Page 1

* Assemblea Nacional Catalana a Brussel.les * http://flavors.me/ancbru * anc.bru@gmail.com *


Presentació: qué és l’Assemblea Nacional catalana a Brussel·les? L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a Brussel·les és constitueix el propassat 21 de gener del 2013 (tot i que al llarg del 2012 ja hi havia hagut activitats informals i temptatives de constituir una antena a Brussel·les) gracies a la participació d'una 50 de persones. Des de l'acte constitutiu només han transcorregut pocs dies...però ja han passat moltes coses. Potser la més rellevant, la declaració de sobirania adoptada per el parlament el dia 23. Aquesta declaració suposa un punt clau en desenvolupament del procés sobiranista. El rol que la societat civil catalana i l'ANC ha de ser el d'impulsar una majoria social favorable a l'avenç cap a l'estat propi. Un estat propi, democràtic, socialment just i amb una administració pública eficient, eficaç i transparent. Les paraules clau son "participar" i "fer feina".

Objectius: Mantenir el debat sobre la necessitat d'aconseguir l'Estat propi i donar arguments per demostrar-ne la legitimitat. Consolidar els mecanismes adients per al debat, l’anàlisi i la participació, i promoure la producció dels estudis i propostes necessaris que aportin rigor, solvència i credibilitat al debat. Ampliar i consolidar la majoria social a favor de la independència de Catalunya per la mobilització de la comunitat catalana resident a Bèlgica. Aconseguir una àmplia extensió i difusió del procés d'independència a nivell internacional. Explicar el procés d’independència davant els actors rellevants dins de les institucions europees, als sectors socials, polítics i econòmics belgues i als diferents sectors de la comunitat internacional present a Bèlgica. Facilitar que Catalunya aconsegueixi el reconeixement com a estat sobirà per part de la comunitat internacional i especialment de la Unió Europea.

Organització: Qui sóm? L'Assemblea Nacional Catalana a Brussel·les s'organitza en grups de treball: - el grup "administració", que inclou les funcions de coordinació, secretariat i tresoreria. - el grup "comunicació", que s'ocupa de la estratègia de comunicació, de les RP, de la premsa i dels TICs. - el grup "exterior" que s'ocupa de les qüestions internacionals, dels assumptes europeus i els catalans de la diàspora. - el grup "prospectiva" que pren en ma tot el que fa referencia a les reflexions sobre el "nou estat" i els assumptes de contingut sobre sobirania i independència. Te un subgrup especialitzat en els temes d'àmbit jurídic. - el grup "esdeveniments" que s'ocupa de la preparació d'actes.

Administració

Esdeveniments

Prospectiva

Comunicació

Exterior

Quina Catalunya volem: Volem una catalunya sobirana i lliure en peu d'igualtat amb altres estats d'Europa dins del marc de la Unió Europea.

Com ho fem: Activitats diverses de difusió i sensibilització (conferencies, xerrades, accions) Contactes a Brusel·les amb actors rellevants per al procés. Construint sinergies entre les diferents entitats catalanes amb presencia a Brusel·les i/o projecció internacional.

* Assemblea Nacional Catalana a Brussel.les * http://flavors.me/ancbru * anc.bru@gmail.com *

Presentació de l'ANC a Brussel·les  

Presentació de L'Assemblea Nacional Catalana a Brussel·les: * qui sóm * que volem * com ho fem