Page 1

Kuxabladet — Affärsplan —


Företagsnamn och företagsform Företagsnamn: Kuxa AB Företagsform: Aktiebolag

Personuppgifter – Ulf Gräsberg Namn: Ulf Gräsberg Personnummer: 670615-6350 Adress: Rävbacksvägen 2e, 816 30 Ockelbo Postadress: Rävbacksvägen 2e, 816 30 Ockelbo Telefon: 073-584 52 37 Mobiltelefon: 073-584 52 37 E-post: ulf.grasberg@ockelbo.se Utbildning Grundskola, gymnasiestudier (sociala linjen på Vasaskolan i Gävle), högskolestudier (lärarutbildning i svenska och SO) och komvux (företagsekonomi, två terminer). Yrkeserfarenheter Journalist • Arbetarbladet (fem år) • Gefle Dagblad (fem år) Intervjuare • GFK (tio år) Svenska-, SO- och medialärare • Högstadieskolan Perslunda i Ockelbo (tolv år, driver skoltidningen En Spänn, som har vunnit pris för Sveriges bästa skoltidning ett flertal gånger) • Gymnasieskolan Borgarskolan i Gävle (ett år, drev ungdomstidningen Void i samband med Gefle Dagblad) • Vikarierat på ett antal gävleskolor Egen företagare • Livsmedelsbutiken Jourhörnan i Gävle (sex år) • Hedåsbadet (tre år) • Jättemackan (tre år) • Frech HB (ett år) Det gör jag idag Lärare på högstadienivå på Perslundaskolan i Ockelbo, där jag också driver och är ansvarig utgivare för Sveriges största, bästa och kaxigaste skoltidning – En Spänn. Är också ordförande i Föreningen En Spänn. Mina erfarenheter i mediabranschen Jobbade som sportjournalist på Arbetarbladet i fem år, och har drivit ungdomstidningen Void på 2

Affärsplan – Kuxabladet


Borgarskolan i Gävle i samband med Gefle Dagblad. Har också drivit och varit ansvarig utgivare för den flerfaldigt prisade skoltidningen En Spänn på Perslundaskolan i Ockelbo.

Mina erfarenheter av att driva eget företag Har bland annat drivit mackleverantören Jättemackan, livsmedelsbutiken Jourhörnan, Hedåsbadet och salladsåterförsäljaren Frech HB. Min familjesituation Frånskild, två döttrar. Delad vårdnad av den yngre. Så mycket pengar behöver jag ta ut från företaget varje månad (exkl. skatt) 0 kr, så jag länge jag har kvar mitt ordinarie lärarjobb. Mina personliga egenskaper Målmedveten och energisk. Har jag någon att diskutera mina idéer med? Ett tiotal personer, av vilka många har erfarenhet av att driva egna företag och andra har jobbat/ jobbar i mediabranschen. Övrigt Genomgår just nu skuldsanering och är mycket noga med att allt sköts på rätt sätt.

Personuppgifter – Anders Norén Namn: Anders Norén Personnummer: 910804-0933 Adress: Rabovägen 18, 816 30 Ockelbo Postadress: Rabovägen 18, 816 30 Ockelbo Telefon: 073-049 27 89 Mobiltelefon: 073-049 27 89 E-post: anders@andersnoren.se Utbildning Grundskola, gymnasiestudier (samhällsstudier med internationell inriktning på Vasaskolan i Gävle, där jag fick två svenskastipendier, ett historiastipendium och Cambridges certifikat i avancerad engelska), och högskolestudier (Kreativt Skrivande A). Yrkeserfarenheter Drivit hemsidor med fokus på nyheter (Filmnyheter.nu, Spelnyheter.nu) och varit medarbetare på spelsajter (Gamezine.se). Jobbade som kassör på ICA Ugglebo sommaren 2007, vid 15 års ålder. Det gör jag idag Driver egna hemsidor och designar åt andra.

Kuxabladet – Affärsplan

3


Mina erfarenheter i mediebranschen Drivit ett flertal stora nyhetssajter och skrivit ledarkrönikor för Gefle Dagblad. Jobbat med tidningsdesignsprogrammet Adobe InDesign sedan 2007. Mina erfarenheter av att driva eget företag Min familjesituation Två ej frånskilda föräldrar, en syster och en bror. Bor med de tre förstnämnda. Så mycket pengar behöver jag ta ut från företaget varje månad (exkl. skatt) 0 kr. Mina personliga egenskaper Är fokuserad och jobbar mycket hårt, och stannar gärna kvar efter vanlig kontorstid för att bli klar med det jag håller på med. Har lätt för att hålla humöret uppe, och försöker leda genom exempel. Gillar att lära mig nya saker. Har jag någon att diskutera mina idéer med? Ulf, först och främst. Har också ett flertal vänner som jobbar inom media och gärna delar med sig av feedback och förslag. Övrigt Har inte fått någon formell utbildning inom media, men har lärt mig verktygen och teknikerna den hårda vägen – genom att pröva mig fram. Är en jäkel på att skriva och kan både tidningsdesign och webbdesign.

