Page 1

twitter.com/ancarn1

FÉILE CHARN TÓCHAIR 6 - 14 IÚIL 6 - 14 JULY

2019

facebook.com/ancarn1

www.ancarn.org


Clár Imeachtaí Programme of Events Date DÁTA

// Date

Dé Sathairn 6 Iúil Saturday 6th July Aoine 12 Iúil Dé Sathairn 6 Iúil

Dé Máirt 9 Iúil Tuesday 9th July Dé Máirt 9 Iúil Tuesday 9th July Aoine 12 Iúil Friday 12th July Aoine 12 Iúil Friday1212th Aoine Iúil July Friday 12th July

Event IMEACHT // Event

Campáil Fhiáin Teaghlaigh Big Wild Family Campout Big Wild Family Campout at Drumnaph Campáil Fhiáin Teaghlaigh i nDroim nDamh Aifreann Gaeilge ag Carraig Aifrinn Ghreanacháin Irish MassGaeilge at Granaghan Aifreann ag Carraig Mass Rock Aifrinn Ghreanacháin Irish Mass at Granaghan Rith An Chairn Mass Rock (Rith Sléibhe 5km) Run The Carn Rith An Chairn Run) (5km Mountain (Rith Sléibhe 5km) Run The Rothar Carn Sléibhe an Dúshlán (5km Mountain Chairn (10km) Run) Carn MTB Challenge (10km)

Friday 12th July

Dúshlán Rothar Sléibhe an Chairn (10km) Lá Spraoi & BBQ Carn MTBTeaghlaigh Challenge (10km) Family Funday & BBQ

Sathairn13 13Iúil Iúil Sathairn Saturday13th 13thJuly July Saturday

SiúlóidStaire StaireThreoraithe Threoraithe Siúlóid GuidedHistorical Historical Walk Guided Walk

Dé Domhnaigh 14 Iúil Sunday 14th July Dé Domhnaigh 14 Iúil Sunday 14th July

Comórtas ‘Poc ar an Chnoc’ ‘Poc Fada’ Competition Poc ar an Chnoc Poc Fada Competition

Aoine 12 Iúil Friday Aoine 1212th Iúil July

Pitch your tent & enjoy nature at bainigí night insult the as an nádúr Tickets: Cuirigí suas bhur bpuball agus i dtimpeallacht álainn Thearmann Dúlra beautiful surroundings of Drumnaph Nature Camp only: Adults: £10 / Children £5 Dhroim nDamh. Reserve. Family Rate £30 (Cuir suas do phuball ó 2 pm ar aghaidh) Áiteanna teoranta: déan • Amhráin, scéalaíocht agus ceol cois tine champa Optional: áirithint go luath. Tuilleadh (Pitch your tent from 2pm onwards) • Spraoi agus cluichí do na páistí eolais agus áirithintí: Dinner: Adults £6 / Child £3 •• Siúlóid Campfire songs, storytelling and music oíche / Faire ar na réaltaí ancarn.yapsody.com (served 6 - 7pm) • Fun & games for the children Breakfast: Adults £4 / Child £2.50 •Ticéid: Night walk / Stargazing e is limited availability so book early to Campáil amháin: fásta £10to/put Páistí £30 Don’t worry - helpDaoine will be available up £5 / Ráta Teaghlaigh Roghnach: Dinnéar: £6 / Páistí £3void (ar disappointment. fáil 6 - 7pm) your tent if required! Toilets Daoine availablefásta on site. Bricfeasta: Daoine fásta £4 / Páistí £2.50 More information and booking: We ask that you show respect for this important ancarn.yapsody.com site and follow the reserve rules.

