Page 1

AGENDA JUNI 2012

Nieuwsbrief 175 juni 2012

ANBO activiteiten op woensdagmiddag in de Sfinx,14.00 uur: 06 13 20 27

juni: juni: juni: juni:

Colofon

Voorzitter & contactadres: Hr. J.J. (Jan)Zwaan, Vecht 30, 3891 CZ, tel. 522 38 82 jjzwaan@gmail.com

Film en ANBO-cultuurclub Apotheker Suydersea Bingo Polen themamiddag

Secretaris Hr. P. (Piet) Kruizinga Speenkruid 37, 3892 AC tel. 522 54 41

SWOZ activiteiten in De Sfinx Maandagmiddag: Bridgen van 13.30 tot 16.30 uur Dinsdagochtend: Meer bewegen voor ouderen om 9.00 en 10.00 uur Om 11.00 uur zitgym voor hen die slecht ter been zijn Woensdagavond: Shantykoor van 20.00 tot 22.00 uur Donderdagochtend: Handwerken van 9.30 tot 12.00 uur Vrijdagochtend: Koffie-inloop van 10.00 tot 12.00 uur Vrijdagmiddag: Gezellig zingen met elkaar van 14.00 tot 15.30 uur Vrij biljarten: Op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur Kopij inleveren vóór de 15e van de maand. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de in dit blad opgenomen stukken en behoudt zich bovendien het recht voor om ingezonden brieven, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

LIEF EN LEED Miep van de Asdonk kreeg twee omleidingen in het ziekenhuis van Zwolle en is nu weer thuis. Ze gaat het rustiger aan doen. Komt U iets te horen over een zieke, een overlijden, verhuizing of andere persoonlijke zaken? Graag doorgeven aan Sia Dirkzwager, tel. 5223068.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR ANBO-VOORZITTER! Wij zijn heel blij u te kunnen vertellen dat Hare Majesteit de Koningin onze afdelingsvoorzitter Jan Zwaan heeft benoemd tot Lid van de Orde van Oranje Nassau. Op vrijdag 27 april jl. heeft burgemeester Gorter Jan Zwaan - tot zijn grote verrassing – dit ereteken opgespeld. Jan: van harte gefeliciteerd!

POOLSE OUDEREN OP BEZOEK IN ZEEWOLDE.

pietkruizinga@online.nl Penningmeester Hr. J. (Jan)Schokker, Almereweg 57, 3891 ZN tel. 523 44 60 mob. 06 11 33 12 06 janschokker@kpnplanet.nl Algemeen lid: Mw. A. (Ans) Boonstra Corridor 23, tel. 522 4588 johanna.boonstra@tele2.nl Mw. M.J. (Marja)Brandes, Teylingen 91, 3894AH tel. 8482936 m.brandes8@chello.nl Hr. M. (Mijndert) Dirkzwager Terp 10, 3891 GJ, tel. 522 3068 mijndert.dirkzwager@gmail.com Mw. A. (Aly) Hoogland Jolpad 1, tel. 540 8466 aly.hoogland@planet.nl Mw. E.M.J. (Elly) Ottevanger Egelantier 63, tel. 522 1989 elly.ottevanger@planet.nl Sociale contacten: Mw. S. (Sia) Dirkzwager Terp 10, 3891 GJ, tel. 522 3068 Ledenadministratie: Hr. M. (Mijndert) Dirkzwager Terp 10, 3891 GJ, tel. 522 3068 mijndert.dirkzwager@gmail.com Nieuwsbriefeindredactie: Mw. E.M.J. (Elly) Ottevanger Egelantier 63, tel. 522 1989 elly.ottevanger@planet.nl Nieuwsbrief verspreiding & coördinatie: Hr. M. (Mijndert) Dirkzwager Terp 10, 3891 GJ, tel. 522 3068 mijndert.dirkzwager@gmail.com ANBO leeskring Mw. E.M.J. (Elly) Ottevanger Egelantier 63, tel. 522 1989 elly.ottevanger@planet.nl ANBO cultuur Mw. R. (Riet) Steman, Rede 84 , 3891 AV, tel. 522 3438 rietstemanbosgoed@gmail.com.

