, anser regionrådet Irén Lejegren (s), Örebro. Hittills är det E18-Gruppen Infrastruktur – ett nätverk, som utgörs av kommunerna längs E 18 från Karlstad till Örebro, Regionförbunden i Värmland och Örebro samt Örebro läns landsting som tydligt arbetat för en ny järnvägssträckning och ökad rörlighet i stråket Oslo-Stockholm. Det återstår att få med sig de båda huvudstäderna i projektet. – En investering i öst-västlig infrastruktur bidrar både till att främja tillväxtmotorn Stockholm och att stärka kommunerna i

kraftfältet mellan Oslo och Stockholm, fortsätter Irén Lejegren. Tom Stillesby har varit projektledare för höghastighetsutredningen i Norge. Han tror att det återstår många turer innan järnvägen kan bli verklighet. – För Norges räkning tror jag att man först och främst kommer vilja satsa på att förbättra kommunikationen på vår sida innan det här blir aktuellt, sade han vid en konferens i Karlstad i början av februari, arrangerad av Karlstad kommun, Region Värmland, Regionförbundet Örebro län och E18-Gruppen Infrastruktur. Bland de 160 deltagarna fanns bland andra Anders Ygeman, ordförande i riksdagens trafikutskott, Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör för Trafikverket, samt många ledande politiker och tjänstemän på nationell, regional och kommunal nivå. Eftersom frågan om en snabb tågförbindelse utretts i den norska utredningen på

#1 Mars 2012

>>Det är inte

företag

24

båda sidorna av gränsen, redovisades många argument ur både norskt och svenskt perspektiv. De nationella svenska investeringarna i Norge har tredubblats på tio år, samtidigt som de norska investeringarna i Sverige fördubblats, enligt Mälardalsrådets och Osloregionens rapport om relationerna mellan Oslo och Stockholm som också var uppe till diskussion. Att de båda huvudstäderna har avgörande ekonomisk betydelse för varandra är tveklöst och genom nya investeringar i infrastruktur skulle regionerna på båda sidor av gränsen bli mer tillgängliga för varandra och regionerna i stråket. Det skulle bli betydligt lättare för företag både i Norge och i Sverige att expandera på marknaden om transportsystemen över gränsen förbättras och om hindren för passage över gränsen minskas. Under seminariet presenterades även innehållet i EU-kommissionens förslag till

transportsystem samt ett framtida tågkoncept för billigare, miljövänligare och snabbare resande döpt till Gröna Tåget. Lena Erixon, Trafikverket, redovisade en del av de slutsatser som Trafikverkets kapacitetsutredning kommit fram till. Hon lyfte bland annat fram underhåll och ett mer effektivt utnyttjat system som nyckelfaktorer för framtiden.

b

åde Lena Erixon och Trafikutskottets ledamöter betonade vikten av en gemensam målbild för stråket Oslo-Stockholm för att förankra planering och byggande av snabb och attraktiv järnväg. – Att vi lyckats samla ett så stort antal deltagare på denna konferens visar att vi är på väg mot en sådan målbild, säger Anders Ceder (S) ordförande i E18-Gruppen Infrastruktur. De olika regionerna mellan Oslo och Stockholm är inte bara en fråga för Stock-

holm, Mälardalen och Oslo, utan i hög grad intressant även för EU. Om man drar var sitt streck från Oslo respektive Stockholm till Köpenhamn bildas en trehörning som EU kallar för den ”Nordiska Triangeln”. Den ingår i ett av EU särskilt utpekat transportstråk som prioriteras i EU-arbetet ”Trans European Network – Transport” (TEN-T). Utmed dessa linjer mellan de tre skandinaviska huvudstäderna bor 80 procent av Sveriges befolkning och här produceras också 80 procent av Sveriges bruttonationalprodukt. Dessutom finns 37 av Sverige sammanlagt 47 universitet och högskolor utmed samma sträckning. Av Sveriges och Norges samlade befolkning på 13,5 miljoner människor bor 8,4 miljoner utmed triangelns sträckning. Lika dominerande är den här regionen på den norska sidan. Av Norges samtliga företag med fler än hundra anställda finns #1 Mars 2012

Business

25

Business

29

som gör affärer Det är

människor Julia Rosqvist har byggt upp en lokal mötes- och utbildningsindustri för företagare i Mellansverige. Varje månad leder hon företagarfrukostar i Västerås, Örebro, Eskilstuna och i sju andra städer. – Det är möten mellan människor som skapar tillväxt. Människor, inte företag, gör affärer, säger hon.

fakta om julia

ålder: 38 år.

familj: Man och två söner,

tolv och arton år gamla.

bor: Villa i Örebro.

fritid: Umgås med vänner.

drömresa: USA och en safari

senast lästa bok:

”Popretorik” av Kjell Dahlin. Senast sedda film: ”Tintins äventyr”. dold egenskap: Sjunger och

spelar gitarr.

i Afrika.

20

Business

självporträtt i tre ord:

Energisk, engagerad, nyfiken. övrigt: Var i fjol våras programledare i Kanal 5:s program ”Jobbjägaren”, där hon hjälpte arbetslösa att bygga upp sitt självförtroende och skaffa jobb.

n

är Julia Rosqvist föreläser för företagare om entreprenörskap så lär hon dem att anamma det hon kallar för ”anti Jantelagen”. – Man måste våga sticka ut och får inte vara rädd för att prova nya beteenden gentemot omgivningen. Ofta så uppskattas det faktiskt när någon vågar sticka ut och gå före, förklarar hon. Det är också ett skäl till att Julia Rosqvist kör en av marknadens största

styrelseledamot i Företa-

garnas lokalavdelning i Örebro.

internet: www.juliaco.se

28

Business

21 marknadsföring

#1 Mars 2012

#1 Mars 2012

umgänge sälj

vision

sveriges bästa

företagscoachning

Genom att ta hjälp av Almi Mälardalen blev en rad företagare coachade. Resultatet blev det bästa hittills i Sverige när det gäller företagscoachning. Jan Oldebring är företagsrådgivare på Almi Mälardalen. Han har de senaste tre till fyra åren arbetat med företagscoachning i Västmanlands län. – Till stor del har företagen sökt upp oss, säger han. Företagen söker rådgivning för att de behöver hjälp. – Vi vill coacha utifrån kundens perspektiv. Vi fokuserar på vilken situation företaget befinner sig och vad vill de ha hjälp med? Jan Oldebring fungerar som

ett strategiskt bollplank för de företagare som får hjälp. – Det blir ett bollande med ett coachande förhållningssätt och många frågeställningar till kunden. Den stora delen i rådgivningsprocessen handlar om vad kunden har för mål med sin verksamhet. – Först då kan vi tillsammans hjälpas åt med åtgärdsplaner för att komma till målen. arbetar individuellt

Eftersom varje företag är unikt, arbetar Almi Mälardalen individuellt med varje enskild kund. – I första hand har det varit så att man jobbar med ett företag utifrån deras specifika situation. 14

Business

är nyckeln till

vi kommer överens om målen, och att vi ska genomföra det tillsammans. Almis coachningsprojekt har pågått under en fyraårsperiod och det har varit mycket lyckat i de fem län som projektet omfattade: Östergötland, Södermanland, Uppsala, Örebro och Västmanland. skapat flest jobb

Jan Oldebring är företagsrådgivare på Almi Mälardalen. Han hjälper företagare att nå sina mål.

Jan Oldebring har upp till tre träffar om dagen med företag som vill ha hjälp. Det är den mest tidskrävande delen av hans arbete. Under en period av

>> det här coachningsprojektet har skapat flest arbetstillfällen och tillväxt inom företag i sverige.

6

personbilar, en svart Volvo XC 90 som är motivlackad med stora porträtt av henne själv. – Jag har många manliga chefer som uppdragsgivare. Och om jag generaliserar lite så är nog föreställningen vanligare att en tjej kommer i en liten röd bil, än i en stor svart, säger hon. – Vi människor använder alltid ett symboliskt kroppsspråk som handlar om hur man kommunicerar för att gå hem i olika världar. Det kroppsspråket yttrar sig i vilka glasögonbågar vi bär, ringarna som visar att vi är gifta, färgen på håret, vilka kläder vi sätter på oss och vilka skor vi går i. Julia Rosqvist menar att även bilen tillhör det kroppsspråk som man vill utstråla. Innan hon till sist bestämde sig för den bil hon har nu så tittade hon också på en SUV av märket Lexus. – Men det kändes att det kanske mer är en bil för en bankdirektör. Jag vill utstråla det som jag tycker att Volvo står för, en u

åtta månader träffar Oldebring företagaren sex gånger. Under loppet av ett år hinner Jan Oldebring med att träffa ett stort antal företagare. Eftersom Jan Oldebring och Almi Mälardalen har tystnadsplikt kan de inte berätta om några konkreta exempel ur verkligheten. Men om en företagare ringer till Almi Mälardalen så går det till så här: – Först bokar vi en träff, den är allt från en till två timmar då vi gör en behovsanalys. Vi pratar om företaget, vilket typ av företag det är, och dess situation i dag. Sedan ställer vi frågor som vart vill företaget nå och vilka målen är? Sedan försöker jag ta

med mig det tillbaka så att vi pratar om företaget är lämpligt att komma in i projektet. Alla företag behöver inte coachning, utan kanske klarar sig med någon annan hjälp från Almi Mälardalen. – Det kan vara allt ifrån att en företagare vill ha en mentor till att de har en idé de vill utveckla, eller att de behöver låna pengar för att kunna växa. Vid den första träffen görs en behovsanalys och då tittar man på vilket av alla erbjudanden som passar företaget. Behovsanalysen kan sedan mynna ut i något av dem, till exempel hjälp av en mentor eller en coach. förberedelser

Frågor som reds ut är om det är en lönsamhetsanalys eller marknadsföringsråd, om det behövs hjälp med produktutveckling eller finansiering? Efter ett första möte träffas Almi och företaget en gång till. – Om det är coachning som vi ska jobba med skriver vi ett kontrakt vid andra träffen där

– Det här är det coachningsprojekt i Sverige som har skapat flest arbetstillfällen och tillväxt inom företag, säger Jan Oldebring. I en undersökning genomförd av företaget Skill, har de intervjuade 202 företagen i Västmanland och Örebro län ökat sin omsättning i genomsnitt med 26 procent, samt ökat antalet anställningar med 464 stycken – detta under lågkonjunkturåren mellan 2008-2010. Totalt i fem län har coachningprojektet bidragit till drygt 900 nyanställningar i de deltagande företagen. Under den nya projektperioden, 2011–2013, siktar vi på en ännu högre omsättningsökning i företagen och ytterligare 900 nyanställningar i de nya företag som i erbjuder företagscoachning. Almi vill få företag att våga prova på att ta in extern kompetens och att få dem att förstå att det är ett sätt att utveckla företaget. Om man vågar plocka in någon utifrån och se på sitt företag med nya ögon kan man som företagare vinna oerhört mycket. – Att bolla med oss, och att våga öppna sitt företag, det har gjort att många av dem har utvecklats mycket, avslutar Jan Oldebring.

