Page 1

1 Transportul aerian 2 Transportul rutier 3 Transportul feroviar 4 Alte forme de transport turistic


Transportul turistic aerian se derulează prin intermediul a două tipuri de curse aeriene de pasageri: regulate şi charter (la comandă). Cursele regulate sunt curse pe care o companie aeriană le operează în conformitate cu orarul său public, în aceleaşi zile şi la aceleaşi ore, pe durata unui întreg sezon Principalul aranjament turistic care poate fi realizat pe cursele aeriene regulate este INCLUSIVE TOUR-ul care este o călătorie organizată de către o agenţie de turism tour-operatoare împreună cu o companie de transport aerian, în regim dus şi întors (Round-Trip) sau în circuit (Circle Trip), care include totodată cazarea, masa şi diverse excursii; agenţia touroperatoare trebuie sa fie agreata de IATA şi închiriază numai o parte a capacităţii de transport în cursa regulată pentru anumite date bine stabilite, tariful plătit pentru aceste locuri fiind de obicei cu 50% mai mic decât tariful în condiţii normale.


Cursele charter sunt curse pe care o companie aeriană le operează la cererea firmelor de turism tour-operatoare (sau la cererea unor instituţii, organizaţii, firme etc.). Tour-operatorul închiriază („afretează”) de obicei integral capacitatea avionului pentru una sau mai multe curse clar stabilite în timp formând astfel un „lanţ” de chartere. O cursă charter este: o cursă de grup, dus-întors, al cărei tarif se negociază şi se plăteşte înainte de desfăşurare, şi presupune o durată a sejurului grupului negociată. Principalul aranjament turistic care poate fi realizat pe cursele aeriene charter este CHARTER INCLUSIVE TOUR-ul care este o călătorie organizată de către o agenţie de turism tour-operatoare împreuna cu o companie de transport aerian, în regim dus şi întors (Round-Trip) sau în circuit (Circle Trip), care include totodată cazarea, masa şi diverse excursii.


Contractul charter dintre tour-operator şi compania de transport aerian trebuie să cuprindă următoarele elemente: -

definirea termenilor utilizaţi în contract (anulare, taxe de anulare, preţ charter, data de expirare, forţă majoră, inclusive tour etc.); acordul părţilor cu privire la punerea la dispoziţie de către transportator a unuia sau mai multor avioane, conform prevederilor contractului; dreptul tour-operatorului de a anula anumite zboruri în cazul în care numărul de pasageri este prea mic pentru a permite operarea economică, cu plata unor taxe de anulare care sunt cu atât mai mari cu cât sunt comunicate mai tardiv de către tour-operator transportatorului; dreptul transportatorului de a anula anumite zboruri într-o perioadă de până la 24 ore înaintea zborului din raţiuni legate de dificultăţi mecanice sau operaţionale, cu obligaţia despăgubirii tour-operatorului într-un anumit cuantum negociat;


-

-

-

obligaţia transportatorului de a înlocui avionul în situaţia imposibilităţii continuării cursei din raţiuni legate de dificultăţi mecanice sau operaţionale; dreptul transportatorului de a modifica capacitatea avionului, de a reduce numărul de locuri sau greutatea avionului, de câte ori condiţiile sau autorităţile de trafic o impun; obligaţia transportatorului de a asigura tratamentul pasagerilor în cazul întârzierilor apărute din vina sa: gustare, pentru întârzieri de 2-3 ore, masă completă, pentru întârzieri de 3-12 ore, şi, respectiv, cazare, pentru întârzieri de peste 12 ore; dreptul ambelor părţi de a subcontracta îndeplinirea obligaţiilor contractuale; dreptul transportatorului de a utiliza locurile neutilizate de către tour-operator;


§

structura preţului charter care: include cheltuieli de operare şi întreţinere a avionului, remuneraţia echipajului, asigurări faţă de terţi şi faţă de pasageri, taxe de aterizare, hangar şi handling pentru avion, taxe de handling pentru pasageri şi bagaje, preţul meselor servite în timpul zborului, taxele de aeroport şi taxele de pasageri care trebuie plătite de către transportator; § nu include cheltuielile cu transportul la sol al pasagerilor, taxele de aeroport şi taxele de pasageri care trebuie plătite de către pasageri, costul vizelor, taxelor vamale şi alte taxe adiţionale care pot apărea; -

condiţiile de modificare a contractului; condiţiile de plată, prevăd de regulă că plata se va face în avans de către tour-operator înaintea fiecărui zbor, sau înaintea întregului lanţ de curse charter (cazul în care tour-operatorul închiriază avionul pentru transportul dus-întors succesiv al mai multor grupuri de turişti, fiecare grup având o anumită durată a sejurului).


