AMBASADORII BRANULUI NR.1

Page 1


IANUARIE AMBASADORII BRANULUI- NR. 1 2015

Comuna Bran are nenumărate lucruri cu care se poate mândri în faţa lumii întregi, fiind un leagăn geografic şi istoric binecuvântat. Comunitatea brăneană este cu rădăcini adânci şi formată din oameni hotărâţi şi vrednici. Dar cei ce ne fac să fim mândri cel mai mult şi să privim spre viitor cu încredere şi speranţă, sunt copiii Branului, cei ce vor duce mai departe moştenirea strămoşească , îmbogăţind-o permanent cu valorile proprii. Alături de aceşti copii talentaţi, pentru care cultura a devenit un ţel şi un instrument valoros de dezvoltare personală, cât şi a comunităţii natale, Administraţia Locală Bran se implică în toate acţiunile culturaleducative, în organizarea şi susţinerea evenimentelor culturale generate de Asociaţia Global Human Recovery împreună cu membri săi din rândul copiilor, Ambasadorii Branului. Administraţia Locală Bran le urează Ambasadorilor Branului succes, inspiraţie şi cât mai multe evenimente culturale care să reprezinte tot ce însemnă Branul, în toată lumea ! Gheorghe Hermeneanu Primarul Comunei Bran

2

Revistă lunară de cultură şi divertisment @ Global Human Recovery


IANUARIE AMBASADORII BRANULUI- NR. 1 2015 „Există modele, există valori și există exemple.

Trebuie doar să privim dincolo de ceea ce sare mai repede în ochi și să ascultăm dincolo de zgomot, trebuie să avem curajul să le recunoaștem și să le promovăm .” Klaus Iohannis

De ce Global Human Recovery? In prezent, toți oamenii planetei s-au îndepărtat de natura pe care o abuzează cu iresponsabilitate, de legile și sursele spirituale pe care nu le mai înțeleg. Prin nastere, omul este aliniat universului, avand toate calitatile de integrare in natura. Universul nu este un haos, universul inseamna in primul rand ordine, atribut indispensabil, dovedit stiintific clamat si manifestat in toate religiile si credintele, dar si in legislatie si ordinea sociala. Ne confruntam cu o denaturare a intelesului termenului de “dezvoltare”in toate domeniile, social, economic, educational, etc. Lipsa moralei si a eticii, ca elemente constitutive ale oricarei activitati, duce la disfunctii majore in dezvoltarea fireasca a calitatii umane si se manifesta la nivel global prin conflicte intre indivizi, societati, etnii, structuri culturale si religioase, prin razboaie si revolutii. Recuperarea umana este procesul prin care oamenii inteleg sa se alinieze unui cod moral, indispensabil, care sta la baza oricarei activitati si care este singurul care asigura o dezvoltare durabila. Aceasta veritabila terapie de recuperare se realizeaza prin cultura, singura forma testata milenar, care poate satisface aceasta necesitate a omului de a se integra in ordinea universului. Recuperarea umana prin cultura, asigura armonizarea cu elementele materiale si non-materiale ale universului si redefinirea statutului umanitatii intr-un context unitar si integrat al actualitatii sociale, economice si spirituale . Anca Dionisie şi Walter Dionisie Fondatorii Asociaţiei Global Human Recovery

. WALTER WALTER DIONISIE DIONISIE @Muzician @Muzician complex, complex, compozitor, compozitor, Orchestrator Orchestrator şi şi solist solist vocal vocal aa cărui cărui activitate activitate s-a s-a desfăşurat desfăşurat pe pe marile marile scene scene ale ale ţării ţării şi şi internaţionale, internaţionale, alături alături de de muzicieni muzicieni români români şi şi străini străini de de înaltă înaltă ţinută ţinută artistică. artistică. @Producător @Producător muzical muzical şi şi de de film film prezent prezent în în bordul bordul executiv executiv al al mai mai multor multor televiziuni televiziuni naţionale naţionale @Profesor @Profesor asociat asociat la la NSAI NSAI din din Nashville Nashville USA. USA.

3

ANCA ANCA DIONISIE DIONISIE @Preşedinte @Preşedinte Global Global Human Human Recovery Recovery @Director @Director departament departament comunicare comunicare şi şi parteneriat parteneriat cu cu instituţiile instituţiile statului statului Uniunea Uniunea Artiştilor Artiştilor Plastici Plastici @Profesor @Profesor cu cu un un bogat bogat portofoliu portofoliu în în implementarea implementarea de de proiecte proiecte educaţionale educaţionale naţionale naţionale şi şi internaţionale internaţionale @Scriitor @Scriitor

Revistă lunară de cultură şi divertisment @ Global Human Recovery


IANUARIE AMBASADORII BRANULUI- NR. 1 2015

Ce face Global Human Recovery

?

Asociaţia Global Human Recovery a fost înfiinţată în anul 2011 şi are ca scop recuperarea umană prin cultură, prin întoarcerea la valorile autentice şi asumarea responsabilităţii Asociaţia Global Human Recovery a fost înfiinţată în anul 2011 şi are ca scop de a coexista în respect şi rezonanţă atât cu propria fiinţă-universul interior, cât şi cu macrorecuperarea umană prin cultură, prin întoarcerea la valorile autentice şi asumarea responsabilităţii universul de origine. de a coexista în respect şi rezonanţă atât cu propria fiinţă-universul interior, cât şi cu macroActivitatea asociaţiei cuprinde acţiuni de promovare a artei, muzicii, literaturii, dar şi de universul de origine. iniţiere şi susţinere a tinerelor talente, generatoare ale unui val de cultură autentică, depăşind Activitatea asociaţiei cuprinde acţiuni de promovare a artei, muzicii, literaturii, dar şi de tiparele defectuoase impuse ani la rândul de regimul comunist dăunător, toxic şi mediocru. iniţiere şi susţinere a tinerelor talente, generatoare ale unui val de cultură autentică, depăşind Primul proiect cultural al asociaţiei s-a intitulat Apă de ploaie şi a cuprins o serie de tiparele defectuoase impuse ani la rândul de regimul comunist dăunător, toxic şi mediocru. lansări ale volumului de poeme aparţinând poetei Anca Dionisie, într-o fericită îngemănare cu Primul proiect cultural al asociaţiei s-a intitulat Apă de ploaie şi a cuprins o serie de muzica de pe albumul purtând acelaşi nume al compozitorului Walter Dionisie. lansări ale volumului de poeme aparţinând poetei Anca Dionisie, într-o fericită îngemănare cu Proiectul s-a concretizat într-un turneu de promovare în ţară –Sala Palatului Bucureşti, muzica de pe albumul purtând acelaşi nume al compozitorului Walter Dionisie. Biblioteca Astra Sibiu, Biblioteca Bariţiu Braşov, Biblioteca Ion Heliade Rădulescu Târgovişte, Proiectul s-a concretizat într-un turneu de promovare în ţară –Sala Palatului Bucureşti, Biblioteca Aman Craiova, Casa de cultură a tineretului Turnu Severin, Casa de cultură a Biblioteca Astra Sibiu, Biblioteca Bariţiu Braşov, Biblioteca Ion Heliade Rădulescu Târgovişte, tineretului Alba Iulia. Biblioteca Aman Craiova, Casa de cultură a tineretului Turnu Severin, Casa de cultură a În urma succesului obţinut, proiectul Apă de ploaie a depăşit graniţele naţionale, fiind tineretului Alba Iulia. prezent, la invitaţia d-lui Alexandru Dobrescu- în calitate de director, la ICR Paris, apoi de d-na În urma succesului obţinut, proiectul Apă de ploaie a depăşit graniţele naţionale, fiind Gabriela Dancău, Consul al României la Lyon, urmând un traseu ascendent spre Viena şi Zurich. prezent, la invitaţia d-lui Alexandru Dobrescu- în calitate de director, la ICR Paris, apoi de d-na În paralel asociaţia s-a ocupat de organizarea de festivaluri naţionale de muzică pop pentru Gabriela Dancău, Consul al României la Lyon, urmând un traseu ascendent spre Viena şi Zurich. copii şi tineret în localitatea Moieciu în fiecare vară din perioada 2010-2013, iar in anul 2014 in În paralel asociaţia s-a ocupat de organizarea de festivaluri naţionale de muzică pop pentru localitatea Bran, BRAN MUSIC FEST- 25-27 iulie şi BRAN WINTER FEST- 6 decembrie, copii şi tineret în localitatea Moieciu în fiecare vară din perioada 2010-2013, iar in anul 2014 in fiecare eveniment având o participare de valoare excepţională, de peste 100 de concurenţi din localitatea Bran, BRAN MUSIC FEST- 25-27 iulie şi BRAN WINTER FEST- 6 decembrie, toată toată ţara, juriul având în componenţă, la ambele ediţii oameni de muzică şi modele de fiecare eveniment având o participare de valoare excepţională, de peste 100 de concurenţi din ţinută artistică cum ar fi Gabriel Cotabiţă- solist valoros, câştigător al trofeului Festivalului toată toată ţara, juriul având în componenţă, la ambele ediţii oameni de muzică şi modele de Mamaia timp de şapte ediţii, Viorel Gavrilă-compozitor şi preşedinte al Uniunii ţinută artistică cum ar fi Gabriel Cotabiţă- solist valoros, câştigător al trofeului Festivalului Compozitorilor din România, Ştefan Naftanailă- realizator Radio România Cultural, Mamaia timp de şapte ediţii, Viorel Gavrilă-compozitor şi preşedinte al Uniunii membru al corului Preludiu, Cristian Alivej- compozitor, organizator de festivaluri. Compozitorilor din România, Ştefan Naftanailă- realizator Radio România Cultural, Asociaţia Global Human Recovery a generat şi a susţinut brandul INNER CAMP, membru al corului Preludiu, Cristian Alivej- compozitor, organizator de festivaluri. Asociaţia Global Human Recovery a generat şi a susţinut brandul INNER CAMP, constând în organizarea de tabere de creaţie şi instruire muzicală, literară, cu module de Global Global Huma Huma nn