14

av daniel atterbom

#1 Mars 2012

Business #1 Mars 2012

Nya tidens marknadsföring har smugit sig på oss omärkt till en början men nu är den här så starkt att ingen längre har undgått den. Den heter Relationer. Människornas grundläggande behov och beteenden har inte ändrats speciellt mycket sedan vi levde i grottor. Vi är sociala varelser, vill vara tillsammans med andra och bli omtyckta. Den gamla tidens marknads-

företag för att du ville sälja. Du hade en bra idé som gör tillvaron bättre för andra människor. Om du är som de flesta andra skulle du önska att dina kunder ringde till dig och att du bara behövde ta emot jobborder. Eller att du kunde anställa någon annan som kunde göra själva säljet. Vad anser du själv om säljare? Dyker det upp ord som telefonförsäljare eller ”Ärliga Berras begagnade bilar”? Någon som prånglar ut saker vare sig någon vill ha dem eller

>> Ju mer du tror på dig sJälv, desto mer tror dina kunder på dig också. föring gick delvis mot det här. Det skulle prånglas ut produkter och tjänster till vilket pris som helst och det har färgat hur vi ser på företagandet i dag. När kunden känner dig, litar på dig och tycker om dig, så köper han gärna av dig. Du ska ut och skaffa många nya vänner för det är vad sälj och marknadsföring egentligen handlar om och det är lättare än vad du tror. Det handlar om att välja rätt attityd. Rätt attityd till sälj

Du startade förmodligen inte ett 28

Business

inte. Någon som inte bryr sig om vad som händer sen. Då blir säljare ett skällsord och det är klart att du inte vill vara förknippat med någonting sådant. En annan bild av säljare är en väldigt trevlig person. En person som ser dig, lyssnar på dig och som letar efter en lösning på dina problem och vill hjälpa till. Skulle det vara lättare för dig att se dig på det sättet? I stället för att se att du ska ut och sälja dina tjänster för att du behöver pengar, kan du tänka att du ska ut och leta efter vilka du

#1 Mars 2012

kan hjälpa. Du kan inte hjälpa alla, men vissa kan du hjälpa väldigt bra och det är dem som du ska hitta. Du hittar dem enklast genom att se människorna du möter, lyssna på deras behov och tala om hur du ska kunna hjälpa dem att lösa deras problem. attityd till pengaR

Har du svårt att ta betalt? Pengar är ett laddat ämne, men om du tittar lite närmare på vad pengar är och vad de står för blir det lite enklare. Pengar är inte något annat än papper och metall. Det kan vara ett plastkort också. Framför allt är pengar ett medel för att utbyta tjänster och varor. Priset du kan ta är beroende på hur stor hjälp du är för dina kunder, hur pass unik du är. Och ännu viktigare är hur bra du lyckas förmedla det här till dina kunder.

då sitter det i självkänslan. Börja bete dig som en person som har bra självkänsla. Du kommer att känna dig obekväm och som om du inte passar in i början. Men om du fortsäter att träna blir du van att våga ta plats och till slut blir det självklart för dig. Ju mer du tror på dig själv, desto mer tror dina kunder på dig också.

attityd till dig själv

Tro på dig själv och din förträfflighet. Våga ge dig ut och tala om vilket resultat du levererar. Våga tro på att det är sant. Tvivlar du på dig själv beror det antagligen på bristande självkänsla och inte på avsaknad av kompetens. Speciellt om du tycker att du borde gå en kurs till, eller att du inte har papper på vad du kan,

n Marknadsföringscoachen eva-

karin wallin ger handfasta råd i

hur man får de kunder man behöver och vill ha. När marknadsföringen blir enklare, då blir försäljningen roligare och då kommer kunderna, enligt författaren. #1 Mars 2012

u


Beställ vilken Cat du vill! Vi marknadsför och säljer Cat Lift Trucks hela sortiment. Från stora dieseltruckar och motviktare till små ledtruckar och ledstaplare. Vilken verksamhet du än driver – vi har en truck som passar. Volymtruckar på lager De vanligast förekommande truckarna har vi på lager vid vårt huvudkontor i Kumla. Vi har ständigt cirka 200 hyroch begagnattruckar i huset för omgående leverans. Är du i akut behov av en truck, löser vi problemet åt dig.

Nästan varje truck är unik Nästan varje truck vi levererar är anpassad efter kundens unika behov. Det kan handla om specialhytter, minirattar, gaffelspridare eller aggregat. All kundanpassning sker i vår verkstad i Kumla. Från oss kan du också beställa batterier, laddare, däck och tillbehör till trucken.

Hyra, leasa eller köp Hur vill du finansiera din truck? Vi är flexibla när det gäller finansieringslösningar. Hyr, leasa eller köp, tillsammans kommer vi överens om en lösning som passar din verksamhet och din finansiella situation. Är du på väg att expandera din verksamhet eller precis ska starta tänker vi inte sätta käppar i hjulet. Kan vi bidra till din utveckling gör vi det.

HYRA | KÖP | RENTAL | SERVICE | REPARATION | TRUCKUTBILDNING

www.senson.se

Vi är generalagent för CAT truckar i Sverige.

Systemtruckar AB V. Drottninggatan 33, SE-692 33 Kumla. Telefon 019-20 74 70 s-truckar@systemtruckar.se www.systemtruckar.se

Copyright ©2011, MCFE. Alla rättigheter reserverade Caterpillar, Cat, samt deras respektive logotyper, ”Caterpillar gul” och ”Power Edge” grafisk profil, samt företag och produktens identitet används häri, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan tillstånd.

#1 Mars 2012

Business

7


i korthet

årets företagare i västerås korade Västerås Stadens främsta företagare, nystartare, innovatör, marknadsförare och miljöpristagare har korats vid den årliga Guldstänksgalan under festliga former i Västerås Konserthus. Priserna delas ut av Företagarna Västerås i samarbete med Västerås stad. Även hedersutmärkelserna Årets Näringsidkare, Årets Fastighetsägare, Årets Rekryterare samt Årets Näringslivsbefrämjare 2011 delades ut under galan. Årets Företagare Mikael Kölborg, Kim Norström / Allplåt & Byggservice AB. Motiveringen löd: ”Årets företagare 2011 jobbar med yrkesstolthet och engagemang för morgondagens samhälle. Värderingar som visat sig lyckosamma för företagets utveckling. Företaget har under ett år tredubblat sin omsättning och dubblerat antal anställda. Genom medvetna val i arbetsprocessen, med fokus på miljö, kvalitet och effektivitet, skapar företaget trygga och långsiktiga lösningar. Företaget är engagerat i Västerås samhällsutveckling och har också uppdrag för den egna branschens utveckling”. Årets Nystartare Anna-Maria Furustig, Sven-Göran Sanfridsson / Entréskolan, AmiSgo AB Årets Innovatör Johan Kraft / Percepio AB Årets Marknadsförare Bostads AB Mimer/Framtidslägenheten Guldstänks Miljöpris Mälardalens Högskola Årets Näringsidkare Lucie Ukvinte / Interflora Fresh Amaryllis Årets Fastighetsägare Christian Brobeck / Aroseken Årets Rekryterare Motion Control Årets Näringslivsbefrämjare Helmer Larsson, Etablering Västerås AB 8

Glada vinnare på årets Guldstänksgala i Västerås. foto : jennifer gosch, västerås

& co

marys café Årets marknadsförare eskilstuna Årets Marknadsförare i Eskilstuna blev Marys Café och Butik som med en ”konsekvent och genomtänkt strategi utvecklat hela produkten och gjort paketeringen till en integrerad del av leveransen. Med ett målmedvetet val av olika mediekanaler, där profilen har tydliggjorts, har de fått en beundransvärd volym och lönsamhet i sin verksamhet”.

– Ett rikt och tillgängligt friluftsliv förebygger ohälsa och bidrar till ökat miljöengagemang. Kommunerna kan göra viktiga insatser för friluftslivet såväl i egen regi som att stötta lokala friluftsorganisationer och aktörer inom naturturism, säger miljöminister Lena Ek. Förutom äran består priset av 50 000 kronor, som ska användas till friluftsliv i kommunen.

Näringslivspriset i örebro örebro Med ett stort samhällsengagemang och ett gott ledarskap är TD Fiberoptik en förebild i Örebro tyckte juryn och motiverade Årets Näringslivspris: En stark och stabil ekonomisk tillväxt och ett helt unikt koncept, har gjort att årets näringslivspristagare lyckats i en framtidsorienterad bransch. Man är nu ett tongivande företag både nationellt och internationellt.

Örebro Sveriges friluftskommun örebro Nu kan Örebro kalla sig ”Sveriges friluftskommun 2012”. Utmärkelsen baseras på en undersökning genomförd av CMA Research, om hur landets kommuner arbetar med det lokala friluftslivet. Resultaten presenterades på Tankesmedjan för friluftsliv i Stockholm.

Business #1 Mars 2012

Chillzone sponsrar båtrace Västerås ChillZone har ingått sponsorkontrakt med företaget Goodsailing Sweden och ska inför sommaren 2012 sponsra båten under Lidingö Runt och Gotland Runt. Båten kommer att heta Team ChillZone.

över 100 företag på Jobbmässan örebro Återigen en välbesökt jobbmässa med mer än 5 000 besökare. Jobbmässan arrangeras utifrån ett tillväxtperspektiv för det lokala näringslivet i Örebro, därför är det extra glädjande att så många av de 115 utställarna uttryckligen

är så nöjda med sin medverkan. Mässan i år beräknas leda till fler än 500 anställningar. Många besökare hittade också lämpliga utbildningsanordnare inför hösten. Anders Hagström (KD), ordförande i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är mycket nöjd med årets mässa. – Vi utvecklar ständigt innehållet och vi ser jobbmässan som en viktig mötesplats för både företag med rekryteringsbehov och för personer som söker en anställning. Så här bra blir det när vi samarbetar över gränserna med arbetsförmedling, utbildningsföretag och näringsliv, tillägger han.

