Page 1

Tidning för Säffle pastorat • Nr 4 2012 Årg 34


Öppettider för pastorsexpeditioner och kyrkogårdsförvaltningen Pastorsexpeditionen i Säffle, Billerudsgatan 17 har öppet måndag - torsdag kl 10-12 och 14-16 samt fredag kl 10-12 Tel 0533-69 13 00 Fax 0533-69 13 40 Församlingsexp. i Bro har öppet onsdag och fredag kl 10-12.

Tel 0533-405 25

Frågelådan

Varför sitter det en liten blå skylt på mammas grav och en röd på grannens? Signaturen Undrande

Svar: På By kyrkogård skyltas gravarna med små skyltar i olika färger för att vaktmästarna ska se vilken typ av skötsel som gäller för respektive grav. De kan betyda ”Grundskötsel + sommarplantering” eller ”Gräs­

trimning med borttagning av vissna blommor i vas”. Kyrkogårdsförvaltningen I Frågelådan kan du ställa frågor om allt möjligt som rör det kyrkliga livet i Säffle pastorat. Svaret kommer i form av brev, e-post eller sms beroende på hur du skickar in frågan. Några av frågorna med tillhörande svar presenteras anonymt i KyrkLiv.

Kyrkogårdsförvaltningen: har öppet måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 13-15. Besök eller ring oss gärna! Du kan också alltid lämna meddelanden på vår telefonsvarare eller fax. Tel 0533-69 13 10

Fax 0533-69 13 09

Nr 4 2012 Årgång 34

Delas ut gratis till hushållen i Säffle pastorat torsdagen den 13 november 2012. Redaktör: Anders Henningson Ansvarig utgivare: Lena Skoting Upplaga: 8 500 ex Grafisk form: Falconi/Anders Falk Tryckeri: City Tryck i Karlstad AB Omslagsbilden: Anna Svensson är anställd som församlingsassistent i Tveta och Kila och presenteras på sid 6. Foto: Anders Falk

www.svenskakyrkan.se/ safflepastorat 2 KyrkLiv • Nr 4 2012

Luciakonsert med kröning av Säffle Lucia Säffle Musikskolas kammarorkester, Sonuskören och Säffle Lucias ungdomskör Säffle kyrka torsdag 13 december kl. 19.00

Julkonserter Säffle Musikskola, körer från Säffle och Tveta församlingar, Åsa Bergh sång By kyrka torsdag 16 december kl. 15.30 och 18.00

Nyårskonsert Fredrik Helgesson & Katarina Jonsson sång Nils Lundström piano By kyrka lördag 31 december kl. 17.00


Väl använd och sliten

Adventsstjärnan i vårt kök är välanvänd och sliten. I flera år har vi undrat om den ska klara en advent till. Upp- och nedpackning har gjort den lite anfrätt och småtrasig. Vår adventsstjärna är av halm. Stråna blir sköra och går lätt av. Men jag tycker så mycket om att tassa upp på morgnarna i advent och börja dagen med att tända stjärnan. Det gula ljuset ger kraft att ta itu med de mörka vinterdagarna. En dag i höst gjorde vi en tur till Halmens hus i Bengtsfors. Syftet med resan var att skaffa en ny adventsstjärna. Jag hade kapitulerat för tidens tand och tänkt att en ny stjärna av samma material kanske skulle kunna ge mig samma behagliga adventsljus i köket. Lite bedrövad konstaterade jag att ingen av dem som fanns till salu var lika fin som den gamla slitna. Jag frågade i kassan om det möjligen fanns någon mer stjärna och berättade om min strävan att hitta en ersättare för den anfrätta. ”Men du kan väl laga den gamla!” sa kvinnan bakom disken självklart. Och så förklarade hon hur jag skulle göra. Jag köpte en knippa halm att laga med och återvände hem, glad och nöjd. Den gamla får hänga med några år till!

Bildspråkets möjlighet Ibland är det gamla och slitna bättre än det nya och oprövade. Det gäller även språket. När vi

ska förklara känslor och upplevelser räcker sällan de vanliga orden till. I stället använder vi bildspråk: ”Jag känner mig som något katten har släpat in”. Eller det positiva: ”Jag blev så glad att det kändes som sockerdricka i hela kroppen.” Det finns bildspråk som ligger nära verkligheten. Den mest använda bilden av alla tror jag handlar om ljus och mörker. Vi beskriver sorg och elände som mörker inom oss – och glädje som ljus. Vi tänder adventsljusen som en hjälp att hantera vintermörkret. Det är både en konkret handling och bildspråk – samtidigt.

