Page 1

Nieuwsbrief 180 AGENDA DECEMBER 2012 ANBO activiteiten woensdagmiddag in de Sfinx,14.00 u:

05 december: Sinterklaasfilm, zie pag. 3 19 december: Kerstbingo, zie pag. 5

SWOZ activiteiten in De Sfinx Maandagmiddag: Bridgen van 13.30 tot 16.30 uur Dinsdagochtend: Meer bewegen voor ouderen om 9.00 en 10.00 uur Om 11.00 uur zitgym voor hen die slecht ter been zijn Woensdagavond: Shantykoor van 20.00 tot 22.00 uur Donderdagochtend: Handwerken van 9.30 tot 12.00 uur Vrijdagochtend: Koffie-inloop van 10.00 tot 12.00 uur Vrijdagmiddag: Ouderenzanggroep van 14.00 – 15.30uur Vrij biljarten: Op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur Kopij inleveren vóór de 10e van deze maand. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de in dit blad opgenomen stukken en behoudt zich bovendien het recht voor om ingezonden brieven, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

BELANGRIJK BERICHT VOOR ALLE FNV-LEDEN! Zoals bekend zijn de gepensioneerden van de FNV-bonden automatisch ook lid van de ANBO. Dit gaat binnenkort echter veranderen. In mei volgend jaar zal de FNV zichzelf opheffen en wordt er een nieuwe vakbeweging opgericht. De ANBO is nu nog lid van de FNV maar zal zich niet aansluiten bij de nieuwe vakbeweging. Vanaf mei a.s. zijn de gepensioneerden van de ex-FNV-leden dus geen lid meer van de ANBO. Vanaf dat moment hebben ze dus geen recht meer op de vele voordelen die het ANBO-lidmaatschap biedt. Wij doen dan ook een dringend beroep op de(nu nog) FNV-leden om zich aan te melden bij de ANBO. Zo kan worden voorkomen dat zij door het opheffen van de FNV enig nadeel ondervinden. Een aanmeldingsformulier vindt U in deze Nieuwsbrief. Bovendien zijn wij van plan om hen binnenkort schriftelijk te benaderen. Toen de ANBO zich enkele jaren geleden aansloot bij de FNV, was dat voor een aantal leden aanleiding om hun lidmaatschap te beëindigen. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat deze ex-leden graag opnieuw weer ANBO-lid willen worden. Wellicht kent U een of meerdere hiervan. Wilt U hen van de bovenstaande ontwikkeling op de hoogte stellen en hen vragen om hun ANBO-lidmaatschap te hernieuwen?

Namens het Bestuur van de ANBO afdeling Zeewolde hartelijk dank!

1

december 2012 Colofon Voorzitter & contactadres: Hr. J.J. (Jan)Zwaan, Vecht 30, 3891 CZ, tel. 522 38 82 jjzwaan@gmail.com Secretaris Hr. P. (Piet) Kruizinga Speenkruid 37, 3892 AC tel. 522 54 41

pietkruizinga@online.nl Penningmeester Hr. J. (Jan)Schokker, Almereweg 57, 3891 ZN tel. 523 44 60 mob. 06 11 33 12 06 janschokker@kpnplanet.nl Algemeen lid: Mw. M.J. (Marja)Brandes, Teylingen 91, 3894AH tel. 8482936 m.brandes8@chello.nl Hr. M. (Mijndert) Dirkzwager Terp 10, 3891 GJ, tel. 522 3068 mijndert.dirkzwager@gmail.com Mw. A. (Aly) Hoogland Jolpad 1, tel. 540 8466 aly.hoogland@planet.nl ________________________ Sociale conacten: Mw. S. (Sia) Dirkzwager Terp 10, 3891 GJ, tel. 522 3068 Ledenadministratie: Hr. M. (Mijndert) Dirkzwager Terp 10, 3891 GJ, tel. 522 3068 mijndert.dirkzwager@gmail.com Nieuwsbriefredactie: Mw. E.M.J. (Elly) Ottevanger Egelantier 63, tel. 522 1989 elly.ottevanger@planet.nl Nieuwsbrief verspreiding & coördinatie: Hr. M. (Mijndert) Dirkzwager Terp 10, 3891 GJ, tel. 522 3068 mijndert.dirkzwager@gmail.com ANBO leeskring Mw. E.M.J. (Elly) Ottevanger Egelantier 63, tel. 522 1989 elly.ottevanger@planet.nl ANBO cultuur Mw. R. (Riet) Steman, Rede 84 , 3891 AV, tel. 522 3438 rietstemanbosgoed@gmail.com. SWOZ: 522 6084

Vrijwillige hulpdienst: 523 4711 ANBO Raadslijn 030 233 00 60

www.anbo.nl/Zeewolde


LIEF EN LEED De heer H. Kanne, Raadhuisplein 7, is met o.a. een vochttekort in het St Jansdalziekenhuis opgenomen. Wij wensen hem een spoedig herstel toe.

