Page 1

Tidning för Säffle pastorat • Nr 1 2011 Årg 33


Öppettider för pastorsexpeditioner och kyrkogårdsförvaltningen Pastorsexpeditionen i Säffle, Billerudsgatan 17 har öppet måndag - torsdag kl 10-12 och 14-16 samt fredag kl 10-12 Tel 0533-69 13 00 Fax 0533-69 13 40 Församlingsexp. i Bro har öppet onsdag och fredag kl 10-12.

Tel 0533-405 25 Kyrkogårdsförvaltningen: har öppet måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 13-15. Besök eller ring oss gärna! Du kan också alltid lämna meddelanden på vår telefonsvarare eller fax. Tel 0533-69 13 10

Fax 0533-69 13 09

Nr 1 2011 Årgång 33

Delas ut gratis till hushållen i Säffle pastorat måndagen den 7 mars 2011. Redaktör: Anders Henningson Ansvarig utgivare: Lena Skoting Upplaga: 8 500 ex Grafisk form: Falconi/Anders Falk Tryckeri: City Tryck i Karlstad AB Omslagsbilden: Per-erik Nyman, komminister i Bro och Ny-Huggenäs församlingar, porträtteras på Sid 6-7. Foto: Anders Falk

www.svenskakyrkan.se/ saffle 2 KyrkLiv • Nr 1 2011

Barbara Sherlock, Noelle Taylor, Elias Tranefldt och Lena Skoting vid gudstjänsten i Säffle kyrka. Foto: Ann-Britt Andersson

Prästbesök från England

Samarbetet mellan Karlstads stift och Chelmsfords stift i England har bl a inneburit ett besök av två engelska präster i Säffle. Under några kalla dagar i januari gästade Barbara Sherlock och Noelle Taylor våra församlingar. De fick bl a besöka några av pastoratets kyrkor och medverka i söndagens högmässa i Säffle kyrka, där Elias Tranefeldt från EFS var gästpredikant. Den gudstjänsten avslutade årets ekumeniska bönevecka. Lena Skoting och Lotta Cohén tog också ut de engelska gästerna till Ekenäs och bjöd på en vinter-picnick. Det blev en upplevelse som de tog stort intryck av. Att äta utomhus i 10 graders kyla, dricka varm choklad ur samiska träkåsor och sitta på renskinn, det berättade de livfullt om efteråt. När bilturen tillbaka till Säffle dessutom bjöd på synintrycket av en älgko med kalv var lyckan fullkomlig.

”Det gör så gôtt att bara få prata om det...”

Någon att prata med…

Svenska kyrkan i Säffle kan erbjuda samtal om allt mellan himmel och jord, stort och smått, sorgligt, bekymmersamt… Präster och diakoner har utbildning i och erfarenhet av samtalsstöd och själavård. De har också tystnadsplikt! Kontakta dem gärna! Ni kan träffas för samtal i kyrkans lokaler, vid ett hembesök eller kanske bara på telefon. Telefonnummer hittar du på sidan 11.


Släpp in ljuset! Vi fick besök av engelska präster. Karlstads stift har ett samarbete med stiftet Chelmsford i England. Som en del av det samarbetet är vi tio präster från Värmland och Dalsland som gått en utbildning i ”Kyrkligt ledarskap” tillsammans med elva kollegor från England. De var här en vecka i slutet av januari. Några av dem hade varit i Sverige förut, men bara två hade upplevt svensk vinter tidigare. Det var roligt, spännande och intressant att höra deras upplevelser av Sverige och svenska vanor i vintertid. Ljus överallt – Vad mycket stearinljus ni tänder, sa de. Överallt och alltid. Inomhus och utanför ytterdörrarna. Vi fick tänka efter och naturligtvis ge dem rätt. Visst tänder vi många ljus. Det börjar när höstmörkret faller, når sin kulmen under advent och jul, och pågår tills kvällarna blir ljusa. Vi förklarade att det är ett sätt att stå ut med vintermörkret och kylan. Brinnande ljus ger också värme och ro i själen.

Små gardiner – Vilka smala och tunna gardiner ni har, sa de också. Gardinkappor var en ny erfarenhet, liksom att det går att se in i fönstren hos grannen på kvällen. Själva har de tjocka gardiner som de drar för så fort det skymmer. Men vi vill släppa in allt ljus som finns, förklarade vi. Det gäller att ta vara på dagsljuset! I samtalet kom jag att tänka på ett TV-program jag såg för många år sedan, om arkitekten Ralph Erskine. Han kom till Sverige från England 1939 och kom att bli en av de ledande arkitekterna i vårt land. Han berättade i TV-programmet om hur han fascinerades av det svenska folkets kärlek till solljuset. Så fort vårsolen tittar fram så vänder vi ansiktet mot solen och stannar upp. Mot den bakgrunden ritade han universitetet i Stockholm med en stor bred trappa mot söder, där studenterna kan sitta och lapa i sig solljuset. Det livsviktiga ljuset Vi använder ofta orden ljus och mörker för att beskriva hur vi