Páirceáil ar fáil os comhair láthair picnice na Beithí. Altóir mhórthaibhseach ó aimsir na bPéindlíthe atá ann, déanta de leac amháin agus a bhfuil dhá cholún de chloch shingil mar thaca aici, agus tá sé suite 200m siar ón eaglais ag bun lomáin chreagaigh. Rinneadh Aifreann a léamh anseo sular tógadh Eaglais Ghreanacháin. Páirceáil ar fáil os comhair láthair picnic mhórthaibhseach ó aimsir na bPéindlíthe Am:ann, 7.30pm atá déanta de leac amháin agus a bhfuil mar thaca aici, agus tá sé Láthair: Bóthar Mhuine Searbháin, Baile an tSuaitrigh suite 200m siar ón eaglais ag bun lomáin chr Aifreann a léamh anseo sular tógadh Eaglais Ghreanacháin.

Ticéid: Cuirigíyour suastent bhur&bpuball agus bainigí sultinasthe an beautiful Pitch enjoy nature at night surroundings of Drumnaph Nature Campáil amháin: Daoine fásta £10 / nádúr i dtimpeallacht álainn Thearmann Dúlra Reserve. Páistí £5 limited: book Dhroim nDamh. (Pitch your tent from 2pm onwards) Spaces Ráta Teaghlaigh £30 •(Cuir Campfire songs, storytelling and music early. More information suas do phuball ó 2 pm ar aghaidh) • Fun & games for the children and bookings: Roghnach: • Amhráin, scéalaíocht agus ceol cois tine • Night walk / Stargazing ancarn.yapsody.com Dinnéar: Daoine fásta £6 / champa Páistí £3 (ar fáil 6 - 7pm) • Spraoi agus cluichí do na páistí Tickets: Daoine fásta £4 / • Siúlóid oícheAdults: / Faire ar na/réaltaí Camp only: £10 Children £5 / Family RateBricfeasta: £30 Optional: Dinner: / Child £3 (served 6 Páistí - 7pm)£2.50 Ní bígí buartha - beidhAdults cuidiú £6 ar fáil le bhur Adults £4 /arChild bpuball a churBreakfast: suas más gá! Leithris fáil ar£2.50 an suíomh.

Tá na háiteanna teoranta mar sin déan áirithint go luath ar eagla na heagla.

Tuilleadh eolais agus áirithintí: Iarraimid oraibh meas a léiriú ar an tsuíomh Parking available opposite Beagh Picnic area. This impressive penal altar, made from a single ancarn.yapsody.com thábhachtach seo agus rialacha an tearmainn slab of rock supported by two dry stone pillars, is 200m west of Granaghan Penal chapel at dúlra a chomhlíonadh. the base of a rocky outcrop. Mass was said here before the construction of Granaghan Chapel. Parking available opposite Beagh Picnic area. This impressive penal altar, made from a single Time: 7.30pm slab of rock supported by twoSwatragh dry stone pillars, is 200m west of Granaghan Penal chapel Venue: Moneysharvin Road, at the base of a rocky outcrop. Mass was said here before the construction of Granaghan Chapel.

Clárú don rith: 10 - 10.30am ag Carrchlós Ró an Choitéara. Am: 7.30pm Tosaíonn an rith: 11am láithreach Bóthar Mhuine Searbháin, Baile an tSuaitrigh Táille: £12.50 (Beárbaiciú & T-léine san áireamh) ** ÁIRITHINT ROIMH RÉ Dátheangach ancarn.yapsody.com ** Clárú don cithfholctha rith: 10 - 10.30am agdo Carrchlós R a. Áiseanna ar fáil na reathaithe Tosaíonn anirith: 11amanláithreach in An Coire ndiaidh reatha. Táille: áireamh) Fáilte £12.50 roimh (Beárbaiciú shiúlóirí ar & anT-léine sliabhsan le linn na rásaí. Dátheangach

Registration Time: 7.30pmfor the run: 10 - 10.30am at Cotter’s Row Carpark. Run starts: 11am sharp Moneysharvin Road, Swatragh Cost: £12.50 (includes T-shirt & BBQ) ** PRE RACE BOOKING Bilingual ancarn.yapsody.com ** Registration for the run: 10 - 10.30am at Cotter’s Row Carpark. Run starts: 11am sharp Shower facilities available for runners at An Coire after the run. Cost: £12.50 (includes & BBQ) during the races. Walkers welcome on T-shirt the mountain Bilingual