NB. Alleen als u ons op de hoogte houdt van het “lief en leed” in uw omgeving kunnen we het in deze Nieuwsbrief plaatsen. Even Mijndert Dirkzwager van de ledenadministratie bellen 036 522 3068 of mailen mijndert.dirkzwager@gmail.com. VAN DE VOORZITTER Hoewel het nog geen winter is en kerst en nieuwjaar nog moeten komen wil ik het toch even over de komende winter hebben. Misschien kunt u het zich nog herinneren maar dit voor-jaar heb ik als voorzitter van de ANBO ingesproken bij de gemeentelijke commissie waar de evaluatie gladheidsbestrijding beproken werd. De afgelopen winter was er veel sneeuw en wij hadden toch wel kritische op-merkingen over de gladheidsbestrijding deze winter. Tijdens de behandeling is er aandacht door de ANBO gevraagd voor verbetering van de gladheidsbestrijding zodat ouderen ook tijdens sneeuw en gladheid naar buiten konden gaan om hun boodschappen te kunnen doen. De gemeente heeft aangegeven hier aandacht aan te schenken, vooral ook wat betreft communicatie naar de inwoners over wat men zelf kan doen. Zoals onder andere het schoonhouden van de stoepen en zout strooien. En zie, we hebben allen een briefkaart van de gemeente gehad met informatie wat te doen met sneeuw en gladheid deze winter. Vermeld staan: “veegt uw stoep schoon” en een lijstje met plaatsen waar zoutkisten staan om strooizout op te halen. Conclusie: reageren en je laten horen helpt. Een ander punt wat nogal wat discussie binnen de ANBO geeft is het ANBO andersverhaal. Een geheel andere manier van werken binnen besturen, landelijk en op afdelingsniveau. Een andere manier van werken die bij sommige afdelingen veel weerstand oproept. Verandering roept altijd discussie op, maar gezien de veranderende maatschappij moet je soms toch op een andere manier gaan werken. Wij als ANBO Zeewolde zullen deze nieuwe manier van werken kritisch volgen, maar zijn wel van mening dat we de nieuwe manier van belangenbehartiging voor onze leden moeten gaan uitvoeren. Het gezegde is niet voor niets “Stilstand is achteruitgang”. Wij zullen de ontwikkelingen volgen en met u delen. 2


VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR HET REDDEN VAN ANBO ZEEWOLDE Zijn er onder de ANBOleden van ZEEWOLDE mensen die zitting in het bestuur willen nemen? Dat wil niet zeggen dat u dagelijks in de weer bent voor de ANBO maar hand en spandiensten moeten toch mogelijk zijn? KOM MENSEN laat het niet altijd aan anderen over. Bel even naar onze voorzitter Jan Zwaan 522 3882 en help de ANBO ZEEWOLDE op de been te blijven!! U kunt toch wel een uurtje vrij maken voor onze ouderenbond? Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Mijndert Dirkzwager

GEVRAAGD: E-MAILADRESSEN!

Vandaag de dag wordt er veel gecorrespondeerd via e-mail. Ook een groeiend aantal ANBO-leden maakt regelmatig gebruik van deze gemakkelijke manier van corresponderen. De ANBO afdeling Zeewolde wil ook meer contact onderhouden met haar leden via email. Dat kan alleen maar als wij Uw e-mailadres hebben. Wij vragen U dan ook beleefd maar dringend om U e-mailadres op te geven aan onze ledenadministrateur Mijndert Dirkzwager. Dat kan door een bericht te sturen aan mijndert.dirkzwager@gmail.com. Als U dan als onderwerp vermeldt: “ANBO-lid”, dan is alles voor hem duidelijk. Bij voorbaat onze hartelijke dank. En wees gerust: natuurlijk zullen wij de adressen alleen voor ANBO zaken gebruiken. Het bestuur van de ANBO afdeling Zeewolde.

FILM OP 5 DECEMBER “O kom er eens kijken!” De Sinterklaasfilm “Alles is liefde” is niet wat u denkt dat ie is! Kom zelf maar kijken! En in de pauze zoals altijd bij de ANBO-middagen: gratis koffie of thee! Aanvang 14.00uur. NIEUWE NIBUD-CIJFERS: 65-PLUS DE KLOS

ANBO reageert geschokt op de doorrekening van het regeerakkoord door het Nibud. Gepensioneerden gaan er niet alleen harder op achteruit, ze beginnen ook vanaf een lager inkomen met inleveren. ANBO-directeur Liane den Haan: "Dit is niet uit te leggen. Gepensioneerden met een aanvullend pensioen van 10.000 euro gaan er volgens het Nibud 2,7 procent op achteruit. Maar het Nibud is vergeten de aanstaande korting op de pensioenen mee te rekenen. Bovendien verdwijnt de tegemoetkoming voor chronisch zieken (WTCG), de compensatie eigen risico en de fiscale zorgkostenaftrek. Het koopkrachtverlies loopt vanaf 2013 dus al in de honderden euro's per maand. Onbegrijpelijk en oneerlijk." ANBO constateert dat de kloof tussen werkenden en gepensioneerden de komende jaren vooral groter wordt.