In het kader van een uitwisselingsbezoek tussen Poolse en Flevolandse vertegenwoordigers van een ouderenorganisatie, brengen twee Poolse dames een bezoek aan Zeewolde. Zij zullen veel opsteken over de manier SWOZ: 522 6084 waarop ouderen hier functioneren. Verder zullen ze al fietsend ook de : 523 4711 Mooie plekjes van ons dorp leren kennen. Maar ze zullen ons ook vertellen overVrijwillige hoe hethulpdienst in Polen

1

ANBO Raadslijn 030 233 00 60

www.anbo.nl/Zeewolde


Gesteld is met de positie van ouderen. Dat gebeurt op woensdagmiddag 27 juni a.s. in de Sfinx. Aanvang 14.00 uur.

VOORLICHTING MEDICIJNEN DOOR SUYDERSEA APOTHEEK OP 13 JUNI A.S. Woensdagmiddag 13 juni a.s. komen mensen van de Suydersea apotheek voorlichting geven over bestaande en nieuwe medicijnen. Er is een bv. een nieuw trombose medicijn in aantocht waardoor men niet meer regelmatig behoeft te laten prikken. Over de apotheek is veel leerrijks te vertellen en er kunnen ook vragen gesteld worden. Laat deze bijzondere kans niet voorbij gaan! Aanvang zoals gebruikelijk 14.00 uur.

FILMDOCUMENTAIRE VAREN BINNENDOOR NAAR DE MIDDELANDSE ZEE OP EIGEN KIEL OP 6 JUNI A.S. Woensdag 6 juni a.s. zal een documentaire gedraaid worden door Mijndert Dirkzwager. Aanvang 14.00 uur. In de zomer van 1997 hebben Sia & Mijndert met een eigen boot een vaartocht gemaakt binnendoor BelgiĂŤ en Frankrijk naar de Middellandse Zee. De reis heeft ruim 7 maanden geduurd. De fietsen gingen mee dus het was niet alleen maar water. Tijdens de reis bezochten ze 125 steden en dorpen. Zij passeerden 535 sluizen, 7 tunnels en 4 schepenliften en een Hellend Vlak. Zij hadden daar 2500 liter Dieselolie voor nodig.

VAN DE VOORZITTER. Alweer een maand voorbij, en het weer is nog niet veel beter. We hebben nog maar een paar dagen van het mooie weer mogen genieten. Maar de ANBO blijft doorgaan met de activiteiten wat voor weer het ook is. De modeshow van 16 mei is goed bezocht en de mensen van de show waren ook tevreden. Ze willen deze herfst graag weet terug komen. Dus als u nog wat nodig heeft voor uw wintergarderobe. Houd de Nieuwsbrief dan goed in de gaten. Ze komen weer langs. Jammer genoeg was er door omstandigheden deze maand een paar keer geen activiteit op de woensdagmiddag. We hadden de Brandweer uitgenodigd om over brandpreventie te vertellen, maar helaas kwamen ze hun afspraken niet na. Verder had de andere afspraak met ziekte te maken. Daar kan je natuurlijk niets aan doen. Maar voor juni liggen de afspraken vast. Zoals jullie op de ledenvergadering hebben kunnen horen heeft het gewest Flevoland een uitwisselingsproject met Poolse ouderen uit Krakow. Vertegenwoordigers van de ANBO gaan daarheen en Poolse ouderen komen naar Flevoland. Zondag 20 mei heb ik de eer gehad de Flevolandse vertegenwoordigers van de ANBO naar Schiphol te brengen. Op dit moment zijn Els Esseveld uit de Noord Oost Polder en onze Elly Ottevanger in Krakow om diverse activiteiten uit te voeren en presentaties en Nederlandse les te geven. Ze blijven drie weken weg, dus bij terugkomst hebben ze heel wat te vertellen. Kort daarna zijn twee Poolse dames in Flevoland en logeren werst in Almere en daarna op de Eemhof in Zeewolde.

2


Ook zij bezoeken alle afdelingen in Flevoland en op woensdag 27 juni kunt u kennis met ze maken want ze verzorgen dan onze woensdagmiddag. Komt dus allen en laat zien wat de ANBO betekent voor Zeewolde en voor u. En u kunt vertellen wat we allemaal doen in Zeewolde U hoeft geen Pools te leren. Engels is de voertaal en dat wordt voor u vertaald in het Nederlands. Dus komt allen, het wordt een gezellige bijeenkomst.

