Page 1


Uke 1 9 / 7 mai kick off

Uke 2 0 / Normal uke men torsdag faller bort

Uke 2 1 / tirsdag: Innlevering i slutten av dagen onsdag: elever avspaserer mens vi gjør klart torsdag: Küring 24 mai etter lunsj


Dere får muligheten til å velge en oppgave innenfor en fagretning som dere ønsker å fordype dere i. Oppgavene vil så fremt det er mulig være individuelle. Perioden gjelder for både første og andre og vil avsluttes med en event der vi kårer de beste bidragene innefor de ulike kategoriene. Til høyre ser dere oversikten over de ulike fagretningene.

INNHOLD

Journalistikk

foto Levende bilde/animasjon

Lyd

Grafisk design

Illustrasjon

motion graphics

Spilldesign


Journalistikk Velg ett av temaene:

eller

// Ja k t e n p å kj æ r l i g het e n

TV reportasje, minimum 3 minutter lang. Ferdig redigert og med en intro. Introen er ikke en del av de 3 minuttene. Tydelig og god diksjon. Vis at du er bevisst på publiseringskanal og målgruppe. Gjør opptak på location, og bygg opp innslaget ved bruk av ulike virkemiddel (hint: se læreplan og komposisjonsprinsipper..)Klippes i Final Cut og leveres med supringer og plakat eller rulletekst.

knyttet til en av disse konkrete miljøene: • En innvandrer gruppe • Homofile/lesbiske miljøer • Religiøse miljøer • Nett-dating

// Sp i l l e ga l s kap Krav: • • • • • •

Dere må bruke ulike kilder som har kunnskap/kompetanse på området. Unngå å lage enquetter (5 på gata) Dere må intervjue selv Dere må ta egne bilder Dere må filme selv Dere må ta opp lyden selv

Medier: Dere kan velge å lage en artikkel eller reportasje for en avis eller magasin. Minimum 300 ord pluss bilder og bilde tekster og byline. Settes sammen i InDesign og leveres som PDF.

eller Radio reportasje, minimum 3 minutter lang. Ferdig redigert med intro. Introen er ikke en del av de 3 minuttene. Tydelig og god diksjon. Klippes i egenvalgt lydprogram. Flerlagslyd med kontentum og effektlyder. Vis at du er bevisst på publiseringskanal og målgruppe. Gjør opptak på location, og bygg opp innslaget ved bruk av ulike virkemiddel (hint: se læreplan og komposisjonsprinsipper..) Leveres i mp3 format.


JOURNALISTIKK

JOURNALISTIKK


Foto / Illustrasjon Antikken idealiserer menneskekroppen og avbilder “perfekte” mennesker. Senere i renessansen blir kvinnekroppen et utrykk for menneskelige myter og lidelser.

//

“Ku ns te n o g kr o p p en , kro p p e n o g ku n s t en ”

Helgen 9-10. juni arrangeres Nannestadfestivalen. Skolen er en viktig bidragsyter i lokalmiljet. MK bidrar med stor utstilling med bidragene fra Gullklumpen. En stor del av utstillingen vil være kunst-utstilling der de beste bildene selges ferdig innrammet i format 50x70 cm. Inntektene deles 50/50 mellom skolen og elevene. Oppgaven: 1-12 bilder med tema “Kunsten og kroppen, kroppen og kunsten”. RGB-bilder, 300 DPI, størrelse 50x70 cm. Informasjon Det nakne og kroppslige i maleri og skulptur har sin opprinnelse i antikkens skjønnhetsidealer, og helt siden hulemalerier har menneskekroppen inspirert kunstnere. Grekerne dyrket menneskroppen og avbildet sine guder som nakne mennesker. Kroppen var et bilde av gudene.

