Page 1


2


KATALOG

Wystawy w Ostrawie Artystycznej grupy twórców Złota Linia Galeria Śląskoostrawska

Konsulat RP w Ostrawie

5

Galeria Śląskoostrawska

6

Katalog wystawy

7

Twarze Złotej Linii

23

Złota Linia – wystawy 2009-2015

30


KONSULAT RP W OSTRAWIE

foto z archiwum konsulatu RP w Ostrawie

Do najważniejszych obszarów aktywności Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, działającego na tym terenie ponad 90 lat, należy działanie na rzecz rozwijania i pogłębiania relacji polsko — czeskich, w możliwie najpełniejszym wymiarze; obok bieżącej współpracy transgranicznej w regionie, jak również w ramach szeroko rozumianej promocji i popularyzacji polskiej kultury. Od tradycyjnej kultury polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej, na Śląsku Cieszyńskim, po osiągnięcia polskiej nauki i sztuki współczesnej.  Powodem do radości jest fakt, że w Ostrawie, mieście o niezwykłej historii i przemysłowej tradycji prezentowana jest — także dzięki staraniom Konsulatu RP — twórczość artystów współczesnych.  Mam zaszczyt zaprosić do obejrzenia wystawy grupy twórców "Złota Linia" należącej do najbardziej oryginalnej w swej różnorodności, formacji artystów, nie tylko pod względem bogactwa uprawianych form i  wyrazu artystycznego. To szczególna grupa ludzi, których łączy autentyczna pasja twórcza, a przede wszystkim prawdziwa nić przyjaźni i wzajemnego poczucia bliskości duchowej,

ponad wszelkimi granicami — także w dosłownym sensie odległości jaka dzieli ich na co  dzień, wzdłuż całej Polski, przez Czechy, Ukrainę, Niemcy, Szwajcarię po Norwegię. To już 18 wspólna prezentacja ich twórczości, a jednocześnie pierwsza w Republice Czeskiej.  Serdecznie dziękuję wszystkim, dzięki którym wystawa została zrealizowana, a w szczególności Pani  burmistrz MVDr Barborze Jelonkovej i dyrekcji Galerii Śląskoostrawskiej. Dziękuję artystom, których twórczość czyni świat piękniejszym i ciekawszym umożliwiając wzajemne poznanie i zrozumienie. Wierzę, że spotkanie ze  sztuką będzie dobrym i inspirującym do dalszej współpracy, wydarzeniem kulturalnym. Dowodem na to, że nasze kultury się wzajemnie wzbogacają, a dzięki temu pogłębiają dobre kontakty miedzy naszymi narodami, gdyż język sztuki, jak żaden inny, łączy ludzi ponad granicami.

Mezi hlavní oblasti činnosti Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě, působícího na tomto území více než 90 let, patří podpora rozvoje a prohlubování polsko-českých vztahů, v největší možné míře; vedle aktuální přeshraniční spolupráce v regionu, rovněž v rámci široce pojaté propagace a popularizace polské kultury. Od tradiční kultury polské národnostní menšiny v České republice, v  Těšínském Slezsku, po úspěchy polské vědy i současného umění. Důvodem k radosti je skutečnost, že v Ostravě, městě s bohatou historií i průmyslovou tradicí, je představována — též díky úsilí Konzulátu PR — tvorba současných umělců. Mám tu čest pozvat vás na prohlídku výstavy skupiny umělců ZŁOTA LINIA, která svou rozmanitostí patří mezi nejoriginálnější umělecká sdružení, nejen pokud jde o bohatství rozvíjených forem uměleckého vyjádření. Jde  o svéráznou skupinu lidí, které spojuje opravdový tvůrčí zápal a především skutečné pouto přátelství

i vzájemné duchovní blízkosti, překračující všechny hranice — i v doslovném smyslu vzdálenosti, která je denně rozděluje, napříč celým Polskem, Českou republikou, Ukrajinou, Německem, Švýcarskem i Norskem. Jde o 18. společnou ukázku jejich tvorby a zároveň první v České republice. Srdečně děkuji všem, díky nimž se výstava mohla uskutečnit, zejména paní starostce MVDr. Barboře Jelonkové a vedení Slezskoostravské galerie. Děkuji umělcům, jejichž tvorba činí svět krásnějším i zajímavějším a umožňuje vzájemné poznání i porozumění. Věřím, že setkání s uměním bude dobrou a pro další spolupráci inspirativní kulturní akcí. Dokladem toho, že naše kultury se navzájem obohacují a díky tomu prohlubují dobré vztahy mezi našimi národy, neboť jazyk umění nejlépe spojuje lidi navzdory hranicím.

Anna Olszewska

Konsul Generalny RP

Anna Olszewska

Generální konzul Polské republiky

Wystawa w Galerii Śląskoostrawskiej • Ostrawa, 2015

5


GALERIA ŚLĄSKOOSTRAWSKA Galeria Śląskoostrawska należy do najważniejszych obiektów kulturalnych miasta Śląska Ostrawa. Założona została w 2008 roku a swoją działalność rozpoczęła cyklem wystaw o tematyce architektonicznej. W roku 2009 roku galeria poszerzyła paletę wystawienniczą o fotografię, scenografię i prezentację wybitnych osób. Od  2010 roku galeria skupia się głównie na sztukach plastycznych, zaś od  2011 program galerii skierowany jest w stronę artystów, których życie, praca lub działalność pedagogiczna związane są z Ostrawą. W kolejnych latach pojawiają się duże projekty wystawiennicze, np.  "Ostrava art" i coraz częściej są organizowane wystawy we współpracy z innymi galeriami. Wystawom towarzyszą wernisaże, finisaże, pokazy komentowane przez autorów, koncerty, wieczory literackie, warsztaty oraz inne spotkania. W galerii od czasu do czasu odbywają się również konferencje, imprezy integracyjne i seminaria.

foto: Vladimíra Zychová

6

Slezskoostravská galerie patří k nejdůležitějším kulturním zařízením městského obvodu Slezská Ostrava. Vznikla v roce 2008 a svou činnost zahájila sérií výstav s architektonickou tématikou. V roce 2009 galerie rozšířila svou výstavnickou paletu o fotografii, scénografii a prezentace slavných osobností. Od roku 2010 se galerie zaměřuje hlavně na výtvarné umění, přičemž od 2011 je program galerie zaměřen na umělce, kteří jsou svým životem, prací nebo pedagogickou činností svázáni s Ostravou. V dalších letech se objevují velké výstavní projekty, např. "Ostrava art“ a přibývají výstavy ve spolupráci s jinými galeriemi. Výstavy mají často doprovodné programy v podobě vernisáží, derniér, prohlídek komentovaných autorem, koncertů, autorských čtení, tvůrčích dílen a jiných setkání. V galerii se příležitostně konají také konference, společenské akce nebo semináře.


