Page 1

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

BULETINUL NOUTĂȚILOR INTRATE ÎN CDE FORMAT TIPĂRIT

IANUARIE – IUNIE 2020


4


Culegere de teste grilă : Dreptul Uniunii Europene Daiana-Maura Vesmaș, Andreea-Nicoleta Dragomir. Sibiu: Ed. Univ. „Lucian Blaga”, 2018, nr. pag.: 205, ISBN: 9786061216154 Nr. ex. : 1 Nr. Inv. : 282682 CDE04/V51 Evoluția construcției europene de la Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului la Tratatul de la Lisabona Oana Elena Gălățeanu. Iași: Lumen, 2016, nr. pag.: 117, ISBN: 9789731664330 Nr. ex. : 1 Nr. Inv. : 282654 CDE01UE/G15 Sisteme de guvernare în democrațiile din centrul și sud-estul Europei Bogdan Dima. București : Hamangiu, 2015, nr. pag.: 267, ISBN: 9786062703783 Nr. ex. : 1 Nr. Inv. : 282546 CDE04/D42 Protecția internațională a drepturilor omului Laura-Cristiana Spătaru-Negură. Hamangiu, 2019, nr. pag.: 9786062703783 Nr. ex. : 1 Nr. Inv. : 282547 CDE04/S72

București : 267, ISBN:

5


Fraudarea fondurilor europene : practică judiciară adnotată Georgiana Anghel-Tudor. București: Hamangiu, 2018, nr. pag.: 428, ISBN: 9786062711634 Nr. ex. : 1 Nr. Inv. : 282548 CDE11/A58 Drept instituțional al Uniunii Europene Gyula Fabian. București: Hamangiu, 2018, nr. pag.: 514, ISBN: 9786062710903 Nr. ex. : 1 Nr. Inv. : 282550 CDE04/F11 Constituția României ; Convenția europeană a drepturilor omului ; Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene București : Editura Hamangiu, 2018, nr. pag. : 146, ISBN: 9786062710262 Nr. ex. : 1 Nr. Inv. : 282553 CDE01/C68 Dreptul Uniunii Europene : comentarii, jurisprudență și doctrină Paul Craig, Grainne de Burca ; trad. Georgiana Mihu, Laura-Corina Iordache ; control șt. și rev. trad. Beatrice Andreșan-Grigoriu ; rev. trad. LauraCorina Iordache, Ruxandra Antal. București : Editura Hamangiu, 2017, nr. pag.: 1413, ISBN: 9786062707750 Nr. ex. : 1 Nr. Inv. : 282556 CDE04UE/C82

6


Uniunea Europeană : drept instituțional Anamaria Groza. București : Editura C.H.Beck, 2008, nr. pag.: 410, ISBN: 9789731154299 Nr. ex. : 1 Nr. Inv. : 282270 CDE04(UE)/G89 Drept instituțional al Uniunii Europene Gabriel Liviu Ispas, Daniela Panc. București : Editura Hamangiu, 2019, nr. pag.: 339, ISBN: 9786062712587 Nr. ex. : 1 Nr. Inv. : 282271 CDE04UE/I85 Securitatea europeană : fundamentări normative și instituționale Gabriel Naghi. București : Editura C.H.Beck, 2010, nr. pag.: 263, ISBN: 9789731158051 Nr. ex. : 1 Nr. Inv. : 282275 CDE04UE/N17 Egalitate și nondiscriminare în jurisprudența Curții Europene de Justiție Emanuela Ignățoiu-Sora. București : Editura C.H.Beck, 2008, nr. pag.: 133, ISBN: 9789731151304 Nr. ex. : 1 Nr. Inv. : 282276 CDE04UE/I-39

7


Uniunea Europeană : construcție, reformă, instituții, drept Stelian Scăunaș. București : Editura C.H.Beck, 2008, nr. pag.: 313, ISBN: 9789731152554 Nr. ex. : 1 Nr. Inv. : 282278 CDE04UE/S32 Contencios constituțional : proceduri și teorie Ed. a II-a revăzută și adăugită prof. univ. dr. Ioan Muraru, prof. univ. dr. Nasty Marian Vlădoiu. București : Editura Hamangiu, 2019, nr. pag.: 478, ISBN: 9786062712686 Nr. ex. : 1 Nr. Inv. : 282280 CDE04/M96 Dreptul internațional al protecției minorităților naționale : note de curs prof. univ. dr. Bogdan Aurescu, asist. univ. dr. Elena Lazăr. București : Editura Hamangiu, 2019, nr. pag.: 349, ISBN: 9786062712709 Nr. ex. : 1 Nr. Inv. : 282281 CDE04/A93 Fondurile europene : litigii generate de accesarea și utilizarea defectuoasă a acestora în România Violeta Ștefănescu, Cezarina Fălan. București : Editura C.H.Beck, 2008, nr. pag.: 221, ISBN: 9786061800834 Nr. ex. : 1 Nr. Inv. : 282283 CDE11/S82