Turistrekord i Eskilstuna eskilstuna Den totala turistomsättningen i Eskilstuna har ökat med nära 122 miljoner kr under 2011 och omsatte totalt ca 663,5 miljoner kr, en ökning på drygt 18 procent. – Det är väldigt bra siffror för oss inom besöksnäringen. Besöksnäringen är en tillväxtbransch för hela Sverige och den växer med ca 5-7 procent årligen, att vi i Eskilstuna har en ännu större tillväxt är glädjande, säger turistchef Patrik Andersson. – Tillväxten beror främst på att vi har duktiga och aktiva företag i kommun, och att vi jobbar tillsammans långsiktigt utifrån en besöksstrategi och en satsning på mötesindustrin via Eskilstuna Convention Bureau, säger Patrik Andersson. Det är TEM 2011 (Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun) som redovisar besöksnäringens resutat för 2011. Mätningarna har pågått sedan 2002 och årets resultat är det bästa hittills för Eskilstuna. Vilket också visar sig i resultatet hos många av besöksnäringens företag. – Vi har haft en omsättningsökning på 20 procent under 2011. Mycket beroende på att vi satsat på många bra evenemang och möten.


Välkommen till Åkerby Herrgård!

BRÖLLOP | KONFERENSER | HÖGTIDER | AVKOPPLING

www.akerbyherrgard.se · 0587 91210 · info@akerbyherrgard.se

#1 Mars 2012

Business

9


reportage

10

Business #1 Mars 2012


trendspaning efter nya affärer Ambitionen för Munktell Science Park i Eskilstuna är att skapa ett nytt ABB eller ett nytt Volvo BM. Samarbete med Västerås Science Park och nyinrättade Sörmlandsfonden är två steg på den ambitionens väg. Och Thomas Karlsson, vd för Munktell Science Park ser positivt på framtiden. – De här pusselbitarna behövs för oss som sysslar med innovation, säger han. Det har hänt en hel del sedan Munktell Science Park invigdes den 23 september 2005 och de första 23 företagen flyttade in. I dag finns cirka 170 företag här, de flesta av dem är små med upp till tre anställda. Men med den nuvarande devisen ”Making space for Innovators” siktar man högre för att även få hit större företag. Bland annat äger Munktell tillsammans med Västerås Science Park inkubatorn Create som vänder sig till innovatörer, entreprenörer och forskare som anser sig ha en affärsidé med global potential samt vill bygga ett tillväxtföretag. – Vi har några mycket lovande projekt på gång. Det är företag inom energiteknik och robotik som känns väldigt spännande. Och visst drömmer vi om att lägga grunden till ett nytt ABB eller ett nytt Munktell (som u #1 Mars 2012

Business

11


reportage

kortfakta om munktell science park 63 procent har under året skapat nya affärsrelationer med externa besökare. 83 procent har haft affärsrelationer med andra företag inom området. 81 procent har utvecklat sitt sociala nätverk.

u blev Volvo BM, red anm), säger Thomas

Munktell Science Parks vision är att vara hjärtat i Sveriges ledande innovations- och entreprenörsregion år 2015. Framför allt verkar Munktell Science Park i och för Södermanland och Västmanland, och samarbetar här med ett antal olika organisationer och nätverk för att kunna möjliggöra förverkligande av innovationer. Bland de nätverk i innovationssystemet som man samverkar med finns Innovationsmotorn, som är Regionförbundet Sörmlands satsning på att fånga upp innovationer från noderna i Nyköping, Katrineholm, Strängnäs och Eskilstuna. Mälardalens Högskola har en särskild inriktning på innovation. I anslutning till Mälardalens Högskola finns ett flertal nätverk, exempelvis Idélab och Din Idé. Västerås Science Park är en samarbetspartner som har medlemsföretag inom IT, energi, kreativa näringar och automation. Här finns även Robotdalen. Tillsammans med Västerås Science Park äger Munktell Science Park företagsinkubatorn Create, som kontinuerligt identifierar spännande entreprenörer på väg framåt. Tillsammans med Globe Forum söks miljöinnovatörer. Dessutom ingår man i i nationella och internationella nätverk för Science Parks som SiSP, IASP och ISPIM. Det senaste samarbetet är gemensamt med Sörmlandsfonden. källa: munktellsciencepark.se

Bakom det nybildade bolaget, som är unikt i sitt slag, står tre större banker som alla är beredda att satsa eget kapital på företagandet i länet. Det är Sparbanken Rekarne, Sörmlands Sparbank och Länsförsäkringar Södermanland. – Det här är pusselbiten som behövs för hela systemet, speciellt för oss som arbetar med innovation, säger Thomas Karlsson. Sörmlandsfonden ska investera i bolag som ska utveckla nya produkter och tjänster eller i samband med avknoppningar och ägarskiften. – Det här kan ge en ny möjlighet till finansiering för innovativa företag, konstaterar Thomas Karlsson som också är vd för Sörmlandsfonden. Nu vill Munktell Science Park ta ytterligare ett steg för att få en mer nationell spridning. Den 17 mars invigdes utställningen Tipping Point – Världens chans, på Kulturhuset i Stockholm. Utställningen fokuserar på hållbarhet och hur människan och naturen hänger ihop. Med hjälp av foto, amfiteater, odling >> Vi har haft 20 000 besökare här 2011. ljus, och filmer kommer Det är ett fantastiskt utbyte hela tiden. forskarnas aktuella rapporter lyftas fram. gies på Volvo CE i ett pressmeddelande. En del i utställningen är att Munktell – Miljön främjar innovativt tänkande och Science Park driver en pristävling för att agerande och vi har därför valt att även hyra skapa flera innovationer. Entreprenörer, arbetsplatser på Munktell Science Park. designers, programmerare, studenter, forsOch även om det varit upp och ner med kare och allmänhet bjuds in till en ”Smart finanskrisen 2009 som en jobbig period så Lunch”, där de får chansen att berätta om anser Thomas Karlsson att just som mötessina idéer kring hållbarhet och företag. Hundra av de idéerna får hjälp med finanplats har Munktell Science Park fungerat hela tiden. siering, rådgivning och spridning genom ett – Vi har haft 20 000 besökare här 2011. brett nätverk av innovationsaktörer. Det är ett fantastiskt utbyte hela tiden, sä– Det ska bli spännande att se vad som ger han. kommer ut av det, säger han. Överenskommelsen med SörmlandsfonMORE Business återkommer om hur det den som skrevs under i slutet av februari är gick med innovationerna på utställningen i också ett viktigt steg på vägen för att uppStockholm som pågår till den 3 juni. fylla visionen om att vara hjärtat i Sveriges ledande innovations- och entreprenörsreav håkan söderberg gion.

Karlsson. Under 2011 har också Munktell Science Park haft två industridoktorander inom innovationsteknik anställda, Helena Karlson och Mikael Johnsson som ska hjälpa företag just med hur man tar hand om innovationsidéer. Det har bland lett till ett samarbete med Volvo CE som anlitat de två för att lyfta sin innovationsförmåga globalt. Volvo CE tillverkar och säljer anläggningsmaskiner. – Vi gillar den öppna atmosfären med många små snabbfotade företag på Munktell Science Park. Här gömmer sig ingen bakom tunga processer eller storföretagsprinciper, det kan vi lära av och inspireras av, säger Jenny Elfsberg, Director Research Thomas Karlsson and Emerging Technolovd Munktell Science.

samarbetet med sörmlandfonden kan ge ny möjlighet till finansiering för innovativa företag. sörmlandsfonden syftar till:

u att ge företagare och investerare möjlighet att utvecklas och skapa affärer u att vara ett komplement till den vanliga bankfinanseringen i regionen u att bidra till ökad tillväxt och fler arbeten, både lokalt och regionalt u att få en livskraftig och hållbart växande fond u att vara en naturlig förmedlare av finansieringslösningar för enskilda företag i regionen u att ha ett långsiktigt perspektiv för regional utveckling och utgöra plattform för kompetensuppbyggnad inom extern finansiering genom regional samverkan.

12

Business #1 Mars 2012


Massiv innovation för en Smart Lunch n Som en del i utställningen Tipping Point – Världens chans, på Kulturhuset i Stockholm är Munktell Science Park tävlingsarrangör till innovationstävlingen Smart lunch. Vår dagliga lunch kräver många fungerande element för att den ska kunna serveras. Den mat vi äter står för ca 1/4 av världens klimatutsläpp. Nya miljösmarta lösningar på lunchens alla delmoment eftersöks; råvaror, paketering transporter, tillagning, och avfall. Sedan får vi inte glömma att den ska vara god! Allt detta kommer kocken Paul Svensson att ta hänsyn till när han lagar en

smart lunch i början av juni 2012. Vilka idéer eftersöks? Idéerna kan vara miljösmarta eller okonventionella råvaror, odling i staden, appar i livsmedelskedjan, bra förpackningsmaterial, teknologier för att tillaga mat eller något helt annat som bidrar till att göra lunchen smartare. Både nya och tidigare framtagna idéer och innovationer är välkomna, och det räcker att man lämnar in ett bidrag kring en av kategorerierna för att vara med. Mer info om utställningen och tävlingen: www.kulturhuset.stockholm.se

#1 Mars 2012

Business

13


vision

Sveriges bästa

företagscoachning

Genom att ta hjälp av Almi Mälardalen blev en rad företagare coachade. Resultatet blev det bästa hittills i Sverige när det gäller företagscoachning. Jan Oldebring är företagsrådgivare på Almi Mälardalen. Han har de senaste tre till fyra åren arbetat med företagscoachning i Västmanlands län. – Till stor del har företagen sökt upp oss, säger han. Företagen söker rådgivning för att de behöver hjälp. – Vi vill coacha utifrån kundens perspektiv. Vi fokuserar på vilken situation företaget befinner sig och vad vill de ha hjälp med? Jan Oldebring fungerar som

vi kommer överens om målen, och att vi ska genomföra det tillsammans. Almis coachningsprojekt har pågått under en fyraårsperiod och det har varit mycket lyckat i de fem län som projektet omfattade: Östergötland, Södermanland, Uppsala, Örebro och Västmanland. skapat flest jobb

Jan Oldebring är företagsrådgivare på Almi Mälardalen. Han hjälper företagare att nå sina mål.

