__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ANNUAL REPORT 2018 EEN TERUGBLIK OP 2018 RETOUR SUR 2018 A REVIEW OF 2018


PORTLAND © FRANCIS VANHEE


DIRK DE CLIPPELEIR © LIEN PETERS

VOORWOORD FOREWORD AVANT-PROPOS Dirk De Clippeleir Algemeen Directeur - General Director - Directeur général

Hoe meet je het succes van een muziekhuis als AB? Hoe bepaal je of we goed bezig waren in 2018? Zijn onze steeds stijgende bezoekersaantallen een graadmeter van succes? Of gaat het over onze programmatie die weer een tikkeltje gedurfder was? Zijn we goed bezig omdat we een financieel gezond bedrijf zijn? Is de diversiteit van ons publiek groter geworden? Moeten we geprezen worden omdat we weer een paar flinke stappen gezet hebben in de richting van een meer duurzame manier van werken? Mogen we trots zijn omdat we mee zorgen voor de internationale uitstraling van onze Vlaamse artiesten of omdat we kansen geven aan interessante Brusselse grassroots organisaties om onze podia te bezetten? Wellicht is het een combinatie van dit alles. Onze missie is om boeiende concerten te organiseren voor een zo breed en divers mogelijk publiek en dat op een manier die de minst negatieve impact heeft op onze planeet. Of de hardwerkende AB ploeg daar opnieuw in geslaagd is in 2018, kan u zelf bepalen bij het doorbladeren van dit jaarverslag.

How does one measure the success of a venue like AB? How do you determine whether we did good in 2018? Are our ever-increasing attendance figures a gauge of success? Or does it prove that our programming was a bit more daring? Are we on the right track because we are a financially sound company? Has the diversity of our audience increased? Should we be praised because we took a few big steps towards a more sustainable way of working? Should we be proud because we helped promote the international image of our Flemish artists or because we gave interesting grassroots organizations from Brussels opportunities to occupy our stages? The answer is probably a combination of all of the above. Our mission is to organize exciting concerts for as broad and diverse an audience as possible in a way that has the least negative impact on our planet. You can decide whether the hard-working AB team succeeded at this once again in 2018 by leafing through this annual report.

Comment mesurer le succès d’une salle de concerts comme l’AB ? Comment déterminer si 2018 a été un bon cru ou non ? Nos chiffres de fréquentation en hausse constante sont-ils le meilleur indicateur de notre réussite ? Ou faut-il parler de notre programmation qui a été à nouveau un brin plus aventureuse ? Sommes-nous une institution performante parce que nous sommes une entreprise saine financièrement ? La diversité de notre public a-t-elle augmenté ? Devons-nous recueillir des éloges parce que nous avons fait des progrès remarquables vers des façons de travailler plus durables ? Devons-nous être fiers parce que nous veillons au rayonnement international de nos artistes flamands ou parce que nous donnons l’opportunité à des organisations locales bruxelloises intéressantes d’occuper nos scènes ? Notre succès se mesure sans doute en combinant tout ceci. Notre mission consiste à organiser des concerts de grande qualité pour un public aussi large et diversifié que possible, et ce, d’une manière qui a un impact le moins négatif possible sur notre planète. En feuilletant les pages de ce rapport annuel, vous pourrez vous-même déterminer si l’équipe de l’AB, par son travail acharné, a de nouveau réussi cette mission en 2018.


01

SHAME © FRANCIS VANHEE

2018

EEN RECORDJAAR A RECORD YEAR UNE ANNÉE RECORD


AB mocht in 2018 314.621 betalende bezoekers ontvangen. Dat is het hoogste aantal bezoekers ooit. Drie jaar geleden, in 2015, waren dat er nog 241.395. Niet alleen kwamen er meer bezoekers, ook de bezettingsgraad van concerten is flink gestegen: van 76% in 2015 tot 86,5% in 2018. November was een absolute recordmaand qua ticketverkoop met zo’n 53.000 verkochte tickets - dat is meer dan een tjokvol Koning Boudewijnstadion. Daar zaten de acht (!) aangekondigde en inmiddels uitverkochte shows van dEUS voor iets tussen. Voor de allereerste keer prijken we ook trots op de eerste plaats van de ‘Top 100 European Clubs’ lijst van het gerenommeerde sectorblad Pollstar. AB mag zich de drukst bezochte Europese muziekclub van 2018 noemen.

AB welcomed 314,621 paying visitors in 2018. That is the highest number of registered visitors since records have been kept. By comparison, we had 241,395 visitors three years ago in 2015. Of those paying visitors, more people than ever actually scanned their tickets and enjoyed an unforgettable live experience. The occupancy rate of the concerts was 86.5% compared to 76% three years ago. November was an absolute record month with regard to ticket sales, with about 53,000 tickets sold - that’s more than a jam-packed King Boudewijn Stadium. The eight (!) announced and sold-out dEUS shows had something to do with this. The renowned sector magazine Pollstar also announced that AB is at the top of the ‘Top 100 European Clubs’ list. Consequently, AB can call itself the most popular European music club of 2018.

L’AB a accueilli 314 621 visiteurs payants en 2018. C’est le plus grand nombre de visiteurs jamais enregistré. Il y a trois ans, en 2015, ils étaient 241 395. Il n’y a pas que le nombre de visiteurs qui a augmenté, le taux d’occupation des concerts également : de 76 % en 2015 à 86,5 % en 2018. Novembre a été un mois de record absolu pour la vente de tickets, avec pas moins de 53 000 tickets vendus – c’est plus qu’un stade Roi Baudouin ultra-comble. Les huit (!) concerts à guichets fermés de dEUS n’étaient pas étrangers à ce record. Pour la toute première fois, nous sommes fiers d’avoir décroché la première place du classement « Top 100 European Clubs » du magazine spécialisé renommé Pollstar. L’AB peut revendiquer le qualificatif de salle de concerts au taux de fréquentation le plus élevé en Europe en 2018.

“ANCIENNE BELGIQUE IS NO.1 OF THE TOP 100 EUROPEAN CLUBS RANKINGS” Pollstar


SLEAFORD MODS © WILLEM GOVAERTS

02 ARTISTIEKE HOOGTEPUNTEN ARTISTIC HIGHLIGHTS TEMPS FORTS ARTISTIQUES

Van Turkse psychedelica tot een gijzelneming door Brussels diepste onderstroom: dit waren de meest memorabele momenten van het afgelopen concertjaar volgens ons programmatorisch quintet. From Turkish psychedelic music to a hostage-taking by Brussels’ deepest undercurrent: these were the most memorable moments of the 2018 concert year according to our programming quintet. Entre psychédélisme turc et immersion dans l’underground bruxellois : voici, selon notre quintet responsable de la programmation, les moments les plus inoubliables de cette année de concerts.


STIKSTOF © FRANCIS VANHEE

ASTRID DE STERCK Assistant Promoter

(BRUSSELSE) HIPHOPSCENE

AB

Hiphophelden Hamza, Stikstof, Caballero & JeanJass én Roméo Elvis bewezen dat de Brusselse hiphopscene alle aandacht verdient. Ook het concert van Veence Hanao x le Motel bleek onvergetelijk. Vlaamse rapper/dichter Brihang verzorgde het voorprogramma en bewees dat muziek over taalgrenzen heen tuurt en verbindt. Hip-hop heroes Hamza, Stikstof, Caballero & JeanJass, and Roméo Elvis proved that Brussels’ hip-hop scene deserves lots of attention. The concert by Veence Hanao x le Motel was also unforgettable. Flemish rapper/poet Brihang was the supporting act and proved that music peers across the language barrier and connects. Les prodiges du hip-hop que sont Hamza, Stikstof, Caballero & JeanJass et Roméo Elvis sont la preuve que la scène hip-hop bruxelloise mérite qu’on s’y attarde. Sans oublier le concert de Veence Hanao x le Motel, qui restera gravé dans les mémoires. Le rappeur/poète flamand Brihang en a assuré la première partie et a démontré que la musique rassemble bien au-delà des frontières linguistiques.

JANELLE MONÁE

AB MAIN HALL (08/09)

De funky popzangeres slaagde erin om een stijlvolle, spectaculaire liveshow neer te zetten waarin ze uithaalde naar de Amerikaanse president en het opnam voor de LGBTQ-gemeenschap, Afro-Amerikanen en vrouwen wereldwijd. The funky pop singer was able to put up a stylish, spectacular live show in which she lashed out at the American president and stuck up for the LGBTQ community, Afro-Americans and women all over the world. La chanteuse pop funky a proposé un show spectaculaire tout en élégance, dans lequel elle s’en est prise au président américain et a défendu la communauté LGBTQ, les Afro-Américains et les femmes à travers le monde.

LANARK ARTEFAX

AB CLUB (28/09)

Een van de meest interessante electronicaproducers van het moment speelde een geweldige liveset in de AB Club. Dit concert was in samenwerking met Nuits Sonores en ook onze eerste Braindance avond. Met de reeks bieden we een platform aan vooruitstrevende dj’s, bedroom producers en vernieuwende live electronica acts. One of the most interesting electronic producers of the moment played a fantastic live set in AB Club. This concert was in cooperation with Nuits Sonores and was also our first Braindance evening. Braindance offers a platform to progressive DJs, bedroom producers and innovative live electronic acts. Lanark Artefax, l’un des producteurs de musique électronique les plus intéressants du moment, a donné un set mémorable à l’AB Club. Ce concert a été organisé en collaboration avec Nuits Sonores, et a constitué notre première soirée Braindance. Ce cycle se veut une plateforme pour les DJ d’avant-garde, les bedroom producers et les concerts d’electronica innovants.


PATTI SMITH

AB MAIN HALL (13, 14 & 15/08)

Midden augustus, midden in het festivalseizoen, en toch een uitverkochte driedaagse – of nog: Patti-serie - van een rock poetry icoon waar we nog van zullen horen. Want de drie - telkens net iets andere concerten werden opgenomen. Ja, zowel klank als beeld: genoeg resolute en intense schoonheid voor de eeuwigheid.

PATTI SMITH © FRANCIS VANHEE

Mid-August, in the middle of the festival season, three sold-out concerts - otherwise known as the Patti series - by a rock poetry icon who we will continue to hear from because the three, each slightly different, concerts were recorded. Yes, both sound and image: enough purposeful and intense beauty for eternity.