En mörk höst I Säffle har vi haft en mörk höst. Volvos beslut att flytta busstillverkningen från Säffle blev som ett mörkt moln på den redan regniga himlen. Många enskilda drabbas av hot om nedskärningar och uppsägningar. Inte bara på Volvo utan också hos andra arbetsgivare. Det blir mörkt för människor och för staden. Volvos besked tog hårt också därför att ”karossen” är en del av Säffles historia. Ingen som lever nu minns Säffle före bussfabriken. ”Det är bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret.” Det är ett välanvänt och slitet citat. Men sant. Vi måste tillåta oss själva och varandra att vara bekymrade och ledsna. Svårigheter ska tas på allvar. Samtidigt får de inte ta över hela livet. Vi får hjäl-

pa varann att hitta ljuspunkterna. Att kämpa för att hålla hoppets låga levande.

Reparera eller byta ut? Ibland går det att hitta en lösning som räddar situation en. Som med vår gamla adventsstjärna. Den går att laga och får hålla ihop ett tag till. Ibland måste man kapitulera för tidens gång, lämna det gamla bakom sig och börja på något nytt. Det kan vara en sorg och ett stort bekymmer. Men det kan också vara en möjlighet till en ny sorts ljus, ett annat liv. När adventsljusen tänds i Säffle hoppas jag att de får vara ett hoppets tecken. På många sätt och på flera plan. Ljusen hjälper oss hantera vintermörkret. Vi får också vara ljus för varandra i livets olika slags mörker. I sorg och bekymmer behöver vi varann. Margareta Melin skrev: Se, stjärnor i mörka fönster adventsstjärnor vart man ser. Är himlen här mitt ibland oss? Har himmelen kommit ner? Jag vill att en stjärna lyser i mig, i mitt mörka hus att många ska välkomna ljuset och själva bli världens ljus. Gott Nytt kyrkoår! God Jul! Önskar Lena Skoting kyrkoherde

KyrkLiv • Nr 4 2012 3


Att längta till något På senare tid har jag upptäckt att jag börjat utveckla en vana jag tidigare inte haft. Att planera och skriva in i kalendern sådant jag längtar till. Det kan vara små, till synes obetydliga händelser som gärna får ligga en bit fram i tiden, men som känns viktigt att de får finnas med, nedskrivna. Kalendern fylls inte numera bara av måsten utan de samsas numera med aktiviteter och notiser att se fram emot. Jag tycker nämligen om att längta till något. För ett tag sedan hörde jag ett råd jag inte kunnat släppa: ”I livet är det viktigt att ha något att göra, någon att älska och något att längta till”.

Och det är gott, så länge vi tar hand om vår längtan. En längtan som inte följs kan lätt bli betungande, och så hamnar den i

Viktigt att längta

stället bland alla andra krav och måsten.

Ja, lika viktigt som att älska är det att längta. Tänk vad fattigt livet skulle bli om vi inte hade något att se fram emot. Jag tror att vi måste ta hand om vår längtan. Visst är det viktigt att kunna vara närvarande i det som är, men det behöver inte utesluta glädjen i att på samma gång förbereda det som komma skall.

4 KyrkLiv • Nr 4 2012

nytt år i kyrkan. Men adventstiden handlar lika mycket om denna ankomst, som om förberedelse och, skulle jag vilja påstå, om längtan. Adventstidens fyra veckor känns som en hel evighet när man är barn och tålmodligt dag för dag öppnar de tjugofyra luckorna i adventskalendern. Kanske känns de inte lika evighetslånga för en vuxen, men veckorna är ändå tid nog för att förbereda julens ankomst.

Invändigt bereda oss

Jesusbarnets ankomst Advent betyder ju ankomst. Det är Jesusbarnets ankomst, han som föds på juldagens morgon och som i slutet av sitt liv anländer till Jerusalem, efterlängtad och väntad av människorna där. I och med advent börjar också ett

Julpynt i all ära, men adventstiden ger oss också utrymme att invändigt bereda och närma oss julens mysterium. Barnets längtan efter julafton kanske finns kvar i oss, om vi bara känner efter… Så ta dig tid att fundera på några saker du längtar till, skriv gärna ner dem. Och njut sedan av ögonblicket när det är här. En välsignad adventstid önskar Anna Torstensson Komminister i Säffle församling


Bevarandeplaner för kyrkogårdarna Kyrkogården är en ovärderlig kulturmiljö men samtidigt en plats som aktivt brukas och förnyas. Hur ska bevarandet och brukandet kunna gå hand i hand? Den frågan försöker vi svara på i boken ”Bevarandeplaner för Kyrkogårdar i Säffle pastorat”.