3


Langdurige zorg Vooral gepensioneerden met een chronische ziekte worden getroffen door de bezuingingen van het kabinet Rutte II. "We moeten bezuinigen, dat staat als een paal boven water. Je mag echter verwachten dat dat eerlijk gebeurt. Nu worden gepensioneerden veel harder getroffen dan werkenden." Den Haan wijst erop dat vooral de middeninkomens forse klappen te verwerken krijgen. Zij worden relatief harder getroffen door de korting op de pensioenen. Ook zorg een zorg Naast de inkomenseffecten leidt het regeerakkoord tot andere negatieve effecten. Zo staat de kwaliteit van zorg ernstig onder druk, door de bezuinigingen op de AWBZ en de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten. Papieren treinkaartje verdwijnt bijna geheel Het papieren kaartje in het openbaar vervoer blijft bestaan voor incidentele reizigers, alle andere treinreizigers moeten de ov-chipkaart gaan gebruiken. Dat schrijft de NOS op basis van correspondentie tussen de NS en consumentenorganisatie LOCOV, het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. De NS wil nu voor incidentele treinreizigers, die geen ovchipkaart hebben, de papieren enkele reis en dagretour beschikbaar houden. Ook internationale reizigers houden een papieren ticket. ANBO is niet tegen het afschaffen van het papieren treinkaartje en vindt de opstelling van NS constructief. Dubbel opstaptarief verdwijnt ANBO is tevens positief over het voornemen van de NS om het dubbele opstaptarief, waarbij reizigers voor de tweede keer het opstaptarief betalen als ze tijdens de reis overstappen op een andere vervoerder, te laten vervallen. Daarnaast blijft ANBO voorstander van single check in / check out tijdens een treinreis, waarbij mensen niet meer in of uit hoeven te checken bij een overstap, ook niet als ze overstappen op een andere treinvervoerder. Ook vindt ANBO dat verschillende treinvervoerders moeite moeten doen om eenheid aan te brengen in het reisaanbod; nu zijn er productverschillen tussen de regionale en landelijke treinreizen. Chip Het papieren ticket voor de incidentele- of internationale reizen krijgt wel een chip, waarmee inen uitgecheckt moet worden. Na gebruik kan het kaartje worden weggegooid. Het is de bedoeling dat vrijwel alle treinreizigers in de loop van volgend jaar de ov-chipkaart gebruiken. Ook de abonnementen zet de NS over op de ov-chipkaart. Regel mantelzorg ook buiten de familie Uit onderzoek van ANBO blijkt dat mensen die (mantel)zorg nodig hebben nog altijd als eerste bij hun familie aankloppen. Maar liefst 91 procent van de ondervraagden (leden en niet-leden) rekent erop dat echtgenoot en kinderen voor hen zorgen op het moment dat ze zorg- of hulpbehoevend worden. Slechts 23 procent van hen heeft zijn kinderen ook daadwerkelijk gevraagd om zorg te verlenen op het moment dat het nodig is; bijna de helft van de ondervraagden heeft geen maatregelen getroffen. Ruim 42 procent van hen denkt dan ook dat niet alles precies naar hun wensen geregeld kan worden. ANBO bepleit dat mensen die zorg nodig hebben, maar zeker ook hun familieleden en mantel zorgers, goed kijken naar de mogelijkheden buiten de familie. Liane den Haan, algemeen directeur

4


van ANBO: "De druk op mantelzorgers - emotioneel en praktisch - is hoog. Mensen moeten eerlijk tegen elkaar zijn en een goede oplossing verzinnen voor de zorgrelatie. Natuurlijk kan familie helpen, maar het is ook goed om verder te kijken. Er zijn nu al initiatieven om zorgvraag en -aanbod beter bij elkaar te brengen: een vrijwilliger kan net zo goed voor iemand zorgen, maar meestal past die zorgtaak beter bij de rest van zijn of haar verplichtingen. Het is dan immers een keuze." WeHelpen.nl ANBO heeft zich aangesloten bij VitaValley, een innovatienetwerk in de zorg dat erop is gericht om innovaties te initiĂŤren, implementeren en actief uit te rollen over heel Nederland met als doel de kwaliteit van leven van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten te verbeteren. Samen met een aantal grote zorgverzekeraars en maatschappelijke organisaties als Mezzo startte VitaValley twee weken geleden met de website wehelpen.nl, een onlinemarktplaats met slimme functies voor het vragen, aanbieden en organiseren van hulp. Aanbod van vrijwilligers is groot Want als het gaat om mantelzorg verlenen, zijn mensen juist wel bereid om buiten de familiegrenzen te gaan: 42 procent van de respondenten zou zichzelf als vrijwilliger aanbieden aan anderen die zorg of hulp nodig hebben. Bijna 70 procent van hen is zelfs bereid mantelzorger te worden voor mensen die ze eerder nog niet kenden. Van alle 1240 ondervraagde ANBOpanelleden is nu al bijna een derde mantelzorger.