KATALOG WYSTAWY Yana Yushkevich

Okno 1 – Z cyklu „Okna” Canon 7D pixel 200 x 200, 2013

Okno 1 – Z cyklu „Okna” Canon 7D pixel 200 x 200, 2013

Wystawa w Galerii Śląskoostrawskiej • Ostrawa, 2015

7


Marta Zajączyńska-Kowalska

Emocje III – fragment tryptyku fotografia, wydruk na piance 50 x 50 cm, 2015

Eunice Lazarek Przenośnia

instalacja/kompozycja dwustronna z podświetleniem 37 x 72 x 12 cm, 2013 8

Emoce III – fragment triptychu fotografie, tisk na pěně 50 x 50 cm, 2015

Přenesený význam

instalace/dvoustranná kompozice s podsvětlením 37 x 72 x 12 cm, 2013


Elżbieta Ledecka Pejzaż z Łańcuta

akwarela na jedwabiu 70 x 80 cm, 2014

Krajina z Łańcutu (Łańcut) akvarel na hedvábí 70 x 80 cm, 2014

Wystawa w Galerii Śląskoostrawskiej • Ostrawa, 2015

9


Andreas A. Malecki

Schmetterling & Hammer olej na drewnie 50 x 70 cm, 2003/2011

Mirosław Emil Koch Zohar VII

klasyczna fotografia barwna proj. strojów: Marek i Małgorzata Stanielewiczowie, m-up: Anna Maria Koch 100 x 70 cm, 2014

Zohar VII

klasická barevná fotografie kostýmy: Marek a Małgorzata Stanielewiczowie make-up: Anna Maria Koch 100 x 70 cm, 2014 10

Schmetterling & Hammer olej na dřevě 50 x 70 cm, 2003/2011


Anna Baran

Po drabinie zdrowego rozsądku olej na płótnie 100 x 70 cm, 2014

Po žebříku zdravého rozumu olej na plátně 100 x 70 cm, 2014

Anna-Maria Szczerba

bez tytułu 2

ołówek na papierze 100 x 70 cm, 2015

bez názvu 2

tužka na papíře 100 x 70 cm, 2015 Wystawa w Galerii Śląskoostrawskiej • Ostrawa, 2015

11


Waldemar Dąbrowski Kontrapunkt

olej na płótnie 100 x 100 cm, 2002

Agnieszka Frąckowiak

olej na plátně 100 x 100 cm, 2002

grafika – technika mieszana 29 x 42 cm, 2012

Kontrapunkt

12

Sekret I

Tajemství I

grafika – smíšená technika 29 x 42 cm, 2012


Mirosław Krzyśków Olsztyn – zamek

grafika papier czerpany 47 x 32 cm, 2014

Olsztyn – zámek grafika ruční papír 47 x 32 cm, 2014

Waldemar Jarosz Pogaduchy

olej na płótnie 23 x 33 cm, 2014

Rozmluvy

olej na plátně 23 x 33 cm, 2014

Wystawa w Galerii Śląskoostrawskiej • Ostrawa, 2015

13


Trzy Gracje

Piotr Rędziniak

tech. własna 40 x 40 cm, 2015

Artur Kardamasz Młodszy Bezimienny

linoryt na papierze 29 x 39 cm, 2012 14

Bezejmenný

linoryt na papíře 29 x 39 cm, 2012

Tři Grácie

tech. vlastní 40 x 40 cm, 2015


Helena Płoszaj-Wodnicka

Małgorzata Kulczyk

pastel na papierze 70 x 100 cm, 2003

akryl 100 x 70 cm, 2005

Po karnawale

Po karnevalu

pastel na papíře 70 x 100 cm, 2003

Anima Animus

Anima Animus akryl 100 x 70 cm, 2005

Wystawa w Galerii Śląskoostrawskiej • Ostrawa, 2015

15


W sprawie Zwierząt wydruk komputerowy tryptyk 50 x 60 cm, 2013

Petr Šablatura Successus

olej na płycie pilśniowej 92 x 60 cm, 2013 16

Tina Wieczorek Týkající se zvířat

počítačový tisk triptych 50 x 60 cm, 2013

Successus

olej na sololitu 92 x 60 cm, 2013


Sylwia Ewa Paszko

Szept

olej na płótnie 50 x 65 cm, 2011

Lech Ledecki Muza Pól

olej na płótnie 81 x 65 cm, 2014

Šepot

olej na plátně 50 x 65 cm, 2011

Múza polí

olej na plátně 81 x 65 cm, 2014

Wystawa w Galerii Śląskoostrawskiej • Ostrawa, 2015

17


Aleksander Majerski Magiczne ptaki

rzeźba, drewno platana wys. 88 cm i 113 cm, 2015 18

Kouzelní ptáci

řezba z platanového dřeva výška 88 cm a 113 cm, 2015

Wizja nr.1

grafika komputerowa drukowana na płótnie 90 x 100 cm, 2014

Jakub Polok Vize číslo 1

počítačová grafika tištěná na plátně 90 x 100 cm, 2014


Petr Piechowicz

Hláska, Teplickie Skały

fotografia Nikon D700, 70‑200/2,8 2012

Hláska, Teplické skály

fotografie Nikon D700, 70-200/2,8 2012 Wystawa w Galerii Śląskoostrawskiej • Ostrawa, 2015

19


Dana Saga Tomaszewska Z cyklu „Ludzie ognia i ziemi”

ceramika, wypał pit fire instalacja 17 elementów ok. 23 cm wys., 2014 20

Z cyklu „Lidé ohně a země”

keramika, výpal pit fire instalace 17 prvků, cca. 23 cm vys., 2014


Alena Mrázová Przekaz Elfi Nitche

Vzkaz po Elfi Nitche

Wydawnictwo Albus, Poznań 2014 Fragmenty książki zaprezentuje na wernisażu wystawy dyrektor Teatru Cieszyńskiego, Karol Suszka

Nakladatelství Albus, Poznaň 2014 Úryvky z knihy přednese na vernisáži výstavy ředitel Těšínského divadla Karol Suszka

