Issuu on Google+

Välkommen till stiftsmöte i Avesta fredagen den 5 september. Stiftsmötet är ”vi tillsammans”, anställda, förtroendevalda och frivilliga. Vi vill lyfta fram den inneboende kraft vi tillsammans utgör. Visionen är att skapa en mötesplats för lokalt engagemang där vi lär av varandra och skapar nya kontakter genom seminarier, utställningar, föredrag, mingel och världens största fredagsmys. På hemsidan för stiftmötet hittar du fortlöpande mer information om utställare som tillkommer, programmet och gäster. Vi lägger också ut en hel del praktiskt både för dig som utställare och till besökare.

Kontakt stiftsmötet 2014 Hemsida

Foto: Anders Hagman

Tema: Kyrkans roll i samhället

Eva Steen, Anna Andersson och Anki Pettersson från Linde bergslagsförsamling framför församlingsbutiken S:t Mary.

Inbjudan: Ställ ut på stiftsmötet! Visa upp din församling!

internwww.svenskakyrkan.se/vasterasstift/stiftsmote

Allmänna frågor

Hans Degréus tel. 021-17 85 24 e-post. hans.degreus@svenskakyrkan.se

För utställare

Daniel Söderberg tel. 021-17 85 33 e-post: daniel.o.soderberg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vasterasstift


Var med och ställ ut på Stiftsmötet i Avesta den 5 september Höstens stiftsmöte Till verket har temat Kyrkans roll i samhället. En viktig utgångspunkt är de teman, projekt och idéer som kommit fram genom Aktör för välfärd. Sådant som gäller socialt engagemang och diakoni. Men stiftsdagen är bredare än så. Den vill spegla allt det goda, utåtriktade arbete församlingarna genomför på egen hand eller i samverkan med andra aktörer.

Fakta mässa i Kopparhallen Kopparhallen är det gamla tunnplåtverket i Avestas gamla industrimiljö. Numer är det en idrottshall med den gamla traversen i taket. Här erbjuder vi utställningsplats under stiftsmötet. För utställare gäller: Det kommer att finnas tre olika monterstorlekar. 2x2 meter, 4x2 meter och 6x2 meter.

Nu vill vi bjuda in er att vara med på mässan som utställare. Ta chansen att sprida era goda idéer och exempel till anställda, förtroendevalda och frivilliga. Det kan handla om familjecentralen, ungdomsgården, skolprojektet, församlingens butik, industriprästens arbete, förskolan, pilgrimsarbetet, syföreningen, secondhand-butiken, sjukhuskyrkans arbete och dussintals andra saker.

Utställningsplatserna skiljs åt av mellanväggar som kan användas för att sätta upp material. Utställningsplatsen ska vara bemannad från kl. 9.30-18.

Liten föreläsningssal med plats för 40 personer

Alla utställningsplatser har el och belysning. Anmälan gör du via hemsidan för stiftsmötet: internwww.svenskakyrkan.se/vasterasstift/ stiftsmote Sista anmälningsdag 10 juni.

Kanske finns det också nya grepp inom konfirmandarbetet att berätta om, en gudstjänstsatsning som varit lyckad eller en församlingstidning som når ut på ett bra sätt?

Utställningarna kan sättas upp torsdagen den 4 september kl. 14-18 eller om man hinner kl. 8-9 fredagen den 5 september. Alla utställningar ska vara uppsatta och klara kl. 9.00 den 5 sep-tember.

Vi kommer också att bjuda in ideella föreningar, sociala företag och offentliga aktörer att vara med på stiftsdagens mässdel. Visionen är att skapa en mötesplats för lokalt engagemang där vi lär av varandra och skapar nya kontakter.

Läktare med plats för 300 personer

Ett myller av idéer Vi fyller Kopparhallen med ett myller av idéer för framtidens kyrka. Stora eller små idéer spelar ingen roll, alla är välkomna.

Utställarplats i olika storlekar 4-16 kvm

Plats på golvet för 300 personer

Utställningsplatsen får inte plockas ner före kl. 18.00 fredagen den 5 september. Att ställa ut på stiftsmötet är kostnadsfritt för församlingar, sociala företag, ideella organisationer och offentliga myndigheter.

Illustrationer. Åke Paulsson

Daniel, monteransvarig!

Cafeteria med möjlighet till förfriskningar

Daniel Söderberg är vår monteransvarige. Har du funderingar kring att vara utställare på stiftsmötet eller vill ha någon att bolla dina idéer med så kontakta Daniel så hjälper han dig tillrätta. Tel. 021-17 85 33 eller e-post daniel.o.soderberg@svenskakyrkan.se


Inbjudan till att vara utställare på stiftsmötet (3)