MARC DECOCK Promoter

À la mi-août, en pleine saison des festivals, nous avons fait salle comble pendant trois jours grâce à Patti Smith, icône de la rock poetry. Nous nous souviendrons longtemps de ces concerts, tous différents, d’autant plus qu’ils ont tous les trois été filmés... Oui, avec le son et l’image, pour immortaliser la beauté de cette performance pour la postérité.


AB CLUB (21/11)

Stijn, jawel, want bijna vergeten wat een fijne allround entertainer en performer hij wel is. Hij stond twee keer in de AB Club: eerst op 7 juni met zijn zeer speelse ‘Stijn Plays Prince’ programma, maar zo mogelijk nog plezanter met zijn doldwaas swingende ‘Stijn Plays Stijn’ in het najaar. Stijn, yes indeed, because we almost forgot what a nice, all-around entertainer and performer he is. He performed in the AB Club twice: first on June 7 with his very playful ‘Stijn Plays Prince’ project, but possibly even more fun with his absolutely crazy, swinging ‘Stijn Plays Stijn’ in the fall. On avait presque oublié que Stijn fait un magnifique allround entertainer et performer... Il s’est produit deux fois à l’AB Club : la première fois, le 7 juin, dans le cadre de son programme plutôt fun « Stijn Plays Prince », et la seconde, à l’automne, pour son spectacle délirant et encore plus entraînant « Stijn Plays Stijn ».

GLOBAL STREET SOUNDS MET IFRIQIYYA ELECTRIQUE EN JUPITER & OKWESS AB & SURROUNDINGS (16/09) Het was alweer een zalige (autoloze) zondag met een feestelijke context in de Steenstraat. Met op het grote podium de NoordAfrikaanse ‘adorcisme’ crossover van Ifriqiyya en de snedige Congofunk van de scherp gebekte Jupiter en zijn ongelooflijk soepel orkest. It was a gorgeous (car-free) Sunday once again, with a festive context in the Steenstraat. The big stage featured the North African ‘spiritualism’ crossover of Ifriqiyya and the witty Congo funk of Jupiter and his incredibly adaptable orchestra. Un dimanche (sans voiture) agréable et placé sous le signe de la musique à la rue des Pierres ! Au programme sur la grande scène : l’adorcisme nord-africain d’Ifriqiyya, conjugué au son Congo funk tranchant et à l’orchestre incroyable de Jupiter (qui n’a d’ailleurs pas sa langue dans sa poche).

GLOBAL STREET SOUNDS © LIEN PETERS

STIJN PLAYS STIJN


BRDCST

AB COMPLEX (04-08/04)

Baanbrekend festival bezweert met Nadah El Shazly, Sleaford Mods, Tomoko Sauvage, Le Mystère des Voix Bulgares … De toekomst is nu! Pioneering festival enchants with Nadah El Shazly, Sleaford Mods, Tomoko Sauvage, Le Mystère des Voix Bulgares… The future is now!

SELDA BAGCAN © FRANCIS VANHEE

Un festival novateur qui a accueilli Nadah El Shazly, Sleaford Mods, Tomoko Sauvage, Le Mystère des Voix Bulgares et bien d’autres… L’avenir, c’est maintenant !

KURT OVERBERGH Artistic Director

BROWNSWOOD PRESENTS: ‘WE OUT HERE’ AB CLUB (8-9/05)

TURKISH PSYCHEDELICA NIGHT FEAT. SELDA BAĞCAN AB FLEX (24/05)

Tweedaagse rond de hedendaagse opwindende Londense jazzscène. A game changer!

Ontwapende hedendaagse volksheldin pakt zaal én 1000 harten compleet in.

Two-day event related to the contemporary, thrilling London jazz scene. A game changer! Deux jours d’immersion grisante dans la scène jazz londonienne d’aujourd’hui. Une véritable révélation !

Disarming contemporary national hero completely won over the hall and 1000 hearts. Une héroïne populaire contemporaine et désarmante, qui a littéralement conquis le public.


BABA ZULA © LIEN PETERS

TARIK VANROMPAEY Promoter

JPEGMAFIA

AB CLUB (11/11)

In 2018 bracht JPEGMAFIA zijn tweede album ‘Veteran’ uit. De ex-militair uit Baltimore stond op een ijzig koude zondagavond in november in de AB Club, maar na een seconde stond de zaal in vuur en vlam door zijn aanstekelijke beats en keiharde, politiek geëngageerde teksten. JPEGMAFIA released his second album, ‘Veteran’, in 2018. The ex-serviceman from Baltimore stood in AB Club on a cold Sunday evening in November, but after the first few seconds his infectious beats and powerful, politically-charged lyrics set the house on fire. En 2018, JPEGMAFIA a sorti son deuxième album, intitulé « Veteran ». Cet ancien militaire de Baltimore a pris place sur la scène de l’AB Club un dimanche soir glacial de novembre... Mais il n’a pas fallu plus d’une minute pour que la salle soit tout feu tout flamme pour sa musique entraînante et ses textes aiguisés et politiquement engagés.

ROSS FROM FRIENDS

AB CLUB (6/10)

Een van de frisse, nieuwe namen in de electronica en house scene kwam in een uitverkochte AB Club een broeierige Braindance avond neerpoten. One of the fresh, new names on the electronic and house scene performed a sultry Braindance set in a sold-out AB Club. Ross From Friends, l’un des petits nouveaux sur la scène électro et house, a fait vibrer l’AB Club (sold-out !) lors d’une soirée Braindance très chaude.

PSYCHEDELICA

AB

Van de Japanners van Kikagaku Moyo tot Turkse psychedelica met bands als Altin Gün, Baba Zula en Selda Bagcan: de diversiteit en muzikale genialiteit binnen het genre - dat mij voor 2018 nog onbekend was- is fantastisch. From the Japanese minimalism of Kikagaku Moyo to Turkish psychedelics with bands like Altin Gün, Baba Zula and Selda Bagcan: the diversity and musical genius within the genres - that I was unfamiliar with before 2018 - is fantastic. Des Japonais de Kikagaku Moyo au psychédélisme turc avec des groupes comme Altin Gün, Baba Zula et Selda Bag can : la diversité et le génie de ce genre musical (qui m’était encore totalement inconnu avant 2018) sont tout simplement fantastiques.


MICH LEEMANS Promoter

DANIEL BLUMBERG

AB SALON (4/11)

IN REMEMBRANCE OF JÓHANN JÓHANNSSON © FRANCIS VANHEE

Deze jonge, getormenteerde Londenaar speelde samen met zijn kompanen twee indrukwekkende en totaal verschillende concerten op één dag in een overvol AB Salon. Blumberg slaagt er met zijn prachtige songs met verve in om onvoorspelbaarheid naar een zeldzame artistieke hoogte te tillen. This tormented young Londoner and his companions played two impressive, and entirely different, concerts on one day in an overfull AB Salon. Blumberg manages wonderfully in raising unpredictability to rare artistic heights with his stunning songs. Flanqué de ses acolytes, ce jeune Londonien tourmenté nous a offert le même jour deux concerts époustouflants et profondément différents dans un AB Salon plein à craquer. Au rythme de ses merveilleuses chansons, Blumberg réussit avec brio à propulser l’imprévisible vers des sommets artistiques rarement atteints.


IN REMEMBRANCE OF JÓHANN JÓHANNSSON

BEGIJNHOFKERK (19/09)

Uit de breinen van Adam B. Wiltize (Stars of the Lid, A Winged Victory For The Sullen en vriend van J.J.) en Kurt Overbergh ontstond het idee om een prachtig eerbetoon te brengen aan de overleden Ijslandse componist. Belgische koperblazers, Ijslandse muzikanten en leden van Echo Collective speelden in een magistraal verlichte Begijnhofkerk de ijzingwekkende compositie Virðulegu Forsetar. From the minds of Adam B. Wiltzie (Stars of the Lid, A Winged Victory For The Sullen, and friend of J.J.) and Kurt Overbergh came a wonderful tribute to the late Icelandic composer. Belgian brass band, Icelandic musicians, and members of Echo Collective played the magnificent composition Virðulegu Forsetar in a masterfully lit Church of Saint John the Baptist at the Béguinage. C’est des cerveaux d’Adam B. Wiltzie (Stars of the Lid, A Winged Victory For The Sullen et ami de J.J.) et Kurt Overbergh qu’est né ce merveilleux hommage au compositeur islandais récemment décédé. Des joueurs de cuivre belges, des musiciens islandais et des membres d’Echo Collective ont offert une interprétation à vous glacer le sang de « Virðulegu Forsetar », dans une église du Béguinage magistralement illuminée.

UNDERGROUND OCCUPY MAINSTREAM

AB (30/04)

Aan de vooravond van 1 mei en de vijftigste verjaardag van mei ’68 werd AB gekraakt door Brusselse organisaties Recyclart, Bar Lock, Magasin 4 en VZW Toestand. Vanaf de vroege avond baadde AB in een unieke sfeer door heel wat dj sets, standen van organisaties zoals La Plus Grande Kermesse du Monde en concerten van onder andere Zwangere Guy, Sagat, Hantrax, Fjolla Avdiu en Tat2Noise Act. On the eve of 1 May and the fiftieth anniversary of May’68, AB was ‘taken over’ by Brussels organisations Recyclart, Bar Lock, Magasin 4 and VZW Toestand. AB bathed in a unique vibe from the early evening onward. With a large number of DJ sets, stands by organisations like La Plus Grande Kermesse du Monde and concerts by, amongst others, Zwangere Guy, Sagat, Hantrax, Fjolla Avdiu and Tat2Noise Act. La veille du 1er mai et du 50e anniversaire de mai ’68, l’AB a été squattée par les organisations bruxelloises Recyclart, Bar Lock, Magasin 4 et VZW Toestand. Plongée dans une ambiance unique dès le début de soirée, l’AB a accueilli de nombreux DJ sets, des stands d’organisations telles que La Plus Grande Kermesse du Monde et des shows de Zwangere Guy, Sagat, Hantrax, Fjolla Avdiu et Tat2Noise Act, notamment.


03

“I FIND IT REALLY HEART-WARMING THAT A FESTIVAL LIKE BRDCST HIGHLIGHTS ALL THE SIMILARITIES BETWEEN THE SO-CALLED DIFFERENCES IN MUSIC AND IN THE WORLD.”