Wiera Wanda Kalinowska

Teatr

czarny karton, pastel 45 x 70 cm, 2013

Divadlo

černá lepenka, pastel 45 x 70 cm, 2013 Wystawa w Galerii Śląskoostrawskiej • Ostrawa, 2015

21


Nie jesteś

Agnieszka Niechciał

akryl na płótnie 80 x 60 cm, 2012

Judyta Julia Białkowska bez tytułu

monotypia na papierze 79.5 x 50 cm, 2000 22

bez názvu

monotyp na papíře 79.5 x 50 cm, 2000

Nejsi

akryl na plátně 80 x 60 cm, 2012


TWARZE ZŁOTEJ LINII Agnieszka Frąckowiak

Alena Mrázová

www.alenamrazova.com alenamrazova@centrum.cz

ul. Lipowa 6 • 62-090 Kiekrz tel. +48 601 843 423 • www.agaf-design.pl Jestem absolwentką Liceum Plastycznego i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuję się projektowaniem wnętrz i przedmiotów, tworzeniem dekoracji. Moją największą pasją jest malarstwo i rysunek. "Malowanie to odkrywanie przeze mnie innej przestrzeni, tworzenie nowego wymiaru świata otaczającego mnie. Chciałabym, żeby moje obrazy trwale wpływały na rzeczywistość." Jsem absolventkou Výtvarného lycea a Akademie výtvarných umění v Poznani. Zabývám se navrhováním interiérů a objektů, tvorbou dekorací. Mou největší vášní je malování a kreslení. "Skrze malování odkrývám jiný prostor, tvořím nový rozměr světa kolem sebe. Chtěla bych, aby moje obrazy trvale ovlivňovaly skutečnost"

Aleksander Majerski tel. +48 500 474 254 www.majerskiart.com

w słojach drewna latami zapisanych szukam do końca niepoznanego i jak te ptaki wciąż w przylocie i odlocie jestem v letokruzích dřeva léty zapsaných hledám co nepoznané dokonale a jako ti ptáci stále v příletu a odletu jsem

Alena Mrázová, czeska pisarka, autorka tłumaczeń specjalistycznych i artystycznych, napisów do filmów i dubbingu. Dzięki wsparciu Ambasady RP w Pradze, w roku 2007 powstała jej książka "Dom nauczycieli". W roku 2009 "Za dużo piliśmy z rzeki Lete". W roku 2013 "Przekaz Elfi Nitche" zdobył nominację do nagrody VI Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką — Świdnica i ukazał się latem 2014 roku w Poznaniu, w Wydawnictwie Albus. Alena Mrázová, česká spisovatelka, autorka uměleckých i odborných překladů, filmových titulků a dabingu. Díky Velvyslanectví Polské republiky v Praze vyšla v roce 2007 její kniha "Dům učitelů". V r. 2009 "Hodně jsme pili z řeky Léthé". V 2013 "Przekaz Elfi Nitche" získal nominaci na cenu "VI Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką — Świdnica" a vyšel v létě 2014 v Poznani, v nakladatelství Albus.

Agnieszka Niechciał

mail@agnieszka-niechcial.com www.agnieszka-niechcial.com • www.naviculus.pl Kiedyś… 6 lat nauki rysunku, malarstwa, rzeźby, wzornictwa, historii sztuki, aranżacji wnętrz. Teraz… Tworzę. Jestem malarką, ilustratorką i grafikiem. Zajmuję się również wzornictwem, fotografią oraz wystrojem wnętrz. I piszę.. Najbardziej interesuje mnie człowiek — ze swoją naturalną urodą życia i ze swoimi słabościami. Ale lubię też przedstawiać w swojej twórczości przeróżne metafory wyobrażeniowe i kolory wszelkich zmysłów. Tworzenie rozjaśnia moje spojrzenie. Dzięki niemu czuję, że moje życie ma sens.. Kdysi... 6 let studia kresby, malby, sochařství, návrhářství, designu, dějin umění a aranžování interiérů. Nyní.... tvořím. Jsem malířkou, ilustrátorkou a grafičkou. Věnuji se rovněž designu, fotografii a aranžování interiérů. A píši... Nejvíce mě zajímá člověk — se svou přirozenou krásou života i se svými slabostmi. Ale ráda představuji ve své tvorbě všelijaké nápadité metafory a barvy všech smyslů. Tvoření rozjasňuje můj pohled na věci. Díky němu cítím, že můj život má smysl.

Wystawa w Galerii Śląskoostrawskiej • Ostrawa, 2015

23


Andreas A. Malecki

aamalecki@wp.pl www.facebook.com/Ditrichwalde

Anna Baran

boabaran@poczta.fm tel. 608 430 574

Rysownik, karykaturzysta, malarz czasem poeta. Miłośnik mądrych kobiet i francuskiego wina. 1973 debiut w "Gazecie Olsztyńskiej" jako rysownik satyryczny 1987 członek-założyciel Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury 1988 wyjazd do Niemiec 2008 członek-założyciel grupy "A(rt)spiracje" 2009 członek-założyciel grupy twórców "Złota Linia" Udział w licznych wystawach na terenie Europy. Liczne nagrody na konkursach satyrycznych.

Zawieszona między niebem a piekłem rozbudzona lub emocjonalnie martwa wznoszę się i opadam szukając zdrowego rozsądku ............................................................ w ostateczności nie mając lepszego wyboru idąc po lodowatych ostro sprzężonych z ciałem szczeblach drabiny zdrowego rozsądku buduję — ja Mój wybór Niebo i piekło Światło i ciemność Szarość obojętność Boli

Kreslíř, karikaturista, malíř, někdy básník. Milovník moudrých žen a francouzského vína. Debut v roce 1973 v časopise "Gazeta Olsztyńska" jako kreslíř satirik 1987 zakládajícím členem „Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury” 1988 přesídlil do Německa 2008 zakládajícím členem skupiny "A(rt)spiracje" 2009 zakládajícím členem skupiny "Złota Linia" Účastnil se řady výstav v Evropě. Má na kontě řadu ocenění v satirických soutěžích.