Urraithe ag Comhlacht Lónadóireachta Arbutus Clárú don Dúshlán: 10.30 - 11.30am ag Áiseanna cithfholctha ar fáil do na reathaithe in Carrchlós Ró an Choitéara. Fáilte roimh shiúlóirí ar an sliabh le linn na rásaí. Tosaíonn an dúshlán: 12 meán lae láithreach

** ÁIRITHINT ROIMH RÉ - ancarn.yapsody.com ** Costas: £10.00 Dúshlán rothar sléibhe arna chur i láthair ag Carn Wheelers ar Shliabh Charn Tóchair Níl an dúshlán fóirsteanach do dhaoine faoi 16 ná do rothaithe sléibhe ar bheagán taithí. Sonraí le bheith deimhnithe Áiseanna cithfholctha ar fáil do na rothaithe in An Coire i ndiaidh an dúshláin.

Sponsored by Arbutus Catering Company Registration for the challenge: 10.30 - 11.30am at Shower facilities available for runners at An Coire after the **run. PRE RACE BOOKING Cotter’s Row Carpark. Walkers welcome on the mountain during the races. ancarn.yapsody.com ** Challenge starts at 12noon sharp ** PRE£10.00 RACE BOOKING – ancarn.yapsody.com ** Cost: Carn Wheelers present the mountain bike challenge on Carntogher Mountain. Challenge not suitable for Under 16s and inexperienced mountain bikers. Details to be confirmed Shower facilities available for cyclists at An Coire after the challenge.

Dúshlán rothar sléibhe arna chur i láthair ag Am: 12 - 4pm ar Shliabh Charn Tóchair Carn Wheelers Cead isteach chuig an Lá Spraoi: SAOR IN AISCE

Carn Wheelers present the mountain bike Time: 12 - 4pm challenge on Carntogher Mountain. Admission to Funday: FREE

ÁIRITHINT ROIMH RÉ e i ** ndiaidh an reatha. ancarn.yapsody.com **

Beárbaiciú - Daoine fásta £6.50, Páistí £4 Tuilleadh eolais ar chúl

Am: 11am Treoraí: Déaglán Ó Doibhlin Am: 11am Costas: Saor in aisce Treoraí: Déaglán Ó Doibhlin Teacht le chéile ag An Carn Costas: Saor in aisce Dátheangach Teacht le chéile ag An Carn Dátheangach

Léargas ar stair na háite ársa seo agus ar an dóigh ar mhúnlaigh idirghníomhú na ndaoine Léargas ar stair na háite ársa seo agus ar an agus an nádúr an cheantar. dóigh ar mhúnlaigh idirghníomhú na ndaoine agus an nádúr an cheantar.

Time: 11am Guide: Déaglán Ó Doibhlin Time: 11am Cost: Free Guide: Déaglán Ó Doibhlin Meet at An Carn Cost: Free Bi-lingual Meet at An Carn Bi-lingual

Am: 11am 11am Costas: Costas:Saor Saorininaisce aisce Teacht le chéile ag An Carn Sólaistí inamullach dhiaidh an in An Coire.agus ar ais. Cúrsa go chnoic Dátheangach. Rannpháirtithe le clárú i mbeirteanna. Duaiseanna ar naan foirne seo a leanas: Cúrsa go mullach chnoic agus • An ar ais.fhoireann ban is fearr • An fhoireann fear is fearr Rannpháirtithe le clárú i mbeirteanna. • An fhoireann mheasctha is fearr Sólaistí ar fáil in An Coire ina dhiaidh.

Duaiseanna archéile na foirne a leanas: Teacht le ag seo An Carn ar fáil An Coire ina dhiaidh. • AnSólaistí fhoireann banin is fearr • AnDátheangach. fhoireann fear is fearr • An fhoireann mheasctha is fearr Fáilte roimh pháistí ach caithfidh siad Fáilte roimh pháistí ach caithfidh siad bheith bheith le duine fásta agus clogad a le duine fásta agus clogad a chaitheamh le linn chaitheamh le linn an imeachta. an imeachta. NB: Níl an cúrsa fóirsteanach do pháistí NB: an-óga. Níl an cúrsa fóirsteanach do pháistí an-óga.