Idén bakom Kuxabladet I en tid när alla företag i mediavärlden börjar satsa på webben och drar tillbaka lokalreportarna från landsbygden vill vi göra en Ockelbobaserad månadstidning med stark lokal anknytning. Tidningen kommer att heta Kuxabladet, och kommer att blanda redaktionellt material med annonser från lokala företag och myndigheter. Vi vill vara en tidning av ockelboborna, för ockelboborna, och vi har redan knutit till oss välbekanta lokala ansikten som före detta Arbetarbladet-journalisten Erik Andersson, den berömda polarforskaren Cecilia Hed Malmström, Ockelbo församlings husmor Marta Richardsson och Wij Trädgårdars Lars Krantz. Kuxabladet kommer att delas ut gratis till samtliga hushåll i Ockelbo- och Hamrångeområdet, vilket placerar dess totala upplaga på mellan 7 000 och 8 000 exemplar. Tidningen kommer att tryckas i beskuret tabloid (B4-format) och ha samma papperskvalitet som Gefle Dagblad och Arbetarbladet, och vi tror att den höga papperskvaliteten kombinerad med professionell design och välskrivet innehåll kommer att tilltala både annonsörer och läsare. Ulf Gräsberg har genom sitt arbete med En Spänn blivit en känd person i Ockelbo, och har kontaktpersoner hos varje företag i bygden. Han har också jobbat som journalist i flera år. Anders Norén har en bred kunskapsbas inom bildbehandling, tidningsdesign och webbdesign, och är en naturbegåvning med pennan. Tillsammans har vi det kontaktnätverk och den uppsättning kun4

Affärsplan – Kuxabladet


skaper och förmågor som krävs för att lyckas med en lokaltidning.

Kuxabladets kunder Kuxabladet kommer att ha tre olika sorters kunder: • Privatpersoner, män och kvinnor i åldersgrupperna 30-80 år. Personer mellan 10-30 år är svårare att nå med en mediasatsning av den här typen, men vi kommer att ha sektioner – Film, exempelvis – som är specifikt inriktade mot den åldersgruppen också. • Företag av alla storlekar. Vi har lagt upp prissättningen av våra annonser så att både mindre Ockelboföretag och större företag i Sandviken och Gävle ska känna sig manade att annonsera. Våra annonser kommer att kosta mellan 200 och 8 000 kronor. • Myndigheter behöver ett forum för att nå ut till sina invånare, och vi är övertygade om att Ockelbo Kommun skulle vara intresserade av att annonsera i Kuxabladet. Vi kommer också att kontakta Gävle Kommun om Hamrånge socken. Vi inser att majoriteten av företagen i Ockelbo har ganska små summor att spendera på marknadsföring, och vi har prissatt våra annonsutrymmen därefter. Varje helsida i tidningen är uppdelad i 40 enheter, och varje enhet kostar 200 kronor. Ett litet Ockelboföretag kan köpa en fyrkant på ungefär 10 kvadratcentimeter för bara 800 kronor, och de större Gävleföretagen kan köpa en helsida (i B4-format) för 8 000 kronor.

Marknad och konkurrenter Vår kunskap om branschen Ulf Gräsberg har jobbat som journalist på Arbetarbladet i fem år, och har också haft en nära koppling till mediabranschen genom sitt arbete på skoltidningen En Spänn på Perslundaskolan i Ockelbo. Tidningen har ett flertal gånger fått pris för Sveriges bästa skoltidning. Han har också tagit fram en lokal sommartidning för Ockelbo Marknad Ekonomisk förening i samband med Ockelbo Sommarmarknad 2006, som delades ut till 90 000 hushåll. Under en ettårsperiod parallellt med gymnasiestudierna skrev Anders Norén ledarkrönikor för Gefle Dagblad. Krönikorna behandlade i huvudsak tidningsbranschen och inrikespolitik. Han har också drivit en flertal stora nyhetssajter som har avhandlat bland annat spel och film. Vår geografiska marknad I och med att Kuxabladet kommer att vara en lokaltidning kommer dess innehåll att kretsa kring Ockelbo och de kringliggande byarna. Därför kommer också majoriteten av våra annonsörer att vara baserade i området. Vi kommer dock också att vända oss till företag i Gävle och Sandviken som ser Ockelbo som deras verksamhetsområde, som banker, försäkringsbolag och företag inom fordonsmarknaden. Våra samarbetspartners Vi kommer snart att vända oss till företag och myndigheter som Wij Trädgårdar, Ockelbo Kommun och Ockelbo Kyrka om samarbeten kring tidningen, som speciella temasidor och/eller nummer. Vi har också en nära kontakt med den lokala företagarföreningen Ockelbo Service och Kuxabladet – Affärsplan