Artur Kardamasz Młodszy

arturkardamasz@wp.pl

Urodzony w 1990 roku w Przemyślu, ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, podejmując następnie studia na wydziale Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tworzy przede wszystkim grafikę, zarówno warsztatową — skupiając się na technice linorytu —  jak i komputerową, preferując czerń i biel. Ze Złotą Linią wystawia od samego początku istnienia grupy. Narodil se v roce 1990 v Przemyślu, vystudoval Státní střední školu výtvarných umění v Jaroslavli (Jarosław), následně studoval na Fakultě grafiky Akademie výtvarných umění ve Varšavě. Věnuje se především umělecké grafice — se zaměřením na techniku linorytu — ale i počítačové grafice, převážně černobílé. Se skupinou Złota Linia vystavuje od samého počátku její existence.

24

Anna-Maria Szczerba

Zavěšená mezi nebem a peklem probuzená či citově mrtvá vznáším se i padám v hledání zdravého rozumu ............................................................ v krajním případě, když nemám na výběr chodím po zledovatělých pevně s tělem spojených příčkách žebříku zdravého rozumu buduji — já Můj výběr Nebe i peklo Světlo i tma Šeď lhostejnost Bolí

tel. 505086795 e-mail: graf.art.ania@gmail.com

Anna-Maria Szczerba ur. 28.09.1985 r. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek Edukacja Artystycza w Zakresie Sztuk Plastycznych, Wydział Artystyczny w Cieszynie. Dyplom w pracowni grafiki warsztatowej pod kierunkiem prof. Józefa Knopka. Anna-Maria Szczerba, narozena 28. 9. 1985 Absolventka Slezské univerzity v Katovicích, obor Umělecké a výtvarné výchovy na Fakultě výtvarných umění v Těšíně (Cieszyn). Diplom získala v grafickém ateliéru, pod vedením prof. Józefa Knopka


Elżbieta Ledecka

Ul. Faradaya 51 • 42-200 Częstochowa www.eldekor.pl

Helena Płoszaj-Wodnicka Ul. 3-go Maja 28/4 • 37-500 Jarosław helenapw@op.pl

Studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby i Grafiki. Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Grafiki w 1971 r. w Pracowni Litografii doc. W. Kunca i Pracowni Liternictwa doc. A. Stalony‑Dobrzańskiego. Członek ZPAP. Od 1971 r. zajmuje się malarstwem i rysunkiem, pracuje w technice pastelu. Prace w zbiorach państwowych w kraju oraz kolekcjach prywatnych: USA, Niemiec, Francji, Ukrainy, Kuby i Szwajcarii. Studium na krakovské Akademii výtvarných umění na Fakultě sochařství a grafiky. Absolvovala s vyznamenáním na Fakultě grafiky v roce 1971, v litografické dílně doc W. Kunce a Písmomalířském studiu doc. A. Stalony-Dobrzańskiego. Členka Sdružení polských výtvarných umělců: ZPAP. Od roku 1971 se zabývá malbou i kresbou a výtvarnou technikou pastel. Její práce se nacházejí v polských národních sbírkách, jakož i soukromých sbírkách v USA, Německu, Francii, na Ukrajině, Kubě a ve Švýcarsku.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w 1974 roku. Od 1974 r do końca marca 2015 roku, Elżbieta stworzyła 1540 prac. W dorobku kilkadziesiąt wystaw w kraju i zagranicą, w tym: 2012-2014 Wystawa indywidualna — interdyscyplinarna Indie i Nepal w pięciu elementach, która jeździ po kraju: Częstochowa, Limanowa, Brzesko, Galeria ZPAP w Opolu. 2013 — wystawa malarstwa "UP-SURD" New Century Artists Gallery w Nowym Jorku. Vystudovala Akademii výtvarných umění ve Vratislavi (Wrocław) v roce 1974. Od roku 1974 do konce března 2015 Elżbieta vytvořila 1540 děl. Na kontě má několik desítek výstav doma i v zahraničí, včetně Samostatné interdisciplinární výstavy Indie a Nepál v pěti elementech, která v letech 2012-2014 cestovala v Polsku: Częstochowa, Limanowa, Brzesko, Galeria ZPAP Opole. 2013 — výstava malby "UP-SURD" New Century Artists Gallery v New Yorku.

Dana Saga Tomaszewska danasaga@wp.pl tel. +48 782 637 582

Eunice Lazarek

tel. 664 705 037 • eunicelazarek@gmail.com www.eunice.lazarek.vizz.pl

Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Ceramik, rzeźbiarz, malarz i pedagog sztuki. Kurator wystaw i animator działań kulturalno-artystycznych. Autorka publikacji popularyzujących ceramikę. Prowadzi Pracownię Ceramiki w Sierakowskim Ośrodku Kultury. W dorobku liczne wystawy indywidualne i zbiorowe. "Opowiadam bryłą, słowem i obrazem o czasach dawnych i nowych, światach legendarnych i rzeczywistych." Absolventka Vysoké školy umělecké v Poznani. Keramička, sochařka, malířka a umělecký pedagog. Kurátorka výstav a animátorka kulturních, uměleckých akcí. Autorka publikací popularizujících keramiku. Vede keramickou dílnu v Sierakowském kulturním centru. Má na kontě nespočetné individuální i skupinové výstavy. "Vyprávím prostorem, slovem i obrazem o časech dávných a nových, světech bájných i skutečných."

Tworzę... i nie staram się pamiętać od kiedy, ponieważ nie chcę żałować czasu, który pozostawiony był samemu sobie. Tworzę... i jest to proces nieustanny, nieustępliwy, niecierpliwy. W realizacji zamierzeń zarówno tych bez szkicu, jak i tych ściśle odmierzonych bierze udział tafla szkła, metal, plastik, drewno. Energią światła dopełniam formę rzeźby czy instalacji. Z grupą Złota Linia związana jestem od 2012 roku. Tvořím… a nesnažím se pamatovat od kdy, protože nechci litovat času, jenž by byl ponechán sám sobě. Tvořím… a je to nepřetržitý, nepoddajný i netrpělivý proces. Při realizaci svých záměrů, těch bez návrhu i přísně vyměřených, používám tabulky skla, kov, plast a dřevo. Tvary soch a instalací doplňuji energií světla. Patřím do skupiny Złota Linia od roku 2012.

Wystawa w Galerii Śląskoostrawskiej • Ostrawa, 2015

25


Lech Ledecki

Ul. Faradaya 51 • 42-200 Częstochowa www.eldekor.pl

Małgorzata Kulczyk

gosia.kulczyk@gazeta.pl skizzartmix.jimdo.com • www.slowoimuzyka.ch Małgorzata Kulczyk, urodzona w Rzeszowie. Jest absolwentką Schule für Gestaltung Bern und Biel. W roku 2004 obroniła z wyróżnieniem dyplom w pracowni malarstwa Bruna Cerfa. Od 2004 jest członkiem Związku Polskich Malarzy i Grafików (ZPMiG). Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę warsztatową. Brała udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą. Od 1989 r. mieszka, tworzy i pracuje w Bernie.

