Page 1

Nieuwsbrief 177 AGENDA SEPTEMBER 2012 ANBO activiteiten woensdagmiddag in de Sfinx,14.00 u: 05 12 26 03

sept. :“Bikes and Friends” impressie Krakau door Elly Ottevanger sept. : Alles over Het Rode Kruis door Anneke de Vries sept. : Bingo oktober: Yoga door Wil Spruijt

SWOZ activiteiten in De Sfinx Maandagmiddag: Bridgen van 13.30 tot 16.30 uur Dinsdagochtend: Meer bewegen voor ouderen om 9.00 en 10.00 uur Om 11.00 uur zitgym voor hen die slecht ter been zijn Woensdagavond: Shantykoor van 20.00 tot 22.00 uur Donderdagochtend:Handwerken van 9.30 tot 12.00 uur Vrijdagochtend: Koffie-inloop van 10.00 tot 12.00 uur Vrijdagmiddag:

Vrij biljarten:

“bij voldoende deelname” wil de ouderenzanggroep weer van start gaan in september van 14.00 – 15.30uur

Op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur

Kopij inleveren vóór de 15e van de maand. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de in dit blad opgenomen stukken en behoudt zich bovendien het recht voor om ingezonden brieven, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

Een foto van 11 september Ze sprongen uit de brandende etages naar beneden – Een, twee, nog een paar hoger, lager. Een foto hield ze levend tegen en bewaart ze nu boven de aarde naar de aarde toe. Elk van hen is nog een geheel en bloed dat goed verborgen is. met een persoonlijk gezicht Er is tijd genoeg, voor het haar om los te waaien, voor de sleutels en het kleingeld om uit de zakken te vallen. Ze zijn nog steeds in het bereik van de lucht, binnen de kring van de plekken die net zijn opengegaan

september 2012 Colofon Voorzitter & contactadres: Hr. J.J. (Jan)Zwaan, Vecht 30, 3891 CZ, tel. 522 38 82 jjzwaan@gmail.com Secretaris Hr. P. (Piet) Kruizinga Speenkruid 37, 3892 AC tel. 522 54 41

pietkruizinga@online.nl Penningmeester Hr. J. (Jan)Schokker, Almereweg 57, 3891 ZN tel. 523 44 60 mob. 06 11 33 12 06 janschokker@kpnplanet.nl Algemeen lid: Mw. M.J. (Marja)Brandes, Teylingen 91, 3894AH tel. 8482936 m.brandes8@chello.nl Hr. M. (Mijndert) Dirkzwager Terp 10, 3891 GJ, tel. 522 3068 mijndert.dirkzwager@gmail.com Mw. A. (Aly) Hoogland Jolpad 1, tel. 540 8466 aly.hoogland@planet.nl Mw. E.M.J. (Elly) Ottevanger Egelantier 63, tel. 522 1989 elly.ottevanger@planet.nl Sociale contacten: Mw. S. (Sia) Dirkzwager Terp 10, 3891 GJ, tel. 522 3068 Ledenadministratie: Hr. M. (Mijndert) Dirkzwager Terp 10, 3891 GJ, tel. 522 3068 mijndert.dirkzwager@gmail.com Nieuwsbriefeindredactie: Mw. E.M.J. (Elly) Ottevanger Egelantier 63, tel. 522 1989 elly.ottevanger@planet.nl Nieuwsbrief verspreiding & coördinatie: Hr. M. (Mijndert) Dirkzwager Terp 10, 3891 GJ, tel. 522 3068 mijndert.dirkzwager@gmail.com ANBO leeskring Mw. E.M.J. (Elly) Ottevanger Egelantier 63, tel. 522 1989 elly.ottevanger@planet.nl ANBO cultuur Mw. R. (Riet) Steman, Rede 84 , 3891 AV, tel. 522 3438 rietstemanbosgoed@gmail.com. SWOZ: 522 6084

Ik kan maar twee dingen voor hen doen – die vlucht beschrijven en een laatste zin toevoegen.

Uit “Het moment” gedichtenbundel van Wistawa Szymborska, vertaald door Gerard Rasch

1

Vrijwillige hulpdienst: 523 4711 ANBO Raadslijn 030 233 00 60

www.anbo.nl/Zeewolde


LIEF EN LEED Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de goede wensen en bezoeken tijdens mijn ziekte. Het gaat nu langzaam vooruit en ik hoop spoedig mijn bestuurstaken weer op te nemen. Groeten Mijndert Dirkzwager. En wij hopen dat hij snel weer helemaal de oude is, want hij kan niet gemist worden! - Na een lang verblijf in het Woonzorgcentrum De Hoven in Lelystad is mevrouw Ali Sonnega weer terug in haar eigen appartementje in De Sfinx. Het zal wel weer even wennen zijn na zo’n lange tijd in een andere omgeving te zijn geweest.

VAN DE VOORZITTER Hierbij al weer mijn eerste bijdrage voor de tweede helft van dit jaar. We zitten nog midden in de vakantie maar de voorbereidingen voor de Nieuwsbrief gaan toch weer rustig aan beginnen. Het programma voor de tweede helft is al weer aardig gevuld op de woensdagmiddag. Ook zijn we bezig met de voorbereidingen voor het bezoek aan Polen. Zoals bekend gaat uw voorzitter* samen met de secretaris Piet Kruizinga in september drie weken naar Krakow om een vervolg te geven aan het werk wat onze Elly en Els Esseveld in Krakau hebben uitgevoerd. Ook krijgen we nog een paar dagen in september weer een paar Poolse vertegenwoordigers op bezoek. Maar daar zult u verder nog over geĂŻnformeerd worden. Houd de eerste woensdagmiddag in september wel vrij in uw agenda want dan zal Elly ons vertellen wat ze allemaal in Krakow gedaan hebben. En wat voor werk en vakantie ze gehad hebben daar in die mooie Poolse stad. Verder heb ik op dit moment eigenlijk weinig nieuws te vertellen. Juli en augustus zijn nu niet direct de maanden dat er veel gebeurt. We kunnen het over het weer nog hebben. Veel regen maar ook hele mooie dagen. Echt Nederlands weer. En uiteraard volgde u natuurlijk ook de Olympische Spelen in Londen, waar onder andere door Nederlandse sporters behoorlijk wat medailles gehaald werden. Vooral de medaille van Epke Zonderland was fenomenaal. Wij hebben er in ieder geval van genoten. Beste mensen, tot slot hopen we u weer in groten getale bij onze woensdagmiddagen te kunnen ontmoeten. Neem vooral buren, kennissen en familie mee. Want we organiseren het voor u, onze leden. Het is geen werkverschaffing van het bestuur. En Mijndert we hopen natuurlijk jou en Sia ook zo snel mogelijk weer te zien bij onze bijeenkomsten. * Hij is nu herstellende van een oogoperatie en wij hopen dat hij dan weer in staat zal zijn de fietsen, oude gebouwen en (jonge) bevolking goed te kunnen bekijken( red.)

