Page 1

Tidning för Säffle pastorat • Nr 2 2013 Årg 35


Öppettider för pastorsexpeditioner och kyrkogårdsförvaltningen Pastorsexpeditionen i Säffle, Billerudsgatan 17 har öppet måndag - torsdag kl 10-12 och 14-16 samt fredag kl 10-12 Tel 0533-69 13 00 Fax 0533-69 13 40 Församlingsexp. i Bro har öppet onsdag och fredag kl 10-12.

Tel 0533-405 25 Kyrkogårdsförvaltningen: Billerudsgatan 17 har öppet måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10-12. Besök eller ring oss gärna! Du kan också alltid lämna meddelanden på vår telefonsvarare eller fax. Tel 0533-69 13 10

Fax 0533-69 13 09

Nr 2 2013 Årgång 35

Delas ut gratis till hushållen i Säffle pastorat torsdagen den 30 maj 2013. Redaktör: Anders Henningson Ansvarig utgivare: Lena Skoting Upplaga: 8 500 ex Grafisk form: Falconi/Anders Falk Tryckeri: City Tryck i Karlstad AB Omslagsbilden: Tommy Torstensson är pastoratets nye kyrkogårdsmästare. Han presenteras på sid 6. Foto: Anders Falk

www.svenskakyrkan.se/ safflepastorat 2 KyrkLiv • Nr 2 2013

Boktips från biblioteket

Bibeln – världens mest kända bok som nytt praktverk Bibeln är världens mest kända bok. Själva ordet biblos betyder just bok, på grekiska. Illustrerad bibel är ett praktverk, som gjort för att väcka de fantastiska berättelserna och karaktärerna till liv för en bredare publik. Den har kal�lats Böckernas bok. Tillkommen under en tidsrymd på mer än tusen år och med undantag för Koranen har inget annat litterärt verk haft ett sådant inflytande över människans historia och ett så långvarigt grepp om vår fantasi. Bibelns sidor rymmer poesi, myter, historia, lovsånger till Guds ära Här finns berättelser om svek, mord och krig sida vid sida med finstämda historier om kärleken som övervinner allt. Kungariken erövras och återerövras. Trolöshet och hat är oupplösligt förenade med förlåtelse och försoning. Judar, kristna och muslimer räknar alla Abraham från Ur som sin andliga urfader, han är den första stora gestalten vi möter i Gamla Testamentet. Bibelns centrala teman, i grunden sprungna ur judisk-kristna erfarenheter, har för övrigt mycket gemensamt med de andra stora världsreligionerna som den gyl-

lene regeln att bemöta andra såsom vi själva vill bli bemötta, liksom en tro på ett liv efter döden. Under historiens gång har Bibeln inspirerat till storslagen konst och musik. De praktfullt illustrerade texterna från de medeltida klostren var undantagslöst bibeltexter. Michelangelos magnifika fresker i Sixtinska kapellets tak i Vatikanen i Rom är en enastående vision i bild av Bibelns berättelser, från skapelsen till domedagen. Kompositörer i alla tider har i oratorier, passioner, mässor, operor och andliga sånger inspirerats av Bibeln. Till och med vårt vardagsspråk är fyllt av bibliska uttryck. Ändå är Bibeln för många, kanske de flesta, i Sverige idag en otillgänglig bok. Illustrerad bibel med sina vackra bilder, kartor, verk från de gamla mästarna, historiska föremål och fotografier är ett sätt att ändra på det. Illustrerad Bibel – Återberättad och förklarad Översättning Margareta Brogren, Anders Brogren Huvudredaktör Michael Collins Norstedts förlag


Du vet väl om att du är värdefull? Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Den sången skrevs av Ingmar Olsson 1978. Sången blev flitigt använd i Svenska kyrkans konfirmand- och ungdomsarbete. I brytningstiden mellan barn och vuxen är det kämpigt att hitta sig själv. Självförtroendet är bräckligt och vilsenheten påtaglig. Då är det skönt att få sjunga, eller skråla med målbrottsröst: Du vet väl om att du är värdefull.

Populär psalm Sedan 2002 finns sången med i vår psalmbok. Den har också fått ett nytt användningsområde. Den har blivit en av våra mest populära psalmer vid dopgudstjänster. Tryggare kan ingen vara har fått konkurrens av Du vet väl om att du är värdefull. Det får mig att fundera över hur samhället utvecklas. ”Tryggarerkan” skrevs i mitten av 1850-talet, då många barn dog tidigt och livet var otryggt på många sätt. Lina Sandell skrev Tryggare kan ingen vara innan alla barn gick i skolan,

BjUd NågoN dU iNte käNNer på LUNCH!

när de allra flesta fick hjälpa till i jordbruket och tidigt i livet bidra till familjens försörjning.

Andra livsvillkor 150 år senare är de yttre livsvillkoren väldigt annorlunda. Samhällets trygghet är betydligt större – men den inre tryggheten kan vara ett bekymmer. När vi sjunger för barnen vid dopgudstjänsten blir det viktigt att betona deras värde. Att de har en uppgift i livet och behövs. Verserna i Ingmar Olssons sång har texten: Det finns alltför många som vill tala om att du bör vara si och så.

de som handlar om människors insida. Om känslor av utanförskap och brist på identitet. Därför finns det skäl att påminna om att människans värde inte handlar om arbete. Vi är inte värdefulla för det vi gör, utan för dem vi är. Det är inte alltid så lätt att ta till sig. Ändå gnolar jag vidare, och hoppas att orden når in:

Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Lena Skoting Kyrkoherde

Gud Fader själv han accepterar dig ändå och det kan du lita på.