AB’S FESTIVALS AB’S FESTIVALS LES FESTIVALS DE L’AB

BRDCST 2018 © WILLEM GOVAERTS

James Holden in BRUZZ


BRDCST

5 DAYS 50 ARTISTS 7000 VISITORS

BRDCST

5 JOURS 50 ARTISTES 7 000 VISITEURS

BRDCST 2018 © WILLEM GOVAERTS

5 DAGEN 50 ARTIESTEN 7000 BEZOEKERS

BRDCST

Driemaal is scheepsrecht. Zo ook voor BRDCST, ons indoor ontdekkingsfestival. AB barstte uiteen door een eclectische mix van (middernacht)concerten, screenings, artist talks en dj sets bij onze buren van Cinema Palace, Music Village, Darna en Bonnefooi. We kregen op vijf dagen tijd zo’n 50 artiesten en meer dan 7000 bezoekers over de vloer. Van Deense female black metal over Zuid-Afrikaanse gqom en van heetgeblakerde footwork uit Chicago over Bulgaarse stemmenpracht: de derde editie van BRDCST was meer dan ooit grenzeloos en grensverleggend. BRDCST TV zond voor het eerst live concerten en exclusieve interviews met artiesten uit.

Third time lucky - and that’s also true of BRDCST, our indoor festival of discovery. AB exploded due to an eclectic mix of (midnight) concerts, screenings, artist talks and DJ sets at our neighbours Cinema Palace, Music Village, Darna and Bonnefooi. In five days’ time we welcomed about 50 artists and more than 7000 visitors. From Danish female black metal to South African gqom and from hot-tempered footwork from Chicago to Bulgarian voices: the third edition of BRDCST was vaster and more pioneering than ever before. BRDCST TV televised live concerts and exclusive interviews with artists for the first time.

Jamais deux sans trois. Cela vaut aussi pour BRDCST, notre festival de découvertes indoor. L’AB a véritablement explosé sous l’effet d’un mélange éclectique de concerts (de minuit), de projections, de conférences d’artistes et de DJ sets chez nos voisins du Cinéma Palace, Music Village, Darna et Bonnefooi. En cinq jours, nous avons accueilli 50 artistes et plus de 7000 visiteurs. Du black metal danois au féminin, du gqom sud-africain, du footwork trépidant de Chicago et la beauté des voix bulgares … : la troisième édition de BRDCST a de nouveau repoussé les frontières et les limites. BRDCST TV a pour la première fois diffusé des concerts live et des interviews exclusives d’artistes.


BOTERHAMMEN IN HET PARK & FEEËRIEËN Onze gratis zomerfestivals breiden opnieuw een fantastisch einde aan een zwoele zomer. Van Brihang tot Frank Vander Linden en van Het Zesde Metaal tot Buurman: Boterhammen In Het Park serveerde naar goede gewoonte een kwalitatieve plak Nederlandstalige muziek. Feeërieën verraste dan weer met jazz, electronica, global sounds en unieke AB-producties. Tekenden present: Kamaal Williams, The Colorist ft. Emiliana Torrini, Orlando Julius & The Heliocentrics … Zoals je verder in dit jaarverslag zal lezen, trokken we dit jaar voor onze zomerfestivals voluit de ecologische kaart.

BOTERHAMMEN IN HET PARK 2018 © DAMON DE BACKER

Our free summer festivals were a fantastic way to end another sultry summer. From Brihang to Frank Vander Linden and from Het Zesde Metaal to Buurman: Boterhammen In Het Park served high-quality Dutch-language music once again. Feeërieën surprised with jazz, electronic music, global sounds and unique AB productions. Kamaal Williams, The Colorist ft. Emiliana Torrini, and Orlando Julius & The Heliocentrics were all present. As you’ll read later in this annual report, we made ecology a priority at our summer festivals this year. Nos festivals d’été gratuits ont mis fin en beauté à un été très chaud. De Brihang à Frank Vander Linden et de Het Zesde Metaal à Buurman : Boterhammen In Het Park a offert comme à sa bonne habitude le meilleur de la musique néerlandophone. Feeërieën a pour sa part surpris avec du jazz, de l’électronique, des sons venus du monde entier et des productions uniques de l’AB. Parmi les artistes qui ont répondu présent : Kamaal Williams, The Colorist ft. Emiliana Torrini, Orlando Julius & The Heliocentrics … Comme vous le lirez plus loin dans ce rapport annuel, nous avons joué à fond la carte écologique pour nos festivals d’été.


FEEËRIEËN 2018 © DAMON DE BACKER


04

STRAATVERPLEGERS VZW 20 van de meest kwetsbare dakloze mensen in Brussel uit de straat halen en hen duurzaam herhuisvesten. Dat was de doelstelling van Straatverplegers vzw in 2018. “Zowel onze straatwerkers als onze ‘huizenjagers’ doen dagelijks hun uiterste best om onze doelen te halen. Mede dankzij de steun van het publiek van AB ziet het er ook naar uit dat het financiële plaatje van 2018 rond geraakt.” De massale vrije bijdragen van het AB publiek overtroffen ieders verwachting en brachten maar liefst €45.000 op ten voordele van Straatverplegers vzw.

www.straatverplegers.org

Take 20 of the most vulnerable homeless people in Brussels off the streets and house them sustainably. That was the goal of the non-profit organization Straatverplegers (Street Nurses) in 2018. “Both our street workers and our ‘property hunters’ do their very best every day to achieve our goals. Thanks to the support of AB audiences it looks like we will make ends meet financially in 2018.” The massive contributions of AB audiences exceeded everyone’s expectations and yielded no less than €45,000 for Straatverplegers vzw.

www.straatverplegers.org

Sortir de la rue une vingtaine de personnes sans-abri parmi les plus vulnérables à Bruxelles et leur offrir un logement durable. Tel fut l’objectif d’Infirmiers de rue asbl en 2018. « Autant nos accompagnateurs de rue que nos “chasseurs de logement” font chaque jour le maximum pour atteindre notre but. En partie grâce au soutien du public de l’AB, nous sommes également bien partis pour atteindre l’équilibre financier en 2018. » Les contributions massives du public de l’AB ont dépassé les attentes et ont rapporté pas moins de 45 000 € au bénéfice d’Infirmiers de rue asbl.

AB STEUNT … AB SUPPORTS… L’AB SOUTIENT …

© STRAATVERPLEGERS

www.infirmiersderue.org


KOM OP TEGEN KANKER AB Café patrons Bruno Van Daele en Eric Meersmans reden in 2018 voor de negende keer hun 1000 km voor Kom Op Tegen Kanker. Bij de eerste editie waren ze met twee, intussen trekken ze 30 ploegen - ofte 76 renners - met hen mee over de streep. Het jongste AB Café teamlid is 17, het oudste 67. De deelnemers organiseren verschillende acties om aan het vooropgestelde bedrag te geraken. Er werden hotdogs, flessen wijn en honing verkocht. Het publiek droeg ook zijn steentje bij via de vrije bijdrage gelinkt aan de ticketverkoop. Alles opgeteld zamelden de AB Café wielerploegen een indrukwekkende €156.748 in. In 2019 gaan de ploegen voor de tiende keer de uitdaging aan.

© LIEN PETERS

AB Café patrons Bruno Van Daele and Eric Meersmans cycled 1000 km for Kom Op Tegen Kanker for the ninth time in 2018. During the first edition it was just the two of them but now they lead 30 teams - that is 76 cyclists - over the finish line. The youngest AB Café team member is 17, the oldest is 67. Participants organise different campaigns to reach the target amount. They sold hot dogs, bottles of wine and honey. Audiences also contributed via contributions linked to ticket sales. All together the AB Café cycling teams collected an impressive €156,748. The teams will take up the challenge for the tenth time in 2019. En 2018, les patrons de l’AB Café, Bruno Van Daele et Eric Meersmans, ont couru pour la neuvième fois 1 000 km pour l’association contre le cancer Kom Op Tegen Kanker. Lors de la première édition, ils n’étaient que deux. Entre-temps, ils ont rallié à leur cause 30 équipes, soit 76 coureurs. Le plus jeune des membres de l’équipe AB Café a 17 ans, le plus âgé 67 ans. Les participants organisent différentes actions pour atteindre le montant visé. Des bénévoles vendent des hot-dogs, des bouteilles de vin et du miel. Le public a également pu contribuer en ajoutant librement un don à l’achat de tickets. Au total, les équipes de coureurs de l’AB Café ont récolté un montant impressionnant de 156 748 €. En 2019, les équipes vont relever le défi pour la dixième fois.

DE IDEALE WERELD KERSTSOIRTWÉE Onderschat nooit de zin van onzin. Dat doen Jan Jaap van der Wal en co ook niet. Gelukkig maar! Voor het tweede jaar op rij gingen tickets voor De Ideale Wereld Kerstsoirée – of liever: Kerstsoirtwée als zoete broodjes over de toonbank. De ultieme kerstshow bracht op 22 december een smakelijke €20.000 op ten voordele van Vluchtelingenwerk Vlaanderen in het kader van Music For Life.

Never underestimate the usefulness of nonsense. Luckily, Jan Jaap van der Wal and co. don’t underestimate it! For the second year in a row, tickets for De Ideale Wereld Kerstsoirée - or rather Kerstsoirtwée - sold like hotcakes. As part of Music For Life, the ultimate Christmas show brought in €20,000 for Flemish Refugee Action on 22 December 2018.

Ne sous-estimez jamais l’importance de l’absurdité… Jan Jaap van der Wal et ses acolytes ne risquent pas de tomber dans ce travers. Et on peut s’en réjouir ! Pour la deuxième année consécutive, les tickets pour la soirée Ideale Wereld Kerstsoirée – ou plutôt : Kerstsoirtwée – se sont vendus comme des petits pains. Ce spectacle de Noël débridé a rapporté le 22 décembre la coquette somme de 20 000 € en faveur de Vluchtelingenwerk Vlaanderen, dans le cadre de l’action caritative Music For Life.