Boken är resultatet av en projekttjänst i Säffle pastorat med antikvarie Karin Myhrberg som ansvarig under det gångna året och som syftade till att ta fram just bevarandeplaner för våra kyrkogårdar. Boken finns att köpa på våra expeditioner och kyrkor och kostar 250 kr.

Ge barnen en framtid

Miljontals barn i världen lever i krig och konflikt. En situation som vuxenvärlden skapat och där barnen har små utsikter till en ljus framtid. Vi som är vuxna har ett gemensamt ansvar att skydda barnen från utsatthet och hjälpa dem när skyddet inte räckt till. Alla barn har samma rätt till trygghet, utveckling och framtid. Svenska kyrkans julkampanj

fokuserar just på barn i krig och konflikt och pengarna går till allt från flyktingläger till psykosociala insatser och utbildning. Varje krona gör skillnad. Sms:a HOPP till 729 50, ge en gåva via plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 9001223 eller i kollekten i kyrkan. I webbshop.svenskakyrkan.se (se även annons på sid 6). Där hittar du årets julklappar som gör gott.

Säffle pastorats

Samtalsmottagning Diakon/Församlingskurator

S. Kerstin Olsson

Telefontid måndag, onsdag kl 08.30-09.30. Tidsbokning: 0533-69 13 07 SMS 070-191 45 61 kerstin.s.olsson@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/safflepastorat

Det går också bra att lämna ett meddelande, så ringer jag upp så snart jag kan. OBS! Kostnadsfritt! Välkommen att ta kontakt! De här pojkarna bor i Jonglei i Sydsudan. Deras skola stängde på grund av attacker som också tvingade byborna att fly. Nu har många återvänt och barnen hoppas att skolan ska öppna. Foto: Claire Grant

Samtalsmottagningen har flyttat till pastors­expeditionen med ingång från baksidan i den södra delen av byggnaden på Billerudsgatan 17.

KyrkLiv • Nr 4 2012 5


Anna Svensson ny församlingsassistent i Kila och Tveta

Anna Svensson, 28 år, är sedan augusti i år ny församlingsassistent i Kila och Tveta med inriktning på barnverksamheten. Hon är född i Söderala utanför Söderhamn, men har bott i Värmland sedan åtta år tillbaka, först i Arvika under studietiden vid såväl Ingesunds folkhögskola som Musikhögskolan Ingesund med avbrott för ytterligare ett års musikstudier i Trondheim. Sedan ett år tillbaka är Anna bosatt i Karlstad. Tjänsten i Kila och Tveta omfattar två dagar i veckan, onsdagar och torsdagar. Övriga dagar fyller hon upp arbetstiden med tjänster som musiklärare i fagott och oboe samt rytmik vid kulturskolorna i Karlstad och Hammarö. I Kila har hon bl a startat en barnkör, som övar regelbundet en dag i veckan. Uppslutningen är bra och varje övning kommer det tio-tolv körmedlemmar. I Tveta har barnverksamheten kommit igång med tre grupper: miniminiorer, miniorer och juniorer. Text och foto: Anders Falk

Tänkvärt

Att vara tacksam och inte visa det, är som att slå in en present och aldrig överlämna den. 6 KyrkLiv • Nr 4 2012

Anna Svensson är ny församlingsassistent i Kila och Tveta sedan augusti i år.


Luciatåg i Millesvik

Söndag 9 december kl 15.00 kommer På Gång-körens Luciatåg till Millesvik kyrka. Servering, lotter i församlingshemmet. Varmt välkommen!

Utgrävningar har gjorts vid Millesviks kyrka

Dubbeldop i Botilsäter

En morgonsamling i vår egen by Jerusalem. I Botilsäters kyrka har dubbeldop hållits då kusinerna Nelly och Elsa döptes. Stolta föräldrar är Stefan Johansson och Maria Sundman respektive Anders Behmer och Annika Nilsson.

Domsöndag Dimmaöversvartplöjdagärden Oförsonligochtrångärvärlden

Fastighetschef Katarin Bjerker följde arbetet med utgrävningen av grunden till Millesviks kyrka. Utgrävningar har under hösten gjorts vid Millesviks kyrka. Syftet var att se i vilket skick rust-

bädden är som kyrkan vilar på. Det visade sig att de mer än 800 år gamla stockarna är i överraskande gott skick. Till och med barken fanns kvar! Text och foto: Lotta Cohén

Somensamstannfågelärsjälen Mörkastföregryningen – Adventärnära Detljusnaridimman Rimfrostglittrarisolstrimman Ettlöfteväcker tilllivenvilsenglädje Ettendaljusräcker tillattgeinsiktochvärme. Christina Ivarsson urPoesi ochProsa1986