Lech Ledecki w 1973 ukończył ASP we Wrocławiu. Jego twórczość to malarstwo, ceramika, rzeźba, witraż, projektowanie wnętrz. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i zagranicą. Najważniejsze wystawy: 2012-2014 Wystawa interdyscyplinarna Indie i Nepal w pięciu elementach — malarstwo, fotografia i film — wystawa jeździ po kraju. 2013, czerwiec — wystawa malarstwa "UP-SURD" New Century Artists Gallery w Nowym Jorku USA.

Małgorzata Kulczyk, narozená v Rzeszowie. Vystudovala Schule für Gestaltung Bern und Biel. V roce 2004 obhájila s vyznamenáním diplom v malířském ateliéru Bruna Cerfa. Od roku 2004 je členkou Svazu polských malířů a grafiků (ZPMiG). Zabývá se malbou, kresbou a uměleckou grafikou. Zúčastnila se samostatných a skupinových výstav doma i v zahraničí. Od roku 1989 žije, tvoří a pracuje v Bernu.

Lech Ledecki v 1973 vystudoval Akademii výtvarných umění ve Vratislavi (ASP Wrocław). Zabývá se malbou, keramikou, sochařstvím, tvorbou vitráží a interiérovým designem. Zúčastnil se mnoha výstav doma i v zahraničí. Nejdůležitější výstavy: 2012-2014 Interdisciplinární výstava Indie a Nepál v pěti elementech — malba, fotografie a film — výstava cestuje po zemi. 2013, červen — výstava "UP-SURD" New Century Artists Gallery v New Yorku, USA.

Judyta Julia Białkowska

jjbialkowska@gmail.com • tel. +47 998 75 477 6290 Haramsøy • Haram Kommune Møre og Romsdal • Norwegia Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwo, Grafika i Rzeźba, w Pracowni Malarstwa Prof. Stanisława Kortyki i Pracowni Grafiki Warsztatowej Prof. Haliny Pawlikowskiej. Dyplom w 1995 roku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką i ilustracją książek dla dzieci. Na stałe mieszka i pracuje na norweskiej wyspie Haramsøy gdzie ma nadzieję stworzyć międzynarodowy dom pracy twórczej. Studium na Státní akademii výtvarných umění ve Vratislavi (Wrocław) na Fakultě malířství, grafiky a sochařství,v uměleckém ateliéru prof. Stanisława Kortyki a v ateliéru umělecké grafiky prof. Haliny Pawlikowskiej. Absolvovala v roce 1995. Věnuje se malířství, kresbě, grafice a ilustraci dětských knih. Žije a pracuje na norském ostrově Haramsøy, kde se chystá vytvořit mezinárodní dům tvůrčí práce.

26

Jakub Polok

polok1008@wp.pl

Jakub Polok ur. 1988r, w Raciborzu, mieszkaniec Zabełkowa. Autodydaktyk, rysował już od najmłodszych lat. Zajmował się street art'em, który wpłynął na jego wolny styl otwierając również na świat surrealizmu. Eksperymentuje z różnymi technikami od rysunku, malarstwa tradycyjnego po fotografię i "digital painting". Swoich prac/wizji nie nazywa, dlatego widz ma możliwość dowolnej interpretacji dzieła. Inspiracje czerpie z obserwacji natury i zainteresowaniem starożytnymi kulturami. Jakub Polok, narozen v roce 1988, v Ratiboři (Racibórz), bydlí v Zabełkowie. Samouk, kreslil už od útlého dětství. Věnoval se street artu, který měl vliv na jeho volný styl, inspirovaný rovněž světem surrealismu. Experimentuje s různými technikami, od kresby, tradiční malby po fotografii a "digital painting". Svým pracím/vizím nedává názvy, proto má divák možnost libovolné interpretace díla. Inspirace čerpá z pozorování přírody a zájmu o starodávné civilizace.


Mirosław Emil Koch

ul. Spokojna 13 • 55-106 Zawonia tel. +48 602 258 591 •www.kochstudio.pl • koch.studio@onet.eu Mirosław Emil Koch urodzony w 1962 roku we Wrocławiu. Fotograf i filmowiec. Autor multimedialnych scenografii do koncertów i spektakli teatralnych. Były pracownik WFF i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz agencji reklamowych. Prace filmowe i fotograficzne w zbiorach: Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, Zachęty Wrocławskiej, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Centrum im. G. Pompidou w Paryżu. Miroslaw Emil Koch se narodil v roce 1962 ve Vratislavi (Wrocław). Fotograf a filmař. Autor multimediálních scénografií pro koncerty a divadelní představení. Bývalý zaměstnanec WFF (Výrobny hraných filmů), Akademie výtvarných umění a reklamních agentur ve Vratislavi. Jeho filmové a fotografické práce jsou ve sbírkách: Muzea současného umění v Lodži, Dolnoslezské společnosti pro povzbuzení umění — "Zachęta", v Národním muzeu v Poznani, v Centru současného umění ve Varšavě a v „Centre Georges Pompidou” v Paříži.

Marta Zajączyńska-Kowalska

tel. 502-232-208 • e-mail: galeriasms@studiomarta.gliwice.pl www:studiomarta.gliwice.pl • facebook: Galeria SMS (Salon Młodej Sztuki) Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śl. Studia podyplomowe: ASP Łódź — Malarstwo i rysunek. Projektant wnętrz i mebli, ostatnio zajmuje się ceramiką i fotografią (uczennica Zofii Rydet). Właściciel szkoły plastycznej "STUDIO mARTa" i Salonu Młodej Sztuki — "GALERIA SMS". Wystawy: Warszawa, Kraków, Lublin, N. Wiśnicz, Cieszyn, Opatówek, Radzyń Podlaski, Gliwice, Niedzica, Łódź. Absolventka Fakulty architektury na VŠ "Politechnika Śląska". Postgraduální studium: Akademie výtvarných umění "ASP Łódź" — malba a kresba. Návrhářka interiérů a nábytku, zabývá se keramikou a fotografií (žačka Zofie Rydet). Majitelka umělecké školy "STUDIO mARTa" a Salónu mladého umění — "GALERIA SMS". Výstavy: Warszawa, Kraków, Lublin, N. Wiśnicz, Cieszyn, Opatówek, Radzyń Podlaski, Gliwice, Niedzica, Łódź.

