CDE_raport 2016

Page 1

CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANÄ‚

Raport de activitateCENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Sectorul Dezvoltarea Colecţiilor

Au fost primite un număr de 361 unităţi bibliografice, pe suport hârtie. 177 publicaţii venite prin donaţie OPOCE. 184 publicaţii intrate prin alte forme : - 39 reviste (schimb) - 128 reviste (donaţie Facultatea de Litere) - 17 cărţi (donaţii)

Publicaţii provenite din donaţie - OPOCE

Număr titluri

Autor EUROSTAT OMBUDSMAN ERASMUS EUROFOUND COMISIA EUROPEANĂ EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY EUROPEAN NETWORK FOR RURAL DEVELOPMENT CURTEA DE CONTURI FRA TOTAL TITLURI



1

8 4 1 2 63 1 1 14 5 99


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Publicații provenite din alte surse SURSA

39

Periodice

128

Periodice

17

Cărți

Schimb interbibliotecar Donație Biblioteca Facultății de Litere

Tip Publicație

NR. EX.

Donații (autori) TOTAL

184

Transferate de către Biblioteca Facultăţii de Drept către CDE un număr de 14 unități.



Centrul de Documentare Europeană deţine o colecţie semnificativă de documente în format electronic (PDF). Totalul documentelor salvate în format electronic este de 1700 unităţi bibliografice în format elctronic cărţi şi periodice. (menţiune: nu toate au fost upload-ate în biblioteca digitală a CDE-ului, sunt în curs de prelucrare). În această perioadă au fost adăugate un număr de 673 de înregistrări în Catalogul Bibliotecii UDJG (KOHA) şi validaţi 878 termeni de autoritate, numărul total de modificări fiind de 2334.

Sectorul de Referinţe Activitatea acestui sector constă în elaborarea de instrumente (bibliografii), pe diferite teme. S-au elaborat un număr de 63 de bibliografii pe diferite teme, din diferite domenii. De asemenea utilizatorii au beneficitat de transmiterea unui număr de 400 de referinţe: link-uri, documente în format pdf pe aceleași teme. Comparativ cu anul 2015, se constată un trend ascendent. (Vezi Anexă).

2


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Exemple teme –Bibliografii:

Aspecte ale Protecţiei Drepturilor Omului Proiecte cu finanţare Europeană Zonele de recreere din Judeţul Galaţi Organizaţia Internaţională a Muncii- GATT Dezvoltare Regională dpdv. economic Drept Penal Serviciul Diplomatic Integrare Europeană Mediu Cetățenie Leadership & Management Organizațional Ombudsman, etc.

De asemenea putem menționa generarea unui număr de 10 situații statistice din baza de date a Institutului Național de Statistică și din baza de date EUROSTAT.

5


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Sectorul Relaţii cu Publicul

Totalul vizitelor făcute de către diferite categorii de utilizatori pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 a fost de 260 . Dacă putem discuta despre trendul ascendent în sectorul de referinţă, în sectorul de Ralații cu publicul, putem constata o uşoară scădere a numărului de utilizatori. Principalul motiv pentru înregistrarea trendului descendent îl reprezintă de fapt lipsa seminarului susţinut de CDE, doi ani consecutiv (2014-2015), adresat studenţilor înscrişi la Programul de Licenţă: RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE, program al Facultăţii de Istorie şi Teologie al Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi. Au fost întocmite un număr de 95 de permise, introduse în sistemul integrat de bibliotecă TINLIB şi Koha. Au fost consultate un număr de 741 de documente în format tipărit şi electronic. Dintre acestea 422 în format electronic, 319 în format tipărit (conform ANEXĂ).

6


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Alte activităţi

Centrul de Documentare Europeană a devenit partener în organizarea unor evenimente:

Protejarea Familiei prin Revizuirea Constituţiei României –O întâlnire între Legea Morală şi Legea Civilă Evenimentul a avut ca invitați membrii ai comunităţii academice: jurişti, teologi şi sociologi. Data: 16 februarie 2016

Conferinţa Internaţională - Exploration, Education and Progress in the Third Millennium Organizator: Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice a Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi în parteneriat cu Centrul de Documentare Europeană. Un eveniment cu 7


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

tradiţie, Ediţia a 8-a, a avut ca obiectiv abordarea interdisciplinară axată pe diferite teme din domeniul ştiinţelor socio-umane. Data: 12 mai 2016

Metode inovative de predare bazate pe tehnologia informaţiei Data: 24 mai 2016

Alienarea Parentală – Consacrare juridică şi implicaţii psihologice Evenimentul Invităţii evenimentului au fost membri ai comunităţii academice, jurişti, sociologi, psihologi. Data: 21 iunie 2016

Sinergii pentru Dunare Centrul de Documentare Europeană de pe lângă reprezentanța în România a Comisiei Europene, Centrul de Cercetări Juridice, Administrative, Sociale şi Politice din cadrul Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice, a organizat în data de 28.06.2016, Masa Rotundă: Sinergii pentru Dunăre.

8


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Obiectivul evenimentului a fost acela de a identifica modele instituţionale şi individuale producătoare de fecte sinergice cu valoare adăugată care, vizează sustenabilitatea Fluviului Dunărea. Evenimentul a avut ca invitaţi, importanţi reprezentanţi ai comunităţii academice reprezentanţi ai Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, dintre aceştia menţionăm: Prof. dr. Arthur TULUȘ, Prof. dr. Constantin Ardeleanu, Conf. dr. habil. George ENACHE, directorul Muzeului de Istorie ,,Paul Păltânea”, Consilierul Direcţiei de Cultură şi Patrimoniu Galaţi, domnul Marius Mitrof, reprezentanţi ai mass-media şi reprezentanţi ai mediului de afaceri.

