Page 1

CURSURI DE LIMBA JAPONEZĂ - 3 1. Propoziţii afirmative Kore wa hana desu. Aceasta este o floare Sore wa sakana desu. Acela este un peşte. Are wa hon desu. Aceea este o carte. 2. Forma interogativă a propoziţiilor O propoziţie afirmativă poate deveni interogativă atunci când conţine întebarea Nan? – Ce? Ex.: Kore wa nan desuka ? Ce este aceasta? Kore wa hana desu. Sore wa nan desuka? Ce este aceea? Sore wa sakura desu. Are wa nan desuka ? Ce este aceea? Are wa sakana desu. 3.

Propoziţii afirmative şi negative

Kore wa hana desuka? Aceasta este o floare ? Hai, kore wa hana desu. Da, aceasta este o floare. Iie, kore wa hana dewa arimasen. Nu, aceasta nu este o floare. Aşadar, prin răspunsul Hai – Da..aceasta este... se întăreşte afirmaţia că aceea este o floare, o casă, etc. Iie – se traduce prin Nu + particula dewa arimasen – forma negativă a verbului a fi. Nu, aceasta nu este o floare. Aşadar se întăreşte negaţia că aceea nu este o floare, o casă, etc. Sore wa sakana desuka?

Acela este un peşte?

Hai, sore wa sakana desu.

Acela este un peşte.

Iie, sore wa sakana dewa arimasen.

Nu, acela nu este un peşte.

Are wa neko desuka ?

Aceea este o pisică?


Hai, are wa neko desu. Iie, are wa neko dewa arimasen.

Da, aceea este o pisică. Nu, aceea nu este o pisică.

4. Pronumele Posesiv. Se formează prin adăugarea particulei NO, substantivului. Se traduce : - al meu, al tău, al său, al nostru, al vostru, al lor, al copiilor, al părinţilor, al pisicii, etc. Vom exemplifica după ce vom învăţa pronumele personal. 5. Pronumele personal Eu - watashi se pronunţă uatashi Tu - anata El - kare Ea - kanojo Noi - watashitachi Voi - anatatachi Ei - anohitotachi Watashi no - al meu Anata no - al tău Kare no - al lui Kanojo no - al ei Watashitachi no - al nostru Anatatachi no - al vostru Anohitotachi no - al lor Exerciţii recapitulative: Kore wa watashino hon desu. Aceasta este cartea mea. Sore wa anatano sakana desu. Acela este peştele tău. Are wa kanojono hana desu. Aceea este floarea ei. Traduceţi următoarele propoziţii: A. 1. Ce este aceasta? 2. Aceasta este o floare. 3. Ce este aceea? 4. Aceea este o carte. 5. Ce este aceea? 6. Aceea este o pisică 7. Aceea este pisica mea. 8. Acesta este peştele meu. 9. Aceea este cartea mea.


B. Formaţi propoziţii afirmative , negative şi interogative şi traduceţi-le în limba japoneză: 1. Ce este aceasta? 2. Aceasta este o casă? 3. Da, aceasta este o casă. 4. Nu, aceasta nu este o casă. 5. Ce este aceea? 6. Aceea este o pisică? 7. Da, aceasta este o pisică. 8. Nu, aceasta nu este o pisică. 9. Aceea este o grădină? 10. Da, aceea este o grădină. 11. Nu, aceea nu este o grădină. 12. Aceea este o casă.

lectii japoneza  

lectii de japoneza

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you