Page 1

Portfolio

ANDERSINNO ohjelmistotalo | software house

Verkkopalvelut Web Services

Verkkokaupat E-Commerce

Mobiiliratkaisut Mobile Solutions

IT-asiantuntijapalvelut IT Consultancy Services


OHJELMISTOKEHITYS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUITA Software development and consultancy services Anders Inno Oy on vakaa ja vahvasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, jonka ydinosaamista ovat verkkopalvelut, verkkokaupat, mobiilijärjestelmät ja IT-asiantuntijapalvelut. Ohjelmistoalan ammattilaisten vuosien kokemukseen pohjautuva yrityksemme on nopeasti saavuttanut merkittävän aseman omalla markkinasegmentillään ja palvelumme ovat keränneet Suomessa kiitosta ja palkintoja. Yrityksellämme on toimipisteet Turussa, Helsingissä ja Tampereella.

MISSIO Tehtävänämme on tarjota asiakkaillemme

laadukkaita ja liiketoimintaa tehostavia verkkopohjaisia ITratkaisuja. Toimintamme perustuu asiakkaidemme kilpailukyvyn parantamiseen.

VISIO Olemme vahva ja vakaa kasvuyritys sekä sitoutunut kumppani asiakkaidemme tuotekehityksessä. Olemme luotettava verkkopalveluiden, verkkokauppojen, mobiiliratkaisujen ja asiantuntijapalveluiden toimittaja.

ARVOT Keskeiset arvomme ovat innovatiivisuus,

luotettavuus ja ketteryys. Toimimme läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa auttaaksemme heitä saavuttamaan merkittäviä kilpailuetuja omalla alallaan. Toimintamme tähtää asiakkaan tyytyväisyyden varmistamiseen. Panostamme myös vahvasti yrityksemme kasvuun ja kehittämiseen kohti uusia haasteita.

The vision of Anders Inno is to be an active, creative and flexible market leader within the software industry. We are exceptionally proud of our pioneering role in the development of web services – a role achieved through a consistent emphasis on innovativeness, responsibility and an approach that focuses on the needs of our clients. TOMI ALAPAATTIKOSKI CEO

Anders Inno Oy:n visio on olla aktiivinen, idearikas ja ketterä ohjelmistotoimittaja. Olemme ylpeitä verkkopalveluiden kehittämisessä edelläkävijän asemastamme, jonka olemme saavuttaneet innovatiivisuudella, luotettavuudella ja asiakasystävällisyydellä. TOMI ALAPAATTIKOSKI Toimitusjohtaja

MISSION Our mission is to provide high-quality online solutions that enhance the effectiveness of our clients while providing them with a competitive advantage within their sector.

VISION Since our incorporation in 2008, we have

experienced stable, consistent growth. Our key strength lies in our ability to engage, and to partner with our clients’ product development processes. We supply a range of e-commerce, web and mobile solutions with an unfaltering attention to detail and concern for our clients’ requirements and needs.

VALUES Our core values comprise of reliability, flexibility and our ability to innovate. We work in close cooperation with our clients helping them to achieve substantial and sustainable competitive advantages in their respective industries. Client satisfaction is paramount within all our services and solutions. We continue to make significant investments into the growth and development of our company, allowing us to embrace new challenges and to produce innovative and market leading solutions.

Anders Inno is an innovative and fast-growing Finnish software house, specializing in web services, e-commerce and mobile solutions. Building on years of professional experience in the technology sector, we have rapidly gained a considerable market share in Finland, where our award-winning products have received a wealth of positive feedback and recognition. Our headquarters are located in Turku with additional branches in Helsinki and Tampere.


Asiakkaan tarpeiden täydellinen huomioiminen yhdistettynä kokemukseemme verkkopohjaisten ratkaisujen toteuttamisesta takaa projektin onnistumisen. Tämän vuoksi otamme asiakkaidemme tarpeet ja ideat vakavasti ja käymme jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaan kanssa projektin aikana. JANNE TAMMI Järjestelmäarkkitehti

LAADUKKAITA LIIKETOIMINTAA TEHOSTAVIA RATKAISUJA Ohjelmistoalan yrityksenä tehtävänämme on tarjota asiakkaillamme laadukkaita ja liiketoimintaa tehostavia informaatioteknologian ratkaisuja. Ydinosaamisaluettamme ovat verkkokaupat, verkkopalvelut ja mobiilijärjestelmät. Anders Innolla on vahva osaaminen räätälöityjen verkkokaupparatkaisujen toimittajana. Meiltä löytyy tarvittava kokemus ja osaaminen niin menestyksekkään yritysten välisen b2b-kaupan kuin kuluttajakaupankin toteuttamiseen. Toteutamme yrityksille onnistuneet mobiiliratkaisut luotettavasti ja kilpailukykyiseen hintaan.