Time:11am 11am Time: Cost: Free Free Cost: Meet at An Carn Bilingual. Refreshments afterwards in An Coire.Bilingual Course top of ofmountain mountain and back. Course to to top Participants and back. will enter in pairs. Presentation to the following teams: enter in pairs. •Participants Best Femalewill Team •Refreshments Best Male Team available in An Coire afterwards. • Best Mixed team

facebook.com/ancarn1

Beárbaiciú - Daoine fásta £6.50, Páistí £4 More information on back An exploration of the deep history of this ancient place emphasising how An exploration of the deep history of the interaction between people and this ancient place emphasising how the nature has shaped the area. interaction between people and nature has shaped the area. Presentation the following teams: Meet at AntoCarn Refreshments available in An Coire • Best Female Team afterwards. • Best Male Team • Best Mixed team Children are welcome but must be Children welcomeby but accompanied anmust adultbeand wear a accompanied by anthe adult and wear a helmet during event. helmet during the event. NB: The course is not suitable for very children. NB:young The course is not suitable for very young children.

twitter.com/ancarn1


Clár Imeachtaí Programme of Events Date DÁTA

// Date

Dé Sathairn 6 Iúil Saturday 6th July Aoine 12 Iúil Dé Sathairn 6 Iúil

Dé Máirt 9 Iúil Tuesday 9th July Dé Máirt 9 Iúil Tuesday 9th July Aoine 12 Iúil Friday 12th July Aoine 12 Iúil Friday1212th Aoine Iúil July Friday 12th July

Event IMEACHT // Event

Campáil Fhiáin Teaghlaigh Big Wild Family Campout Big Wild Family Campout at Drumnaph Campáil Fhiáin Teaghlaigh i nDroim nDamh Aifreann Gaeilge ag Carraig Aifrinn Ghreanacháin Irish MassGaeilge at Granaghan Aifreann ag Carraig Mass Rock Aifrinn Ghreanacháin Irish Mass at Granaghan Rith An Chairn Mass Rock (Rith Sléibhe 5km) Run The Carn Rith An Chairn Run) (5km Mountain (Rith Sléibhe 5km) Run The Rothar Carn Sléibhe an Dúshlán (5km Mountain Chairn (10km) Run) Carn MTB Challenge (10km)

Friday 12th July

Dúshlán Rothar Sléibhe an Chairn (10km) Lá Spraoi & BBQ Carn MTBTeaghlaigh Challenge (10km) Family Funday & BBQ

Sathairn13 13Iúil Iúil Sathairn Saturday13th 13thJuly July Saturday

SiúlóidStaire StaireThreoraithe Threoraithe Siúlóid GuidedHistorical Historical Walk Guided Walk

Dé Domhnaigh 14 Iúil Sunday 14th July Dé Domhnaigh 14 Iúil Sunday 14th July

Comórtas ‘Poc ar an Chnoc’ ‘Poc Fada’ Competition Poc ar an Chnoc Poc Fada Competition

Aoine 12 Iúil Friday Aoine 1212th Iúil July

Pitch your tent & enjoy nature at bainigí night insult the as an nádúr Tickets: Cuirigí suas bhur bpuball agus i dtimpeallacht álainn Thearmann Dúlra beautiful surroundings of Drumnaph Nature Camp only: Adults: £10 / Children £5 Dhroim nDamh. Reserve. Family Rate £30 (Cuir suas do phuball ó 2 pm ar aghaidh) Áiteanna teoranta: déan • Amhráin, scéalaíocht agus ceol cois tine champa Optional: áirithint go luath. Tuilleadh (Pitch your tent from 2pm onwards) • Spraoi agus cluichí do na páistí eolais agus áirithintí: Dinner: Adults £6 / Child £3 •• Siúlóid Campfire songs, storytelling and music oíche / Faire ar na réaltaí ancarn.yapsody.com (served 6 - 7pm) • Fun & games for the children Breakfast: Adults £4 / Child £2.50 •Ticéid: Night walk / Stargazing e is limited availability so book early to Campáil amháin: fásta £10to/put Páistí £30 Don’t worry - helpDaoine will be available up £5 / Ráta Teaghlaigh Roghnach: Dinnéar: £6 / Páistí £3void (ar disappointment. fáil 6 - 7pm) your tent if required! Toilets Daoine availablefásta on site. Bricfeasta: Daoine fásta £4 / Páistí £2.50 More information and booking: We ask that you show respect for this important ancarn.yapsody.com site and follow the reserve rules.