Recov Recov ery ery

constând în organizarea de tabere de creaţie şi instruire muzicală, literară, cu module de supravieţuire, alimentaţie sănătoasă, relaxare şi odihnă creativă, comunicare şi dramatizare. supravieţuire, alimentaţie sănătoasă, relaxare şi odihnă creativă, comunicare şi O altă componentă ce sprijină şi promovează tinerii talentaţi este activitatea de creaţie, dramatizare. producţie muzicală şi video în cadrul Olymp Studio@ Global Human Recovery şi O altă componentă ce sprijină şi promovează tinerii talentaţi este activitatea de creaţie, promovarea muzicii şi vocilor de calitate în cadrul festivalurilor naţionale şi producţie muzicală şi video în cadrul Olymp Studio@ Global Human Recovery şi internaţionale, promovarea muzicii şi vocilor de calitate în cadrul festivalurilor naţionale şi televiziunilor şi a posturilor de radio culturale. internaţionale, Asociaţia are sediul în Bran, iar proiectul pe care îl dezvoltă în parteneriat cu Primăria Bran televiziunilor şi a posturilor de radio culturale. şi Consiliul local Bran, AMBASADORII BRANULUI este adresat copiilor comunităţii Asociaţia are sediul în Bran, iar proiectul pe care îl dezvoltă în parteneriat cu Primăria Bran brănene, avand ca scop restituţia şi promovarea naţională şi internaţională a valorilor culturale şi şi Consiliul local Bran, AMBASADORII BRANULUI este adresat copiilor comunităţii tradiţionale ale Branului pornind dinspre interiorul comunităţii spre lumea exterioară. brănene, avand ca scop restituţia şi promovarea naţională şi internaţională a valorilor culturale şi Agenda Global Human Recovery pe anul 2015 este deja plină şi se întrevede o perspectivă tradiţionale ale Branului pornind dinspre interiorul comunităţii spre lumea exterioară. benefică şi luminoasă în viaţa comunităţii matca unde ne desfăşurăm activitatea. Agenda Global Human Recovery pe anul 2015 este deja plină şi se întrevede o perspectivă benefică şi luminoasă în viaţa comunităţii matca unde ne desfăşurăm activitatea. . .

4

Revistă lunară de cultură şi divertisment @ Global Human Recovery


IANUARIE AMBASADORII BRANULUI- NR. 1 2015

AMBASADORII BRANULUI PROIECT CULTURAL Asociaţia “Global Human Recovery” în parteneriat cu Administraţia Locală Bran Desi zona Bran este un brand puternic ce face ca această localitate să fie cunoscută deja în întreaga lume, am identificat ca sursă posibilă a punctelor slabe ale promovarii autentice, atât lipsa de unitate a factorilor promotori ai valorilor culturale şi de identitate ale acestei zone, cât şi o inversare a direcţiei fireşti de propagare a informatiei , respectiv dinspre originea şi interiorul comunităţii spre lumea exterioară. Proiectul se adresează copiilor între 6 şi 14 ani, locuitori ai Branului, se desfăşoară atât la sediul Global Human Recovery în studio-ul profesionist pus la dispoziţie în totalitate de asociaţie, cât şi în spaţiul altor instituţii de cultură, pe teren, în mijlocul familiilor şi comunităţii.

SCOPUL PROIECTULUI Promovarea si afirmarea in plan national si international a culturii si a identitatii zonei Bran de catre copiii acestei comunitati.

OBIECTIVELE PROIECTULUI •

5

Identificarea surselor autentice de informare prin realizarea de ateliere de • lucru comune cu copiiii şi vârstinicii comunei, a şezătorilor şi expoziţiilor cu specific local Promovarea copiilor şi tinerilor cu • aptitudini artistice şi muzicale prin îndrumare profesionistă în studiul teoriei

muzicale, prin lecţii de canto şi studiul instrumentelor muzicale Promovarea zonei Bran în ţară şi în lume prin activităţile culturale desfăşurate de copiii ambasadori ai localităţii natale Editarea şi promovarea revistei Ambasadorii Branului prin organizarea de activităţi specifice jurnalismului împreună cu copiii şi comunitatea locală

Revistă lunară de cultură şi divertisment @ Global Human Recovery


IANUARIE AMBASADORII BRANULUI- NR. 1 2015

Andreea Andreea Trandafir Trandafir “Am “Am 13 13 ani, ani, sunt sunt oo fire fire veselă veselă şi şi creativă, creativă, dar dar totodată totodată sensibilă. sensibilă. Prin Prin desen desen şi şi arte arte plastice plastice m-am m-am alăturat alăturat proiectului proiectului Ambasadorii Ambasadorii Branului Branului ,, care care pentru pentru mine mine este este oo oportunitate oportunitate de de dezvoltare dezvoltare personală, personală, de de afirmare afirmare aa talentului, talentului, de învăţa lucruri de învăţa lucruri noi noi şi şi aa trăi trăi noi noi experienţe experienţe culturale.” culturale.”