8


Investigarea infracțiunilor contra intereselor financiare ale UE Daniel Grădinaru. București : Editura C.H.Beck, 2016, nr. pag. : 314, ISBN: 9786061805457 Nr. ex. : 1 Nr. Inv. : 282284 CDE11/G75 Probleme de drept european : principii, directive, trimiteri preliminare : jurisprudență românească comentată Anamaria Groza. București : Editura C.H.Beck, 2015, nr. pag. : 462, ISBN: 9786061804788 Nr. ex. : 1 Nr. Inv. : 282289 CDE04UE/G89 Comisia Europeană a Dunării 1856-1949 : Inventar arhivistic Direcția Generală a Arhivelor Statului, București : [s.n.], 1987, nr. pag. : 258 Nr. ex. : 1 Nr. Inv. : 283113 CDE01/C63 Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului : Consiliul Europei / culegere selectivă Iași : Polirom, 2000, nr. pag.: 635, ISBN: 9736833852 Nr. ex.: 1 Nr. Inv.: 283114 CDE01/H84

9


Economics Paul Wonnacott, Ronald Wonnacott, New York: McGraw-Hill, 1986, nr. pag.: 830, ISBN: 0070716501 Nr. ex. : 1 Nr. Inv. : 283115 CDE03/W82 Économie générale Frédéric Poulon, Paris : Dunod, 1982, nr. pag. : 478, ISBN : 2040154094 Nr. ex. : 1 Nr. inv. : 283116 CDE02/P88 Afirmarea statelor naționale independente unitare din centrul și sud-estul Europei (1821-1923) coord. Viorica Moisuc, Ion Calafeteanu, București : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1979, nr. pag. : 274 Nr. ex. : 1 Nr. inv. : 283117 CDE01/A25 State & Local Government KEARNEY, RICHARD C. Boston : Houghton Mifflin, 1990, nr. pag. : 540, ISBN : 0395464056 Nr. ex. : 1 Nr. inv. : 283118 CDE01/S

10


Ghid pentru realizarea unor stagii de practică performante pentru studenți Craiova : Revers, 2019, nr. pag. : 251, ISBN: 9786064107930 Nr. ex. : 3 Nr. inv. : 283119; 283120; 283121 CDE06/G49 Harta ilustrativă a speciilor de orhidee dunărene Interreg ; text : biol. dr. Adrian Oprea ; fotografii : Mihai Bobocea, Daniel Petrescu, Saxifraga F. Suceava : Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, 2019, nr. pag. : 106 Nr. ex. : 2 Nr. inv. : 283134; 283135 CDE16/H33 Handbook on European law relating to access to justice / European Union Agency for Fundamental Rights, European Court of Human Rights, Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016, nr. pag. : 214, ISBN : 9789287198921; 9789294911162 Nr. ex. : 1 Nr. inv. : 283137 CDE04/H22 Manual de legislație europeană privind protecția datelor personale / FRA Luxemburg : Oficiul pentru publicații al Uniunii Europene, 2014, nr. pag. : 209, ISBN : 9789287199386; 9789292393397 Nr. ex. : 1 Nr. inv. : 283136 CDE04/M30

11


Handbook on European law relating to the rights of the child / European Union Agency for Fundamental Rights, European Court of Human Rights, Luxemburg : Oficiul pentru publicații al Uniunii Europene, 2015, nr. pag. : 254, ISBN : 9789287199171; 9789292399177 Nr. ex. : 1 Nr. inv. : 283138 CDE04/H22 Building higher education programmes in public administration in CEE countries NISPAcee, EPAN ; ed. by Tony Verheijen, Juraj Nemec, Bratislava : NISPA, 2000, nr. pag. : 345, ISBN: 9788089013005 Nr. ex. : 1 Nr. inv. : 1 CDE06/B90 Politicile culturale : între București și Bruxelles Ileana Nicoleta Sălcudean, Cluj-Napoca : Risoprint, 2016, nr. pag. : 240, ISBN: 9789735318390 Nr. ex. : 1 Nr. inv. : 282793 CDE06UE/S16 The European Union as a community of values: safeguarding fundamental rights in times of crisis European Union Agency for Fundamental Rights, Luxemburg: Publications Office of the European Union, 2013, nr. pag. : 35, ISBN : 9789292392338 Nr. ex. : 2 Nr. inv. : 283140; 283141 CDE04/E90

12


Guardianship systems for children deprived of parental care in the European Union : with a particular focus on their role in responding to child trafficking European Union Agency for Fundamental Rights, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, nr. pag. : 75, ISBN : 9789292398958 Nr. ex. : 1 Nr. inv. : 283142 CDE04/G93 Serviciile de tutelă destinate copiilor lipsiți de îngrijire părintească : manual de consolidare a sistemelor de tutelă pentru a răspunde nevoilor specifice ale copiilor care sunt victime ale traficului de persoane European Union Agency for Fundamental Rights, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2015, nr. pag. : 123, ISBN: 9789292399580 Nr. ex. : 1 Nr. inv. : 283143 CDE04/S49 Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union : comparative report European Union Agency for Fundamental Rights, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2013, nr. pag. : 106, ISBN: 9789291929986 Nr. ex. : 1 Nr. inv. : 283144 CDE04/FRA

13


Fundamental rights at Europe's southern sea borders European Union Agency for Fundamental Rights, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2013, nr. pag. : 154, ISBN: 9789292390853 Nr. ex. : 1 Nr. inv. : 283146 CDE04/F97 L'Accès à la justice en Europe : présentations des défis à relever et des opportunités à saisir European Union Agency for Fundamental Rights, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2012, nr. pag. : 73, ISBN: 9789291926770 Nr. ex. : 1 Nr. inv. : 283146 CDE04/A15 Access to justice in cases of discrimination in the EU : steps to further equality European Union Agency for Fundamental Rights, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2012, nr. pag. : 67, ISBN: 9789292390235 Nr. ex. : 1 Nr. inv. : 283147 CDE04/A15 Les Droits fondamentaux des migrants en situation irrégulière dans l'Union européenne : rapport comparatif / European Union Agency for Fundamental Rights, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2012, nr. pag. : 117, ISBN: 9789291929993 Nr. ex. : 1 Nr. inv. : 283148 CDE04/D84

14


Discrimination and hate crime against Jews in the EU member states : experiences and perceptions of antisemitism European Union Agency for Fundamental Rights, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014, nr. pag. : 76, ISBN: 9789292394684 Nr. ex. : 1 Nr. inv. : 283149 CDE04/D53 Bringing rights to life : the fundamental rights landscape of the European Union European Union Agency for Fundamental Rights, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2012, nr. pag. : 34, ISBN: 9789292390181 Nr. ex. : 1 Nr. inv. : 283150 CDE04/B83 Victims of crime in the EU : the extent and nature of support for victims European Union Agency for Fundamental Rights, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014, nr. pag. : 121, ISBN: 9789292395223 Nr. ex. : 1 Nr. inv. : 283151 CDE04/V55 Freedom to conduct a business : exploring the dimensions of a fundamental right European Union Agency for Fundamental Rights, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2013, nr. pag. : 66, ISBN: 9789292398880 Nr. ex. : 1 Nr. inv. : 283152 CDE04/F89

15


Manual de drept european în materie de azil, frontiere și imigrație European Union Agency for Fundamental Rights, Luxemburg : Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, , nr. pag. : 290, ISBN: 9789287199645 ; 9789292393540 Nr. ex. : 1 Nr. inv. : 283160 CDE04/M30(FRA) Dreptul Uniunii Europene : instituțiile Uniunii Europene : teste grilă Adriana Deac, București : Universul juridic, 2016, nr. pag. : 119, ISBN: 9786066739962. Nr. ex.: 2 Nr. inv.: 281824; 283161 CDE01/D26 Drept administrativ european Ioan Alexandru, București : Universul Juridic, 2008, nr. pag. : 382 , ISBN: 9789731270814 Nr. ex.: 2 Nr. inv.: 268815; 283162 CDE04/A39 Absorbția fondurilor europene pentru comunele din România : rolul capacității administrative Monica Marin, Iași : Lumen, 2015, nr. pag. : 273, ISBN: 9789731664101 Nr. ex.: 1 Nr. inv.: 283164 CDE11/M39

16


Reglementarea juridică a funcției publice în statele europene / Răzvan Viorescu Seria : Juridica (Lumen, Iași), Iași : Lumen, 2015, nr. pag. : 376, ISBN: 9789731664064 Nr. ex.: 1 Nr. inv.: 283166 CDE04/V65 Quo vadis națiunea și Uniunea Europeană Constantin Gh. Marinescu, Iași : Editura Samia, 2013, nr. pag. : 325, ISBN: 9789737783868 Nr. ex.: 1 Nr. inv.: 283167 CDE01UE/M40 Drept instituțional al Uniunii Europene Sean Van Raepenbusch ; trad. Anca Măgurean, Irina Dobrinescu, Georgiana Olaru ; ed. Gabriela Florescu, Adriana Mihaela Oprescu București : Rosetti International, 2014, nr. pag.: 605, ISBN: 9789738270169 Nr. ex.: 1 Nr. inv.: 283202 CDE04UE/R19 România și Comisia Europeană a Dunării : diplomație, suveranitate, cooperare internațională Ștefan Stanciu, Galați : Editura Muzeului de Istorie Galați, 2014, nr. pag. : Description: 470 p., ISBN: 9786069333679 Nr. ex.: 1 Nr. inv.: 283203 CDE01/S76

17


Manual de drept european privind accesul la justiție FRA, Luxemburg : Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2016, nr. pag. : Description: 227, ISBN: 9789287198747 ; 9789294911414 Nr. ex.: 1 Nr. inv.: 283212 CDE04UE/M30

18


19


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.