Page 1


Principalele instrumente de plată şi decontare  utilizate în relaţia dintre prestatorii direcţi (cazare,  alimentaţie, transport, agrement etc.), agenţii de  turism şi, respectiv, turişti, sunt:   cecul de călătorie,   cartea sau cardul de credit  voucherul.


Cecurile de călătorie reprezintă înscrisuri pe suport  de hârtie, pe care turistul le achiziţionează de la bănci  sau alte instituţii emitente, având ulterior dreptul să  ceară răscumpărarea lor în numerar la prezentare  oricărei bănci acceptante sau să achite diverse taxe care  se pot ivi pe parcursul călătoriei. Cecurile de călătorie pot  fi emise nu doar de către bănci ci şi de către companii de  transport, agenţii de turism etc.           Cecul de călătorie poate fi utilizat: -         direct, ca mijloc de plată (în majoritatea ţărilor  dezvoltate, aceste cecuri sunt acceptate ca atare, pentru  achitarea taxelor de aeroport, vamă etc.) -         indirect, pentru transformarea lor în bani lichizi la  ghişeele băncilor sau agenţiilor de turism din diferite  ţări.


Cartea sau cardul de credit este un instrument  de  plată  fără  numerar,  care  se  prezintă  fizic  sub  forma  unui  înscris  pe  material  plastic  de  dimensiuni  standardizate  internaţional,  cu  ajutorul  căruia  un  posesor  autorizat  poate  achita  contravaloarea unor bunuri sau servicii cumpărate  de  la  comercianţii  abilitaţi  sau  poate  obţine  lichidităţi  de  la  ghişeele  sau  unităţile  ATM  ale  instituţiilor emitente sau ale băncilor acceptante.          Cărţile  de  credit  pot  fi  emise  atât  de  către  bănci, cât şi de către comercianţi sau alte instituţii  sau organizaţii.


După facilităţile pe care le oferă, cardurile pot fi: -         cardul de credit – indică faptul că deţinătorului  i-a fost deschisă o linie de credit, -         cardul de magazin – emise de către marile  magazine, utilizabile pentru plata bunurilor  achiziţionate în reţele de comercializare ale acestora, -         cardul de debit – deţinătorul poate utiliza acest  instrument în limita disponibilităţilor din contul său, -         carte de garantare a cecului – garantează  suma de plată înscrisă pe cec, care are acoperire în  contul personal al deţinătorului, -         card mutifuncţional – care are atât rol de plată  cât şi de garantare a cecurilor, -         smart card-uri – permit derularea unor  tranzacţii mult mai sofisticate, având o  funcţionalitate pe bază de circuite integrate.


În funcţie de emitent, cardurile pot fi grupate în: -         carduri bancare, emise de bănci -         carduri private ale comercianţilor (store card-uri) emise de către marile magazine, care  ataşează cărţilor de credit servicii suplimentare de  tipul: o       linie de credit, o       asigurarea automobilelor şi locuinţelor, o       dreptul la remize (discounturi) de fidelitate, o       servicii de livrare şi parching gratuit, o       acces la serviciile de club ale emitentului etc


 

  

    carduri emise de de alte instituţii şi organizaţii: carduri emise de instituţiile internaţionale specializate,  proprietari de marcă (Visa, Mastercard, Eurocard, American Express,  Diners Club etc.) care ataşează de asemenea cardurilor servicii  suplimentare precum: asigurarea contra pierderii sau furtului, servicii de  asistenţă socială, garanţie de rezervare de locuri în lanţuri hoteliere,  asigurare în caz de deces sau accidente etc.  carduri de credit în avantaj reciproc emise de către societăţi de  servicii financiare care acceptă ca o parte din profit să fie donat unor  instituţii non-profit în schimbul prezenţei siglelor acestora pe carduri, carduri de credit cu profit indirect emise de către instituţiile  internaţionale specializate în parteneriat cu diverse companii private  non-bancare care ataşează cardurilor drepturi la diverse discounturi sau  servicii gratuite din propria gamă de servicii, carduri de plată selective a căror folosire este limitată la o  singură categorie de bunuri şi servicii,  carduri de abonament cu utilizare specifică şi clientelă limitată,  emise de companiile de transport,  carduri de identificare emise de firma care închiriază maşini,  hoteluri, restaurante, diverse cluburi etc., utilizate pentru identificarea  clienţilor fideli.


