Page 1


Danmark 2030 © Lene Andersen 2013 www.danmark2030.dk Udgivet af Det Andersenske Forlag Hammerensgade 1, 2. sal - DK - 1267 København K www.andersenske.dk / www.andersenske.com Grafisk tilrettelæggelse: Henrik Steen. Bogen er sat med Minion Pro Trykt hos AKA Print 1. udgave, 1. oplag. Printed in Denmark 2013 ISBN 978-87-92240-46-0 Kopiering af denne bog må kun finde sted på institutioner og virk­som­heder, der har indgået aftale med COPY-DAN, men kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Institutioner og virksomheder, der ikke har indgået aftale med COPYDAN, skal ved ønske om kopie­ring henvende sig til forlaget.


Forord Dette er en bog om håb, muligheder og inspiration. Håbet om en bedre fremtid, mulighederne for at skabe den, og inspiration til, hvordan vi kan gå i gang.   Danmark og resten af Norden har nogle helt unikke forudsætninger for ikke blot at klare sig gennem krisen, men også for at gå i spidsen for en global udvikling, som styrker demokrati, personlig frihed, fællesskab, bæredygtig udvikling og stabil økonomi, både globalt og lokalt.   For at det kan lade sig gøre, er vi imidlertid nødt til at tænke større, end vi er vant til i Danmark, og vi er nødt til at have en national og nordisk samtale om, hvordan Danmark, Norden og verden skal se ud i fx 2030 og frem. Der er så meget vi kan, og vi har så mange muligheder!   Der er dog ikke mange af disse muligheder, som vil lykkes af sig selv. De handler om valg, politiske, samfundsmæssige og personlige valg. Vi er nødt til at vælge, hvordan Norden skal være i fremtiden, og vi er nødt til at vælge, hvad Danmarks og Nordens rolle skal være internationalt. Hvis vi ikke selv vælger det og arbejder for det, som individer og som nation og sammen med vores nabolande og de øvrige medlemmer af EU, så er der nogle andre, der ’vælger’ det for os.


Ikke fordi der sidder nogen og fantaserer om, hvordan fx Danmarks eller Nordens skæbne skal være, men fordi de globale, økonomiske systemer er så store, at små lande som Island, Norge, Finland, Danmark og selv Sverige meget hurtigt kan miste deres reelle uafhængighed. – Og det vil nogen så sige, at nogle af os reelt allerede har gjort på grund af vores medlemskab af EU. Det er muligt. But ya ain’t seen nothin’ yet…   Som de fleste generationer i Vesten før os lever vi i en tid, hvor udviklingen går hurtigere end nogensinde før. Denne gang gælder det blot hele kloden på en gang, og det er speedet helt ufatteligt op på grund af de elektroniske muligheder. Der er især på fire områder, hvor forandringerne er radikale: 1. Vi går fra menneskekontrolleret teknologi til teknologier, der kan træffe beslutninger selv. 2. Vi går fra at have én virkelighed med konsekvenser for vores hverdag til at have to: både den fysiske verden og cyberspace, og problemet er, at vi slet, slet ikke har fået den lovgivning på plads, der skal sikre vores personlige friheds- og lighedsrettigheder i cyberspace. 3. Vi går fra en forbrugsøkonomi til en bæredygtig økonomi – og hvis vi ikke gør, så kollapser hele lortet! (For nu at sige det ret direkte.) 4. Nationalstaternes grænser findes stadig formelt, men i praksis er de væk: penge, information og til dels mennesker, arbejde og varer kan bevæge sig frit. Hver enkelt dansker, svensker, nordmand, islænding og finne og alle andre skal forstå sig selv som arbejdstager på et globalt arbejdsmarked med 7 milliarder ”landsmænd”, der konkurrerer om de samme jobs. Den danske nation skal forstå sig selv som en by i verden, det dan4


ske Folketing et byråd. Den danske statsminister er en borgmester i verden. – Og det samme gælder i Island, Norge, Finland og Sverige. Samt i USA og Kina, for den sags skyld. I den forbindelse er der i globalt perspektiv to gode nyheder: Den ene er, at menneskeheden har viden, muligheder og teknologier, som faktisk kan løse vores problemer! Det er udelukkende politiske valg, der forhindrer os i at gøre det. Den anden er, at langt størstedelen af de problemer, vi står over for, er menneskeskabte; de fleste af vores nuværende problemer var engang løsningen på et andet problem. Det betyder, at vi rent faktisk kan gøre noget ved dem.   Eller sagt med andre ord: Vi tilhører generationen, der under alle omstændigheder kommer til at definere planetens fremtid. Det er vores valg, der afgør, om det kommer til at gå godt og grønt.   I dansk og nordisk perspektiv er der også gode nyheder: Danmark og resten af Norden har nemlig nogle helt unikke forudsætninger for at bidrage til hele klodens velbefindende. Og: vi har noget, som de fleste andre gerne vil have! Det er økologisk bæredygtigt, del-elementerne er allerede opfundet, det ville få masser af mennesker i arbejde, og det burde oven i købet kunne sælges på det globale marked; nu skal det bare kombineres. – Vi kigger på det i sidste kapitel.   Der er altså ingen undskyldning for, at vi; Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark; svenskerne, nordmændene, finnerne, islændingene, danskerne og alle dem, der bor her i kortere eller længere tid, ikke engagerer os og yder vores til, at samtlige 7 milliarder mennesker får det bedre. Det er i øvrigt det eneste, der i længden vil gavne os selv. 5