2


TERUGBLIK Na de zinderende dagen van half augustus een terugblik op wat er bij de ANBO gebeurde in juli en augustus, de vakantietijd.

Maar eerst hadden we hier in Zeewolde bezoek van twee dames uit Polen in het kader van een uitwisseling. Na hun bezoek aan Almere, Emmeloord en Lelystad was als laatste Zeewolde aan de beurt. Mij was gevraagd de dames een seniorenwoning te laten zien. Dat gebeurde op 27 juni. Eerst koffie met Zeewolder gebak. Ik haalde mijn vier grote koppen tevoorschijn, die nog over waren van een koffieservies uit mijn verloving, dus 60 jaar oud. Omdat ze hetzelfde waren deed ik aan elke schotel een cijfertje. Die zijn nog uit 1926 van mijn ouders, die ze altijd gebruikten. Niemand van de bezoekers kende dat. We spraken met elkaar Engels. De dames, die op school alleen Pools en Russisch hadden geleerd waren al een paar jaar op Engelse les op de Open Universiteit in Krakau, waar allerlei lessen werden gegeven, vooral voor senioren. Na de koffie bezichtigden ze de woning. Een uurtje was eigenlijk te kort, maar 's middags hielden ze voor de ANBO een gedegen presentatie oven het huidige leven in Krakau. Goed te vergelijken met het leven in een grote stad in Nederland. Toen ik echter na afloop vroeg, waarom er dan nog transporten naar Polen gingen, bleek, dat de situatie op het platte land nog verre van rooskleurig was. Daar gaan we in het najaar dus maar mee door. In juli en augustus werd alleen een bingo gedraaid, die goed werd bezocht, ondanks het feit dat in augustus een verkeerde datum in het ANBOblad stond. Maar de tam-tam werkte goed, zodat we toch weer met een min of meer vast aantal spelers een gezellige middag hadden.

Iet van der Veen

Een herinnering We zaten te kletsen, verstomden opeens. Een meisje betrad het terras, zo mooi, veel te mooi voor een rustig verblijf hier. Basia keek in paniek tersluiks naar haar man. Krystyna legde in een reflex haar hand op die van Zbyszek. Ik dacht: ik ga je dadelijk bellen, kom – zal ik zeggen – voorlopig maar niet, Er is regen voorspeld voor de komende dagen. Alleen Agnieszka, weduwe, begroette de schoonheid met een glimlach.

Wystawa Szymborska (Kórnik, 1923) werd in 1996 bekroond met de Nobelprijs voor Literatuur en daarmee kreeg de grande dame van de Poolse poëzie alsnog de wereldwijde erkenning die zij verdient. Bij Meulenhoff verschenen eerder van haar de dichtbundels Uitzicht met zandkorrel en Einde en begin en de verzameling columns Onverplichte lectuur.

3


BIJNA IEDERE NEDERLANDER KENT HET RODE KRUIS, MAAR KENNEN WE HET RODE KRUIS EIGENLIJK WEL? Als er ergens op de wereld een ramp gebeurt, komt vaak direct het Rode Kruis in actie. Maar WIE werken er dan eigenlijk en hoe is dat Rode Kruis ooit begonnen? Werkt het Rode Kruis ook in Nederland en waar dan? Deze en andere vragen hoop ik te beantwoorden op een van uw woensdagmiddagbijeenkomsten! Ik verheug me erop u daar te ontmoeten.

anneke de vries (districtsbestuurder en docent O&V)

Een herinnering aan Neil Armstrong Neil Armstrong is, zoals bijna iedereen weet, de man die als eerste mens een voet op de maan heeft gezet en wel op 16 juli 1969. Op zaterdag 25 augustus 2012 is hij op 82-jarige leeftijd overleden, zoals u in alle kranten heeft kunnen lezen. Misschien ben ik wel de enige Zeewoldenaar die ooit met Neil Armstrong heeft gesproken. Dat was in juli 1970, dus ongeveer een jaar na zijn maanlanding. Ik zal u vertellen hoe dat kwam. Ik was op dat moment in Marfa Texas in de VS als teamcaptain en coach van het Nederlands zweefvliegteam bij het wereldkampioenschap zweefvliegen dat daar op een oude vliegbasis van de US Airforce werd gehouden. De wedstrijdorganisatie had Neil Armstrong uitgenodigd om aan deze wedstrijd een extra accent te geven. Iedereen weet natuurlijk dat Neil Armstrong jachtvlieger is geweest tijdens de oorlog in Korea en dat hij het experimentele raketvliegtuig X-15 heeft gevlogen. Met dit vliegtuig zijn in 1960 snelheids- en hoogterecords gevestigd. Ook stond in de krant dat hij al op zijn 16-de een vliegbrevet had nog voor dat hij zijn rijbewijs had gehaald. Dat vliegbrevet was een zweefvliegbewijs, zover ik weet, dus de bevoegdheid om zelfstandig een zweefvliegtuig te besturen. De zweefvliegsport is hij altijd blijven beoefenen naast het vliegen op motorvliegtuigen en zijn ruimtevaartactiviteiten. Hij was eigenaar van een Duits prestatiezweefvliegtuig een z.g. Libelle van de firma Glasflügel. Dat zweefvliegtuig was ontworpen door het begaafde Duitse Ingenieurs echtpaar Eugen en Ursula Hänle. Met dat zweefvliegtuig heeft hij één dag buiten mededinging meegevlogen bij een WKopdracht. De wedstrijdorganisatie had het ook voor elkaar gekregen dat de US-Post een serie postzegels heeft uitgegeven ter gelegenheid van deze wedstrijd en ook waren er de in de filatelie gebruikelijk eerstedagenveloppen met deze postzegels. Uiteraard heb ik die postzegels en zo’n eerstedagenvelop gekocht en aan Neil Armstrong gevraagd om daar zijn handtekening op te zetten, wat hij graag voor mij deed. Frits Seijffert 4