Du passar in i själva skapelsen,

det finns en uppgift just för dig.

Men du är fri att göra vad du vill med den, säga ja eller nej.

I Säffle finns det många vuxna som får kämpa med sitt självförtroende och sin självbild. När jobben försvinner finns det många risker. Främst ekonomiska och praktiska. Men också

Foto: Öyvind Lund

SMSa LUNCH till 72 950 så ger du 50 kronor i kampen mot hungern i världen.

KyrkLiv • Nr 2 2013 3


Att få vara nära Gud ”Du har aldrig begärt av mig att jag ska skriva kärlekssånger. Du har aldrig begärt av mig att jag ska måla ditt porträtt. Du har aldrig begärt av mig att jag i ångest, skuld och ånger jämt ska veta vad som är riktigt och alltid tro det som är rätt.” Tomas Boström har skrivit många fina sånger. Just den här sången går jag med i huvudet. Inte så där som när man har fått en låt på hjärnan och inte kan bli av med den hur man än försöker. Nej, jag har den i huvudet för att jag inte vill släppa den, den ger mig så mycket. Jag tycker att det är en helt fantastisk sång. Jag har så lätt att ta till mig att jag ska kunna få något tillbaka när jag själv gör något för att förtjäna det.

ansträngning från mig för att jag ska få något tillbaka från Gud. Förmodligen är det för att jag hört allt tal om synden och att jag måste få förlåtelse för mina synder för

Få något utan att ge Att jag ska kunna få något utan att behöva ge något tillbaka har jag svårt att ta till mig. Beror det på hur jag är uppfostrad eller ligger det djupare än så? Är det något som verkar alldeles för billigt , att jag inte ska behöva betala så mycket som jag förväntat mig att det ska kosta eller att jag inte behöver anstränga mig så mycket som jag förväntat mig eller att jag rent utav skulle få någonting gratis. Då brukar jag tänka: när något låter alldeles för bra för att vara sant, så är det inte det (sant alltså). Så blir det så att jag tänker på samma sätt i förhållande till Gud. Jag tänker att Gud kräver en 4 KyrkLiv • Nr 2 2013

att jag ska kunna ha en gemenskap med Gud. Och så tror jag att det är, att det finns synd och att det finns förlåtelse och att det är ett hinder som ligger mellan mig och Gud. Men jag tror att det blir lite fel när vi lägger fokus på det. Det blir som att mitt förhållande till Gud blir som en ekonomisk uppgörelse eller en juridisk tvist.

Fokus på annat Det är därför jag tycker så bra om Tomas Boströms sång, den visar på att fokus ska ligga på något annat. Det är mer som en relation till en vän eller en någon man älskar. Jag får bli påmind om att Gud

framför allt älskar mig, att det är det viktigaste.

Faller tillbaka

När jag faller tillbaka i mitt ”gamla vanliga” sätt att tänka, som om det vore en ekonomisk uppgörelse, så behöver jag påminnas om att Gud är min vän och att Gud inte kräver massa saker av mig. Gud vill ha en relation till mig och det är just det jag behöver, att få vara nära Gud. Kanske behöver jag det som bäst när jag gjort något dumt. ”Får jag hålla din hand? Får jag kalla dig vän? Får jag dela ditt ord och din tro? Får jag komma ibland till din blomstrade äng där ett frö av förlåtelse gror?” ”Jag har aldrig begärt av dig att du för mig ska gå på vatten. Jag har aldrig begärt av dig att du ska göra det till vin. Jag har aldrig begärt av dig att du ska tända sol om natten. Nej, det enda jag har bett om är att få tro att jag är din.” Per-eric Nyman NYHET! Ladda ner appen Utomlands från App Store!


Gudstjänst på Lurö blir även invigning av pilgrimsleden Söndagen den 4 augusti. Kyrkbuss avgår från Säffle mot Ekenäs hamn där Luröbåtarna väntar för vidare transport till Lurö. På Lurö firar vi gudstjänst kl. 12.00 vid gamla kyrk­ platsen. Mikael Pilgrimspräst. Kjell predikar. Lotta Cohén leder gudstjänsten och folkmusik­duon Anda svarar för musiken. I år inviger vi även pilgrims­leden

som kommer upp från Västergötland och går vidare genom Säffle kommun/pastorat, Arvika och Eda för att i Skilling­mark fortsätta mot Nidaros på den norska sidan gränsen. Välkommen till en heldags­ utflykt på land och över vatten i pilgrimers fotspår. Båt avgår från Ekenäs kl 10.00, återresa från Lurö kl 15.00. Buss går från Tveta kyrka kl 8.30, Säffle kyrka kl 8.45, Nytorget 9.00. Anmälan om buss/båt och lunch görs till pastorsexpeditionen på telefon 0533-69 13 00. Senast den 26 juli.