Mirosław Krzyśków

Kętrzyn/Olsztyn www.krzyskow.pl • tel. 695 747 999 Urodził się 26 kwietnia 1959 r. Mieszka w Kętrzynie. Od 1987 r. członek założyciel S P A K. Organizator XXIV edycji Międzynarodowego Konkursu na Rysunek oraz Międzynarodowych Plenerów w Olsztynie, Jedwabnie i Barczewie. Pomysłodawca XII cykli Międzynarodowych Wystaw Rysunku "Jaja z Mikołaja" w Olsztynie, gospodarz autorskiej galerii "U Artystów" w Olsztynie. Prezes Stowarzyszenia "ARTspiracja". Grafik, rysownik, karykaturzysta. Narodil se 26. dubna 1959. Bydlí v Kętrzynie. Od roku 1987 člen zakladatel polské asociace karikaturistů: S P A K. Byl pořadatelem XXII. ročníku Mezinárodní kreslířské soutěže a Mezinárodních plenérů v Olsztynie, Jedwabnie i Barczewie. Dále je iniciátorem XII cyklů Mezinárodních kreslířských výstav "Jaja z Mikołaja" w Olsztynie, hostitelem autorské galerie "U Artystów" v Olsztynie a předsedou sdružení "ARTspiracja". Grafik, kreslíř a karikaturista.

Petr Piechowicz pepe@photopepe.com www.photopepe.com

Petr Piechowicz, fotograf, urodzony 1971 r. w Boguminie, nie studiował w szkole fotograficznej, ale w wielkiej szkole życia, w czasie gdy pracował w czasopiśmie alpinistycznym Montana, z którym współpracuje do dziś. Jest niezależnym fotografem. Jego fotografie w większości na temat alpinizmu są publikowane w wielu czeskich i światowych czasopismach. Brał udział we wielu wspólnych i indywidualnych wystawach. Jest współzałożycielem Fotoklubu Bogumińskiego. Petr Piechowicz, fotograf, narozen v roce 1971 v Bohumíně. Fotografii na škole nikdy nestudoval, ale velkou školou života mu byla práce v horolezeckém časopise Montana, kde je dodnes stálým spolupracovníkem. Pracuje jako volný fotograf. Své převážně horolezecké fotografie publikoval v mnoha českých i zahraničních časopisech a prezentoval na mnoha na společných i samostatných výstavách. Je spoluzakladatelem Bohumínského fotoklubu.

Wystawa w Galerii Śląskoostrawskiej • Ostrawa, 2015

27


Sylwia Ewa Paszko

sylwiaewapaszko@mail.com • tel. +48 605940088

Petr Šablatura

sablatura.petr@homecity.cz Petr Šablatura, malarz i rzeźbiarz, urodzony w 1965 w Boguminie, studiował rysunek, malarstwo, grafikę i historię sztuki w wyższej szkole "Lidová Konzervatoř" w Ostrawie. Współzałożyciel stowarzyszenia BART (Bogumiński ART) oraz plenerów rzeźbiarskich "Bohumínské letokruhy", w latach 1996‑2013 zorganizował wspólne wystawy artystów BART. Brał udział w wystawach zbiorowych w Czechach i Polsce. W roku 2015 miał wystawę indywidualną w Salonie Maryśka w Boguminie.

Pisze, fotografuje, rysuje, maluje w Warszawie. Absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego w Radomiu. Nagrody: II wyróżnienie w IV Konkursie Malarskim Zadra 2011, wyróżnienie w XV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim imienia S. Grochowiaka, 2009 r. I nagroda w literackim konkursie Fundacji Feminoteki dla seniorek w 2012 r. Wystawy: osiem indywidualnych i jedenaście zbiorowych. Jej prace wiszą w Polsce, Austrii, Niemczech i w USA. Píše, fotografuje, kreslí a maluje ve Varšavě. Vystudovala Uměleckou fakultu na Vysokém učení technických a humanitních věd v Radomi. Ocenění: Druhé místo ve IV. malířské soutěži Zadra 2011, cena v XV. Celostátní básnické soutěži k poctě S. Grochowiaka, 2009 a 1. Cena v literární soutěži Nadace „Feminoteka” pro seniorky v roce 2012. Výstavy: osm individuálních a jedenáct kolektivních. Její práce visí v Polsku, Rakousku, Německu a USA.

Piotr Rędziniak

Tina Wieczorek

tak1961@o2.pl • tel. 508098024

piotr@bwa.rzeszow.pl

Urodzony w 1968 roku w Gorlicach. Ukończył rzeszowskie PLSP. Studia na Wydziale Form Przemysłowych PWSSP w Łodzi ukończył w 1995 roku. Od 1996 r. członek ZPAP. Uczestnik wielu plenerów malarskich i wikliniarskich. Zorganizował kilkanaście wystaw indywidualnych i brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Laureat kilkunastu nagród. Mieszka i pracuje w Rzeszowie. Narozen v roce 1968 v Gorlicích (Gorlice). Ukončil výtvarnou školu „PLSP” v Rzeszówie a Fakultu průmyslového designu na Akademii výtvarných umění v Lodži (Łódź). Od roku 1996 je členem Svazu polských výtvarných umělců "ZPAP". Účastnil se mnoha plenérů malířů a tvůrců proutěných artefaktů. Má na kontě několik samostatných výstav a více než 100 skupinových výstav doma i v zahraničí. Obdržel několik cen. Bydlí a pracuje v Rzeszowie.

28

Petr Šablatura, malíř a sochař, narozený v roce 1965 v Bohumíně, vystudoval kresbu, malbu, grafiku a dějiny umění na Lidové konzervatoři v Ostravě. Spoluzakladatel výtvarného sdružení BART a Bohumínských léto-kruhů. Od doku 1996‑2013 organizoval společné výstavy výtvarníků sdružení BART. Účastnil se společných výstav v Čechách i Polsku. V roce 2015 měl samostatnou výstavu v Salónu Maryška Bohumín.