“Ik heb me vooral enorm geamuseerd als huisfotograaf. In de eerste plaats op professioneel vlak, maar ook als vriend van de mensen die ik in en via het huis leerde kennen. AB werd al snel het labo waarin ik experimenteerde met concertfotografie om tot een eigen beeldtaal te komen. Het resultaat van dat experiment valt te bewonderen in de agora: daar hangt een selectie van mijn favoriete werk. Wat ik heb moeten leren, is wachten. Veel wachten. En omgaan met de onvoorspelbaarheid die met concertfotografie gepaard gaat. Maar zo blijft het ook spannend en verrassend. Het concert - of eerder de beleving - van Fever Ray blies me volledig omver. Net als BRDCST. 5 dagen lang die unieke festivalsfeer vastleggen, is iets wat iedere huisfotograaf moet meemaken. Door het label ‘AB huisfotograaf’ gingen er heel wat deuren voor mij open. Ik fotografeer ondertussen voor De Morgen, werk samen met verschillende bands en maak zelfs al artwork voor Belgische artiesten.” Francis Vanhee (23), AB huisfotograaf

FRANCIS VANHEE © ALESSANDRA RUYTEN

05

FRANCIS VANHEE HUISFOTOGRAAF RESIDENT PHOTOGRAPHER PHOTOGRAPHE ATTITRÉ DE L’AB

“I really had a lot of fun as the resident photographer. First and foremost on a professional level, but also as a friend of the people that I got to know in and via the hall. AB quickly became the lab in which I experimented with concert photography in order to develop my own imagery. The result of that experiment can be admired in the agora, where a selection of my favourite photos is on display. What I had to learn is to wait. A great deal of waiting. And dealing with the unpredictability associated with concert photography. But that keeps it exciting and surprising. Fever Ray’s concert - or rather the experience - completely blew me away. So did BRDCST. Capturing that unique festival atmosphere for five days is something that every resident photographer should experience. The title of ‘AB resident photographer’ opened lots of doors for me. I currently photograph for De Morgen, collaborate with different bands and even make artwork for Belgian artists.” Francis Vanhee (23), AB resident photographer

« J’ai pris beaucoup de plaisir à être photographe de l’AB. Sur le plan professionnel tout d’abord, mais aussi au contact des personnes que j’ai découvertes à l’AB et via l’AB. L’AB est rapidement devenue mon laboratoire : j’y ai réalisé des expériences avec la photographie de concert jusqu’à aboutir à mon propre langage visuel. Le résultat de cette expérimentation est exposé à l’agora, où est présentée une sélection de mes photos favorites. Une chose que j’ai apprise à l’AB, c’est d’attendre... Longtemps ! Et de jouer avec le caractère imprévu de la photographie de concert. C’est ce qui rend mon travail aussi passionnant et surprenant ! Le concert de Fever Ray (ou plutôt l’expérience offerte par cette artiste) m’a réellement transporté. Tout comme BRDCST. Immortaliser 5 jours d’une ambiance unique, c’est une opportunité exceptionnelle pour un photographe. Grâce à mon titre de “photographe attitré de l’AB”, de nombreuses portes se sont ouvertes pour moi. Ainsi, je suis désormais aussi photographe pour De Morgen, je collabore avec plusieurs groupes et je travaille pour des artistes belges. » Francis Vanhee (23 ans), photographe attitré de l’AB


Onze huisfotograaf selecteert zijn favoriete beelden van het afgelopen jaar. Our resident photographer selects his favourite images from 2018. Notre photographe attitré a sélectionné ses clichés préférés de l’année écoulée.

USG AB © Francis Vanhee


Whispering Sons Š Francis Vanhee

Triggerfinger Š Francis Vanhee


RYX & Brussels Philharmonic soloists Š Francis Vanhee Tamino Š Francis Vanhee


© LIEN PETERS

06 16 jaar geleden introduceerden we als eerste concertzaal het systeem van herbruikbare bekers en sindsdien groeiden we uit tot een organisatie die de impact op het milieu centraal stelt in haar werking. Ook in 2018 lanceerden we 3 nieuwe initiatieven waarmee we onze eigen werknemers, het publiek, de artiesten en partners verder willen sensibiliseren om milieubewuste keuzes te maken.

AB KLEURT GROEN AB GOES GREEN L’AB VOIT LA VIE EN VERT

We were the first concert hall to introduce the system of reusable cups 16 years ago and since then we’ve grown into an organization that makes our impact on the environment a central priority. In 2018 we launched three new initiatives that aim to encourage our employees, audiences, artists and partners to make environmentallyconscious choices. Il y a 16 ans, nous avons été la première salle de concerts à introduire des gobelets réutilisables et, depuis lors, nous sommes devenus une entreprise qui accorde une importance centrale à l’impact environnemental dans tout ce qu’elle fait. En 2018 également, nous avons lancé 3 nouvelles initiatives par lesquelles nous encourageons nos collaborateurs, le public, les artistes et nos partenaires à faire les meilleurs choix pour l’environnement.


© CHLOË RASIER

AB RESTO: EERLIJK, LOKAAL EN VERS

AB RESTO: HONEST, LOCAL AND FRESH

L’AB RESTO : ÉTHIQUE, LOCAL ET FRAIS

AB Café & Resto schakelden over naar meer streek- en seizoensproducten van biologische oorsprong uit een gezonde bodem. Hiervoor werken we samen met lokale en kwaliteitsvolle leveranciers. Donderdag is in AB Café & Resto al lang veggiedag, maar we schakelden een versnelling hoger en bieden sinds kort ook permanent een groot aanbod van vegetarische gerechten aan en schrapten rood vlees en tonijn van het menu. Meer dan 70% van onze kaart is vegetarisch.

AB Café & Resto switched to more regional and seasonal organic products grown in healthy soil. We work together with local and high-quality suppliers. Thursday has been Veggie Day for quite a long time in AB Café & Resto, but we shifted to a higher gear and now permanently offer a large variety of vegetarian dishes. We also removed red meat and tuna from the menu. More than 70% of our menu is vegetarian.

L’AB Café & Resto propose de plus en plus de produits régionaux et de saison, sains et bio. Pour ce faire, nous travaillons avec des fournisseurs locaux de qualité. Depuis longtemps, le jeudi est le jour végétarien à l’AB Café & Resto, mais nous sommes passés à la vitesse supérieure et offrons depuis peu chaque jour une large sélection de plats végétariens. Nous avons par ailleurs supprimé la viande rouge et le thon de notre menu. Plus de 70 % de notre carte est végétarienne.


© LIEN PETERS

BLOEMEN EN BIJEN OP HET DAK

FLOWERS AND BEES ON THE ROOF

DES FLEURS ET DES ABEILLES SUR LE TOIT

Vergis je niet. Vanuit de hemel gezien heeft ons kersvers groendak boven de agora in haar abstracte vorm misschien veel weg van Kadinsky’s ‘Counterweights’. Toch zal dit 130m² grote dak zich in de lente ontpoppen tot een nieuwe groene ruimte, met gras, bloemen en, jawel, bijen. Het groene dak vangt een deel van het regenwater op en voorkomt dat het in de riolering terecht komt. De beplanting zorgt voor een mooiere omgeving, meer CO² opname en vormt de ideale voedselbron voor stadshommels, vlinders en bijen.

Don’t be fooled. From the sky our brandnew green roof above the agora might look like Kadinsky’s ‘Counterweights’ due to its abstract shape. But in the spring this 130 m² roof will blossom into a new green space with grass, flowers and, sure enough, bees. The green roof collects some of the rainwater and prevents it from ending up in the sewer system. The plants ensure a more beautiful environment, more CO² absorption and are the ideal source of food for bumblebees, butterflies and honeybees.

Ne vous y trompez pas. Vu du ciel, notre tout nouveau toit végétal au-dessus de l’agora a des airs d’œuvre abstraite et ressemble peut-être pour l’instant à « Contre-poids » de Kandinsky. Toutefois, cette surface de 130 m² va se transformer au printemps en un nouvel espace vert, avec du gazon, des fleurs et ... des abeilles. Le toit vert absorbe une partie de l’eau de pluie et évite que celle-ci ne s’écoule vers les égouts. Les plantes embellissent le quartier, capturent davantage de CO² et constituent un biotope idéal pour les bourdons, les papillons et les abeilles.

BOTERHAMMEN IN HET PARK EN FEEËRIEËN

BOTERHAMMEN IN HET PARK AND FEEËRIEËN

BOTERHAMMEN IN HET PARK ET FEEËRIEËN

Onze drukbezochte zomerfestivals waren voor het eerst volledig PET-vrij en volledig vegetarisch voor artiesten en bezoekers. Een dedicated ecoteam sensibiliseerde onze bezoekers, sorteerde het afval en verzorgde animatie op het terrein. Onze lichtploeg verrichte opnieuw wonderen met LED-verlichting en het publiek kwam massaal met het openbaar vervoer naar het Warandepark afgezakt.

Our popular summer festivals, Boterhammen In Het Park and Feeërieën, were entirely PET-free and completely vegetarian for artists and visitors for the first time. A dedicated eco-team increased awareness amongst our visitors, sorted trash and provided on-site animation. Our lighting team performed miracles once again with LED lighting and a massive number of visitors travelled to the Warrande Park by public transport.

Nos festivals d’été très fréquentés ont pour la première fois banni complètement le PET et proposé des plats entièrement végétariens pour les artistes et visiteurs. Une équipe dédiée aux aspects écologiques a sensibilisé nos visiteurs, a trié les déchets et a assuré une animation sur le terrain. Notre équipe en charge de l’éclairage a de nouveau réalisé des merveilles grâce à l’éclairage LED et le public a utilisé en masse les transports en commun pour se rendre au Parc royal.


07

Diversiteit danste in 2018 als een rode draad doorheen AB. Diversity danced like a theme through AB in 2018. En 2018, la diversité s’est imposée comme un fil rouge à l’AB.

GLITTERBEAT PRESENTS SAZ’ISO IN MUZIEKPUBLIQUE (17/11)

DE WERELD IN AB THE WORLD AT AB LE MONDE À L’AB

Last year Saz’iso launched the beautiful ‘At Least Wave Your Handkerchief At Me: The Joys and Sorrows of Southern Albanian Song’ via the label Glitterbeat. Together with Muziekpublique we brought this Albanian collective to Brussels for a poignant performance. After the concert the musicians continued playing in the bar and there was a big jam session with the audience. Via le label Glitterbeat, Saz’iso a sorti l’année dernière le merveilleux album « At Least Wave Your Handkerchief At Me: The Joys and Sorrows of Southern Albanian Song ». L’AB et Muziekpublique se sont associés pour proposer un concert émouvant de ce collectif albanais à Bruxelles. Après la représentation, les musiciens ont continué à jouer au bar, et il en a découlé une énorme jam session avec le public.