känner oss. ”Du blev ett ljus i mitt liv” kan vara en kärleksförklaring. Vi behöver ljus för att leva. Ljuset kan också vara en bild för hopp om förändring och förbättring. Hela världens ljus Våren innebär inte bara mera sol, utan också fastetid och förberedelser för påsken. Fastan är av tradition en tid på året då vi i kyrkan flyttar fokus från oss själva och vårt eget land, till Hela världen och Svenska kyrkans internationella arbete. Ett sätt att beskriva det arbete som bedrivs i många olika länder är att sprida ljus. Det kan vara ljus i betydelsen sjukvård eller skola, mikrolån till självhjälps-projekt eller brunnsborrning… och mycket annat. Alltid i samarbete med lokalbefolkningen och utifrån de aktuella behoven. När våren kommer får vi släppa in solljuset i våra liv och dela med oss av ljuset – hoppet – till människor i Hela världen! Lena Skoting kyrkoherde

a Ge en gåv Pg 3a åv g90G0e1e2n12 g -3BPg 23 2 0 0 2 9 2 -1 Bg 900 0 9 0-1223

KyrkLiv • Nr 1 2011 3


Stövlarna var för tunga!

Det är slutet av januari och för ett par dagar sedan fick jag höra en förklaring så underbart fin. För länge sedan hände det, så säger min talesman, det är skolmiljö nånstans i Sverige och en elev har för ovana att komma för sent lite oftare än lärartålamodet klarar. Så, efter ännu en sen an­ komst, frågar den snälle läraren: – Nå, vad gjorde att du kom för sent den här gången? Grabben tittar länge på läraren, man förstår att det rör sig i skallen. – Jo, stövlarna var för tunga. Det finns väl ingen existerande lärare som kan utöva aga efter den förklaringen!

Kan det vara så att vi bär på vissa tyngande sanningar alldeles i onödan? Kanske det är en lättnad bara att berätta för andra, berätta precis som det är, utan omsvep? När du läser det här är vi en bit in i mars månad. Kyrkoårets fastetid är inledd. Vi får på nytt undra över hur tunga Jesu steg var upp för kullen, till korset. Och om det var våra bördor han bar eller inte.

När är då rätt tid?

Stövlarna var för tunga!

Vad har vi för förklaringar när livet bromsas upp, när det inte går enligt planerna, när det mesta bara är hur tungt som helst. Försöker vi också vara finurliga och undvika de verkliga förklaringarna? Jag minns ett slags kortdrama jag var inblandad i för en förskräcklig massa år sedan. Vi spelade upp det för skolelever. En person kommer gående, möter en annan och följande konversation utbryter: – Hej, hur står det till? – Hej, det var längesen... jo, det är inte helt bra, jag har känt av hjärtat igen, det bara krånglar och krånglar. – Gott att höra, samma här, hej då!

Hör vi alltid det som sägs

... även om det skulle råka döljas lite grann? Orkar vi lyssna till verkligheten? Stövlarna var för tunga! Ja, så kan det ju va men långt ifrån alltid. Eller hur?

4 KyrkLiv • Nr 1 2011

oro för det du fruktar skall komma din verklighet är verklig som vägens damm och lera, livets mönster bär du med dig i en inre orsakskedja var skall du göra av... hur skall du kunna släppa... men Ordet som har rört dig är verk-lighet och nära: Någon finns som vill att du skall komma han har en hemlighet som han vill dela med dig: det finns ett sätt att bära bördor med ryggen rak och utan sönderskavda händer När jag hörde om de tunga stövlarna var det nästan så att jag kommit för sent till ett möte. Men jag kom precis i tid.

Att få tömma stövlarna

..på det skräp, dom tyngder, som gör livsvandringen besvärande krånglig! Möjligheternas Gud, livskrafternas Gud, påminner oss så här års om den möjligheten. Ett avlyftande, ett bärande, som håller under alla kyrkoårstider. Eva Magnusson har utifrån Matteusevangeliet 11:28-30 skrivit följande (I livets hjärtpunkt, Libris förlag):

Någonstans ifrån

någonstans ifrån nådde dig ett ord, en röst som en ton från ett bortglömt instrument eller någon som andades mot ditt dunkande hjärta: KOM! men var skall du göra av dina väskor tunga av sorg över det som inte kan ändras, dina kassar fyllda med