Grafik, ilustrator, grafolog. Ukończyła Pedagogikę UAM i grafikę komputerową WSUS — Poznań. "Kreska interesowała mnie od zawsze i w każdej formie. Lubię tworzyć obrazy jako grafik, ilustrator i lubię je odczytywać jako grafolog. Malarstwo ciągle traktuje jako wezwanie, któremu się nie poddaje." Grafička, ilustrátorka a grafoložka. Vystudovala pedagogiku na Univerzitě Adama Mickiewicze a počítačovou grafiku na WSUS (Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych) v Poznani. "Linka mě zajímala odjakživa a v jakékoliv formě. Ráda tvořím obrazy jako grafička, ilustrátorka a ráda v nich čtu jako grafolog. Malířství, stále považuji za výzvu, které čelím."


Waldemar Mirosław Dąbrowski

tel. +48 603 600 171 • malarstwodmw@wp.pl malarstwodmw.artist.pl • http://dabrowskimw.blogspot.com Urodzony we Wrocławiu, gdzie nadal mieszka i pracuje. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz grafiką komputerową. Projektant logo i systemów identyfikacji wizualnej, projekty i publikacje stron internetowych, skład komputerowy, DTP. Pracował w Galerii Sztuki Współczesnej — Biuro Wystaw Artystycznych Wrocław. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Prace w zbiorach prywatnych w Polsce i zagranicą. Od wielu lat związany z artystyczną grupą twórców ZŁOTA LINIA. Narodil se ve Vratislavi (Wrocław), kde stále žije a pracuje. Zabývá se malířstvím, kresbou a počítačovou grafikou. Navrhuje loga i systémy vizuální identity, navrhuje a vytváří webové stránky a počítačové sazby, DTP. Pracoval v Galerii moderního umění — "Biuro Wystaw Artystycznych Wrocław". Má na kontě mnoho samostatných i skupinových výstav. Jeho práce jsou v soukromých sbírkách v Polsku i v zahraničí. Již mnoho let je členem skupiny umělců ZŁOTA LINIA.

Yana Yushkevich

yana.yushkevich1@gmail.com • tel. +420 608 181 299 www.yanayushkevich.com • www.artikl.org Urodzona w Rosji, od 2002 roku mieszka w Pradze. Absolwentka Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Publicznych w Pradze w kierunku Studia Międzynarodowe i Dyplomatyczne. Ukończyła kurs kwalifikacyjny w praskiej Szkole Fotografii Artystycznej. Należy do Związku Czeskich Fotografów, The Royal Photographic Society, oraz jako poetka jest członkiem "Stowarzyszenia pisarzy w języku rosyjskim w Czechach". Obecnie pracuje jako fotograf freelancer. Narozena v Rusku, od roku 2002 bydlí v Praze. Absolventka Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze v oboru Mezinárodní vztahy a diplomacie. Ukončila kvalifikační kurz v pražské Škole umělecké fotografie. Je členkou Svazu českých fotografů, The Royal Photographic Society a jako autorka poezie i členkou "Svazu rusky píšících spisovatelů v Čechách". V současné době pracuje jako fotograf freelancer.

Waldemar Jarosz

www.jasky.pl – waldemarjarosz waljarosz@wp.pl Waldemar Jarosz ukończył studia artystyczne na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Pierwsza ekspozycja prac zarówno jego jak i innych artystów, zatytułowana "Wystawa odrzuconych" odbyła się chyba w jednym z najlepszych miejsc w Polsce — Małej Zachęcie, w Warszawie, w 1981 roku. Związany z Koszalinem od ponad trzydziestu lat łączy twórczość artystyczną z przekazywaniem swych umiejętności młodzieży oraz działalnością w związkach artystycznych. Waldemar Jarosz absolvoval umělecká studia na Vysoké škole pedagogické v Čenstochové (Częstochowa). Poprvé představil své práce spolu s jinými umělci na "Výstavě zavržených", která se konala pravděpodobně v jednom z nejlepších míst v Polsku, v Národní galerii "Mała Zachęta" ve Varšavě, v roce 1981. Více než třicet let tvoří, předává své znalosti mladým a je členem různých uměleckých sdružení ve městě Koszalin.

Wiera Wanda Kalinowska

tel. +48 786 205 191 • +38 067 731 2409 vera.kalinovska@gmail.com • www.kalinovska.net facebook.com/wwkalinowska Urodziła się w 1966 roku we Lwowie. Ukończyła Szkołę Sztuki i Rzemiosła we Lwowie w 1980 roku. W 1989 roku ukończyła Kijowski Państwowy Instytut Artystyczny (obecnie Akademia Sztuki i Architektury). Od 1996 roku zajmuje się malarstwem tradycyjnym i grafiką komputerową. Mieszka i pracuje we Lwowie i w Katowicach. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Narodila se v roce 1966 ve Lvově. Vystudovala Školu umění a řemesel ve Lvově, v roce 1980. V roce 1989 ukončila Kyjevský státní umělecký institut (nyní Akademie umění a architektury). Od roku 1996 se zabývá klasickou malbou i počítačovou grafikou. Žije a pracuje ve Lvově i v Katovicích. Zúčastnila se individuálních a skupinových výstav. Její díla se nacházejí v soukromých sbírkách v doma i v zahraničí.

Wystawa w Galerii Śląskoostrawskiej • Ostrawa, 2015

29


Na początku był... internet! Jesienią 2008 na portalu społecznym GoldenLine z luźnej, niezobowiązującej wymiany postów wyłonił się pomysł zorganizowania wystawy-spotkania. Wiele przemawiało za tym, że pomysł ten nie doczeka się realizacji. Jednak okazało się, że zamiłowanie do sztuki, chęć jej prezentacji zwyciężyła i wystawa inaugurująca działalność "Złotej Linii" odbyła się 1 maja 2009 w Mszanie Dolnej. Mogło by się wydawać, że ludzi parający się różnymi dyscyplinami sztuki, wywodzą się z różnych kręgów kulturowych, rozsiani na terenie całego kraju (część mieszka poza granicami Polski) nie znajdą wspólnego języka. Tym niemniej "Złota Linia" prezentując twórczość swoich

członków, udowadnia, że nie komercja czy chęć zysku są motorem poruszającym serca i rozum twórców. Jakże ważne są: wymiana poglądów, wzajemna inspiracja, plany na przyszłość, rozmowy z publicznością a nade wszystko radość ze spotkania. Mimo wielu organizacyjnych problemów do dnia dzisiejszego twórcy skupieni wokół tego projektu zorganizowali 17 wystaw na terenie całej Polski a swój dorobek zaprezentowało ponad 70 twórców. To, co stanowi o wyjątkowym charakterze grupy "Złota Linia", jest szeroki wachlarz prezentowanych form wypowiedzi: przez muzykę, taniec, rzeźbę, ceramikę, instalacje,

poezję, malarstwo, grafikę po formy parateatralne. Wśród członków "Złotej Linii" są twórcy posiadający wykształcenie akademickie i bogaty dorobek artystyczny, ale i tacy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze Sztuką.  Wszelkie działania "Złotej Linii" są działaniami non-profit, subsydiowane przez członków naszej grupy, sympatyków i okazjonalnych sponsorów. Wystawa w Ostrawie jest pierwszą wystawą "Złotej Linii" poza granicami kraju, której promotorem i mecenasem jest Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie a "genius curae" ("duchem opiekuńczym") czeska pisarka i tłumaczka Alena Mrázová.

