Page 1

Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

August 2013

Immaterialret Det nyeste inden for immaterial- og markedsføringsret

Markedsføring

Forbrugerombudsmanden reviderer retningslinjerne for prismarkedsføring Den 1. juli 2013 trådte Forbrugerombudsmandens reviderede retningslinjer for prismarkedsføring i kraft. Nedenfor gives et kort overblik over de væsentligste ændringer. Fremtidige priser Nogle erhvervsdrivende anvender udsagn om, hvad en vare vil komme til at koste i fremtiden, for at skabe incitament hos forbrugerne til at købe varen nu fremfor senere. Sådanne udsagn har ikke tidligere været omfattet af retningslinjerne, men af de reviderede retningslinjer fremgår det nu klart, at Forbrugerombudsmanden vil anse det for at være vildledende markedsføring, hvis en vare reelt

ikke ender med at få den fremtidige pris, som det i markedsføringen er oplyst, at den vil få. Det er dog muligt for den erhvervsdrivende ikke efterfølgende at sætte prisen til det oplyste, hvis årsagen hertil er udefrakommende omstændigheder, som den erhvervsdrivende ikke med rimelighed kunne forudse på tidspunktet for markedsføringen. Prisgaranti Der er med de reviderede retningslinjer indført regler for brug af udtrykket ”prisgaranti”. For fremtiden vil det blive anset for at være vildledende, hvis en forretningsdrivende markedsfører sig med at yde ”prisgaranti”, såfremt prisgarantien ikke kan


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

gøres gældende efter købet af en vare. ”Gratis” Forbrugerombudsmanden har revideret retningslinjerne for brug af udtrykket ”gratis” i markedsføring. Det fremgår nu af retningslinjerne, at det vil blive anset for vildledende, såfremt det i en markedsføring oplyses, at man får noget ”gratis”,

August 2013

hvis den erhvervsdrivende har forsøgt at dække udgifterne til det ”gratis” medfølgende produkt ved at sænke kvaliteten eller hæve prisen på det produkt, der købes, for at opnå det gratis produkt. Det vil tillige blive anset for vildledende, hvis en del af en pakke betegnes som ”gratis”, hvis prisen på denne del er indregnet i prisen på pakken.

Immaterielle rettigheder

Indien tiltræder Madridprotokollen Den 8. juli 2013 indtræder Indien i det internationale varemærkeregistreringssystem ”Madridprotokollen”. Dette betyder, at det bliver nemmere og billigere at registrere varemærker i Indien end tidligere.

Overvejer du at ekspandere til det indiske marked, kan du med fordel kontakte Andersen Partners for at drøfte, hvilke muligheder du har for at registrere dine varemærker i Indien efter Indiens indtrædelse i det internationale varemærkeregistreringssystem.

Immaterielle rettigheder

Foreningers brug af byvåben Det har længe været almindeligt for mange lokalforeninger og klubber at inkorporere byvåbnet for den kommune, de er hjemmehørende i, i deres forenings- og klublogo. Imidlertid har nogle kommuner besluttet sig for, at de ikke anser dette for lovligt og derfor vil kræve, at foreningerne og klubberne skal søge om tilladelse til at anvende byvåbnet. Dette rejser en række interessante immaterialretlige problemstillinger, i og med at mange af lokalforeningerne og klubberne har anvendt byvåbnene i deres logoer i mange år og det derfor ikke kan

udelukkes, at kommunerne har udvist retsfortabende passivitet. Såfremt kommunen over en længere periode har forholdt sig passivt over for foreningernes brug af byvåbnet, kan det betyde, at kommunen ikke uden videre kan forbyde foreningen at bruge byvåbnet i sit logo. Repræsenterer du en forening eller en kommune, er du velkommen til at kontakte Andersen Partners for at få en vurdering af, om en specifik brug af et byvåben i et logo er lovlig.


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

August 2013

Gebyrer

Kortgebyrer i danske internetbutikker undersøges Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har meddelt, at den vil iværksætte en undersøgelse, som skal afdække omfanget af ulovligt høje gebyrer for kortbetalinger i danske internetbutikker. Undersøgelsen bliver iværksat på baggrund af en stikprøvekontrol, der viste, at seks ud af syv internetbutikker, der i stikprøvekontrollen opkrævede

gebyrer ved betaling med Dankort, opkrævede ulovligt høje gebyrer. Er du i tvivl om, hvorvidt de gebyrer, du opkræver i forbindelse med kortbetaling i din internetbutik, er lovlige, kan du med fordel kontakte Andersen Partners, for at få afklaret om dette er tilfældet.

Markedsføring

Servicekald må ikke være salgskald Forbrugerombudsmanden har givet TDC en påtale for at overtræde forbuddet i markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven mod uanmodede telefoniske henvendelser. Baggrunden for påtalen er et af TDC foretaget ”servicetjek”, hvor TDC ringede til deres eksisterende

kunder under påskud af at ville give kunderne et ”servicetjek”, for at sikre, at kunderne var tilfredse med deres abonnementer. Imidlertid blev telefonopkaldet også benyttet til at tilbyde forskellige tv-pakker og telefonabonnementer. Optagelser fra de gennemførte ”servicetjek” viste, at såfremt kunderne oplevede problemer, blev de i flere tilfælde


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

August 2013

henvist til selv at tage kontakt til TDC’s kundeservice. Forbrugerombudsmanden mente, at dette var en overtrædelse af forbuddet mod uanmodet telefonisk henvendelse og har i sin kritik udtalt: ”Det er ikke acceptabelt, hvis erhvervsdrivende ringer forbrugere op under påskud af, at der er tale om kundepleje, og benytter lejligheden til at omtale produkter, som kunden ikke allerede har hos den pågældende udbyder.”

Hvis du overvejer at iværksætte kundeplejetiltag ved at rette uanmodede henvendelser til dine kunder, kan Andersen Partners være behjælpelige med at få afklaret, om de påtænkte kundeplejetiltag er inden for lovens rammer.

Kenneth Cramer

Lisbeth Elmgaard

Mads Thejl Hansen

+45 76 22 22 47 +45 40 52 62 28 kcr@andersen-partners.dk

+45 76 22 22 12 +45 30 35 44 92 lel@andersen-partners.dk

+45 76 22 22 66 +45 51 43 49 37 mth@andersen-partners.dk

www.andersen-partners.dk Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Andersen Partners påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed

immaterialret_august_2013  
immaterialret_august_2013  

http://www.andersen-partners.dk/sites/default/files/documents/immaterialret_august_2013.pdf