Páirceáil ar fáil os comhair láthair picnice na Beithí. Altóir mhórthaibhseach ó aimsir na bPéindlíthe atá ann, déanta de leac amháin agus a bhfuil dhá cholún de chloch shingil mar thaca aici, agus tá sé suite 200m siar ón eaglais ag bun lomáin chreagaigh. Rinneadh Aifreann a léamh anseo sular tógadh Eaglais Ghreanacháin. Páirceáil ar fáil os comhair láthair picnic mhórthaibhseach ó aimsir na bPéindlíthe Am:ann, 7.30pm atá déanta de leac amháin agus a bhfuil mar thaca aici, agus tá sé Láthair: Bóthar Mhuine Searbháin, Baile an tSuaitrigh suite 200m siar ón eaglais ag bun lomáin chr Aifreann a léamh anseo sular tógadh Eaglais Ghreanacháin.

Ticéid: Cuirigíyour suastent bhur&bpuball agus bainigí sultinasthe an beautiful Pitch enjoy nature at night surroundings of Drumnaph Nature Campáil amháin: Daoine fásta £10 / nádúr i dtimpeallacht álainn Thearmann Dúlra Reserve. Páistí £5 limited: book Dhroim nDamh. (Pitch your tent from 2pm onwards) Spaces Ráta Teaghlaigh £30 •(Cuir Campfire songs, storytelling and music early. More information suas do phuball ó 2 pm ar aghaidh) • Fun & games for the children and bookings: Roghnach: • Amhráin, scéalaíocht agus ceol cois tine • Night walk / Stargazing ancarn.yapsody.com Dinnéar: Daoine fásta £6 / champa Páistí £3 (ar fáil 6 - 7pm) • Spraoi agus cluichí do na páistí Tickets: Daoine fásta £4 / • Siúlóid oícheAdults: / Faire ar na/réaltaí Camp only: £10 Children £5 / Family RateBricfeasta: £30 Optional: Dinner: / Child £3 (served 6 Páistí - 7pm)£2.50 Ní bígí buartha - beidhAdults cuidiú £6 ar fáil le bhur Adults £4 /arChild bpuball a churBreakfast: suas más gá! Leithris fáil ar£2.50 an suíomh.

Tá na háiteanna teoranta mar sin déan áirithint go luath ar eagla na heagla.

Tuilleadh eolais agus áirithintí: Iarraimid oraibh meas a léiriú ar an tsuíomh Parking available opposite Beagh Picnic area. This impressive penal altar, made from a single ancarn.yapsody.com thábhachtach seo agus rialacha an tearmainn slab of rock supported by two dry stone pillars, is 200m west of Granaghan Penal chapel at dúlra a chomhlíonadh. the base of a rocky outcrop. Mass was said here before the construction of Granaghan Chapel. Parking available opposite Beagh Picnic area. This impressive penal altar, made from a single Time: 7.30pm slab of rock supported by twoSwatragh dry stone pillars, is 200m west of Granaghan Penal chapel Venue: Moneysharvin Road, at the base of a rocky outcrop. Mass was said here before the construction of Granaghan Chapel.