KERSTBINGO OP 19 DECEMBER Dit jaar hebben we geen kerstbijeenkomst, maar we willen u toch een gezellige middag aanbieden. Daarom organiseren we op 19 december een kerstbingo met prachtige prijzen! En natuurlijk een hapje en een drankje! Vanaf 14.00u. bent u van harte welkom!

5


“PATRONEN”: TENTOONSTELLING OVER DE STRUCTUUR VAN HET NIEUWE LANDSCHAP Flevoland ziet er vanuit de lucht uit als een aaneenschakeling van patronen. Dijken, greppels en kanalen doorsnijden het op de Zuiderzee veroverde land en geven er zijn unieke ordening en structuur aan. In Nieuw Land tonen vier tentoonstellingen dat gestructureerde landschap, elk vanuit een verschillende invalshoek en opzet. De tentoonstelling is te zien van 10 november 2012 tot en met 20 mei 2013. ‘Polders van Vilt’ toont de bijzondere kunstwerken van beeldend kunstenaar Cora Jongsma. Zij is geïnspireerd door de terreinhoogtekaarten uit ‘De PolderAtlas’, een uitgave in samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft en Nieuw Land. De intensieve bewerking van eeuwenoud polderlandschap, door vervening, bedijking, drooglegging en bebouwing, heeft zij nagebootst met vilt. ‘Dankzij de dijken’, toont de veranderende dijken in en rond de voormalige Zuiderzee vanaf 1000 na Christus tot en met nu. De dijken van het Zuiderzeeproject, zoals de Afsluitdijk, zijn bijzonder om de nieuwe toegepaste technieken De meeste waterkeringen rond de voormalige Zuiderzee zijn oude dijken die door de eeuwen heen telkens zijn opgehoogd, verbreed en verzwaard. Deze presentatie toont dat de ene dijk niet zo maar de andere dijk is. De tentoonstelling start op 17 november 2012 en eindigt op 26 mei 2013. ‘De Batavier’ is het werk van kunstenaar Arjen Boerstra. Boerstra is een pionier. Hij bedacht een project, dat bestaat uit een houten capsule die al vliegend het landschap in beeld kan brengen. De Batavier, gebouwd in Nieuw Land in de lente van 2012, is een houten kunstwerk in de vorm van een tweeëneenhalve meter brede capsule met camera en bolle spiegel, die kan opstijgen aan een enorme vlieger. De Batavier met zijn vlieger en de eerste beelden vanuit de capsule zijn in Nieuw Land te zien. Naast het project Batavier is een eerder project van Arjen Boerstra te zien. Voor Stichting De Barak filmde de kunstenaar vanaf winter 2010 tot en met de zomer 2012 het veranderende landschap van de nieuwe wijk Warande in Lelystad. Als voorloper op De Batavier paste hij hier reeds de spiegelboltechniek toe. De tentoonstelling ‘Mooi bedacht!’ toont enkele van de meest bijzondere maquettes uit de collectie van Nieuw Land. Te zien zijn zowel in detail uitgewerkte modellen van nieuwe stadswijken en gebouwen als eenvoudige ruimtelijke schetsen voor een stedenbouwkundige of landschappelijke structuur. Alle maquettes hebben één ding gemeen: ze tonen het ideaalbeeld van ontwerpers en plannenmakers. Zó zou het moeten worden: mooi bedacht! Bij de tentoonstelling worden diverse activiteiten georganiseerd. Van de vertoning van beelden van de watersnoodramp in 1953 tot en met knutselopdrachten, kunstkijkers en speurtochten. Kijk op www.nieuwlanderfgoed.nl voor alle actuele informatie.

6


VEGETARISCHE ZUURKOOLSCHOTEL door Gery Mulder Deze zuurkoolschotel wordt opgebouwd uit lagen, van onderaf te beginnen. Benodigdheden voor 4 personen: 2 uien, pakje vegetarisch fijn gehakt, zakje zuurkool, 2 grote appels, b.v. goudreinetten 1 ons geraspte kaas, aardappels ( voor puree). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

hak de uien fijn en bak deze licht bruin; meng het gehakt door de gebakken uien; leg de zuurkool uitgespreid daarop; schil de appels en boor de klokhuizen eruit: snijd de appels in plakken en leg die op de zuurkool; strooi de geraspte kaas over appelschijven; dek de lagen af met aardappelpuree. tot slot strooi wat paneermaal over de puree en leg daar klontjes boter op.