Jan Oldebring har upp till tre träffar om dagen med företag som vill ha hjälp. Det är den mest tidskrävande delen av hans arbete. Under en period av

>> det här coachningsprojektet har skapat flest arbetstillfällen och tillväxt inom företag i sverige. ett strategiskt bollplank för de företagare som får hjälp. – Det blir ett bollande med ett coachande förhållningssätt och många frågeställningar till kunden. Den stora delen i rådgivningsprocessen handlar om vad kunden har för mål med sin verksamhet. – Först då kan vi tillsammans hjälpas åt med åtgärdsplaner för att komma till målen. arbetar individuellt

Eftersom varje företag är unikt, arbetar Almi Mälardalen individuellt med varje enskild kund. – I första hand har det varit så att man jobbar med ett företag utifrån deras specifika situation. 14

åtta månader träffar Oldebring företagaren sex gånger. Under loppet av ett år hinner Jan Oldebring med att träffa ett stort antal företagare. Eftersom Jan Oldebring och Almi Mälardalen har tystnadsplikt kan de inte berätta om några konkreta exempel ur verkligheten. Men om en företagare ringer till Almi Mälardalen så går det till så här: – Först bokar vi en träff, den är allt från en till två timmar då vi gör en behovsanalys. Vi pratar om företaget, vilket typ av företag det är, och dess situation i dag. Sedan ställer vi frågor som vart vill företaget nå och vilka målen är? Sedan försöker jag ta

Business #1 Mars 2012

med mig det tillbaka så att vi pratar om företaget är lämpligt att komma in i projektet. Alla företag behöver inte coachning, utan kanske klarar sig med någon annan hjälp från Almi Mälardalen. – Det kan vara allt ifrån att en företagare vill ha en mentor till att de har en idé de vill utveckla, eller att de behöver låna pengar för att kunna växa. Vid den första träffen görs en behovsanalys och då tittar man på vilket av alla erbjudanden som passar företaget. Behovsanalysen kan sedan mynna ut i något av dem, till exempel hjälp av en mentor eller en coach. förberedelser

Frågor som reds ut är om det är en lönsamhetsanalys eller marknadsföringsråd, om det behövs hjälp med produktutveckling eller finansiering? Efter ett första möte träffas Almi och företaget en gång till. – Om det är coachning som vi ska jobba med skriver vi ett kontrakt vid andra träffen där

– Det här är det coachningsprojekt i Sverige som har skapat flest arbetstillfällen och tillväxt inom företag, säger Jan Oldebring. I en undersökning genomförd av företaget Skill, har de intervjuade 202 företagen i Västmanland och Örebro län ökat sin omsättning i genomsnitt med 26 procent, samt ökat antalet anställningar med 464 stycken – detta under lågkonjunkturåren mellan 2008-2010. Totalt i fem län har coachningprojektet bidragit till drygt 900 nyanställningar i de deltagande företagen. Under den nya projektperioden, 2011–2013, siktar vi på en ännu högre omsättningsökning i företagen och ytterligare 900 nyanställningar i de nya företag som i erbjuder företagscoachning. Almi vill få företag att våga prova på att ta in extern kompetens och att få dem att förstå att det är ett sätt att utveckla företaget. Om man vågar plocka in någon utifrån och se på sitt företag med nya ögon kan man som företagare vinna oerhört mycket. – Att bolla med oss, och att våga öppna sitt företag, det har gjort att många av dem har utvecklats mycket, avslutar Jan Oldebring. av daniel atterbom


KOMMERSIELLA FASTIGHETER MÄLARDALEN TEL 016-15 78 50 WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

Välkommen till mälardalens kommersiella mäklare

VÄSTERÅS VÄLSKÖTT HYRESFASTIGHET

VÄSTERÅS-IRSTA INDUSTRIFASTIGHET

STRÄNGNÄS LÅNGSIKTIGT

eskilstuna LÅNGSIKTIGT

ROT:ad hyresfastighet med 6 st lägenheter, lugnt & fridfullt belägen mitt i villakvarteren. Hyresintäkter ca 340 tkr. Friköpt tomt 722 kvm. Fjärrvärme.

Fastighet i bra skick för produktion, verkstad eller lager etc. Bruksarea ca 1 549 kvm varav kontor 131 kvm, industri /verkstad/lager 1418. Byggår 1970. Tillbyggd 1987/1998. Hyresintäkter om ca 670 000 kr. Friköpt och delvis inhägnad tomt om 3 427 kvm.

Bilias anläggning belägen i centrala Strängnäs. Totalt 2 119 kvm LOA i välunderhållen fastighet på friköpt tomt om 6 302 kvm. Hyresintäkter ca 950 000 kr, kallhyra, t.o.m 2022.

Bilias anläggning attraktivt belägen på Eskilstunas bilgata vid E20 och Västerleden. Totalt ca. 9 300 kvm LOA i välunderhållen fastighet på friköpt tomt om 57 312 kvm, med ytterligare byggrätt. Hyresintäkter ca 4,75 milj kallhyra, varav ca 2,9 milj t.o.m 2022

PRIS: 4 150 000 KR ADRESS: PAPRIKAVÄGEN 33  MÄKLARE: MARTIN NÖLVAND 0707-22 56 71

PRIS: 5 950 000 KR ADRESS: EMBLAGATAN 2 MÄKLARE: BO SÖDERHOLM 0708-49 37 29 MARTIN NÖLVAND 0707-22 56 71

ADRESS: ESKILSTUNAVÄGEN 30 MÄKLARE: BO SÖDERHOLM 0708-49 37 29

ADRESS: MÅTT JOHANSSONS VÄG 54 MÄKLARE: BO SÖDERHOLM 0708-49 37 29

VÄSTERÅS LAGOM STORLEK

NYKÖPING/ENSTABERGA LAGERHALL MED KONTOR

Produktionslokaler om ca 800 kvm tillgängliga för köparen. Kontorslokaler ca 280 kvm, varav ca 200 kvm uthyrt idag med hyresintäkter om 174 000 kr. Fjärrvärmeuppvärmt. Byggår 1974. Tomt om 4 966 kvm med god tillgänglighet.

3 st fastigheter med produktionshallar med kall- och varmlager samt kontor med LOA om totalt ca 6 900 kvm fördelat på fyra byggnader. Byggnaderna är uppförda och tillbyggda under åren 1948-1979. Kan köpas ihop eller var för sig.

PRIS: 6 150 000 KR ADRESS: BRANDTHOVDAGATAN 13 MÄKLARE: BO SÖDERHOLM 0708-49 37 29

PRIS: 1 950 000 - 8 000 000 KR ADRESS: TUNAVÄGEN, ENSTABERGA MÄKLARE: MATS KÄLLSTRÖM 0708-552510 MARTIN NÖLVAND 0707-225671

Bo Söderholm 0708-49 37 29

VÄSTERÅS KOMMERSIELL FASTIGHET Fastighet med utmärkt exponeringsläge om 3 470 kvm uthyrningsbar yta i omedelbar närhet till E18 och nybyggt handelscentrum. Lokalerna är ljusa och har hög standard och lämpliga för butiker, kontor och lager. Friköpt tomt om 8 330 kvm. Nuvarande hyresintäkter ca 2,6 Mkr. Ytterligare ca 700 kvm finns uthyrningsbart.

ADRESS: ATELJÉGATAN 4 MÄKLARE: MATS KÄLLSTRÖM 0708-55 25 10

Martin Nölvand 0707-22 56 71

Mats Källström 0708-55 25 10

Vi förmedlar också flera bestånd med bostadsfastigheter I Mälardalen från 20 till 150 mkr #1 Mars 2012

Business

15


Information från regionförbundet örebro

STARTcentrum

Vi samarbetar med länets entreprenörskapsorganisationer.

almievent.se seminarier och workshops för företagare

karlstad

örebro

västerås

oslo

stockholm eskilstuna

oslo - stockholm 2.55 vi arbetar för att halvera restiden oslo–stockholm. På Fredagsakademin den 30 mars berättar vi hur. läs mer och anmäl dig på www.regionorebro.se

16

Business #1 Mars 2012


701 83 ÖREBRO. Besöksadress: Forskarvägen 1, 702 18 ÖREBRO Tfn: 019-602 63 00. www.regionorebro.se n E-post: regionorebro@regionorebro.se n Informatör: Sofia Kjörk. 019-602 63 42

Från lysande stjärna till stjärnfall... – Från lysande stjärna till stjärnfall är en hyggligt självutlämnande berättelse. En gåva till er så ni kan lära av mina misstag. Så inledde Sofia Strömberg sin föreläsning på Loka Brunn den 12 mars. n Sofia Strömberg har varit chef för JA till Europa, startat och drivit den prisbelönta PR-byrån Springtime, varit kommunikationschef på Institutet för näringslivsforskning och rektor på Berghs School of Communication. Nästa år firar hon 20 år som chef. – Dryga 40 år gammal hade jag mitt drömyrke. Jag var på toppen av min karriär, men kände mig tom. Det jag inte visste då var att jag hade mitt livs svåraste uppgift framför mig. Den att blicka inåt och fråga mig själv vad jag vill, säger Sofia Strömberg. Sofia Strömbergs första misstag som ung chef var att vara den chef hon själv ville ha. – Alla är inte som jag och gillar

jag har framför mig, förklarar hon. Hon poängterar att hon under sin första tid som chef var naiv och trodde att alla alltid gör sitt bästa. – I dag är jag en tuffare chef än jag var för 10 år sedan, förklarar hon. I juli 2010 hände det som gjorde att Sofia Strömberg skulle komma att värdera om sitt liv. – Jag sitter på ett styrelsemöte när jag plötsligt tappar kontakten med ben och armar. Pulsen går upp. Jag hör alla varningsklockor. Det svartnar för ögo– Jag fick bygga om livet för att kunna fortsätta göra det jag älskar, säger Sofia Strömberg efter nen. Jag tänker: Jag kan sin utbrändhet. inte störa styrelsemötet. Det tog Sofia Strömatt bli utkastad på 800 meters djup. berg ett och ett halvt år Ledarskap handlar om att hitta rätt att komma tillbaka efter utbrändheutifrån vilken person och situation ten.

– Jag fick bygga om livet för att kunna fortsätta göra det jag älskar och fortfarande ha energi kvar. Nu säger jag mycket oftare nej och jag gör det med jättegott samvete, säger hon. Bollplank I dag utgår Sofia Strömberg från en hållbarhetsstrategi. Strategin framhäver vikten av att ha ett bollplank i såväl med- som motvind, ett nätverk med likasinnade och egen tid för utveckling. Här finns gränser mellan jobb och fritid samt en kropp och själ som är i balans. Med stor tacksamhet berättar Sofia Strömberg om förståelsen hon mötte när hon fick tjänsten som vd för Örebrokompaniet: – Du är sjukskriven i dag, men det kommer att gå över och då är du en bättre människa. Jobbet väntar på dig, återger hon. – Tyvärr tror jag att många som har kraschat möts av misstänksamhet från arbetslivet, säger Sofia Strömberg. LISETTE ANDERSSON

Kvinnors företagande i centrum Mia Spendrup vågar satsa n Den 12-13 mars befann sig 160 kvinnoföretagare på Loka Brunn för att inspireras, nätverka och utbyta erfarenheter. Eventet är en del av det nationella programmet ”Främja kvinnors företagande”, som är en satsning via Tillväxtverket. Bakom Loka-dagarna står Almi som i höstas fick 2,2 miljoner kronor från Regionförbundet Örebro för att öka andelen företag som bedrivs av kvinnor. – Det är fortfarande betydligt fler män än kvinnor som startar företag. Dessutom växer kvinnors företag långsammare. Hela samhället har mycket att vinna på om vi kan förändra den bilden, säger regionrådet Irén Lejegren (S). Det regionala priset för Årets kvinnoföretagare delades ut på

Loka Brunn. 2012 års pristagare blev Jenny Thermell, vd på Arena Reklam. Därefter intogs scenen av entreprenören Tina Nordström, känd som Mat-Tina. Hon föreläste om att ha mod till att ta ut svängarna i såväl matlagning som arbetsliv. Under eventets andra dag bjöd utbildningsföretaget Add:action på underhållande och tänkvärda sketcher. Skådespelarna Lisa Arenö och Eva Ahremalm gestaltade vardagssituationer, som belyste kvinnans situation i samhället. Loka-dagarna avrundades av projektledarna Ann-Sofie Olsson och Petra Hofwander-Edberg från Almi som var jättenöjda med dagarna och deltagarnas stora engagemang.

n Mia Spendrup har som mål att göra Loka Brunn till en av landets modernaste Spa- och konferensanläggningar. I sin föreläsning ”Från kunglig kurort till ett modernt Spa” berättar hon om resan. När Mia Spendrup blev vd på Loka Brunn var ekonomin dålig, hon började skära ner på utgifterna. Trots lång erfarenhet av ledarskap inom restaurangvärlden var Mia Spendrup lite dumsnål i sitt första beslut att minska personalen. – Jag insåg snart att personalen är både vår största utgift och största tillgång, poängterar hon. För att få inspiration i arbetet fick medarbetarna åka på studiebesök till fina restauranger och hotell. – Uppmuntran är inte bara det man får i lönekuvertet.