SIGNALERINGSKAART DEMENTIE. Op maandagmiddag 7 mei jl. was de ANBO en andere betrokken organisaties door het Medisch coรถrdinatie Centrum Flevoland uitgenodigd voor de introductie bijeenkomst rond de signaleringskaart voor dementie. Het is van belang tijdig de signalen van dementie te onderkennen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat mensen niet snel geneigd zijn om een huisarts te bezoeken. Men stopt het weg en vooral de omgeving heeft de neiging om de signalen te bagatelliseren. Daarom heeft het MCC een signaleringskaart opgesteld met signalen die kunnen wijzen op dementie. De kaart is een handvat voor leidinggevende en verzorgenden. Op deze manier kan er sneller gereageerd worden op signalen van dementie die anders misschien niet naar voren zouden komen. Waar kan men deze signalen melden? Signalen van dementie kan men melden via het telefoon nummer van Stichting Thuiszorg Icare 0522 279601 of Stichting Coloriet 0320 290952, of via de website www.mccflevoland.nl. De signalerings kaarten zijn ook in de Sfinx te verkrijgen.

GLADHEIDSBESTRIJDING WINTER 2012. Als voorzitter van de ANBO sprak de heer Zwaan in over de gladheidbestrijding afgelopen winter. Volgens de gemeentelijke evaluatie was alles goed gegaan maar Zwaan wilde daar toch wat kanttekeningen bij plaatsen. "Vele ouderen zijn dagenlang binnengebleven omdat er geen sneeuw geruimd was en/of niet was gestrooid. Het centrum was niet te bereiken voor deze groep bewoners. Hoe kan dat in de toekomst beter? Kan de gemeente afspraken maken met ondernemers in het centrum? En kan er beter gecommuniceerd worden dat elke burger zijn/haar stoep hoort te vegen?" Wethouder Dijksterhuis legde uit dat HVC het strooibeleid uitvoert, dat de doorgaande wegen tot tevredenheid gestrooid waren maar dat het inderdaad in het centrum beter had gekund. Hij haalde aan dat het weer ook wel extreem was geweest; eerst heel veel sneeuw en daarna een forse vorst waardoor het zout niet kon inwerken. Komende zomer komt er een inloopavond voorafgaande aan het opnieuw vaststellen van het gladheidbestrijdingsplan waarop iedereen zijn/haar zegje kan doen. Ook wordt er aan verbetering van de communicatie gewerkt.

3


IMPRESSIE van de lezing over het leven van een Japans gezin Ze hoopt volgend jaar, als ze 75 jaar wordt, nog één keer naar Japan te kunnen gaan. Ze was er al 5 keer eerder en hield er voor ons een geweldige lezing over. Ze, dat is Greetje Beekman, die min of meer bij toeval in een Japans gezin terecht kwam, want daar kom je niet zo gemakkelijk binnen. We vielen van de ene verbazing in de andere. Zoveel verschil met een Nederlands huis. Enkele opvallende dingen: bij binnenkomst schoenen uit, slofjes aan, maar naar de wc. slofjes uit en weer andere slofjes aan en terug ervan weer wisselen. Boven de stortbak een fonteintje om je handen te wassen. Dat water dient als spoelwater voor het toilet. Slim. Dan, geen kachels, maar als het koud is ligt onder de lage tafel een warme mat in een kuil. En dan die kleding voor de kleine hondjes. Een boek vol, tot jurkjes aan toe. Enfin, te veel informatie om na te vertellen. Jammer, dat u er niet was !!!!! Iet van der Veen.

VERGRIJZING leidt niet tot stijging zorgkosten De vergrijzing is niet de oorzaak van de grote stijging van de zorgkosten. Dat concludeert het wetenschappelijk onderzoeksbureau Nyfer. In 2012 komen de zorguitgaven per gemiddelde Nederlander uit op ongeveer € 5.600. In 2000 was dat de helft. Die explosieve stijging komt niet door de vergrijzing; die verklaart maar 15 procent van de kostentoename.