Virket till den s k rustbädden visade sig vara i överraskande bra skick, trots en ålder på mer än 800 år! Provbiten visar en kärnfrisk stock där till och med delar av barken sitter kvar. KyrkLiv • Nr 4 2012 7


Några minnesbilder från förr

Under en människas levnad händer det mycket. Det mesta faller i glömska, men en del stannar kvar i minnet under hela livet. Det behöver inte vara några stora och/ eller märkvärdiga händelser. Mitt första minne har jag från fyraårsåldern. Jag blev sjuk, med magont. Doktor tillkallades. Det var inte så vanligt 1924, att doktor skickades efter. Men, samma vinter hade en grannpojke avlidit, troligen i brusten blindtarm. Mina föräldrar blev därför oroliga. Doktorn skrev ut medicin, och jag blev bra, efter några dagar. I ungefär samma ålder lärde mig min farmor en aftonbön, som löd: ”Det går en ängel kring vårt hus. Han bär på två förgyllda ljus. Han har boken i sin hand, och Jesus i sin famn. Nu somnar vi i Jesu namn. Amen”. Min farmor var född 1854, och var 66 år vid min födelse. Jag började skolan när jag var sju år. Vi hade en ung, ganska nyutbildad småskollärarinna, som vi tyckte mycket om. Denna småskola varade i två år, vilket var det vanliga då. Under småskoletiden gick jag även i söndagsskola, i ett missionshus. Det var några farbröder från trakten som skötte denna undervisning, samt arrangerade julfester och liknande. T ex var vi en gång med en Ingmans-buss till Ekenäs, och vandrade till Ladholmen. Där fick vi leka och bada, och fick saft och kakor. 8 KyrkLiv • Nr 4 2012

Gamla foton väcker många minnen till liv. Foto: Fritz Beck/www.sxc.hu 1934 blev jag konfirmerad. Vi hade en bra och snäll konfirmationspräst, som lärde oss mycket. Han citerade bl a från Paulus: ”Det goda som du vill, det gör du inte, men det onda som du inte vill, det gör du”. Vidare den gyllene regeln: ”Allt vad Ni vill att människor ska göra Er, ska Ni göra dem.” Från präster jag mött kommer jag ihåg tre framföranden; En ung poetisk prästkandidat sa’ i sin predikan på Missionsdagen 1937: ”Det är föga tacksamt att hacka persilja på hedendomens slitna köksbord samt Det är skönare att höra suset från den stora eken än prasslet från småbuskarna.” En annan präst läste denna vers före predikan varje söndag: ”Ack Herre, vi välsigna Dig, för skänken av Din ära,

som förer oss på säker stig, till salighet och ära, som alla dårars löjen tål, och alla svagas tvivelsmål, och alla visas granskning.” Vi får heller inte glömma gamle kyrkoherde J.O. Hedner, kyrkoherde på Näset på 1920-talet. Han hade till predikstolspsalm varje söndag: ”Som fåglar små, när dundra må, och djuren sig förskräcka, de skynda fort, var på sin ort, att sig för faran täcka”. Ja, detta var några små anekdoter som jag minns från min ungdom. MJ


Mini- och maxkulorna hade maskerad i Långserud

Ett boktips från biblioteket Åsen av Katarina Fägersköld Tjugoåriga Sofi arbetar som ett slags nutida piga hos Sam och hans familj någonstans i Västergötland. Hennes liv upptas av sysslorna på gården, med allt vad det innebär från slakt till barnpassning. Allra bäst tycker hon om att gå längst bak i raden av kor. Men hon är rädd för att gena genom skogen, rädd för att

Minikulorna samlade för gruppfoto. Foto: Kurt Bengtsson Veckan efter höstlovet träffades ett härligt gäng i Långserud. Mini- och maxikulorna hade tillverkat gipsmasker och nu skulle de målas och göras klara inför den förestående maskeraden. Temat var ”Inte halloween”, som en motbild mot alla läskiga och otäcka masker man vanligt-

vis förknippar med halloween. Innan maskeraden blev det uppvisning och vaktmästarna Kurt och Nicklas fick snällt agera publik. Ett uppskattat inslag i deras arbetsdag. Efter uppvisningen blev de maskerade kulorna förevigade på bild. Se så fina de var!