Frågelådan Hur gör ni med kollekterna nu, när det används så lite kontanter? Nyfiken Svar: Vi tar fortfarande emot kontanter till kollekterna. Dessa vidarebefordras till de ändamål kollekterna tas upp till, ofta via Svenska kyrkans betalningssystem KOB. Vi vidarebefordrar även gåvor, kondoleanser och insamlade medel via vårt kollekt- och gåvokonto pg 4 8911-2. Då ber vi dig skriva i meddelandet till vilket ändamål ni vill att gåvan skall förmedlas till. Kan också tipsa om Svenska kyrkans internationella arbete med eget Pg 900122-3 alternativt

Bg 900-1223. Det finns massor att läsa om det under vår hemsida www.svenskakyrkan.Se fliken internationellt arbete. Där har du möjlighet att välja vad din gåva skall gå till och se vilka alternativ som finns. Marit Langaard Kanslichef Säffle kyrkliga samfällighet I Frågelådan kan du ställa frågor om allt möjligt som rör det kyrkliga livet i Säffle pastorat. Svaret kommer i form av brev, e-post eller sms beroende på hur du skickar in frågan. Frågor och svar presenteras anonymt i KyrkLiv. Red.

Säffle pastorats

Samtalsmottagning Diakon/Församlingskurator

S. Kerstin Olsson

Telefontid måndag, onsdag kl 08.30-09.30. Tidsbokning: 0533-69 13 07 SMS 070-191 45 61 kerstin.s.olsson@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/safflepastorat

Det går också bra att lämna ett meddelande, så ringer jag upp så snart jag kan. OBS! Kostnadsfritt! Välkommen att ta kontakt! Samtalsmottagningen har flyttat till pastors­expeditionen med ingång från baksidan i den södra delen av byggnaden på Billerudsgatan 17.

SMSa LUNCH till 72 950 så ger du 50 kronor i kampen mot hungern i världen.

KyrkLiv • Nr 2 2013 5


Tommy Torstensson, motorintresserad ny kyrkogårdsmästare i pastoratet Det var vår, ja nästan försommar, i luften när intervjun med Tommy Torstensson gjordes i början på maj. Dagen till ära hade han tagit fram sin italienska mc-skönhet, 1000-kubikaren Aprilia Mille. – Det tar mer tid att ta fram mc:n och sätta på sig all utrustning, än det tar att åka bil till jobbet. Därför ska nog detta ses som en engångsföreteelse. Det är svårt att stå emot när ”vårkänslorna” tar överhand efter en lång vinter! I Tommy Torstensson har pastorat fått en mycket motorintresserad kyrkogårdsmästare. Och vad kan passa bättre i en tjänst som till stora delar handlar om just motorer? Trimmers, gräsklippare och traktorer av alla möjliga storlekar finns det gott om och Tommy Torstensson har huvudansvaret för skötsel och inköp.

Produktionsledare Tommy Torstensson är 55 år och har en gedigen bakgrund inom industrin bakom sig. Han var en av de många som fick gå när Volvobussar beslutade att lägga ner tillverkningen i Säffle och flytta den till Polen i stället. På Volvobussar arbetade han som produktionsledare på chassiavdelningen i tio år. Dessförinnan var han t ex med om att bygga Sveriges största bärgningsbilar i företaget Gribergs Teknik i f.d. Säffle Gjuteri & Mek Verkstads lokaler. Hans erfarenheter från verkstadsindustrin kommer nu väl till pass i hans nya arbetssituation. 6 KyrkLiv • Nr 2 2013

Tommy Torstensson gillar motorer av alla de slag och mc har han haft sedan 16-årsåldern. – Visst är det skillnad mellan att stå på golvet i en industri och jobba med kyrkogårdsskötsel, säger han. Men det finns också mycket som förenar.

Miljötänkande – Volvo är ju ett mycket miljömedvetet företag och därifrån har jag tagit med mig tanken att arbeta efter de fem S:en: 1. Sortera, 2. Städa, 3. Systematisera, 4. Standardisera och 5. Skapa vana. Vi har nu börjat så smått att arbeta efter den

modellen i hela pastoratet. Han har också infört ”Gröna korset”, ett styrsystem för att dagligen ha koll på verksamhetens tillbuds- och olycksrapportering. Tommy Torstensson började den 18 februari, men känner sig redan varm i kläderna. – Och jag måste säga att jag är imponerad över det intresse och engagemang som personaler lägger ner i sitt arbete. Det märks att alla känner stolthet för det de gör! Text och foto: Anders Falk


En hälsning från förskolan Musikanten! Vi njuter just nu (de första dagarna i maj) stort över det vackra vårvädret och tillbringar största delen av våra dagar utomhus i vår härliga natur. Vi har tillsammans med barnen spikat ihop pallkragar och ordnat med vår Bokashikompost. Vi har också börjat odla lite smått, så att vi så småningom kan få njuta av både grönsaker, kryddväxter och blommor. Barnen har även sått plantor att ta med hem. Vi har nästan alla våra pedagogiska samlingar utomhus och går flera gånger i veckan ut i skogen. Barnen älskar våra skogspromenader och hittar hela tiden lekar och saker som intresserar dem. Här gäller det att hänga med i svängarna för är det något som är mer intressant än annat, ja då är det ju självklart detta vi fokuserar på. Vi upplever och upptäcker tillsammans med våra barn. Fokus under sista veckan har varit myror och vi har studerat och

Barnen plockar spännande saker i naturen, som sedan används som rekvisita vid sagoberättande. Här är det Guldlock och de tre björnarna som gestaltas. ska med­verka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp”. Det är detta som vi bl a har tagit fasta på i Musikantens verksamhet. Vi vill med detta önska alla en fortsatt härlig vår och en riktigt bra sommar! Hälsningar från barn och personal på förskolan Musikanten. Text och foto: Linda Eriksson Med förstoringsglas är det lättare att ha koll på vad myrorna har för sig.