HET HAVENCONCERT Wat een fantastische avond werd ons zaterdagavond geboden door de "Vrienden van het carillon". De weergoden waren ons zeer gunstig, want er viel geen drup. De trappen achter het gemeentehuis waren daardoor goed gevuld en vanaf 9 uur konden we bij de fraai verlichte havenkom genieten van bekende, maar ook minder bekende muziek. Langs kwamen "Eine kleine Nachtmusik",maar ook "In 't groene dal" . Vladimir en Elena uit Rusland (zij waren hier ook bij het voorjaarsconcert) en Boudewijn, onze eigen beiaardier en Freek , de beiaardier uit Nijkerk lieten ons genieten van resp. hobo, piano en carillon. Heel bijzonder was de didgeridoo, een instrument,dat een bijna eentonig geluid geeft,maar waarin toch veel variaties te horen waren. Het blazen erop vereist een heel bijzondere techniek, waarbij de speler tegelijk moet in- en uitademen Al met al een heel boeiend concert. Iet van der Veen OOK ANBO BEZORGD OVER EU-INMENGING PENSIOEN Nieuwe Europese regelgeving voor de Nederlandse pensioenfondsen is onnodig en kan de fondsen financieel verder in het nauw drijven. ANBO spreekt opnieuw zijn zorg uit, na nieuwe cijfers van minister Kamp van Sociale Zaken. Door de nieuwe regels moeten pensioenfondsen, net als verzekeraars, hun financiële buffers aanvullen en veiliger beleggen. Hierdoor daalt het rendement van de fondsen en kunnen ze op termijn fors minder geld uitkeren aan gepensioneerden. De Volkskrant schreef dat het effect van de nieuwe regels is dat de Nederlandse pensioenen met tien procent moeten dalen. Minister Kamp heeft laten becijferen dat de pensioenfondsen tien miljard euro extra zouden moeten reserveren.

80% IS TEGEN Ook ANBO-leden zijn kritisch. Waar Europa een rol moet spelen in het toezicht op de banken en de nationale begrotingen, is Brusselse inmenging in ons pensioenstelsel ongewenst, blijkt uit eigen onderzoek. Ruim 80 procent van de ondervraagde leden vindt dat Europa niet mag beslissen over de manier waarop wij ons pensioenstelsel vormgeven.

FINANCIERINGSTEKORTEN Nu zijn de pensioenfondsen nog een nationale aangelegenheid, maar in sommige landen dreigen nu financieringstekorten te ontstaan. Daarom wil de Europese Commissie onder andere de kapitaalseisen aanscherpen. De Tweede Kamer lobbyt, bij monde van speciaal 'pensioenrapporteur' Pieter Omtzigt (CDA), voor een uitzondering voor het Nederlandse pensioenstelsel. Niet alleen is ons stelsel robuust genoeg, de pensioenfondsen hebben nu al allerlei mogelijkheden om in te grijpen als de financiering in gevaar komt.

WEES KRITISCHER BIJ BEHANDELING OUDEREN “Artsen moeten actiever het gesprek aangaan met patiënten of een behandeling zinvol is. En bespreken of een ingreep en/of zware medicatie echt gezondheidswinst opleveren. Leeftijd of kosten dienen bij een behandeling absoluut geen rol te spelen, bepalend moet zijn of een behandeling de kwaliteit van leven vergroot.” Aldus ANBO in het radio-programma Goedemorgen Nederland.

5


MOEILIJKE DISCUSSIE Volgens ANBO is het een moeilijke discussie voor zowel arts als patiënt of een zware ingreep, chemokuur en dergelijke, echt gezondheidswinst zal opleveren. Of dat de behandeling die situatie juist zal verslechteren. Artsen die bij een persoon verschillende aandoeningen behandelen zouden ook veel meer moeten samenwerken. “Misschien moet er een verschuiving plaats gaan vinden van behandelen om langer te leven, naar behandelen om menswaardig te leven. En dat geldt voor alle leeftijdsgroepen,” aldus ANBO.

SER-ADVIES Oud-minister Klink van Volksgezondheid kwam onlangs met een advies over overbodige zorg. ANBO is één van de partijen die binnen de SER (Sociaal Economische Raad) werkt aan een advies over de toekomst van de zorg.

SCHULTZ WIL PLAN VOOR VEILIGER FIETSEN Minister Melanie Schultz van Infrastructuur wil een plan met creatieve oplossingen om het aantal ongelukken van 50-plussers op de fiets te verminderen. Ze wil ook fietsende jongeren stimuleren tot veiliger gedrag. De minister wil nieuwe kennis en stelt daarvoor 300.000 euro beschikbaar. ANBO juicht dit toe. Vorig jaar kwamen 200 fietsers om in het verkeer, een jaar eerder waren dat er 162.

BLIJF VEILIG MOBIEL ANBO stimuleert op veel manieren het veilig fietsen door senioren, want door te fietsen leven senioren langer, zo blijkt uit verschillend onderzoek. Zo heeft ANBO als projectleider van Blijf Veilig Mobiel een clipje ontwikkeld met tips voor senioren die willen – blijven- fietsen. Daarnaast vindt op 27 september de workshop ‘Fietsactiviteiten’ plaats in Enschede. Bedoeld voor iedereen die fietsactiviteiten organiseert en open staat voor nieuwe activiteiten, zoals een fietscheck, fietsgym of een fietsdemo. Ook zal er extra aandacht zijn voor de E-bike, de lage opstapfiets en de driewielfiets.

BROEM (RIJVAARDIGHEIDSTEST VOOR 65+) IN ZEEWOLDE. Evenals voorgaande jaren organiseert Veilig Verkeer Nederland samen met Gemeente Zeewolde en de SWOZ de zogenaamde BROEM-dag op maandag 22 oktober. Voor deelname kunt u zich aanmelden voor een ochtend – of middagbijeenkomst. De ochtend is van 08.40 tot 12.30 uur en de middag van 13.15 tot 17.00 uur. Er kunnen per dagdeel maximaal 30 mensen deelnemen. Om teleurstelling te voorkomen is snelle aanmelding geboden. Het verkeer verandert, de verkeersregels veranderen, en wij als mensen die deelnemen aan het verkeer veranderen ook. Juist daarom is het goed om nog eens in die spiegel te kijken van de auto waarin u wellicht menig uur doorbrengt. Kent u de verkeersregels nog, weet u welke regels erbij zijn gekomen nadat u rijexamen hebt gedaan? Hoe is uw reactie als u aan het verkeer deelneemt? Allemaal zaken die uitgebreid aan de orde komen. U komt toch ook? Het is geen examen maar toch zult u veel aan de informatie hebben die gegeven zal worden door ervaren rijinstructeurs. Deze instructeurs nemen u mee in uw eigen auto om een rijvaardigheidstest af te leggen. Na afloop van deze test wordt de rit met u doorgenomen en daar waar nodig even stilgestaan bij uw

6


reactie in het verkeer. Ook wordt er in de week voorafgaand aan de Broemdag op donderdagavond 18 oktober om 20.00 uur een theorieavond gegeven. Voor deze gehele activiteit kunt u zich aanmelden met bijdrage van € 5.= tot dinsdag 16 oktober elke werkdag van 09.00-13.00 uur aan de Flevoweg 69 in het dienstencentrum (in het sfinxgebouw) van de SWOZ . Neemt u uw rijbewijs mee zodat er een kopie gemaakt kan worden. Hartelijk dank daarvoor. Graag tot ziens bij deze twee leerzame bijeenkomsten.

SAVOOIEKOOL A LA GERY Vegetarisch recept van Gery Mulder Nodig: 1 savooiekool 1 ui 1 bekertje zure room 4 tomaten of ketchup 1 glas witte wijn ½ dl. bouillon boter knoflook, paprikapoeder, peper Kool 10 minuten laten koken in vieren of achten, laten uitlekken. In gietijzeren pan, ui en knoflook in boter glazig laten worden. Tomaten in stukken toevoegen of ketchup erbij doen. Met bloem roux maken. Met glas wijn en bouillon vloeibaar maken tot gebonden saus. Peper, paprikapoeder, zure room erbij. Uitgelekte kool rechtop in schaal doen. Saus erover en klaar.

In combinatie met biologische worst en gekookte aardappelen

Eet smakelijk!

NOG EEN TIP VOOR HET VERWIJDEREN VAN TEKEN Het werkt op die plaatsen waar het soms moeilijk is met een pincet: tussen de tenen, in het midden van een hoofd vol donker haar, etc. "Breng een klodder vloeibare zeep aan op een prop watten. Bedek de teek met de zeep-doordrenkte prop watten en dep het een paar seconden (15-20), de teek zal zich spontaan losmaken en zichzelf vasthouden aan de watten wanneer u de prop weg neemt.

OPPASSEN MET HET DRINKEN UIT BLIKJES Drank in blikjes, en andere voedingswaren in gelijkwaardige verpakking, worden opgeslagen in magazijnen die dikwijls wemelen van knaagdieren. Zij worden vervoerd naar de verkooppunten, zonder eerst gereinigd te worden. Telkens wanneer u een blikje koopt, reinig zorgvuldig het bovenste deel met water en een detergent, alvorens ze in de ijskast te zetten. Volgens een studie van INMETRO (Spanje) zijn de deksels van drankblikjes méér besmet dan openbare toiletten. De studie wijst uit dat d hoeveelheid kiemen en bacteriën op de deksels van drankblikjes zo erg is, dat ze absoluut met water en een detergent moeten gereinigd worden. Onlangs is iemand in absurde omstandigheden gestorven. Hij was op een zondag per boot met vrienden vertrokken en had blikjes drank in de koelkast van de boot gezet. De volgende dag werd hij opgenomen in het ziekenhuis, waar hij overleed. Een autopsie heeft uitgewezen, dat het ging om een snel intredende infectie met leptospiren, veroorzaakt door een blikje waaruit hij op de boot gedronken had, zonder de inhoud in een glas te gieten.

7


MOGELIJK TOCH PENSIOENKORTINGEN Verlaging van de pensioenen in april 2013 lijkt onvermijdelijk. Dat blijkt vandaag uit de financiële positie van vier van de vijf grote pensioenfondsen. Ze vrezen zelfs een extra korting vanaf eind 2013. Toch is er hoop voor gepensioneerden, omdat minister Kamp eind van het jaar waarschijnlijk de pensioenregels gaat versoepelen. Lage rente Hoewel de omvang van het vermogen door rendement bij veel pensioenfondsen verder is toegenomen, is de dekkingsgraad als gevolg van de lage rente wederom gedaald. Volgens ANBO moeten de pensioenfondsen zich door die lage rekenrente ‘onnodig arm rekenen’. De lage rente en de stijgende levensverwachting zorgen ervoor dat het wellicht onvermijdelijk zal zijn om de pensioenen te verlagen en/of de premie te verhogen. Nieuwe regels De fondsen vragen de politiek om de nieuwe pensioenregels, gepland voor 2014, vervroegd in te voeren. Dat betekent aanpassing van de rekenrente, waardoor de dekkingsgraad 6 tot 7 procent hoger en de kortingen lager uit kunnen vallen. Het is belangrijk hoe het tweede halfjaar van 2012 verloopt, want de lage dekkingsgraden worden nu veroorzaakt door de extreem lage rente die wordt bepaald door de financiële crisis in Europa. Jongeren Minster Henk Kamp van Sociale Zaken overlegt met de pensioensector, de Nederlandsche Bank en de sociale partners over nieuwe pensioenregels voor de pensioenfondsen. Dat moet leiden tot maatregelen die in september aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Door de rekenrente te verhogen en bijvoorbeeld de dekkingsgraad te middelen over 12 maanden, zal de financiële positie van pensioenfondsen minder meebewegen met de waan van de dag. Om te voorkomen dat jongeren hiervan de dupe worden, wil Kamp de gevolgen van de nieuwe pensioenregels beperken. Hij stuurt erop aan dat fondsen eind dit jaar kunnen gaan rekenen met de aangepaste rente. ANBO ANBO is voorstander van een hogere en meer reële rekenrente voor pensioenverplichtingen. “Dan wordt er ook rekening gehouden met ontwikkelingen op de lange termijn, van twintig jaar en langer. Dat geeft lucht, want er wordt nu al jaren niet geïndexeerd en dan straks ook nog gekort?” Kortingen Begin dit jaar waren er 103 pensioenfondsen met een voorgenomen kortingsmaatregel per 1 april 2013 als het herstel onvoldoende blijft. De mogelijke korting loopt op tot maximaal 7 procent en betreft 7,5 miljoen deelnemers, waarvan 1,2 miljoen gepensioneerden. Deze fondsen hebben nog zes maanden de tijd om de korting op het pensioen af te wenden. Vijf pensioenfondsen hebben op 1 april van dit jaar al kortingen doorgevoerd van gemiddeld 6,8 procent.

KOOPKRACHT VAN SENIOREN: DE INZET VAN ANBO ANBO vindt dat de inkomenspositie van senioren zodanig moet zijn dat de participatie en integratie in de samenleving maximaal is. Om dit bereiken geldt het volgende: De inkomenspositie van senioren met lage inkomens moet worden beschermd. Koopkrachtbehoud van senioren is een speerpunt. ANBO is van mening dat de koopkracht van 65-plussers gelijke tred moet houden met die van de totale bevolking. Niet optimale indexering van AOW en aanvullende pensioenen leidt ertoe dat jaarlijks fiscale maatregelen nodig zijn om het evenwicht te bewaren. Om dit doel te bereiken hecht ANBO grote waarde aan de fiscale ouderenkorting. Thuis verzorgen van een hulpbehoevende (via een persoonsgebonden budget) mag in geen geval leiden tot korting op uitkeringen (Anw en WWB). Er moet specifieke aandacht zijn voor senioren die door een hiaat in hun AOW-opbouw moeite hebben om rond te komen. De vrijlating van vermogen en inkomen van 65-plussers voor de bijstandsuitkering moet ruimer. De inkomenspositie van de huidige generatie oudere vrouwen die geen of onvoldoende aanvullend pensioen kunnen opbouwen, moet verbeteren.

8


Senioren die volstrekt kansloos zijn op de arbeidsmarkt moeten aanvullende inkomensvoorzieningen aangereikt krijgen.

Inkomen & Zorg Mensen met een vermogen gaan vanaf 1 januari 2013 meer eigen bijdrage AWBZ of Wmo betalen. Woont u in een verzorgings- of verpleeghuis? Of heeft u thuiszorg? Dan moet u een zogenoemde eigen bijdrage betalen. Vanaf 1 januari 2013 gaan mensen met (veel) spaargeld meer eigen bijdrage betalen. Hoe hoog de eigen bijdrage is, hangt af van uw verzamelinkomen dat de Belastingdienst vaststelt. Als u veel spaargeld op de bank heeft staan, moet u over een deel van dat vermogen belasting betalen. Voor de aangifte inkomstenbelasting is een deel van uw vermogen (spaargeld, bezittingen) vrij van belastingheffing. Dit vrije deel heet het heffingvrij vermogen. Per persoon geldt een heffingvrij vermogen van € 21.139,-. Bent u op 31 december van het betreffende jaar 65 jaar of ouder, dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor de ouderentoeslag. Daarmee verhoogt u het heffingvrij vermogen. Hoogte ouderentoeslag De hoogte van de ouderentoeslag houdt verband met uw inkomen uit werk en woning (Box 1 van uw aangifte inkomstenbelasting). Dat is het totaal van uw inkomsten uit werk of pensioen. Is uw inkomen minder dan € 14.302? Dan is uw ouderentoeslag € 27.984,-. Is uw inkomen tussen € 14.302 en € 19.895? Dan is uw ouderentoeslag € 13.992,-. Is uw inkomen meer dan € 19.985,-? Dan hebt u geen recht op ouderentoeslag. Rekenvoorbeeld Stel, u hebt een inkomen uit pensioen van € 16.000,-. U bent getrouwd. Door de verkoop van uw huis hebt u € 86.270,- spaargeld.  Uw heffingvrij vermogen is dan 2 x € 21.139,- = € 42.278, Uw ouderentoeslag is € 13.992, Totaal heffingvrij vermogen € 56.270, Belast vermogen (86.270 – 56.270): € 30.000,-. Om het bedrag dat over het voordeel uit sparen en beleggen vast te stellen, heeft de wetgever bepaald dat moet worden uitgegaan van een vast rendement. Wat de feitelijke opbrengst van uw vermogen is, doet er dus niet toe. Dit zogenaamde forfaitaire rendement is vastgesteld op vier procent van de grondslag. Met de gegevens uit het voorbeeld is uw voordeel uit sparen en beleggen € 1.200 (4% van € 30.000). Uw verzamelinkomen is dan € 16.000 + € 1.200 = € 17.200. Dat is nu de basis voor uw eigen bijdrage AWBZ of Wmo. In 2013 voordeel naar acht procent Vanaf 2013 gaat het voordeel uit sparen en beleggen naar acht procent. Voor alle duidelijkheid, alleen voor de berekening van de eigen bijdrage, niet voor de berekening van de inkomstenbelasting. Het inkomen uit het voorbeeld gaat voor de eigen bijdrage naar € 18.400,-. Dat is samengesteld uit het pensioeninkomen van € 16.000,- en acht procent van het belast vermogen, € 2.400,-, totaal € 18.400,-.

Eigen bijdrage zonder verblijf Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Of hebt u hulp bij het huishouden? Of hebt u een hulpmiddel of voorziening, zoals een scootmobiel? Dan hebt u zorg zonder Verblijf en/of Wmo. Een deel van de kosten daarvoor moet u zelf betalen. Dit heet de eigen bijdrage zorg zonder verblijf. De hoogte van uw eigen bijdrage is onder meer afhankelijk van:   

Uw inkomen. De samenstelling van uw huishouden. Uw leeftijd.

9


Maximale periodebijdrage U moet de eigen bijdrage zorg zonder verblijf iedere vier weken betalen. De bijdrage kent een maximum. Dat wordt ieder jaar opnieuw berekend. U betaalt dus per periode nooit meer dan de maximale bijdrage. Uw inkomen Hoe hoog de eigen bijdrage zorg in uw situatie is, hangt af van uw verzamelinkomen. Het CAK in Den Haag berekent de eigen bijdrage altijd op basis van het inkomen van twee jaren geleden. De eigen bijdrage voor 2012 is dus gebaseerd op uw inkomen van het jaar 2010. Dit komt omdat uw verzamelinkomen zoals de Belastingdienst dat vaststelt, bepalend is voor uw eigen bijdrage. De definitieve vaststelling van uw inkomen vergt de nodige tijd, vandaar deze termijn. Uw inkomen is minder Maar in twee jaren tijd kan veel veranderen. Uw inkomen dit jaar kan bijvoorbeeld veel lager zijn geworden dan in 2010 het geval was. In die situatie kunt u het CAK vragen om uw bijdrage aan te passen. Dan kan overigens alleen voor het lopende jaar. Het CAK kan uw bijdrage aanpassen als uw verzamelinkomen in 2012 minstens € 1.816, - lager is dan in 2010. De samenstelling van uw huishouden De eigen bijdrage is ook afhankelijk van het inkomen van andere personen waarmee u een gezamenlijke huishouding voert. Bijvoorbeeld met uw partner of echtgenoot. Maar ook als u met een broer, zus, tante, oom, nicht of neef samenwoont. Samenwonen met kind of ouder valt hier niet onder! Voor het berekenen van uw bijdrage zijn deze personen uw ‘partner’ als u aan de volgende voorwaarden voldoet:  U hebt beiden hoofdverblijf in dezelfde woning. Dit is het geval als u en de ander het grootste deel van de tijd samen in de woning zijn. Dat kan dus ook het geval zijn als u allebei een eigen woning hebt.  U zorgt voor elkaar Dit kan blijken uit financiële verwevenheid, zoals een gezamenlijke bankrekening of fiscaal partnerschap. Of u zorgt voor elkaar bij ziekte, u doet samen de boodschappen of u kookt voor elkaar. Leeftijd De grens van het inkomen voor het bepalen van de eigen bijdrage is bij 65-plussers minder dan bij 65minners. Meer informatie en proefberekening Als u meer informatie wilt over de zorg zonder verblijf, kunt u voor meer bijzonderheden de website van het CAK raadplegen. Daar kunt u ook een proefberekening maken. Bellen kan ook. Het gratis informatie nummer van het CAK is: 0800-1925

“FEITEN EN FABELS RONDOM DE UITVAART” “Heb ik eigenlijk wel een goede verzekering? Wie moet of mag mijn uitvaart regelen? Mag ik bij mijn man begraven worden? Waar kun je in de regio een crematie plaats laten vinden? Wat moet ik zelf van te voren regelen? Hoe betrekken we de (klein-)kinderen bij het afscheid nemen? Waar kan een afscheidsbijeenkomst plaatsvinden? Kunnen we na afloop de condoleance bijeenkomst ook in bijvoorbeeld een restaurant laten plaatsvinden? “Een greep uit de vragen die mij als uitvaartondernemer regelmatig gesteld worden. En een uitvaart regelen overkomt ons allemaal een keer”, aldus Kitty Edelman van PUUR Professionele Uitvaartzorg. Praten over de dood is vaak een taboe en voelt ongemakkelijk. Dat ons leven en dat van onze familie en vrienden eindigt is iets waar we liever niet aan denken. Maar als je nooit over de dood nadenkt, praat of iets vastlegt, dan weet niemand wat je wensen zijn als je komt te overlijden. Nabestaanden kunnen dan voor een hoop vragen en/of dilemma’s komen te staan. Deze onzekerheden en onduidelijkheden kunnen uiteindelijk zelfs belemmerend werken op het rouwproces van de nabestaanden. “En volgens mij is dat juist iets wat we, uit liefde voor onze nabestaanden, willen voorkomen. Vandaar dat ik graag in gesprek ga met mensen over dit onderwerp” geeft Kitty aan.

10


Daarom organiseert PUUR in samenwerking met SWOZ (stuurgroep welzijn ouderen Zeewolde) en ANBO (Algemene Nederlandse Bond v. Ouderen) een voorlichtingsmiddag over de feiten, fabels en trends als het gaat om het regelen van een uitvaart. Het zal een informatieve en praktijkgerichte bijeenkomst worden waar u ook de gelegenheid krijgt om al uw vragen te stellen. Daarnaast neem Kitty voor alle aanwezigen een gratis wensenboekje mee waarin u al uw ideeën m.b.t. de uitvaart in kunt zetten. Wanneer & Waar? Waar: SWOZ (dienstencentrum) Flevoweg 69 3891 HA Zeewolde Wanneer: Woensdag 17 oktober Tijd: 14.00-16.00 uur Kosten: Gratis Voor bovenstaande informatiebijeenkomst kunt u zich aanmelden op bovenstaand adres op werkdagen van 09.00-13.00 uur. Via mail zijn wij bereikbaar: info@deswoz.nl

Kitty Edelman is uitvaartbegeleidster en heeft sinds 1 april 2011 haar eigen uitvaartonderneming PUUR. De begeleiding en ondersteuning van PUUR staat voor afscheid nemen met zorg en aandacht. Het werkgebied is Harderwijk, Zeewolde, Ermelo en omstreken. www.puuruitvaartzorg.nl

WELKE PARTIJ NEEMT DE STERVENSWENS SERIEUS? Als Nederland een nieuwe Tweede Kamer kiest, op woensdag 12 september, staan ook kwesties van euthanasie en hulp bij zelfdoding op het spel. Wat zeggen de partijen nog meer over wensen omtrent het levenseinde? GroenLinks, D66 en de VVD zijn, bij het ter perse gaan van dit nummer van Relevant, het meest uitgesproken. De VVD stelt dat zelfbeschikking een voor liberalen belangrijk principe is. “Dit betekent voor de VVD ook dat ouderen - mits goed bij geest - zelf kunnen kiezen voor een waardig levenseinde. De VVD steunt initiatieven die hieraan bijdragen, zoals levenseindeklinieken. De komende periode wil de VVD onderzoeken hoe we deze ontwikkelingen kunnen afbakenen van andere wetgeving en dit goed regelen. ”De Partij van de Arbeid schrijft onder andere: “De komende jaren zal meer aandacht moeten gaan naar (...) een vrijwillig levenseinde en stervensbegeleiding. De PvdA verwelkomt het debat dat de initiatiefgroep Uit Vrije Wil heeft aangezwengeld om in de toekomst te komen tot legalisering van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten, op hun uitdrukkelijk verzoek en onder voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid.” GroenLinks: “In de huidige situatie zijn artsen die een abortus of euthanasie uitvoeren in principe strafbaar, tenzij ze zich aan de medische regels houden. GroenLinks wil dat omdraaien. Artsen zijn pas strafbaar nadat is gebleken dat ze zich niet aan de regels hebben gehouden, zoals (...) consultatie van een onafhankelijke en gespecialiseerde arts bij euthanasie. Abortus en euthanasie moeten daarom uit het Wetboek van Strafrecht.” En D66: “Ouderen die tot de conclusie komen dat hun leven voltooid is, moeten zelf kunnen bepalen hoe en wanneer ze willen sterven. D66 vindt dat stervenshulp onder strikte voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid in die situatie mogelijk moet worden. Art. 294, lid 2, Wetboek van Strafrecht, dat hulp bij zelfdoding en het verschaffen van middelen daartoe strafbaar stelt, moet van D66 worden aangepast.” Ook belooft D66 een initiatiefwetsvoorstel in te dienen om het verwijsrecht voor euthanasie wettelijk vast te leggen. Artsen die een verzoek om euthanasie van een patiënt niet willen inwilligen, worden verplicht te verwijzen naar een collega die zo'n verzoek wel in behandeling neemt. Bron: Relevant 3/2012

11


OVER MUGGEN… Agendapunt 1 van de Personeelsvergadering van het Henry Martyn Institute van 20 augustus j.l.: “CONTROLLING THE MOSQUITO GROWTH. Many suggestions were made. Some felt that municipal authorities must be informed and spry system used. Francis agreed to take the necessary actions within 3-4 days.” Dat was het dan. Poor Francis. Wat moest ze doen? En beter nog: welke noodzakelijke stappen heeft ze ondernomen? Ik ben benieuwd maar vrees het ergste. De autoriteiten van de Greater Municipality of Hyderabad and Secunderabad hebben wel wat beters te doen dan zich zorgen te maken over de vele muskieten op het HMI. De stad kraakt in zijn voegen en barst uitkaar. In ons land is een telefoontje naar de gemeente voldoende om een vreemd uitgedoste man te laten komen die a raison van €50 een wespennest uitroeit. Maar hoe ga je met teveel muskieten om? Doodmaken heeft geen zin, want de vrijgekomen ruimte wordt blijmoedig door andere muskieten ingenomen. Op de begrafenis van de een komen er tien anderen zegt men dan. Met het muskietenvolk onderhandelen over het delen van de ruimte is ook problematisch. Per slot van rekening zijn zij niet de Taliban. Nogmaals: arme Francis. Ik durf haar niet te vragen wat zij heeft kunnen doen. Want het probleem is nogal reëel. Weliswaar gold Hyderabad altijd al als de hoofdstad van het Muskietenrijk, maar dit jaar is hun aantal en macht wel bijzonder. Het is nu rond vier uur in de middag en voortdurend zwermen die beesten om me heen. En niet om kennis te maken neem ik aan. De afgelopen nacht heb ik al een aantal van hun soortgenoten ontmoet. En zij mij. Mopper niet op mij; ik had alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen. Me ingespoten met dat gele spul met DEET. En zo’n chemisch goedje laten branden in het stopcontact. De hele nacht de plafondventilator laten zwiepen. Het zal wel geholpen hebben, maar niet veel. Ik werd verschillende keren wakker van de beten. Krabben hielp niet. De ammoniak van de anti-muggenstift van het Kruidvat enigszins. Maar op deze manier raak ik in no time door mijn ammoniak heen. En dan is Leiden echt in last. Waar komen die beesten nou vandaan? Uit het water natuurlijk. De vele vroeg-late regens de laatste tijd hebben de voorraadtanks weliswaar goed gevuld maar nog meer poelen en plassen van stilstaand water veroorzaakt. En daar zijn die beesten gek op. Ze paren dat het een lieve lust is en er worden veel, heel veel kindertjes geboren. En die jonge, nieuwsgierige beesten zwermen uit om lekker vers bloed te drinken. Men moet toch leven nietwaar? Dat de eigenaar van al dat bloed dat niet prettig vindt en er allerlei enge ziekten kunnen worden overgebracht, dat zal ze een zorg zijn. Daar denken ze niet over na. Denken die beesten überhaupt? Geen idee; wie kan me daarover inlichten? Bestrijding van muggen is dus een kwestie van goed watermanagement. Wij Nederlanders zijn daar goed in. Kunnen jullie die Prins van Ons eens deze kant uitsturen? Francis wil graag met hem praten. Hyderabad, India, september 2011.

Piet Kruizinga.

RIJBEWIJSKEURINGEN Voor uw rijbewijskeuring kunt u een afspraak maken bij: - de praktijk van dr. M.S.M. Steijn, Gildenveld 83, tel. 522 22 25 - de praktijk van dr. S.K. Chin-On, Gedempte Gracht 11, tel. 521 15 44 Er wordt geen ANBO korting verleend.

12


De ANBO vecht onder meer voor: brede basisverzekering tegen ziektekosten eerlijker verdeling van betaalde en onbetaalde zorgarbeid meer invloed in de gezondheidszorg aandacht voor vrouwenhulpverlening verhoging van de AOW voor alleenstaanden verbetering aanvullende pensioenen voor vrouwen hogere arbeidsparticipatie van ouderen zeggenschap in pensioenfondsen via deelnemersraden voldoende geschikte woningen voor senioren meer aandacht voor veiligheid in en rond de woning erkenning van de specifieke woonwensen van ouderen deelname van ouderen aan maatschappelijke activiteiten leeftijdbewust Transrapit personeelsbeleid in bedrijven en organisaties erkenning van het grote aandeel van ouderen in vrijwilligerswerk erkenning van ouderen als belangrijke politieke factor

Domkerk in Haren

de ANBO vecht onder andere tegen:

verdere aantasting van de individuele huursubsidie verschraling van het aanbod in de sociale woningbouw discriminatie op grond van leeftijd uitsluiting van ouderen uit maatschappelijke organisaties opeenstapeling van premies en eigen bijdragen ondoorzichtig netwerk van instanties en loketten aantasting van de koopkracht van de AOW premieheffing over aanvullende pensioenen ____________________________________________________________ Aanmeldingsformulier nieuw lid Svp opzenden aan: ledenadministratie ANBO - Zeewolde, Terp 10, 3891 GJ, Zeewolde (tel. 036-5223068) Mijn achternaam...............................................................................................................m/v Mijn voornamen.................................................................................................................. Geboortedatum.................................................................................................................. Achternaam van mijn partner.......................................................................................m/v Voornamen van mijn partner.......................................................................................... Geboortedatum partner.................................................................................................. Straat en huisnummer..................................................................................................... Postcode en woonplaats................................................................................................... Reitdiep Telefoonnummer................................................................................................................ E-mail adres........................................................................................................................ Bank / Gironummer...........................................................................................................

Dieverbru Datum en plaats g

Handtekening

...........................................

...........................................

Bij verhuizing:

Nieuw adres:..........................................................................Postcode:................................... Telefoon:..................................................................Lidnummer:...............................

13


LIJST DEELNEMERS ANBO LEDENPASVOORDEEL (STRIKT PERSOONLIJK EN BIJ TIJDIG TONEN VAN UW PAS!) FORMIDO BOUWMARKT

FNS COMPUTERS

DIERENSPECIAALZAAK TROPICA

ZEEZICHT OPTIEK & AUDICIENS

Mast 39 3891 KE Zeewolde tel.: 522 2056 10% korting op het hele assortiment m.u.v. aktie-en folderaanbiedingen en computerbenodigdheden Raadhuisstraat 43 - 45 3891 EB Zeewolde tel.: 522 3940 5% korting op het assortiment m.u.v. aanbiedingen

WONEN ETCETERA

Grootzeil 14 3891 KH Zeewolde tel.: 523 4020 10% korting op alle aankopen m.u.v. aanbiedingen

Gelderseweg 20 3891 AB Zeewolde tel.: 522 6500 Speciaal voor ANBO leden: Haal- en brengservice, dus loskoppelen en weer aansluiten bij u thuis

Raadhuisplein 14 3891 ER Zeewolde tel.: 522 6917. Maximaal 50 euro korting Gratis hoortest

FLEVOCAMPERS Tweespan 2/A 3897 AG Zeewolde tel.; 844 6866 10% korting op verhuur van campers

M.VAN CLEEF WONINGBEVEILIGING Schepenveld 21 - 01 3891 ZK Zeewolde tel.: 521 6832 10% korting op hang- en sluitwerk, sleutels en kluizen

FOTO RENÉ TUINTE

Raadhuisstraat 38 3891 ZK Zeewolde tel.:5223928 10% korting op ontwikkelen & afdrukken, ook digitaal

BNR COMFORT

De Dieze 7 8253 PS Dronten tel.: 0321 319042 10% korting op ergomische en sta-op stoelen, gezondheidsmatrassen, scootmobielen, elektrische fietsen, revalidatiemiddelen en hulpmiddelen

HET STALEN ROS

Schepenveld 12-28 3891 ZK Zeewolde tel.: 522 3299 10% op alle nieuwe fietsen, onderdelen en accessoires m.u.v. aanbiedingen

AUTOSCHADE HERSTELBEDRIJF Gaffel 15 3891 KC Zeewolde tel.: 522 3200 10% korting op assortiment

SLAPEN MET STERREN

Schepenveld 21 3891 ZK Zeewolde tel.: 523 6801 5% korting op hele assortiment

BORATI B.V.

Mast 35 3891 KE Zeewolde tel.: 522 2817 10% korting op hele collectie

DE KAASSPECIALIST

Torenstraat 17 3891 BZ Zeewolde tel.: 522 2797 10% korting op vertoon van ledenpas

V.D. ZANDEN COLORS @ HOME

Raadhuisplein 16 3891 ER Zeewolde tel.: 522 7869 10% korting op hele assortiment op vertoon van ledenpas

14

177 September 2012 nieuwsbrief ANBO  

177 nieuwsbrief ANBO

177 September 2012 nieuwsbrief ANBO  

177 nieuwsbrief ANBO

Advertisement