Vilka Maxikulor döljer sig bakom maskerna, måntro? Foto: Karin Bäckström

köra traktorn på sluttande åkrar, rädd för att köra barnen i bilen. Sofi bor från början i staden en mil bort. Men Sam ordnar så att hon kan flytta in i ett torp i närheten av gården. Då finns hon närmare till hands när han behöver hjälp. Trots att hon försöker blir hon aldrig särskilt bra på något. Hon är påverkbar och formad. Effektiv förutom vissa dagar. Hennes jobb förvandlas från arbetsmarknadsåtgärd till en riktig anställning. Och åren går. Åsen är en egensinnig debutroman om att slösa bort sitt liv. KyrkLiv • Nr 4 2012 9


Tuff ekonomisk situation:

Vi kommer att behöva välja! Samfällda kyrkofullmäktige fastställde 4 november budget för 2013 med oförändrad kyrkoavgift och begravningsavgift. Vi kan konstatera att befolkningsminskningen och utträden ur Svenska kyrkan resulterar i att våra intäkter minskar, som vår ordförande Erik Blakstad förutsåg i KyrkLiv redan för ett par år sedan. En hel del åtgärder är genomförda och andra är i startgroparna. Vi måste koncentrera oss på vår kärnverksamhet; gudstjänst, undervisning, mission och diakoni. Det innebär att annan verksamhet såsom t ex kulturarrangemang får stå tillbaka. Samfälligheten har sålt fastigheter som inte används i kärn-

verksamheten. Kyrkoherde Lena Skoting har sänt ett ”nödrop” till Stiftet angående alla våra fantastiska kyrkor. Vi är för få för att kunna bära kostnaderna för drift och underhåll. Vem skall i framtiden bära kostnaderna för detta vårt gemensamma kulturarv? Energiförbrukningen står under ständig uppsikt och under den kalla perioden, november t.o.m. mars, med undantag för advent, jul och trettonhelgen samt begravningsgudstjänster, stänger vi kyrkorna och använder församlingshem och sockenstugor. Inom fastighetsförvaltningen är budgeten minimerad till akut underhåll. Större underhåll med beviljad kyrkoantikvarisk ersätt-

Kyrkan deltog i bokmässa

Svenska kyrkan var inbjuden till Bibliotekets bokmässa i oktober med ca 40 utställare, föreläsare och seminarier. Här studerar Gunnar Imberg innehållet på kyrkans bord under överinseende av Anders Henningson. Foto: Lotta Cohén 10 KyrkLiv • Nr 4 2012

ning har skjutits på framtiden. Inom begravningsverksamheten har klargörande om regelverk runt skötsel av gravar medfört att vi under 2013 kommer att införa grundskötselavtal i hela pastoratet. Alla tjänster utreds i samband med pensionsavgångar och andra vakanser. Vi kommer i framtiden inte att kunna göra allt vi gör nu. Då måste vi välja! Vad är viktigast och vad skall vi sluta med? Inför 2014 och 2015 kommer ytterligare åtgärder att krävas för att anpassa vår verksamhet till de intäkter som vi kan beräkna. Erik Blakstad Kyrkofullmäktiges ordförande Marit Langaard Kanslichef


Ekonomisk hjälp inför julhelgen?

I våra församlingar finns ett antal fonder som man kan söka ekonomiskt bistånd ur. I alla församlingar finns ”Blomsterfonden” eller motsvarande. För hela kommunen/pastoratet finns också ”Diakonifonden”. Ur fonderna finns möjlighet att få lite extra pengar till jul, för den som lever med en tuff ekonomisk situation. Bland de ansökningar vi får in prioriterar vi barnfamiljer. Kontakta någon av våra diakoner : Kerstin Olsson, tel. 0533691307, kerstin.s.olsson@ svenskakyrkan.se Ann-Kristin Gillberg, tel. 0533-69 13 36, ann-kristin.gillberg@svenskakyrkan.se Du kan också skriva till oss: Julutdelning Säffle pastorat Box 97 661 22 Säffle Vi behöver ha dina uppgifter, inklusive kontonummer för eventuell insättning,

senast den 5 december.

Vill du dela med dig till andra inför julhelgen? Om du tillhör dem som har pengar över och vill glädja andra i Säffle med en gåva inför julen är du välkommen att sätta in ditt bidrag på Pg 4 89 11-2. Du kan märka din gåva med Blomsterfonden och församlingens namn eller med Diakonifonden om du vill att det ska gälla hela kommunen/pastoratet.

Nya kalkonstallar välsignades på Adelsnäs under Skördefesten

På Adelsnäs välsignades de nya kalkonstallarna av Lotta Cohén i samband med årets Skördefest. Ett 40-tal personer hade samlats och deltog i den inte helt vanliga ceremonin. Särskilt muntert blev det när ungdjuren stämde in i sångerna! Efteråt bjöds det på godis och tårta i form av en kalkon. Foto: Daniel Olsson

Tävlingsdags – ny QR-kod Då var det dags igen för en ny QR-kod. I förra numret dolde sig frågan ”Vem profeterar om Fredsfursten i Gamla Testamentet?” Rätt svar på frågan – ”Jesaja”. Det var flera som visste svaret men snabbast att svara var Leif Bjerker på Högalidsgatan i Säffle. GRATTIS till en fin kokbok ”Tillsammansmat”. För att vara med och tävla behöver du ett program i din telefon, en app, som kan läsa QRkoder. Det finns många sådana som är gratis för de flesta smartphones. Scanna ”rutan” för att läsa

frågan och skicka sedan svaret och ditt namn och telefonnummer till mobilnummer: 070-191 45 53.