Konseptointi Concept

Projektinhallinta on jaettu viiteen vaiheeseen, joista muodostuu tuotekehityskumppanuuden sykli.

Kumppanuus Partnership

Suunnittelu Design

Our project management process has been divided into five phases. Together they constitute the product development partnership cycle. Testaus QA

Full attention to client needs, combined with a wealth of experience in the development and implementation of online solutions is key to the success of any project. For this reason, we take utmost care to accommodate client needs and ideas and engage in constant dialogue with our clients from inception through to the realisation of a project. JANNE TAMMI System Architect

Toteutus Development

COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH QUALITY ONLINE SOLUTIONS As a provider of software technology services our purpose is to offer high-quality ITsolutions that enhance business operations and respond to client-specific requirements. Our key expertise lies in e-commerce, web services and mobile solutions. At Anders Inno we pride ourselves in the provision of fully customisable e-commerce solutions. We have extensive experience in the development of successful business-tobusiness and business-to-consumer systems, as well as state of the art mobile solutions – all delivered reliably and at a highly competitive price. We offer an innovative range of web services that are widely recognised and awarded.

Sovellamme kehityksessä näitä menetelmiä In development we apply these methods


Projektinhallintamme lähtökohtia ovat ketterä kehitys, osaava organisaatio ja modernit työkalut. Asiakaslähtöinen toimintatapamme perustuu runsaalle kommunikaatiolle asiakkaan kanssa ja se mahdollistaa myös reaaliaikaisen kannattavuusseurannan. EERO LAAKSONEN Projektipäällikkö

VERKKOPALVELUT

WEB SERVICES

Haluatko luoda kokonaan uudenlaista liiketoimintaa? Onko yritykselläsi visio tulevaisuuden verkkopalvelusta mutta ei tarvittavaa teknologista osaamista sen toteuttamiseen? Haluatko luoda verkkoon aivan uudenlaisen yhteisöpalvelun? Kehitämme asiakkaillemme menestyviä verkkopohjaisia palveluita. Toteutamme asiakkaan tarpeisiin sopivimmat palvelut kustannustehokkaasti ja ammattitaitoisesti. Ota meihin yhteyttä, niin visioimasi palvelu on nopeasti verkossa.

Are you interested in a completely novel approach to online business? Does your company envision new web services but lacks the necessary technological know-how for their implementation? Do you want to create a social networking service unlike anything available? Contact us and your service will be available to the public in no time. We create successful online services expertly tailored to our clients’ needs – in a cost-efficient and professional manner.

Meillä on kokemusta menestyneiden ja palkittujen uudenlaisten verkkopalveluiden toteuttamisesta. Verkkopalveluiden toteutukseen kuuluu palvelun konseptointi, suunnittelu, toteutus ja testaus. Toteutus sisältää myös visuaalisen ilmeen suunnittelun. Palvelun kehittäminen aloitetaan aina asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden ja projektin läpivienti aikataulutetaan tarkasti. Tarvittaessa sitoudumme pitkäaikaisesti asiakkaamme verkkopalveluiden kehittämiseen.

We have many years of experience developing successful and innovative web services. Our projects span the entire development process from service design to planning, implementation (including graphic design) and testing. Our services are always centred on the specific requirements of our clients and their implementation is carefully scheduled. If required, we can commit to long-term product development partnerships with the client.