Verwarm de oven voor op 175 graden en schuif de schotel in de oven. De schotel moet goed doorwarmen, na 3/4 uur of iets langer heeft u een heerlijke maaltijd. Om het nog lekkerder te maken: sprenkel op de laag geraspte kaas wat witte wijn.

Smakelijk eten! "WE ZOEKEN BREIENDE OMA'S" Een klein groepje 60plussers wil gedurende 3 maanden (vanaf januari) gezellig samen breien voor een goed doel. Wie vindt dit leuk en wil zich aansluiten? Uitgebreide informatie volgt, maar u kunt zich nu al opgeven bij: Anneke Wolthuis 036-5223340 anwolt@yahoo.com

DE BRUIDSSCHAT VAN DE DRIE MEISJES door Jan Wasmus

Over de goede daden van de historische figuur Nicolaas van Myra deden veel verhalen de ronde. Op grond van deze mondelinge overleveringen is hij heilig verklaard. Ze bevatten vaak een kern van waarheid maar zijn in de loop der eeuwen veranderd en versmolten met de plaatselijke folklore.

In Patara woonde een arme koopman met drie dochters. Voor de gebruikelijke bruidsschat van zijn dochters had hij geen geld. Daardoor was het voor de meisjes onmogelijk een man te krijgen. Het was normaal om meisjes zonder bruidsschat aan de tempel te schenken, waar ze zich moesten prostitueren. Sint Nicolaas hoorde het verhaal van de koopman. Hij wierp daarop ’s nachts goudstukken bij het huis van de koopman naar binnen. Zo kon de oudste dochter uitgehuwelijkt worden. Bij de middelste dochter ging het precies zo. Toen de jongste dochter aan de beurt was om uitgehuwelijkt te worden stond de koopman op wacht. Zo ontdekte hij wie de weldoener was. Hij wilde iedereen vertellen over de goede daad van de Sint. Maar Nicolaas verbood de koopman verder te vertellen dat hij het goud geschonken had. In een latere versie van het verhaal komt het goud in de schoenen van een van de meisjes terecht. Hier zou ons “schoentje zetten” van afgeleid zijn. Vaak zien we een verwijzing naar deze legende in Sint Nicolaasbeelden of –prenten. De Sint heeft drie gouden ballen op een boek of drie zakjes met goud in zijn hand.

7


VADERTJE SINTERKLAAS Toen de kinderen niet meer "in het geloof" waren, vierden we met mijn vader en moeder, mijn broer en zus en aangewaaid volk uitgebreid sinterklaas met gedichtjes en grapjes. Mijn vader maakte geen rijmpjes, maar deelde de pakjes uit en verzorgde de inkoop van de chocoladeletters, ook voor zijn kantoor. Het was nog in de tijd dat het gewicht van de letters nog verschilde, d.w.z. de "j" en de "i" waren veel lichter. Hij heette Johan, maar tijdens de sinterklaas had hij een naam met een "m"of een "w". Mijn moeder had weleens twee rijmende zinnetjes op papier kunnen zetten. We deden ons best, maar wat was het moeilijk. Vooral als de ontvanger het nog met de hand geschrevene niet kon ontcijferen(!) en het dan ook helemaal niet "in toon" voorlas. Als schrijver kon je dat beter zelf doen, dan klonk het soms zelfs wel heel goed. Het was altijd moeilijk om voor vader een cadeautje te verzinnen. Tussen zijn verjaardag en vaderdag zat maar een week en hij had de gewoonte vlak voor deze feestdagen zelf aankopen te doen in een zeer dure herenmodezaak. De voor mij net nog betaalbare sokken en dassen kon ik dan ook vergeten. Een half jaar later moesten we weer wat verzinnen voor sinterklaas. Soms praatten wij hem een hobby aan zoals tekenen, dat hij overigens heel goed kon maar nooit deed (ik heb weleens op de HBS een 10 gekregen voor zijn tekening). En dan kon je daar leuk op inspringen met de cadeautjes. Deze keer hadden we hem de hobby “knutselen en kleine reparaties” aangepraat en ik had daarom een overall voor hem gekocht van 25 gulden, een rib uit mijn lijf. Toen dit cadeautje door hem werd uitgepakt zwol mijn hart van trots over de goede keuze. Wie schetst onze verbazing toen hij de overall op tafel wierp en woedend wegliep onder het uitroepen van: "Bah, wat moet ik daar nou mee!". Ook hij leed achteraf bezien, zoals meerdere mannen, aan feeststress. Pas later toen hij geen kruising meer was tussen Onze lieve Heer en Sinterklaas heb ik me dat gerealiseerd. We waren verbijsterd en de hele avond was verpest. Het volgend cadeautje was voor mij, maar de gein was er vanaf. Het waren notabene zes porseleinen lepeltjes (toen zeer in) van mijn broer en hij had bij elk lepeltje een gedicht gemaakt. Maar de stemming was bedorven en ik vind het nog sneu dat er haast geen aandacht meer aan geschonken is. Hij had er ontzettend zijn best op gedaan. Helaas heb ik er maar één gedicht en toevallig ook één lepeltje aan overgehouden. Het lepeltje ligt in de la en ik gebruik het alleen maar als ik mijn (zeldzame) eitje eet. Het gedicht bewaar ik nog steeds bij mijn andere sinterklaasgedichten en elk jaar lees ik het weer door en bekijk met een beetje heimwee het smoezelige papiertje met de kromme rijm.

