Page 1

IT-asiantuntijapalvelut

ANDERSINNO ohjelmistotalo | software house

IT-asiantuntijapalvelut


ASIANTUNTEMUSTA IT-RATKAISUJEN KEHITYKSEEN

Tarjoamme IT-asiantuntijapalveluita yrityksille ja muille organisaatioille. Asiantuntijapalveluiden kautta asiakkaamme voivat hyödyntää ohjelmistoalan asiantuntemustamme liiketoimintaa tehostavien IT-ratkaisujen kehityksessä. Periaatteemme on, että tekniikan tulee sekä helpottaa että tehostaa liiketoimintaa. Sähköistä liiketoimintaa tulee kehittää olennaisena osana organisaation muita keskeisiä tavoitteita. Onnistuneet teknologiaratkaisut tuovat usein mukanaan merkittäviä liiketoimintahyötyjä. Teknisten järjestelmien uudistukset voivat kaatua dramaattisiin virheisiin, jos toteutusta ei suunnitella tarpeeksi hyvin. Tästä aiheutuu uudistuksia toteuttavalle organisaatiolle paitsi ylimääräisiä kustannuksia myös vähemmän mairittelevaa julkisuutta. IT-ratkaisujen kehitys kannattaa tehdä huolella ja kerralla oikein. Tarjoamme ohjelmistoalan ammattilaisten konsultointipalvelut varmistavat, että tekniset ratkaisut toteutetaan aina järkevällä ja tehokkaalla tavalla. Laadukkaat asiantuntijapalvelumme takaavat, että organisaation IT-ratkaisut ovat ajantasaisia, luotettavia ja palvelevat liiketoiminnan muuttuvia tarpeita. Asiantuntijapalvelumme koostuvat kolmesta osa-alueesta: • (a) Suunnittelu ja määrittelypalvelut. Sis. organisaatioiden IT-ratkaisujen kehitykseen liittyvät tarvekartoitukset ja määrittelyt. • (b) Ohjelmointi- ja testauspalvelut. Sis. ohjelmointi-, integrointi- ja testauspalvelut. • (c) Teknologiapalvelut. Sis. Tukemiimme teknologioihin liittyvät konsultaatiot, koulutukset ja workshopit.

Tarjoamme asiantuntevaa konsultaatiota organisaation IT-ratkaisujen kehitykseen Varmistamme että tekniikka tukee organisaation keskeisiä tavoitteita Asiantuntijapalvelu varmistaa, että IT-projektit toteutetaan kerralla oikein Teemme tarvekartoituksia ja teknisiä määrittelyitä sekä ohjelmointitöitä Lisäksi koulutamme ja konsultoimme tukemamme teknologian käytössä

Asiantuntijapalveluiden osa-alueet

Suunnittelu- ja määrittelypalvelut sis. tarvekartoitukset ja määritykset

Ohjelmointi- ja testauspalvelut

sis. ohjelmointi-, integrointi ja testauspalvelut

Teknologiapalvelut

sis. konsultaatiot, koulutukset ja workshopit


VERKKOPALVELUSSA HUOMIOITAVAA Jokainen IT-alalla toimiva yritys joutuu määrittelemään kantansa pilvipalveluihin eli käyttäjälle näkymättömästi verkkoon hajautettuihin tietoteknisiin palveluihin. Paikallisesti tuotetuista palveluista ollaan siirtymässä nopeassa tahdissa dynaamisesti skaalautuviin virtuaalisiin palveluihin, joita voi käyttää erilaisilla päätelaitteilla ja käyttöjärjestelmillä. Palveluita ajaa pilveen verkkoteknologian kehitys sekä käsiteltävän tietomäärän jatkuva kasvu. Pilvipalveluiden suosio tulee räjähtämään mobiililaitteiden ja tablettien suosion kasvun myötä. Pilvipalveluissa IT-resursseihin ei suhtauduta omistettavina tuotteina vaan palveluina, joita käytetään tarpeen mukaan. Pilvijärjestelmien etuna ovat ohjelmistojen helppo päivittäminen, asennustarpeen poistuminen käyttäjiltä, edullisuus omistettujen tuotteiden hintaan nähden sekä universaali käytettävyys. Mahdollisina riskeinä voi pitää ainakin jatkuvaa riippuvuutta pilvipalvelun toimittavasta yrityksestä ja sen pitkän ajan toimintakyvystä. Anders Innolla on kattava kokemus menestyneiden Software as a Service (SaaS) -palveluiden kehittymisestä. Toteuttamamme Anders Manager® on suomalainen uuden sukupolven laskutusjärjestelmä, joka automatisoi yrityksen laskutusrutiinit. Kovaa vauhtia yleistyvä huippumoderni laskutusjärjestelmä toimii helppokäyttöisenä selaimella käytettävänä SaaSsovelluksena. Kokemuksemme pilvipalveluista takaa sen, että voimme tarjota asiakkaillemme asiantuntevaa konsultointia IT-ratkaisujen toteuttamisesta pilvessä. Varmistamme, että tarvepohjaisesti toteutetut pilvipalvelut alentavat kustannuksia ja parantavat yrityksen sisäisiä prosesseja sekä palveluiden tarjoamisesta asiakkaille. Ohjelmistoalan ammattilaisina konsulttimme näkevät hypen ja katteettomien lupausten lävitse ja voivat näin auttaa organisaatiota rakentamaan pilvipalvelunsa vankalle ja turvalliselle pohjalle.