GLOBAL STREET SOUNDS © LIEN PETERS

Via het label Glitterbeat bracht Saz’iso vorig jaar het prachtige ‘At Least Wave Your Handkerchief At Me: The Joys and Sorrows of Southern Albanian Song’ uit. Samen met Muziekpublique haalden we dit Albanese collectief naar Brussel voor een ontroerend optreden. Na afloop van het concert speelden de muzikanten gewoon verder in de bar en ontstond er een grote jamsessie met het publiek.


GLOBAL STREET SOUNDS © LIEN PETERS

SE LAL BUM (26/05)

TURKISH PSYCHEDELICA NIGHT FEAT. SELDA BAĞCAN (24/05)

AB nodigde het open kunstenhuis Globe Aroma uit om hun album ‘Se Lal Bum’ voor te stellen in de AB Club. Alle artiesten op het album zijn nieuwkomers in Brussel en hopen hun carrière verder te zetten in hun nieuwe vaderland. Van swingende West-Afrikaanse blues tot intens mooie Midden-Oosterse ballades: alle genres passeerden de revue.

Uit de imposante stem van Turkse volksheldin Selda Bagcan ontsproot één van de meest onvergetelijke avonden in de geschiedenis van AB. Ze kwam, ze protesteerde, ze imponeerde en het publiek adoreerde. Zelden werd door het enthousiaste Turkse publiek zo lustig meegezongen en gedanst voor het oog van een levende legende.

AB invited the open art house Globe Aroma to present their album ‘Se Lal Bum’ in AB Club. Every artist on the album is a newcomer in Brussels and hopes to continue their career in their new homeland. From swinging West African blues to intensely beautiful Middle Eastern ballads: every genre was showcased.

One of the most unforgettable evenings in the history of AB resulted from the imposing voice of Turkey’s national hero Selda Bagcan. She came, she protested, she impressed and the audience adored her. Seldom have we witnessed such an enthusiastic Turkish audience sing along and dance so cheerfully in the presence of a living legend.

L’AB a invité la maison d’art ouverte Globe Aroma à présenter son album « Se Lal Bum » à l’AB Club. Tous les artistes qui ont participé à l’album sont des nouveaux venus à Bruxelles, qui espèrent pouvoir poursuivre leur carrière dans leur nouveau pays. Du blues de l’Afrique de l’Ouest aux ballades du Moyen-Orient : il y en a eu pour tous les goûts !

De la voix imposante de l’héroïne populaire turque Selda Bagcan est née l’une des soirées les plus inoubliables de l’AB. Elle est venue, elle a protesté, elle a forcé le respect... et le public a adoré ! Devant cette véritable légende vivante, le public turc enthousiaste a chanté et dansé comme jamais.


FESTIVAL POPULAIRE DE BXL (22-23/06) Marie Daulne (Zap Mama) bracht al voor de tweede keer de vrolijk gekleurde, jonge bende van Festival Populaire de Bxl, een productie van de Université Populaire d’Anderlecht, naar AB. Productiemanager Soumaya Mettioui verwoordde mooi: “Laten we de grenzen die onze wijken afschermen verwijderen en laten we elkaar ontmoeten! Wij weten dat Brussel schoon is door haar diversiteit en zo houden wij van onze stad.” Het festival zorgde bovendien voor een onverwachte ontmoeting met onze voorzitter, Marc Justaert, die AB veroverde met de Ukulélé Big Band. Marie Daulne (Zap Mama) brought the cheerfully coloured, young gang from Festival Populaire de Bxl, a production of the Université Populaire d’Anderlecht, to AB for the second time. Production Manager Soumaya Mettioui phrased it so beautifully: “Let’s remove the borders that screen off our neighbourhoods and meet each other! We know that Brussels is beautiful because of its diversity and that’s why we love our city.” The festival also caused an unexpected meeting with our chairman, Marc Justaert, who conquered AB with the Ukulélé Big Band. Pour la seconde fois, Marie Daulne (Zap Mama) a été la marraine du Festival Populaire de Bxl, une production haute en couleur de l’Université Populaire d’Anderlecht. Soumaya Mettioui, Production Manager, a trouvé les mots parfaits pour décrire cette expérience : « Faisons sauter les barrières qui cloisonnent nos quartiers et rencontrons-nous ! Nous le savons : Bruxelles est belle dans sa diversité, et c’est comme ça que nous l’aimons. » Ce festival a également permis une rencontre inattendue entre notre président Marc Justaert et l’Ukulélé Big Band. Ensemble, ils ont conquis le public.

NYEGE NYEGE TAPES (20-21/06)

Under ‘Two days of supreme ass shaking music from East Africa’ AB threw open its doors for free for two days for one of the discoveries of the year: the global sounds label Nyege Nyege Tapes from Uganda. It was an impressive AB Club festival and the ideal transition from the concert season to summer. Sous le slogan « Two days of supreme ass shaking music from East Africa », l’AB a ouvert gratuitement ses portes pendant deux jours à l’une des plus belles découvertes de l’année : le label ougandais global sounds Nyege Nyege Tapes. Ce fut un festival impressionnant à l’AB Club, et la transition parfaite entre la saison de concerts et l’été.

NYEGE NYEGE © LIEN PETERS

Onder de noemer ‘Two days of supreme ass shaking music from East Africa’ smeet AB twee dagen lang gratis de deuren open voor één van de ontdekkingen van het jaar: het Oegandese global sounds label Nyege Nyege Tapes. Het werd een impressionant festival in de AB club en vormde de ideale overgang van het concertseizoen naar de zomer.


08 HUMANS OF AB Onder de noemer ‘Humans Of AB’ bieden we via onze sociale mediakanalen regelmatig een blik achter de schermen van AB.

RENAUD ALENBERGH © LIEN PETERS

Under ‘Humans of AB’ we regularly offer a behindthe-scenes look via our social media channels. Sous le titre « Humans Of AB », nous vous emmenons régulièrement dans les coulisses de l’AB, à travers notre présence sur les médias sociaux.


VAN 25 KM FIETSEN TOT DE TRAP AFZWEMMEN: ZO GAAT DE AB WERKNEMER NAAR ZIJN WERK FROM CYCLING 25KM TO SWIMMING THE STAIRS: THIS IS HOW THE AB EMPLOYEE GETS TO WORK FAIRE 25 KM À VÉLO OU DESCENDRE LES ESCALIERS EN NAGEANT : LE TRAJET DOMICILE-TRAVAIL DES COLLABORATEURS DE L’AB Renaud Alenbergh neemt de trottinette naar het werk. FUNCTIE: SCHOONMAAK AFSTAND HUIS-WERK: 8KM TRANSPORTMIDDEL: TRAM /AUTOPED

Renaud is in blijde verwachting van een nieuwe ‘trottinette’. Momenteel wisselt hij de tram af met de autoped, maar binnen exact één maand is hij de trotse bezitter van een nieuw, blinkend exemplaar waarmee hij heel zijn reis kan overbruggen. Hij rijdt zowel op het fietspad als op de baan en voelt zich helemaal niet onveilig.

Renaud Alenbergh takes the old-school scooter to work. FUNCTION: CLEANING TEAM DISTANCE TO WORK: 8 KM MEANS OF TRANSPORT: TRAM / MOPED

Renaud is currently awaiting a new ‘trottinette’. At the moment, he combines the tram with a moped, but in exactly a month he will be the proud owner of a brand shiny new model with which he can make his entire journey. He rides on both bike paths and roads and doesn’t feel unsafe there at all.

Renaud Alenbergh vient au travail en trottinette. FONCTION : NETTOYAGE DISTANCE DOMICILE-TRAVAIL : 8 KM MOYEN DE TRANSPORT : TRAM/TROTTINETTE

Renaud se déplace en tram et en trottinette. Mais dans un mois, il sera l’heureux propriétaire d’une trottinette flambant neuve, qui lui permettra de faire tout le trajet à deux roues. Empruntant aussi bien la chaussée que la piste cyclable, il ne se sent jamais en danger.


GLOBAL STREET SOUNDS © LIEN PETERS

GLOBAL STREET SOUNDS © LIEN PETERS

Ilke Cop laat het weer bepalen of ze fietst, wandelt of de metro neemt. FUNCTIE: SOCIAL MEDIA - STORYTELLING AFSTAND HUIS-WERK: 1,3KM TRANSPORTMIDDEL: METRO / FIETS / TE VOET

Yves Wullaert zwemt van de trappen. FUNCTIE: HUISBEWAARDER AFSTAND HUIS-WERK: 17 TRAPPEN TRANSPORTMIDDEL: TE VOET

Ilke kijkt ’s ochtends naar de lucht en beslist dan hoe zij zich naar AB begeeft. Op een zonnige dag bestijgt ze haar stalen ros, bij een hevige westenwind komt ze te voet en in geval van regen duikt ze de metro in.

Wist je dat er in het AB gebouw een mooi appartement werd geïntegreerd? Onze huisbewaarder Yves Wullaert woont er samen met zijn familie. Uiteraard verbruikt hij het minste energie van ons allemaal om op zijn werk te geraken: hij daalt elke morgen 17 trappen af. Toch probeert hij het traject boeiend te houden, door bijvoorbeeld af en toe van de treden te zwemmen.

Ilke Cop lets the weather decide if she cycles walks or takes the metro.

Yves Wullaert swims down the stairs.

FUNCTION: SOCIAL MEDIA - STORYTELLING DISTANCE TO WORK: 1.3 KM MEANS OF TRANSPORT: METRO / BICYCLE / ON FOOT

FUNCTION: CARETAKER DISTANCE TO WORK: 17 STEPS MEANS OF TRANSPORT: ON FOOT

Ilke looks at the sky in the morning and then decides how she’s going to get to AB. On a sunny day she mounts her metal steed, if there’s a strong westerly coming in then she walks, and in the event of rain she ducks into the metro.