Zorg in de buurt Volgens het rapport moeten zowel de financiering en organisatie van de zorg gemoderniseerd worden. Zo moet er een verandering van denken ontstaan, "van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag". Zo zou niet de ziekte, maar de mens centraal moeten staan en moet preventie een integraal onderdeel van de zorg zijn. Naast kwaliteit en toegankelijkheid zal meer gestuurd moeten worden op doelmatigheid: meer gezondheidsresultaat per euro. "Het benutten van bronnen uit de omgeving (familie, buurt, gemeenschap, samenleving) is belangrijk om de zorg te optimaliseren." Overigens is niet alleen de financiering van de zorg een probleem. "Als de trends zo doorgaan, zijn er tot 2030 nog meer dan een miljoen mensen extra nodig om in de vraag naar zorg te voorzien, terwijl de beroepsbevolking krimpt. Om goede, toegankelijke en betaalbare zorg ook op termijn te waarborgen, moet de doelmatigheid omhoog", aldus de onderzoekers.

SER-advies Aanleiding van het rapport van Nyfer was de wens van de minister van Volksgezondheid om zorg dichterbij de mensen te organiseren. Ook de meeste mensen die zorg nodig hebben willen die zorg bij voorkeur bij hen in de buurt. Het kabinet heeft de Sociaal-Economische Raad gevraagd om met een advies over de toekomst van de zorg te komen. Vooral de betaalbaarheid van de zorg staat hoog op de agenda. ANBO werkt komend jaar hard mee aan de totstandkoming van dat advies.

4


NIEUWS VAN DE SENIORENRAAD. Zoals u ongetwijfeld zult weten was er op woensdag 18 april een bijeenkomst in de Open Haven die georganiseerd was door de gemeente over het nieuwe ouderenbeleid. Helaas hebben we weinig bewoners van Buitendijk mogen ontmoeten. Voor de mensen die verhinderd waren om te komen maar toch graag willen weten wat er al zo speelt rondom de senioren wil ik in het kort nog wel even vertellen wat de bedoeling was. Onder leiding van de wethouder W. Prins i.s.m. de Seniorenraad is de gemeente bezig met een nota voor het ouderenbeleid 2012-2015. Er is een visienota “de kunst van het ouder worden”, die al goedgekeurd is door de gemeenteraad. Nu moet de hier neergelegde visie vertaald worden in een uitvoeringsnota. De gemeente wil dat zo nauwkeurig mogelijk doen en heeft veel instanties bij dit project betrokken zoals de ouderenbonden, kerken en seniorenraad. Om alle ouderen de gelegenheid te geven hun zegje te zeggen zijn er nu twee bijeenkomsten georganiseerd waar praatgroepen zijn gevormd om op een makkelijke manier contact te krijgen met de oudere bewoners van Zeewolde. Vorig jaar was de eerste bijeenkomst die veel informatie heeft opgeleverd. Om het makkelijk te maken waren er 5 discussiegroepen geformeerd namelijk: Eigen kracht en ondersteuning, Informatie voorziening, Meedoen, Ontmoeting, Preventie (voorbereiden op ouder

worden).

De opmerkingen en ideeën die tijdens deze sessies als belangrijk zijn bevonden zijn samengesteld en besproken met de aanwezigen door de wethouder. De nota gaat nu de laatste fase in en wordt daarna vastgesteld door de gemeenteraad. Er zal in de komende jaren degelijk rekening mee worden gehouden. Een ander belangrijk onderwerp. Om de 4 jaar gaf de gemeente een seniorengids uit met veel onderwerpen die voor senioren belangrijk kunnen zijn. Door bezuiniging is dit jaar geen nieuwe gids uitgekomen. Daar dat de Seniorenraad van mening is dat de ouderen gemakkelijk moeten kunnen vinden waar zij voor bepaalde zaken moeten zijn, hebben zij zelf een alternatief bedacht om één en ander op A4 velletjes te noteren. We zijn tot de volgende onderwerpen gekomen die u in deze alternatieve gids kunt vinden: MEDISCHE ADRESSEN/BELANGENBEHARTIGING VOOR SENIOREN/ACTTIVITEITEN EN HOBBIES/SPORTVERENIGINGEN WAAR SENIOREN WELKOM ZIJN/OMBUDSMANNEN/KLACHTEN CENTRA/CURSUSSEN. Deze gids wordt ieder jaar gecorrigeerd en bijgewerkt. U ziet, de moeite waard om zo’n gids gratis op te halen bij de balie van het gemeentehuis, in de Sfinx of in de bibliotheek. Wat we ook belangrijk vinden is de stand van zaken rondom het zorgcentrum. We worden regelmatig op de hoogte gehouden en kunnen onze ideeën regelmatig kwijt bij de stuwende kracht achter dit project, de heer C. Barendsma. MD