Andrei Andrei Giuglea Giuglea ““ Sunt Sunt elev elev în în clasa clasa aa VIIVIIaa la la Liceul Liceul Sextil Sextil Puşcariu Puşcariu din din Bran, Bran, îmi îmi place place să să fac fac sport, sport, să să fac fac plimbări plimbări cu cu bicicleta, bicicleta, să să comunic comunic cu cu prietenii, şi să prietenii, şi să fac fac cadouri cadouri fetelor. fetelor. Ador Ador animalele, animalele, în în special special căţeii căţeii şi şi pisicile. pisicile. Îmi Îmi place place să să învăţ învăţ cât cât mai mai multe multe lucruri lucruri noi noi şi şi interesante, interesante, de de aceea aceea mmam am alăturat alăturat proiectului proiectului Ambasadorii Ambasadorii Branului.” Branului.”

Denisa Denisa Boboc Boboc ““ Hey! Hey! Am Am 14 14 ani ani sunt o fire sensibilă sunt o fire sensibilă dar dar şi şi haioasă. haioasă. Îmi Îmi place place să să desenez, desenez, să să cânt, cânt, să să ascult ascult muzică muzică şi şi să să fac fac oamenii oamenii să să râdă. râdă. Mă Mă joc joc cu cu hamsterul hamsterul mez Kiţă şi încerc Kiţă şi încerc să să mă mă mai mai îngraş un pic, deşi îngraş un pic, deşi nu-mi nu-mi prea prea iese. iese. Ambasadorii Ambasadorii Branului Branului este este cel cel mai mai bun bun lucru lucru“Într-un asemenea cadru de poveste, în care posibil este posibil pentru pentru mine, mine, este magicul se plimbă de mână cu realul, o revistă cu un un un mod mod astfel în cât în care care lumea lumea va va afla afla cât de nume, nu poate să te faca decât să visezi cu ochii deschişi la cele mai frumoase momente suntem de talentaţi. suntem de talentaţi. Vreau ca Branul să fie Vreau ca Branul artistice! cunoscut cunoscut În plus, Ambasadorii Branului au şansa să şi şi prin prin Ambasadorii Ambasadorii lucreze cu nişte profesionişti, cum încă mai găseşti, Branului Branului ,, nu nu doar doar prin prin din fericire, pe la noi. Voi fi alături de voi, ori de Dracula” Dracula”

câte ori mi se va oferi ocazia şi vă voi susţine necondiţionat în tot ceea ce veţi face! „ cu drag, Ştefan Naftanailă Radio România Cultural

A FOST ODATĂ…

Kogaionon 6

Revistă lunară de cultură şi divertisment @ Global Human Recovery


IANUARIE AMBASADORII BRANULUI- NR. 1 2015

- muntele sacru al dacilor si nu numai al lor, apartine de Bran Motto: ”Căci nu este nimic ascuns, care nu va fi descoperit şi nimic tăinuit, care nu va ieşi la lumină. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă:” (Marcu 4:22-23) Despre muntele sacru al dacilor s-a vorbit mult, însă cercetătorii nu au reuşit încă să ajungă la un consens în ceea ce priveşte localizarea sa. Unii sunt de părere că acest munte sacru al antichităţii ar fi Ceahlăul, iar alţii, susţin că acest munte atât de venerat al antichităţii preelene ar fi Bucegiul. Care are dreptate? Pornind să judecăm după legea exclusivismului, din două păreri doar una poate fi adevărată ! Care să fie aceea? O să vedem în măsură în care ne-o permit documentele! Vă voi cere scuze, de la bun început, pentru că nu voi trata acum foarte cuprinzător această problemă a Muntelui Sacru, ci doar vă voi atrage atenţia asupra unor chestiuni ce nu pot fi trecute cu vederea. Funcţie însă de interesul manifestat, voi reveni cu alte articole pe tema aceasta. Pentru a arăta ca Muntele Sacru al dacilor – Kogaiononul – este muntele sfânt al antichităţii, vom apela la izvoare istorice, mitologice, la simbolism şi la …. geografie ! Să vedem pentru început, ce ne spun dovezile existente despre localizarea Kogaionului – muntele sacru al antichităţii, considerat de tradiţiile vechi, centrul şi polul lumii ? Localizarea Kogaiononului după declaraţia lui Strabon, care spune explicit: „Tot aşa şi acest munte a fost recunoscut drept sacru şi astfel îl numesc geţii; numele lui, Kogaionon, era la fel cu numele râului ce curgea alături” (Geografia, VII,3,5) Acelaşi autor ne spune că aici se afla şi peştera unde se retrăgea marele preot al lui Zalmoxis, care-i purta numele, fiind el însuşi considerat zeu: „La început el (Zalmoxis) a fost ales mare preot al celui mai venerat zeu de-al lor, iar după un timp a fost socotit el însuşi zeu. S-a retras atunci într-o peşteră, inaccesibilă altora şi acolo şi-a petrecut o bună bucată de vreme, întâlnindu-se rar cu cei de afară, doar cu regele şi cu slujitorii săi” Din mărturia lui Strabon tragem însă şi o altă concluzie pe care însă nu o vom dezbate în studiul de faţă. Catehizarea nu este un obicei creştin întrucât ea era practicată în cultul lui Zalmoxis de la început. Prin urmare, mărturiile pe care le avem noi, nu sunt în legătură cu Zalmoxis zeul ci cu Zalmoxis Marele Preot, ridicat la rang de zeu prin catehizare! V. Kernbach ne lămureşte însă pe deplin prin afirmaţiile sale, urmând textul lui Strabon: „Locuinţa marelui preot dac ar fi fost într-o peşteră din Kogaionon şi aici, în clipe de cumpănă venea să se sfătuiască sau să consulte voci oraculare probabil chiar regele dacilor. Autorii greci relatează că dacii îşi numeau preoţii <călători prin nori> (vezi solomonarii) de aici pare să rezulte cel puţin că sanctuarul principal era pe un munte atingând norii” Strabon ne semnalează prezenţa unei ape care curgea pe alături de Muntele Sacru şi într-adevăr, Ialomiţa, izvorăşte din vecinătatea întreitului Stâlp al Cerului, menţionat în tradiţia antică, format din piscurile Găvanu, Vârful Ocolit şi Omu. Mai departe acest râu ocoleşte platoul Babelor ajungând la picioarele peşterii care-i poartă numele

