Page 6

GALERIA ŚLĄSKOOSTRAWSKA Galeria Śląskoostrawska należy do najważniejszych obiektów kulturalnych miasta Śląska Ostrawa. Założona została w 2008 roku a swoją działalność rozpoczęła cyklem wystaw o tematyce architektonicznej. W roku 2009 roku galeria poszerzyła paletę wystawienniczą o fotografię, scenografię i prezentację wybitnych osób. Od  2010 roku galeria skupia się głównie na sztukach plastycznych, zaś od  2011 program galerii skierowany jest w stronę artystów, których życie, praca lub działalność pedagogiczna związane są z Ostrawą. W kolejnych latach pojawiają się duże projekty wystawiennicze, np.  "Ostrava art" i coraz częściej są organizowane wystawy we współpracy z innymi galeriami. Wystawom towarzyszą wernisaże, finisaże, pokazy komentowane przez autorów, koncerty, wieczory literackie, warsztaty oraz inne spotkania. W galerii od czasu do czasu odbywają się również konferencje, imprezy integracyjne i seminaria.

foto: Vladimíra Zychová

6

Slezskoostravská galerie patří k nejdůležitějším kulturním zařízením městského obvodu Slezská Ostrava. Vznikla v roce 2008 a svou činnost zahájila sérií výstav s architektonickou tématikou. V roce 2009 galerie rozšířila svou výstavnickou paletu o fotografii, scénografii a prezentace slavných osobností. Od roku 2010 se galerie zaměřuje hlavně na výtvarné umění, přičemž od 2011 je program galerie zaměřen na umělce, kteří jsou svým životem, prací nebo pedagogickou činností svázáni s Ostravou. V dalších letech se objevují velké výstavní projekty, např. "Ostrava art“ a přibývají výstavy ve spolupráci s jinými galeriemi. Výstavy mají často doprovodné programy v podobě vernisáží, derniér, prohlídek komentovaných autorem, koncertů, autorských čtení, tvůrčích dílen a jiných setkání. V galerii se příležitostně konají také konference, společenské akce nebo semináře.

Catalog for the exhibition Golden Line in Ostrava, Czech Republic, June 2015Katalog ostrawa 2015 web  

Promoter and patron of the exhibition is the Polish Consulate General of the Republic in Ostrava

Catalog for the exhibition Golden Line in Ostrava, Czech Republic, June 2015Katalog ostrawa 2015 web  

Promoter and patron of the exhibition is the Polish Consulate General of the Republic in Ostrava

Advertisement