Nästa steg var att marknadsföra anläggningen. Mia Spendrup införde presentkort och paketerbjudanden samt satte Loka Brunn på kartan genom golfen, motorsporten, mässor och köpcentrum. För att förverkliga visionen kring Loka Brunn krävdes renovering. Sammanlagt gick 65 miljoner kronor till investeringsåtgärder, bland annat ett nytt badhus, en så kallad vattensalong. – Det var otroligt fokus på ekonomin, förklarar Mia Spendrup. 2010 hade Loka Brunn 4,5 miljoner i vinst och i år är bokningsläget 50 procent bättre än då.

#1 Mars 2012

Business

17


i korthet

rankad Europas hetaste region eskilstuna västerås Eskilstuna och Västerås har en lång historia av samarbete, både med varandra och inom ramen för Stockholm Business Alliance. Det har verkligen gett resultat. Titta i fDI Magazines ranking European Regions and Cities of the Future 2012/13 får du se. Målmedveten satsning på kompetensförsörjning, kommunikationer och stimulerande företagsmiljöer har gjort Stockholm- Mälardalsregionen till European Overall Winner när det gäller Foreign Direct Investment. Den prestigefulla rankingen bygger på fakta från hela 110 europeiska regioner. Dessutom får regionen en andraplacering för Business Friendliness och tredje plats i Economic Potential. Mälardalen är Sveriges snabbast växande region med en stark konkurrenskraft och utmärkt geografiskt läge. Eskilstuna och Västerås har en stark gemensam arbetsmarknad, goda kommunikationer och en gemensam högskola. Två städer med egna identiteter och med olika näringslivsstrukturer. Vi konkurrerar inte. Vi kompletterar varandra. Tillsammans kan vi erbjuda ett stort och varierat utbud av jobb, kulturevenemang, fritidsaktiviteter och attraktiva boendemiljöer. fDI Magazines ranking European Regions and Cities of the Future bygger på fakta från 253 europeiska städer och 110 regioner. Mätningen delas in i sju kategorier; economic potential, human resources, cost effectiveness, quality of life, infrastructure, business friendliness och FDI promotion strategy. FdI Intelligence är en avdelning inom Financial Times Ltd som är specialiserade på fakta kring utländska direktinvesteringar, FDI. Man vänder sig till branschledande företag, organisationer och investeringsfrämjande organ så att dessa ska kunna fatta välgrundade beslut inför utländska direktinvesteringar. källa: eskilstuna.se

18

Mikael Joki, Eskilstuna Elektronikpartner.

Årets Innovatör i Eskilstuna eskilstuna Vid Eskilstunas näringslivsfest Marknadsplats den 29 februari delades för första gången ett pris ut i den nya kategorin Årets Innovatör. Mottagaren av utmärkelsen Årets Innovatör blev Mikael Joki, Eskilstuna Elektronikpartner med motiveringen: ”Med ett hjärta i Eskilstuna har Årets Innovatör införskaffat sig stor kunskap om innovationsprocesser, för sig själv och sitt företag. Företaget har utvecklat såväl egna som andras idéer till bärkraftiga innovationer, i ett nätverkskoncept tillsammans med såväl kunder som kompetenspartners. Under de senaste åren har företaget investerat i att utveckla en egen innovationsstrategi som kommer att komma väl till pass för att realisera morgondagens idéer till framgångsrika innovationer”.

som har potential att växa och därigenom öka sin tillväxt. Utifrån de behov som efterfrågats har tre programdelar skapats som stöd. Under 2012 finns totalt cirka 30 miljoner kronor fördelat på dessa programdelar. Ansökningsperioden löper till 30 april 2012. Mer info: www.vasteras.se

Eskilstuna logistik i topp eskilstuna Tidningen Intelligent Logistik rankar årligen de bästa logistiklägena i landet. För andra året i rad placerar sig EskilstunaSträngnäs logistik på sjätte plats. Motiveringen till EskilstunaSträngnäs logistik fina placering är att läget är ett av landets demografiskt bästa. Kombiterminalen med pågående spåranslutning till Svealandsbanan förbättrar anknytningen till järnvägsnätet. Flygplats. Utmärkt infrastruktur med torrhamn i sikte. Närhet till Stockholm och till Södertälje hamn. I topp finns åter igen Stor-Göteborg, följt av Östgötaregionen och Jönköpingsregionen.

Miljödriven tillväxt får stöd västerås Svenska små och medelstora företag får möjlighet att stärka sin konkurrenskraft, utveckla sina affärer, ta marknadsandelar och öka sin försäljning av varor och tjänster på de miljödrivna marknaderna genom att söka Tillväxtverkets stöd för Miljödriven tillväxt. Tillväxtverkets program Miljödriven tillväxt bygger på erfarenheter och analyser av området och det som har efterfrågats av både företag och aktörer inom de miljödrivna marknaderna. En viktig del är att stödja företag i den senare kommersialiseringsfasen. Programmet vänder sig därför till svenska små och medelstora företag (upp till 249 anställda) med färdigutvecklade varor och tjänster

Business #1 Mars 2012

visa vad företag, föreningar och Örebro kommun har att erbjuda seniorer. Förra årets festivaldagar hade många besökare. Enbart finaldagen, lördagen på Conventum kongress, lockade över 3 000 personer. Anmälan senast 30 april till: servicetorget@orebro.se Tel: 019-21 40 30.

bättre kontakt kommun/företag eskilstuna Eskilstuna kommun upprättar en handlingsplan för kommunens tjänstemän som på olika sätt har kontakt med näringslivet. Syftet är en ökad service och ett förbättrat företagsklimat i kommunen. Den interna handlingsplanen har framarbetats under utbildningssatsningen ”Förenkla - helt enkelt”, som startade i höstas för anställda inom kommunen som på olika sätt har kontakt med näringslivet. Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverket står bakom utbildningen som även genomförs inom en rad andra svenska kommuner. ”Förenkla – helt enkelt” handlar om ökad service och tillgänglighet, bättre rutiner, ett gott bemötande och en bättre samverkan mellan olika förvaltningar och medarbetare med olika roller och uppgifter. Utbildningen innebär även att de kommunala tjänstemännen ska få ökad förståelse för företagandets villkor.

seniorfestival i örebro örebro De två tidigare årens populära arrangemang för seniorer, så kallade ”Seniorfestivalen”, kommer att arrangeras i år igen den 1-6 oktober. Var med genom att ordna erbjudanden eller aktiviteter för seniorer och deras anhöriga. Eller varför inte vara med som utställare på mässan på Conventum kongress? Syftet är att även i år inspirera till aktiviteter som främjar hälsa och livskvalitet genom att till exempel

carmen live på bio i västerås västerås Operahistoriens mest kända kvinna visas på biografen Elektra i Västerås den 31 mars kl 15 - Live från Kungliga Operan i Stockholm. Boka på: www.elektrabio.se


Collection Konferens Inte bara ett hem på vägen utan även en mötesplats för goda vänner. Våra nya konferenslokaler har plats för uppemot 200 personer. Besök oss gärna på Munktellstorget så visar vi lokalerna och bjuder på både kaffe och en dusch i vårkänslor!

Välkommen att kontakta Sofia Larsson på telefon 016-16 78 02 eller sofia.larsson@choice.se

CLARION COLLECTION HOTEL BOLINDER MUNKTELL Eskilstuna www.choice.se

#1 Mars 2012

Business

19


porträtt

fakta om julia

20

ålder: 38 år.

familj: Man och två söner,

tolv och arton år gamla. bor: Villa i Örebro. fritid: Umgås med vänner. drömresa: USA och en safari i Afrika. Business #1 Mars 2012

senast lästa bok:

”Popretorik” av Kjell Dahlin. Senast sedda film: ”Tintins äventyr”. dold egenskap: Sjunger och spelar gitarr.

självporträtt i tre ord:

Energisk, engagerad, nyfiken. övrigt: Var i fjol våras programledare i Kanal 5:s program ”Jobbjägaren”, där hon hjälpte arbetslösa att bygga upp sitt självförtroende och skaffa jobb.

styrelseledamot i Företa-

garnas lokalavdelning i Örebro.

internet: www.juliaco.se


>>Det är inte

företag

som gör affärer Det är

människor Julia Rosqvist har byggt upp en lokal mötes- och utbildningsindustri för företagare i Mellansverige. Varje månad leder hon företagarfrukostar i Västerås, Örebro, Eskilstuna och i sju andra städer. – Det är möten mellan människor som skapar tillväxt. Människor, inte företag, gör affärer, säger hon.

n

är Julia Rosqvist föreläser för företagare om entreprenörskap så lär hon dem att anamma det hon kallar för ”anti Jantelagen”. – Man måste våga sticka ut och får inte vara rädd för att prova nya beteenden gentemot omgivningen. Ofta så uppskattas det faktiskt när någon vågar sticka ut och gå före, förklarar hon. Det är också ett skäl till att Julia Rosqvist kör en av marknadens största

personbilar, en svart Volvo XC 90 som är motivlackad med stora porträtt av henne själv. – Jag har många manliga chefer som uppdragsgivare. Och om jag generaliserar lite så är nog föreställningen vanligare att en tjej kommer i en liten röd bil, än i en stor svart, säger hon. – Vi människor använder alltid ett symboliskt kroppsspråk som handlar om hur man kommunicerar för att gå hem i olika världar. Det kroppsspråket yttrar sig i vilka glasögonbågar vi bär, ringarna som visar att vi är gifta, färgen på håret, vilka kläder vi sätter på oss och vilka skor vi går i. Julia Rosqvist menar att även bilen tillhör det kroppsspråk som man vill utstråla. Innan hon till sist bestämde sig för den bil hon har nu så tittade hon också på en SUV av märket Lexus. – Men det kändes att det kanske mer är en bil för en bankdirektör. Jag vill utstråla det som jag tycker att Volvo står för, en u #1 Mars 2012

