Page 1

AGENDA MEI 2012

Nieuwsbrief 174 mei 2012

ANBO activiteiten woensdagmiddag in de Sfinx,14.00 u 02 mei: Greetje Beekman over Japans gezin 16 mei: Modeshow 30 mei Bingo

Colofon Voorzitter & contactadres: Hr. J.J. (Jan)Zwaan, Vecht 30, 3891 CZ, tel. 522 38 82 jjzwaan@gmail.com Secretaris

SWOZ activiteiten in De Sfinx Hr. P. (Piet) Kruizinga Speenkruid 37, 3892 AC Maandagmiddag: Bridgen van 13.30 tot 16.30 uur tel. 522 54 41 Dinsdagochtend: Meer bewegen voor ouderen om 9.00 en 10.00 uur pietkruizinga@online.nl Om 11.00 uur zitgym voor hen die slecht ter been zijn Penningmeester Woensdagavond: Shantykoor van 20.00 tot 22.00 uur Hr. J. (Jan)Schokker, Donderdagochtend: Handwerken van 9.30 tot 12.00 uur Almereweg 57, 3891 ZN Vrijdagochtend: Koffie-inloop van 10.00 tot 12.00 uur tel. 523 44 60 Vrijdagmiddag: Gezellig zingen met elkaar van 14.00 tot 15.30 uur mob. 06 11 33 12 06 Vrij biljarten: Op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur janschokker@kpnplanet.nl

Algemeen lid: Mw. A. (Ans) Boonstra Corridor 23, tel. 522 4588 johanna.boonstra@tele2.nl

e

Kopij inleveren vóór de 15 van de maand. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de in dit blad opgenomen stukken en behoudt zich bovendien het recht voor om ingezonden brieven, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

LIEF EN LEED Henny Kluver, onze ijverige duizendpoot heeft tot onze grote verrassing (nooit een klacht gehoord) een nieuwe heup gekregen en naar verluidt loopt zij alweer “voorzichtig” rond in de “Klimop” van St. Jansdal LEVEND VERLEDEN Het speelt niet meer in onze harten, tijd en afstand, grote brug. Te ver, te gruwelijk, iemand anders, ergens anders, lang terug. Maar in twee minuten stilte schreeuwen stemmen uit ’t verleden, klinken kreten uit de toekomst, spreken stemmen van het heden. Twee lange minuten stilte als zout in open wonden. Wordt eventjes teruggedacht, wordt eindelijk rust gevonden. Die twee minuten stilte, men zwijgt in alle talen. Komt even het gevoel terug, dan leven de verhalen. In die twee minuten stilte, dan komt het verleden vrij. Tijd en afstand overwonnen dus toch heel even zo dichtbij. Leonie Beks 1

Mw. M.J. (Marja)Brandes, Teylingen 91, 3894AH tel. 8482936 m.brandes8@chello.nl Hr. M. (Mijndert) Dirkzwager Terp 10, 3891 GJ, tel. 522 3068 mijndert.dirkzwager@gmail.com Mw. A. (Aly) Hoogland Jolpad 1, tel. 540 8466 aly.hoogland@planet.nl Mw. E.M.J. (Elly) Ottevanger Egelantier 63, tel. 522 1989 elly.ottevanger@planet.nl Sociale contacten: Mw. S. (Sia) Dirkzwager Terp 10, 3891 GJ, tel. 522 3068 Ledenadministratie: Hr. M. (Mijndert) Dirkzwager Terp 10, 3891 GJ, tel. 522 3068 mijndert.dirkzwager@gmail.com Nieuwsbriefeindredactie: Mw. E.M.J. (Elly) Ottevanger Egelantier 63, tel. 522 1989 elly.ottevanger@planet.nl Nieuwsbrief verspreiding & coördinatie: Hr. M. (Mijndert) Dirkzwager Terp 10, 3891 GJ, tel. 522 3068 mijndert.dirkzwager@gmail.com