Spännande att se hur Bokashi­ komposten utvecklar sig!

tittat på, målat, matat och letat just myror. Hur spännande som helst! I läroplanen för förskolan, lpfö98.rev. 2010 står det att ”verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust ska utgöra grunden till den pedagogiska verksamheten” och ”Förskolan

Här spikas pallkragarna ihop. KyrkLiv • Nr 2 2013 7


Sommarkvällar Svanskog

Fre 21 juni kl 19.30 Svanskogs kyrka ”Midsommartoner med Birgerssons damorkester” Ons 3 juli kl 20 Svanskogs kyrka Musik i sommarkväll med Mikaela Halvarson, mezzosopran och Anders Segerström, piano Ons 31 juli kl 20 Svanskogs kyrka HUS-trion, Helena Olsson, Ulla Olsson och Sara Larsson

Långserud

Ons 26 juni kl 20 Långseruds kyrka ”Ted å Kenneth med Jessica” Tillsammans med Jessica Hyvärinen framför Långseruds kyrkokör och Anders Segerström ett knippe älskade Gärdestadlåtar och sommarsånger. Ons 10 juli kl 20 Långseruds kyrka ”A gospel journey” Leslie Moore, Robert Cager, USA och Thomas Simonsson, Angelica Bengts, Sverige Ons 24 juli kl 20 Långseruds kyrka Duo d’Arvid, David Röhler, gitarr och Arvid Graeber, gitarr

Gillberga

To 8 aug kl. 18.00. Gillberga kyrka Musik i sommarkväll. Vokalgruppen Irmelin; Eva Rune, Maria Misgeld och Karin Ericsson Back

Säffle

Ons 7 aug 19.00 Säffle kyrka Fairtrade Ann-Kristin Gillberg m.fl. Ons 14 aug 19.00 Säffle kyrka Sommarmusik Matilda, Mattias och Nils Lundström Ons 21 aug 19.00 Säffle kyrka Sommarmusik Linnéa och Magnus Liljeqvist Ons 28 aug 19.00 Säffle kyrka Costa Rica i ord och bild Lennart Strandlund och Lena Skoting

S:a Värmlandsnäs

Lö 29 juni kl 17.00 Botilsäters kyrka: Marie Bäckström och Emilie Bäckström Olsson Lö 6 juli kl 17.00 Botilsäters kyrka: Anki Frisk Emanuelsson med dottern Agnes Lö 13 juli kl.17.00 Botilsäters kyrka: Eskilsäters Svänggäng

Bro, Ny/Huggenäs

Lö 13 juli kl 22.00 Bro kyrka. ”Mellan himmel och hav”med Evelyn Lidebo-Svenninghed, Philip Svenninghed och Kristoffer Nilsson. I samarbete med Värmlandsnäs Missionsförsamling. Sö 28 juli kl 19.00 Södra Ny kyrka. Musikalisk afton med Familjen Hellgren, Skattkärr. Korvgrillning. To 15 augusti kl 18.30 i Bro kyrka Sommarmusik med Nya Tvetatrion, Kyrkkaffe To 22 augusti kl 18.30 i Bro kyrka Sommarmusik med Linda Eriksson och Johan Danielsson. Kyrkkaffe

Tveta

Sö 30 juni 18.00 Tveta kyrka Musikgudstjänst Anna Svensson-fagott, Emma Tofgård-klarinett och Nils-Erik Hagström-flöjt. Fre 5 juli 19.00 Musik i sommarkväll ”I denna ljuva sommartid” Sånggruppen Eternella under ledning av Kaarina Paulsson Fre 12 juli 19.00 Musik i sommarkväll Ingrid Langaard med vänner Fre 19 juli 19.00 Musik i sommarkväll Solistkvartetten Anders Andersson, Sten Bäckman, Rolf Lundgren, Staffan Alveteg samt Hans Carlén piano. En konsert till förmån för Läkarmissionen Fre 26 juli 19.00 Musik i sommarkväll ”Klassisk sommarkväll” Pernilla Radborn och Nils Lundström, sång och piano 8 KyrkLiv • Nr 2 2013


Blomsterfonden ger social hjälp i flera olika former Idag söker sig många fler människor än vanligt till Svenska kyrkan för att få hjälp på olika sätt. I Säffle församling finns Blomsterfonden för att svara upp mot detta behov. Från Blomsterfonden delar vi ut social hjälp i olika former. Det handlar inte om några stora summor, men för den som le-

ver under marginalerna kan även ett litet bidrag göra stor skillnad. Ordet ”Blomsterfond” kommer ifrån att man istället för att skicka en blomma till sorgehuset vid en begravning, skänker pengar till en fond. Genom din ”blomma” hjälper du en medmänniska som har det svårt. Ditt bidrag gör skillnad!

