Page 1

R A G N I N 3 D 1 0 L I B EN 2 T U ST HÖ

Första kursstart

4/9

14 utbildningar som rustar församlingen att möta framtiden. Under hösten 2013 erbjuder Aktör för välfärd 14 utbildningar på mellan en och tio dagar helt utan kostnad för församlingen. De riktar sig till allt från husmödrar och vaktmästare till kyrkoherdar och pedagoger, ja till alla som vill vara med och möta framtiden med tillförsikt. De handlar om att leda frivilliga, att utveckla nya projekt och verksamheter, att konkurrera om upphandlingar, handleda nya medarbetare och mycket annat. Välkommen med din anmälan. OBS! Några utbildningar startar i början av höstterminen och har anmälningsdatum innan midsommar.


UTBILDNINGAR ht 2013

Här är en översikt av utbildnignarna inom Aktör för välfärd hösten 2013. Anmälan görs på stiftets sida för kursanmälningar. http://svenskakyrkan.se/vasterasstift/app/kurser/. Här finns också mer information om utbildningarna. 1. Intraprenörsutbildning Roslagen 4-6 september samt Stiftsgården i Rättvik 19-20 november

uFör vem? Anställda som vill vara med och utveckla en ny verksamhet av praktisk art, med utgångspunkt från den egna kompetensen och/eller yrkesrollen, t ex husmödrar, vaktmästare, barnledare, musiker etc.

2. Projektledarutbildning Finnåkers kursgård 9-10/9, 30/9-1/10, 25-26/11 november + mellansamlingar

uFör vem? Anställda som behöver teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna ta en ledande roll när det gäller att utveckla och leda nya projekt och verksamheter inom församlingens ram.

3. Handledarutbildning Finnåkers kursgård 10 september, 15 oktober samt 26 november

uFör vem? Anställda som kan komma att handleda t ex praktikanter, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa.

4. Bemötande och samtalsmetodik Kurs 1: 25 september, S:t Persgården i Leksand 5. Bemötande och samtalsmetodik Kurs 2: 26 september, Församlingshemmet i Lindesberg

uFör vem? Det här är en orienterande kurs som passar alla i församlingstjänst.

6. Att leda ideella Kurs 1: 25 september, Andreasgården i Mora 7. Att leda ideella Kurs 2: 25 september, Mikaelsgården i Sala

uFör vem? Alla som leder ideella medarbetare eller vill utveckla de frivilligas plats i församlingen.

8. Upphandling och anbudsförfarande 9 oktober, församlingshemmet i Avesta

uFör vem? Ekonomer, kamrerer, kyrkoherdar, administratörer, diakoner.

9. Social ekonomi i församlingens regi: företagsformer och extern finansiering 15/10 Ludvika

uFör vem? Alla församlingar som funderar på att starta nya verksamheter.

10. Ledarskap i förändring för arbetsledare 15-16 oktober, Finnåkers kursgård

uFör vem? Mellanchefer, arbetsledare, distriktsledare, verksamhetsledare.

11. Ledarskap i förändring för kyrkoherdar 19-20 november, Stiftsgården i Rättvik

uFör vem? Kyrkoherdar

12. Framgångsrik marknadsföring Kurs 1: 20 november, Västerås

uFör vem? Chefer, verksamhetsledare, projektledare, entreprenörer, övriga intresserade

13. Framgångsrik marknadsföring Kurs 2: 21 november stiftssamling för informatörer, Västerås

uFör vem? Informatörer, informationssekreterare, administratörer med informationsansvar

14. Social redovisning 7 november, Kyrkbacksgården i Västerås

uFör vem? Kyrkoherdar, ekonomer, kamrerer, kanslichefer, diakoner m fl

Kontakt Västerås stift: Lotta Lundberg-Ericssson tel arb. 021-17 85 49, mobil. 070-378 61 81 e-post: lotta.lundberg-ericsson@svenskakyrkan.se Anders Hagman 021-17 85 38, anders.hagman@svenskakyrkan.se

OBS Förtroendevalda kan få delta i endagarskurserna i mån av plats. Församlingen står dock för mat- och resekostnad för dessa.

Kursöversikt aktör för välfärd ht 2013 1 1  
Advertisement