7

Revistă lunară de cultură şi divertisment @ Global Human Recovery


IANUARIE AMBASADORII BRANULUI- NR. 1 2015 V. Kernbach şi Strabon ne mai spun că Zalmoxis s-a retras într-o peşteră unde aveau acces doar regele şi slujitorii săi pentru a tine sfat de taină în problemele ţării. Din nou realitatea se poate verifica în teren. Faptul că peştera avea reputaţie sacră ne-o demonstrează denumirea, păstrată de tradiţie a celui mai îndepărtat punct accesibil al ei – La Altar. În plus, vechea denumire a Peşterii Ialomiţei este „Peştera lui Decebal” iar una dintre grote se numeşte chiar „sala lui Decebal”, fapt ce demonstrează că regele-erou dac, obişnuia să vină aici ca şi înaintaşul său Burebista şi nu numai ei. În al treilea rând, V. Kernbach ne atrage atenţia supra „călătorilor prin nori”, cum se numeau preoţii daci, de aici ajungând la concluzia că sediul marelui preot se afla pe un munte atingând norii. Or, este cunoscut faptul ca Vârful Omu este în permanenţă învăluit de nori saudeasupra lor ! Iată, deci, unde se afla şi Olimpul preelenic de care vorbesc Hesiod şi Homer (vezi Dacia Preistorică a lui Nicolae Densuşianu) Triplul sanctuar din Bucegi şi cele trei trepte ale iniţierii antice Ce este iniţierea? Toate textele antice echivalează iniţierea cu drumul parcurs de neofit pentru a ajunge la „a doua naştere”. Orice iniţiere veritabilă are o structură triplă aceasta fiind după părerea lui Rene Guenon, gradarea fundamentală. Numai că templul arhetipal din Bucegi ne prezintă şi el o structură pe trei nivele ceea ce-l face să devină simbolul arhetipal al iniţieriizamolxiene.Primul nivel şi cel mai de jos este Peştera Ialomiţei sau Peşteră lui Zalmoxis unde neofitul murea pentru lume pentru a se naşte a doua oară din pământ cu scopul bine fixat de a ajunge să cunoască tainele cerului. Această ultimă etapă a iniţierii, a cunoaşteriitainelor cereşti , spirituale era realizarea supremă a omului în tradiţia orientală dar şi în cea a Occidentului, cel puţin la începuturile Evului Mediu (v. Legenda Graalului, Legenda regelui Arthur şi a cavalerilor Mesei Rotunde). Spuneam că templul din Bucegi este structurat pe trei nivele şi că aceste nivele reprezintă cele trei trepte ale iniţierii autentice. Astfel, după ce neofitul se năştea a doua oară în Peştera lui Zalmoxis, după o instruire prealabilă pe cel de-al doilea nivel, Platoul Babelor, unde devenea iniţiat, ajungea, în sfârşit, la cel de-al treilea nivel (Altarul sau Sanctuarul Principal, Întreitul Stâlp al cerului) atingând iniţierea divină, în Centrul Lumii. Aşa desemnează toate tradiţiile antice Dacia,iar dacii, şi nu numai ei, vedeau în Kogaionon centrul suprem al lumii, Axa, Polul Getic. Această Axis Hiperboreus, Axis Mundi este formata din trei vârfuri alăturate: Găvane, Omu şi Vârful Ocolit. Spuneam că Kogaiononul, imensul templu natural, este un simbol arhetipal, adică un model. Model pentru ce? Model pentru toate templele antice legate de religiile de mistere care presupuneau o naştere a doua oară. Astfel, structura trinitară a templului din Bucegi se regăseşte în construcţia bisericilor creştine care sunt împărţite în pronaos, naos şi altar. La fel templele egiptene şi cele greceşti în care „cele trei diviziuni ale templului egiptean se menţin totdeauna” după părerea lui Constantin Daniel. În timpul călătoriilor sale prin Tibet, Jean Marques-Riviere a primit de la marii maeştri lama o informaţie de inestimabilă valoare pentru istoria noastră străveche: 8

Revistă lunară de cultură şi divertisment @ Global Human Recovery


IANUARIE AMBASADORII BRANULUI- NR. 1 2015 „ Reţine şi meditează la ceea ce îţi voi spune – de înţeles vei înţelege mai târziu: odinioară, centrul „Domnului Celor Trei Lumi” nu era unde este acum. Au fost epoci, în acest ciclu, când Tradiţia Vieţii era cunoscută şi adorată aproape deschis; Centrul Spiritual al lumii era în valea unui mare fluviu; apoi în faţa valurilor crescânde ale năvălirilor barbare, El s-a mutat în Orient unde îşi are cum reşedinţa, ascuns de ochii oamenilor” Concluziile impuse de textele mai sus citate, ne demonstrează că: Centrul spiritual din Tibet este derivat direct din centrul suprem, care se afla în vechime în Carpaţi, fapt exprimat prin formularea „Domnul celor Trei Lumi (Zalmoxis)” care „s-a mutat în Orient”. Aceasta cu atât mai mult cu cât, în raport cu Tibetul, Carpaţii de află situaţi în Occident. Toate mărturiile ne spun că Munţii Carpaţi erau acoperiţi de păduri mari şi înfricoşătoare iar fluviul despre care se vorbeşte în text nu este altul decât Dunărea.

(va continua) “Aţi “Aţi auzit auzit cu cu toţii toţii zicala zicala "Omul "Omul sfinţeşte sfinţeşte locul"! locul"! Nu Nu ştiu ştiu câţi câţi dintre dintre voi voi aţi aţi întâlnit întâlnit asemenea asemenea oameni! oameni! Eu Eu am am avut avut norocul norocul să să întâlnesc întâlnesc asemenea asemenea persoane persoane speciale! speciale! Una Una dintre dintre aceste aceste persoane persoane este este şi şi prietenul prietenul meu, meu, Walter Walter Dionisie. Dionisie. Oriunde Oriunde s-a s-a găsit, găsit, în în orice orice conjunctură conjunctură aa fost, fost, în în permanenţă permanenţă aa încercat încercat să să aducă aducă lumină, lumină, să să aducă aducă bucurie, bucurie, să să ajute ajute tinerii, tinerii, să-i să-i înveţe înveţe ce ce ee aceea aceea valoare, valoare, creştere creştere spirituală, spirituală, fără fără aa urmări urmări vreun vreun scop scop mercantil! mercantil! Nu Nu ee vreun vreun sfânt, sfânt, ee doar doar un un om om care care iubeşte iubeşte valoarea valoarea şi şi spiritul! spiritul! Ce Ce se se întâmplă întâmplă însă însă atunci atunci când când oamenii oamenii speciali speciali ajung ajung în în locuri speciale, încărcate de vibraţii, cu istorie bogată locuri speciale, încărcate de vibraţii, cu istorie bogată şi şi cu cu oameni oameni pregătiţi pregătiţi să să încurajeze încurajeze valoarea? valoarea? Ei, Ei, asta asta veţi veţi afla afla răsfoind răsfoind paginile paginile revistei revistei "Ambasadorii "Ambasadorii Branului"! Branului"! Aici Aici veţi veţi cunoaşte cunoaşte cum cum pot pot creşte creşte frumos frumos copiii copiii lângă lângă oameni oameni speciali, speciali, într-un într-un loc loc special! special! GABRIEL GABRIEL COTABIŢĂ COTABIŢĂ

9

Revistă lunară de cultură şi divertisment @ Global Human Recovery


IANUARIE AMBASADORII BRANULUI- NR. 1 2015

„Fiecare om este hăruit de Dumnezeu , fiecare om are talaţii lui. Prin muncă, devotament şi mai ales prin credinţă, orice vis poate deveni realitate! Dragi copii ai Branului, vă urez succes în demersul cultural început! Ne mândrim cu copiii Branului, talentaţi şi frumoşi!” Răzvan Boboc 10

CULORI DE SUFLET

Iconograful, pe lângă talentul său de pictor, însuşirea tehnicilor de pictură şi a canoanelor iconografice, se cuvine să fie un creştin ortodox evlavios, cu o viaţă curată, de rugăciune şi nevoinţe ascetice, întrucât meşteşugul lui este o formă de slujire în Biserică şi de propovăduire. Un astfel de om am întâlnit în Bran. Este Răzvan Boboc, un tânăr de o inteligenţă şi o sensibilitate aparte, care a studiat informatica şi teologia. A început să picteze încă de mic, având modele în familie, pe mama sa, Eugenia Boboc, în primul rând, dar şi urmând cursuri de specialitate în facultate. Pasiunea pentru pictura icoanelor l-a făcut să vadă câtă bogăţie şi pace sufletească poate aduce această îndeletnicire. Pictura unei icoane începe şi se sfârşeşte cu o rugăciune adresata sfântului pictat. Răzvan pictează pe lemn şi ne-a mărturisit că doar atunci când te apuci de lucru îţi dai seama dacă este momentul hărăzit creaţiei ori nu. De asemenea ne-a spus că o pictează adesea pe Maica Domnului , mama noastra, pe Sfântul Arhanghel Gavril, dar îl fascinează şi chipurile sfinţilor români, unii necanonizaţi încă, morţi în chinuri, în închisori. Răzvan Boboc ne- a împărtăşit din tainele picturii icoanelor pe lemn şi am aflat ca paşii ce îi urmează un iconar sunt următorii: 1. se prepară blatul din lemn de tei-esenţa moalecu un amestec de praf de cretă şi clei de oase. Se folosesc apoi culori tempera obţinute numai din pigmenţi puri de galbenuş de ou amestecat cu vin ori oţet. 2. se aplica desenul ce trebuie exact copiat, după un model de icoană veche ce corespunde canoanelor bisericeşti 3. Se trasează marginile, se aplică foiţa de aur lipită cu un adeziv special-bolus- se lustruieşte cu piatră de agat 4. se aplică desenul şi se pictează întâi fondul icoanei şi apoi chipul, prin aplicarea culorilor în straturi, de la deschis la închis, apoi se aşează umbrele şi în ultimul rând se aşează lumina pentru finalizarea icoanei.