Personal-Nytt

Martin Rhodén, ”nygammal” kantor tillbaka! Martin Rhodén har tidigare jobbat som kantor i vårt pastorat. Efter en tid som kyrkomusiker i Degerfors har han nu återvänt. Martin har fått tjänst som kantor i Kila och Gillberga. Han tillträdde den 1 maj. Martin nås på tel 0533-69 13 16 Vi hälsar Martin Rhodén varmt välkommen!

Boktips från biblioteket Ny serie om Pelle Puck (Verbum förlag) Per Pulsén - är han en gubbe på kommunhuset? Eller är han en glad och klantig nybörjare i hockeyskolan? Som siktar på att bli NHL-proffs och bygger lego med sin tokroliga lillasyster? Nu inleder författaren Bengt Ingelstam och illustratören Jens Ahlbom en ny barnboksserie om Pelle Puck och de två första titlarna utkommer samtidigt: Pelle Puck - Gul & Blå, samt Pelle Puck och Björnligan.

Plusgiro 90 16 03-1 KyrkLiv • Nr 2 2013 9


Gravrättsinnehavare ansvarar för gravplatsen När de anhöriga valt en gravplats skall de bland sig utse en eller flera personer som ska ansvara för gravplatsen – en gravrättsinnehavare. Som gravrättsinnehavare bestämmer man över vem/vilka som ska gravsättas i graven och ansvarar också för gravens skötsel. I ett avtal mellan gravrättsinnehavare och begravningsverksamheten förbinder sig gravrättsinnehavaren att ständigt hålla graven i ordnat och värdigt skick, vilket innebär att graven måste ses till flera gånger under vår/sommar/ höst. Tyvärr förekommer det att gravar missköts, vilket kan medföra att gravrätten förverkas och kan återtas av begravningverksamheten. Det är möjligt att mot avgift uppdra åt begravningsverksamheten att sköta graven.

Dina rättigheter som gravrättsinnehavare 1. Du bestämmer vilka som skall gravsättas inom gravplatsen 2. Du bestämmer gravanordningens utseende och beskaffenhet (t.ex. gravsten). 3. Du bestämmer gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt. 4. Du bestämmer om gravrätten skall förnyas (på vissa villkor) vid gravrättstidens utgång. 5. Du bestämmer om gravplatsen skall återlämnas till begravningsverksamheten.

Dina skyldigheter som gravrättsinnehavare 1. Du är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, dvs. ta hand om gravskötseln själv eller beställa hjälp med gravskötseln. 10 KyrkLiv • Nr 2 2013

2. Du är skyldig att iaktta begravningsverksamhetens föreskrifter när det gäller gravanordningens utseende och beskaffenhet (t.ex. storlek på gravsten) samt utsmyckning och ordnande i övrigt. 3. Du är skyldig att före gravrättstidens utgång anmäla till begravningsverksamheten om du önskar förnya gravrätten. 4. Du är skyldig att anmäla ny (annan) gravrättsinnehavare. Begravningsverksamheten är till för att hjälp och underlätta. Därför har gravrättsinnehavaren mycket att vinna på att vid flyttning anmäla adressändring till begravningsverksamheten. Vi skickar då kontinuerlig information och erbjudanden som du som gravrättsinnehavare har nytta av.

Skötsel av gravplatsen Plantering får endast ske inom planteringsytan. Olika bestämmelser kan gälla för olika begravningskvarter. Du måste inhämta tillstånd av begravningsverksamheten om du vill plantera träd, buskar, häckar, barrväxter eller högväxande växter. Begravningsverksamheten har rätt att beskära eller avlägsna sådan äldre plantering som vuxit till sådan storlek att den medför olägenhet för intilliggande gravplats.

Upplåtelse av gravplats Alla som är folkbokförda i Sverige har enligt begravningslagen rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år (efter år 2000) på den ort där den avlidne var folkbokförd vid sin död. I samband med ny gravsättning i äldre grav förlängs grav-

rättstiden utan avgift med 25 år från gravsättningsåret. När 25-årsperioden är slut kan upplåtelsen av gravplatsen förnyas, under förutsättning att gravplatsen är välvårdad. Normalt sker begravningen på den ort man varit folkbokförd eller i en grav som sedan tidigare är upplåten inom familjen. Det finns också möjlighet att på samma villkor få en gravplats på annan ort, t.ex. i fädernebygden, vilket dock förutsätter att det finns ledig plats. Det avgörs av den lokala huvudmannen för begravningsverksamheten, vilken i regel är Svenska kyrkans församling på orten.

Överlåtelse av gravrätt Varje grav som upplåtits med gravrätt måste ha en levande gravrättsinnehavare (se ovan om gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter.) Gravrättsinnehavaren kan av olika skäl, t.ex. ålder, sjukdom eller avlägset boende önska överlåta gravrätten till någon annan person. I alla sådana fall måste kontakt tas med begravningsverksamheten. Även i de fall gravrättsinnehavaren avlider, måste gravrätten överlåtas till annan person eller återlämnas till begravningsverksamheten. Dödsboet är skyldigt att inom sex månader anmäla ny gravrättsinnehavare till begravningsverksamheten. Gravrätten kan överföras till annan person, exempelvis till någon som är arvinge till tidigare gravrättsinnehavaren eller är nära släkt med någon som är gravsatt i gra-


ven eller till allmänna arvsfonden. Den nya gravrättsinnehavaren ska registreras hos begravningsverksamheten.