Sint zei tegen Piet, wat moeten we geven aan deze griet. Ze heeft van alles nodig, maar toch is er veel overbodig. Ze heeft zo'n verdomd klein huis, daarom is het soms een kruis, om een goed geschenk te vinden, zonder dat ze het aan 't plafond moet binden.

Het moet iets zijn, voor haar persoonlijk, dus geïnformeerd, zoals gewoonlijk. Ze houdt zoveel van dat witte gerei, misschien maken we haar wel blij. Dat “witte gerei" moet wel porselein zijn, de Sint kon het nog krijgen, is dat niet fijn Veel liefs van Sint en Piet, je hoort ons wel, maar ziet ons niet.

Vader, moeder, broer en zus, ach ze zijn allang niet meer onder ons. Elly Ottevanger

DAT IS PAS CRISIS !

Vannacht heeft een inbreker bij mij ingebroken. Hij zocht naar geld. Ik ben opgestaan en… heb mee helpen zoeken!

8


DE ANBO ZEEWOLDE OP HET INTERNET Is de ANBO afdeling in Zeewolde ook terug te vinden op het Internet? Jazeker als je zoekt op het Internet naar ANBO Zeewolde dan word je vanzelf doorverwezen naar: http://www2.anbo.nl/zeewolde/ Op de eerste pagina van de site vindt je alles over de aktiviteiten van de lopende maand, zoals die door de afdeling Zeewolde georganiseerd worden. Tevens vind je hier de vaste activiteiten die door de SWOZ ,maandelijks, georganiseerd worden. Via de links aan de rechterzijde(blauwe tekst waar een handje verschijnt als je er met muis overheen gaat) spring je rechtstreeks naar een pagina met meer informatie. Dit doe je door er met de muis op de klikken. Op het nieuwe scherm vind je de gevraagde informatie of kun je, op dezelfde manier, doorschakelen naar bijvoorbeeld de nieuwsbrief van maart 2011. Zelfs de digitale nieuwsbrief van juni 2010 is nog terug te vinden in het archief.De bijna overal aanwezige link home zorgt er voor dat je eenvoudig weer terug komt in het hieronder weergegeven startscherm van de ANBO-Zeewolde.

Via het scherm aan de linkerzijde kun je allerlei informatie vinden over de afdeling ANBO Zeewolde, maar je kunt ook doorschakelen naar de landelijke ANBO site. Dit doe je op dezelfde manier als ik daarnet beschreven heb. Ga er met je muis overheen tot er een handje verschijnt, klik op het veld dat van kleur veranderd is en je gaat naar een nieuw scherm. Op de Internetpagina waar je dan terecht komt vind je mogelijk de gezochte informatie of je kunt opnieuw verder gaan naar weer een volgend scherm. Via het knopje Reageer aan de linkerzijde kun je een bericht sturen naar de webmaster van de ANBO. Zo kun je eenvoudig een bericht sturen naar de redactie van de website. De link home zorgt er voor dat je altijd weer eenvoudig kunt terugkeren naar het startscherm. Binnenkort op de site: de gebundelde vegetarische recepten van Gery Mulder. Harry de Meijer, Webmaster van de website ANBO-Zeewolde.