Voucherul este un document specific  turismului individual şi grupurilor mici, care  constă într-un înscris emis de agenţia de turism  conţinând numele turistului/turiştilor, perioada  de sejur şi serviciile turistice comandate, având  pe verso imprimate condiţiile pe baza cărora se  vând serviciile turiştilor. Voucherul reprezintă: -         o comandă fermă pentru prestarea  serviciilor venită din partea agenţiei de turism  emitente către prestatorul direct, -         o garanţie de plată din partea agenţiei de  turism emitente către prestatorul direct.


Un voucher este alcătuit din mai multe file: -         originalul încredinţat clientului sau ghidului  grupului, -         duplicatul transmis furnizorului de servicii, -         copia contabilă pentru casier, -         copia biroului plătitor al agenţiei, -         copia agenţiei.


Un voucher conţine în principal  următoarele informaţii:   numele şi adresa agenţiei emitente,   numele şi adresa furnizorului de servicii,  tipul serviciului pentru care s-a emis şi detalii 

despre acesta,   numele clientului/clienţilor,  data sau perioada efectuării serviciului,  clauza de salvgardare pe verso, care identifică  condiţiile în baza cărora se vând şi se prestează  serviciile turiştilor.


Voucherul are un ciclu de valabilitate care  cuprinde patru faze:   Emiterea – constă în rezervarea anticipată a  serviciului şi completarea integrală a voucherului.   Onorarea – prestarea serviciului propriu zis, moment  în care clientul semnează voucherul original pe verso  pentru a dovedi că serviciul i-a fost prestat şi remite  originalul astfel semnat prestatorului.   Prezentarea la plată – anexat la factură, furnizorul  trimite agenţiei emitente originalul voucherului  semnat de turist, solicitând acesteia plata serviciilor.   Plata –biroului plătitor al agenţiei, înainte de plata  serviciului confruntă copia sa cu originalul semnat şi  cu factura primite de la furnizor şi dispune plata.


Voucherele pot fi clasificate în funcţie de două  criterii:   după tipul voiajului: vouchere pentru voiajuri  individuale şi pentru voiajuri în grup însoţit,  după serviciul prestat: vouchere pentru  transport, servicii receptive, de primire etc.


TRANSPORTURILE TURISTICE 1 Transportul aerian 2 Transportul rutier 3 Transportul feroviar 4 Alte forme de transport turistic


Transportul aerian Transportul turistic aerian se derulează prin intermediul a 

două tipuri de curse aeriene de pasageri: regulate şi charter (la  comandă). Cursele regulate sunt  curse pe care o companie aeriană le  operează în conformitate cu orarul său public, în aceleaşi zile  şi la aceleaşi ore, pe durata unui întreg sezon Principalul aranjament turistic care poate fi realizat pe cursele  aeriene regulate este INCLUSIVE TOUR-ul care este o  călătorie organizată de către o agenţie de turism touroperatoare împreună cu o companie de transport aerian, în  regim dus şi întors (Round-Trip) sau în circuit (Circle Trip),  care include totodată cazarea, masa şi diverse excursii; agenţia  tour-operatoare trebuie sa fie agreata de IATA şi închiriază  numai o parte a capacităţii de transport în cursa regulată  pentru anumite date bine stabilite, tariful plătit pentru aceste  locuri fiind de obicei cu 50% mai mic decât tariful în condiţii  normale.