ANBO leeskring Mw. E.M.J. (Elly) Ottevanger Egelantier 63, tel. 522 1989 elly.ottevanger@planet.nl ANBO cultuur Mw. R. (Riet) Steman, Rede 84 , 3891 AV, tel. 522 3438 rietstemanbosgoed@gmail.com. SWOZ: 522 6084

Vrijwillige hulpdienst: 523 4711 ANBO Raadslijn 030 233 00 60

www.anbo.nl/Zeewolde


VAN DE VOORZITTER ANBO Anders. Cultuur en omgangsvormen Om als vereniging ook in de toekomst succesvol te blijven zijn we in 2010 gestart met het omvangrijke versterkingstraject ANBO Anders. En dit vindt zowel plaats in het land als op het verenigings bureau. In de eerste fase is er veel aandacht besteed aan de cultuur en de omgangsvormen binnen de ANBO. De cultuur bepaalt hoe je communiceert. En als er vertrouwen is in elkaar communiceer je ook beter met de ander. In het verleden was het vaak het wij/zij verhaal. Op het hoofdkantoor doen ze maar wat en ze luisteren niet naar de leden en andersom had men het gevoel dat men soms niet goed begrepen werd. Het vertrouwen in elkaar moest weer versterkt worden en daarom zijn er een viertal gezamenlijke waarden afgesproken. Wat vinden we belangrijk als we met elkaar omgaan? Waar spreken we elkaar op aan? Welk soort gedrag belonen we? Al dit soort vragen zijn aan bod gekomen tijdens sessies in de regio’s en op het verenigingsbureau. Op basis daarvan hebben we een samenvatting gemaakt van onze gezamenlijke waarden.

Deze waarden nogmaals op een rijtje:

We doen het samen. Samenwerken is noodzakelijk, we zoeken altijd de verbinding. Ieder van ons draagt zijn eigen verantwoordelijkheid en legt verantwoording af. We maken duidelijke afspraken met elkaar en houden ons er aan. De lijnen moeten kort en duidelijk zijn in afdelingen, gewest en naar het verenigingsbureau.

We zijn open en eerlijk.

We moeten goed naar de leden luisteren wat ze willen maar ook moet duidelijk zijn dat alles wat gevraagd wordt niet altijd mogelijk is. We stellen ons kwetsbaar op en respecteren elkaar en we geven en ontvangen feedback.

We willen de beste zijn.

ANBO is de meest invloedrijke belangenbehartiger van Nederland en daar zijn we trots op. We gaan uit van onze eigen kracht, kwaliteit, kennis en kunde. Daarom investeren we in onze mensen, vrijwilligers die de autoriteit zijn op het gebied van belangenbehartiging van senioren. .

We kijken naar buiten.

Wij willen weten wat er speelt in de samenleving en in de vereniging. Landelijk en lokaal in je eigen woonplaats. We verdiepen ons in leden en kaderleden Optimaal samenwerken met andere afdelingen en organisaties is vanzelfsprekend. We vergaren continu kennis die we graag delen met anderen. Ik kan me voorstellen dat u een iets andere tekst van mij gewend bent maar ik vind het deze keer nodig om aan te geven dat de ANBO constant in beweging is om de belangenbehartiging van u als leden zo goed mogelijk uit te voeren. Plaatselijk zowel als landelijk. Dat wilde ik op deze manier met u delen. 2


GREETJE BEEKMAN MET ”HET DAGELIJKSLEVEN IN EEN JAPANS GEZIN” op woensdagmiddag 2 mei, aanvang 14.00 uur in de Sfinx

Greetje Beekman komt over haar ervaringen met een Japans gezin vertellen. Het wordt een middag met luisteren en kijken naar een heel andere cultuur. Zo zal ze ons ook de knip-vouwkunst laten zien