Mahdollisuus kokonaan uudenlaiseen liiketoimintaan Toteutamme ideastasi helppokäyttöisen ja suositun palvelun kustannustehokkaasti Kehitämme palvelun aina asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden Tarjoamme tuotteisiimme laadukkaan asiakaspalvelun Tähtäämme pitkäaikaiseen tuotekehityskumppanuuteen

Käyttämiämme teknologioita ovat mm. The technologies we use include

Unprecedented business opportunities We turn your idea into a user-friendly service Our services are developed around each client’s individual requirements High-quality customer service Possibility for long-term product development partnerships


YHTEISTYÖSSÄ In Co-operation with

VERKKOKAUPAT

E-COMMERCE

Meillä on vahva osaaminen räätälöityjen uuden sukupolven verkkoratkaisujen toimittajana. Verkkokauppamme ovat tehokkaita, luotettavia, helppokäyttöisiä ja graafisesti viimeisteltyjä. Toteutamme kilpailukykyiseen hintaan niin yritysten väliset b2bkaupat kuin kuluttajille suunnatut verkkokaupatkin. Verkkokauppaohjelmistossamme on valmiina laaja valikoima olennaisia ominaisuuksia ja asiakkaan toivomat räätälöinnit ja lisäosat toteutamme nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Anders Inno is highly experienced in the provision of innovative and customisable e-commerce solutions. Our e-commerce systems are efficient, reliable, user-friendly and graphically impressive. Both business-to-business and business-to-consumer systems are offered at competitive prices and benefit from an extensive range of features. Requested customisations and additional features are implemented quickly and cost-efficiently.

Kehittämämme verkkokauppajärjestelmä soveltuu erinomaisesti menestyvän b2b-kaupan rakentamiseen. Meillä on myös vankka kokemus myyntiä kasvattavien kuluttajakauppojen toteuttamisesta. Verkkokauppa on helposti integroitavissa yrityksen olemassa oleviin toiminnanohjausjärjestelmiin. Kaupan moottorina hyödynnämme ohjelmistoydintämme, jota käyttää jo yli 400 yritystä. Verkkokauppamme integroituu saumattomasti esimerkiksi Itellan ja Matkahuollon järjestelmiin, sosiaaliseen mediaan sekä erilaisiin hinta- ja kävijäseurantajärjestelmiin.

Our e-commerce system lends itself to the development of successful web-based business-to-business solutions, as well as business-to-consumer web stores to boost sales revenues. Our solutions are powered by our own e-commerce software engine, used by over 400 companies. The software can be effortlessly integrated with extant ERP systems and includes support for several external services, including Itella, Matkahuolto, social networking sites and various online statistics services. Customized to each client’s needs

Räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaan

Reliable and efficient

Luotettava ja tehokas

User interface designed with reference to the latest usability research

Käyttöliittymä suunniteltu viimeisimmän käytettävyystutkimuksen perusteella Laaja tuki ulkopuolisille järjestelmille kuten Itella, Matkahuolto, sosiaalisen median palvelut

Extensive support for external services such as Itella, Matkahuolto and social networking sites Possibility to integrate with existing ERP systems

In������������������������������������������������������� tegroitavissa yrityksen olemassa oleviin toiminnanohjausjärjestelmiin

Asiakkaamme Punomo on vuoden verkkokauppa 2011 Our client Punomo won E-commerce Site of the Year 2011


MOBIILIRATKAISUT

MOBILE SOLUTIONS

Älypuhelinten ja muiden mobiililaitteiden suosion räjähdysmäinen kasvu on luonut yrityksille uusia haasteita ja mahdollisuuksia uudenlaiseen liiketoimintaan. Teknologisen kehityksen painopiste on siirtymässä lopullisesti pöytäkoneista näppäriin mobiililaitteisiin. Oman markkina-alueen varmistaminen myös mobiilin puolella sujuu parhaiten, kun kumppanina on asiantunteva mobiiliratkaisujen toimittaja.

As the popularity of smart phones and other mobile devices has skyrocketed, companies face an entirely new set of opportunities and challenges. The emphasis of technological development is shifting from PCs to mobile devices and companies are increasingly concerned with securing market shares on mobile markets.