Jag anar att vi lite till mans har hamnat i den problematiken. Och om nåt kan tynga, så är det väl när något blivit oåterkalleligen för sent. Tänk om jag bara hade...! Stövlarna blir så tunga att det bara är att snarast ta av dom... bort med dom... försöka glömma det jag missat... det som nu grämer mig. Kanske kyrkans fasteperiod har nån ledtråd om tid... om för tidigt eller för sent?! Jag tycker det. Det är alldeles för tidigt att ge upp innan fastan och passionstiden gått över i Påskdag. Det är aldrig för sent att bli förlåten... det upptäckte en av dom som korsfästes tillsammans med Jesus. Och allt gjorde Gud, Jesus, för vår skull. Är inte det en bra förklaring till både fasta och påsk! Året om! Lars Richter


Kyrktaxi till Säffle och By kyrkor Du som vill åka kyrktaxi inom Säffle församling till gudstjänsterna i By eller Säffle kyrka, kan ringa till Taxi och beställa skjuts på tel 0533-121 00.

Senast kl 12.00 dagen före gudstjänsten måste Taxi ha beställningen. Säffle församling står för kostnaden.

Önskar Du kyrkskjuts? Till dig som vill komma till kyrkan och fira gudstjänst finns möjlighet att få kyrkskjuts till kyrkorna i Tveta, Svanskog, Gillberga och Långserud.

Om du vill ha skjuts, ring före fredag kl 12.00.

Svanskog: 0533-69 13 02 (Carlo Nielsen)

Långserud: 0533-69 13 03,

(Lars Richter) senast torsdag.

Gillberga: 0533-301 55

0533-301 06, 070-565 07 98 (Mikael Person)

Tveta: Ring någon av följande

personer, gäller även när gudstjänsterna är sammanlysta till Säffle eller By kyrka: Ingvar Karlsson 610 17 Britt-Marie Gustafsson 600 47 Bengt Gustafsson 620 81 Lars-Erik Emanuelsson 620 41 Alrik Pettersson 600 70

(Karl-Evert Larsson)

130 000 kr till trädprojektet i Tanzania

Kollekten på första söndagen i Advent till Karlstads stifts Trädsplanteringsprojekt i Tanzania gav ca 130 000 kr, allt har inte hunnit rapporteras in ännu, så vi hoppas på ett något högre resultat. Pengarna kommer att användas till dels återplantering då en del av plantorna dukat under i den långa torkperioden dels till en pump för att underlätta bevattning av planterningen. Kajsa Kvarned

Tänkvärt

Tiden är den enda resurs som inte kan förnyas.

Säffle pastorats

Samtalsmottagning Diakon/Församlingskurator

S. Kerstin Olsson Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl 08.30-09.30. Tidsbokning: 0533-69 13 07

Gravskötselavgifter år 2011

Enkelgrav med rabatt, standardplantering 840 kr Dubbelgrav med rabatt, standardplantering 990 kr Urngrav med rabatt, standardplantering 710 kr Urngrav med rabatt By kv 11, specialplantering 620 kr Grusyta i ramgrav-ogräsrensning, ej randning 400 kr Grundskötsel av: Enkelgrav (egen sommarplantering) 510 kr Dubbelgrav (egen sommarplantering) 660 kr Grästrimmning m borttagning av vissna blommor i vas 290 kr Granristäckning urngrav/ enkelgrav 150 kr Granristäckning dubbelgrav 170 kr Ljung

Vinterkrans

70 kr

Vinterdekoration Gravljus + tändning

170 kr 170 kr 45 kr

Automatbevattning By kv 17, 18 230 kr Tvättning av gravvård inkl. rengöringsmedel 290 kr Arbetskostnad per timme övrigt arbete 270 kr

SMS 070-191 45 61 kerstin.s.olsson@svenskakyrkan.se Det går också bra att lämna ett meddelande, så ringer jag upp så snart jag kan.

OBS! Kostnadsfritt! Välkommen att ta kontakt!

Wermlands Flute Choir Lördag 26 mars klockan 16.00 By kyrka KyrkLiv • Nr 1 2011 5


Per-eric Nyman väljer att skynda långsamt fram som ny präst i Bro och Ny-Huggenäs ett ömsesidigt förtroende. Det tjänar alla parter på i längden. Några stora förändringar i församlingsarbetet har det alltså inte blivit de här första månaderna. – Inte vet jag om det blir så snabba förändringar i framtiden heller, säger han. Det är inte riktigt mitt sätt att jobba. Jag gör hellre försiktiga förändringar lite efter hand, så att man är överens innan. Annars riskerar man bara att få ändra igen.