Cursele charter sunt  curse pe care o companie aeriană le  operează la cererea firmelor de turism tour-operatoare (sau  la cererea unor instituţii, organizaţii, firme etc.). Touroperatorul închiriază („afretează”) de obicei integral  capacitatea avionului pentru una sau mai multe curse clar  stabilite în timp formând astfel un „lanţ” de chartere. O cursă charter este: o cursă de grup, dus-întors, al cărei tarif  se negociază şi se plăteşte înainte de desfăşurare, şi  presupune o durată a sejurului grupului negociată. Principalul aranjament turistic care poate fi realizat pe  cursele aeriene charter este CHARTER INCLUSIVE TOUR-ul  care este o călătorie organizată de către o agenţie de turism  tour-operatoare împreuna cu o companie de transport  aerian, în regim dus şi întors (Round-Trip) sau în circuit  (Circle Trip), care include totodată cazarea, masa şi diverse  excursii.


Contractul charter dintre tour-operator şi compania de transport  aerian trebuie să cuprindă următoarele elemente: -         definirea termenilor utilizaţi în contract (anulare, taxe de  anulare, preţ charter, data de expirare, forţă majoră, inclusive  tour etc.); -         acordul părţilor cu privire la punerea la dispoziţie de către  transportator a unuia sau mai multor avioane, conform  prevederilor contractului; -         dreptul tour-operatorului de a anula anumite zboruri în  cazul în care numărul de pasageri este prea mic pentru a  permite operarea economică, cu plata unor taxe de anulare care  sunt cu atât mai mari cu cât sunt comunicate mai tardiv de  către tour-operator transportatorului; -         dreptul transportatorului de a anula anumite zboruri într-o  perioadă de până la 24 ore înaintea zborului din raţiuni legate  de dificultăţi mecanice sau operaţionale, cu obligaţia  despăgubirii tour-operatorului într-un anumit cuantum  negociat;


-         obligaţia transportatorului de a înlocui avionul în  situaţia imposibilităţii continuării cursei din raţiuni  legate de dificultăţi mecanice sau operaţionale; -         dreptul transportatorului de a modifica capacitatea avionului, de a reduce numărul  de locuri sau greutatea avionului, de câte ori  condiţiile sau autorităţile de trafic o impun; -         obligaţia transportatorului de a asigura tratamentul pasagerilor în cazul întârzierilor apărute  din vina sa: gustare, pentru întârzieri de 2-3 ore, masă  completă, pentru întârzieri de 3-12 ore, şi, respectiv,  cazare, pentru întârzieri de peste 12 ore; -         dreptul ambelor părţi de a subcontracta îndeplinirea obligaţiilor contractuale; -         dreptul transportatorului de a utiliza locurile neutilizate de către tour-operator;


-         structura preţului charter care: §        include cheltuieli de operare şi întreţinere a avionului,  remuneraţia echipajului, asigurări faţă de terţi şi faţă de  pasageri, taxe de aterizare, hangar şi handling pentru  avion, taxe de handling pentru pasageri şi bagaje, preţul  meselor servite în timpul zborului, taxele de aeroport şi  taxele de pasageri care trebuie plătite de către  transportator; §        nu include cheltuielile cu transportul la sol al  pasagerilor, taxele de aeroport şi taxele de pasageri care  trebuie plătite de către pasageri, costul vizelor, taxelor  vamale şi alte taxe adiţionale care pot apărea; -         condiţiile de modificare a contractului; -         condiţiile de plată, prevăd de regulă că plata se va face în  avans de către tour-operator înaintea fiecărui zbor, sau  înaintea întregului lanţ de curse charter (cazul în care touroperatorul închiriază avionul pentru transportul dus-întors  succesiv al mai multor grupuri de turişti, fiecare grup având  o anumită durată a sejurului).