Fotografiet er en spennende kunstform å arbeide med kroppen som motiv, men det er noen helt klare begrensninger siden dette er en utstilling i skolens regi. Det er spesielt viktig hvis fotografen og modellen er under 18 år. Veiledning: Hvis du lurer på om du har gått for langt i din kunstneriske kreativitet - så har du det!!! Læreplanmål Komposisjonsprinsipper Bruk av form og farge som virkemiddel Bruk av medieuttrykk gjennom tidene i eget arbeid De som velger denne oppgaven vil få egen kickoff senere med inspirasjonsbilder og veiledning i eget arbeid. Noen får lov til å være gallerieiere den helgen og det pleier å være en morsom happening.


Levende bilde // M usi k k vi d eo

Plukk en artist på Urørt. http://www.nrk.no/urort/default.aspx Produsér en musikkvideo på ca 3 minutter. Musikkvideo er en lek med visuelle uttrykk, der klipperytmen er vesentlig. Her vil det i hovedsak bli lagt vekt på at musikkvideoen lages som en kort historie som passer i forhold til musikken/teksten mer enn kun et konsertopptak. Vurderingskriterier: - Idearbeid/research - Manus og storyboard - Produksjonsplan - Dramaturgi/historiefortelling - Virkemidler som bildekomposisjon, bildeutsnitt, bildeperspektiv, bildevinker, kamerabevegelser etc. - Bruk av lys, form og farge i bildet(mis-en-scene). - helhetlig bruk av virkemidler som location, kostymer, rekvisitter etc. - Kreativitet - Kontinuitet i klipperytme

// K ortf il m (Fiksjon)

Lag en fiksjonsfilm der dere selv skriver manus. Bruk klassisk dramaturgi i historiefortellingen. Filmen skal være fullstendig med grafikk og lyd. Dere velger selv sjanger, men unngår splatter, zombie, narko og sex. Maks 2 personer per gruppe. Vurderingskriterier: - Idéarbeid/research - Manus og storyboard - Produksjonsplan - Dramaturgi/historiefortelling - Virkemidler som bildekomposisjon, bildeutsnitt, bildeperspektiv, bildevinkler, kamerabevegelser etc. - Bruk av lys, form og farge i bildet (mise-en-scene). Det betyr også helhetlig bruk av virkemidler som location, kostymer, rekvisitter etc. - Kreativitet - Kontinuitet i redigeringen


I oppgavene under levende bilde kan man samarbeide to og to, men med definerte roller.

// A n imasjon sf il m ( Fi ks jon)

Lag en animasjonsfilm med selvvalgt teknikk (digitalt eller stop motion). Dere lager historien selv, og bruker klassisk dramaturgisk oppbygging. Filmen skal være fullstendig med grafikk og lyd. Maks 2 personer per gruppe. Vurderingskriterier: - Idéarbeid/research - Manus og storyboard - Produksjonsplan - Dramaturgi/historiefortelling - Virkemidler som bildekomposisjon, bildeutsnitt, bildeperspektiv, bildevinkler, kamerabevegelser etc. - Bruk av lys, form og farge i bildet (mise-en-scene). Det betyr også helhetlig bruk av virkemidler som location, kostymer, rekvisitter etc. - Kreativitet - Kontinuitet i redigeringen Eksempler til inspirasjon:

// rek l a mef il m

Velg en sykkel og lag en reklamefilm for sykkelen/ sykkelmerke. Du står fritt til å velge hvilke type sykkel du ønsker å lage reklamefilm for. (f eks trejulssykkel, sparkesykkel, motorsykkel...) Målgruppe og avsender velges selv.

// hol d n in g sk a mpanje

Lag en holdningskampanje (film) der målet er å motivere flere til å sykle til jobb. Velg avsender og målgruppe selv.