Clárú don rith: 10 - 10.30am ag Carrchlós Ró an Choitéara. Am: 7.30pm Tosaíonn an rith: 11am láithreach Bóthar Mhuine Searbháin, Baile an tSuaitrigh Táille: £12.50 (Beárbaiciú & T-léine san áireamh) ** ÁIRITHINT ROIMH RÉ Dátheangach ancarn.yapsody.com ** Clárú don cithfholctha rith: 10 - 10.30am agdo Carrchlós R a. Áiseanna ar fáil na reathaithe Tosaíonn anirith: 11amanláithreach in An Coire ndiaidh reatha. Táille: áireamh) Fáilte £12.50 roimh (Beárbaiciú shiúlóirí ar & anT-léine sliabhsan le linn na rásaí. Dátheangach

Registration Time: 7.30pmfor the run: 10 - 10.30am at Cotter’s Row Carpark. Run starts: 11am sharp Moneysharvin Road, Swatragh Cost: £12.50 (includes T-shirt & BBQ) ** PRE RACE BOOKING Bilingual ancarn.yapsody.com ** Registration for the run: 10 - 10.30am at Cotter’s Row Carpark. Run starts: 11am sharp Shower facilities available for runners at An Coire after the run. Cost: £12.50 (includes & BBQ) during the races. Walkers welcome on T-shirt the mountain Bilingual

Urraithe ag Comhlacht Lónadóireachta Arbutus Clárú don Dúshlán: 10.30 - 11.30am ag Áiseanna cithfholctha ar fáil do na reathaithe in Carrchlós Ró an Choitéara. Fáilte roimh shiúlóirí ar an sliabh le linn na rásaí. Tosaíonn an dúshlán: 12 meán lae láithreach

** ÁIRITHINT ROIMH RÉ - ancarn.yapsody.com ** Costas: £10.00 Dúshlán rothar sléibhe arna chur i láthair ag Carn Wheelers ar Shliabh Charn Tóchair Níl an dúshlán fóirsteanach do dhaoine faoi 16 ná do rothaithe sléibhe ar bheagán taithí. Sonraí le bheith deimhnithe Áiseanna cithfholctha ar fáil do na rothaithe in An Coire i ndiaidh an dúshláin.

Sponsored by Arbutus Catering Company Registration for the challenge: 10.30 - 11.30am at Shower facilities available for runners at An Coire after the **run. PRE RACE BOOKING Cotter’s Row Carpark. Walkers welcome on the mountain during the races. ancarn.yapsody.com ** Challenge starts at 12noon sharp ** PRE£10.00 RACE BOOKING – ancarn.yapsody.com ** Cost: Carn Wheelers present the mountain bike challenge on Carntogher Mountain. Challenge not suitable for Under 16s and inexperienced mountain bikers. Details to be confirmed Shower facilities available for cyclists at An Coire after the challenge.

Dúshlán rothar sléibhe arna chur i láthair ag Am: 12 - 4pm ar Shliabh Charn Tóchair Carn Wheelers Cead isteach chuig an Lá Spraoi: SAOR IN AISCE

Carn Wheelers present the mountain bike Time: 12 - 4pm challenge on Carntogher Mountain. Admission to Funday: FREE

ÁIRITHINT ROIMH RÉ e i ** ndiaidh an reatha. ancarn.yapsody.com **

Beárbaiciú - Daoine fásta £6.50, Páistí £4 Tuilleadh eolais ar chúl

Am: 11am Treoraí: Déaglán Ó Doibhlin Am: 11am Costas: Saor in aisce Treoraí: Déaglán Ó Doibhlin Teacht le chéile ag An Carn Costas: Saor in aisce Dátheangach Teacht le chéile ag An Carn Dátheangach

Léargas ar stair na háite ársa seo agus ar an dóigh ar mhúnlaigh idirghníomhú na ndaoine Léargas ar stair na háite ársa seo agus ar an agus an nádúr an cheantar. dóigh ar mhúnlaigh idirghníomhú na ndaoine agus an nádúr an cheantar.