Pilvipalvelut luovat uusia liiketoimintamalleja Pilvessä IT-resursseihin ei suhtauduta tuotteina vaan palveluina, joita käytetään tarpeen mukaan Meillä on kokemusta menestyneiden SaaS-palveluiden kehittämisestä Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntevaa konsultointia pilvipalveluiden toteuttamiseen Näemme hypen lävitse ja autamme organisaatioita rakentamaan pilvipalvelunsa vankalle pohjalle


RIKKAAT WEB-SOVELLUKSET Yritysten sisäiset järjestelmät ja asiakkaille tarjottavat sähköiset asiointiliittymät paranevat jatkuvasti. Viimeisen vuosikymmenen aikana selainpohjaisiin palveluihin on kehitetty monia uusia tekniikoita, jotka ovat nostaneet palveluiden käyttökokemuksen uudelle tasolle. Näillä tekniikoilla toteutettuja selainpohjaisia palveluita kutsutaan rikkaiksi web-sovelluksiksi (Rich Internet Applications). Selaimella käytettävät sovellukset ovat laajentuneet ja monipuolistuneet muutamien vuosien aikana. Selain ei enää ole staattisen web-sisällön selaamisen työkalu vaan se on rajapinta mitä monipuolisimpiin sovelluksiin. Samalla käyttäjien vaatimukset web-sovelluksia kohtaan ovat kasvaneet. Käyttäjät odottavat käyttämiltään verkkosovelluksilta korkealaatuista käytettävyyttä, tietoturvallista käyttöympäristöä, lyhyitä vasteaikoja ja yhtenäistä ulkoasua. Samalla lähestymistapa sisällön tuottamiseen ja jakeluun on muuttumassa yhä sosiaalisemmaksi ja avoimemmaksi. Harva yritys osaa hyödyntää viimeisintä verkkoteknologiaa. Uuden sukupolven verkkopohjaiset IT-ratkaisut tarjoavat kuitenkin hyviä mahdollisuuksia työn tehokkuuden ja käyttäjien tyytyväisyyden parantamiseen. Kokemuksemme rikkaiden Web-sovellusten kehittämisestä mahdollistaa korkeatasoisen ja käytännönläheisen konsultoinnin Web 2.0 -teknologioihin perustuvien IT-ratkaisujen kartoituksessa ja toteuttamisessa.

Selainpohjaiset palvelut ovat kehittyneet ja monipuolistuneet merkittävästi Selain ei ole enää pelkkä selailun työkalu, vaan rajapinta monipuolisiin sovelluksiin Verkkopohjaiset palvelut tehostavat sisäisiä prosesseja ja lisäävät asiakastyytyväisyyttä Tarjoamme korkeatasoista ja käytännönläheistä konsultointia uusien web-teknologioiden käytösssä

Asiantuntijapalveluidemme ensisijainen lähtökohta on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn IT-resursseihin tekemistään investoinneista. Varmistamme parhaamme mukaan, että tekniset ratkaisut tehdään tehokkaasti ja järkevällä tavalla, ja että kokonaisuudesta tulee mahdollisimman toimiva. AARNI KOSKELA Kehitysjohtaja