d 5


CULTUURCLUB. Wie heeft belangstelling om samen een van tijd tot tijd cultureel uitje te hebben? Kom dan op woensdagmiddag 6 juni a.s. om 13.30 uur naar de vergaderzaal van de Sfinx. We kunnen dan de diverse programma’s doornemen en een keuze uit het aanbod maken. Ook vragen als: wie gaat waar naar toe en wie kan er dan rijden, komen dan aan de orde. Alle ANBO-cultuurminnenden zijn van harte welkom! Tot ziens, Riet Steman.

RODE BIETENSLA. Vegetarisch recept van Gery Mulder

Nodig: Rode bietjes, 1 sinaasappel, rode ui, koriander, limoensap, zout en peper en olijfolie Rode bietjes koken en daarna in blokjes snijden. Sinaasappel: partjes tussen de vliezen uit snijden en halveren. Rode ui snipperen of dunne ringen snijden. Steeltjes van koriander plukken en blaadjes een beetje verknippen. In een kom bietjes met sinaasappel, ui, peper, koriander en olijfolie tot een salsa mengen. Op smaak brengen met limoensap, zout en peper.

Eet smakelijk! EEN WIJZE LES VOOR JONGEREN. Bij het verlaten van een supermarkt stelt de jonge caissière aan een oudere vrouw voor, dat zij voortaan haar eigen boodschappentas maar mee moet nemen, in plaats van een plastic tas te kopen. "Want plastic tassen zijn niet goed voor het milieu", zo zegt ze. De vrouw verontschuldigt zich en legt uit:"Wij hadden dat groene gedoe niet toen ik jong was!" De caissière antwoordde:"Ja, en dat is nou juist ons probleem vandaag de dag, jullie generatie maakte zich niet druk om het sparen van het milieu voor de toekomstige generaties!" Ze had gelijk, onze generatie had dat groene gedoe niet in onze dagen. Toen hadden we melk in flessen, frisdrank in flessen en bier in flessen, die we leeg en omgespoeld terug brachten naar de winkel. De winkel stuurde deze dan terug naar de fabriek en in de fabriek werden deze flessen

6


gesteriliseerd en opnieuw gevuld. Wij deden echt aan recycling. Maar we deden niet aan dat groene gedoe in die tijd! Wij liepen trappen, omdat we niet over roltrappen en liften beschikten in elk gebouw. Wij liepen naar de supermarkt en hezen onszelf niet iedere keer in een 300 PK machine, elke keer als we 2 blokken verder moesten zijn. Maar ze had gelijk, wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd! Babyluiers gingen in de kookwas, omdat wegwerpluiers niet bestonden. We droogden onze kleren aan de lijn en niet in een energieverslindende machine die continue 220 volt verbruikt. Wind- en zonne energie droogden onze kleren echt. Vroeger, in onze dagen. Kinderen droegen de afdankertjes van oudere broers en zussen en kregen geen gloednieuwe kleren. Maar de jonge dame heeft gelijk! Wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd. In die tijd hadden we - misschien - 1 tv of radio in huis en niet 1 op elke kamer. De tv had een klein schermpje, ter grootte van een zakdoek en niet een scherm ter grootte van de bijenkorf. In de keuken werden gerechten gemengd en geroerd met de hand, omdat we geen elektrische apparaten hadden die alles voor ons deden. Wanneer we een breekbaar object moesten versturen per post, dan verpakten we dat in een oude krant ter bescherming en niet in piepschuim of plastic bubbeltjes folie. In die tijd gebruikten we geen apparaat met een motor die op benzine het gazon maaide. We gebruikten een maaier die geduwd moest worden en functioneerde op menselijke kracht. Wij sporten door te werken, zodat we niet naar een fitnessclub hoefden te gaan om op ronddraaiende loopbanden te gaan rennen, die werken op elektriciteit. Maar ze heeft gelijk. Wij hadden dat groene gedoe toen niet. Wij dronken uit een fontein wanneer we dorst hadden, in plaats van uit een plastic fles, die we na 30 slokken weggooien. Wij vulden zelf onze pennen met inkt, in plaats van elke keer een nieuwe pen te kopen. Wij vervingen de mesjes van het scheermes, in plaats van het hele ding weg te gooien alleen omdat het mesje bot is. Maar wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd. Mensen namen de trein of een bus en kinderen liepen of fietsten naar school in plaats van hun moeder als 24-uurs taxi servicedienst te gebruiken. Wij hadden 1 stopcontact per kamer en niet een heel arsenaal aan stekkerdozen en verlengsnoeren om een dozijn apparaten van stroom te voorzien. En wij hadden geen geautomatiseerde gadgets nodig om een signaal op te vangen van een satelliet die 2.000 mijl verderop in de ruimte hing, zodat we contact konden leggen met anderen en uit te vinden waar de dichtstbijzijnde pizzatent zich bevind. Maar is het niet in en in triest dat de huidige generatie klaagt over hoe verspillend wij 'oudere mensen' waren, gewoon omdat wij dat groene gedoe niet hadden in die tijd?