Did you know that there is a beautiful apartment integrated into the AB building? Our caretaker, Yves Wullaert, lives there with his family. Naturally, he uses the most minimal amount of energy of all of us to get to his work: every morning he travels down 17 steps. Even so, he still tries to keep the trip interesting… every now and then he swims down, for example.

Ilke Cop vient à vélo, à pied ou en métro selon l’humeur de la météo. FONCTION : RÉSEAUX SOCIAUX/STORYTELLING DISTANCE DOMICILE-TRAVAIL : 1,3 KM MOYEN DE TRANSPORT : MÉTRO/VÉLO/PIEDS

Ilke analyse le ciel chaque matin pour choisir son moyen de transport. Par beau temps, elle enfourche sa monture d’acier. Quand le vent souffle trop fort, elle vient à pied. Et en cas de pluie, elle plonge dans le métro.

Yves Wullaert descend les escaliers en nageant. FONCTION : GARDIEN D’IMMEUBLE DISTANCE DOMICILE-TRAVAIL : 17 MARCHES ERIC MEERSMANS, PATRON DE L’AB CAFÉ/HORECA, FAIT 25 KM À VÉLO.

Saviez-vous que le bâtiment de l’AB abrite un bel appartement ? Notre concierge Yves Wullaert y habite avec sa famille. De nous tous, il est celui qui consomme le moins d’énergie pour se rendre au travail : chaque matin, il descend 17 marches – un trajet qu’il pimente parfois en descendant les escaliers en nageant, par exemple.


MEET AB’S FANTASTISCHE SOCIAL MEDIA AMBASSADEUR KATE DULAUNOY MEET AB‘S AWESOME SOCIAL MEDIA AMBASSADOR: KATE DULAUNOY FAITES CONNAISSANCE AVEC KATE DULAUNOY, LA FANTASTIQUE AMBASSADRICE DE L’AB SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

“Ambassadeur zijn voor AB is een ongelooflijke ervaring. In 2018 had ik het geluk om de Instagram story te verzorgen voor een paar van mijn favoriete concerten: Jake Bugg, Dropkick Murphys, Nils Frahm, Stikstof, Tom Misch, BeraadGeslagen, Tamino, Skepta … Het is fantastisch om mijn muzieksmaak te verbreden en tegelijk aan onze volgers te laten zien wat er gaande is in AB tijdens die avonden. Het beste deel van de job is verwelkomd worden in een heel warme AB familie en vanaf dag een het volledige vertrouwen krijgen en gerespecteerd worden voor wat ik doe. Het gaat niet om de gratis concerten of drank, een verhaal maken en Ancienne Belgique op mijn cv schrijven. Het gaat om het gevoel de bekende gezichten van AB te zien, samen iets te drinken, te lachen en om van hen te leren. Dank je, AB, om mij de kans te geven om zo veel events mee te maken, maar vooral voor de kans om je te leren kennen.” “Being an AB ambassador has been an amazing experience. I was incredibly lucky to do the Instagram story for a few of my favorite concerts in 2018: Jake Bugg, Dropkick Murphys, Nils Frahm, Stikstof, Tom Misch, BeraadGeslagen, Tamino, Skepta, etc. I love being able to broaden my musical horizons while showing our followers what’s going on in the AB on those evenings. The best part of my job is being welcomed into the very warm AB family and, from day one, feeling trust and respect for what I do. It’s not about showing up one evening for a free concert and drinks, creating a story and writing Ancienne Belgique on my resume. It’s about being happy to see the familiar faces of AB, sharing a drink, laughing and learning from them. Thank you, AB, for giving me the opportunity to attend so many events and, most of all, for the opportunity to get to know you.” « Je vis une expérience incroyable en étant ambassadrice pour l’AB. En 2018, j’ai eu la chance de réaliser une story Instagram pour certains de mes concerts préférés : Jake Bugg, Dropkick Murphys, Nils Frahm, Stikstof, Tom Misch, BeraadGeslagen, Tamino, Skepta… C’est super intéressant de pouvoir élargir mes goûts musicaux et en même temps de montrer à nos followers ce qui se passe à l’AB lors de ces soirées. Ce qui fait surtout l’attrait du job est d’être accueillie chaleureusement au sein de la famille de l’AB et de recevoir dès le premier jour une confiance totale et d’être respectée pour ce que je fais. Il ne s’agit pas de profiter de concerts ou boissons gratuitement, de publier une story et puis d’ajouter l’Ancienne Belgique à mon cv. Il s’agit de pouvoir rencontrer les visages connus de l’AB, de boire un verre avec eux, de rire et d’apprendre à leur contact. Merci à l’AB de m’avoir donné l’opportunité de vivre tant d’événements, mais surtout de m’avoir permis de faire votre connaissance. »


WARHOLA © FRANCIS VANHEE

09

LET’S TALK NUMBERS

De belangrijkste cijfers van 2018 in één oogopslag. The most important figures for 2018 at a glance. Les chiffres essentiels de 2018 en un coup d’œil.


497

86,5%

77

314.621

40,8%

22

COSTS € 13.030.010

REVENUES: € 13.370.664

PUBLIEKE EVENEMENTEN PUBLIC EVENTS ÉVÉNEMENTS PUBLICS

BETALENDE BEZOEKERS PAYING VISITORS VISITEURS AYANT ACHETÉ UN TICKET

GEMIDDELDE BEZETTINGSGRAAD VAN CONCERTEN AVERAGE OCCUPANCY RATE CONCERTS COEFFICIENT DE REMPLISSAGE

BELGISCHE ARTIESTEN BELGIAN ARTISTS ARTISTES BELGES

EVENEMENTEN IN AB SALON AB SALON EVENTS ÉVÉNEMENTS À L’AB SALON

B2B EVENEMENTEN B2B EVENTS ÉVÉNEMENTS B2B

GOODS: 8%

TICKET SALES: 36%

MAINTENANCE: 5%

VENUE RENTAL: 10%

PROGRAMMING: 23%

FOOD & BEVERAGE: 18%

PROMOTION: 9%

SUBSIDIARIES: 24%

OVERHEAD: 5%

B2B: 10%

LIVEUROPE: 5%

MISCELLANEOUS: 2%

OUTSOURCED LABOUR: 18% PERSONNEL: 22% DEPRECIATION: 3% MISCELLANEOUS: 2%


AB BACKSTAGE © LIEN PETERS

AB blijft het goed doen op the interwebz. Een overzicht. AB continues to do well on the interwebz. An overview. L’AB continue d’aligner les bons résultats sur l’interwebz. Un aperçu.

9.368

108.000

138.515

81.223

30.462

DAGELIJKSE UNIEKE BEZOEKERS USERS OF OUR DAILY WEBSITE UTILISATEURS JOURNALIERS DE NOTRE SITE WEB

NIEUWSBRIEFABONNEES NEWSLETTER SUBSCRIBERS ABONNÉS À LA NEWSLETTER

FACEBOOK LIKES FACEBOOK LIKES LIKES SUR FACEBOOK

TWITTER VOLGERS TWITTER FOLLOWERS FOLLOWERS SUR TWITTER

INSTAGRAM VOLGERS INSTAGRAM FOLLOWERS FOLLOWERS SUR INSTAGRAM


ABTV, ons in-house streaming platform deluxe, bereikte dit jaar alweer alle uithoeken van de wereld met intieme AB Sessions en livestreams van concerten.

ABTV, our in-house streaming platform deluxe, reached every corner of the world once again this year with intimate AB Sessions and livestreams of concerts.

36%

TOP 5 MOST VIEWED CONCERTS IN 2018

(35-55 YEAR)

60%

VULFPECK 635.000 views

(18-34 YEAR)

1.8 MILLION FACEBOOK

Cette année, ABTV, notre plateforme de streaming in-house de luxe, a atteint les quatre coins du monde grâce à des AB Sessions intimistes et des diffusions live de concerts.

TENACIOUS D 320.000 views

6 MILLION VIEWS

CIGARETTES AFTER SEX 285.000 views

4.2 MILLION YOUTUBE

ABTV IN 2018

VIEWERS IN EVERY COUNTRY IN THE WORLD (VATICAN CITY AND NORTH KOREA INCLUDED)

15MIN 50SEC AVERAGE WATCH TIME

21%

WOMEN

79% MEN

RY X & THE BRUSSELS PHILHARMONIC SOLOISTS 230.000 views OSCAR & THE WOLF 170.000 views

TOP 5 MOST VIEWED FACEBOOK LIVE IN 2018 FAT FREDDY’S DROP 47.000 views

40.000 YOUTUBE SUBSCRIBERS

SLEAFORD MODS BRDCST 32.000 views TAMINO 28.000 views WHISPERING SONS 21.000 views MAGNUS 17.000 views


10 LIVEUROPE

AB HOSTED 34 LIVEUROPE SUPPORTED SHOWS LAST YEAR (12 NATIONALITIES). Some favorites: Liima (DK), Derya Yildirim (Turkey), We Out Here (Nubya Garcia, Theon Cross, Joe Armon Jones) (UK),  Altin Gun (NL), Sigrid (NO).

IN LIVEUROPE’S 4TH YEAR, 36 INDIVIDUAL BELGIAN BANDS WERE SUPPORTED IN 12 COUNTRIES.

WHO LOVES BELGIUM THE MOST?

WHO ARE LIVEUROPE’S FAVORITE BELGIANS?

Rockhal (Luxembourg), Stodoła (Warsaw), Blå (Oslo), L’ Aeronef (Lille), Musicbox (Lisbon) and, of course, FZW (Dortmund).

Those that have generated the most noise include Brutus (A38, Aeronef, Rockhal) Cocaine Piss (Blaa, Sala Apolo, Musicbox), Intergalactic Lovers (FZW, Vega, Aeronef), La Jungle (Kino Siska), Phoenician Drive (Musicbox), Blackwave (Melkweg) & Tsar B.

BELGIUM IS THE 6TH MOST FREQUENTLY BOOKED NATIONALITY.

BELGIAN BANDS ACCOUNT FOR 8% OF ALL SUPPORTED LIVEUROPE ACTS.

After UK, Sweden, Norway, France and Germany.

Liveurope is een Europese familie van 14 concertzalen die jong muzikaal talent door de eigen landsgrenzen heen helpt breken. 01

Ancienne Belgique, Brussels, Belgium

Liveurope is a European family of 14 concert halls that ensures that emerging musical talent travels far beyond its national borders.