Business

21


porträtt

u

att bli en firad rockstjärna. Som ung flicka vann hon en rad talangtävlingar. Men så dök det upp en medtävlare som segrade i allt fler av de tävlingar som Julia ställde upp i. Julia hade fyllt 13 år när hon förlorade ännu en Julia Rosqvist var programledare för TV-programmet ”Jobbjägaren” som sändes förra året i Kanal 5. Där tog hon gång mot denne medtävlare, i sig an långtidsarbetslösa och hjälpte dem tillbaka till ett finalen i en talangtävling som vanligt liv. Bert Karlsson arrangerade på Skara Sommarland. – Efter det bestämde jag mig för att lägga rockstjäri en morgonsoffa, presenterar nyheter om frukostmöten nedrömmarna på hyllan, berättar Julia näringslivet samt arrangerar tävlingar och Frukostmötena arrangeras i samarbete Rosqvist. underhållning. med de lokala avdelningarna i organisaVem medtävlaren var? Linda Bengtzing. – Jag tror att jag har hjälpt många med tionen Företagarna och med kommunerMen Julia Rosqvist fortsatte ändå att att knyta nya kontakter. nas näringslivskontor. Julia Rosqvist har odla sin konstnärliga ådra. Hon började på teatergymnasium i Örebro och hamnade – Det finns ingen som kan lyckas ensam. sedan på Dramaten i Stockholm som praktikant. Det går bara inte. – Då insåg jag att det inte var teater och drama som jag skulle hålla på med. Men Julia jobbar även som coach för chefer medvetet byggt upp verksamheten med jag tyckte att det var oerhört intressant, och leder utbildningar i både entrepreTV4:s ”Nyhetsmorgon” som förebild, där det som regissörerna gjorde. nörskap, försäljningspsykologi ledarskap hon som programledare intervjuar gäster – Då var ordet coachning knappt och konflikthantering uppfunnet i Sverige. Men det var ju precis på företag, myndigheter, det som regissörerna gjorde, de coachade lärosäten och i organisaskådespelarna och det handlade om tioner. kroppsspråk och ledarskap, berättar Julia – Men ofta ringer man Rosqvist. mig för sent, när det redan Den insikten förde henne så småningom har uppstått konflikter. till flera ledarskapsutbildningar, däribland Jag skulle önska att fler en mycket avancerad utbildning i kroppsföretag jobbade förebygspråk, ledarskap och konflikthantering på gande med sådana här Försvarshögskolan. Efter deltidsstudier saker, förklarar hon där i sex år har Julia Rosqvist papper på att Julia har precis också hon är en UGL-handledare. UGL står för dragit igång en större ”Utveckling av grupp och ledare”. utbildning av 1 500 för– Jag brinner för att ordna möten, skapa skoleanställda i Eskilstuna relationer och ge kunskap, förklarar Julia om självkänsla, självförRosqvist. troende, kommunikation, – Det finns ingen som kan lyckas ensam. kroppsspråk och bemöDet går bara inte. tande. Julia Rosqvists hemsida: www.juliaco.se Fast egentligen var Julia Rosqvists stora plan av robert österlind säker och trygg bil. Den är ju mitt kontor eftersom jag ständigt är på resande fot. Från sin bas i Örebro har Julia Rosqvist byggt upp en liten utbildnings- och mötesindustri för att skapa affärer, lära ut entreprenörskap och ledarskap, samt utbilda bort konflikter. En gång i månaden leder hon företagarfrukostar i Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Fagersta, Norberg, Köping, Arboga, Västervik och snart även i Karlstad.

detta jobbar julia med...

22

Föreläsningar u Kroppsspråk u Retorik u Presentationsteknik u Säljteknik u Nätverkande u Mentorskap Business #1 Mars 2012

Utbildningar u Inspiration u Entreprenörskap u Gör en Julia

u UGL – Utveckling av grupper och ledare u SDI – Strength Deployment Inventory u LINUS – Lärande I Näringslivsfrågor Ur Samhällsperspektiv

u Start eget-utbildningar u Entreprenörskapsutbildningar u Säljpsykologi u Arbetspsykologi


Information från företagarna

Västmanland

Regionkontor E-post: regvas@foretagarna.se

Örebro

Kontaktperson: Jonas Forsman E-post: jonas.forsman@openit.se

Stoppa bedragarna! Två sorters bedrägerier som är särskilt vanliga är annons- och katalogbedrägerier och så kallade nigeriabrev. Annonsskojare är en plåga för många företag. Deras affärsidé är att lura företag att betala för annonser som de inte vill ha. Annons- och katalogskojare använder många tricks, men det finns två huvudvarianter. De skickar över vilseledande material i hopp om att du som företagare ska betala ett belopp eller skriva på en beställning Eller så påstår de att företagaren har beställt något utan att det har skett. Beräkningar baserade på polisutredningar visar att annonsbedrägeri/annonsskojare och andra oseriösa företag omsätter 500-800 miljoner kronor om året. En blankett som ser ut som en faktura skickas ut. Någonstans går det att läsa att det rör sig om ett erbjudande eller liknande. Du får erbjudande om annonsering i en produkt som aldrig ges ut. Eller i varje fall i en väsentligt mindre omfattning än företaget påstår. Eller så får du ett erbjudande utformat som ett korrektur. Vid första anblicken ser det ut att vara ett erbjudande om en kostnadsfri annonsering, vilket det i själva verket inte är. Oftast framgår de riktiga förutsättningarna av mycket finstilta texter. En ”journalist” hör av sig och

ger dig ett erbjudande om att medverka i en kostnadsfri intervju. Först i efterhand visar det sig att om artikeln verkligen ska publiceras krävs att man annonserar i publikationen. uppfinningsrikedom

Företagarnas lista är inte uttömmande utan bara en liten uppräkning av de vanligaste metoderna för bedrägerier mot företagare. Uppfinningsrikedomen i ”branschen” verkar i det närmaste gränslös. Precis som alla andra verksamheter har annonsskojarna sina ”högsäsonger”. Det är framför allt i semestertider och vid årsskiften som bedragarna jobbar för högtryck. När ordinarie personal har semester är det ju lätt hänt att vikarien råkar betala en bluffaktura. Det är med andra ord viktigt att ha bra betalningsrutiner på företaget. Tydliga riktlinjer om vilka fakturor som finns i verksamheten kan också ge en vikarie chansen att ”rensa ut” underliga och ovanliga fakturor. Om du har råkat skriva under ett erbjudande, kontrollera att avtalet inte är ett löpande. Om

så är fallet, säg upp avtalet och begär en skriftlig bekräftelse på att uppsägning har gjorts. Annonsskojarna byter ofta namn. Det räcker inte med att hålla kolla mot en statisk lista. Läs Svensk Handels varningslista. Vad gör du som företagare när du får en faktura på något du inte har beställt? För att du ska vara betalningsskyldig krävs det att du har gjort en beställning. Har du inte gjort någon beställning är du inte heller skyldighet att betala. Har du – trots att inget beställts – ändå fått en faktura bör den omedelbart bestridas. Det gör du enklast genom att dra ett streck över fakturan, skriva bestrides med stora bokstäver och skickar tillbaka den till avsändaren. Skriv aldrig under med din namnteckning. skriv inte under

Om du skrivit under ett erbjudande om exempelvis annonsering och returnerat detta till avsändaren är du i princip bunden av din underskrift och skyldig att betala den faktura företaget skickar ut. I många fall räcker det inte med att bestrida en bluffaktura. Bedragarna ger sig inte så lätt. Ärendet kan lämnas vidare till ett inkassoföretag eller kronofogdemyndigheten. Många företagare blir oroliga och betalar hellre än hamnar ”i något register”. Där ligger det största problemet. Det är viktigt att känna till

att en inkassobolaget och kronofogden bara kan agera på en fordran som inte har bestridits. Därför är det viktigt att du bestrider ett inkassokrav. Bedragaren måste då vända sig till tingsrätten som får pröva om du har en betalningsskyldighet eller inte. Det är väldigt sällsynt att en bedragare vågar driva ett ärende vidare till tingsrätten, men det förekommer. missvisande uppgift

Om du råkar ut för en grundlös ansökan kan du be kronofogdemyndigheten att informera om vilka kreditupplysningsföretag de lämnat uppgifter om ditt företag till. Därefter kan du kontakta kreditupplysningsföretagen och be dem ta bort uppgiften om ansökan om betalningsföreläggande ur sina register, eftersom uppgiften är missvisande.

Frukostmöte med Företagarna örebro Kom till ett nytt och mer affärsfokusinriktat frukostforum. Andra måndagen i månaden ses vi 07.15 på Clarion Hotell i Örebro för en frukost tillsammans. Det är kostnadsfritt att delta, vi bjuder på frukost och program. frukostbuffé mellan kl 07.1508.00 då du har möjlighet att hitta nya affärskontakter. Kl 08.00 kör vi igång med programmet som avslutas prick kl 09.00.

#1 Mars 2012

Business

23


reportage

n Det är lite drygt 50 mil från Stockholm till Oslo. En bilfärd på sju timmar. Med till exempel det kinesiska höghastighetståget ”The Bombardier Zefiro” med topphastigheter från 250 km/tim och högre går resan på långt mindre än halva tiden. I dag åker du med SJ i bästa fall på knappt sex timmar.