Återlämnande av grav Den som är gravrättsinnehavare har möjlighet att avbryta gravrättsinnehavet och återlämna gravrätten till begravningsverksamheten. Då övergår ansvaret för graven till begravningsverksamheten. Vi sköter den tills 25 år gått till ända efter den senaste gravsättningen. Vi har då rätt att ta bort gravstenen såvida inte kostnaden för gravskötseln betalas.

Gravbrev och gravbok Vi bekräftar genom ett gravbrev varje upplåtelse av en gravplats med gravrätt. Gravbrevet skickas till den som är gravrättsinnehavare. Vi för också in uppgifterna i begravningsverksamhetens register (”gravboken”). Den innehåller uppgifter om alla gravar och gravsättningar i Säffle.

Gravsten inget krav Det finns inget krav på att en gravplats ska ha en gravvård (gravsten, träkors eller dylikt). Som gravrättsinnehavare kan du bestämma att förse graven med en gravvård när som helst under upplåtelsetiden. Gravrättsinnehavaren svarar för gravvådens samtliga kostnader, anskaffning, uppsättning, inskription och framtida underhåll. Räkna med att gravvården behöver riktas en eller ett par gånger under 25-årsperioden! Gravrättsinnehavaren svarar också för kostnader som kan uppstå vid eventuell skadegörelse. Varje gravkvarter har sina be-

stämmelser för hur en gravsten får se ut (främst höjd och bredd). Gravrättsinnehavaren måste ansöka om ”byggnadslov” hos begravningsverksamheten att få sätta upp gravvården. För den som har speciella önskemål om gravstenens utseende är det viktigt att ta reda på bestämmelser och begränsningar redan när du väljer gravplats. Katarina Bjerker

WAKA-NO-URA Emaljblankt spolar tidvattnet in i viken. Tranorna lyfta, Barnen plockar spännande naturen,och som sedan används som rekvisita skriasaker en istund landa vid sagoberättande. Här är det Guldlock och de tre björnarna som gestaltas.

på nytt bland frasande säv.

Yamabe no Akahito Japansk hovpoet av lägre rang, haiku 700-talet

Tävlingsdags – ny QR-kod

Då var det dags igen för en ny QR-kod. I förra numret dolde sig frågan ”I Bibeln berättas om Job. Hur dog Job?” Rätt svar på frågan – ”Job 42:17 Så dog Job, gammal och mätt av år.” Snabbast att svara var Magdalena Hejll i Säffle. Gratulerar till den fina ”Traditionsboken”! För att vara med och tävla behöver du ett program i din telefon, en app, som kan läsa QRkoder. Det finns många sådana appar som är gratis för de flesta smartphones.

Scanna ”rutan” för att läsa frågan och skicka sedan svaret som SMS med ditt namn och telefonnummer till 070-191 45 53.

Första rätta svaret vinner ett exemplar av ”Traditionsboken” Red. KyrkLiv • Nr 2 2013 11


Sommarens friluftsgudstjänster Svanskog

Sö 23 juni kl 11.00 på Kyrkbacken.

Carlo Nielsen och Anders Segerström.

Sö 7 juli kl 11.00 Harnäs Friluftsgudstjänst vid Mor Annas stuga.

Sö 14 juli kl 15.00 i Bergane,

Gillberga

Sö 1 sept kl 11.00 på Hembygdsgården,

Jordkulan. Linus Jaehnke,

Lena Skoting och Britt Gagnero.

Sö 28 juli kl 1.:00 Friluftsgudstjänst,

Carlo Nielsen och Blandade Röster.

Nils Lundström.

S:a Värmlandsnäs

Hembygdsgården i Nysäter.

Sö 2 juni Pilgrimsvandring till Bockesten. Kl 11.00 pilgrimsandakt andakt i Ölseruds kyrka, därefter vandring

till Bockestenen. Ca kl 14.00 ekume-

nisk friluftsgudstjänst. Medtag kaffe-

Sö 4 aug kl 15.00 Friluftsgudstjänst, Lars Richter, Martin Rhodén.

Sö 18 aug Kyrkvandring mot ”Grus-

gropa” kl. 09.30. Lotta Cohén, Anders Segerström.

korg/stol.

Långserud

Ekumenisk friluftsgudstjänst Eskilsä-

Kolarkojan Elofsbyn. Kyrkokören.

stol. Asta Ohlsson och Anna-Lisa Nils-

Lö 22 juni kl 15.00 Friluftsgudstjänst

Sö 4 aug kl 12.00 Friluftsgudstjänst

Linus Jaehnke, Anders Segerström.

Se.annons.

Smedgårdens trädgård,.

Bro, Ny/Huggenäs

Sö 21 juli kl 15.00 Friluftsgudstjänst,

Lö 22 juni kl 16.00. Midsommardagen.

Sö 2 juni kl 11.00 Friluftsgudstjänst,

ters bygdegård. Medtag kaffekorg/

Linus Jaehnke, Anders Segerström.

son medverkar med sång.

Lönnskogs g:a kyrkplats.

på Lurö. Invigning av Pilgrimsled.