5


Näring. Våra konkurrenter Dagstidningar, Annonsbladet, Gestrike Magasinet och Ockelbo-Nytt. På grund av omfattande prisskillnader och annorlunda fokus i innehåll ser vi dock inte dagstidningarna, Annonsbladet och Gestrikemagasinet som riktiga konkurrenter. Vår typiska kund Ockelbobaserad företagare. Storleken på den totala marknaden inom marknadsområdet (volym, omsättning, antal kunder) Det finns drygt 400 företag i Ockelbo Kommun, och ytterligare cirka 100 företag i närområdet. Så stor marknadsandel kommer vi att få Vi räknar med att vi kommer att få en marknadsandel på 50 procent. Vi ser inte Gefle Dagblad och Arbetarbladet som faktiska konkurrenter, då de annonsörer som vi främst kommer att vända oss till inte annonserar i dem. Annonsbladet ges ut en gång i månaden i Ockelbo Kommun (var fjärde nummer), men då de tar 24 000 kronor per helsida ser vi inte heller dem som riktiga konkurrenter inom vårt marknadssegment. Den enda riktiga konkurrenten i området är Ockelbo-Nytt, som har samma utdelningsområde som Kuxabladet kommer att ha. Den är dock endast i A5-format, trycks i svartvitt och innehåller inget redaktionellt material. Våra annonspriser är en aning högre, men på grund av skillnaderna i kvalitet och innehåll tror vi att vår produkt kommer att vara mer attraktiv för annonsörerna.

Kuxabladets prissättning Vi har prissatt våra annonser så att både de stora gävleföretagen och de lokala företagarna i Ockelbo ska vara intresserade av att annonsera. Ett företag från bygden med en årlig omsättning på 300 000 kronor kan köpa en åttondelssida (5 enheter) för 1 000 kronor, medan större företag från Gävle och Sandviken kan köpa en helsida för 8 000 kronor. Oavsett vilket når de ut till samtliga invånare i ockelboområdet.

Vad vi behöver för att komma igång • • • • • •

6

Marknadsföring (vi måste nå ut till företagarna med annonsinformation) Avtal (flermånadsavtal med de större annonsköparna) Lokal (inte direkt, men så snart som möjligt) Försäkringar Bokföring/Revisor Finansiering (för att kunna starta aktiebolag)

Affärsplan – Kuxabladet


Preliminär Resultatbudget (exklusive moms) Preliminär budget för intäkter och utgifter under Kuxabladets första 24 månader. ÅR 1

%

ÅR 2

%

Försäljning av varor/tjänster

576 000 kr (6 s.)

96,6

864 000 kr (9 s.)

89,6

Övriga intäkter

20 000 kr

3,3

100 000 kr

10,4

Summa intäkter

596 000 kr

100

964 000 kr

100

Varu- och materielkostnader

180 000 kr

30,2

180 000 kr

18,6

Bruttovinst (intäkter - varukostnader)

416 000 kr

Intäkter

784 000 kr

Övriga kostnader Ev. anställdas lön

18 000 kr

3

18 000 kr

1,8

Ägarlön

?

?

?

?

Sociala avgifter ( ... %)

6 000 kr (31,42 %) 1

6 000 kr (31,42 %) 0,6

Utbildning, resor

0 kr

0

20 000 kr

2,1

Bilersättning, drivmedel

60 000 kr

10,1

60 000 kr

6,2

Lokalhyra, el och värme

72 000 kr

12,1

72 000 kr

7,5

Kontorsmateriel, telefon, porto

12 000 kr

2

12 000 kr

1,2

Förbrukningsmateriel och inventarier

35 000 kr

5,9

35 000 kr

3,6

Reparationer, underhåll

0 kr

0

0 kr

0

Bokföring, revision

36 000 kr

6

36 000 kr

3,7

Leasing

0 kr

0

0 kr

0

Försäkringar (personliga + företag)

10 000 kr

1,7

10 000 kr

1

Marknadsföring, reklam

20 000 kr

3,4

10 000 kr

1

Övrigt

25 000 kr

4,2

25 000 kr

2,6

Avskrivningar ( ... % på inventarier)

-

-

-

-

Räntor ( ... % på lånat kapital)

-

-

-

-

Amortering lån

-

-

-

-

Summa övriga kostnader

294 000 kr

49,3

304 000 kr

31,5

RESULTAT (bruttovinst - övriga kostnader)

122 000 kr

20,5

480 000 kr

49,8

Bolagsskatt (28% av RESULTAT)

34 160 kr

Resultat efter skatt

87 840 kr

Kuxabladet – Affärsplan

134 400 kr 14,6

345 600 kr

35,8

7


8

Vecka

Planerat startdatum: 1 maj 2011

Träffa revisor Karin Alneberg

Träffa ALMI

Träffa Kungsbergets VD

Träffa Wij Trädgårdar

Träffa kyrkorådet

Träffa kommunstyrelsem

Informera företagare

Träffa etablera

Designa hemsida

Registrera Kuxabladet.se

Ta fram annonsmall

Ta fram tidningsmall

Åtgärder/Aktivitet

Vecka

Vecka

Vecka

Vecka

Vecka

Vecka

Vecka

Vecka

Vecka

Ange ned en linje när åtgärden skall påbörjas och när den måste vara färdig.

Vecka

Vecka

Handlingsplan och tidsplan

Affärsplan – Kuxabladet


Undertecknat den -datum- i Ockelbo Anders Norén

Kuxabladet – Affärsplan

Ulf Gräsberg

9

Affärsplan  

Affärsplan

Advertisement