Många utredningar och starka krafter i både Sverige och Norge arbetar för att förverkliga en ny snabbtågsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. De flesta tror att det tar 30 år att förverkliga projektet. I en klimatsmart framtid ”flyger” vi på räls snabbare ”dörr-till-dörr” än dagens flygtrafik.

m

er än halva befolkningen i Sverige och Norge bor i någon av storstadsregionerna. Längs ”korridoren” Stockholm-Oslo bor 4,5 miljoner människor, en tredjedel av ländernas samlade befolkning, liksom en tredjedel av Sveriges befolkning. Här produceras 41 procent av landets bruttonationalprodukt, BNP. En snabbtågsförbindelse mellan de båda

24

Business #1 Mars 2012

nordiska huvudstäderna skulle radikalt förändra förutsättningarna för näringslivet utefter järnvägssträckningen, på båda sidor av gränsen. – Med snabbare tågförbindelse skulle människor längs sträckan kunna arbetspendla längre avstånd. Människors kompetenser och erfarenheter skulle då tas bättre tillvara, företagen bli effektivare och lönsammare, anser regionrådet Irén Lejegren (s), Örebro. Hittills är det E18-Gruppen Infrastruktur – ett nätverk, som utgörs av kommunerna längs E 18 från Karlstad till Örebro, Regionförbunden i Värmland och Örebro samt Örebro läns landsting som tydligt arbetat för en ny järnvägssträckning och ökad rörlighet i stråket Oslo-Stockholm. Det återstår att få med sig de båda huvudstäderna i projektet. – En investering i öst-västlig infrastruktur bidrar både till att främja tillväxtmotorn Stockholm och att stärka kommunerna i

kraftfältet mellan Oslo och Stockholm, fortsätter Irén Lejegren. Tom Stillesby har varit projektledare för höghastighetsutredningen i Norge. Han tror att det återstår många turer innan järnvägen kan bli verklighet. – För Norges räkning tror jag att man först och främst kommer vilja satsa på att förbättra kommunikationen på vår sida innan det här blir aktuellt, sade han vid en konferens i Karlstad i början av februari, arrangerad av Karlstad kommun, Region Värmland, Regionförbundet Örebro län och E18-Gruppen Infrastruktur. Bland de 160 deltagarna fanns bland andra Anders Ygeman, ordförande i riksdagens trafikutskott, Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör för Trafikverket, samt många ledande politiker och tjänstemän på nationell, regional och kommunal nivå. Eftersom frågan om en snabb tågförbindelse utretts i den norska utredningen på


3

Stockholm-Mälardalen-Oslo

under timmar båda sidorna av gränsen, redovisades många argument ur både norskt och svenskt perspektiv. De nationella svenska investeringarna i Norge har tredubblats på tio år, samtidigt som de norska investeringarna i Sverige fördubblats, enligt Mälardalsrådets och Osloregionens rapport om relationerna mellan Oslo och Stockholm som också var uppe till diskussion. Att de båda huvudstäderna har avgörande ekonomisk betydelse för varandra är tveklöst och genom nya investeringar i infrastruktur skulle regionerna på båda sidor av gränsen bli mer tillgängliga för varandra och regionerna i stråket. Det skulle bli betydligt lättare för företag både i Norge och i Sverige att expandera på marknaden om transportsystemen över gränsen förbättras och om hindren för passage över gränsen minskas. Under seminariet presenterades även innehållet i EU-kommissionens förslag till

transportsystem samt ett framtida tågkoncept för billigare, miljövänligare och snabbare resande döpt till Gröna Tåget. Lena Erixon, Trafikverket, redovisade en del av de slutsatser som Trafikverkets kapacitetsutredning kommit fram till. Hon lyfte bland annat fram underhåll och ett mer effektivt utnyttjat system som nyckelfaktorer för framtiden.

b

åde Lena Erixon och Trafikutskottets ledamöter betonade vikten av en gemensam målbild för stråket Oslo-Stockholm för att förankra planering och byggande av snabb och attraktiv järnväg. – Att vi lyckats samla ett så stort antal deltagare på denna konferens visar att vi är på väg mot en sådan målbild, säger Anders Ceder (S) ordförande i E18-Gruppen Infrastruktur. De olika regionerna mellan Oslo och Stockholm är inte bara en fråga för Stock-

holm, Mälardalen och Oslo, utan i hög grad intressant även för EU. Om man drar var sitt streck från Oslo respektive Stockholm till Köpenhamn bildas en trehörning som EU kallar för den ”Nordiska Triangeln”. Den ingår i ett av EU särskilt utpekat transportstråk som prioriteras i EU-arbetet ”Trans European Network – Transport” (TEN-T). Utmed dessa linjer mellan de tre skandinaviska huvudstäderna bor 80 procent av Sveriges befolkning och här produceras också 80 procent av Sveriges bruttonationalprodukt. Dessutom finns 37 av Sverige sammanlagt 47 universitet och högskolor utmed samma sträckning. Av Sveriges och Norges samlade befolkning på 13,5 miljoner människor bor 8,4 miljoner utmed triangelns sträckning. Lika dominerande är den här regionen på den norska sidan. Av Norges samtliga företag med fler än hundra anställda finns #1 Mars 2012

Business

25

u


d

reportage

et borde finnas en gräns för hur mycket en administrativ gräns får betyda. Under hela livet kommer vi i kontakt med gränsdragningar. Själv finns jag i en offentlig organisation sedan drygt fem år. Uppgiften är klar och tydlig: Understöd hållbar tillväxt för Örebroregionen. Direkt från näringslivet till byråkratin. Nja, inte helt sant. Det finns rätt mycket byråkrati och ”politik” inom stora industrikoncerner också… Men jag gillade hur jobbet presenterades: Örebroregionen. Många har frågat vad det är. Vilka kommuner ingår? Vart går gränsen? Är det viktigt? Om jag ska konsumera, om jag ska turista, om ska sälja – betyder kommungränsen nåt? Vägrar jag köpa dom snygga skorna om de inte säljs i min hemkommun? I näringslivet spelar kommungränser ofta en onödig roll. Olika regelverk, olika handläggningsrutiner, olika saker som fördyrar, försenar, skapar otydlighet. Knappast utformade utifrån in-tänk. Just nu lägger jag min mesta tid på infrastrukturfrågor. Här spelar verkligen olika administrativa gränser en orimligt stor betydelse. Har ni nån gång funderat på varför vägarna är som sämst vid länsgränserna? Knappast funktionellt eller logiskt. Länsgränser och Trafikverkets områdesgränser är allt för dramatiska, men allra mest dramatisk är en landsgräns. Ta till exempel gränsen till Norge. Fram till 1905 var vi i union. Skulle det fortsatt så skulle jag knappast tro att unionens två största städer inte hade bättre förbindelser mellan varandra. Med enkla handgrepp kan tiden på tåg mellan Oslo och Stockholm halveras. Gränsen mot Danmark har ju ändå genomgått en stor förändring med Öresundsbron. Det är väl knappast förvånande att synergieffekterna växer dag för dag. Nej, det borde finnas en gräns för hur administrativa gränser ska försvåra våra liv!

Sätt gränser för gränserna

– Med snabbare tågförbindelse skulle människor längs sträckan kunna arbetspendla längre avstånd. Människors kompetenser och erfarenheter skulle då tas bättre tillvara, företagen bli effektivare och lönsammare, anser regionrådet Irén Lejegren (s), Örebro.

45 procent av dem i korridoren mellan Oslo och Stockholm. Orterna sydost och sydväst om Oslo är intressanta ur ett svenskt perspektiv eftersom de är ledande i norsk näringslivsutveckling. Det finns ett särskilt stort intresse och beredskap för att hitta synergier och samarbeten med Sverige. Av speciellt intresse är att den Nordiska Triangeln innehåller samtliga av Norges och Sveriges totalt fyra storstadsregioner så som EU definierar dem. Storstäderna och de omgivande orterna är viktiga för den ekonomiska tillväxten, bland annat för att storstäderna erbjuder stora konsumtionsfördelar i kraft av sina stora marknader. I både Norge och Sverige bor mer än halva befolkningen i storstadsregioner.

av thord andersson

n Thord Andersson är enhetschef på Regionförbundet Örebro. Han har tidigare arbetat som informationschef och marknadschef inom bland annat Capiokoncernen och Eon. Under många år var Thord ordförande i företagarnätverket Örebro Promotion med drygt 500 företag. Bland nuvarande styrelseuppdrag finns Almi Invest, Systembolaget och MDG Publishing.

av christer fälldin

50.000:73.000:1 0 . 0 0 0 : - lig7e0n. 0 0 0 : ö s:ä-oljedr 1 2a5 . 0 0 0 : 4 0F. 0 V0ri 0m - boäcsht 2 . 0 0 0 : : 1 6 0 .F0dr0iet0n d i: - gs5byrån 0 insro 0 n . 0vn s i e n re2d5o . 0i0 0 : 1 2S 8.900:-

Tryggt,ÊbekvŠmtÊochÊliteÊpersonligareÊ-ÊProvaÊduÊocksŒ!

YvonneÊRickne

u

RicknesÊRedovisningÊAB,ÊÊÊDrottninggatanÊ40ÊC,ÊÊÊ702Ê22Ê…rebro,ÊÊÊTelefon:Ê019-25Ê20Ê60,ÊÊÊwww.ricknes.com,ÊÊÊinfo@ricknes.com

26

Business #1 Mars 2012


www.elite.se

Det är lätt att mötas i Örebro! På Elite Stora Hotellet och Conventum i

Örebro kan vi ordna konferens- och festevenemang för alla smaker. Till förfogande finns ett helt slott, en Arena på 4800 kvm, en kongresshall för 1500 personer samt 40 möteslokaler i varierande storlekar. Kontakt: Elite 019-15 69 00 | Conventum 019-766 45 00

www.conventum.se

#1 Mars 2012

Business

27


marknadsföring

umgänge sälj är nyckeln till

Nya tidens marknadsföring har smugit sig på oss omärkt till en början men nu är den här så starkt att ingen längre har undgått den. Den heter Relationer. Människornas grundläggande behov och beteenden har inte ändrats speciellt mycket sedan vi levde i grottor. Vi är sociala varelser, vill vara tillsammans med andra och bli omtyckta. Den gamla tidens marknads-

företag för att du ville sälja. Du hade en bra idé som gör tillvaron bättre för andra människor. Om du är som de flesta andra skulle du önska att dina kunder ringde till dig och att du bara behövde ta emot jobborder. Eller att du kunde anställa någon annan som kunde göra själva säljet. Vad anser du själv om säljare? Dyker det upp ord som telefonförsäljare eller ”Ärliga Berras begagnade bilar”? Någon som prånglar ut saker vare sig någon vill ha dem eller

>> Ju mer du tror på dig själv, desto mer tror dina kunder på dig också. föring gick delvis mot det här. Det skulle prånglas ut produkter och tjänster till vilket pris som helst och det har färgat hur vi ser på företagandet i dag. När kunden känner dig, litar på dig och tycker om dig, så köper han gärna av dig. Du ska ut och skaffa många nya vänner för det är vad sälj och marknadsföring egentligen handlar om och det är lättare än vad du tror. Det handlar om att välja rätt attityd. Rätt attityd till sälj

Du startade förmodligen inte ett 28

inte. Någon som inte bryr sig om vad som händer sen. Då blir säljare ett skällsord och det är klart att du inte vill vara förknippat med någonting sådant. En annan bild av säljare är en väldigt trevlig person. En person som ser dig, lyssnar på dig och som letar efter en lösning på dina problem och vill hjälpa till. Skulle det vara lättare för dig att se dig på det sättet? I stället för att se att du ska ut och sälja dina tjänster för att du behöver pengar, kan du tänka att du ska ut och leta efter vilka du

Business #1 Mars 2012

kan hjälpa. Du kan inte hjälpa alla, men vissa kan du hjälpa väldigt bra och det är dem som du ska hitta. Du hittar dem enklast genom att se människorna du möter, lyssna på deras behov och tala om hur du ska kunna hjälpa dem att lösa deras problem. Attityd till pengar

Har du svårt att ta betalt? Pengar är ett laddat ämne, men om du tittar lite närmare på vad pengar är och vad de står för blir det lite enklare. Pengar är inte något annat än papper och metall. Det kan vara ett plastkort också. Framför allt är pengar ett medel för att utbyta tjänster och varor. Priset du kan ta är beroende på hur stor hjälp du är för dina kunder, hur pass unik du är. Och ännu viktigare är hur bra du lyckas förmedla det här till dina kunder.

då sitter det i självkänslan. Börja bete dig som en person som har bra självkänsla. Du kommer att känna dig obekväm och som om du inte passar in i början. Men om du fortsäter att träna blir du van att våga ta plats och till slut blir det självklart för dig. Ju mer du tror på dig själv, desto mer tror dina kunder på dig också.