Transportul rutier Transportul rutier este o formă de transport terestru şi  totodată un subsistem al sistemului naţional al  transporturilor care asigură deplasarea în spaţiu a  mărfurilor şi persoanelor cu ajutorul vehiculelor (mijloace  de transport auto-propulsate) şi a mijloacelor tractate  (remorci, trailere). Autovehiculele se caracterizează printro mobilitate deosebită, nefiind legate de instalaţii speciale  fixe cum este cazul în transportul feroviar, de pildă.  Datorită acestui fapt, ele pot pătrunde în locuri unde alte  mijloace de transport nu au accesabilitate, construind o  componentă indispensabilă a transporturilor multimodale. Procesul de transport are trei componente de bază, şi  anume: drumul, autovehiculul şi conducătorul auto.


Drumul condiţionează prin calităţile sale mobilitatea  autovehiculelor şi eficienţa exploatării lor tehnice şi  comerciale. Un drum este cu atât mai bun cu cât solicită din  partea autovehiculului o forţă de tracţiune mai mică,  permite circulaţia cu viteză mare în limitele legale admise,  prezintă un grad de uzură minim şi oferă o siguranţă  maximă pentru circulaţie. Factorii care au influenţat dezvoltarea turismului automobilistic au fost: producţia industriei de automobile,  evoluţia preţului energiei, importanţa întreprinderilor care  închiriază automobile, reţeaua rutieră şi autorutieră,  precum şi facilităţile vamale şi de frontieră. Preţul de închiriere al maşinilor – închirierile de  maşini, cu sau fără şofer, reprezintă astăzi un sector  important al turismului auto. 


Autocarele oferă o serie de avantaje, cum sunt:  libertatea şi supleţea utilizării, confort, securitate, aer  condiţionat, radio, televizor, eventual bar frigorific, viziune  panoramică a peisajelor traversate etc. Ele sunt deservite de  una două persoane, având în plus şi un ghid turistic care se  îngrijeşte de necesităţile curente ale turiştilor şi care  prezintă totodată localităţile intermediare ale itinerariilor şi  pe cele de sosire. Pot exista aranjamente şi la călătoriile rutiere, cum este  Package Tour. Prin această formă se face o combinaţie între  turismul organizat şi cel neorganizat, călătoria realizânduse cu mijloace proprii şi cu garanţia primirii serviciilor  solicitate. În acest caz se acordă turiştilor o mai mare atenţie  din partea personalului turistic: se parcurge numai un  itinerar stabilit.


Transportul feroviar Transportul feroviar asigură deplasarea în spaţiu şi în 

timp a bunurilor şi persoanelor cu ajutorul locomotivelor şi  vagoanelor, care circulă după un program prestabilit, pe  trasee fixate (căile ferate). Elementele componente ale procesului de transport  feroviar sunt: căile ferate, locomotivele, respectiv mijloacele  de tracţiune, şi vagoanele, respectiv mijloacele de transport  propriu-zise. Căile ferate reprezintă un ansamblu de construcţii şi  instalaţii care asigură circulaţia locomotivelor şi vagoanelor  pe un anumit teritoriu. Elementele constructive ale acestora  sunt: infrastructura (alcătuită din terasamente, poduri,  tuneluri, viaducte) şi suprastructura (care cuprinde şinele,  traversele, schimbătorii de cale, instalaţiile de semnalizare). 


Principalele aranjamente turistice posibile pe calea ferată sunt: - Rail Inclusive Tour (RIT) care presupune comercializarea de către  agenţii de voiaj a unui pachet de servicii turistice pentru grupuri  organizate, la un preţ global, folosind ca mijloc de transport  trenul. În aranjament RIT clasa I sau a II-a, se pot realiza  următoarele variante de călătorii: dus-întors pe un anumit  traseu, circuite speciale într-o singură direcţie, curse combinate  cu folosirea pe anumite parcursuri a autocarului.  - Inter-Rail reprezintă un aranjament de transport feroviar ce se  organizează Pentru posesorii de legitimaţii cu acelaşi nume şi  implică acordarea unor reduceri tarifare de 50% la vagoanele de  clasa a II-a pe tot parcursul feroviar al ţărilor ca au aderat la acest  sistem. Sistemul se adresează tinerilor sub 21 de ani şi este girat  de căile ferate franceze. - Eurial se adresează turiştilor din ţările extraeuropene care pot  achiziţiona biletele cu acelaşi nume de la reprezentanţii unor  administraţii ale căilor ferate europene sau agenţii de voiaj  acreditate în America de Nord şi Sud, Africa, Japonia, Australia,  pentru destinaţii europene.