BIJEENKOMST IN DE BIBLIOTHEEK Op maandag 16 april j.l. werden leden van ons bestuur uitgenodigd door mevrouw Jeannette Magdelijns van de Flevo Meer bibliotheek. De opkomst was minimaal. De secretaris van de PCOB en de sekretaris van de KBO waren gekomen evenals van de ANBO Mijndert Dirkzwager. De opzet van deze bijeenkomst was om de Flevobibliotheek meer bekendheid te geven onder de ouderen. Tot heden deden de medewerkers veel om kinderen en ouderen tot 65 jaar aan het lezen te krijgen. De ouderen zijn tot nog toe niet zo onder de aandacht gebracht. Veel ouderen zijn nog nooit in de bieb binnen geweest en weten zodoende ook niet wat er zoal gedaan wordt voor geïnteresseerden. Het ging over de bereikbaarheid. Er is een goede lift en er is genoeg gelegenheid om b.v. tijdschriften te lezen. U kunt ook CD’s lenen en DVD’s. Er is ook 30 minuten per dag internetten. In de toekomst zullen enkele dames van de bibliotheek bij de ouderenbonden op een themamiddag komen om nog eens de bibliotheek onder de aandacht te brengen. Mijndert Dirkzwager

3


VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VOOR HET NIEUWE OUDERENBELEID IN DE OPEN HAVEN OP WOENSDAG 18 APRIL

Alle aanwezigen, er was een goede opkomst, werden aan het werk gezet om mee te denken en te praten. Dit werd in verschillende groepen gedaan met ieder een onderwerp: “Hoe kun je dat vorm geven. Wat leeft er onder de ouderen.´ Ik zal een paar onderwerpen noemen: informatievoorziening, preventie, ontmoeting en sociale contacten, meedoen in de maatschappij. Het was zinvol om van gedachten te wisselen. Er is veel door iedere groep op flipovers geschreven. Dat is weer belangrijk om mee te nemen voor de visienota “De kunst van het ouder worden”. Daarna ging een meneer iets vertellen over voeding. Althans dat was de bedoeling. Er was gezegd dat hij een wetenschapper is in voeding. Dus ik was benieuwd en nieuwsgierig naar wat hij daarover te vertellen had. En wat bleek…….hij was een goochelaar, professor Dok! Ik leefde helemaal mee met wat hij aan het doen was en wilde proberen te begrijpen hoe hij het deed. Ik voelde mij weer helemaal kind. Hij kon een verbinding maken tussen voeding en goochelen. Hij was erg leuk en grappig. Veel gelachen. Doordat ik nogal reageerde op wat hij aan het doen was, moest ik op een gegeven moment twee vragen beantwoorden. Beide vragen hadden te maken met de kleur van de vier kaarten (van het kaartspel). En natuurlijk had ik het helemaal goed, het is altijd goed! Geweldig! Ik kreeg een diploma omdat ik de assistente was van professor Dok. En dat diploma zien jullie hier afgebeeld. Ik vond het een zinvolle en gezellige middag. Aly Hoogland DE NIEUWE VAKBEWEGING Zeggenschap op inhoud, niet op macht. Dat is de boodschap die ANBO-directeur Liane den Haan de afgelopen weken heeft laten horen in de kranten en op de radio. ANBO hoopt daarmee de discussie over De Nieuwe Vakbeweging, de opvolger van de FNV, om te buigen. Wij denken dat De Nieuwe Vakbeweging (DNV) haalbaar is en bestaansrecht heeft als de grootste belangenbehartiger van Nederland. Maar dat kan alleen als discussies niet meer geslecht kunnen worden op basis van macht en ledenaantallen. Een forse, 'radicale', vernieuwing is dus hard nodig. In onze visie is de Algemene Onderwijsbond leidend als het gaat om onderwijs. ANBO heeft meer zeggenschap op onderwerpen als ouderenzorg of doorwerken na 65. Daar heeft onze achterban tenslotte het meest mee te maken. 4