SOSIAALINEN MEDIA Yritykset eivät ole hyödyntäneet riittävästi sosiaalista mediaa, joka nähdään edelleen monissa yrityksissä enimmäkseen henkilökohtaiseen elämään kuuluvana asiana. Kyse on kuitenkin laajemmasta ajattelutapojen ja yrityskulttuurin murroksesta – uudenlaisesta avoimuudesta ja keskustelevuudesta. Sosiaalisen medianpalvelut ja työkalut (yhteisöpalvelut, blogit, wikit) ovat antaneet yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia asiakasviestintään ja yrityksen sisäisten prosessien kehittämiseen. Organisaatioiden tiedotus on perinteisesti toiminut yksisuuntaisesti organisaation huipulta alas käyttäjille. Keskustelua ei ole käyty. Tämä lähtökohta on muuttunut radikaalisti sosiaalisen median suosion kasvun myötä. Sosiaalisessa mediassa viestit kulkevat moneen suuntaan, eikä ilman keskustelevaa asennetta voi pärjätä. On selvää, että sosiaalinen media avaa enemmän mahdollisuuksia kuin sulkee. Keskusteluun osallistumalla organisaatiolla on mahdollisuus tavoittaa valtava määrä kuulijoita ja nostaa itsensä asemaan, jossa kuulijat luottavat puhujaan. Näkyvyys sosiaalisessa mediassa johtaa parhaimmillaan siihen, että kuulijat alkavat levittää omatoimisesta yrityksen viestiä eteenpäin. Kuvatunkaltainen ihannetilanne edellyttää, että organisaation viesti on kuulemisen arvoinen ja sulavasti sisällytetty osaksi sosiaalista mediaa. Osaamisemme sosiaalisen median kentältä on erittäin vahvaa. Osaamme hyödyntää uusimpia teknologioita ja menetelmiä tehdäksemme toteuttamistamme järjestelmistä sosiaalisia, vuorovaikutteisia ja monimediaisia. Tunnemme suosituimmat sosiaalisen median palvelut ja tiedämme kuinka hyödyntää niitä mahdollisimman monipuolisesti. Asiantuntemuksemme antaa meille erinomaiset lähtökohdat tarjota sosiaalisen median konsultointipalveluita organisaatioille, jotka haluavat varmistaa, että heidän IT-ratkaisunsa sulautuvat saumattomasti osaksi sosiaalista mediaa.

Sosiaalinen media merkitsee yrityskulttuurin muutosta Avoimuus ja keskustelevuus korostuvat ylhäältä alaspäin tiedottamisen sijaan Nykyaikainen yritys toimii sujuvasti sosiaalisessa mediassa. Sosiaaliseen mediaan osallistuminen edellyttää oikeita teknisiä ratkaisuja Varmistamme, että asiakkaamme IT-ratkaisut integroituvat tehokkaasti osaksi sosiaalista mediaa


SÄHKÖISEN KAUPAN ASIANTUNTIJAPALVELUT Tehokkaan ja menestyvän verkkokaupan toteuttaminen vaatii päämäärätietoisuutta, teknistä osaamista ja asiantuntemusta sähköisestä kaupasta. Tarjoamme asiakkaillemme kaiken tämän. Monipuolinen kokemuksemme verkkokauppojen toteuttamisesta ja asiakaskäyttäytymisen tutkimisesta takaa sen, että tiedämme miten järjestelmäarkkitehtuuri rakennetaan toimivaksi ja ostokokemus asiakasta miellyttäväksi ja intuitiiviseksi. Verkkokaupan asiantuntijapalvelumme on suunnattu yrityksille ja organisaatioille, jotka ovat avaamassa uutta verkkokauppaa. Tarjoamme laadukasta verkkokauppa-alan konsultaatiota, jolla vahvistetaan asiakkaan tekemistä investoinneista saatavaa hyötyä. Palvelumme on aina nopeaa, palveluhenkistä ja asiakkaan tarpeisiin joustavaa. Yhteystyössä asiakkaan kanssa valitsemme oikeat työkalut ja toimintamallit myynnin kasvattamiseksi ja asiakaskunnan lojaliteetin vahvistamiseksi. Hakukoneoptimoinnin avulla sivulle saadaan lisää tunnettuutta ja uusia kävijöitä. Panostamalla positiiviseen käyttökokemukseen ostajat saadaan palaamaan kauppaan yhä uudestaan. Osana kaupan näkyvyyttä varmistamme, että verkkokauppa sulautuu mahdollisimman hyvin sosiaalisen median palveluiden kuten Facebookin ja Google+:n osaksi.

Tarjoamme asiakkaillemme avaimet tehokkaaseen ja menestyvään verkkokauppaan Tiedämme, miten verkkokaupan arkkitehtuuri suunnitellaan toimivaksi ja ostokokemus miellyttäväksi Vahivstamme tehdyistä investoinneista saatavaa hyötyä Varmistamme, että verkkokauppa sulautuu tehokkaasti osaksi sosiaalista mediaa