Na počátku byl… internet! Na podzim 2008 se na portálu GoldenLine ze svobodné a ničím nevázané výměny příspěvků zrodil nápad zorganizovat výstavu - setkání. Zpočátku moc nevypadalo, že se nápad dočká realizace. Nakonec se ale ukázalo, že vášeň pro umění i touha ho předvést zvítězily, a výstava, slavnostně zahajující činnost skupiny " Złota Linia" se konala 1. května 2009 ve městě Mszana Dolna. Mohlo by se zdát, že lidé zabývající se různými obory umění, pocházející z různých kulturních prostředí, roztroušeni po celé zemi (někteří žijí i mimo Polsko) nenajdou společnou řeč. Avšak "Złota Linia" výstavami prací svých členů

dokazuje, že hnacím motorem srdce a mysli umělců není touha po zisku. Naopak důležitá je: výměna názorů, vzájemná inspirace, plány do budoucna, rozhovory s publikem a především radost ze setkání. Navzdory mnoha organizačním problémům, k dnešnímu dni tvůrci shromáždění kolem tohoto projektu uspořádali 17 výstav v celém Polsku a svá díla na nich představilo více než 70 umělců. Výjimečný charakter skupiny "Złota Linia" spočívá v tom, že představuje širokou škálu forem umělecké výpovědi: hudbu, tanec, sochařství, keramiku, instalace, poezii, malířství, grafiku i paradivadelní formy. Mezi členy skupiny

"Złota Linia" jsou umělci s akademickým vzděláním a bohatým tvůrčím odkazem, ale i ti, kteří teprve začínají svou uměleckou pouť. Všechny akce "Złotej Linii" jsou neziskové aktivity, dotované členy naší skupiny, příznivci a příležitostnými sponzory. Výstava v Ostravě je první výstavou skupiny "Złota Linia" v zahraniční. Promotorem a mecenášem je Generální konzulát Polské republiky v  Ostravě a "genius curae" ("dobrým duchem") česká spisovatelka a překladatelka Alena Mrázová.

WYSTAWY 2009 – 2015

• Rok 2009 I Majówka Artystyczna w „Folwarku Sztuki” — Mszana Dolna (maj) Wystawa w Muzeum Ziemi Limanowskiej — Limanowa (lipiec) • Rok 2010 Wystawa w Klubie Seniora „Batory”— Poznań (kwiecień) II Majówka Artystyczna w „Galerii u Attavantich” — Jarosław (maj) Wystawa w „Galerii Secesja” — Tarnowskie Góry (lipiec) Wystawa w „Galerii 108” — Stargard Szczeciński (listopad) Wystawa w „Galerii u Attavantich” — Jarosław (grudzień) • Rok 2011 III Majówka Artystyczna w „Zajezdnia Sztuki” — Szczecin (maj) Wystawa w „Galerii w Remoncie” — Sieraków (czerwiec)

• Rok 2012 IV Majówka Artystyczna w Centrum Promocji Kultury — Warszawa/Praga (maj)

30

Wystawa "Sacrum" na Zamku — Nowy Wiśnicz (wrzesień)

• Rok 2013

Wystawa "Sacrum" w „Galerii Civitas Christiana” — Kraków (styczeń) V Majówka Artystyczna w „Galerii Oranżeria” — Radzyń Podlaski (maj) „Wystawa jesienna'13” w Centralnej Bibliotece Rolniczej — Warszawa (wrzesień)

• Rok 2014

VI Majówka Artystyczna w „Galerii Zamkowa” — Niedzica (maj) Wystawa w kawiarni „Cynamon” — Tarnowskie Góry (czerwiec)

• Rok 2015

VII Majówka Artystyczna w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sztuki — Myślenice (maj) Wystawa w Galerii Sląskoostrawskiej w Ostrawie (czerwiec)

(opr. AAM)

(text AAM)


Katalog został wydany w związku z wystawą grupy twórców „ZŁOTA LINIA” w Galerii Śląskoostrawskiej w Ostrawie Komisja Artystyczna: JUDYTA JULIA BIAŁKOWSKA WALDEMAR DĄBROWSKI ALEKSANDER MAJERSKI ANDREAS A. MALECKI HELENA PŁOSZAJ-WODNICKA DANA SAGA TOMASZEWSKA Tłumaczenie na język czeski: ALENA MRÁZOVÁ Koordynacja: ALEKSANDER MAJERSKI ALENA MRÁZOVÁ ANDREAS A. MALECKI KATARZYNA KOKOSZYŃSKA MONIKA STOCKA WALDEMAR DĄBROWSKI Projekt okładki: ANDREAS A. MALECKI Projekt serii katalogu: MAGDALENA BAJTLIK Skład i łamanie: OLEKSIJ RYBAKOW Korekta: ANDA Wydawnictwo: „ZŁOTA LINIA” www: zlotalinia.strefa.pl

32

Wystawa w Galerii Śląskoostrawskiej w Ostrawie grupy twórców „Złota Linia” Wystawa zbiorowa 5 czerwca – 31 lipca 2015 Generální konzulát Polské republiky v Ostravě Blahoslavova 4, 701 00 Ostrava, Česká republika Slezskoostravská galerie ul. Těšínská 35/138, Slezská Ostrava, 710 16 Ostrava

Profile for WalDemar

Catalog for the exhibition Golden Line in Ostrava, Czech Republic, June 2015Katalog ostrawa 2015 web  

Promoter and patron of the exhibition is the Polish Consulate General of the Republic in Ostrava

Catalog for the exhibition Golden Line in Ostrava, Czech Republic, June 2015Katalog ostrawa 2015 web  

Promoter and patron of the exhibition is the Polish Consulate General of the Republic in Ostrava

Profile for andekmir
Advertisement