Första rätta svaret vinner en fin receptbok, ”Långpannans lov”. Red. KyrkLiv • Nr 4 2012 11


Gudstjänster och konserter under jul och nyår BRO

Söndag 2 dec Söndag 9 dec Tisdag 25 dec Söndag 6 jan

GILLBERGA

Söndag 2 dec Söndag 9 dec Söndag 16 dec Fredag 21 dec Söndag 23 dec Tisdag 25 dec Måndag 31 dec

KILA

Söndag 2 dec Lördag 8 dec Söndag 16 dec Tisdag 25 dec Onsdag 26 dec Måndag 31 dec Söndag 6 jan

14.00 Adventsgudstjänst Bro kyrka 11.00 Familjegudstjänst Bro kyrka 09.00 Julotta Bro kyrka 18.00 Musikgudstjänst Bro kyrka

11.00 Gudstjänst Gillberga kyrka 17.00 Luciagudstjänst Gillberga kyrka 15.00 Gudstjänst EFS-kyrkan, Nysäter 19.30 Julkonsert Gillberga kyrka 15.00 Mässa Gillberga kyrka 07.00 Julotta Gillberga kyrka 17.00 Nyårsbön Gillberga kyrka

15.00 Adventsgudstjänst Kila kyrka 16.00 Luciagudstjänst Kila kyrka 11.00 Söndagsmässa Kila kyrka 07.00 Julotta Kila kyrka 15.00 Gudstjänst Kila, Kärrholmen 16.00 Nyårsbön Kila kyrka 11.00 Gudstjänst Kila kyrka

12 KyrkLiv • Nr 4 2012

LÅNGSERUD

Söndag 2 dec Söndag 9 dec Torsdag 13 dec Söndag 16 dec Söndag 23 dec Måndag 24 dec Måndag 31 dec Söndag 6 jan

15.00 Gudstjänst med bibelutdelning till 6-åringar Långseruds kyrka 11.00 Mässa Långseruds kyrka 18.30 Lucia Långserud kyrka 11.00 Julkrubba Långseruds kyrka 11.00 Gudstjänst Långserud, Smedgården 23.00 Midnattsmässa Långseruds kyrka 18.00 Nyårsbön Långseruds kyrka 19.00 Julkonsert Långseruds kyrka

NY-HUGGENÄS Söndag 2 dec Måndag 24 dec Tisdag 25 dec Onsdag 26 dec Måndag 31 dec

SVANSKOG Söndag 2 dec Lördag 8 dec Söndag 16 dec Söndag 23 dec

11.00 Adventsgudstjänst Södra Ny kyrka 23.30 Midnattsmässa Huggenäs kyrka 07.00 Julotta Södra Ny kyrka 11.00 Mässa Huggenäs kyrka 16.00 Nyårsbön Södra Ny kyrka

11.00 Musikgudstjänst Svanskogs kyrka 16.30 Julmarknadsgudstjänst Folkets Hus 15.00 Adventsgudstjänst Svanskog kyrka 16.00 Julbön Svanen


Tisdag 25 dec Onsdag 26 dec Måndag 31 dec Söndag 6 jan

07.00 Julotta Svanskog kyrka 17.00 Julkonsert Svanskog kyrka 17.00 Nyårsbön Församlingshemmet 11.00 Gudstjänst Svanskog kyrka

Söndag 2 dec Söndag 2 dec Tisdag 4 dec Söndag 9 dec Torsdag 13 dec Söndag 16 dec Söndag 16 dec Söndag 23 dec Måndag 24 dec Måndag 24 dec Tisdag 25 dec Onsdag 26 dec Måndag 31 dec Tisdag 1 jan Söndag 6 jan

11.00 Adventsgudstjänst By kyrka 16.00 Gudstjänst för små och stora Säffle kyrka 19.30 Vardagsmässa Säffle kyrka 11.00 Adventsmässa Säffle kyrka 19.00 Luciakonsert Säffle kyrka 15.30 Julkonsert By kyrka 18.00 Julkonsert By kyrka 11.00 Mariagudstjänst Säffle kyrka 11.00 Krubbgudstjänst Säffle kyrka 23.30 Julnattsmässa Säffle kyrka 07.00 Julotta By Kyrka 15.00 Annandagsgudstjänst Säffle kyrka 17.00 Nyårskonsert By kyrka 15.00 Högmässa Säffle kyrka 11.00 Gudstjänst för små och stora Säffle kyrka

SÄFFLE

Söndag 30 dec Söndag 6 jan

11.00 Kontraktsgudstjänst Ölseruds kyrka 15.00 Konsert Botilsäters kyrka

Söndag 2 dec Söndag 9 dec Söndag 23 dec Tisdag 25 dec Måndag 31 dec Söndag 6 jan

11.00 Adventsgudstjänst Tveta kyrka 16.00 Barnens Lucia Tveta, Klöversten 15.00 Mariagudstjänst Tveta kyrka 07.00 Julotta Tveta kyrka 15.00 Nyårsmässa Tveta kyrka 15.00 Gudstjänst Tveta kyrka

TVETA

SÖDRA VÄRMLANDSNÄS

Söndag 2 dec Söndag 9 dec Söndag 16 dec Lördag 22 dec Tisdag 25 dec

18.00 Adventsgudstjänst Botilsäters kyrka 15.00 Barnens Lucia Millesviks kyrka 18.00 Säffle lucia Ölseruds kyrka 18.00 Julens Sånger Eskilsäters kyrka 07.00 Julotta Millesviks kyrka

KyrkLiv • Nr 4 2012 13


LAOSVALUTA SÖTT OCH SEGT TUSEN

VRED SÖKTE SKYDD MÅTT PÅ HOS INTELLIPAULUS GENS

TIDENS TAND LÄKER ALLA SÅR HAR NAMNSDAG PÅ NYÅRSDAGEN

HAN BLIR OFTA BORTSKÄMT NÖTBESTÄMNING

FJÄRRSKÅDARE

VIKT

SVAVEL

KORUM

MYT

TILLFLYKTSORTEN ENVAR

BLAND BOKBLAD

TILL KLÄNGER TEET I AMAZONAS

GNOLA

SF-SERIE

ÄR VÄL FÖRTIMELL SLAGEN

PALMLUND

SLUT I RING

DÄR LAMA GÅR PÅ TVÅ BEN

SLUTER OCH BRYTER FÖR POST

TRÄDSAFT HELIG SNOS RUNT

INBJUDER TILL FART TUSEN

FJÄSK SOM KANNA

BARACK

SER BONDKYRKODOK- BESÖKARE TOR FRAM MOT

GÖRS DATA STAT I STATERNA

DINKA

KAN LYFTA TAK

BISTER MONARK

PSALMEN LÅGORNA ÄR MÅNGA, LJUSET ÄR ETT, JESUS KRISTUS, LÅGORNA ÄR MÅNGA, LJUSET ÄR ETT, VI AR ETT I HONOM !

UNDER DET ATT

ALPFLOD AVSLAG

KAN FÖRKLARAS MISSUNNSAMMA

EN AV TAR TJATIG JAKOBS SÖNER VERNES KAPTEN

JOK F24

FRANKLIN OCH SYRSA

Lös korsordet och skicka/lämna in lösningen/hela korsordet, till Pastorsexpeditionen, Box 97, 661 22 SÄFFLE. Lösningen skall vara oss tillhanda senast fredag 21 december 2012. Vinnaren får ett ex. av receptboken ”Kyrkkaffe”. 2:a och 3:e pris är ½ kg Rättvisemärkt kaffe. Namn .................................................................................................................................................................................................... Adress ................................................................................................................................................................................................... Postadress . ..................................................................................................................Telefon............................................................

14 KyrkLiv • Nr 4 2012


Ny gudstjänstordning testas i Säffle

Fem församlingar i pastoratet provar nya kyrkhandboken Svenska kyrkan får en ny Kyrkohandbok på försök. I Kyrkohandboken finns ordningen för alla gudstjänster. Där står i vilken turordning de olika momenten ska utföras och vilka ord som ska användas i de obligatoriska delarna. I arbetet med att ta fram en ny

Anna Torstensson – ny präst i Säffle

Karlstadsbördiga Anna Torstensson, 29 år, är ny präst i Säffle församling efter Kim Sanfridsson.

Lösning och vinnarna av förra korsordet:

1:a pris Receptboken ”Kyrkkaffe” Leif Eriksson, Sundsborgsgatan, Säffle. 2:a pris ½ kg Rättvisemärkt kaffe Casten Lychou, Sundsborgsgatan, Säffle.