02

A38 Ship, Budapest, Hungary

03

Sala Apolo, Barcelona, Spain

04

Blå, Oslo, Norway

05

Musicbox, Lisbon, Portugal

06

FZW, Dortmund, Germany

07

Melkweg, Amsterdam, The Netherlands

08

L’Aéronef, Lille, France

Liveurope est un collectif européen de 14 salles de concert qui aide les jeunes talents musicaux à percer au-delà des frontières de leur pays.

09

Palác Akropolis, Prague, Czech Repuplic

04

12

10

Rockhal, Esch-aur-Alzette, Luxemburg

11

Stodoła, Warsaw, Poland

12

VEGA, Copenhagen, Denmark

13

Village Underground, London, UK

14

Kino Šiška, Ljubljana, Slovenia

05

13

07 11

06

08 01 10

09

02 14

03


TSARB AT KINOSISKA © ALES ROSA

BRUTUS AT A38 © BAJCSI DAVID

ACHTER DE SCHERMEN

BEHIND THE SCENES

EN COULISSE

“We kunnen met Liveurope al enkele jaren zeer mooie cijfers presenteren, en daar zijn we natuurlijk trots op. Ook de werking achter de schermen van onze 14 zalen is indrukwekkend. Een groot deel van de Liveurope bands die in hun thuisland al bekendheid genieten, zijn meestal nog onbekend in het buitenland. Daarom is ons succesverhaal afhankelijk van de goede samenwerking tussen programmatoren over heel Europa. Kijk bijvoorbeeld naar Tamino. In België kent iedereen Tamino, maar in Praag was hij (tot voor kort) nog onbekend. Tot hij dus optrad in Palac Akropolis tijdens het Liveurope festival, waar hij iedereen omver blies. “

“We are immensely proud of the great numbers we are able to present year after year. But even more so, we are proud of all the work that goes on behind the scenes of the 14 Liveurope venues. Even though a lot of the bands that play are very well-known in their home countries, they are often unheard of abroad. That’s why a huge number of the Liveurope success stories depend on the mutual trust and great relationships between programmers all over Europe. Take Tamino, for example. We are all fond of him in Belgium, but he wasn’t well-known in Prague. That is until his performance in Palac Akropolis during the Liveurope festival, where he blew everyone away.”

« Nous sommes très fiers des chiffres positifs que nous enregistrons chaque année, mais nous sommes encore plus fiers de tout le travail abattu en coulisse au niveau de ces 14 salles de concert. Une grande partie des groupes qui jouent via Liveurope sont déjà connus dans leur propre pays, mais pas dans le reste du monde. Leur succès dépend donc de la confiance et des relations entre les programmateurs à travers toute l’Europe. Prenez Tamino, par exemple. Il est adulé en Belgique, mais il n’était pas encore connu à Prague, jusqu’à ce qu’il se produise au Palac Akropolis lors du festival Liveurope, où il a fait mouche. »

— Jana Graso Communications & Development Coordinator Liveurope

EUROPE DAY 2018 De vierde opeenvolgende Europe Day (9 mei) in AB bracht diegenen naar voren die ons de meest inzichtelijke standpunten konden geven over een onderwerp dat voor Europa cruciaal is: Brexit in de context van de muziekindustrie. De muzikanten van het ‘We Out Here’ project van Gilles Peterson, een collectief uit de underground jazzscene in Londen, toonden ons hoe ze muziek als uitlaatklep gebruiken en bewezen dat optreden hen een gevoel van eenheid bezorgt.

— Jana Graso, Communications & Development Coordinator Liveurope

EUROPE DAY 2018 The fourth consecutive Europe Day (May 9th) at the AB introduced those who could give us insightful viewpoints in the stakes of a crucial subject for Europe: Brexit in the context of the music industry. The musicians of Gilles Peterson’s ‘We Out Here’ project, a collective of London’s underground jazz scene, gave us insight into their music as an outlet and the feeling of unity that performing can give them.

— Jana Graso, Communications & Development Coordinator Liveurope

EUROPE DAY 2018 Le 9 mai, l’AB a accueilli la quatrième édition de l’Europe Day, qui a réuni les personnes capables de donner l’avis le plus éclairé sur un sujet crucial pour l’Europe : le Brexit dans le contexte de l’industrie musicale. Les musiciens du projet « We Out Here » de Gilles Peterson, un collectif venu tout droit de la scène jazz underground londonienne, ont montré comment ils utilisent la musique comme exutoire et ont expliqué en quoi la musique leur apporte un sentiment d’unité.


SLOTWOORD - ON A FINAL NOTE - LE MOT DE LA FIN

Gorik van Oudheusden alias Brusselse rapper Zwangere Guy alias Brussels rapper Zwangere Guy alias le rappeur bruxellois Zwangere Guy

“Toen ik 14 was, kwam ik voor het eerst in AB voor een uitverkochte show van Starflam, een avond die mij eeuwig bijblijft. Niet eens zoveel later fietste ik na mijn werk in de bouw twee avonden per week naar AB om achter de bar te staan. Niets voor mij. Ik maakte ruzie met iemand die een pint bestelde en zette hem buiten. Achter de bar werken mocht niet meer, maar ik ging wél aan de slag in de keuken van AB. En toen was er plots een periode waarin ik het eten van de muzikanten bereidde en later op de dag ook zelf nog op het podium stond. Zo nice. Als Artist In Residence speelden we in 2016 met Stikstof het voorprogramma van Cypress Hill, Black Box Revelation en de aftershow van Schoolboy Q. In 2018 kwam onze fameuze Stikstof show in de grote zaal: onvergetelijk. Dat ik als Zwangere Guy twee uitverkochte grote zalen speel in 2019 is onvoorstelbaar. Omdat ik het huis zo goed ken, leg ik de lat gigantisch hoog. Ik wil dat iederéén - van de booker tot de kuisploeg tot de directeur - achteraf denkt: ‘amai, ik wist niet dat hiphop ook zó kon klinken’. Ik hou van AB. Ze stroomt door mij. Met de AB Club als mijn persoonlijke favoriet, want de concerten zijn er ongezien intiem. Wanneer ik binnen tien jaar directeur van AB word, voer ik een dubbele shift in voor dag- en nachtprogrammatie. Ik zie het al helemaal voor me: een AB geleid door twee bazen, één die ‘s nachts mag slapen en één overdag. (lacht) Alles voor wat meer nachtleven in Brussel.”

« Je suis venu pour la première fois à l’AB quand j’avais 14 ans, pour un concert sold-out de Starflam, un moment que je n’oublierai jamais. Peu de temps après, je prenais mon vélo après mon travail dans le secteur de la construction pour venir servir au bar de l’AB deux soirs par semaine. Mais ce n’était pas un job pour moi... Je me suis un jour disputé avec une personne qui avait commandé une bière et je l’ai mise dehors ! (Rires) Je ne pouvais donc plus travailler derrière le bar, mais j’ai été envoyé en cuisine. Pendant toute une période, j’ai préparé les repas des musiciens avant de monter moi-même sur scène. C’était super. Pour une saison d’Artist In Residence, nous avons assuré en 2016, avec Stikstof, la première partie de Cypress Hill et Black Box Revelation, ainsi que l’after-show de Schoolboy Q. En 2018, avec Stikstof, nous avons pu donner un concert dans la grande salle... Un souvenir inoubliable. Je n’arrive pas à réaliser que je vais donner deux concerts sold-out dans la grande salle en 2019 en tant que Zwangere Guy. Je connais tellement bien cet endroit que je mets la barre très haut ! Je veux que tout le monde pense, du booker au directeur en passant par l’équipe de nettoyage : “Waouh, je ne savais pas que ça pouvait aussi être ça, le hip-hop !” J’aime l’AB, je l’ai dans les veines... Avec une préférence pour l’AB Club, car les concerts y sont plus intimistes. Lorsque je serai directeur de l’AB d’ici dix ans, j’instaurerai des équipes de jour et de nuit. Tout est déjà clair dans ma tête : l’AB sera gérée par deux personnes, l’une qui dormira le jour et l’autre qui dormira la nuit. (Rires) Il faut absolument que Bruxelles bouge plus la nuit ! »

“I entered AB for the first time when I was 14, for a sold-out show by Starflam. It was an evening I’ll remember forever. Not much later I cycled to AB two evenings a week to man the bar after working construction all day. That wasn’t my thing. I got into a fight with someone who ordered a beer and threw him out. (laughs) I wasn’t allowed to man the bar anymore, but I did start working in AB’s kitchen. Then there was a period when I cooked food for the musicians and later in the day stood on stage with my own act. So nice. As Artist In Residence in 2016 Stikstof was the supporting act for Cypress Hill, Black Box Revelation and played the after-show for Schoolboy Q. Our famous Stikstof show moved to the Main Hall in 2018 - unforgettable. That I will be playing two sold-out Main Halls as Zwangere Guy in 2019 is inconceivable. Because I know the house so well, I set the bar very high. I want everyone - from the booker and the cleaning crew to the director - to think afterwards: ‘Wow, I didn’t know that hip-hop could sound like that’. I love AB. It flows through my veins. AB Club is my personal favourite, because the concerts are incredibly intimate. When I become the director of AB in 10 years, I’ll introduce a double shift for day and night shows. I see it in front of me: AB led by two bosses, one that can sleep a


BEDANKT! MERCI ! THANKS!