Fra omkring år 2000 og frem til 2009 skrev og udgav jeg nogle bøger, der hedder Baade-Og. Det tog ti års fuldtidsarbejde at skrive værket, og i alt er det fem bøger og cirka 2.300 sider om fortid, nutid og fremtid. Det er det, jeg nu forsøger at koge ned til 250 sider. Derfor er meget naturligvis udeladt, og ting, som fortjener langt større uddybning, er alligevel gjort ultrakort. Jeg har også valgt at droppe kildehenvisningerne i bogen, men der er en linksamling på sitet danmark2030.dk. Hvis man gerne vil have yderligere dokumentation eller dybere forklaringer, må jeg derfor henvise til nettet, til Baade-Og eller til den faglitteratur, der findes på nogle af bogens områder. Bogen består af fire dele:   Først skal vi på besøg i 2030. Firmaet Go GlobalTM har langt om længe sat Danmark på verdenskortet. Derfor har du nu mulighed for at søge om medlemskab, så du kan bo i en af deres lejligheder. Første del af bogen er ganske enkelt Go GlobalTM’s salgsbrochure 2030. – Og det skal for god ordens skyld siges, at denne lille leg med fremtidens virkelighed ikke har noget at gøre med Udenrigsministeriets goglobal.dk, der hjælper danske virksomheder til udlandet.   I anden del vil jeg fortælle, hvad jeg baserer mine forudsigelser om fremtiden på. Et koncept som fx Go GlobalTM er ikke bare fri fantasi over et tema. Det bygger på nogle identificerbare mønstre i udviklingen, mønstre som er stabile over tid. Fordi de er stabile, kan man også bruge dem til at sige noget om fremtiden med. Bl.a. brugte jeg et par af dem til at forudsige finanskrisen og den nuværende turbulens så tidligt som i 2001. Anden del af bogen handler om disse stabile megamønstre.   I tredje del vil jeg tegne et billede af, hvordan verden 6


kommer til at se ud i 2030, hvis vi ikke begynder at træffe nogle langsigtede og langt klogere politiske beslutninger meget, meget hurtigt. Hvis vi lader verden løbe omkring hjørner med os, med andre ord, hvad sker der så?   Til sidst vil jeg komme med nogle bud på, hvordan vi i Norden kan skabe en række bæredygtige arbejdspladser og en grøn økonomi, som ikke kan kopieres af andre lande, men som både kan bidrage til en bedre verden globalt, og som kan løfte os ud af den økonomiske krise og sikre vores fortsatte velstand. Ikke nødvendigvis velfærd i ordets nuværende betydning, men så i en ny form.   Det interessante ved Danmark er, at vi har skabt vores nuværende velstand hovedsagligt baseret på menneskeligt råstof, gode idéer og samarbejde, og det kan vi gøre igen! Men vi skal ikke gøre det alene denne gang. Vi skal tænke større.   Danmark skal med andre ord droppe idéen om konkurrencestaten, i stedet skal vi være en samarbejdsstat, og så skal de nordiske lande knyttes langt tættere sammen, måske endda i en forbundsstat eller en Nordisk Union.   Det interessante ved Norden er, at vi både ligner hinanden og samtidig har nogle væsentlige forskelle. Det er de forskelle, som kan skabe en synergi, som kan gøre en forskel i fremtiden. Både for os selv og for verden – en verden, som i øvrigt opfatter alle fem lande som ’Scandinavia’, og som ikke kan se forskel på os. Nu skal vi bare udnytte det.   Men først: Af sted til 2030! Lene Andersen København / Stockholm, 2013

7

Danmark 2030 forord  

Hvordan kommer Danmark ud af krisen? Og er dét nok? Burde vi ikke gøre verden til et bedre sted, når vi alligevel er i gang?

Danmark 2030 forord  

Hvordan kommer Danmark ud af krisen? Og er dét nok? Burde vi ikke gøre verden til et bedre sted, når vi alligevel er i gang?

Advertisement