Trivs bra

Per-eric Nyman har börjat bli varm i kläderna i sin nya roll som församlingspräst i Bro och Ny-Huggenäs församlingar. Sedan maj 2010 heter församlingsprästen i Bro och Ny-Huggenäs Per-eric Nyman. Han är ingen nykomling precis, utan har tjänstgjort i Säffle sedan 1 januari 2003, men är kanske ändå inte helt bekant för alla i Värmlandsbro, Södra Ny och Huggenäs. I Säffle församling hade Per-eric Nyman ansvar för en stor del av konfirmand- och ungdomsarbe6 KyrkLiv • Nr 1 2011

tet. Nu är situationen ny och annorlunda. Här handlar det om ett totalansvar för de båda församlingarna med allt vad det innebär för en präst. – Så här i början har jag satsat en hel del på att lära känna folk i bygden, säger han. Det tycker jag är en mycket viktig bit i mitt arbete, men det tar samtidigt tid. Och det måste få ta tid att bygga upp

Per-eric Nyman trivs hursomhelst mycket bra i sin nya roll. Samarbetet med övriga anställda och de politiskt valda förtroendemännen går utmärkt och präglas av samsyn och framåtsträvande. Alla drar åt samma håll, helt enkelt. Lite av nytänkande kan man nog ändå tala om. Förutom att Per-eric Nyman är ny på sin post är både kyrkvaktmästaren Gunnar Bäckström och kantorn Martin Rhodén också relativt nyanställda. Med nya människor kommer också nya idéer, det är ofrånkomligt. Men även här gäller samma devis; att skynda långsamt. I Bro församling sköter GunnBritt Jansson expeditionen tillsammans med Per-eric Nyman samt barnverksamheten. Det har hon gjort i flera år och står därmed för kontinuiteten. Även Per Holmberg, som är säsongsanställd på kyrkogården kan blicka tillbaka på flera års tjänst. I NyHuggenäs församling är det kyrk-


vaktmästaren Ingegerd Jirhem som är äldst i gården.

Elva konfirmander Konfirmandarbetet ligger självklart Per-eric Nyman varmt om hjärtat. Han gläds åt att få arbeta och vara tillsammans med ungdomar och att i år ha elva konfirmander. – De ger så mycket tillbaka i form av energi och nya infallsvinklar på olika frågeställningar, säger han. Han är född och uppvuxen i Sollentuna och började efter gymnasiet arbeta som verkstadsmekaniker. – Men jag trivdes aldrig riktigt,

det var för mycket maskiner och för lite människor för min del. I stället gick han ett år på Hjälmareds bibelskola följt av ett år i ett evangelistteam inom EFS. Efter ett par år som busschaufför bestämde han sig för att gå prästutbildningen på Johannelund i Uppsala. Där hade han bl a Esbjörn Hagberg som lärare och det var också han som prästvigde honom, 36 år gammal, i Karlstads domkyrka 2001. Efter ett år som pastorsadjunkt i Grums anställdes Per-eric Nyman som komminister i Säffle församling 1 januari 2003. Text och foto: Anders Falk

Ovanlig konsert i By med bara flöjter

En konsert av ovanligare slag går av stapeln lördagen den 26 mars. Då håller Wermlands Flute Choir konsert i By kyrka. Denna ensemble består av 30-35 flöjter av olika storlek och modell, från piccola till bas. Ensembletypen är inte så vanlig i Sverige men det finns desto fler i USA och Japan, vilket borgar för att det finns gott om musik för flöjtorkester, både arrangemang och originalmusik. Vi kommer bl.a. att få höra ett arrangemang av Vivaldis ”Våren”.

Oratoriekören sjunger Haydn söndag 15 maj

Kyrkorådets ordförande i Bro församling, Bo Holmberg, och Per-eric Nyman drar upp riktlinjerna inför nästa sammanträdet med kyrkorådet.

Oratoriekörens vårkonsert inträffar söndagen den 15 maj. Den konserten kommer att innehålla musik av Joseph Haydn. Två mässor står på programmet: ”Kleine Orgelmesse” samt ”Theresienmesse”. Det första är ett kortare verk, där en av satserna innehåller ett orgelsolo tillsammans med en sopransolist. I ”Theresienmesse” ingår fyra sångsolister, och vi kommer bl.a. att få återknyta bekantskapen med Anna Jobrant, en sopran som specialiserat sig på äldre musik och som också medverkade i Händels ”Messias” häromåret. KyrkLiv • Nr 1 2011 7


Återkommande andakter på kommunens olika serviceboenden

Carlo Nielsen har en betraktelse över evangelietexten han nyss läst för ett 15-tal åhörare på Svanen i Svanskog. Svenska kyrkan ansvarar tillsam­ mans med Centrumkyrkan i Säffle och Missionsförsamlingen i Svanskog för att det hålls regelbundna andakter på de flesta av kommunens serviceboenden. – Det betyder i praktiken att det hålls andakt på Björkbacken och Kaptensgården varannan

onsdag och på Lindbacken varannan fredag, berättar diakon Ann-Kristin Gillberg, huvudansvarig för denna verksamhet. – På Svanen i Svanskog är det andakt första lördagen i varje månad, fortsätter hon. Tidigare ingick såväl Pingstförsamlingen som EFS i Säffle i sam-

