CDE_raport_2014

Page 1

CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Raport de ActivitateCENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Raportul de activitate a fost întocmit pe perioada 01.01.2014 – 31.12.2014. Sectorul Dezvoltarea Colecţiilor  Au fost primite un număr de 584 unităţi bibliografice, pe suport hârtie. Lucrările au fost achiziţionate pentru domeniul Drept, Administraţie Publică.  Totalul documentelor achiziţionate de Centrul de Documentare Europeană în această perioadă, fiind de 290 unităţi bibliografice. Total documente primite din donaţie au fost un număr de 97 de volume. Total număr volume intrate prin transfer: 197.  Detalii: ANEXA 1   Centrul de Documentare Europeană deţine o colecţie semnificativă de documente în format electronic (PDF). Numărul documentelor salvate până la data de 31.12.2014 în format electronic este de 900 de unităţi bibliografice în format elctronic cărţi şi periodice.  Menţiune: Nu toate documentele salvate au fost urcate în Biblioteca Digitală Mendeley.   Pentru a oferi utilizatorilor săi importante colecţii de documente în format tipărit, a fost necesar transferul unui număr de 197de documente din Biblioteca Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, mai exact de la Filiala BFD. Sectorul de Referinţe utilizatorilor, pe diferite teme. S-au elaborat un număr de 78 de bibliografii pe diferite teme, din diferite domenii. Pentru detalii a se consulta ANEXA1. De asemenea utilizatorii au beneficita de transmiterea unui număr de 300 de referinţe (linkuri uile, documente în format pdf, etc.) în format electronic. Detalii: ANEXA 2 Sectorul Relaţii cu Publicul Întrucât Centrul de Documentare Europeană permite înscrierea utilizatorilor, pe această perioadă au fost eliberate şi vizate un număr de 66 de permise.


CENTRUL DE DOCUMENTARE

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Totalul vizitelor făcute de către diferite categorii de utilizatori pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 a fost de 450. Detalii: ANEXA 3 Sectorul Împrumut Interbibliotecar Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor săi, CDE a solicitat prin intermediul bibliotecarului său un număr de 38 publicaţii, format tipărit. Solicitările au fost transmise către Serviciul de Împrumut Interbibliotecar al Bibliotecii Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, care l-a rândul său a transmis solicitările către bibliotecile din ţară (BCU Iaşi, Biblioteca Ghe. Asachi Iaşi, Biblioteca Univ. Timişoara, etc.).

Alte activităţi 

Centrul de Documentare Europeană a devenit partener în organizarea unor evenimente: Conferinţa Internaţională

Centrul de Documentare Europeană în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice a Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi a organizat în data de 09.05.2014 cea dea şasea ediţie a Conferinţei Internaţionale „EXPLORATION, EDUCATION AND PROGRESS IN THE THIRD MILLENNIUM ”. Evenimentul cu o semnificaţie aparte pentru comunitatea academică şi nu numai, a avut un ecou mult mai puternic întrucât în aceeaşi zi a fost inaugurat un nou Laborator de criminalistică, unic în România şi o sală de judecată pentru simularea proceselor judiciare. Detalii aici: http://bit.ly/1lUgHWH


CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

International Scientific Students Session - DONARIS 2014 A şaptea ediţie a Conferinţei Ştiinţifice a Studenţilor, ,,DONARIS” 2014, a avut loc în data de 09.05.2014. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Documentare Europeană în parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice a Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi şi s-a desfăşurat sub forma concursurilor de eseuri, opinii legale şi procese simulate. Detalii aici: http://bit.ly/1lUgHWH

Anul 2014 - Anul Politicii Europene de Vecinătate Sub egida CDE au fost desfăşurate o serie de evenimente culturale şi ştiinţifice:

21 mai 2014

În data de 21 mai 2014 CDE- Ziua mondială a diversităţii culturale pentru dialog şi dezvoltare. A fost organizat evenimentul intitulat Unitate în diversitate care a avut ca scop lansarea unor discuţii la nivel academic despre subiecte actuale precum: locul şi rolul României în Uniunea Europeană, păstrarea şi valorizarea culturii şi a tradiţiei româneşti, etc.

05 Iunie 2014

Data de 05.06.2014, a fost rezervată ca Ziua Mondială a Mediului. Întrunirea s-a desfăşurat sub forma unei dezbateri publice pe tema Mediul - exemplu de bună practică în cadrul Politicii europene de vecinătate.


26 Septembrie 2014

În data de 26.09.2014, Centru de Documentare Europeană al Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, a fost prezent la Noaptea Cercetătorilor 2014. Evenimentul derulat simultan în peste 300 de oraşe ale Europei şi nu numai, a avut ca scop mutarea explorării ştiinţifice cât mai aproape de public. Evenimentul a fost organizat de către Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi în parteneriat cu: Consiliul Județului Galați; Inspectoratul Școlar al Județului Galați; Centrul Cultural Turc Constanța; Muzeul de Artă Vizuală din Galați; Complexul Muzeal de Științele Naturii “RĂSVAN ANGHELUŢĂ” Galați; Societatea Studențească de Chirurgie din România, filiala Galați.

21 Noiembrie 2014

CDE a organizat în data de 21 noiembrie 2014 Masa Rotundă: Scriitura Literară-Sursă şi Marcă Culturală Identitară Românescă. Brandul de ţară.

Data: 05.01.2015 Întocmit, Bibliotecar, Grigorov Anca Laura