Time: 11am Guide: Déaglán Ó Doibhlin Time: 11am Cost: Free Guide: Déaglán Ó Doibhlin Meet at An Carn Cost: Free Bi-lingual Meet at An Carn Bi-lingual

Am: 11am 11am Costas: Costas:Saor Saorininaisce aisce Teacht le chéile ag An Carn Sólaistí inamullach dhiaidh an in An Coire.agus ar ais. Cúrsa go chnoic Dátheangach. Rannpháirtithe le clárú i mbeirteanna. Duaiseanna ar naan foirne seo a leanas: Cúrsa go mullach chnoic agus • An ar ais.fhoireann ban is fearr • An fhoireann fear is fearr Rannpháirtithe le clárú i mbeirteanna. • An fhoireann mheasctha is fearr Sólaistí ar fáil in An Coire ina dhiaidh.

Duaiseanna archéile na foirne a leanas: Teacht le ag seo An Carn ar fáil An Coire ina dhiaidh. • AnSólaistí fhoireann banin is fearr • AnDátheangach. fhoireann fear is fearr • An fhoireann mheasctha is fearr Fáilte roimh pháistí ach caithfidh siad Fáilte roimh pháistí ach caithfidh siad bheith bheith le duine fásta agus clogad a le duine fásta agus clogad a chaitheamh le linn chaitheamh le linn an imeachta. an imeachta. NB: Níl an cúrsa fóirsteanach do pháistí NB: an-óga. Níl an cúrsa fóirsteanach do pháistí an-óga.

Time:11am 11am Time: Cost: Free Free Cost: Meet at An Carn Bilingual. Refreshments afterwards in An Coire.Bilingual Course top of ofmountain mountain and back. Course to to top Participants and back. will enter in pairs. Presentation to the following teams: enter in pairs. •Participants Best Femalewill Team •Refreshments Best Male Team available in An Coire afterwards. • Best Mixed team

facebook.com/ancarn1

Beárbaiciú - Daoine fásta £6.50, Páistí £4 More information on back An exploration of the deep history of this ancient place emphasising how An exploration of the deep history of the interaction between people and this ancient place emphasising how the nature has shaped the area. interaction between people and nature has shaped the area. Presentation the following teams: Meet at AntoCarn Refreshments available in An Coire • Best Female Team afterwards. • Best Male Team • Best Mixed team Children are welcome but must be Children welcomeby but accompanied anmust adultbeand wear a accompanied by anthe adult and wear a helmet during event. helmet during the event. NB: The course is not suitable for very children. NB:young The course is not suitable for very young children.

twitter.com/ancarn1


Aoine 12 Iúil || Friday 12th July

Lá Spraoi Teaghlaigh & Beárbaiciú Family Funday & BBQ 12 - 4pm

12 - 4pm

• • • • • •

• • • •

Ceol Beo Scileanna Sorcais Caisleáin Spraoi Eco Mantella - Zú-is-Tú Trampailíní Buinsí Zón ‘Tiomáin Leat’ do pháistí

Cead isteach chuig an Lá Spraoi: SAOR IN AISCE Beárbaiciú - Daoine fásta £6.50, Páistí £4

Daoirí Farrell Trio SATHAIRN 13 IÚIL Saturday 13th July DOIRSE // Doors: 8pm LÁTHAIR // Venue: An Coire TICÉID // Tickets: £15 / £10 (U-16s)

ancarn.yapsody.com BEÁR AR FÁIL // Bar available 132B Bóthar Thír Chiana, Machaire Rátha, Co. Dhoire 132B Tirkane Road, Maghera, Co. Derry BT46 5NH 02879549978 | info@ancarn.org

www.ancarn.org

Live Music Circus Skills Bouncy Castles Eco Mantella - Animal encounter • Bungee Trampolines • Children ‘Ride on’ Zone Admission to funday: FREE BBQ – Adults £6.50, Children £4

‘Fireside Seisiún afterwards till late ‘Seisiún Cois Tine’ ina dhiaidh go dtí go mall

Profile for An Carn

Féile Charn Tóchair 2019  

Imeachtaí le linn Féile Charn Tóchair Events during Féile Charn Tóchair

Féile Charn Tóchair 2019  

Imeachtaí le linn Féile Charn Tóchair Events during Féile Charn Tóchair

Profile for ancarn
Advertisement