Illustrasjon / Grafisk

p rom o t e ri n g smat er i al e t il d en store k in o da ge n 2 0 1 3

Den Store Kinodagen er en årlig begivenhet som får folk til å gå på kino i stor stil. Kinoer over hele landet frister med halv pris på alle filmer. Den Store Kinodagen er også fylt med aktiviteter og overraskelser, spesielt for barna. Du skal komme opp med logo og promoteringsmateriale for den store kinodagen som blir holdt den første lørdagen i november hvert år. 2013. Dagen er ment for å promotere kino i norge. Det vil være halv pris på alle kinoforestillinger denne dagen. Dere skal utforme: Logo animert reklamebanner (300 x 250) plakat A2 flyers (W:12 H:25) annonser til avis halvside Tekst til materialet utformer dere selv.


// promoterin g sma teria l e til tea terstyk k et “a n ima l f a r m”

Oslo Nye Teater skal sette opp stykket Animal Farm som er basert på boken “The Animal Farm” av George Orwell De ønsker en serie på 3-5 A2 plakater med ulike motiver/illustrasjoner til å profilere stykket. Forslag tekst til plakater: Oslo Nye presenterer. En helt ny oppsetning av The Animal Farm. Basert på den satiriske romanen til George Orwell fra 1945. “Animal Farm” er historien om en revolusjon som gikk galt, om korrupsjon, undertrykking og om propagandaens makt. Premiere på Oslo Nye´s Hovedsene den 01. Sept. 2012 Skuespillere: Ågot Sendstad, Christian Skolmen, Mads Ousdal, Tone Mostraum, Anne Krigsvoll Regissør: Arthur Nauzyciel Dramaturg: Mari Vatne Kjeldstadli ---------Boken er en satirisk roman av den engelske forfatteren George Orwell, først utgitt 1945. Handlingen er lagt til gården «Manor Farm» der dyrene gjennom en revolusjon tar makten fra menneskene og begynner å drive gården på sine egne premisser. Boken er en åpenbar kritikk av den russiske revolusjonen og en vurdering om hvordan kommunismen utviklet seg under Stalin. Kort resume: Handlingen i boken foregår i England på gården Manor Farm. Boken åpner med at dyrene har rådsmøte, en av grisene, Old Major, holder tale om hvordan alle dyrene på gården som alle er like mye verdt må stå sammen mot menneskene. Grisene, som av de andre dyrene er holdt for å være veldig intelligente og derfor respekterte, leder møtet. Dyrene har flere slike møter i løpet av de neste månedene. Old Majors tale egger til revolusjon blant dyrene på gården. De kaller idelogien deres for dyrismen (animalism), som kan sammenlignes med Marx’ og Engels kommunisme. Revolusjonen kommer og dyrene tar over Manor Farm, som etter dette blir kalt Dyregården (Animal Farm). Utover i boken blir det utviklet et sterkt skille mellom grisene og de andre dyrene. De blir etter hvert mer og mer grådige og styrer gården med gjernhånd. Grisene får alle godene mens de andre dyrene må utføre hardere og hardere arbeid uten at de får noe igjen for strevet. Grisene rettferdiggjør dette ved å hevde at «Alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre». De trener opp hundene fra de er valper til å bli militante beskyttere av makten brukt til å spre frykt. Etterhvert opptrer grisene som menneskeliknende ledere, og ideologien de begynte med blir glemt. Du bør ta deg tid til å lese et lengere resume. Finnes på nettet.


Illustrasjon / Grafisk

/ / d esig n e n y prof il til en utst i lli nge n om d jk ul tur

Popsenteret i oslo skal sette opp en utstilling om norsk djkultur fra 1989 - 2000. Navnet på utstillingen vil være “Breakdown”. De får i oppgave å utforme profilen til utstillingen. Det de ønsker at du skal desigen er: -Logo til utstillingen 2-siders flyer (W:12 H:25) animert reklamebanner, Mellomstort rektangel (300 x 250) annonse til aviser (halvside) Design til handleposer/bærenett T-trøyedesign Teksten på materialet kan du utformer selv, men under er det utformet et lite utgangspunkt. BREAKDOWN En utstilling om norsk djkultur fra 1989 - 2000. ÅPNING: 01.02.2013 HVOR: Popsenteret Utstillingen er utformet sammen med Popsenteret. Den viser klenodier, plakater og eksklusivt videomateriale fra den norske dj-kulturen som ble etabler på 1990 tallet. Utstillingen vil inneholde installasjoner med instrumenter, avspillingsutstyr og historiske bilder * studioer og fotorom * musikkbibliotek og platebar * bilder, låter, videoer, intervjuer og sjeldne liveopptak Oslo, 01. feb - 01 mars, 2013