Attityd till dig själv

Tro på dig själv och din förträfflighet. Våga ge dig ut och tala om vilket resultat du levererar. Våga tro på att det är sant. Tvivlar du på dig själv beror det antagligen på bristande självkänsla och inte på avsaknad av kompetens. Speciellt om du tycker att du borde gå en kurs till, eller att du inte har papper på vad du kan,

n Marknadsföringscoachen evakarin wallin ger handfasta råd i hur man får de kunder man behöver och vill ha. När marknadsföringen blir enklare, då blir försäljningen roligare och då kommer kunderna, enligt författaren.


#1 Mars 2012

Business

29


i korthet

utseendet i fokus för media >> örebro Kvinnor som driver företag beskrivs ofta med fokus på utseende i stället för verksamhet. Samtidigt har antalet artiklar om företagarkvinnor ökat under de senaste tio åren. Det visar en ny studie från Tillväxtverket om hur företagarkvinnor gestaltas i media. Studien har gjorts av Åsa Kroon Lundell, professor vid Örebro universitet. Enligt studien beskriver de undersökta medierna företagarkvinnor främst på två sätt. Den ena typen av företagare är superhjältinnan, som tar för sig på en global marknad. Den andra typen är lagomföretagaren, som med realistiska ambitioner driver det lilla eller medelstora företaget. – Företagarkvinnor behöver ständigt diskutera sin könstillhörighet i relation till företagandet, vilket påminner om att de inte utgör den ”normala” företagaren trots att 266 000 kvinnor driver företag i Sverige. Men det är positivt att antalet artiklar om företagarkvinnor har ökat under de senaste tio åren – en signal om en förändring till det bättre, säger Gunilla Thorstensson, programansvarig för Tillväxtverkets satsning Främja kvinnors företagande. Tidningar och tidskrifter som Åsa Kron Lundell har undersökt är Dagens Industri, Entreprenör, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Veckans affärer. Studien koncentreras kring hur medierna visuellt och textmässigt gestaltar kvinnor som driver företag utifrån ett antal sökord.

snabbkurs i att starta företag Nu får den som funderar på att starta företag hjälp med att få samlad information om vad som behövs för att starta eget. Möjligheten finns vid Starta företag-dagen som genomförs under våren på flera orter i landet, bland annat Stockholm den 18 april och den 30 maj och Karlstad den 10 maj. Medverkande och arrangörer

30

är myndigheterna Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tullverket. Lokala rådgivare, finansiärer och andra aktörer finns på plats för att informera om vad de erbjuder nya företagare för stöd. Under dagen berättar en lokal företagare om sin företagsstart. Sammanlagt har 27 000 personer gått på Starta företag-dagen. Deltagarna är mycket nöjda med dagen enligt utvärderingarna som görs av myndigheterna. Så här tyckte några tidigare deltagare: ”Det var en helt lysande dag, massor av information som det varit svårt att få struktur på själv, tusen tack!” Starta företag-dagen är kostnadsfri. Mer information och möjlighet att anmäla sig finns på företagarsajten verksamt.se: www. verksamt.se/starta-foretag-dagen.

Örebro län mest sårbart örebro Många kommuner i Sverige är helt beroende av ett eller ett par privata företag. Det visar en undersökning från Tillväxtverket och Svenskt Näringsliv. I undersökningen rangordnas Sveriges alla kommuner efter sårbarhet. De hundra kommuner som

Business #1 Mars 2012

är mest sårbara delas in i tre grupper; genuint sårbara, medelhögt sårbara och måttligt sårbara. Sex län har betydande problem med sårbarhet. Örebro län, där hälften av kommunerna är genuint sårbara, sticker ut särskilt. Därefter kommer bland annat Västmanlands län.

framför andra internationella marknader, och det är på dessa marknader som de flesta medelstora företag planerar att växa inom den närmaste framtiden. Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2011. Undersökningen bygger på svar från cirka 20 000 små och medelstora företag. – Även om närmarknaderna är viktiga så hoppas jag att företagen också blickar bortom Europas gränser, mot tillväxtländerna och de möjligheter som finns på nya marknader. Vi är beroende av omvärlden för att vara konkurrenskraftiga internationellt. Därför är det viktigt att öka tillväxtmöjligheterna för små och medelstora företag i utlandet, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet. Sammanlagt 85 procent av småföretagen uppger att de vill växa, jämfört med 70 procent hos övriga företag.  Men andelen småföretag som bedriver export har inte vuxit under de senaste nio åren, Under 2011 bedrev 12,7 procent av samtliga småföretag export, vilket är i stort sett lika många (13,3 procent) som 2002.

utlandsföddas entreprenörskap

byråkrati avskräcker

Det finns ett klart samband mellan ökad utrikeshandel och satsningar på utlandsfödda företagare. – Vi måste hitta nya vägar att främja svensk export och här utgör företagare med utländsk bakgrund en underskattad resurs, säger Andreas Hatzigeorgiou. Han är en av medförfattarna till en bok vilken roll företagare med utländsk bakgrund spelar för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Boken heter Möjligheternas marknad och är en antologi som givits ut av Tillväxtverket.

Det måste bli lättare för utomeuropeiska investerare och entreprenörer att etablera sig i Sverige. Med dagens komplicerade byråkrati och migrationsregler är risken stor att vi missar både tillväxt och arbetstillfällen, anser Hans Rothenberg, riksdagsman (M). I tider av världsekonomisk oro är det särskilt viktigt att skapa nya möjligheter till tillväxt och arbetstillfällen och då spelar riskvilliga entreprenörer och investerare från Sverige och andra länder en nyckelroll. Dagens migrationsprocess för personer från utomeuropeiska länder som vill investera eller starta företag är krånglig och onödigt tidsödande. Affärsplanerna bedöms av Migrationsverket och det saknas konkreta riktlinjer för vad som krävs för att få den tilltänkta investeringen godkänd.

prioriterar närmarknader En fjärdedel av de små och medelstora företagen i Sverige är internationaliserade, men många upplever hinder för tillväxt. Majoriteten väljer att prioritera Norden och Europa


Din tidning

MORE Business har affären i siktet. Affärstidningen MORE Business delas ut till företagare i tre städer i Mälardalen: Eskilstuna, Västerås och Örebro. Lokala nyheter blandas med riksintressanta artiklar om affärslivet. Det blir tre

lokala affärstidningar med delvis

gemensamt innehåll.

MORE Business tar sikte på de affärer som görs i Mälardalen och Storstockholmsområdet. Vi lyfter fram intressanta företag och företagare, men

Affärstidningen för dig som vill och gör affärer i Mälardalen och Stockholmsområdet

#1. MarS 2012

för ett berikande affärsliv!

Business

coAch julia >> SoM Anti jAnte FraMtidenS järnväg Med stopp i Mälardalen Munktell Science park för innovAtioner i aFFärSlivet

gratis

relationer AvgörAnde för din FörSäljning

till Företagare i västerås, örebro, eSkilStuna

gratis

huvudinriktningen är att hitta – och beskriva – de affärer

till företagare i Västerås, Örebro, Eskilstuna

som definierar näringslivet på respektive utgivningsort.

MORE Business vill skapa förståelse för företagens behov i ett modernt och affärsmässigt samhälle. De regionala och centrala myndigheterna sätter ramarna för vad som är möjligt att göra. Av det skälet kommer tidningen även att syna hur dessa myndigheter arbetar och agerar när det gäller näringslivet regionalt och centralt.

MORE Business ska vara en informativ och

Kommande nr av MORE Business 2012: 20 april, 22 maj, 7 september, 12 oktober, 16 november.

samtidigt inspirerande läsupplevelse. Tidningen produceras av vana

Ett starkt annonspaket!

affärsjournalister i ett framtidsinriktat tonläge.

MORE Business distribueras med Posten till samtliga företag i Eskilstuna, Västerås och Örebro. Upplaga 18.000 exemplar.

Annonsera i MORE Christer Fälldin Chefredaktör Tel: 070 - 841 75 80 christer.falldin@mdgm.se

Business och du når företagare

i Västerås, Eskilstuna och Örebro.

För mer info och offert kontakta våra våra säljare på sidan 5. Eller ta direktkontakt med oss för en paketlösning: Christer Carlson, 076 - 555 79 53. E-post: christer.carlson@mdgm.se

#1 Mars 2012

Business

31


Gävle

Falun

Sandviken

Borlänge

Uppsala Oslo

E 18 E 18

Karlstad

Arboga

Örebro

E 20

Stockholm

Kumla Hallsberg Norrköping

E 20 Linköping

Vänersborg

Göteborg Borås

Visby

Jönköping

Växjö

Mitt i prick!

Helsingfors

Oslo Köpenhamn London

Paris

Berlin

Vad är egentligen ett bra logistikläge? Naturligtvis är det många faktorer som styr. Men för vår del tycker vi att det är ganska enkelt. Hos oss ligger Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt. Inom en trettiomilsradie bor det 6,5 miljoner människor. Här möts två Europavägar, här finns torrhamn, kombiterminaler och en av Nordens största järnvägsknutar. Dessutom har vi Sveriges fjärde största fraktflygplats. Vi är Örebro, Arboga, Hallsberg och Kumla och tillsammans bildar vi Logistikregionen. Läs mer på www.logistikregionen.se och kontakta oss, så hittar vi den optimala etableringsplatsen utifrån dina önskemål och behov.

32

Business #1 Mars 2012

www.logistikregionen.se

Profile for Anders Olow

MORE Business #1 - 2012  

Affärstidningen för dig som vill göra affärer i Mälardalen och Stockholmsområdet.

MORE Business #1 - 2012  

Affärstidningen för dig som vill göra affärer i Mälardalen och Stockholmsområdet.

Advertisement