Sö 7 juli kl 18.00 Friluftsgudstjänst,

Sö 16 juni kl.14.30. Staviksfesten, besök och medverkande från Betlehemskyr-

kan, Karlstad. Medtag kaffekorg/stol. Ekumenisk gudstjänst.

Lö 22 juni kl 14.00 S:a Ny bygdegård friluftsgudstjänst. Kaffekorg/stol.

Sö 23 juni kl 15.00 Bro församlingshem friluftsgudstjänst.

Sö 30 juni kl 18.00 Friluftsgudstjänst

utanför Huggenäs kyrka. Kyrkkaffe

Tveta

1-28 juli Öppet alla dagar kl 13.00-18.00 fredagar kl 13.00-21.00. Kaffe & våfflor, konst- och hantverksutställning. Kyrkan öppen för andakter och visning.

Maria Carlsson, Britt Gagnero.

Åstenskogs g:a kyrkplats. Linus Jaehnke. Sö 4 aug kl 11.00 Friluftsgudstjänst, Hembygdsgården i Långserud. Lars Richter, Martin Rhodén.

Sö 18 aug kl 09:45 Kyrkvandring mot ”Grusgropa” kl. 09.45. Lotta Cohén, Anders Segerström.

Sö 8 sept kl 11.00 Friluftsmässa, Natur-

Långserud

8-28 juli, öppet alla dagar kl 15.00-19.00. Kaffe & våfflor, utställning, försäljning och loppor. Kyrkan öppen för andakter och visning.

byn. Carlo Nielsen, Pernilla Radborn.

Sö 7 juli kl 15.00 Stugmöte i trädgården

Säffle

Sö 11 aug kl 15.00 Gudstjänst på Mäss-

på Villa Billerud.

Sö 25 aug kl 15.00 Gudstjänst vid Sta-

gudstjänst i Silvénska parken/villan.

gudstjänsten utflykt till Strutsholmen,

Sö 18 aug kl 17.00 Ekumenisk

hos Jirhems. Kyrkkaffe.

Lö 22 juni kl 11.00 Friluftsgudstjänst

viks gård. Kaffekorg/stol.

Sö 23 juni kl 11.00 Ekumenisk

vikens fyrplats. Kaffekorg/stol. Efter

Sö 21 juli kl 11.00 Gudstjänst på Duse.

där Kyrkkorv serveras.

gudstjänst i Silvénska parken/villan.

Kila

Tveta

den Friluftsgudstjänst. Linus Jaehnke,

marsch med friluftsgudstjänst vid

Lö 22 juni kl 11.00 von Echstedska går-

Sö 25 aug kl 09.00 Tveta kyrka Kyrk-

Martin Rhodén.

Tuvbacken.

12 KyrkLiv • Nr 2 2013

Gör ett besök i sommarens vägkyrkor

Svanskog

3 juli-4 augusti Öppet vardagar kl 14.00-18.00, söndagar kl 12.00-18.00 Kaffe & Våfflor. Loppis och lotteri. Dragspelsklubben underhåller vissa dagar.


Värmlandsbro Care Consert Tillsammans lockade fullsatt kyrka i Bro gör vi kyrkovalet

Söndagen den 15 september är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara folkbokförd i Sverige den 1 augusti 2013. Mer information om kyrkovalet kommer längre fram. Skulle Du vara intresserad av att vara valförrättare? Skicka en intresseanmälan till: marit.langaard@svenskakyrkan.se Senast fredag 14 juni.

Alf Olsson, fiol, Ulf Lagerberg, saxofon, och Ulf Andersson, kontrabas, bjöd på ett smakfullt inslag med bl a en nyskriven ”Skärgårdsvals”, signerad Ulf Lagerberg. Foto: Ulrika Harstad Även denna gång blev kyrkan Våren 2012 sjösatte Eva Harstad fullsatt. Ca 210 personer kom sin två år gamla idé om en stödför att lyssna till ett 40-tal artister konsert i Bro kyrka till förmån som Brothers And Sisters Of Soul, för Svenska kyrkans vattenproSeffle Tower Brass, Ruins, Carljekt. Det blev succé med över Olov Sävö & Kumait Shalan, 200 besökare och 6 500 kr i inLinda Eriksson & Johan Danielssamlade medel. son samt trion Alf Olsson, Ulf Söndagen den 14 april var det Lagerberg och Ulf Andersson. dags för ännu en stödkonsert, Alla ställde upp gratis och bjöd där behållningen, drygt 7 000 kr, på ett varierat och mycket uppoavkortat gick till Läkare utan skattat program. Anders Falk gränser.

Rösta 15 september 2013!