7


RIJBEWIJSKEURINGEN Voor uw rijbewijskeuring kunt u een afspraak maken bij:

- de praktijk van dr. M.S.M. Steijn, Gildenveld 83, tel. 522 22 25 - de praktijk van dr. S.K. Chin-On, Gedempte Gracht 11, tel. 521 15 44 Er wordt geen ANBO korting verleend.

VAARAVONTUREN IN BINNEN– EN BUITENLAND 9 Door Mijndert Dirkzwager 5 Rivieren vaart, IJssel-Maas-Moezel-Saar-Rijn. ZOMER 1995. We vertrekken op zondag, 2 juli, zoals gepland, opnieuw uitgezwaaid door vele buren. We komen tot Kampen en meren af bij de sluis van het Ganzendiep voor overnachting. ‘s Avonds steken wij te voet de brug bij Kampen over en bekijken nog eens de mooie stad. De volgende dag is het weer omgeslagen. We vertrokken met mooi zonnig weer maar vandaag is het dampig en het motregent. We varen de IJssel op. Het zicht is minimaal maar er is geen scheepvaart verkeer en wij varen aan de binnenbocht in verband met tegenstroming. Het is wel even schrikken als er onverwachts toch een vrachtschip de hoek om komt. Op het water gaat het allemaal niet zo snel dus we kregen nog net de tijd om uit te wijken. De schipper van onze tegenligger staat te tieren op het dek. In de buurt van Ravensweerd zien we een grindgat waar we een ligplaats vinden. 's Morgens is het kil 16°, maar droog en we varen verder tot de brug in de snelweg van Velp naar Zevenaar. Daaronder is een kleine jachthaven, het Hazenpad geheten, die we van vroegere reizen kennen. De volgende dag gaan we op de fiets via Pannerden naar Arnhem om een kennis te bezoeken. Het weer is beter en de zon schijnt 20°, Inmiddels is het 6 juli geworden en varen we via het MaasWaalkanaal langs Nijmegen naar het zuiden. Vlak voor de Maas varen we een jachthaventje in Heumen binnen. Het is nog vroeg en de havenmeester is een vrouwtje van 85 jaar die in een stacaravan bij de haven woont, doet tussen 14.00 en 15.00 uur een dutje. We besluiten een fietstocht te maken volgens een ANWB-route die ons langs verschillende molens voert. Als de jachtschippers die in deze haven liggen horen dat we een tocht naar Frankrijk gaan maken komen ze allemaal een babbeltje maken want het gebeurt niet elke dag dat er frankrijkvaarders hun thuishaven aan doet. We vertrekken de volgende ochtend vol goede moed, niet wetend wat ons deze dag zal brengen! Eenmaal weer op de Maas vragen een stel zeeverkennermeisjes met een zeilsloep of ze een sleepje kunnen krijgen naar Cuyk. Erg goed opgeleid zijn ze nog niet want terwijl wij achteruit draaien gooien ze een lijntje naar ons dat prompt in onze schroef terecht komt. Al snel kan je er op wachten tot de strop muurvast zit in de schroef en om de schroefas. We laten het anker vallen en daar drijven we dan midden op de Maas met vrachtschepen rechts en links langs je heen. Via onze marifoon waarschuwen we de scheepvaart. Ons bericht wordt ook opgevangen door de waterpolitie die zijn snel ter plaatse. Zij komen langszij en maken aan ons vast. Ondertussen is de schipper van binnenuit door het inspectieluik dat boven de schroef zit bezig de tros uit de schroef te wurmen. Helaas lukt dat niet en raden de agenten aan ons naar het haventje van Cuyk te slepen. Er zit niets anders op en gaat de karavaan politieboot-Musia-Zeeverkenners naar Cuyk. De politie agenten stellen voor een duiker te bellen om onze schroef van de tros te bevrijden. Ze bellen een collega agentduiker maar deze is niet te bereiken. Ondertussen is de schipper maar weer verder aan het proberen het zelf te klaren. De agenten houden het voor gezien en zeggen te blijven