FRIENDS OF AB: SAMSUNG

ABSOLUUT

AMPTEC

BLUEGROUND

SONOS

TELENET

TENTOO

LEVEL 27

AB CAFÉ & RESTO

ROUNDHOUSE

PHLIPPO SHOWLIGHTS

ELYSARA

CANON

FLINN.LAW

USERFULL PROJECT SPONSORS: GORIK VAN OUDHEUSDEN © LIEN PETERS © FRANCIS VANHEE

SABAM PRÉSIDENT

BRUXELLES ENVIRONNEMENT

FSC label plaatsen in drukkerij

ENTREPRISE YNAMIQUE E C O DDYNAMISCHE

ONDERNEMING LEEFMILIEU BRUSSEL

label n. 2002/098/3

Lay-out /mise en page: Tim Bisschop Foto/photo cover: Stikstof © Francis Vanhee Foto/photo backcover: In Remembrance of Jóhann Jóhannsson © Francis Vanhee


OUR CREW IN 2018

AB TEAM   MANAGEMENT Dirk De Clippeleir (General director) Kurt Overbergh (Artistic director) Marc Vrebos (Technical director) Ward Cannaerts (Marketing & communication manager) Dennis Bols (Finance manager) Ruud Heuft (HR & administration manager a.i.) ARTISTIC TEAM Astrid De Sterck (Promoter) Marc Decock (Promoter) Marcus Deblaere (Promoter) Mich Leemans (Promoter) Tarik Vanrompaey (Promoter) Joke Daniëls (Programming assistant) Lisa Van de Cauter (Programming assistant) TCMATIC (Team Communication, Marketing & Ticketing) Kevin McMullan (Marketing & communication manager) Pierre Berger (Marketing & communication manager) Lien Peters (Social Media & Storytelling) Ilke Cop (Social Media & Storytelling) Karolien Van Humbeeck (Concert Promotion)

Eline Labar (Sponsoring & Events Manager ) Peter Deckers (Video savant) Eva Nowe (Communications Officer) Laura Mwanambuka (Communications Officer a.i.) Chloë Rasier (Press Officer) Tim Van Riel (Ticketing & Customer Service coordinator) Anysa Grammenoudis (Ticketing & Customer Service) Jennifer Vleminckx (Ticketing & Customer Service) Joke De Roeck (Ticketing & Customer Service) Miek Peremans (Ticketing & Customer Service) PRODUCTION & MAINTENANCE Eric De Vuyst (Production coordinator) Kristof Van Dijck (Production manager) Junior Lambrechts (Production manager) Yves Wullaert (Caretaker) Rachid Elbekkali (Stewards coordinator) Renaat Van Hee (Light coordinator) Cedric Leboutte (Light technician) Eric Collignon (Light technician) Jan Van Lindt (Light technician) Joris Vandamme (Light technician) Willem Petersborg (Sound coordinator) Andreas De Roy (Sound technician)

Kurt Vandebroek (Sound technician) Tom Lezaire (Sound technician) Stef Van Alsenoy (Studio engineer) Jasper Plaetinck (Maintenance coordinator) Dirk De Corte (Maintenance) Frank Tommelein (Maintenance) Luc Vanroy (Maintenance) Ruben Verdickt (Maintenance) Habib Abdellatif (Cleaning) Halima Ftaich (Cleaning) Jampa Ngawang (Cleaning) Josiane Rampelbergh (Cleaning) Laila Kharraf (Cleaning) Marc Vanden Wyngaerde (Cleaning) Renaud Alenbergh (Cleaning) Yakup Yildizli (Cleaning) ADMINISTRATION Bieke Vermeylen (Administration assistant) Carla Borremans (HR & administration) LIVEUROPE Elise Phamgia (Liveurope coordinator) Jana Graso (Communication officer)

BOARD MEMBERS Emmanuel Boodts Peter Claes Michel De Coster Lieven De Rouck Magda Debrouwer

Ibrahim El Ouakili Thomas Flebus Veronique Godard Erwin Goegebeur Erik Hulsbosch

Dirk Huyghe Marc Justaert Kris Lauwers Tom Lenaerts Frederic Masil

Pieter-Jan Mattheus Ans Persoons Veronique Peters Sara Rampelberg Saida Sakali

Albert Schreurs Bram Swaerts Steven Tritsmans Nic Van Craen Barbara Van Gheluwe

Vincent Van Peteghem Wouter Van Renterghem Marika Vangenck Johan Vanhoecke


CATERING Brahim Achoumi Adinda De Boever Alice Lieve Dooreman Van Thillo Alicia Sterckx Amber Ruijten Anne Ballon Anneke Jongeneelen Arno Melis Arthur Robberechts Aude Vanheste Azhar Cheema Bart Cok Belal Moayad Latef Benjamin Lauwaert Bruno Van Daele Casper De Wolf Cato Beljaars Celine Staessens Charlotte Vander Gucht Christophe Beghin Cornelis Vlooswijk Daan Maesfrancx David Aenspeck Deborah Smets Dilay Samanli Elie Maissin Elien D’hooge Ellen Brock Elliott Bries Emilie Legrand Emma Verbeeck Emmanuel Ladji Inga Eric Meersmans Eva Claus Eva Forceville Evelien De Graef Evert Segers Femke Vanderelst Fien Matthijs Fran Bosserez Hans Solomone Inca Garnica Ine Van De Velde Jae Van Den Broeck Jean-Pierre Bakker Jef Ballon Jeff Aendenboom Jill Verhaeghe Jiri Loozen Johan Baeten Johannes Mevis Jonah Will Joost Paulissen Jules Dirkx Jutta Huyghe

Katharina Rossi Katrien Koolen Kenneth Raemaekers Klaas Devos Lahouari Bendouda Laly Deblon Lauren Vander Elst Leen De Schutter Levi Stoops Lisa Berlanger Liselotte Pollaris Lola Dirkx Mansoor Faizi Margot Van Daele Marie Cabula Marie Ide Mathijs Clarysse Mathilde Ceuppens Mathis Voets Melvin Podolski Mierien Coppens Nanou Frederix Nico De Pauw Nicolas Verspecht Niels De Rooms Nina Van Denbempt Nona Jacobs Pemba Kamashi Priscilia Mabanza Longa Priyanka Koets Rachelle Dufour Remi Rupprecht Robbe Van Dam Robin Van Meenen Sam Koolen Sanaa Benhammou Sander Scheerlinck Sean Raab Solange Luijkx Stefaan Kaberuka Stephane Van Den Bergh Stephanie Van Landschoot Suresh Poobalasingam Suzie Landuyt Sven Deman Thomas Franck Thomas Gillespie Bennett Timmy Ieroianni Tinne De Keyser Tom Croonenberghs Tshela Meersmans Wannes Beets Wietse Vanophalvens Wolf Asselman Zino De Groeve Zohra Benhammou

STAGEHANDS Alexandre Balthazart Anthony Ploux Antone Israel Ayari Mehdi Boris Desmet Carmen Colino Christophe Houyoux Christophe Masson Didier Barniche Edwin Lahousse Emma Zune Gilles Fleuret Hélène Dandoy Hubert Launois José Bonga Khaled Salhoume Laurent Hayez Laurent Sterckx Loïc Buisson Lou Lahousse Patrick Carnaille Patrick Oreel Rees Robin Rudolph Rovella Sebastien Destrait Vincent Kouakou RUNNER Phil Rasquin FREELANCERS LIGHT Dieter Meeuws Jan Vuerstaek Joost Man Joost Potters Kristof Van Eekelen Maarten De Man Robbe Peters Steven Kerkhofs Yann Windey FREELANCERS SOUND Benjamin Camps Beo Van Haver Bram Van Der Weeën David Parker Dirk Brysbaert Frédéric Pauls Jelle Decrock Joris Verniest Karel Will Laurens Ingels Maarten Peeters Marcel Cortleven Ruben Vandermeulen Vik Smedts

FREELANCERS STUDIO Bob Hermans Staf Verbeeck FREELANCERS ABTV Ivan Boeckmans Pieter Vercammen Veerle Willems BACKSTAGE CATERING Anysa Grammenouds Christophe Houyoux June Laka Juul Verschraegen Katie De Buck Laura Martin Leander Van Het Groenewoud Lode Vlaeminck Manon Leneveu Marianne Bouckhout Marie France Stiens Marie-José Berto Pascale Junker Paulien Cantraine Rembert Notte Stefanie Ghettem Stiens Marie France Yves Wullaert HOUSEKEEPER Boris Milcamps SECURITY Achak Houdaïf Aissam ElBouchaibi Alain Sobhy André Van Brabant + Anthony Philips Arnold Way Nlemvo Cedric Nelissen Christopher Deraedt David Simonnava Deborah Smets Didier Verstraeten Doa Aghrib Geert Van Driessche Gorik Van Londersele Gregori Angrisani Ilir Islamaj Issmail Buifruri Jean-Marc Kulawik Johnny Belhach Khalid Halab Laijla Sabir Levy Bendix Lionel Bolly

Marcus Van Den Plas Marino Francotte Mario Mera Herrera Mounia Bayne Nargisse Esslimani Omar Arslan Philippe Van Mulders Rachid El Boudaoudi Rayane Janah Regis Rozen Salim Ouahid Serge Stallaert Simon Arpino Soner Durmush Soufiane Ablighlach Thomas Gillepsie Thomas Monshe Tom Meert Véronique Leclercq Younes Zekhnini EXTERNAL CLEANING CREW Alain Keerens Boerean Costan Danclu Constantin Laurent Vranjes Toderel Margareta

INTERNS Alice Buis Alice Verlinden Dylan Feyaerts Kobe Le Duc Liam Van Tornhout Ophelia Meerschaut Saranda Halili Seppe Brouckaert Sibbe Velghe Thomas Verheyden AB SOCIAL AMBASSADORS Adrien Vervekken Alice Buis Charlotte Lepas Emily Michiels Isabel Meyvis Kate Dulaunoy Kelly Coudijzer Margot Van Daele Niels Temmerman Nina de Jong Pieter D’Hooghe

PHYSIOTHERAPISTS Hans Van Baarle Kristel Liekens

SIGN LANGUAGE INTERPRETERS Deborah Dehaerne Griet Christiaens Kristien Desmettre Leen Hendrickx

TRANSLATORS Catherine Gobert Diane Kristensen ISO Translation

VOLUNTEERS JHOB Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel Minor-Ndako

GRAPHIC DESIGNERS Electric potato Shtick Tim Broothaers Uncompressed Mellon

SPECIAL THANKS TO Agentschap Facilitair Bedrijf Brussels Hoofdstedelijk Gewest De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) JHOB Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel MIVB-STIB NMBS-SNCB Politie Brussel Stad Brussel Vlaamse Gemeenschap VZW Darna

IN-HOUSE PHOTOGRAPHERS Damon De Backer Francis Vanhee TOILET SERVICE Brahim Achoumi Galina Yefanova Hilde Van Daele


“I LOVE AB. IT RUNS THROUGH MY VEINS” ZWANGERE GUY

Profile for Ancienne Belgique

Jaarverslag 2018  

Ancienne Belgique annual report 2018

Jaarverslag 2018  

Ancienne Belgique annual report 2018

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded