Page 1

! E E R F

! C I CRA ra ’09 Mí Feabh

is Saor in A Eag. #3

ce

Sa tSeomra Caidrimh le

Des Bishop Tuarascáil

Spraoi Cois Laoi! Mystic Peig Agus go leor eile...

Irisleaḃar na Cuallaċta Magazine of An Chuallacht

AnChuallacht.bebo.com AnChuallacht@uccsocieties.ie


Fáilte Isteach

F

áilte, a chara, go dtí an chéad eagrán de CRAIC! sa bhliain 2009! Leis an gcéad eagrán, do chuireamar iris Ghaeilge déanta ag mic léinn le chéile; rud ná raibh déanta anso sa choláiste le tamall, agus chuireamar le fáil ar an idirlíon í. Leis an tarna ceann, do chuireamar i gcló í chun í a scapadh amach níos forleathan i gcomhar leis an idirlíon. Fuaireamar a lán tacaíochta ó dhaoine agus táim sásta réamhra eagráin #3 a thabhairt daoibh anois - le cuma nua le haghaidh bliain nua! Tá mórán chun cur in iúl daoibh maidir lenár neachtraí agus gcúrsaí ó eagrán #2. Do bhí turas go Tiobraid Árann againn, bhíomar thall is abhus in Iarthar Chorcaí chun

freastal ar Éigse, chuamar go Club DP le Rónán Ó Snodhaigh agus, ar ndóigh, do bhí ár bpríomhtseachtain againn le Spraoi Cois Laoi. Seachtain lán de chraic agus cheol ba ea í gan amhras agus tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh as an gcúntas mar gheall uirthi san eagrán so. Fuaireamar cuairt ó Des Bishop ar an Aoine agus d’fhan sé ar feadh tamaill sa tSeomra Caidrimh chun deireadh a chur leis an bhféile agus CRAIC! a sheoladh go hoifigiúil. Mar sin, glac do shuaimhneas, léigh do chóip seo, caith súil siar ar ár n-eachtraí deireanacha agus bí ag feitheamh go crua leis na heachtraí chun teacht go fóill! Ní féidir liomsa fanacht ar

aon nós! Go dtí an chéad eagrán eile, bain sult as agus bí go maith. Neil Ó Briain, Eagarthóir.

Foireann san Eagrán: Michelle Ní Mhurchú, Seosamh Ó hÉamhthaigh, Feargal Ó Grifín, Neil Ó Briain, Caitlín NicGabhann, Gearóid Ó Duinn, Treasa Ní Mhurchú, Julanne Ní Mhurchú, Fíona Crowe.

Bí i dTeagmháil Linn: AnChuallacht@ uccsocieties.ie

Ar an Idirlíon: AnChuallacht.bebo.com CraicUCC.webs.com

AN RAIBH A FHIOS AGAT... gur féidir leat gach eagrán de CRAIC! a fháil ar an idirlíon, leis? Téir go http://CraicUCC.webs.com agus tóg sracfhéachaint astu! Má chaillis aon tseaneagrán, nó má tá fonn ort eagrán eile a fheiscint, is féidir leat dul ar do ríomhaire anois agus é a fháil gan fhadhb!


Féilire na Cuallachta Liosta de na rudaí a bheidh ar síul go luath againn. Bí ann! Tuilleadh eolais ón suíomh.

Mí Feabhra ’09

Shóisialta sa Thirsty - 9.30pm 4ú Oíche Bí linn i gcomhair craic agus ceoil! sa tSeomra Caidrimh-1pm 5ú Cainteoir Clois caint ón gComisinéir Teanga do Sheachtain na nGiobal 11ú Imeacht Baint na Gruaige! Féach ar an radharc sa tSeomra Caidrimh - 1pm 12ú Cluichí Tar chun cluichí a imirt is spraoi a fháil! Scannánaíochta ar Champas 18ú Oíche Sos sultmhar duit ón staidéar deacair sa tSeomra Caidrimh - 1pm 19ú Cluichí Tuilleadh spraoi leis na gcluichí! Shóisialta sa Mardyke 25ú Oíche Bí linn san áit lán de ghreann is spórt sa tSeomra Caidrimh-1pm 26ú Cainteoir Caint speisíalta ó aoichainteoir

NO BÉARLA! Beidh An Chuallacht ag reáchtáil imeacht ‘No Béarla’ le linn Seachtain na Gaeilge! ‘Sé atá i gceist ná gan aon Bhéarla a labhairt do lá iomlán, agus iarracht a dhéanamh do ghnó ar fad a dhéanamh as Gaeilge, ar champas agus sa chathair! Má tá suim agat a bheith páirteach cur d’ainm is d’eolas chugainn ag ‘anchuallacht@ucc societies.ie’ roimh an 20ú Feabhra 2009!

Gael-Taca

T

á fios ag an saol gur cathair Ghaelach í Cathair Chorcaí. Ní amháin go bhfuil an Chuallacht ar obair ar son na Gaeilge cois Laoi. Bhí an eagraíocht margaíochta Ghael-Taca ag obair ar son na teagan sular tháinig sinne sa Chuallacht ar an saol! An fheidhm áta acu i nGael-Taca ná An Ghaeilge a chur i láthair an phobail. Is ceart an Ghaeilge a fheiscint i ngach áit mar is teanga bheo í agus tá ansheans ann go bhfuil a bhfógraí feicthe agat ar

chúl na mbusanna ar shráideanna Daonphoblacht Chorcaí! Is measc na himeachtaí a mbíonn ar siúl ag GaelTaca ná comórtaisí do dhaoine óga, urraíocht do chlubanna spóirt 's ag cabhrú le tógálaithe chun ainmneacha Gaeilge a chur ar Eastáit Tithíochta. Chomh maith leis sin téann Clár Ghael-Taca amach ar Champas Radio gach Déardaoin ag a ceathair a chlog. I measc na n-aiónna a bhí ar an gclár i rith na bliana ná Des Bishop, John Spillane agus Máirtín

Tom Sheáinín! Tá oifig eolais Ghael-Taca suite ar Sráid an Chóibh áit ina bhfuil eolas le fáil mar gheall ar gach rud a bhaineann leis an nGaeilge!! Go máire ár nGaeilge slán leis an gCuallacht agus GaelTaca!!

www.bebo.com/Gael-Taca Gael-Taca, 20 Sráid an Chóibh, Corcaigh 021 431 0841 eolas@gael-taca.com

MÍLE BUÍOCHAS LE GAEL-TACA AS A gCUID TACAÍOCHTA LEIS AN EAGRÁN SEO.


Tuarascáil Spraoi Le Michelle Ní Mhurchú agus Caitlín Nic Gabhann. Léirmheas scannáin le Feargal Ó Grifín.

T

agtha fé mhór rince chun tús tinneas cinn ar dhaoine dheireadh… ceart a chur leis an tar éis na hoíche, níor SPRAOI COIS seachtain! Thángamar thosnaigh imeachtaí Dé LAOI 2008!! Bhí gach le céile sa Thirsty don Máirt go dtí meánlae! éinne ar bís maidin Dé Réamhchóisir “Bhí gach éinne Bhí ComórLuain nuair a bhíomar ag 18:30, gléasta go galánta tas 3fhocal réidh chun tús a chur le chuamar ar an ag dul ar agus ag súil le béile féile na Gaeilge i U.C.C. mbus go dtí aghaidh ó breá agus oíche Bhí ár meirge corcra Óstán Tigh 12-3, ina nua againn chomh Oriel i mBaile mhór rince...” raibh maith le t-léinte nua na an Chollaig! Bhí béile Coiste na Cuallachta ag féile orainn! Thosnaíobreá againn agus osceistiú muintir na mar le hOscailt na Féile claíodh an fhéile go hollscoile ar an le ‘Mórshiúil Spraoi Cois hoifigiúil ag Sorcha Ní nGaeilge a bhí acu! Ní Laoi’ ag am lón. Chéide (Ríona) agus raibh le déanamh ach D’fhágamar Áras Uí Róisín Ní Chualain an focal Gaeilge ar fhoRathaille agus shiúla(Lee) ó Ros na Rún! Bhí cal Béarla a rá agus bhí mar ar fud óráid ó duaiseanna iontacha le an chamPhól buachaint! Thosnaíomar pais ag Ruiséal, le focal éasca, ansin bhí canadh ‘s Stiúrthóir focal níos deacra agus ag béicidh Ionad na ag an deireadh bhí focal ar son na Gaeilge deacair! Bhain gach Gaeilge! Labhartha, éinne sult as an Shiúlamar príomh-ur- gComórtas! chomh raitheoir An Céilí Mór: Príomheachtra fada leis Spraoi. Oíche den scoth ba ea í... na hoíche. Oíche sa Mardyke! an seanBhí taisBhailíomar le chéile arís bheár agus bhí seisiún peántas rince againn ó Oíche Dé Máirt chun ceoil ‘s amhránaíochta Chumann an Rince boláil, púil agus fiú againn ansin in éineacht agus bhain gach éinne karaoke a dhéanamh trí leis an TradSoc! taitneamh as sin. Thosmheán na Gaeilge! naigh an ceol le Buíonn Thosnaíomor le cúpla Céilí Barra Naofa agus An Céilí Mór! cluiche púl agus gan B’é seo príomh imeacht bhíomar ag rince don amhras is ag ‘siorc an oíche ar fad, mic léinn na seachtaine gan phúil’ Fergal Ó Grifín a agus léachtóirí ina dabht ar bith, bhí gach bhí an bua don chuid is measc! mó! Bhí an-chraic éinne gléasta go againn leis an mboláil – galánta agus ag súil le Toisc go raibh roinnt bhí an-chomórtas ann béile breá agus oíche


agus buíochas le Dia níor gortaíodh éinne! Tar éis glóthach vodka nó dhó bhí sé in am don karaoke. Bhí leaganacha iontacha de ACDC le Naoise Mac Suibhne, agus Like A Virgin le Tracey Ní Mhurchú le chlos! Sár-oíche againn arís! Ar an gCéadaoin de Spraoi, rinne An Chuallacht taifeadadh de chlár Jack Ó Muircheartaigh i gcomhair Raidió na Gaeltachta, ón Seomra Caidrimh in Áras Uí Rathaille. Rinneadh agallamh le Alan Titley, Ollamh Roinne na NuaGaeilge faoi chúrsaí Ghaeilge sa choláiste. Ar son na Cuallachta, rinne Michelle Ní Mhurchú sár-job ag insint don lucht éisteachta faoi na himeachtaí go léir a bhí ag tarlú i rith na bhféile, Spraoi. Chomh maith leis sin, bhí ceol agus amhráin den scoth ó Irial Ó Ceallaigh agus Caoimhín Ó Fearaill agus cúpla tiúin ar an gconsairtín le Caitlín Nic

Gabhann. An oíche sin, bhí cóisir pizza againn in Áras Uí Rathaille. An lá dar gcoinn, bhí comórtas 'Twister' againn sa tSeanbheár. Bhí ceithre mataí ar an talamh agus bhí craic ar ndóigh againn ag iarraidh fanacht ón urlár! An oíche sin, bhí cóisir againn sa tigh tábhairne is fearr, An Thirsty! Bhí oíche iontach againn le ceol agus craic, chun ullmhú le haghaidh críoch Spraoi ar maidin Dé hAóine!

Léirmheas DEFIANCE unaithe ar fhíorscéal ón Dara Cogadh Domhanda atá an scannán seo déanta fé na deartháireacha Bielski. Rugadh na deartháireacha seo sa Pholainn ach toisc gur bhuaigh na Naitsíoch ar an bPolainn i 1939, ghabháil an USSR an baile dúchais,

B

Navahrudk, isteach i mBealarúis. I 1941, mar chuid d’obair Barborossa, dhein na Naitsíoch ionradh ar fhód dúchais na neartháireacha Bielski. Toisc gur Giúdaigh iad, maraíonn na Gearmánaigh tuismitheoirí na ndeartháireacha ach teipeann orthu an chuid eile den chlann a mharú. Téann siad go dtí an fhoraois agus trasna ar Ghiúdaigh eile atá sa bhád chéanna. Tar éis tamaill bhig bailíonn Giúdaigh timpeall orthu agus téann siad ag fáil díoltais ar son na dtuismitheoirí nuair a chuireann siad an fear a mharaigh a dtuismitheoirí chun báis. Ach níl sé ró-fhada go n-éiríonn teannas idir an bheirt dheartháireacha Tuvia (Craig), an ceannaire, agus Zus (Schreiber). Sroicheann sé go dtí an pointe go bhfuil an contúirt ann go mbeidh scoilt ins an ghrúpa. Níor tháinig an scéal seo go béal an phobail ach le déanaí agus tá sár-iarracht déanta ag Daniel Craig sascannán. Molaim díobh é a fheiscint.


Grianghraif Spraoi


Cois Laoi 2008

Aoichainteoirí ag teacht go Ionad na Gaeilge Labhartha go luath Bí ann linn!

"Lá Nua - an chéad pháipéar laethúil Gaeilge: eagarthóireacht agus bainistiú" Le Conchúr Ó Liatháin. 24ú Feabhra, 5pm, G01, Áras Uí Rathaille.

Tuilleadh eolais - 021-4903529 /4902314

"An Ghaeilge agus an Leigheas" Le Colm Henry. 3ú Márta, 5pm, G01, Áras Uí Rathaille.


Cuairt an Easpaig Féachann Neil Ó Briain siar thar n-ais ar a chuairt, chaint agus chraic...

A

g deireadh Spraoi Cois Laoi, ar maidin na hAoine, do tháinig Déasún Mac an Easpaig, fear grinn den chéad scoth, go Corcaigh agus thug sé cuairt ar an gCuallacht. Sheol sé CRAIC! i gcló go hoifigiúil agus bhí an-uair againn leis sa tSeomra Caidrimh. Ba shlí thar cionn ar fad é chun an fhéile a chríochnú agus táimid go léir buíoch as. Nuair a shroich sé, bhí slua ag an Seomra Caidrimh cheana féin chun fáilte a chur roimhe. Do thug sé caint shuimiúil dúinn mar gheall ar an dtréimhse a chaith sé ag foghlaim na Gaeilge i gConamara agus, ar ndóigh, do bhí sé lán de ghreann is scéalta aite. Ina dhiaidh san, do bhí sé sásta na

ceisteanna a bhí ag agus cuireadh deireadh daoine a fhreagairt agus le Spraoi 2008. fuaireamar léargas iontach ar a dhearcadh mar gheall ar an nGaeilge féin chomh maith le cur chun cinn na teanga. Do chuaigh cuid againn síos go Zavvi chun cábhrú leis le seoladh a DVD CRAIC!: Des le eagrán an irisleabhair sa tSeomra Caidrimh. Tongues ansan

Teitheadh na dTithe Tábhairne

A

r chuala tú gur tháinig Grandpa agus Homer Simpson go hÉirinn chun tigh tábhairne a cheannach? Dúirt Grandpa gur chaith sé an oíche ab fhearr dá shaol i dtig tábhairne Gaelach agus go raibh sé ag iarraidh é a athchruthú. Ní nach ionadh. Tá ainm in airde ag Tithe Tábhairne

Le Gearóid Ó Duinn

Gaelacha ar fud an domhain as ucht an atmaisféir cairdiúil atá le fáil iontu, agus is beag cathair nach bhfuil a cheann féin acu. (Fiú san Afganastáin, is féidir leis na Taliban sos idir-Jihad a fháil in ‘The Irish Pub in Kabul’). Is gnó fiúntach é agus fiú nuair a théann Éireannaigh féin thar lear chun blaiseadh


a fháil ar chultúr tír éigin eile, ní fada é go bhfuil siad ina suí taobh leis an mbeáir i ‘Murphy’s’ nó ‘Mc Carthy’s’. Ach cé go bhfuil sé ag dul ó neart go neart thar lear, an mhalairt ar fad atá ag tarlú anseo sa mbaile, ina bhfuil daoine ag teitheadh ó na tithe tábhairne ar luas beo. Ní féidir a shéanadh go bhfuil seans níos fearr agatsa teacht ar phub traidisiúnta i Chicago nó Beirlín ná in an-chuid áiteanna tuaithe in Éirinn anois, ina deirtear a bhfuil pub amháin ag dúnadh ar bhonn laethúil. Do chaith an túdar cáiliúil, Turtle Banbury, tamall maith ‘ag déanamh taighde’ (An nath a n-úsáidfinn féin ná ‘ar meisce’ ) i dtithe tábhairne na tíre, breis is 700 in iomlán agus tar éis an taighde seo, níl sé ródhóchasach fén dtodhchaí: ‘Tá an saol sin i mbaol – saol an thig tábhairne traidisiúnta Gaelach. An-chuid des na cinn atá dúnta, is i lár na tuaithe iad, agus b’iad sin na cinn ina raibh an chraic ab’fhearr sna seanlaethanta. Mar

an fhadhb is bunúsaí, sin sa tír seo, tá an tigh athrú nóis. tábhairne ‘fé bhagairt’. Ní haon bhréag a rá go Tá níos mó daoine ag bhfuil níos mó comhluroghnú deoch a cheanadar anois ag fear an tí nach agus fuireach sa solais ná fear an tí tábmbaile, inar féidir leo hairne. Tá i bhfad níos tobac a ól sa teas agus mó i gceist leis an dtig ní gá a bheith buartha tábhairne ná foinse óil fén turas abhaile. Fós, amháin. Tá tábhacht ar ólann muintir na tíre seo leith aige sa phobal, áit níos mó ná aoinne dár ina bhuaileann daoine gcomharsan san Eoraip le chéile chun cártaí a ach nach mór leath den imirt, ceol a sheinnt, dí a óltar sa tír seo sa lá scéalta a mhalartú, atá inniu, is sa mbaile a chun ceiliúradh agus óltar é. Ní nach ionadh chun caoineadh. Is go bhfuil na pubanna tar faoiseamh aigne é do éis géilleadh chomh an-chuid daoine, go héasca sin. háirithe seandaoine nach bhfuil acu ach an Más fíor go bhfuil an pub áitiúil. Ach má tá deireadh ag teacht, an siad chomh tábbhfuil aon hachtach, fheachtas ar dén chúis, siúl chun an mar sin, ghné a bhfuil tábhachtach timpeall de shaol na ar mhíle hÉireann a go leith tigh shábháil? B’é tábhairne tar Éamon Ó Cuív éis a ndoirse a mhol ceann a dhúnadh des na don uair An Tigh Tábhairne: gné dheireanach shaoil atá ag imeacht... smaointí ab fhearr chun an ó 2001, de fhadhb a réiteach: bus a réir figiúirí an VFI (Vintbhailíonn custaiméirí ner’s Federation of Ireóna dtigh agus a land). Cuirtear an thógann iad thar n-ais milleán ar roinnt cúise: nuair atá a sparáin an cosc tobac, dlíthe folamh. Tá roinnt fir tí níos déine ar thiomáint fé thionchar an óil agus, tar éis dul leis an Lean go lth. 10...


Ag leanúint ó lth. 9... smaoineamh seo agus ag éirí go maith leo ach is costas breise é i ngairm bheatha atá costasach go leor mar atá. Anuas air sin, tá an VFI i mbun feachtas poiblíochta chun daoine a mhealladh thar n-ais ar na stóil arda agus ní dóigh liom go raibh mórán mac léinn sa tír nár shíl deor áthais nuair a chuala siad gur reodh praghas na dí ar feadh bliana. Ach an neart é? Agus an gcoimeádfaidh an cúlú geilleagrach seo na daoine glan amach ó na pubanna nó an gcuirfidh sé iad go díreach ó scuaine an dól go scuaine an thig tábhairne? Is deacair a rá ach pé rud a tharlaíonn, is léir a bhfuil todhchaí casta i ndán don tig tábhairne traidisiúnta. Go mairfidh sé beo ag an am seo arís.

Tuairim Iomána Machnaíonn Seosamh Ó hÉamhthaigh ar chúrsaí iomána i gcontae Dé agus na fabhanna atá i ndáil linn fé láthair...

I

ománaíocht Chorcaí, bainisteoireachta. Níl fonn Bliain nua ach na fadar bith ar McCarthy hbanna ceanna! Stalseasamh síos, níl fonn ar canna iománaíochta i na himreoirí imirt arís agus gCorcaigh táid beagnach níl fonn ar Pháirc an chomh coitianta le báisChrócaigh páirt réiteach a teach na hÉireann ag an ghlacadh. Sheán na am seo. Cad ’tá cearr leo himreoirí an taifeach a anois? Bhuel - Ar ais i Mí chuireadh os a gcomhair Deireadh ar an 20 Fómhar Eanáir. An dheisigh na tseachtain himreoirí ráiteas seo caite nach mbeidh chuir Mc siad sásta imirt Carthy ar fhoireann foireann Corcaí arís de nua amach bharr athcheain aghaidh padh an W.I.T. agus iarbhainisteora chaill Gerald Mc CorcaighCarthy. Nuair a Gerald McCarthy: Tá sé rudaí a meáite go mbeidh sé ag tháinig an bhíonn anfanacht ina bhainisteoir. choiste nua choitianta roghnóireachta (mar ’tá le ré McCarthy. Chaith aontaithe fén aontú tar éis McCarthy dhá bhliain ina an chéad stalc) athcheap bhainisteoir Corcaí, i rith cúigear as an seachtar ar na blianta seo bhuaigh an gcoiste McCarthy. An Corcaigh trí craobhchluichí fhadhb ná níor fuair aon agus dhá cluiche cáilithe. duine eile ainmniúchán Ceann de na torthaí is agus ní bhfuair na bheirt measa i stair iománaíochta imreoirí aon rogha sa Corcaí. Ón toradh seo próiseas roghnúcháin. chaite, tá sé soiléir go bhCreideann na himreoirí gur fuil fadhbanna móra in bhris an bord contae an iománaíochta Chorcaí. t-aontú a bhí aontaithe acu Caithfear na fadhbanna i dtús 2008. Deir na sin a réiteach nó lámhachhimreoirí sinsearach go far cúrsaí iománaíochta i bhfuair na himreoirí óige gCorcaigh siar deich go glaoch gutháin ionsaithe cúig bliana dhéag. ón gcoiste

Má taoi ag iarraidh suaimhneas intinne a bheith agat, is féidir leat a bheith cinnte ná sáróidh an Sodócú thú fad is atá an só ar do chlé agat...


Mystic Peig ARIES

TAURUS

Le Peig Sayers (trascírobh le Treasa agus Julanne Ní Mhurchú)

SCORPIO

Tá tú ró-ramhar tar éis na Nollag! Bia Tráthúil: Aon rud a bhaineann le Weightwatchers!

Tá a fhios agat cad a tharlaíonn nuair a thógann tú geansaí do léachtóra!! Léachtóir tráthúil: S. Ó Súilleabháin!

Is mise mé féín… ach cé tusa? Rud tráthúil: Sudocream!

GEMINI

AQUARIUS Nuair a thagann dhá ainmfhocal le chéile ba cheart go mbeadh an dara ceann sa tuisil ginideach!!

Níl tú chomh gnéasach is a cheapann tú!!! Ball na Cuallachta tráthúil (agus gnéasach): Tracey Ní Mhurchú

Ná téigh go dtí an Thirsty oíche Dé Céadaoin…ní bheadh a fhios agat cad a tharlódh!

LEO

CANCER

VIRGO

LIBRA

Ba cheart duit bheith i Havana’s oíche Dé Máirt seo chugainn. Tá a fhios agat féin go mbeidh duine speisialta ann duit an oíche sin.

Ní hé an t-alcól an cara is fearr leat, cuireann tú náire ar do chairde nuair a bhíonn tú ar meisce! Club oíche tráthúil: Rafters

Beidh do chairde ag magadh fút an mhí seo ar fad...ach tá sé tuillte agat! Uimhreacha tráthúla: 1, 3, 7, 12 (bainid leis an mbéaloideas)

SAGITTARIUS

Ar dheinis aon iarracht bheith difriúl an mhí seo, bhuel ba cheart duit é a dhéanamh anois! Carachtair Fair City tráthúla: Ray agus Gina

CAPRICORN

Níl aon rud suimiúil i ndán duit an mhí seo! Níl faic tráthúil agat an mhí seo.

PISCES Beidh duine mistéireach ann duit ag an gCuallacht oíche Dé Céadaoin, beidh geansaí dú-ghorm, bán agus glas á chaitheamh aige/aici.


PUZAL

Lean ar aghaidh, tá sé tuillte agat. Tóg sos agus bain taitneamh as cupán agus as na puzail. Tá leigheas den Sodócú ar fáil ar leathanach eile sa chóip, leis. Bí cinnte go bhfuilir linn i rith na míosa agus chífimid amuigh thú! Liosta Focal: laethanta saoire Oíche Chinn Bhliana Nollaig Eanáir athbhliain dinnéar nollag coláiste AnChuallacht bronntanais crann muintir Spraoi cairde aistí AnDreoilín scrúduithe

CraicUCC.webs.com

CRAIC! - Eagrán #3  

Irisleabhar na Cuallachta, an cumann gaelach i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Mí Feabhra '09.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you