Revistă lunară de cultură şi divertisment @ Global Human Recovery


IANUARIE AMBASADORII BRANULUI- NR. 1 2015 Eugenia Boboc este unul din pictorii iconari din Bran, un om de o modestie şi de un talent ieşite din comun. Pictează icoane pe sticlă de 17 ani şi le dăruieşte de câte ori are ocazia. Am aflat de la dumneaei o mulţime de lucruri interesante despre iconografie. Cuvântul icoană vine de la grecescul eikon care înseamna portret, dar nicidecum cel al laturii fizice, ci al celei transcedentale, destinat să comunice spiritului. De aceea se lucrează după un model- izvor- acceptat de canoanele bisericeşti, ce nu pune accent pe detaliile anatomice, doar pe proporţiile cromatice, lucrându-se după modele vechi de 200-300 de ani. Primele icoane pe sticlă au apărut în Ardeal- Cluj, Sibiel, Făgăraş- zone mai înstărite cu păduri –surse de combustibil pentru fabricile de sticlă. Pentru că sunt făcute după model, pe icoane nu se semnează, aparând doar însemnele in chirilică specifice. Eugenia Boboc ne- a condus în atelierul de lucru şi ne-a expicat cum se face o icoană pe sticlă 1. după ce este ales modelul se trasează pe spatele foii inversul desenului, deoarece se lucrează pe spatele sticlei 2.se degresează sticla , se pune inversul desenului pe spatele sticlei, se trasează desenul cu tuş negru, se fixeaza cu o suluţie specială 3. Cu ajutorul culorilor tempera obţinute din pigment pur natural, se da chip şi mai ales suflet icoanei.

„Se spune despre dânsul că a zugrăvit minunat chipul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, purtând în braţe pe Pruncul Cel mai înainte de veci, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi, a zugrăvit şi alte două icoane ale Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi le-a adus la Maica Domnului, spre a vedea dacă îi vor plăcea; iar ea, văzând acele chipuri ale sale, a grăit astfel: „Darul Celui ce S-a născut din mine şi al meu să fie cu icoanele acestea“. Sfântul Luca a mai zugrăvit pe lemn şi chipurile sfinţilor şi marilor Apostoli Petru şi Pavel, şi de la dânsul s-a început în toată lumea acel bun şi preacinstit lucru, adică zugrăvirea sfintelor icoane, întru slava lui Dumnezeu, a Maicii Lui şi a tuturor sfinţilor, pentru împodobirea Bisericii şi spre mântuirea credincioşilor, celor ce cu dreaptă credinţa cinstesc sfintele icoane“ (Vieţile Sfinţilor Sfântul Luca pe Octombrie, p. 228). Sfânta Tradiţie consemnează astfel drept prim iconograf pe Sfântul Evanghelist Luca. Atât icoana Maicii Domnului cu Pruncul, cât şi prima icoană a unor sfinţi, şi anume Apostolii Petru şi Pavel, au fost zugrăvite de el. 11

Revistă lunară de cultură şi divertisment @ Global Human Recovery


IANUARIE AMBASADORII BRANULUI- NR. 1 2015 Georgiana Georgiana Băncilă Băncilă „Am „Am 12 12 ani, ani, îmi îmi place place să să cânt cânt la la chitară, chitară, şi şi să să citesc. citesc. E E minunat minunat să să descoperi descoperi ce ce ascunde ascunde fiecare fiecare carte carte din din bibliotecă.Sunt bibliotecă.Sunt creativă creativă iar iar când sunt tristă îmi imaginez când sunt tristă îmi imaginez oo lume lume aşa aşa cum cum mi-aş mi-aş dori-o. dori-o. Îmi Îmi place place să să călatoresc călatoresc şi şi sunt sunt pur pur şi şi simplu simplu fascinată fascinată de de minunile minunile pe pe care care ni ni le-a le-a lăsat lăsat Dumnezeu.” Dumnezeu.” Chiţu Chiţu Alina Alina Elena Elena Sunt Sunt elevă elevă în în cls. cls. aa VII-a VII-a la la Liceul Liceul Sextil Sextil Puşcariu Puşcariu din din Bran. Bran. Îmi Îmi plac plac sporturile, sporturile, animalele, animalele, muzica muzica şi natura. şi natura. Aş Aş vrea vrea ca ca la la Ambasadorii Ambasadorii Branului Branului să să învăţ învăţ cât cât mai mai multe multe despre despre muzică muzică şi şi să să cresc cresc cântând cântând !!

Miruna Miruna Neculai Neculai “Sunt “Sunt oo persoană persoană prietenoasă, prietenoasă, optimistă, optimistă, ador ador să să cânt cânt şi şi visez visez la la oo carieră carieră în în muzică. muzică. Nu-mi place soluţia de mijloc, am multă voinţă voinţă când când fac fac ceva ceva ce ce îmi îmi place. place. Nu prea vorbesc de fel despre mine, pentru ca ca „Miruna” „Miruna” să să nu-şi nu-şi piardă piardă acel acel sens sens profund profund în în care care eu eu mă mă regăsesc.” regăsesc.”

Această Această revistă revistă este este o o iniţiativă iniţiativă lăudabilă, lăudabilă, prin prin care care cei cei foarte tineri sunt încurajaţi în a descoperi adevaratele foarte tineri sunt încurajaţi în a descoperi adevaratele valori valori din din toate toate domeniile domeniile culturii, culturii, iar iar faptul faptul că că sunt sunt şi şi sub sub indrumarea indrumarea lui lui Walter Walter Dionisie Dionisie şi şi aa Ancăi Ancăi Dionisie Dionisie reprezintă reprezintă o o garanţie garanţie în în plus plus aa unui unui rezultat rezultat de de calitate. calitate. Vă Vă felicit felicit şi şi vă vă urez urez succes succes pe pe acest acest drum drum al al cunoaşterii cunoaşterii şi şi sper sper să să reprezentaţi reprezentaţi un un exemplu exemplu de de urmat urmat şi şi de de către către alţi alţi tineri tineri din din alte alte colţuri colţuri ale ale ţării. ţării.