Efter andakten på Svanen i Svanskog samtalade komminister Carlo Nielsen en stund med Bengt Fredriksson. 8 KyrkLiv • Nr 1 2011

arbetet under flera år, men båda har av olika skäl numera tvingats dra sig ur. Andakterna leds alltid av en präst eller pastor och någon av kyrkomusikerna deltar också varje gång. Förutom att ackompanjera psalmsången brukar de spela att stycke musik som avslutning, något som alltid är lite extra uppskattat. Andakterna varar cirka 15-20 minuter och omfattar – förutom musiken – som regel ett par-tre psalmer, den aktuella evangelietexten, en kort betraktelse och Fader vår. – Det är nog lagom för de flesta av de boende på service­hemmen, menar Ann-Kristin Gillberg. Förutom ett avbrott i vardagen erbjuder också dessa andakter en stunds eftertanke i stillhet och ro. För många är det viktigt och betydelsefullt att kyrkan på det här viset även når ut till dem som annars har svårt att själva ta sig till kyrkan. Text och foto: Anders Falk

Anders Segerström t.v. hade funnit en gammal koralbok som intresserade kollegan Helge Swahn och komminister Carlo Nielsen.


Temadag med barnet i centrum

Temadagen ”Med barnet i centrum” lördagen den 19 februari i Säffle församlingshem och kyrka blev lyckad. Det kom många besökare i olika generationer för att titta och delta i de olika aktiviteterna. Flera lokala utställare fanns på plats varvat med ansiktsmålning, pyssel, musiklek och mycket annat. Text och foto: Anders Falk

Leif Eriksson tar del av vad Emilie Spjuth Svärd och hennes företag Ess Foto kan erbjuda för tjänster.

Näthandelsföretaget Kidelin med paret Therese Edberg och Patrik Delin visade sina varor och Ann-Britt Andersson hade sytt upp prästskrudar m m i barnstorlek.

Lotta Cohén berättar om dopet för kusinerna Robin Ekdal och Linus Ekdal Kelkkonen vid den speciellt framtagna och barnanpassade dopfunten.

Elsa Bäckström får en vacker fjäril målad på kinden av Sara Vintfjärd. Lillebror Wilmer ser nyfiket på.

Margareta Vintfjärd demonstrerade spädbarnsmassage.

Allestädes närvarande clownen Malin Axelsson ses här tillsammans med barn och föräldrar i Britt Gagneros rytmoch rörelselekar för de yngsta. KyrkLiv • Nr 1 2011 9


Kantorernas afton i Långserud

Pernilla Radborn, Britt Gagnero, Karin Andersson, Anders Segerström, Nils Lundström och Martin Rhodén gav flera prov på vacker stämsång. tra. Kyrkan var nästintill fullsatt, Det var en härlig och variationsnoga räknat 115 personer. rik konsert som Säffle pastorats Programmet växlade hela ti­ sex kantorer Karin Andersson, den och det bjöds på både välBritt Gagnero, Pernilla Radborn, kända och mindre kända tonNils Lundström, Martin Rhodén gångar. Allt med en personlig och Anders Segerström bjöd på i prägel och känsla. Långseruds kyrka söndagen den Hoppas ”De sex kantorerna” 20 februari. snart kommer tillbaka! Många hade nog också på Text och foto: Anders Falk känn att detta skulle bli något exMartin Rhodén bjöd på ett par dragspelssolon.

Nils Lundström och Anders Segerström spelade Grieg fyrhändigt.

Anders Segerström överraskade med att spela tuba! 10 KyrkLiv • Nr 1 2011

Karin Andersson och Britt Gagnero framförde en folkvisa tillsammans.

Anders Segerström, Pernilla Radborn, Karin Andersson och Nils Lundström ger publiken sitt tack efter slutnumret.


Telefonnummer/öppettider på pastorsexpedition och kyrkogårdsförvaltning, församlingar och personal i Säffle pastorat.