Transportul rutier este o formă de transport terestru şi totodată un subsistem al sistemului naţional al transporturilor care asigură deplasarea în spaţiu a mărfurilor şi persoanelor cu ajutorul vehiculelor (mijloace de transport auto-propulsate) şi a mijloacelor tractate (remorci, trailere). Autovehiculele se caracterizează printr-o mobilitate deosebită, nefiind legate de instalaţii speciale fixe cum este cazul în transportul feroviar, de pildă. Datorită acestui fapt, ele pot pătrunde în locuri unde alte mijloace de transport nu au accesabilitate, construind o componentă indispensabilă a transporturilor multimodale. Procesul de transport are trei componente de bază, şi anume: drumul, autovehiculul şi conducătorul auto.


Drumul condiţionează prin calităţile sale mobilitatea autovehiculelor şi eficienţa exploatării lor tehnice şi comerciale. Un drum este cu atât mai bun cu cât solicită din partea autovehiculului o forţă de tracţiune mai mică, permite circulaţia cu viteză mare în limitele legale admise, prezintă un grad de uzură minim şi oferă o siguranţă maximă pentru circulaţie. Factorii care au influenţat dezvoltarea turismului automobilistic au fost: producţia industriei de automobile, evoluţia preţului energiei, importanţa întreprinderilor care închiriază automobile, reţeaua rutieră şi autorutieră, precum şi facilităţile vamale şi de frontieră. Preţul de închiriere al maşinilor – închirierile de maşini, cu sau fără şofer, reprezintă astăzi un sector important al turismului auto.


Autocarele oferă o serie de avantaje, cum sunt: libertatea şi supleţea utilizării, confort, securitate, aer condiţionat, radio, televizor, eventual bar frigorific, viziune panoramică a peisajelor traversate etc. Ele sunt deservite de una două persoane, având în plus şi un ghid turistic care se îngrijeşte de necesităţile curente ale turiştilor şi care prezintă totodată localităţile intermediare ale itinerariilor şi pe cele de sosire. Pot exista aranjamente şi la călătoriile rutiere, cum este Package Tour. Prin această formă se face o combinaţie între turismul organizat şi cel neorganizat, călătoria realizându-se cu mijloace proprii şi cu garanţia primirii serviciilor solicitate. În acest caz se acordă turiştilor o mai mare atenţie din partea personalului turistic: se parcurge numai un itinerar stabilit.


Transportul feroviar asigură deplasarea în spaţiu şi în timp a bunurilor şi persoanelor cu ajutorul locomotivelor şi vagoanelor, care circulă după un program prestabilit, pe trasee fixate (căile ferate). Elementele componente ale procesului de transport feroviar sunt: căile ferate, locomotivele, respectiv mijloacele de tracţiune, şi vagoanele, respectiv mijloacele de transport propriu-zise. Căile ferate reprezintă un ansamblu de construcţii şi instalaţii care asigură circulaţia locomotivelor şi vagoanelor pe un anumit teritoriu. Elementele constructive ale acestora sunt: infrastructura (alcătuită din terasamente, poduri, tuneluri, viaducte) şi suprastructura (care cuprinde şinele, traversele, schimbătorii de cale, instalaţiile de semnalizare).


