Issuu on Google+

OLIVARIUS PORTFOLIO 2013


Utdannelse 2011 - 2016

Arkitektur U Masterprogram, NTNU

2009 - 2011

Bygg- og miljøteknikk Masterprogram, NTNU

Arbeid i praksis 2012

Assistent Arkipartner AS

2012

Læringsassistent (tilbudt stilling) AB-fakultetet, NTNU

2010 - 2011 Anders Olivarius Bjørneseth

andersolivarius@gmail.com

+47 48186342

Jeg er en student med stort engasjement og nysgjerrighet. Min trang til å alltid lære noe nytt, delta i en faglig diskurs, og kommentere min samtid er det som drar meg inn i nye prosjekter.

2011

Dette er noe av det jeg kan: • Utføre god stedsanalyse, og formidle kontekst og potensiale gjennom modell, tekst og illustrasjon. • Balansere mellom kompromissløs konseptutvikling og lokal steds- og miljøtilpasning. • Tilegne meg solide ferdigheter i nye programvarer raskt og effektivt. • Holde gode diskusjoner med presist ordforråd, og skissering som uttrykksform. • Visualisere både gjennom avansert digital rendering, og analoge teknikker som skissering og akvarell.

Praksiskandidat Kristiansand Ing.vesen Redaksjonsjournalist UKA - 11

Programvare : Adobe Archicad 3DS MAX

Cinema 4D Dreamweaver Revit


Innhold Første semester

Tredje semester

Paviljong - Trommerom 4

Tektoniske studier i glass 21

FugletĂĽrn i KjervĂĽgsundet 6

Studie av Aukrustsenteret 24 Workshop i Dehradun, India 26

Andre semester

Barnehjem i Chander Nagar 30

Bystrom Cabin 10 Tyngde og letthet 12

Fjerde semester

Space for Crafts 16

Boligens grunnelementer 32


Paviljong - Trommerom På invitasjon fra UKA-11 ble paviljonger reist i sirkel ved Høgskoleparken. Den kreative prosessen spant seg rundt årets ordspråk: ‘Gjør det magisk!’. Paviljongen ligger sørvendt og forsøker å fange lyset gjennom kortenden. Volumet dannes av et bånd som kranser om konstruksjonen, og som samtidig refererer til den vedsidenliggende paviljongen, og sirkelens midte.


Fugletårn i Kjervågsundet Fra langt hold står den frem som en vannrett akse. En skarp linje som forlenger landskapet, samtidig som den står i kontrast til naturens egen myke silhuett. Går du nærmere blir du ledet inn og trukket fremover av det høyreiste panelet. Sammen danner de to veggflatene nærmest et eget rom i mørke, en forventning om det som møter deg ved vandringens slutt. Luft. Lys. Hav. Fuglen har ikke sett deg komme. Akkurat som du ikke så trappen før du stod fremfor den. Nedenfor stoppes regnet av spilene som omslutter deg. Gjennom glipene ser du fuglen fremdeles like lekende. Under gulvborda hører du vannet sildre ned skråningen. Med ett er himmelens trommende regnfall over. Her inne er du vernet for vær og vind, men like fullt i kontakt med det rå og skiftende klimaet. Lyset trenger inn gjennom veggene og danner et storslått lysspill. Ovenfra siver en lyskjegle gjennom trappeåpningen. Nede ved bukta er vinden sterkere enn oppe i skorten. Likevel er det ikke mange krusninger å ane på det skjermede glatte havet. Satt du deg ned på den lille flaten på venstre hånd, ville du sett den tårnlignende paviljongen speile seg i vannflaten der den siger nedover i fjellskjæringen lik breen som en gang formet den.


Bystrom Cabin Bystrom Cabin er tegnet, prosjektert og satt opp egenhendig av Arne Bystrom, som en hytte for ham og hans familie. Preget både av sine økonomiske forutsetninger og arkitektoniske idealer valgte Bystrom konstruksjonen bygget opp av enkle standardmaterialer. Beliggende innenfor Olympic nasjonalpark er tomten eklektisk plassert på en klippekant ytterst ute mot stillehavet. Satt inn i et frodig og uberørt miljø er hytten likevel omgitt av villnis, dyreliv og enorme nedfallstrær. Kledd med store shingelplater av sedertre er Bystrom cabin et prosjekt som nærmest fremstår som selvgrodd, tilhørende stedets samling av naturlige elementer.