Pastorsexpeditionen i Säffle 0533-69 13 00 månd-torsd 10-12 & 14-16, fred 10-12 Kyrkoherde 0533-69 13 31 Kanslichef 0533-69 13 34 Ordförande Kyrkonämnd 0533-69 13 08 Ekonomi 0533-69 13 35

Församlingskurator Diakon IT/Kommunikation Fax Pastorsexpedition

0533-69 13 07 0533-69 13 36 0533-69 13 44 0533-69 13 40

By Kyrkogårdsförvaltning 0533-69 13 10 månd, tisd, torsd, fred, 13-15. Kyrkogårds o Fastigh.chef 0533-69 13 11

Vaktmästare kyrkogård 0533-69 13 57 Fax Kyrkogårdsförvaltn. 0533-69 13 09

Bro församling Församlingsexp tfn/fax 0533-405 25 Präst 0533-69 14 70 Kantor 0533-69 14 71 Vaktmästare 0533-69 14 72

Svanskogs församling Församlingsexp tfn/fax 0532-302 96 Präst 0533-69 13 02 Kantor 0533-69 13 46 Vaktmästare 0533-69 13 20

Gillberga församling Församlingsexp tfn/fax 0533-321 02 Präst 0533-69 13 05 Kantor 0533-69 13 16 Vaktmästare 0533-69 13 22

Säffle församling Präst 0533-69 13 32 Organist 0533-69 13 37 Kantor 0533-69 13 14 Vaktmästare Säffle kyrka 0533-69 13 41 Vatmästare By kyrka 0533-69 13 12 Församlingsass. barn 0533-69 13 42 Församlingsass. ungdom 0533-69 13 43

Kila församling Församlingsexp tfn/fax 0533-640 39 Präst 0533-69 13 04 Kantor 0533-69 13 18 Vaktmästare 0533-69 13 23 Långseruds församling Församlingsexp tfn/fax 0533-500 80 Präst 0533-69 13 03 Kantor 0533-69 13 15 Vaktmästare 0533-69 13 21 Ny-Huggenäs församling Präst 0533-69 14 70 Kantor 0533-69 14 71 Vaktmästare 0533-69 14 73

Södra Värmlandsnäs församling Församlingsexp. tfn/fax 0533-220 95 Präst 0533-69 13 45 Kantor 0533-69 13 18 Vaktmästare 0533-69 13 25/69 13 26 Tveta församling Församlingsexp tfn/fax 0533-600 02 Präst 0533-69 13 04 Kantor 0533-69 13 47 Förskolan Musikanten 0533-69 13 58 Vaktmästare 0533-69 13 19 KyrkLiv • Nr 1 2011 11


Ryktet om ett berg dom snackar om ett berg

där finns en stig, säger dom en stig som leder upp i ljuset där uppe i det klara varma där ser man vitt omkring man får översikt och utblick, säger dom där får man svar på många gåtor det som var förborgat skall bliva uppenbarat, säger dom ibland – så säger ryktet – ibland så är det nån som finner stigen hittar vägen upp till berget och det sägs att dom blir lyckliga Anders Hjertén

Medlemskap är tro

Plusgiro 90 16 03-1 12 KyrkLiv • Nr 1 2011

• Jag vill tillhöra Svenska kyrkan för att jag tillsammans med andra får växa och utvecklas i min tro på Gud. •Jag vill att Svenska kyrkan skall finnas för att jag och andra skall kunna dela funderingar kring livet, glädjen och sorgen oavsett om man är troende sökare eller tvivlare.

Boktips från biblioteket

Inger Waern: Jag såg en ängel Här har Inger Waern samlat utvalda berättelser ur sina båda tidigare böcker, Möten med änglar och Ljus från himlen, tillsammans med mer än sextio nya. Här finns mannen som just skulle hoppa från en bro när en osynlig hand tog tag i honom, pojken som överlevde sju dagar i skogen och hittade vägen tillbaka och många, många andra vanliga människor som har varit med om något ovanligt och vill dela med sig. Den skimrande barnkammarboken Boken innehåller 95 sånger. Här finns dina favoriter oavsett om det är Alice Tegnérs klassiska visor som ”Goder afton” och ”Ro, ro barnet”, eller Lennart Hellsings roliga sånger om Opsis Kalopsis och Nippertippan. Självklart även sånger från Pippi-, Emil- och Madicken-filmerna samt älskade sånger som ”Skala banan”, ”Tigerjakten” och ”Jag har en gammal faster”.


Nu kavlar vi upp ärmarna och gör

Allt för att utrota hungern!

Varje dag går miljontals barn omkring och är hungriga. Det vill vi helst slippa tänka på. Men vi kan göra något åt det. Var med och gör allt för att utrota hungern i världen! Var med i fastekampanjen 2011! Det finns tillräckligt med mat i världen. Hungern beror i stället på att fattiga inte har råd att köpa mat, att de har för små möjligheter att påverka sin situation, att politiker inte satsar tillräckligt på att utveckla jordbruket och på naturkatastrofer och konflikter. Varje morgon går miljontals barn hungriga till skolan. Hungern gör det svårare för dem att koncentrera sig. Och den påverkar inlärningen. Människor som är undernärda blir oftare sjuka, har svårt att följa utbildningar och hela samhällets ekonomi hämmas. Och omvänt – människor som kan äta sig mätta blir friskare och kan både förbättra sina egna liv och bidra till samhällets utveckling. Mat är ett av människans mest grundläggande behov och en mänsklig rättighet. Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete antar utmaningen att stå på de hungrigas sida. • Stöd människor som drabbas av katastrofer att komma igång att odla igen, just nu i till exempel Haiti och Pakistan. • De flesta som är hungriga bor på landsbygden och är beroende av jordbruket. Många av dem kan inte odla tillräck-

