Page 1

Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

Maj 2018

German Desk Det nyeste inden for dansk-tyske retsforhold

Persondataforordning i Tyskland

Persondataforordning har virkning fra den 25. maj 2018 Persondataforordningen fastlægger ændrede rammer for, hvornår og hvordan virksomheder og myndigheder må behandle persondata, og hvilke rettigheder de registrerede personer har. Når man som dansk virksomhed driver forretning syd for grænsen, skal man huske, at de nye regler også finder anvendelse i Tyskland, men til dels på anden vis end i Danmark. Hvad er behandling af persondata? Persondata er alle personhenførbare oplysninger hovedsageligt i digital form. Næsten alle virksomheder indhenter og behandler persondata i et

eller andet omfang, herunder persondata vedrørende medarbejdere og kunder. Behandling af persondata er alt fra indsamling over håndtering til sletning. Ikke sjældent overlades behandling af persondata til en ekstern databehandler. Der er krav om, at der skal indgås en databehandleraftale mellem den dataansvarlige og databehandleren. Hvad betyder persondataforordningen i praksis? Som noget nyt skal virksomheder efter persondataforordningen til enhver tid være i stand til at dokumentere, at reglerne efterleves. Alle virksom-


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

heder skal føre fortegnelser og nogle skal endda gennemføre konsekvensanalyser. I langt flere tilfælde end i Danmark skal virksomheder, som er aktive på det tyske marked, have tilknyttet en Data Protection Officer (DPO). Hvilke forpligtelser, den enkelte virksomhed skal overholde, afgøres med udgangspunkt i den enkelte virksomheds bestående processer og konkrete forretning. Gælder de samme regler i Danmark og i Tyskland? Persondataforordningen fastlægger mindstekrav og gælder umiddelbart i hele EU. Inden for forordningens rammer har den nationale lovgiver mulighed for at vedtage konkretiserende regler. Den tyske lovgiver har benyttet sig af denne mulighed og har vedtaget den nye forbundslov om databeskyttelse (Bundesdatenschutzgesetz). Det betyder, at din virksomhed er underlagt skarpere krav, hvad angår persondatabehandling i Tyskland. Bøder Med indførelsen af persondataforordningen skærpes bødeniveauet væsentligt, og det er naturligvis i sig selv et væsentligt incitament til at sikre retmæssig behandling af persondata. God selskabsledelse Mindst lige så vigtigt er det imidlertid at demonstrere og dokumentere god selskabsledelse. Det sker, at kunder, leverandører og forretningsforbindelser forlanger garanti eller endda dokumentation for, at virksomheden - også for så vidt angår behandling af persondata - ledes efter principper om god selskabsledelse. Virksomheder risikerer altså at blive valgt fra. Retmæssig behandling af persondata bliver hermed også et konkurrenceparameter. Vi anbefaler, at det hurtigst muligt undersøges, hvad der skal til, for at netop din virksomhed overholder reglerne og således bliver compliant. Vi er klar til at assistere i en complianceproces og til at præcisere de krav, som stilles til din virksomhed også i Tyskland. I den forbindelse har vi udviklet en last-minute-pakkeløsning, der sikrer, at du på skæringsdagen vil være compliant også syd for grænsen.

Maj 2018

Pakkeløsningen indeholder bl.a. et inhouse seminar i din virksomhed og bygger i øvrigt på følgende model: 1. Forberedelse Udpege ansvarlige for processen, etablere et team og tilvejebringe overblik over reglerne. 2. Kortlægge Hvilke data behandler virksomheden? Hvor kommer data fra? Hvor er data henne? Hvem er registreret? Hvem behandler data? 3. Analysere Er behandlingen lovlig? Hvad er det retlige grundlag for behandling af data? Hvordan indhentes samtykke? Hvordan sikres den registreredes rettigheder? Hvordan dokumenteres behandlingen? Er sikkerheden i orden? 4. Planlægge Hvad skal der til for at behandle persondata retmæssigt? Hvilken dokumentation er nødvendig og hensigtsmæssig? Skal der indgås aftaler med eksterne databehandlere? Skal der udpeges en DPO? 5. Handle Udarbejdelse af de nødvendige politikker for databehandling og sikkerhed, formulere nødvendige aftalevilkår, gennemføre uddannelse af medarbejdere og eventuelt rekruttere en DPO. Beslutte, hvordan retmæssig behandling kan og skal dokumenteres. 6. Opfølge Plan for den løbende revision og vedligeholdelse af de implementerede tiltag. Pakkeløsningen har til formål at sikre compliance i Tyskland og er ikke firkantet som sådan. Selvfølgelig vil der i første omgang blive gennemført en behovsanalyse, hvorefter vi vil tilpasse vores ydelser på den måde, at pakkeløsningen bliver skræddersyet til dig og din virksomhed. Nærmere kan aftales telefonisk.


Nyhedsbrevet fra Andersen Partners

Maj 2018

Invitation

Tysk Rådgivningsdag i Kolding 13. juni 2018 Den 13. juni 2018 åbner Dansk-Tysk Handelskammer dørene for en ’tysk rådgivningsdag’ i Kolding. På dagen er det muligt for danske virksomheder at booke individuelle 1:1 samtaler og få sparring og svar på grundlæggende spørgsmål om, hvilke punkter danske virksomheder skal arbejde på for at få succes på det tyske marked.

og Lars Kjellsson, Dansk-Tysk Handelskammers egne eksperter samt andre udvalgte dansktalende tysklandseksperter - alle med mange års erfaring inden for dansk-tysk rådgivning om skat, personalerekruttering og jura. Læs mere og tilmeld dig gratis her.

På dagen kan du blandt andet møde vores tyske specialister i ansættelsesret, Patrick Mader

Lars Kjellsson

Patrick Mader

+49 (0)40 34809350 +49 (0)178 7788223 lkj@andersen-partners.dk

+49 (0)177 3082782 +49 (0)40 34960240 pma@andersen-partners.dk

Markus Krieger +49 (0)40 34809351 +49 (0)151 56681504 mkr@andersen-partners.dk

Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Andersen Partners påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

German desk maj 2018  

https://www.andersen-partners.dk/sites/default/files/documents/german_desk_maj_2018.pdf

German desk maj 2018  

https://www.andersen-partners.dk/sites/default/files/documents/german_desk_maj_2018.pdf