Tyngde og letthet Paradoksenes kuber. Krysningspunkt mellom tyngde og letthet. Paviljongens primærvolum dannes av to kubiske betongelementer. Utvendig formlike, men likevel vesensforskjellige. I den første møtes man av det tette. Av vertikal forlystelse. Et innvendig stillas som strekker seg fra fundament til himling. I den andre møtes man av det tomme. Et mørkt hele. En avstand. Av døren som ikke strekker til. Gjennom den ene kuben til den andre foretas en stemningsladet vandring. Lyst til mørkt. Varmt til kaldt. De høystrakte rommene balanserer mellom varme og kulde. Motsatte, men samtidig komplementære. Betongen i de to kubene omkranser på hver sitt vis både vann og tre, lik det naturstridige så ofte omkranser det organiske. Likevel er det en motvilje, en trass som tvinger seg ut av det satte. Paradoksene møtes ved at elementene trekkes ut i overgangen som dannes mellom rommene. Der hvor tyngde og letthet møtes.


Paviljongen er plassert i et av Trondheims mest brukte rekreasjonsområder. Øya preges av sin idylliske nærhet til byens livsåre. Her spaserer eldre, unger leker, og andre svetter. Bygget er tenkt å tilføre området noe utover det som allerede tilbys. Gjennom samspill med elementene materialiseres sterke naturopplevelser i paviljongen.


Space for Crafts Like defiant vascular sprouts from underlying roots, the pavilions verticals rise up from underneath. Wreathed by cross joists, the structure evolves gradually from the open to being concealed. The cross joists acts as a continuous, uniting element throughout the different structural zones. Holding the spatial scarcity as an absolute for the architectural programme, an effort and a struggle has been made aspiring a realistic approach to the site. Both in accordance with this, and as an analogy to the strong horizontality of the water surface and the promenade stairs, the pavilion is aimed to be as low lying and condensed as possible. The pavilion contains both a café, and series of three so called presentation workshops where visitors can enjoy both the craftsmanship and the items sold by the artists. Both the pavilion’s density and the sense of the artists working on display makes for a unique set of circumstances between the craftsman and the audience. One of the main ambitions of the projected site is to create an intimate space amidst the three pavilions that is nourished by intuitive movement routes, and sustained by its internal qualities. For the café to partake in this common space, the western facade can be opened up, allowing customers to be engaged in what happens outside just as well as what happens inside. The bypass principle, genious in its simplicity, offers a sturdy yet easy to reconstruct framework. Using wood as a primary material for construction holds a reference both to the traditions of the coastal culture surrounding the three pavilions, and moreover refers to the trees that encloses them.

et eksepsjonelt godt prosjekt...” - Yashar Hanstad (Tyin tegnestue)


Presentation workshops Children’s theatre

Blacksmith Dye-works

Ceramist


Rain cover

Sun shading

Closure

Presentation workshop CafĂŠ

Vegetation

Zoning


Tektonisk studie av Aukrustsenteret


Motbør og brytning Tektoniske studier i glass


Workshop i Dehradun, India Taking place on the skirts of the Himalayas, the workshop was a collaboration between Studio Tacloban and the Indian charity ‘Nanhi Dunya’. Nanhi Dunya currently runs twelve schools, primarily for children who come from economically deprived backgrounds, including those with special needs. The schools, which collectively serve over a thousand children, are located in impoverished areas in and around Dehradun, and families contribute what they can afford in order for children to attend. Whilst this ensures inclusion for all, it means that the organization is financially stretched, and its infrastructure is under pressure. The space is used as a multifunctional classroom, specifically for crafts and other hands-on activities, that is open to the wider community as well as the school children. Enclosed with timber slats, but otherwise open to the surrounding playground, the rangshala is a well-ventilated space that is cool, shaded and dry during the hot and rainy season; during the winter months, when the interior air temperature of the existing classrooms is very cold, the rangshala is warm and sunny. The structure was designed and built collaboratively with the local community, skilled craftsmen, a local contractor, three UK engineers, and a team of architectural students from Norway, England, Netherlands and India. The project was solely sponsored by Lund+Slaatto in association with the Norwegian University of Science and Technology, with in-kind support from Ramboll UK.

wrkshp.org/project-chandar-nagar/


Barnehjem i Chander Nagar


Mellomrommene blir sosiale oaser med vannsisterner, sitteplasser, og den vertikale forbindelsen fra fellesrommene pĂĽ grunnplanet til barnas private sfĂŚre i annen etasje.


Boligens grunnelementer


Fullklimatisert Lavtemperert Halvklimatisert

Hovedplan

KjellerplanPortfolio