ligt med mat trots att de arbetar mycket hårt. • Var med och stöd småbönder att utveckla sitt jordbruk så att de kan få större skördar, just nu till exempel i Etiopien, Brasilien och Bangladesh. • Var med och stöd fler mikrofinansinstitut som ger fattiga möjligheter att spara, låna och få tillgång till försäkringar. Svenska kyrkans internationella arbete stöder sådant arbete just nu i till exempel Uganda, Paraguay och Indien. • Var med och ge stöd till organisationer i olika länder som hjälper människor att påverka politiker och företag att fatta beslut som gör det lättare för människor att försörja sig. Just nu i El Salvador, Sydafrika och Bangladesh.

• Var med och stöd Svenska kyrkans internationella arbete i att påverka den svenska regeringen och EU så att deras beslut om bistånd, jordbruk, klimat och handel bidrar till alla människors rätt till mat. För allt detta behövs pengar! Varje krona är värdefull! Varje loppmarknad, brödförsäljning, bössinsamling, kaffekollekt, konsert eller lokalrevy kan bli ett bidrag. Tillsammans ska vi samla in 45 miljoner kronor på sex veckor. Tillsammans ska vi bli fler och fler som ger regelbundet! Var med i fastekampanjen 2011 du också! Gör allt för att utrota hungern! Internationella Kommittén genom Kim Sanfridsson

Barn som kan äta sig mätta kan lättare följa med i skolan. De får ett bättre liv och kan också bidra till samhällets utveckling. På bilden: Mikias Yihune med lekkamrater i byn Golbo, Tisabalima, Etiopien. Fastekampanjen 2011 har temat Allt för att utrota hungern. Foto: Magnus Aronson/IKON KyrkLiv • Nr 1 2011 13


Lös korsordet och skicka/lämna in lösningen till Pastorsexpeditionen, Box 97, 661 22 SÄFFLE. Lösningen skall vara oss tillhanda senast torsdagen den 31 mars 2011. Vinnaren får ett ex. av receptboken ”Långpannans lov”, 2:a och 3:e pris är ett ½ kg Rättvisemärkt kaffe. Namn .................................................................................................................................................................................................... Adress ................................................................................................................................................................................................... Postadress . ..................................................................................................................Telefon............................................................

14 KyrkLiv • Nr 1 2011


Luciaspel i Kila och Botilsäter Det var många människor som kom till Kila kyrka den 4 december för att lyssna på när kyrkans barntimmar, Öppna förskolan, Kilas barnkör och Fredax sjöng luciasånger. Det var ett 30-tal tomtar, lucior, tärnor, stjärngossar och en (!) Staffan som sjöng och läste texter. Årets lucia var Sofie Hagman Litzén. Efter sången i kyrkan var det dags för avslutning i Kilagården där det blev kaffe, saft och fikabröd som församlingskåren bjöd på, lotterier och åror och sist men inte minst; en varsin godispåse till alla barn. Det blev en riktigt trevlig lördagskväll. Anna Skoglund

”Nu sjunger vi Staffansvisan” – luciaspel i Kila kyrka. Foto: Gösta Törnvist Centerkvinnor bjöd på fika. Det blev lotterier och besök av tomtemor som gav alla barn en godispåse. Anna Skoglund

Lösning och vinnarna av förra korsordet:

Jourhavande präst nås varje natt på 112

1:a pris ”Tillsammansmat” Ewa-Lena Nilsson, Stenhusallén, Säffle.

2:a pris ½ kg Rättvisemärkt kaffe Margareta Johansson, Herkulesgatan, Säffle.

3:e pris ½ kg Rättvisemärkt kaffe Sigrid Karlsson, Sirius­gatan, Säffle. K L A P P V A N Ä R I G D E P A R A R P OH U S K A A S K A A A K N I FÅR DU KANSKE EN VINTERAFTON

SLÅ EN HÖG BOLL LEWIS LEJON

BUFO BUFO

B E T T B A S T O R R U T O Y B L O T K A T AM SM M S OMMÄ O S K A R HADE VERKAN

HÄST FÖR LITEN

HÅLLIT FÖR SANT

ETT KAN 2010 KANSKE KRYSSET MEDALJMETALL VARA

TUGGADE BABS I REKSNARLIK LAMEN KAN VÄL KILTEN VARA

SÅ BÖRJAR EN LINA SANDELLPSALM

FÖR VÅRA BÄSTA

ELEV

LÄNGDMÅTT

FIXAR EN SOM KAN DETSAMMA

MESIG

LÄTTTUGGAT

MOTORKLUBB

S L Ö

PSALMEN DIG VARE LOV, O JESUS KRIST, SOM MÄNSKA BLEV , DOCK UTAN BRIST.