Een ander punt van discussie: de groepen die zich binnen DNV organiseren. Langs lijnen van beroep, zoals is afgesproken begin december in Dalfsen, is één kant van de medaille. ANBO wil ook dat doelgroepen, zoals ouderen, jongeren en zelfstandigen georganiseerd kunnen worden. ANBO wil een autonome vereniging blijven, en alle ouderen van de FNV organiseren. Datzelfde geldt voor jongeren Daarover schreef ANBO, samen met de zelfstandigen-bonden en FNV Jong, een brief aan kwartiermaker Jetta Klijnsma. ANBO heeft veel vertrouwen in Jetta Klijnsma, die op 1 mei met een advies voor de toekomst van de FNV komt. Na 1 mei gaan we met kaderleden en gewestbestuurders om tafel, om te bekijken of de plannen van Klijnsma passen bij onze visie. Zo ja, dan worden we op 23 juni, tijdens het oprichtingscongres, grondlegger van DNV. Later beslissen we of we daadwerkelijk toetreden, maar daarover raadplegen we onze leden. Wij houden u op de hoogte! CHAMPIGNONSOEPJE

Vegetarisch recept van Gery Mulder

Als begin van een maaltijd kan een niet gebonden vegetarische champignonsoep de gasten aangenaam verrassen. Benodigd voor deze entree: Uien, wortel, laurierblad, champignons, bieslook, taugé, vegetarische bouillonpoeder, olijfolie extra vierge van fijne kwaliteit. Voor vier personen: trek eerst een bouillon van 2 in grove stukken gesneden middelgrote uien, 2 worteltjes, 1 laurierblaadje in 1 liter water gedurende 30 minuten. Doe in een andere pan een bodempje olijfolie en twee ragfijn gesneden kleine uien. Laat op een laag pitje 5 minuten smoren. Roer af en toe om. Vervolgens 200 gram in plakjes van 1 tot 2 millimeter dikte gesneden witte champignons. Laat nog eens 5 minuten smoren onder herhaald omroeren. Vooral niet hoog verhitten! Zeefde bouillon erop en laat 10 minuten trekken op een laag pitje. Nu nog toevoegen: een eetlepel vegetarische bouillonpoeder, 2 theelepels fijngehakte bieslook, 60 gram taugé (mag niet bruin verkleurd zijn), peper uit de molen. Verhit tot juist niet koken. Doe het gas uit. Voeg een scheutje droge witte wijn toe en laat nog vijf minuten staan alvorens in diepe borden te serveren. De champignons in de soep zijn mals-zacht en de taugé gaar en knapperig.

Eet smakelijk! DE ZOMERTORTEL

In deze tijd van het jaar kun je vanaf eind april tot diep in de zomer het lang aangehouden dromerige toerrr-toerrr van de ZOMERTORTEL horen. Het geluid draagt ver, maar is wat lastig te lokaliseren. De zomertortel heeft, net als andere soorten duiven, ook een baltsvlucht. Eerst stijgt hij in een opvallende, klapperende vlucht tot tamelijk grote hoogte. Daarna gaat hij langzaam rondjes zweven. De opvallende zwartwitte staart wordt hierbij gespreid. Op afstand lijkt het silhouet dan wel een beetje op dat van een sperwer. De vogel staat op de Rode Lijst. Toch zijn er nog op een aantal plaatsen nog relatief veel, zoals in Zeeland, op Texel en Wieringen, in FLEVOLAND en verspreid in Oost- en Zuid Nederland. Ze zijn te vinden in struwelen en jonge bossen, maar ook op boerenerven met brede windsingels. Uit: VOGELS

