CDE_Raport 2017

Page 1

CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

RAPORT ACTIVITATE CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ Perioada 01.01.2017 – 31.12.2017CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

CUPRINS:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sectorul Dezvoltarea Colecțiilor Sectorul Referințe și Cercetare bibliografică Sectorul Relații cu Publicul Depozitul Digital ARTHRA și Catalogul online KOHA Pagina web a CDE-ului Alte Activități (evenimentele CDE) Activitate Științifică Anexe


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

1. Sectorul Dezvoltarea Colecţiilor

Au fost primite un număr de 137 de unităţi bibliografice, pe suport hârtie.

Reviste:

Achiziții: 1 Donații: 79

   Cărți:  Donații: 48

Transferate din BFD

Cărți: 5 Reviste: 4 CDE a transferat un număr de 79 de volume (broșuri și reviste) către bibliotecile partenere:  

Către BFD cărți: 1

Către Institutul Transfrontalier de Studii Internaţionale şi Justiţie Penalăbroșuri: 78 (17 titluri)

Situația volumelor existente în CDE în Decembrie 2017 Cărţi: Reviste: AV-uri: Neînregistrate: Total vol. Înreg. TOTAL VOLUME:

812 253 9 526 1074 1600


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

2. Sectorul de Referinţe

Au fost întocmite 55 de bibliografii. Persoane inițiate în cercetare: 63

Teme de cercetare:

Politica de asociere; Managementul resurselor umane; Organizația Mondiala a Comertului; Asistența Socială; Limbajul de Specialitate; Politica UE ptr. ajutoare de stat; Aplicarea principiului "poluatorul plateste"; Reconstituirea în cazul infracţiunii contra vieţii; Puterea discreţionară; OSCE; Cooperare teritorială; Sfinții Părinți apărători ai unității BOR la Sinodul 5 Ecumenic; Instituțiile Uniunii Europene; Tratatele Uniunii Europene; Piața Financiară Internațională; Creșterea abilităților de comunicare ale unui asistent social;

Bibliografiile au fost întocmite la solicitarea studenților masteranzi (în special) și a cadrelor didactice. Bibliografiile au fost transmise pe email și unele dintre acestea au fost însoțite de materiale în format electronic disponibil în bazele de date sau pe site-urile de specialitate.


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

3. Sectorul Relaţii cu Publicul

Numărul utilizatorilor în anul 2017

Luna

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

Total

nr. st.

nr. perm.

Vize

35

3

0

44

3

0

28

0

0

42

3

0

30

5

0

32

13

0

75

1

0

5

0

0

14

0

0

44

12

1

66

6

1

35

4

1

450

50

3

Dacă în 2016 a fost înregistrat un număr de 260 de utilizatori, în 2017 putem discuta despre înregistrarea unui trend ascendent, numărul utilizatorilor fiind de 450.


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

4. Depozitul Digital ARTHRA și Catalogul online KOHA Depozitul Digital ARTHRA În cadrul depozitului digital ARTHRA au fost incluse Fascicula 22 Drept și Administrație Publică și Fascicula 13 Limbă și Literatură. În cadrul primei comunități discutăm despre un număr de 56 de articole incluse în depozitul digital, iar în cadrul celei de-a doua comunități discutăm despre 52 de articole până în acest moment.

Catalogul online KOHA Termeni de autoritate : Au fost validați 186 termeni de autoritate. Titluri incluse Au fost incluse 485 de titluri.

5. Pagina CDE Au fost întocmite și transmise documentele necesare updatării siteului CDE. Pagina de Evenimente Internaționale, Evenimente Naționale, pagina Activitatea CDE, Evenimente SUERD ptr. 2016, noutățile intrate în CDE pe 2017 dar și numeroase detalii referitoare la modificarea siteului. De asemenea a fost transmisă și o pagină cu detaliile siteului ptr. interfață în limba engleză.


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

6 . Alte activităţi Centrul de Documentare Europeană a devenit partener în organizarea unor evenimente:

Cafeneaua Altfel, un eveniment dedicat cititului! Data: 3 martie 2017 În data de 3 martie 2017, studenții Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice, au fost invitați în Biblioteca Facultății pentru un alt fel de activitate. Tema: „Lectura de vacanță” a devenit o provocare pentru studenții prezenți în motivarea necesității și importanței lecturii. Invitaţii speciali au fost domnul Conf. dr. Arthur Tuluş, profesor al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi domnul Prof. dr. Florin Tudor, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice.