LANDSKAP VARA I DAGSFORM

Å R T A L

SKAPAR VI TILLSAMMANS

B N P TAS AV BANAN

STÖDGRUPP BÖR VARA SKÄRPT

JOK F04

GÖR OBAMAS ORD TUNGT

VAKTAT BOSKAP DOM I NORGE

STAT MED NYA GUINEA

UTE

BISKVIN

GREJ

FARA I LADA

INTE SOM ANDRA

INLEDS MED ELD

ANEMISK

SIN TYSTA GÅR MÅNEN I DIKTEN

O B B S L A O A D D L L A F Ö T S A T N R A S S S L Ä Ö R B I L L NI E G N V E G ÄR LJUS ELLER SVART

DEN BLIR INMATAD

PARTI FÖRE EN DOCKA

RÄCKA

GLASSORT I HALLAND

VINGRESE

S K Y M F

S K Ä R

KUF

HEMSÖKT

A N S A T T P Å D E N N A D A G

Margareta Hidén var Årets Lucia i Södra Värmlandsnäs. Foto: Anna Skoglund

Barnkören i Södra Värmlandsnäs församling har varje år vid Lucia sin terminsavslutning när de sjunger för nära och kära. Den 5 december var det dags i Botilsäters kyrka. Barnen sjöng kända luciasånger och läste texter och tände ljus. Prästen Lotta Cohén höll i en kort andakt. Efter gudstjänsten var alla välkomna till församlingssalen i Botilsäter där Botilsäters Center- och

Varje natt finns det möjlighet att mellan kl 22 och 02 via Larmcen­tralen slå 112 på telefonen för att få samtala med präst eller diakon. Telefonjour finns i många län-­ der men det är bara i Sverige som det går via Larmcentralen. Ensamhet, sjukdomssymptom, sorg, livskriser, tro och tvivel växer hos många av oss under nattens mörka och en­ sam­ma timmar. Jourens medarbetare lyssnar och blir en samtalspartner där tystnadsplikten är en viktig del. Gösta Törnqvist KyrkLiv • Nr 1 2011 15


Wow – i verkliga livet Under hösten 2010 har det pågått febril aktivitet i källaren i Säffle kyrka varje torsdag förmiddag. Då har nämligen lite drygt 20 elever kommit från Höglundaskolan för att antingen sjunga i kör eller spela dataspel med avrundande samtal. Det hela började med en förfrågan som kom under sommaren 2010 från Höglundaskolan ifall Säffle församling ville medverka med något på deras projekttid. Utöver församlingen så inbjöds också andra organisationer i Säffle att medverka. Tanken och viljan från skolans sida var att det skulle vara intressant och bra för eleverna att delta i. WOWIRL (uttalas wow i-r-l) var det som ungdomsverksamheten i Säffle församling erbjöd. Namnet på aktiviteten uppkom egentligen lite av en slump under ett planeringsmöte där idéerna tröt. WOWIRL var det som fastnade och på ett sätt fick forma aktiviteten som erbjöds. Ordet består av två delar WOW som är en förkortning för World of Warcraft, ett mycket populärt onlinespel, och IRL som betyder ”in real life”, i verkliga livet. Men WOW skulle också kunna vara ”wow” i betydelsen av utrop inför något häftigt med andra ord ”wow – i verkliga livet”. Det är tre omgångar med elever som har deltagit i verksamheten och av dessa har några valt att sjunga i kör med moderna låtar. Tyvärr minskade körintresset och ersattes i slutänden helt med dataspel med samtal.

Tre elever från Höglundaskolan som spelar CounterStrike 1.6 Foto: Emma Nyström nats åt spel, utan även till samtal De spel som eleverna har fått om tvspels-våld, integritet på näprova på är ett antal äldre spel tet, datorvanor och viss informaoch några nyare: Wolfenstein 3D, tion om lagar och regler som gälDoom, Quake, Super Mario Bros ler på nätet. m.fl. för att bilda sig en uppfattDet som har varit den mest ning om den utveckling som har positiva överraskningen under skett i datorvärlden. Varje gång eleverna har träffats dessa samtal har varit att elevhar spelet blivit nyare. På slutet är erna har bra koll på netikett och det World of Warcraft, CounterStri- var man vänder sig om man blir mobbad eller hotad på nätet. ke och Rockband som har spelats. Ungdomsverksamheten Säffle All tid har dock inte enbart äg-

KyrkLiv nr 1 2011  
KyrkLiv nr 1 2011  

Tidning för Säffle pastorat

Advertisement