5


VUILNISKIP Het Franse dorp Pince in het noordwesten van Frankrijk kippen gaat inzetten om de kosten van huisvuilinzameling te beperken. Elke huishouden in het dorp krijgt namelijk twee kippen om het groente-, fruit- en tuinafval op te eten. “Gezinnen die willen meedoen krijgen de vuilniskippen in september geleverd”, aldus het ANP-bericht. Het mes snijdt aan twee kanten, want de kippen eten jaarlijks per stuk niet alleen zo’n 150 kilo gft-afval op, maar leggen in het ideale geval ook nog eens zo'n 200 eieren per jaar. Dat de vuilniskip uiteindelijk ook nog als soepkip kan worden aangewend, vermeldt het bericht trouwens niet. Het is niet de eerste keer dat het woord vuilniskip in de media figureert. Op 15 juni 2004 berichtte het regionale dagblad BN/DeStem namelijk dat er in Oudenbosch twee levende kippen bij het grofvuil waren gezet en dat die “vuilniskippen” maar ternauwer-nood waren gered. De betekenis waarin vuilniskip vandaag in de media wordt gebruikt, is volstrekt nieuw, en omdat we nu met kippen te maken hebben die een speciale functie vervullen in het afvalbeheer, maakt het woord vuilniskip dit keer wat meer kans om de waan van de dag te overleven. Uit ervaring weten we wel dat in de tuin rondscharrelende kippen, of ze nu vuilniskip of gewoon kip heten, niet alleen van gft-afval kunnen leven en dat het zogenaamde hennengraan dat als aanvulling op het gft-kippendieet nodig is, uiteindelijk nog een lieve duit kan kosten. Uit: Taalbank, 29 maart 2012

BEWUST ETEN

         

In de Hoorn van Afrika worden miljoenen mensen bedreigd door hongersnood, terwijl de gemiddelde Nederlander per jaar 50 tot 100kg voedsel weggooit. Jmer, toch? Ook op andere grotere schaal gaat veel voedsel verloren of wordt het verspild: omdat het slordig, of gewoon niet geoogst wordt, door slechte infrastructuur, gebrek aan transportmogelijkheid, omdat fabrieken fouten maken, of omdat de supermarkt te veel voorraad in huis heeft. Om te beginnen ga ik zelf zorgen, ° dat ik niet meer koop, dan nodig is (niet meer dan mijn boodschappenlijstje!) ° dat ik in de supermarkt niet meer graaf naar het pak met de laatste datum ° dat ik me niet meer druk maak om de datum op een pot jam (nergens in de Warenwet staat dat het verboden is een product te verkopen waarvan de datum van minimale houdbaarheid is overschreden) ° dat ik mijn voedsel goed bewaar, en mijn provisiekast en mijn koelkast goed in de gaten houd ° dat ik niet meer eten kook dan we samen opeten ° dat mijn kinderen niet op school hun boterham in de afvalbak gooien omdat de chips uit de kiosk aan de overkant lekkerder (maar minder gezond!) zijn ° dat ik stil sta bij iedere hap eten die we weggooien! Uit: ‘t Rentmeestertje,taakgroep Duurzame Ontwikkeling

VREDE Iemand ging een winkel binnen en vroeg aan de verkoper wat hij allemaal verkocht. Deze antwoordde: “Je kunt het zo gek niet bedenken, we verkopen vrijwel alles”. De klant zei: “Als u echt alles verkoopt, dan wil ik wel vrede op aarde, brood voor de hongerigen en een thuis voor de vluchtelingen en doet u voor mij maar een portie geluk, gezondheid en liefde”. “Wacht even”, zei de verkoper,”dan begrijpt u mij verkeerd. Wij verkopen hier geen vruchten, maar enkel de zaden”.

6


MODESHOW OP 16 MEI Ook dit jaar hebben we weer een modeshow om u op de hoogte te houden van de nieuwste mode. U moet toch ook weten wat de kleuren voor de zomer zullen zijn en hoe lang de rokken? En misschien gaat u geheel gerustgesteld huiswaarts omdat u nog genoeg in de kast heeft hangen, dat bijna hetzelfde is, alleen een beetje anders? Gewoon komen kijken al is het alleen al voor de gezelligheid! Aanvang 14.00uur in de Sfinx en de toegang en het kopje koffie zijn weer gratis!