Hon prästvigdes i Karlstad i juni 2010 och hade sin första tjänst i Kils församling. Anna, som började sin tjänst i Säffle den 1 september 2012, kommer bl a att ansvara för konfirmandundervisningen och är redan mitt uppe i det arbetet. I hennes tjänst ligger också att på olika plan arbeta med Svenska kyrkans internationella kampanjarbete och åtaganden runt om i världen.

Kyrkohandbok till 2015 finns ett antal församlingar utsedda för att använda förslaget på remiss. Fem av församlingarna i Säffle pastorat är remissförsamlingar : Bro, Ny-Huggenäs, Säffle, Södra Värmlandsnäs och Tveta. Fr o m Första advent 2012 och ett år framåt kommer de församlingarna att använda försöksordningarna. Det gäller då alla typer av gudstjänster; högmässor och andra huvudgudstjänster, liksom dop, vigslar och begravningsgudstjänster. När ett år har gått ska församlingarna svara på remissfrågor som utvärderar försöket. Det blir alltså ett sätt för gudstjänstedeltagare att vara med och påverka den nya Kyrkohandboken. Synpunkter är mycket välkomna!

Lena Skoting

Nystart för barnkör i Svanskog

3:e pris ½ kg Rättvisemärkt kaffe Vivianne Nyström, Tjädervägen, Säffle. K S U R A B E T E L R A G L R E A L S D I V H G I D E G E L G T N I R O Ä L L E N L U N S B R E D R A G A Y K D A G L A N T

UNGAR SOM SPRINGER SKJUT- HÖSTJÄRN HELG

BÖRJAR LÄTTSTÖTTA LÄTT PÅ BIL FRÅN GENT

BETYDER GUDS HUS GÅ ILLA

FARA FÖR IMPULSIV

KAN STJÄRNAN VARA

FEMTIO APLIK

TAR INTRESSERAD

FÖRRYCKTA

STAT ÄGDE EN MED MÄRKLIG RÄTA ÅSNA GRÄNSER

R U T S A H TÅGFÅRA

OLA SOM SJUNGER

TVÅ I TORTYR KUNG PÅ JUDA TRON

B I L E A M

HÅLLA IGEN

HON VAR JUDISK PROFET OCH DOMARE

LÄGERPLATS FÖR UTTÅGANDE ISRAELITER

HENNES LEDAREGENSKAPER BESKREVS AV SELMA

GÖR SKARP SKARPARE

B A D E K R E L A N O B I K I M OM K V S A R A A N A S S E PSALMEN B B G A FART OCH FLYKT

MINIMAL MANUFAKTUR KAN MAN KNYTA

SOM NÄR ETT BARN KOMMER HEM OM KVÄLLEN OCH MÖTS AV EN VÄNLIG FAMN. SÅ VAR DET DET FÖR MEJ ATT KOMMA TILL GUD -

BRAHE GUSTAF ADOLF TYCKTE BRA OM

FÅR DEN SOM LEVER

FALLA IHOP TID FÖR TVÄTT CHEVALERESK

PAPPA TILL PASTORALSYMFONIEN HAS I HÅR AVSLAG

FRID

HAR BYTT SIDA

EN TAR KRONBLOM PÅ SOFFLOCKET

INGEN PRYDNAD FÖR SITT KÖN GÖR SIG VIKTIGPETTER VALK

KOMISKT INSLAG

DRAKE

JOK F23

Under hösten har Svanskogs församling haft nystart med Kyrkans barnkör. Här framträder kören i församlingshemmet den 28 oktober, i samband med en församlingsafton. Foto: Ann Edberg KyrkLiv • Nr 4 2012 15


Bondbröllop i Eskilsäter under skördefesten

Kyrkoherde Lena Skoting i samtal med ett par besökare under Säffle­ mârten. Foto: Anders Henningson

Kyrkan på plats under mârten Kyrkoherde Lena Skoting bjöd in till kyrkans tält på Säffle marknad, där man kunde köpa Prästost, få sig en kopp kaffe med Bibelkaka. En insamling gjordes till Blomsterfonden i Säffle. Hela 80 Prästostar såldes under dagen som gav ett fint netto och totalt samlades det in lite drygt 5 000 kr till Blomsterfonden. Blomsterfonden är en social fond ur vilken ekonomiskt stöd kan sökas, exempelvis till jul, av den som lever med en tuff ekonomisk situation.

Under skördefesten hölls bondbröllop i Eskilsäters kyrka. Kim Sanfridsson och Jessica Karlsson vigdes av kyrkoherde Lena Skoting. I vigselakten förenades gamla traditioner med nytänkande. Foto: Lotta Cohén

KyrkLiv nr 4 2012  

Tidning för Säffle pastorat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you