9


VAARAVONTUREN IN BINNEN– EN BUITENLAND 11 door Mijndert Dirkzwager OP WEG DOOR BELGIË NAAR FRANKRIJK We hebben aangelegd in de monding van de Sambre. Deze rivier gaan we ooit ook eens varen maar deze reis is een andere richting. We liggen vlak bij het centrum van Namen. Ook hier is een Citadel die boven op een berg ligt. We willen er toch even gaan kijken en besluiten het bergpad op te gaan. In de Citadel is een museum gevestigd over de eerste en tweede wereldoorlog. Een gids leidt ons rond en vertelt ons hoe vreselijk het allemaal geweest is. Als we weer naar beneden willen begint het net te regenen en besluiten we met de kabelbaan terug te gaan want we hebben video camera's en die willen we droog houden. Onze volgende haven is Dinant, een mooi toeristenstadje aan de Maas. We hebben het gevoel al heel lang van huis te zijn maar met de auto is het naar hier eigenlijk een wipje. Ook hier weer een citadel maar we besluiten de druipsteengrot te gaan bezoeken. Samen met de Muidense bemanning wandelen we naar de grot, de Merveilleuse. We worden rondgeleid door een gids die ons o.a. vertelt dat deze grot pas in 1904 is ontdekt en dat er na die tijd niets is veranderd. Wij betwijfelen dat want ze hebben grotdelen d.m.v. uitgehouwen tunnels met elkaar verbonden. We zien schitterende stalactieten en stalagmieten. Stalagmieten staan op de grond en stalactieten zitten aan het plafond. Een oud bekend ezelsbruggetje is: tieten hangen! In de grot is de temperatuur altijd gelijk, 7°. Als we weer boven komen is de temperatuur weer even wennen want hier is het nu 30°. De volgende dag vertrekken we richting Franse grens en onze medevaarders gaan bij Anseremme terug want zij hebben nog geen pensioen. We nemen afscheid en we varen tot voor de grens om bij een groot bunkerstation eerst nog Belgische rode Diesel te tanken. Die tijd is nu al lang voorbij maar in 1995 kon dat nog voor 35 cent per liter. Als we dat nu omrekenen in Nederlandse gulden zou dat ƒ 3,52 zijn. Na het tanken varen we naar de grens waar we in de sluis van Civet een vaarvignet moeten kopen, een soort vaarbelasting. Het afstempelen is nu voorbij. Wel is het gewoonte dat de schippers de sluismeesters helpen met draaien van de sluizen. Het gaat niet om een enkele sluis maar om honderden. Bij Fumay is een mooie kade met gratis stroom en water. Daar is natuurlijk wel belangstelling voor maar het is nog vrij rustig. Tegen de avond wordt het drukker en de plaatsen beperkt. Er komen twee grote jachten en er zou nog plek voor hen zijn ware het niet dat er midden op een open plek een klein bootje ligt. Wij besluiten even te helpen en maken het bootje los en nu kunnen de twee jachten er tussen. Dan komt de eigenaar van het kleine bootje en begint te protesteren. Er is niet met hem te praten. Zijn bootje moet blijven liggen. Wij zetten toch maar door en hij trekt aan de andere lijn om zijn schuitje terug te trekken. Wij zijn met z’n tweeën, dus verliest hij het en nu kunnen de jachten ook aanleggen. De eigenaar van het kleine bootje gaat protesteren bij de havenmeester maar die haalt zijn schouders op. Voor de rest van de avond blijft het mannetje mopperen. De schippers van de twee jachten zijn ons dankbaar en we worden uitgenodigd voor een oorlam aan boord bij hen. De volgende dag varen we verder Frankrijk in en komen bij onze eerste tunnel. We weten dat er soms weinig of geen licht is in de tunnels en er is ons geadviseerd voor schijnwerpers aan boord te zorgen. We hebben goed geluisterd en onsteken onze lichten. De tunnel is 224 m lang en de naam is Sousterain de Revin. Deze eerste tunnel is voor ons een hele belevenis want tunnels door bergen vind je alleen in Frankrijk. Doordat de vaarwegen dwars door Frankrijk lopen en je veel bergen moet passeren ga je eerst met vele sluizen tegen de berg op en het laatste topje is dan een tunnel. Daar komt het eigenlijk op neer. Bij Pagny is de tunnel al veel langer. Tot nog toe vaarden we met enkele andere boten maar het wordt langzamerhand stiller om ons heen. Onze volgende aanleg is bij Charleville Mézières. Wordt vervolgd

RIJBEWIJSKEURINGEN Voor uw rijbewijskeuring kunt u een afspraak maken bij: - de praktijk van dr. M.S.M. Steijn, Gildenveld 83, tel. 522 22 25 - de praktijk van dr. S.K. Chin-On, Gedempte Gracht 11, tel. 521 15 44 Er wordt geen ANBO korting verleend.