8


proberen die duiker te pakken te krijgen. De politieboot vertrekt en de meiden van de zeeverkennersgroep gaan het stadje Cuyk in. Maar dan slaat het geluk toe, we krijgen de strop los door middel van een broodmes en ijzerzaag en het leed is geleden. Nu eerst even naar het politiebureau om te melden dat die duiker niet meer nodig is. De zeeverkenners zijn in geen velden of wegen te zien dus vertrekken wij verder de Maas op. Tot het recreatiegebied Leukere varen we de plas in en omdat het inmiddels 23° is geworden gaan we eerst maar even lekker zwemmen. Een dag later varen we 45 km verder en ontdekken weer een meertje met de naam Rijkelse Benden, dit is in de buurt van Beesel. Tot de volgende keer.

DE WONDERLIJKE AVONTUURTJES VAN EEN CAMERA. In Nederland en wellicht in het hele Westen leven we in een consumptiemaatschappij. Als er iets stuk is,gooien we het weg en kopen een nieuwe. In India gaat het er (soms) anders toe. Dat blijkt maar eens weer uit het volgende verhaal. Tijdens mijn verblijf hier vorig had ik een kleine digitale camera gekocht voor omgerekend zo’n € 60. Het ding, een Nikon, was in de aanbieding in een grote winkel in het centrum van de stad. Het cameraatje gebruikte ik zowel in India als in Nederland tot volle tevredenheid. Maar plotseling hield-ie ermee op. Ik had geen idee waarom. Een Oostfries zou zeggen “Machinist kaputt”, maar ik schudde het apparaat een paar keer, legde het in de zon te drogen en verwisselde veelvuldig de batterijen. Maar het toestel bleef zwijgen als het graf. Nu was er twee jaar garantie op het fototoestel en per slot van rekening is Nikon een goed merk. Dus ik naar de Nikon-dealer in Zeewolde. Of de camera onder de bestaande garantie gerepareerd kon worden. De dienstdoende verkoper keek mij enigszins medelijdend aan. Nee, meneer, dat kan niet. Waarom dan niet, garantie is toch garantie? Ja, zei de vertegenwoordiger van Nikon in Zeewolde, dat is wel zo, maar Indiase garantie geldt niet in Europa. Maar waarom dan niet, al die dingen komen toch uit dezelfde Chinese fabriek? Ja, dat wist de verkoper ook niet. Beleid van de Europese importeurs. Niets aan te doen. Ik moest maar teruggaan naar de plek waar ik het toestel had gekocht en daar kon hij misschien onder de garantie gerepareerd worden. Als-ie tenminste te repareren was. Maar dat is helemaal in India, protesteerde ik. Ja meneer, zei de niet erg meelevende verkoper en ging wendde zich tot iemand anders. Maar kan er niet iemand even kijken wat er aan de hand was, vroeg ik uiteindelijk vertwijfeld. De verkoper keek even vluchtig naar het ding en zei: meneer, dat is het apparaat niet waard en wendde zich definitief naar de andere klant, waarmee waarschijnlijk meer eer te behalen was. Afin, ik dus een paar dagen geleden per bus en autorickshaw naar de winkel waar ik het ding gekocht had. Na enig zoeken vond ik de wel erg bescheiden servicebalie. Aldaar aan de dienstdoende bediende het probleem uitgelegd. Hij luisterde aandachtig naar me en zei tenslotte: U moet niet bij ons zijn, maar bij de Nikon-dealer.

9


Maar ik heb hem hier gekocht, protesteerde ik. Jawel, zei de verkoper, Maar de garantie is van Nikon en niet van ons. U moet ergens anders in de stad zijn. Bij de gedachte aan het opnieuw uren moeten worstelen door het verkeer, begon ik lichtelijk kriegelig te worden en zei nogmaals: mij best, maar ik heb ding hier gekocht dus het is jullie probleem en niet het mijne. Ach, zei de verkoper, die dealer is hier niet ver vandaan, ik loop wel even met U mee. Dus wij met zijn tweeën op pad. En, inderdaad, na een minuut of vijf lopen zagen we een groot bord “NIKON”. We kwamen in een airconditioned kantoor met veel gekleurde platen, een gezette en besnorde baas en een opgetutte dame die met rood gelakte nagels de telefoon bediende en ondertussen mooi probeerde te zijn. Een doorsnee Indiaas kantoor dus. Of ik mijn camera hier kon laten repareren vroeg ik aarzelend. Dat kan, zei de besnorde heer. Echt waar, vroeg ik verbaasd. Jazeker, zei de Nikonman. En we begonnen, zoals te doen gebruikelijk in India, enkele formulieren in te vullen. Toen dat karwei geklaard was zei de man tegen me: komt U morgen maar na twee uur langs. Wat, vroeg ik, isie dan al klaar? Waarschijnlijk wel, zei de baas. Maar ik geloofde het niet en bij het vooruitzicht me weer twee keer voor niets door dat vreselijke verkeer te moeten worstelen, zei ik dat ik wel bellen zou. Dat was ook goed en dus belde ik de volgende dag. Na enig heen en weer gedoe kreeg ik de besnorde Nikon-man aan de lijn. Was ik mister Kroetsing? Ja, dat was ik. Wel, de camera was gerepareerd en ik kon hem komen ophalen. Ik kon mijn oren niet geloven. Echt waar? Echt waar, zei de mij inmiddels sympathieke man. Dan kom ik hem begin volgende week ophalen zei ik blij en verheugd. Dat was goed. En dus ging ik vanmiddag naar de binnenstad om de gerepareerde camera in ontvangst te nemen. En jawel hoor, de besnorde heer demonstreerde door een foto van mij te nemen dat het apparaat weer werkte. En wat was het probleem, vroeg ik nog steeds enigszins ongelovig. Het contact tussen de batterijen en het inwendige van de camera was niet goed, zei de Nikon-baas. Dus een mechanisch probleem en geen elektronisch? Zo is het, knikte men. Vervolgens moest ik nog een paar handtekeningen zetten en klaar was Kees. Met de werkende camera ging ik uiteraard zonder te betalen, want het was immers garantie- blijmoedig op weg naar huis. Wat een verschil met Nederland. Daar keken ze niet eens naar een goedkope digitale camera die het niet meer deed. Want alleen dat kijken al kostte meer dan het hele ding waard is. Weggooien dat kapotte ding en een nieuwe kopen. Maar in India zei men tegen mij: als we die dingen kunnen fabriceren, kunnen we ze ook repareren. Zo is het maar net. Nu heb ik ook nog een kapotte Nintendo van een kleindochter liggen. In Nederland was dat ding niet te repareren. Te moeilijk; te duur. Maar ik ben al aan het zoeken en heb inmiddels een adres in Secundarabad waar men het computertje misschien kan repareren. Ik zal ervoor zorgen dat het speeltje daar op een of andere manier terecht komt en dan maar afwachten. Ik ben inmiddels optimistisch geworden…. Piet Kruizinga, Hyderabad, India, 2011. OP REIS DOOR INDIA? Volgend jaar februari hoop ik weer met een kleine groep belangstellenden door Zuid India te reizen. We bezoeken dan allerlei interessante projecten en ontmoeten het echte India. Geen toeristisch gedoe en klatergoud, maar hoe het er echt aan toe gaat. Ik heb nog enkele plaatsen vrij en U kunt nog mee. We gaan in februari 2013. De reis duurt ongeveer 3-4 weken en de kosten zijn minder dan € 2000 all in. Belangstelling of meer weten? Schrijf me dan op pietkruizinga@online.nl .

10


11

175 juni 2012 Nieuwsbrief ANBO Zeewolde  
175 juni 2012 Nieuwsbrief ANBO Zeewolde  

Nieuwsbrief ANBO Zeewolde