HET ECHTE SCHEPPINGS VERHAAL GOD EN EVA "God, ik heb een probleem." "Wat is het probleem Eva?" "Ik weet dat U mij heeft gecreĂŤerd en voor deze prachtige tuin en wonderbaarlijke dieren heeft gezorgd, als ook die grappige slang, maar ik ben gewoon niet gelukkig." "En waarom is dat Eva?" "God, ik ben eenzaam en ik verveel me, en ik word doodziek van appels!" "Wel, Eva, in dat geval heb ik een oplossing. Ik zal een man voor je maken." "Man? Wat is dat, God?" "Een gebrekkig, laag ontwikkeld wezen, met veel slechte eigenschappen. Hij zal liegen, vreemdgaan en ijdel zijn. Hij zal geen humor hebben en zal van kinderachtige dingen houden. Hij zal groter dan je zijn en zal van vechten, jagen en dingen dood maken houden. Hij zal niet al te slim zijn, dus hij zal jouw advies nodig hebben om op de juiste manier na te denken. Hij zal een erg beperkte emotionele capaciteit hebben en hij zal getraind moeten worden. Hij zal er stom uit zien wanneer hij opgewonden is, maar sinds jij aan het klagen bent, zal ik hem zodanig maken dat hij al jouw lichamelijke behoeften zal bevredigen. En je zal je in ieder geval nooit meer vervelen!" "Klinkt goed", zegt Eva, met ironisch getrokken wenkbrauwen, "maar wat zit erachter, God?" "Nou....je kan hem op een voorwaarde hebben." "En wat is die voorwaarde God?" "Zoals ik al zei, hij zal trots, arrogant en ijdel zijn...dus je zal hem moeten doen geloven dat hij als eerste is gemaakt. En het zal ons geheimpje zijn. Je weet wel, van vrouw tot vrouw."