În funcţie de tipul de aranjamente RIT deosebim:   RIT – I este folosit de turişti individuali şi presupune o reducere  a tarifului feroviar cu cca. 20%, fără a fi limitat volumul minim al  traficului în acest aranjament.  RIT – IG este utilizat tot de către turişti individuali sau de  grupuri mici şi presupune reduceri tarifare de până la 40%. În  contractul încheiat între parteneri se prevede un volum minim de  tarife, aliniat celui din anul precedent.  RIT – GP este folosit de grupuri de turişti care sunt programaţi  pe subperioade de timp, prevăzându-se pentru fiecare un anumit  minim de trafic. Reducerea de tarif este de până la 45%, generând  pentru agenţiile de voiaj importante beneficii suplimentare.   RIT – Y şi RIT – YP sunt aranjamente destinate tinerilor sub 26  de ani, fără programare sau cu programarea transportului şi  presupunând reduceri tarifare până la 50%.   RIT – G reprezintă o variantă a RIT practicat la cele mai scăzute  tarife, având scop promoţional şi utilizare conjuncturală.


Alte forme de transport  Transportul naval (fluvial şi maritim) turistic a  turistic reprezentat încă e la începutul secolului o manifestare îndeosebi 

a consumului turistic de lux, apanaj al claselor socio-economice  cu venituri ridicate. Desigur, existenţa mai multor clase calitative  în interiorul aceluiaşi spaţiu de transport a facilitat şt accesul  turiştilor cu venituri mai modeste, deşi tariful plătit pentru o  călătorie cu vaporul – ca mijloc de acces – era destul de ridicat.  Atracţia exercitată de călătoria pe apă, ca principal agrement şi  nu numai ca posibilitate de acces la o destinaţie turistică, a dat  naştere “croazierelor” – aranjamente turistice ce cuprind alături  de transport şi celelalte servicii turistice prestate pe parcursul  călătoriei. Parcul de nave în continuă creştere , creşterea  securităţii de transport, dar mai ales diversificarea tipurilor de  nave şi condiţiile de transport şi agrement sporite pe care le oferă  au impulsionat cererea turistică pentru croaziere.


În locurile în care transporturile clasice nu au fost accesibile, s-au  introdus, pe plan local, alte mijloace şi sisteme de transport, denumite  neconvenţionale:  Funicularele şi telefericele – utilizate pentru transport în terenuri cu   

   

obstacole greu de învins, văi adânci, prăpăstii, cursuri de apă. Transporturile suspendate - sistemul de linii suspendate foloseşte o cale de  rulare amplasată pe piloni din metal sau din beton armat.  Căile ferate cu cremalieră - liniile de cale ferată din zonele muntoase cu  declivităţi mari nu pot folosi soluţia de tractare eficientă a trenurilor cu  locomotive cu simplă aderenţă. Una din soluţiile pentru mărirea aderenţei, a  fost introducerea unei şine dinţate denumită cremalieră.  Transporturile pneumatice - constă din deplasarea unor vehicule cu o formă  specială in interiorul unui tub de dimensiuni mari, care formează un tunel. Căile ferate cu motoare electrice liniare - se apreciază că motoarele electrice  liniare vor constitui una din principalele metode de propulsare a trenurilor  viitorului.  Căile ferate cu vehicule pe pernă de aer Căile ferate denumite “transportabile” - la acest sistem, liniile ferate şi  materialul rulant pot fi deplasate după nevoi şi montate temporar la şantiere de  construcţii, exploatări forestiere şi miniere, lucrări hidraulice etc. Cele mai  cunoscute căi ferate transportabile sunt denumite „decauville”.

Instrumentele de plata utilizate in turism  

tipuri descriere

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you