Andrei Tudor

-pianist, -pianist, compozitor, compozitor, orchestrator, orchestrator, producător producător muzical, muzical, membru membru al al Uniunii Uniunii Compozitorilor Compozitorilor din din România, România, profesor profesor asociat asociat la la catedra catedra de de compozitie compozitie ăn ăn cadrul cadrul Universităţii de Muzică Bucureşti, doctor în Universităţii de Muzică Bucureşti, doctor în muzică muzică ––

http://www.andreitudor.com/

12

Revistă lunară de cultură şi divertisment @ Global Human Recovery


IANUARIE AMBASADORII BRANULUI- NR. 1 “EU “EU AM AM ÎNCREDERE ÎNCREDERE ÎN ÎN VOI“ VOI“ 2015

Către revista Ambasadorii Branului

De la trecut spre viitor, o speranță: tinerii de azi 2014 este un an de referință pentru români: s-au împlinit 25 de ani de la Revoluția Română care a dus la instaurarea democrației în țara noastră și 10 ani de la Reforma justiției care avea să ducă la nașterea unui alt tip de justiție în România. Cele două evenimente sunt legate între ele: un stat democratic nu poate exista fără separația puterilor în stat, iar aceasta din urmă presupune o justiție independentă. Scopul acestei independențe este asigurarea cetățenilor că relațiilor lor sociale vătămate vor fi restaurate de judecători aflate în afara oricăror suspiciuni de intimidare, presiune, imixtiune. Scopul independenței justiției este tocmai imparțialitatea judecătorilor, adică capacitatea lor de a aplica legea în mod obiectiv. Dar pentru o justiție profesionistă mai este nevoie de ceva: de integritatea personalului, de onestitatea sa. Acești trei „i” – independența, imparțialitatea și integritatea justiției – stau la baza unui sistem de drept sănătos. Cele trei valori însă nu au fost mult timp promovate în societatea noastră și, ca absolvent de drept, vă asigur că nu au fost predate în facultate. În orice caz, justiția însăși nu e privită încă ca o valoare socială, ci doar ca o funcție publică. Or, magistratul este mai mult decât o persoană care rezolvă un dosar aflat în fața sa: el înfăptuiește dreptatea, el influențează destine umane. Lipsa unei culturi a democrației și, în special, a unei culturi a statului de drept a dus mult timp la blocarea funcționării corecte a justiției. Ceea ce a echivalat cu o complicitate la un furt generalizat. În România post-decembristă s-a furat și încă se mai fură, de la angajații în firme private minuscule până la cei aflați în unități bugetare mari, inclusiv ministere. Lipsa de integritate a ajuns endemică și a cuprins întreaga țară: se dă șpagă pentru a obține diploma de bacalaureatul sau licența, se plagiază doctorate, se folosesc bunurile publice în interes privat, se restituie păduri celor care nu au dreptul, se supraevaluează imobile, se dă zeciuiala pentru a obține un contract cu statul, se dă mită la doctor, și la polițist, se dau atenție la funcționarul de la finanțe, la profesor, se cumpără magistrați, miniștri, directori, primari. Aceasta este trista realitate pe care Justiția română a reușit să o arate lumii în ultimii ani, grație reformei justiției ce a constat în modificări legislative și de structură instituțională care au permis magistraților să își îndeplinească fără frică atribuțiile nobile. Dar nu e nici pe departe suficient: trebuie ca generațiilor viitoare să le predăm cu încredere țara. Deja au intrat în instituțiile bugetare români născuți după 1989. Lor nu le mai putem vinde teoria „grelei moșteniri”. Ei nu au nicio vină pentru modul în care arată România. Ei au dreptul să trăiască o țară curată și să ne ceară nouă, vechii generații, să înțelegem că așa nu se mai poate. Iar eu cred în noua generație. Cred că ea va evita să repete greșelile noastre, că va lua ce e bun din timpurile trecute și că va „arunca” România într-o direcție dorită de toți. Pentru că România este țara în care m-am născut și unde vreau să trăiesc și eu, și copiii mei, și prietenii mei, și cunoscuții mei. Eu…am încredere în voi! Judecător Consiliul Naţional al Magistraturii, Cristi 13

Revistă lunară de cultură şi divertisment @ Global Human Recovery

Danilet


IANUARIE AMBASADORII BRANULUI- NR. 1 2015

CARTEA PE ULIŢĂ

Alexandru Osvald Teodoreanu pe care boema ieşeană şi cea bucureşteană îl alintau cu supranumele PĂSTOREL, îşi semna operele Al. O. Teodoreanu renunţând la acel Osvald atât de incomod la Iaşi şi de srăin la Bucureşti, şi preferând el însuşi porecla dată. Păstorel Teodoreanu, o figură polivalentă, ce urma să fie şi avocat, dar şi romancier, traducător, poet, epigramist, gastronom, mare gurmand, dar şi mai mare degustător de vinuri, s-a născut la 30 iunie 1894 la Dorohoi. Asemuit adesea cu Caragiale, Păstorel a fost răsfăţatul criticilor din vremea sa. Avea un talent spontan şi nemărginit, ironia lui avea o nota de inocenţă, mai degrabă lua peste picior,decât să acuze, ori să învenineze. S-a impus în literatura română prin epigramele absolut proaspete şi geniale, în care spiritul de autoironie adesea se face prezent, ca o dovadă a inteligenţei şi talentului înnăscut. A luptat în Primul Război Mondial, a fost rănit şi decorat cu Steaua României.După război devine avocat şi încântă publicul cu pledoariile sale nonconformiste, spirituale şi nostime, pe care, însă, magistraţii nu le aprobau. De aceea, Al. O. Teodoreanu nu a rămas în avocatură, ci a continuat să devină cunoscut prin romanele sale şi prin nuvele, epigrama, însă, facându-l celebru. "Unul bea că-i băutor, Altul bea că-i bestie, Numai eu, că am umor, Beau aşa, de chestie" RÂDE LA URMĂ În 1944, odată cu ocuparea ţării de cătr ruşi, condeiul luiCINE Păstorel se ascute, devine un luptător contra regimului, drept care este condamnat la 6 ani de închisoare şi trei ani de interdicţie pentru „uneltirea contra ordinei sociale”. "Pe drumeagul din cătun, Mergea ieri un rus şi-un tun: Tunul rus Şi rusul tun". În închisoare a stat doar trei ani, fiind graţiat, iar interdicţia a durat un an, Păstorel plecând din lumea asta în anul1964, lăsând în urmă o mulţime de epigrame delicioase.

14

Revistă lunară de cultură şi divertisment @ Global Human Recovery


IANUARIE AMBASADORII BRANULUI- NR. 1 2015 MOTTO: < Umorul este agerimea spiritului > - Dostoievski

Epigramele lui Păstorel Teodoreanu Unui antialcoolic Oare nu-ţi mai aminteşti Vorba din bâtrâni lăsată Din beţie te trezeşti, Din prostie, niciodată!

Autoironie Dacă apa din fântână S-ar preface în Cotnar Aş lăsa limba română Şi m-aş face fântânar

Contestaţie fiscală N-am venit Că am venit Am venit, Că n-am venit

*** Invitat fiind la cramă Am răspuns ca bun creştin Printr-o scurtă telegramă: “Vin! “

Pământul Pământul, s-ar fi dus, săracul, De-a berbeleacul, vorba ceea, De n-ar fi fost pe lume vinul Tutunul, dracul şi femeia

Din Craiova pân’ la Iaşi Din Craiova pân’ la Iaşi Se resimte lipsa sării Fiindcă cei mai mulţi ocnaşi Au ajuns în fruntea ţării

Epitaf Aici zace Păstorel, Suflet bun şi spirit fin. Când mai treceţi pe la el, Nu-l treziţi, că cere vin