Anders Inno on luotettava, osaava ja hinnoiltaan kilpailukykyinen kumppani yrityksen mobiilitoimintojen kehityksessä. Meillä on alan viimeisin asiantuntemus ja vahva pyrkimys toimia teknologisen kehityksen aallonharjalla. Oli yrityksenne tavoite mobiilimarkkinoilla mikä tahansa, toteutamme siihen aina laadukkaimman mahdollisen ratkaisun. Mobiilivallankumous on vasta alkanut Uudet mobiililaitteet tarjoavat huikeita mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan Olemme luotettava ja asiantunteva mobiilipalveluiden toimittaja Toimimme teknologisen kehityksen aallonharjalla Toteutamme laadukkaat mobiilisovellukset ja pelit kilpailukykyiseen hintaan

Ohjelmistokehitystä useilla alustoilla Software development on several platform

We are a reliable, competent and competitively priced partner in the development of your company’s mobile operations. We are committed to cutting-edge performance and pride ourselves in having the latest know-how and expertise. Whatever your company’s requirements on the mobile markets, we will provide you with a high-quality solution. The mobile revolution has only just begun New mobile devices offer promising business opportunities We are a reliable and competent provider of mobile solutions We are committed to cutting-edge performance We build high-quality mobile applications and games at competitive prices


IT-ASIANTUNTIJAPALVELUT

IT CONSULTANCY SERVICES

Tarjoamme yhteistyökumppaneillemme laadukkaita informaatioteknologian asiantuntijapalveluita. Asiantuntijapalvelumme on suunnattu yrityksille ja organisaatioille, jotka ovat esimerkiksi uudistamassa IT-ratkaisujaan tehostaakseen liiketoimintaansa. Tarkoituksena on tarjota teknisen alan konsultaatiota, jolla vahvistetaan asiakkaan tekemistä investoinneista saatavaa hyötyä.

We provide our clients and partners with high-quality technology consultancy services. Our consultancy services are designed to support a wide range of technological processes and decisions – such as the renewal of a company’s IT solutions in order to enhance overall efficiency. Our goal is to offer technological consultation to maximise the benefits companies reap from their technological investments.

Asiantuntijapalvelumme koostuu teknisten määrittelyiden ja tarvekartoitusten tekemisestä sekä kokonaisvaltaisten räätälöityjen IT-ratkaisujen suunnittelusta, joilla tuetaan uusien teknologiaratkaisujen käyttöönottoa yrityksissä tai vastataan asiakkaan muihin teknologisiin erityistarpeisiin. Palvelumme on aina nopeaa, palveluhenkistä ja asiakkaan tarpeisiin joustavaa. IT-ratkaisujaan uudistaville yrityksille Mahdollisuus hyödyntää paremmin investointeja

Our consultancy services comprise the generation of technical specification and need charts, as well as the planning of comprehensive and customised IT services to support and ease the introduction of new technology solutions to the company. Our services are reliably fast, client-oriented and flexible.

Targeted for companies in the process of reshaping their IT solutions

Räätälöitävissä asiakkaan tarpeisiin

Allow our clients to maximise benefits from their investments

Määrittelyt, tarvekartoitukset ja kokonaisvaltaiset IT-ratkaisut

Customised to accommodate for specific client’s needs

Nopeaa, palveluhenkistä ja joustavaa

Technical specifications, need charts and comprehensive IT solutions Fast, client-oriented and flexible

Yhteistyössä seuraavien asiantuntijaorganisaatioiden kanssa In co-operation with the following organizations


OSAAMISEEMME LUOTTAVAT Our expertise is trusted by

SEKÄ YLI 400 MUUTA YRITYSTÄ JA ORGANISAATIOTA And over 400 other companies and organizations

Anders Innon pääkonttori sijaitsee Turussa, jonka lisäksi meillä on toimipisteet Helsingissä ja Tampereella.

Anders Inno’s headquarters are located in Turku with additional branches in Helsinki and Tampere.

PÄÄKONTTORI

TURUN TOIMISTO Turku Headquarters

HELSINGIN TOIMISTO Helsinki Office

TAMPEREEN TOIMISTO Tampere Office

Aurakatu 14 B 20100 Turku Finland

Mannerheimintie 12 B 00100 Helsinki Finland

Koskikatu 7 A 33100 Tampere Finland

Tel.: +358 (0)9 2516 6215

E-mail: info@andersinno.fi

Tuotemerkit ovat kolmansien osapuolten omistamia. All trademarks are the property of their respective owners.

Anders Inno Portfolio  

Lyhyt katsaus Anders Innon tarjontaan ja toimintatapoihin.

Advertisement