10


De ANBO vecht onder meer voor: brede basisverzekering tegen ziektekosten eerlijker verdeling van betaalde en onbetaalde zorgarbeid meer invloed in de gezondheidszorg aandacht voor vrouwenhulpverlening verhoging van de AOW voor alleenstaanden verbetering aanvullende pensioenen voor vrouwen hogere arbeidsparticipatie van ouderen zeggenschap in pensioenfondsen via deelnemersraden voldoende geschikte woningen voor senioren meer aandacht voor veiligheid in en rond de woning erkenning van de specifieke woonwensen van ouderen deelname van ouderen aan maatschappelijke activiteiten leeftijdbewust Transrapitpersoneelsbeleid in bedrijven en organisaties erkenning van het grote aandeel van ouderen in vrijwilligerswerk erkenning van ouderen als belangrijke politieke factor

Domkerk in Haren

de ANBO vecht onder andere tegen:

verdere aantasting van de individuele huursubsidie verschraling van het aanbod in de sociale woningbouw discriminatie op grond van leeftijd uitsluiting van ouderen uit maatschappelijke organisaties opeenstapeling van premies en eigen bijdragen ondoorzichtig netwerk van instanties en loketten aantasting van de koopkracht van de AOW premieheffing over aanvullende pensioenen

_________________________________________________________________________

Aanmeldingsformulier nieuw lid Svp opzenden aan: ledenadministratie ANBO - Zeewolde, Terp 10, 3891 GJ, Zeewolde (tel. 036-5223068) Mijn achternaam...............................................................................................................m/v Mijn voornamen.................................................................................................................. Geboortedatum.................................................................................................................. Achternaam van mijn partner.......................................................................................m/v Voornamen van mijn partner.......................................................................................... Geboortedatum partner.................................................................................................. Straat en huisnummer..................................................................................................... Reitdiep Postcode en woonplaats................................................................................................... Telefoonnummer................................................................................................................ E-mail adres........................................................................................................................ Bank / Gironummer........................................................................................................... Dieverbru

g

Datum en plaats

Handtekening

...........................................

...........................................

Bij verhuizing: Nieuw adres:..........................................................................Postcode:................................... Telefoon:..................................................................Lidnummer:...............................

11


LIJST DEELNEMERS ANBO LEDENPASVOORDEEL (STRIKT PERSOONLIJK EN BIJ TIJDIG TONEN VAN UW PAS!) FORMIDO BOUWMARKT

FNS COMPUTERS

DIERENSPECIAALZAAK TROPICA

ZEEZICHT OPTIEK & AUDICIENS

Mast 39 3891 KE Zeewolde tel.: 522 2056 10% korting op het hele assortiment m.u.v. aktieen folderaanbiedingen en computerbenodigdheden Raadhuisstraat 43 - 45 3891 EB Zeewolde tel.: 522 3940 5% korting op het assortiment m.u.v. aanbiedingen

WONEN ETCETERA

Grootzeil 14 3891 KH Zeewolde tel.: 523 4020 10% korting op alle aankopen m.u.v. aanbiedingen

M.VAN CLEEF WONINGBEVEILIGING Schepenveld 21 - 01 3891 ZK Zeewolde tel.: 521 6832 10% korting op hang- en sluitwerk, sleutels en kluizen

BNR COMFORT

De Dieze 7 8253 PS Dronten tel.: 0321 319042 10% korting op ergomische en sta-op stoelen, gezondheidsmatrassen, scootmobielen, elektrische fietsen, revalidatiemiddelen en hulpmiddelen

AUTOSCHADE HERSTELBEDRIJF Gaffel 15 3891 KC Zeewolde tel.: 522 3200 10% korting op assortiment

Gelderseweg 20 3891 AB Zeewolde tel.: 522 6500 Speciaal voor ANBO leden: Haal- en brengservice, dus loskoppelen en weer aansluiten bij u thuis Raadhuisplein 14 3891 ER Zeewolde tel.: 522 6917. Maximaal 50 euro korting Gratis hoortest

FLEVOCAMPERS Tweespan 2/A 3897 AG Zeewolde tel.; 844 6866 10% korting op verhuur van campers

FOTO RENÉ TUINTE

Raadhuisstraat 38 3891 ZK Zeewolde tel.:5223928 10% korting op ontwikkelen & afdrukken, ook digitaal

HET STALEN ROS

Schepenveld 12-28 3891 ZK Zeewolde tel.: 522 3299 10% op alle nieuwe fietsen, onderdelen en accessoires m.u.v. aanbiedingen

SLAPEN MET STERREN

Schepenveld 21 3891 ZK Zeewolde tel.: 523 6801 5% korting op hele assortiment

BORATI B.V.

Mast 35 3891 KE Zeewolde tel.: 522 2817 10% korting op hele collectie

DE KAASSPECIALIST

Torenstraat 17 3891 BZ Zeewolde tel.: 522 2797 10% korting op vertoon van ledenpas

ASIAN PARADISE. Spiekweg 15 3899 XN Zeewolde

V.D. ZANDEN COLORS @ HOME

tel.: 522 9093 10% korting op vertoon van ANBOpas

Raadhuisplein 16 3891 ER Zeewolde tel.: 522 7869 10% korting op hele assortiment op vertoon van ledenpas

12

180 december 2012 nieuwsbrief ANBO Zeewolde  

Lokale Nieuwsbrief ANBO dec-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you