15

Revistă lunară de cultură şi divertisment @ Global Human Recovery


IANUARIE AMBASADORII BRANULUI- NR. 1 2015

PAGINĂ DE VEDETĂ

Povestea pe care o ştiu, o iubesc

şi pe care vreau să o împărtăşesc cu voi începe în iarna anului 2013, când o fetiţă de-o şchioapă, împreună cu tatăl ei, au apărut cu prima ninsoare din decembrie în studio-ul nostru, pe atunci instalat la Moieciu. În timp ce tatăl ne explica despre visul de a o vedea cântând cu succes pe fiica lui, cea mică s-a urcat în vârful patului şi s-a ghemuit lângă mine într-un fel aşa de pur şi simplu, încât ne-am împrietenit imediat şi am început a vorbi câte în Lună şi în stele. Aşa am aflat că o cheamă Alexandra Maria Băncilă şi are cinci ani, că stă în Bran şi îî place supa cu tăieţei de casă, că ştie doar un cântecel , „Bobocelul Cherie”, că îi place să se joace , că are un frăţior Radu de trei ani şi cam tot ce mişca prin jurul ei, acasă şi la grădiniţă, am aflat. După câteva şedinţe de studio, Alexandra a învăţat şi a imprimat pentru prima dată un cântecel de iarnă, „Moşul de ciocolată”, compus de Walter Dionisie. Şi cum pofta vine cântând, au urmat alte piese create special pentru ea, pe care le-a studiat acasă şi în studio, le-a imprimat, a învăţat cu uşurinţă din secretele prezenţei scenice şi drumul ei s-a deschis prin participarea la numeroase festivaluri naţionale de muzică pop, unde a obţinut într-un singur an, un palmares demn de toată mândria, cuprinzând 11 trofee şi o mulţime de premii importante. Acum vocea Alexandrei e mai frumoasă, ea a crescut, are 6 ani şi e elevă la şcoala gimnaziala din localitate, în clasa 0. În drum spre casă se opreşte la studio şi învaţă piese noi, le repetă pe cele din repertoriu, studiază tehnica vocală şi pianul cu prietenul ei, compozitorul Walter Dionisie, având o curiozitate, o dorinţă şi o capacitate de învăţare ieşite din comun, dar şi o disciplină a studiului care se oglindeşte în rezultatele excepţionale şi saltul valoric pe care l-a făcut într-un singur an. Alexandra este un copil căruia Dumnezeu i-a pus la rădăcina sufletului mulţi talanţi, pe care îî împărtăşeşte cu noi toţi prin muzica pe care o cântă atât de frumos. Este încă un copil, nu încearcă să imite adulţii, iar scena este parcă bucăţica de asfalt pe care e desenat un şotron doar cu numere norocoase. Este cu totul şi cu totul delicioasă, un pui de om alături de care numele localităţii Bran a fost rostit cu respect, în toată ţara. Un copil cu care ne mândrim alături de tot ce e frumos şi bun, aici în Bran ! Succes Alexandra! Anca Dionisie- preşedinte Global Human Recovery

16

Revistă lunară de cultură şi divertisment @ Global Human Recovery


IANUARIE AMBASADORII BRANULUI- NR. 1 2015

MUZICĂ ŞI UMOR

Au fost ani buni în care colindam ţara în turnee mari, oraş cu oraş şi comune, mari şi mici, în funcţie de solicitări. Lumea umplea sălile de sport, de teatru, de cămin cultural, de te mai miri ce improvizaţii în aer liber…Biletele se vindeau cu mult timp înainte, toata lumea era mulţumită, aveam din ce trai…bine…Ca exemplu, am cumparat un apartament in Bucureşti cu banii strânşi în trei luni, fără să fac economie!Este adevărat, aveam două spectacole pe zi, de multe ori in localităţi diferite şi asta în fiecare zi… Aşa că, împreună cu prietenul şi colegul meu Cristian Dumitrescu, la rândul lui compozitor, aranjor, instrumentist de prima ligă, inventam fel şi fel de giumbuşlucuri, pe scenă, pentru deliciul publicului, dar şi al nostru. Într-un spectacol la Sibiu, pe scenă cânta Claudia Miriţescu o melodie al cărei refren suna cam aşa: La o fereastra, te-am întâlnit pe tine, de la o fereastră…. Aşa că am scos din balamale o fereastră din acelea stil vechi, mare de tot, de la toaletă, am apucat-o amândoi, unul în faţă şi altul în spate, iar când venea refrenul, noi apăream pe scenă, în pas de dans, cu fereastra sub braţe, salutând publicul…Claudia, sărăcuţa, nu ştia ce se întamplă, acţiunea fiind în spatele ei şi nu întelegea, de ce publicul este în delir, în hohote de râs, cândîncepea refrenul… Altă dată, cânta Silvia Dumitrescu o melodie ritmată, al cărei refren vorbea despre dorinţa ca iubitul să vină în braţele ei… Aranjasem cu un maşinist de la teatrul unde aveam spectacolul să ridice o cortină din spatele ei(teatrele au mai multe randuri de cortine, doua-trei, în profunzimea scenei), iar eu cu Cristi executam flotări, în contratimp, fără ca ea să ştie, după care cortina se lăsa, publicul nu mai râdea, iar se ridica… Sala era în delir, în special că Silvia, avea şi ea o coregrafie specială… Când a aflat, la cabină, nu a mai vorbit cu noi cateva zile, dar i-a trecut, la vremea aceea eram cel mai bine cotaţi ca formatie…(Vodevil) La Costineşti, cântam cu Redivivus “Hotel California”, iată solistul vocal, Cristi Rus, care era şi chitarist, la finalul piesei, făcea doi paşi cu spatele, până la stativul unde era aşezată chitara lui, o apuca, fără să se uite, făcea parte din scenariul piesei şi cânta solo-ul, împreună cu Ionut Ilicievici, celălalt chitarist… Ghinion, într-o seară, în timpul piesei, i-am luat chitara de pe stativ şi i-am aşezat în partea de sus o mare salată de varză…Vă imaginaţi…delir…A făcut cei doi paşi, a întins mâna căutând ceva care nu exista, a ezitat de câteva ori, s-a întors şi a văzut salata… S-a supărat, atunci, dar i-a trecut…(Va continua) Walter Dionisie 17

Revistă lunară de cultură şi divertisment @ Global Human Recovery


IANUARIE AMBASADORII BRANULUI- NR. 1 2015

TEZAUR FOLCLORIC

Ansamblul folcloric“Zestrea Branului”, înfiinţat la începutul anului 2014, este menit să ducă mai departe tradiţiile şi obiceiurile din zona etno-folclorică Bran. Aici s-a conturat un nucleu cultural al tinerilor talentaţi din frumoasele sate brănene, dornici să înveţe dansuri populare şi arta cântului vocal. Ei au descoperit izvorul autenticităţii si al frumosului atât în straiele populare pe care le poartă cu mândrie, cât şi în tradiţiile ale căror rădăcini au profunzimi preistorice. Aceşti tineri îngrijesc cu sfinţenie de tot ceea ce strămoşii le-au lăsat şi datorită lor flacăra iubirii şi respectului faţă de neam

este vie .