// d e si gn cd co ver (d i g i p a c k) f or en artist ( urø rt )

Velg en artist/gruppe fra urørt og design det nye cdcoveret til artisten(e) De ønsker at du skal lage en 6 siders digipack cardboard sleeve samt T-trøyedesign som de skal brukes til promotering/salg på konsetene. I tillegg ønsker de plakat(er) og flyer(s) til promotering av turnekonsertene. Du har fått frie kunstneriske tøyler til å utforme et design som passer til musikken. Dere finner selv et passende sted og tidspunkt til der en av konsertene skal holdes og utformer promoteringsmateriale til denne konserten. template til cdcoveret finner dere her: http://www.duplication.ca/printspecs/digipack.htm


PRODUKTU TVIKLING PARFYME

Dere skal komme opp med navn, logo og design til en ny parfyme. Du skal illustrere flasken pluss flaskens emballasje. Du velger selv hvilke parfymeprodusent som står bak langseringen. Målgruppen for produktet velger du også selv. Emballasjen leveres klargjort til trykk (stanseriss). Samt en visning av produktene tredimensjonalt (etiketten på flasken) Får dere tid kan dere også lage en annonse til produktet (helside)

PROD UKTUTVIKLING g ril l ma rinade r

Dere skal komme opp med navn, logo og emballasjedesign til en serie med grillmarinader. Målgruppen for produktet er ungevoksne (25-35). Dere skal i første omgang utvikle en serie med tre ulike sauser. Dere velger selv hvilken type marinade dere ønsker å lage. Sausene skal selges på større mer eksklusive matbutikker med stort vareutvalg (Meny, Ultra, Centra etc) samt mindre delikatessebutikker. Dere må komme opp med navn, logo og payoff til produktet. I tillegg må etikettene inneholde strekkode, innholdsfortegnelse og relevant produktinformasjon. Flaskeformer velger dere selv. Emballasjen leveres klargjort til trykk (utfallende med tuttemerker eller stanseriss). Samt en visning av produktene tredimensjonalt (etiketten på flasken) lag også en annonse til produktet hvis dere får tid.


Motion

Spi l l d e si gn ( i l l u s t r a s j o n /g raf isk)

Du skal designe og visualisere et nytt dataspill. Spillet skal være basert på et eventyr, legende eller sagn. Du skal visualisere 2 scenarioer (2 eksempler på miljø i spillet) og 2 karakterer, designe HUD for spillet, samt en kort beskrivelse av hva spillet går ut på. Format: liggende A3, 300dpi Eksempler på Game Concept Art: http://sixrevisions.com/digital-art/50-stunningvideo-game-concept-art/ HUD http://en.wikipedia.org/wiki/HUD_%28video_gaming%29 Søkeord til hjelp: - matte painting, game concept art, concept art, character design, free textures


Graphics

// re k la m e t i l F ai r f act or n orwa y TV3 skal langsere fairfactor Norge og ønsker en animert TV reklame som promoterer serien. Oppgaven løses ved hjelp av motion graphics . Format: PAL DV Widescreen square pixels, 25fps, 20 sekunder. Ta i bruk lydeffekter og musikk. Eksempler på ulike vignetter (film og tv): www.artofthetitle.com

// ANI MASJON FOR S AMS UNG GALAX Y TA B

Lag en abstrakt animasjon som skal reklamere for samsung Galaxy Tab. Animasjonen skal være en 20 sekunder lang loop (slutten skal gli sømløst over til starten igjen). Produktet er tenkt brukt på en storskjerm på Samsungs stand på IFA-messen i Berlin i 2013. Oppgaven kan løses i After Effects og gjerne i et 3D-program hvis du har mulighet for det. Samsung ønsker at animasjonen skal visualisere farger og former på en abstrakt og spennende måte. De ønsker også at du tar i bruk lydeffekter, men ikke musikk. I tillegg ønsker de slagordet “Imagine” brukt med sprek typografi.


Vurd erin g sk riterier:

Grunnlaget for vurderingen er alle kompetansemålene i fagene Mediekommunikasjon, Mediedesign og medieuttrykk og Medieproduksjon. De enkelte kompetansemålene i læreplanen vil gjøre seg gjeldende i ulik grad, avhengig av hvilke problemløsninger den enkelte oppgave etterspør. Det er utarbeidet kriterier og kjennetegn som en hjelp i vurderingssituasjonen. Den endelige karakteren skal gi uttrykk for den tverrfaglige kompetansen til hver elev slik den kommer fram på prøven. Faglærer vil i løpet av perioden ha minst to samtale med eleven. Formålet med samtalen(e) er at eleven får en mulighet til å forklare hvordan han/hun har tenkt og at faglærer får innsikt i produksjonen. Samtidig vil eleven få råd og veiledning til å løse oppgaven på en best mulig måte. På den måten får eleven vist i hvilken grad kompetansemålene er nådd i produktet. TVERRFAGLIGE KRITERIER

HØY (5-6)

MIDDEL (3-4)

LAV (2)

Kan vise til en idéutviklingsprosess med research, skisser og utkast.

Eleven søker inspirasjon og bakgrunnstoff aktivt på flere måter.

Eleven søker opp bakgrunnstoff i forbindelse med oppgaven.

Elevens prosess munner ut i et arbeid som har samsvar med oppgaven.

Målgruppe-tenkning.

Eleven viser selvstendighet og initiativ i idéutviklingsprosessen og vilje til å utnytte og utfordre de mulighetene og begrensningene oppgaven gir. Eleven lager skisser og utkast for å støtte dette arbeidet.

Eleven går igjennom en idéutviklings-prosess i arbeidet med oppgaven.

Det innleverte materialet viser at eleven har hatt tanker om hvordan man kan kommunisere en idé i det aktuelle mediet.

Eleven viser selvstendighet og intitiativ i planleggingen av alle sidene ved produksjonsprosessen. Eleven vurderer flere måter å løse problemstillinger på.

Eleven bruker relevant fagkunnskap om det aktuelle mediet og om nødvendige formater.

Forståelse for og anvendelse av virkemidler. Bruk og begrunnelse av komposisjonsprinsipper (framheving, rytme, kontraster, farger, former) typografi, lyssetting og kamerateknikk. Planlegge de forskjellige fasene i en produksjon. Forstå det aktuelle mediets særtrekk og uttrykkspotensiale. Forstå det valgte formatets tekniske krav. Kildekritikk/kildebruk. Vær varsom plakaten. (VVP) Bruk og produksjon av rettighetsbelagt materiale.

Eleven har et bevisst forhold til bruk av virkemidler og viser vilje til å utforske disse. Eleven setter i ettertid ord på både bevisste og intuitive designmessige valg. Eleven forstår det aktuelle mediets forutsetninger. Eleven viser omfattende forståelse for målgruppe og budskap og kommuniserer det ønskede budskapet på en klar og effektiv måte.

Eleven planlegger de viktigste delene av produksjons-prosessen.

Eleven bruker virkemidler for å få fram et budskap og kan forklare hvorfor. Det innleverte materialet svarer på oppgaven og mottakeren forstår budskapet.

Mottakeren forstår hva som var intensjonen med produktet.


L y kke t i l!


Gullklumpen 2012  
Gullklumpen 2012  

Elevkonkurranse i Medier og kommunikasjon

Advertisement