HIOTTUA KÄYTETTÄVYYTTÄ VERKKOKAUPPAAN Verkkokaupan käytettävyys ei ole pelkästään teoreettinen tai tyylillinen kysymys. Jos asiakas ei löydä kaupasta halumaansa tuotetta tai ei osaa ostaa sitä, kauppias menettää rahaa. Oli kyse mistä tahansa ohjelmasta, käytettävyys lisää asioiden sujuvuutta ja pienentää kuluja. Virtaviivaistettu käyttöliittymä ohjaa käyttäjän oikeisiin valintoihin ja mahdollistaa sivuston ymmärtämisen ilman turhaa miettimistä. Ihannetilanteessa sivusto yhdistää puoleensavetävän ulkoasun ja toimivan käytettävyyden. Tarjoamme sähköisen kaupan asiantuntijapalveluidemme osana konsultaatiota verkkokaupan käytettävyyden parantamiseen ja visuaalisen ilmeen uudistamiseen. Olemme toteuttaneet suuren määrän onnistuneita verkkosivustoprojekteja sekä verkkokaupparatkaisuja asiakkaillemme. Projektien aikana kokemuksemme on karttunut, toimintamallimme ovat hioutuneet ja hyvän suunnittelun ideamme kirkastuneet. Asiantuntemuksemme perustuu paitsi käytännön kokemukseen ohjelmistokehityksestä myös viimeisimpään kansainväliseen käytettävyystutkimukseen, josta olemme suodattaneet muutamia keskeisiä oivalluksia ja käytettävyyden viisauksia, joihin uskomme itsekin vankasti. Tiedämme, miten onnistunut verkkokauppa toteutetaan.


KUMPPANINA MOBIILIMAAILMASSA Kehittyneet älypuhelimet, tabletit ja muut mobiililaitteet muuttavat yritysten ja kuluttajien tapaa toimia. Uusien mobiililaitteiden muodostama ekosysteemi luo yrityksille mahdollisuuksia uudenlaiseen liiketoimintaan. Samalla se asettaa uusia haasteita, joihin yritysten pitää pystyä vastaamaan. Oman markkina-alueen varmistaminen nopeasti muuttuvassa mobiilimaailmassa sujuu parhaiten, kun kumppanina on mobiilisovelluksiin- ja sivustoihin erikoistunut asiantuntija. Tarjoamme mobiilimaailman asiantuntemuksemme ja viimeisimmän teknisen tiedon asiakkaamme käytettäviksi konsultointiprojekteissamme. Mobiililaitteiden suosion kasvussa on kyse painopisteen muutoksesta teknologisessa kehityksessä: tutkimusyhtiö Gartnerin mukaan älypuhelimia myydään jo vuonna 2011 enemmän kuin PC-koneita. Mobiililaitteiden myyntitulojen ennustetaan nousevan yli biljoonaan dollariin vuonna 2012. Varovaisten arvioiden mukaan älypuhelinten myynti ylittää miljardin rajan vuoteen 2015 mennessä. Tulevina vuosina mobiiliteknologia tulee todennäköisesti olemaan merkittävä kansainvälinen innovaatiota ja talouskasvua edistävä tekijä. Vuoden 2011 aikana myydyissä mobiililaitteissa 85 prosentissa on nettiselain. Tämä tarkoittaa, että B2C-mobiilisovellusten pitäisi viimeistään nyt kuulua jokaisen yhtiön kuluttajatarjontaan. Mobiilikäyttöön suunnatut web-teknologiat kehittyneet tasolla, jossa kuluttajille pystytään tarjoamaan uusiin liiketoimintamalleihin perustuvia kehittyneitä palveluita. Asiantuntijapalvelumme tukevat uusien mobiiliratkaisujen käyttöönottoa yrityksissä tai organisaatioissa ja tarjoavat alan konsultaatiota, jolla vahvistetaan asiakkaan tekemistä investoinneista saatavaa hyötyä.

Uudet mobiililaitteet ja tabletit muuttuvat kuluttajien tapaa toimia Mobiililaitteiden ekosysteemi luo mahdollisuuksia uudenlaiseen liiketoimintaan Mobiilisovellusten ja sivustojen pitäisi kuulua jokaisen yhtiön kuluttajatarjontaan Markkina-alueen varmistaminen mobiilimaailmassa vaatii asiantuntemusta ja ammattitaitoa Asiantuntijamme tukevat mobiiliratkaisujen käyttöönottoa ja suunnittelua organisaatioissa


Anders Innon pääkonttori sijaitsee Turussa, jonka lisäksi meillä on toimipisteet Helsingissä ja Tampereella. PÄÄKONTTORI

TURUN TOIMISTO

HELSINGIN TOIMISTO

TAMPEREEN TOIMISTO

Aurakatu 14 B 20100 Turku Finland

Mannerheimintie 12 B 00100 Helsinki Finland

Koskikatu 7 A 33100 Tampere Finland

Tel.: +358 (0)9 2516 6215

E-mail: info@andersinno.fi

Tuotemerkit ovat kolmansien osapuolten omistamia. All trademarks are the property of their respective owners.

Anders Inno: IT-asiantuntijapalvelut  

Tarjoamme IT-asiantuntijapalveluita yrityksille ja muille organisaatioille. Asiantuntijapalveluiden kautta asiakkaamme voivat hyödyntää ohje...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you