Detalii: http://bit.ly/2k1GLJJ

Perioada 01.01.2017 – 31.12.2017


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Concurs de artă fotografică „Multiculturalism european la Dunărea de Jos” Data: 2 mai 2017 În contextul împlinirii a 60 de ani de la semnarea Tratatutlui de la Roma și a 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, Centrul de Documentare Europeană din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a organizat un concurs de artă fotografică. Detalii: http://bit.ly/2fQk3ja


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Sesiunea studenţească Donaris 2017 Data: 4 mai 2017 În data de 4 mai 2017, a avut loc cea de-a 5 ediție a manifestării științifice: International Scientific Students Session. Detalii: http://bit.ly/2y607Uc


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

International Conference 2017 “EXPLORATION, EDUCATION AND PROGRESS IN THE THIRD MILLENNIUM”

Data: 10.05.2017 Detalii: http://bit.ly/2hyXi3r


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Școala Internațională de Vară „Protecția și drepturile refugiaților” a IX-a ediție Data : 27.06-01.07.2017 Aflat la cea de-a 5 ediție, „evenimentul organizat de către Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice și Institutul Transfrontalier de Studii Internaționale și Justiție Penală din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, în parteneriat cu Reprezentanţa în România a Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) s-a axat pe 2 componente majore: - Analiză, respectiv aprofundarea conceptelor de actualitate în domeniile de referință; - Socializare, dezvoltarea aptitudinilor de comunicare în mediul pluridisciplinar.” Fragment preluat de pe site-ul FSJSP. Detalii: http://bit.ly/2AfpP6b


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Masa Rotundă European Union and International Community: Perspectives and Reflections. Data: 18.05.2017 Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice în colaborare cu Institutul Transfrontalier de Studii Internaţionale şi Justiţie Penală şi Centrul de Documentare Europeană, a organizat în data de 18.05.2017 Masa Rotundă cu genericul European Union and International Community: Perspectives and Reflections. Detalii: http://bit.ly/2yqcOFF


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Masa Rotundă Reflecții asupra Sistemului Constituțional American Data :30.05.2017 Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice în colaborare cu Institutul Transfrontalier de Studii Internaţionale şi Justiţie Penală şi Centrul de Documentare Europeană, a organizat în data de 30.05.2017 Masa Rotundă cu tema: „Reflecții asupra Sistemului Constituțional american”. Invitat special a fost Excelența Sa Consulul onorific al României în Texas – Statele Unite ale Americii, domnul Nelu Prodan. Detalii: http://bit.ly/2yEJTP9


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Simpozionul internațional „Muzica veche - influența muzicii turcești asupra muzicii din Balcani” Data :08.07.2017 Detalii: http://bit.ly/2hyLUEE


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Seminarul România 100 de ani de la Marea Unire 60 de ani de Construcție Europeană și 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană Data : 23.11.2017 Institutul Transfrontalier de Studii Internaţionale şi Justiţie Penală, Centrul de Studii Internaționale și Drepturile Omului în parteneriat cu Centrul de Documentare Europeană, a organizat în data de 23.11.2017, seminarul România 100 de ani de la Marea Unire, 60 de ani de Construcție Europeană și 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană. În cadrul evenimentului a avut loc lansarea lucrării: Reglementări ale Uniunii Europene de un interes aparte sui generis, pentru România.


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

6. Activitate științifică Participări la conferințe internaționale organizate în România Romanian International Conference for Research & Education- Acces la Literatura Științifică, ed. a 5a, Iași 25-27 Oct. 2017 Articole în alte reviste Experienţa ERASMUS : THE 2nd ERASMUS STAFF WEEK FOR LIBRARIANS, în Revista Axis Libri : Revistă Culturală, nr. 36/2017, ISSN: 1844-9603, Galați: Editată de Biblioteca V. A. Urechia Alte comunicări şi conferinţe, evenimente artistice și culturale, cursuri de vară       

Aprilie 2017, întrunire profesională cu tema: Bibliotecile: Integrare, inovație și informare pentru toți, dedicată zilei de 23 aprilie, Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului de Autor și Ziua Bibliotecarului din România.  Iunie 2017, Erasmus Stuff Mobility Programme Technological University of Cipru, tema: “Library’s impact on preserving cultural heritage and research output” Octombrie 2017, conferința „Viitorul începe mâine” susținută de prof. univ. dr. Radu Dop, eveniment organizat în cadul conferințelor U3A de către Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice Universitatea « Dunărea de Jos » din Galați  Noiembrie 2017, întrunire profesională cu tema : Biblioteconomia românească în contextul societății contemporane, eveniment organizat de Biblioteca Județeană V. A. Urechia în colaborare cu Asociația Bibliotecarilor din România, filiala Galați, susținerea lucrării: Promovarea și conservarea patrimoniului cultural - prioritatea Uniunii Europene pentru anul 2018 


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS”

ANEXA 1 Sectorul Relații cu publicul Consultarea documentelor în Sala de Lectură

Perioada 01.01.2017 – 31.12.2017

DIN GALAŢI


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS”

DIN GALAŢI

ANEXA 2 Nr. utilizatori

Perioada 01.01.2017 – 31.12.2017

Permise


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS”

DIN GALAŢI

Sectorul de Referințe

2017

Bibliografii

iniţiere în cercetarea BD / pers.

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

2 5 7 4 4 5 1 3 17 4 1

13 20 25 5

Total

53

63

Perioada 01.01.2017 – 31.12.2017


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS”

Bibliografii

Perioada 01.01.2017 – 31.12.2017

DIN GALAŢI


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS”

DIN GALAŢI

Raportul a fost întocmit pentru perioada 02.01.2017 – 27.12.2017.

Întocmit, Bibliotecar Anca Laura Grigorov