Page 26

Lech Ledecki

Ul. Faradaya 51 • 42-200 Częstochowa www.eldekor.pl

Małgorzata Kulczyk

gosia.kulczyk@gazeta.pl skizzartmix.jimdo.com • www.slowoimuzyka.ch Małgorzata Kulczyk, urodzona w Rzeszowie. Jest absolwentką Schule für Gestaltung Bern und Biel. W roku 2004 obroniła z wyróżnieniem dyplom w pracowni malarstwa Bruna Cerfa. Od 2004 jest członkiem Związku Polskich Malarzy i Grafików (ZPMiG). Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę warsztatową. Brała udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą. Od 1989 r. mieszka, tworzy i pracuje w Bernie.

Lech Ledecki w 1973 ukończył ASP we Wrocławiu. Jego twórczość to malarstwo, ceramika, rzeźba, witraż, projektowanie wnętrz. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i zagranicą. Najważniejsze wystawy: 2012-2014 Wystawa interdyscyplinarna Indie i Nepal w pięciu elementach — malarstwo, fotografia i film — wystawa jeździ po kraju. 2013, czerwiec — wystawa malarstwa "UP-SURD" New Century Artists Gallery w Nowym Jorku USA.

Małgorzata Kulczyk, narozená v Rzeszowie. Vystudovala Schule für Gestaltung Bern und Biel. V roce 2004 obhájila s vyznamenáním diplom v malířském ateliéru Bruna Cerfa. Od roku 2004 je členkou Svazu polských malířů a grafiků (ZPMiG). Zabývá se malbou, kresbou a uměleckou grafikou. Zúčastnila se samostatných a skupinových výstav doma i v zahraničí. Od roku 1989 žije, tvoří a pracuje v Bernu.

Lech Ledecki v 1973 vystudoval Akademii výtvarných umění ve Vratislavi (ASP Wrocław). Zabývá se malbou, keramikou, sochařstvím, tvorbou vitráží a interiérovým designem. Zúčastnil se mnoha výstav doma i v zahraničí. Nejdůležitější výstavy: 2012-2014 Interdisciplinární výstava Indie a Nepál v pěti elementech — malba, fotografie a film — výstava cestuje po zemi. 2013, červen — výstava "UP-SURD" New Century Artists Gallery v New Yorku, USA.

Judyta Julia Białkowska

jjbialkowska@gmail.com • tel. +47 998 75 477 6290 Haramsøy • Haram Kommune Møre og Romsdal • Norwegia Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwo, Grafika i Rzeźba, w Pracowni Malarstwa Prof. Stanisława Kortyki i Pracowni Grafiki Warsztatowej Prof. Haliny Pawlikowskiej. Dyplom w 1995 roku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką i ilustracją książek dla dzieci. Na stałe mieszka i pracuje na norweskiej wyspie Haramsøy gdzie ma nadzieję stworzyć międzynarodowy dom pracy twórczej. Studium na Státní akademii výtvarných umění ve Vratislavi (Wrocław) na Fakultě malířství, grafiky a sochařství,v uměleckém ateliéru prof. Stanisława Kortyki a v ateliéru umělecké grafiky prof. Haliny Pawlikowskiej. Absolvovala v roce 1995. Věnuje se malířství, kresbě, grafice a ilustraci dětských knih. Žije a pracuje na norském ostrově Haramsøy, kde se chystá vytvořit mezinárodní dům tvůrčí práce.

26

Jakub Polok

polok1008@wp.pl

Jakub Polok ur. 1988r, w Raciborzu, mieszkaniec Zabełkowa. Autodydaktyk, rysował już od najmłodszych lat. Zajmował się street art'em, który wpłynął na jego wolny styl otwierając również na świat surrealizmu. Eksperymentuje z różnymi technikami od rysunku, malarstwa tradycyjnego po fotografię i "digital painting". Swoich prac/wizji nie nazywa, dlatego widz ma możliwość dowolnej interpretacji dzieła. Inspiracje czerpie z obserwacji natury i zainteresowaniem starożytnymi kulturami. Jakub Polok, narozen v roce 1988, v Ratiboři (Racibórz), bydlí v Zabełkowie. Samouk, kreslil už od útlého dětství. Věnoval se street artu, který měl vliv na jeho volný styl, inspirovaný rovněž světem surrealismu. Experimentuje s různými technikami, od kresby, tradiční malby po fotografii a "digital painting". Svým pracím/vizím nedává názvy, proto má divák možnost libovolné interpretace díla. Inspirace čerpá z pozorování přírody a zájmu o starodávné civilizace.

Catalog for the exhibition Golden Line in Ostrava, Czech Republic, June 2015Katalog ostrawa 2015 web  

Promoter and patron of the exhibition is the Polish Consulate General of the Republic in Ostrava

Catalog for the exhibition Golden Line in Ostrava, Czech Republic, June 2015Katalog ostrawa 2015 web  

Promoter and patron of the exhibition is the Polish Consulate General of the Republic in Ostrava

Advertisement