9


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Summer School on Refugees Rights and Protection - Protecţia şi drepturile refugiaţilor ediţia a IV-a Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, în parteneriat cu Reprezentanţa în România a Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), în parteneriat cu Centrul de Documentare Europeană, a organizat Şcoala de vară pe tema drepturilor omului, dreptului internaţional umanitar, dreptul refugiaţilor şi a relaţiilor internaţionale în perioada 06 – 08.07.2016

10


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Let’s Celebrate together Data: 14 decembrie 2016 Centrul de Documentare Europeană de pe lângă reprezentanța în România a Comisiei Europene, a organizat în data de 14.12.2016, Masa Rotundă: Let’s Celebrate Together. Evenimentul și-a propus crearea unei legături între studenții români și studenții străini prin prezentarea obiceiurilor și tradițiilor din perioada sărbătorilor de iarnă. În lista participanților s-au identificat studenți din țări precum: Italia, Albania, Ucraina, Grecia, Algeria, Rep. Moldova și România.

11


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

12


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Participare la evenimentele Bibliotecii: În perioada, 01.2016 – 12.2016, personalul de specialitate din cadrul CDE, a participat la diferite întâlniri profesionale: Întâlnirea Secțiunii de Circulaţie şi Împrumut Interbibliotecar din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România Locaţie: Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi. Data: 19.05.2016 Secţiunea: Carte veche, Conservare, Restaurare Data: 24 mai 2016 Locaţia: Biblioteca Națională a României din București Tema: Codul patrimoniului ansamblul de bunuri mobile și imobile, aparţinând instituţiilor de stat şi colecţiilor particulare, care prezintă un interes istoric, artistic, arheologic, estetic, ştiinţific sau chiar tehnic – demers legislativ iniţiat de Ministerul Culturii. Secţiunea: Legislaţia de Bibliotecă Data: 25 mai 2016 Locaţia: Biblioteca Naţională a României Tema: Sistemul de control intern/managerial al entităţilor publice (Ordinul nr. 946/2005 privind Codul controlului intern/managerial versus Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice). Secţiunea Achiziţii şi Dezvoltarea Colecţiilor Tema principală a întâlnirii a fost „Noua lege a Achiziţiilor publice: propuneri de modificare, stadiul proiectului la nivel naţional” Locaţie: Biblioteca Naţională a României, Bucureşti Data: 26 Mai 2016

13


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Seminar susținut pentru studenții Facultății de Drept Locaţia: Facultatea de Drept, Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi Seminarul a fost susţinut de către doamna Lenuţa Ursachi şi doamna Mioara Voncilă. Scopul acestui seminar a fost acela de a instrui studenţii în utilizarea Catalogului Koha, noul sistem implementat de Biblioteca Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi. Acest catalog reprezintă un instrument util de căutare şi regăsire a informaţiei bibliografice. Data: 18.10.2016 Participare la Conferința Națională: Acces la literatura Științifică: Modele de cercetare și publicare Locaţie: Biblioteca Naţională, Hotel Sheraton, Bucureşti Data: 26 - 28.10.2016

Participare la Training ELSEVIER Locaţie: Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, Sala Senatului Data: 02.11.2016

Întrucât în perioada, 01.2016 – 21.2016, s-a înregistrat o vizibilă descendenţă în diverse sectoare de activitate ale CDE-ului, s-au transmis următoarele propuneri: 1. Dinamizarea site-ului CDE prin modificarea structurii acestuia, apariţia unor noi secţiuni. 2. Organizarea unor dezbateri şi evenimente. 3. Îmbunătăţirea pliantului existent dar şi crearea unui newsletter. 4. Dezvoltarea unei ,,activităţi” care, presupune proiecţia unui număr de 2 până la 4 filme, lunar, filme cu diferite teme de interes. Socotim a fi indicat întocmirea unui chestionar ptr. a se putea stabili cu exactitate temele acestora.

14


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

ANEXE Frecvență cititori

Frecvență cititori – 2015 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

Frecvență cititori 2016

40 29 216 73 58 35 55 1 32 116

16 12 35 10 38 15 8 0 15 43

48 26 TOTAL 729

28 40 260

15


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Cărți consultate format tipărit

Cărți consultate format tipărit 2015 - 2016 Ianuarie 37 85 Februarie 11 123 Martie 206 16 Aprilie 12 146 Mai 140 42 Iunie 98 20 Iulie 5 77 August 3 0 Septembrie 33 31 Octombrie 62 280 Noiembrie 131 39 Decembrie 81 42 TOTAL 1401 319

16


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Publicaţii consultate în Format electronic

Format electronic 2015 - 2016 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

21 15 34 15 25 46 70 0 98 458 241 29

52 18 25 22 55 10 5 0 42 69 69 55

TOTAL

1052

422

17


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Sectorul Referinţe Situaţie comparativă 2015- 2016

Profesori

Studenţi

Bibliografii 2015

15

34

Bibliografii 2016

36

29

Total

51

63

19


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Sectorul Împrumut Interbibliotecar naţional şi internaţional Situaţie comparativă 2015- 2016

Studii solicitate

2015

2016

20

53

Studiile au fost furnizate de către biblioteci partenere din ţară prin intermediul serviciul de împrumut interbibliotecar. Cele neregăsibile în cataloagele bibliotecilor partenere au fost solicitate la biblioteci internaţionale. Exemple:

  Library of University of Gdansk – Polonia, 

 

Library of UB Augsburg,

 Library of Padova, Milano, Roma  Library ofUniversita di Pisa,

 Library of European University Institute – Ungaria, etc.

Întocmit, Bibliotecar, Anca Laura Grigorov 20