Principalele aranjamente turistice posibile pe calea ferată sunt: - Rail Inclusive Tour (RIT) care presupune comercializarea de către agenţii de voiaj a unui pachet de servicii turistice pentru grupuri organizate, la un preţ global, folosind ca mijloc de transport trenul. În aranjament RIT clasa I sau a II-a, se pot realiza următoarele variante de călătorii: dusîntors pe un anumit traseu, circuite speciale într-o singură direcţie, curse combinate cu folosirea pe anumite parcursuri a autocarului. - Inter-Rail reprezintă un aranjament de transport feroviar ce se organizează Pentru posesorii de legitimaţii cu acelaşi nume şi implică acordarea unor reduceri tarifare de 50% la vagoanele de clasa a II-a pe tot parcursul feroviar al ţărilor ca au aderat la acest sistem. Sistemul se adresează tinerilor sub 21 de ani şi este girat de căile ferate franceze. - Eurial se adresează turiştilor din ţările extraeuropene care pot achiziţiona biletele cu acelaşi nume de la reprezentanţii unor administraţii ale căilor ferate europene sau agenţii de voiaj acreditate în America de Nord şi Sud, Africa, Japonia, Australia, pentru destinaţii europene.


În funcţie de tipul de aranjamente RIT deosebim:  RIT – I este folosit de turişti individuali şi presupune o reducere a tarifului feroviar cu cca. 20%, fără a fi limitat volumul minim al traficului în acest aranjament.  RIT – IG este utilizat tot de către turişti individuali sau de grupuri mici şi presupune reduceri tarifare de până la 40%. În contractul încheiat între parteneri se prevede un volum minim de tarife, aliniat celui din anul precedent.  RIT – GP este folosit de grupuri de turişti care sunt programaţi pe subperioade de timp, prevăzându-se pentru fiecare un anumit minim de trafic. Reducerea de tarif este de până la 45%, generând pentru agenţiile de voiaj importante beneficii suplimentare.  RIT – Y şi RIT – YP sunt aranjamente destinate tinerilor sub 26 de ani, fără programare sau cu programarea transportului şi presupunând reduceri tarifare până la 50%.  RIT – G reprezintă o variantă a RIT practicat la cele mai scăzute tarife, având scop promoţional şi utilizare conjuncturală.


Transportul naval (fluvial şi maritim) turistic a reprezentat încă e la începutul secolului o manifestare îndeosebi a consumului turistic de lux, apanaj al claselor socio-economice cu venituri ridicate. Desigur, existenţa mai multor clase calitative în interiorul aceluiaşi spaţiu de transport a facilitat şt accesul turiştilor cu venituri mai modeste, deşi tariful plătit pentru o călătorie cu vaporul – ca mijloc de acces – era destul de ridicat. Atracţia exercitată de călătoria pe apă, ca principal agrement şi nu numai ca posibilitate de acces la o destinaţie turistică, a dat naştere “croazierelor” – aranjamente turistice ce cuprind alături de transport şi celelalte servicii turistice prestate pe parcursul călătoriei. Parcul de nave în continuă creştere , creşterea securităţii de transport, dar mai ales diversificarea tipurilor de nave şi condiţiile de transport şi agrement sporite pe care le oferă au impulsionat cererea turistică pentru croaziere.


În locurile în care transporturile clasice nu au fost accesibile, s-au introdus, pe plan local, alte mijloace şi sisteme de transport, denumite neconvenţionale:   

 

Funicularele şi telefericele – utilizate pentru transport în terenuri cu obstacole greu de învins, văi adânci, prăpăstii, cursuri de apă. Transporturile suspendate - sistemul de linii suspendate foloseşte o cale de rulare amplasată pe piloni din metal sau din beton armat. Căile ferate cu cremalieră - liniile de cale ferată din zonele muntoase cu declivităţi mari nu pot folosi soluţia de tractare eficientă a trenurilor cu locomotive cu simplă aderenţă. Una din soluţiile pentru mărirea aderenţei, a fost introducerea unei şine dinţate denumită cremalieră. Transporturile pneumatice - constă din deplasarea unor vehicule cu o formă specială in interiorul unui tub de dimensiuni mari, care formează un tunel. Căile ferate cu motoare electrice liniare - se apreciază că motoarele electrice liniare vor constitui una din principalele metode de propulsare a trenurilor viitorului. Căile ferate cu vehicule pe pernă de aer Căile ferate denumite “transportabile” - la acest sistem, liniile ferate şi materialul rulant pot fi deplasate după nevoi şi montate temporar la şantiere de construcţii, exploatări forestiere şi miniere, lucrări hidraulice etc. Cele mai cunoscute căi ferate transportabile sunt denumite „decauville”.

Transporturile turistice  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you