Marian Duicu coordonatorul Ansamblului Zestrea

Prin ceea ce fac, cântecul popular şi dansul ajung atât în casele brănenilor, sub forma colindelor, a obiceiurilor de nuntă, a petrecerilor ocazionate de sărbătorile anuale ale oierilor din zonă, cât şi în cadrul evenimentelor culturale naţionale şi internaţionale. Astfel, este de remarcat prezenta Ansamblului Zestrea Branului la Bran Music Fest şi Bran Winter Fest, din anul 2014, festivaluri nationale de renume în cadrul cărora tinerii au susţinut recitaluri, scoţând din lada de zestre cele mai frumoase dansuri şi cântece populare din zonă. De asemenea, Zestrea Branului s-a situat pe locul al doilea între naţiuni la Festivalul Internaţional BLACK SEA, desfăşurat în Bulgaria, la Balcic, în anul 2011. Alături de dansatori sunt şi solişti vocali, printre care amintim pe d-na Liliana Oncioiu, o moieceancă născută într-un sat al comunei Fundata numit Şirnea , pe Andreea Jitea – absolventă a Şcolii Populare de Arte “ Tiberiu Brediceanu” Braşov (secţia canto popular) şi o foarte talentată dansatoare , pe Alexandra Folea- tânără debutantă şi elevă a Şcolii Populare de Arte “ Tiberiu Brediceanu” Braşov (secţia canto popular) şi pe Duicu Alexandra Folea Andreea Jitea Marian care este coordonatorul acestui ansamblu şi Preşedintele Asociaţie de Datini şi Obiceiuri “ Zestrea Branului”. Marian Duicu Preşedintele Asociaţiei Zestrea Branului Liliana Onicioiu

18

Revistă lunară de cultură şi divertisment @ Global Human Recovery


IANUARIE AMBASADORII BRANULUI- NR. 1 2015

ORIGINI

HORA- origini şi semnificaţii În “Istoria ideilor şi credinţelor religioase”, Dr. Mircea Eliade a scris:

“HORA” Ceramică neolitică din România

“În Epoca Pietrei, dansul circular a fost extrem de răspândit: el era practicat pretutindeni de vânători, fie pentru a împăca sufletul animalului doborât – prin încingerea jocului în jurul hoitului / leşului prăzii - fie pentru a asigura înmulţirea vânatului; în ambele cazuri, continuitatea cu ideologia religioasă vânătorească a fost evidentă. În plus, ‘solidaritatea mistică’ între grupul vânătorilor şi vânat lasă să se presupună existenţa unui anumit număr de ‘secrete ale meseriei’ în posesiunea exclusivă a bărbaţilor; asemenea ‘secrete’ erau comunicate adolescenţilor prin intermediul iniţierilor.

Dansul circular (reprezentat de artiştii Epocii Pietrei în peşteri) ilustrează admirabil persistenţa riturilor şi a credinţelor preistorice în culturile arhaice. Un rol decisiv au avut valorizările magico-religioase ale limbajului; anumite gesturi puteau să indice epifania unei puteri sacre sau a unui ‘mister’ cosmic: gesturile figurilor antropomorfe erau încărcate nu numai de semnificaţie, ci şi de putere Dansul circular al vânătorilor din jurul vânatului capturat s-a transmis tuturor beneficiarilor din trib – celorlalţi bărbaţi care n-au participat la vânătoare, femeilor şi copiilor care aşteptau încheierea vânătorii – fiind universal recunoscut sub forma horei.” În “Miturile creaţiei”, Dr. Traian Stănciulescu a consemnat: “Prin cercul în care se executa dansul magic era sugerat simbolul soarelui dătător de viaţă pentru cultul lunii – ocrotirea feminităţii – s-a adoptat simbolul spiralei: oamenii din neolitic au simţit dansul ca pe o forţă a naturii care izvora din propriul lor corp”. Din timpuri străvechi, semnul cercului a fost considerat de o importanţă copleşitoare, crezându-se că are forţe magice: el reprezenta forma soarelui; ghirlandele, coroanele, cununile, colierele, brăţările, inelele, centurile, etc. nu întâmplător au forma de cerc, ci ca acest simbol magic să apere de forţele răului, ce nu pot trece peste graniţa imaginară - fără sfârşit şi fără început – reprezentând infinitul (tradiţia dansului în care oamenii se ţin de mâini sau pe după umeri alcătuind hora având aceeaşi semnificaţie). Conform dicţionarelor, “hora” este vechi dans popular – strămoşesc – cu ritm în general domol, în care jucătorii se prind de mâini, formând un cerc; horele sunt răspândite în toată România, având şi semnificaţia de “coroană boreală”. La origine un dans sacru, hora se juca mai ales la răsărit, în sensul mişcării aparente a soarelui pe cer; ridicarea mâinilor în dans, iniţial desprinse şi apoi prinse din nou în joc, era o preamărire a soarelui - o formă de adulaţie – iar baterea pământului cu piciorul era un act prin care glia era fertilizată cu energie solară. Hora era un act magic, menit să alunge şi întunericul, să risipească tenebrele şi să invoce lumina izvorâtă din soare: “ochiul divin”. 19

Revistă lunară de cultură şi divertisment @ Global Human Recovery


IANUARIE AMBASADORII BRANULUI- NR. 1 2015

Ioana Ioana Solovăstru Solovăstru Am Am 13 13 ani, ani, sunt sunt din din Bran Bran şi şi cel cel mai mai bine bine mă mă reprezintă reprezintă natura. natura. Iubesc Iubesc animalele animalele şi şi mă mă fascinează fascinează viaţa viaţa în în toate toate formele formele ei. ei.

Fac Fac parte parte din din proiectul proiectul Ambasadorii Ambasadorii Branului Branului pentru pentru că că îmi îmi doresc doresc să să lucrez lucrez cu cu profesionişti.Mă profesionişti.Mă inspiră inspiră muzica, muzica, ritmul, ritmul, tonul, tonul, mă mă poartă poartă întrîntroo lume lume paralelă paralelă cu cu cea cea în în care care trăiesc. trăiesc. Îmi pentru aRâşnoveanu da Îmi place place să să desenez, desenez,Andreea contur vieţii şi pentru a mă relaxa. contur vieţii şi pentru a mă relaxa.

Râzvan Dobriţoiu

Denisa Denisa Georgiana Georgiana Bârlan Bârlan Am Am 11 11 ani. ani. Sunt Sunt îndrăzneaţă îndrăzneaţă şi şi sinceră. sinceră. Îmi Îmi place place muzica, muzica, teatrul teatrul şi şi sporturile sporturile de de iarnă. iarnă. Îmi Îmi doresc doresc să să învăţ învăţ despre despre teatru. teatru. Ambasadorii Ambasadorii Branului Branului înseamnă înseamnă pentru pentru mine mine un un grup grup unit unit care care va va face face lucruri lucruri frumoase.” frumoase.”

Amalia Porancea

Bianca Nicoleta Porancea

“A fi ambasador al unui ţinut cu atât de mari tradiţii, care a contribuit atât de mult la făurirea limbii, poeziilor şi muzicii noastre, e o onoare rezervată celor aleşi datorită calităţilor de care s-au arătat demni. La acest nivel se ajunge doar cu multa dăruire şi sub îndrumarea unor mentori excepţionali, care cunosc nu numai secretele meseriilor artistice, dar şi multe din tainele sufletelor tinerilor asupra cărora îşi apleacă abnegaţia pedagogica. Ne va face o deosebită plăcere să aflăm despre realizările voastre despre cu siguranţa că vom fi mândri, aşa cum suntem de fiecare dată când aflu despre tinerii noştri care se afirmă peste tot în lume prin realizările lor la competiţii internaţionale, ca valoroşi ambasadori ai poporului nostru." Dana Andreea Nigrim Radu Palade Pianistă, doctor în muzică Muzicolog

20

Revistă lunară de cultură şi divertisment @ Global Human Recovery


IANUARIE AMBASADORII BRANULUI- NR. 1 2015

COLECTIVUL DE REDACŢIE: Andrei Giuglea, Andreea Trandafir, Alina Chiţu, Georgiana Băncilă, Miruna Neculai, Răzvan Dobriţoiu, Denisa Boboc, Denisa Barlan, Nicoleta Porancea, Andreea Raşnoveanu, Ioana Solovăstru, Amalia Porancea, Oana Buta, Anca Dionisie, Walter Dionisie

COLABORATORI: Cornelia Băncilă Marian Duicu

DIRECTOR: ANCA DIONISIE

EDITURA StudIS IAŞI 2015

21

Revistă lunară de cultură şi divertisment @ Global Human Recovery