KyrkLiv • Nr 2 2013 13


AVSLUTAR FOLKET GAMLA TESTAMENTET

TIDIG RIT

JÄTTE ATT DÖDA EN DRAKE

VALLFÄRDAR

SAMMANFOGA

VILL TÄVLANDE VINNA

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP

SLUTER OCH BRYTER

DUK UR BRUK

BARNDOMENS VAR SOLIGARE ? HUVUDPERSON I BOK AV BUNYAN

VÄTE

BETRÄFFANDE

MED PÅ I BEREDSKAP

BLIR REGLAD

ÅTSKILLIGA PÅVARS NAMN KARONSVISKA MYNT

HAR SITT SEGEL

BRIESE VI SETT PÅ BIO

VARG I . . . ÄR FREDLÖS

SKARPA

VILL INTE TRILSK TÄNKA

ÄNGLASTADEN

NYTTA

DEN ÄKTA HÄLFTEN

LÄSA INTENSIVT LEDS AV KÄND ZUMA HELMUT

HJÄLP

ÄR NATTVARDEN

RUBELDEL

VIKT

FLODBÅTSSKEPPARE

FÖRLORADE HATTA TRON

GUDOMLIG PERSONDATOR

PSALMEN GUD, DITT FOLK ÄR VANDRINGSFOLKET. SJÄLV DU MITT IBLAND OSS GÅR. DU OSS LEDER, DU OSS STÄRKER, NÄR VÅR VÄG BLIR LANG OCH SVAR .

SKÅRA

YTTERROCK VILL VI FÅ EN ANDRA

JOK F32

Lös korsordet och skicka/lämna in lösningen/hela korsordet, till Pastorsexpeditionen, Box 97, 661 22 SÄFFLE. Lösningen skall vara oss tillhanda senast torsdag 20 juni 2013. Vinnaren får ett ex. av ”Traditionsboken”, 2:a och 3:e pris är ½ kg Rättvisemärkt kaffe. Namn .................................................................................................................................................................................................... Adress ................................................................................................................................................................................................... Postadress . ..................................................................................................................Telefon............................................................

14 KyrkLiv • Nr 2 2013


Sångföreningen Manhem under ledning av Erik Rynefors (med ryggen mot kameran, gav en konsert i Långseruds kyrka den 18 maj med förstärkning av ett tiotal vårsångare ur Långseruds kyrkokör. Foto Karin Bäckström

Härlig körkonsert med Manhem i Långserud Lördagen den 18 maj hade Långseruds kyrka besök av Sångföreningen Manhem från Karlstad under ledning av Erik Rynefors. Manhem var för dagen förstärkt med ett tiotal nedlemmar ur mans­

Lösning och vinnarna av förra korsordet:

1:a pris Receptboken ”Kyrkkaffe” Vivianne Nyström, Säffle. 2:a pris ½ kg Kyrkkaffe Eivor Fridén, Säffle. 3:e pris ½ kg Kyrkkaffe Casten Lychou, Säffle.

kören Långseruds Vårsångare. Sammanlagt var det 42 prydligt kostymklädda herrar som framförde vårsånger och pärlor ur den klassiska manskörsrepertoaren, uppblandat med ett block Beatleslåtar. Konserten hade föregåtts av repetitioner på ömse håll. Anders Segerström hade gnuggat sina vårsångare ordentligt under april och maj och det var först vid eftermiddagens genrep på lördagen, som de båda kördelarna förenades med lyckat resultat. Långseruds Vårsångare deltog i den del av konserten, som upptog just vårsånger med titlar som Vintern rasat, Sköna maj, Glad såsom fågeln och Blommande sköna dalar och några till. Manhem stod på egen hand för huvudparten av programmet och framförde t ex sådana klassiker som Sverige, Sverige och Ack Värmeland du sköna. Konserten innehöll även en avdelning med sånger skrivna av Beatles. Det är i år 50 år sedan som

de fyra långhåriga grabbarna från Liverpool framträdde i Sundstaaulan i Karlstad. Detta uppmärksammade Manhem med en konsert den 16 mars, givetvis i samma lokal. Publiken i Långserud fick några smakbitar av vad den konserten innehöll, med låtar som Her comes the sun, Michelle och When I’m sixty-four. Här framträdde också Anders Segerström som utmärkt solist i Paul McCartneys nyskriva My Valentine. Det var härligt att lyssna till en så stor och välsjungande manskör och den nästan 100-hövdade publiken var mer än nöjd. Anders Falk

Helgcafé med Sommarkvällsmusik i Botilsäter

Lördagarna 29 juni, 6 juli och 13 juli i Botilsäters kyrka. Varmt välkommen att komma in och njuta av en kopp gott kaffe och hembakat bröd. Öppet mellan kl 14.00-19.00, Sommarkvällsmusik kl 17.00 KyrkLiv • Nr 2 2013 15


Lyckad barnmusikal om Veckopengen

Nu går vi ut och tittar om solen skiner, bäst att ha solglasögonen på! Foto: Christina Stake Under hela våren har barngrupperna i Säffle kyrka arbetat med musikalen ”Veckopengen”. Söndagen den 21 april var det dags för framförandet som skedde inför en fullsatt kyrka. Ett 30-tal barn agerade och visade stor sångglädje när de berättade om hur man kan göra för att hjälpa andra barn. Man kan t ex spara sin vecko­peng och i stället låta pengarna gå till att hjälpa andra. Ett annat exempel kan vara att verkligen tänka efter innan man köper saker. ”Behöver jag verkligen detta?” Barnen hade gemensamt arbetat fram rekvisitan till musikalen. I koret fanns det pengar och godis. En mur hade lånats av Åmåls

församling och en blå båt hade målats till en av sångerna.

Detta var en musikal som blev mycket uppskattad. Anna Skoglund

Kyrkliv nr2 2013  

Tidning för Säffle pastorat