7


POLEN Vanmorgen vroeg op om de monteur toch enigszins “gepflegt” de weg naar de zolder naar de lekkende verwarmingsinstallatie te wijzen. “We hebben alleen nog een plaatsje tussen 8 en 12 uur”, had de receptioniste me medegedeeld, nadat ik ontzet gevraagd had of het ook ’s middags kon. Ik ben dus duidelijk een avondmens, hoewel ik de keren dat ik echt vroeg opgestaan ben, genoten heb van de natuur, het weinige verkeer en de lekkere lange dag. Maar, na het avondeten begon ik wel af te knappen en hing geeuwend in mijn stoel. Toch maar even volhouden, want vroeg naar bed is zonde van je tijd. En zie, om elf uur ‘s avonds weer zo fris als een hoentje en weer boordevol ideeën. Degenen, die op onze jaarvergadering waren of in mijn omgeving, weten nu wel, dat ik “op kosten van de ANBO” drie weken naar Polen ga. Een uitwisselingsproject. Het programma voor de twee Poolse dames, die een week na onze terugkeer naar Holland komen, was in vergelijking met wat ons in Polen te wachten staat, een pretpakket. Wij waren nl. van plan hier met ze te fietsen, Poolse werkers en Nederlandse bezienswaardigheden te bezoeken en zij zouden dan twee presentaties over de situatie van de Poolse senioren en de Poolse keuken houden en een basiscursus Pools geven. Dit alles voor een gehoor van ANBO-leden in Almere en/of Lelystad en/of N.O. Polder en/of Zeewolde. Terwijl wij in Krakau (Kraków) op één plaats onze kunsten moeten vertonen. Uit Polen kwam de reactie, dat we een prachtig programma hadden samengesteld voor de Poolse dames, maar dat er in verband met de subsidie natuurlijk wel gewerkt moest worden en zij stuurden voor ons daar een programma, waarvan ik bijna nachtmerries kreeg. Wij, Els een jonge deerne van net 60, watervlug, een kei op de computer, nog (buitenshuis) werkend en ik, een echte ouwe dame van bijna 75, die zich nog staande probeert te houden in deze moderne tijd. Gedurende drie weken elke dag behalve de zondag om 9 uur op het kantoor (?) werkzaamheden verrichten. Welleke? Moet ik achter/voor de computer of moet ik koffieschenken? Ik kan nog steeds niet blindtypen en koffieschenken: u zult zich op de vrijdagochtend bij de SWOZ ongetwijfeld hebben afgevraagd waarom ik altijd in de keuken sta (of heeft u mij nooit gezien? Dat komt ook voor, maar ik weet mijn plek). Het antwoord is, dat ik de kopjes halfvol of halfleeg, zoals uw levensinstelling is, schenk en dan het commentaar krijg, dat het een half bakkie is en of er niet wat bij kan. En dan begint de ellende: voor mijn gevoel loopt het kopje bijna over, maar de “klant” gaat tevreden heen en inmiddels heeft zich dan al een lange rij wachtenden gevormd. Het commentaar op mijn onhandigheid zal dáár ongetwijfeld in het Pools zijn, maar toch… En dan o.a. presentaties houden! Het project heet “Bikes and Friends”. Ze wilden ons daar laten fietsen en fietstochten uitzetten, maar na berichten van daar wonende Hollanders, dat de Poolse chauffeurs niet zo aan fietsers gewend zijn, zijn die plannen veranderd, Ook zij zijn zuinig op ANBO-leden. Onze Poolse coördinatrice stelde voor vooral aandacht te schenken aan “parkeerplaatsen voor fietsen”, die zij ooit gezien had bij een bezoek aan ons land. Els kan prachtige foto’s maken en neemt die opdracht voor haar rekening. Ja, toen heb ik maar aangeboden om een presentatie over Flevoland te maken. Nog nooit met Powerpoint gewerkt en me er zomaar ingestort. Leuk, leuk, maar had ik maar beter opgelet op school. Mijn aardrijkskundeleraar zou na mijn gestuntel voor de klas gezegd hebben: ”ellyjottevanger, ga zitten en schrijf alles wat je weet op de nagel van je pink. Je krijgt een één voor de moeite”. * Maar tegenwoordig hebben we internet en ik doe m’n best. De laatste berichten uit Polen zijn zeer opbeurend, het wordt bijna vakantie. We hebben de middagen vrij en kunnen met of zonder begeleiding Krakau en omstreken verkennen, we gaan zelfs 2500 m. de hoogte in! Het is een prachtige stad en we verblijven in het centrum in een bizonder ingericht appartement met (gelukkig) twee slaapkamers. Er wordt ook nog voor ons schoongemaakt, kortom genieten! Rest nog twee vrijgezellen, niet gewend aan constant gezelschap, hoe gaan die na drie dagen (vlees en vis) reageren op drie weken lang elke ochtend hetzelfde gezicht aan de ontbijttafel? U hoort nog van ons. Do widzenia. Elly M.J. Ottevanger

*

Ja bijdehandjes: Noordoostpolder 1942, Oostelijk Flevoland 1957 en Zuidelijk Flevoland 1968

8


RIJBEWIJSKEURINGEN Voor uw rijbewijskeuring kunt u een afspraak maken bij:

- de praktijk van dr. M.S.M. Steijn, Gildenveld 83, tel. 522 22 25 - de praktijk van dr. S.K. Chin-On, Gedempte Gracht 11, tel. 521 15 44 Er wordt geen ANBO korting verleend. BLINDE FOTOGRAAF H. Potamus

Uiteindelijk moest Potamus er toch aan geloven... een nieuwe identiteitskaart. De oude was op, gebroken, compleet door midden, want in de achterzak gedragen en bezweken onder de last van een nijlpaard. Al na drie jaar overigens en die laatste twee jaar met plakband bij elkaar gehouden. Weetje wel hoeveel een nieuwe identiteitskaart kost?' vroeg Potamus aan iedereen die er aanmerkingen op maakte. Zelf had hij geen idee. Niet meer dan tien hooguit vijftien euro voor het "Ausweis" dat elke (bijna)volwassene thans altijd bij zich moet hebben, dacht hij. Maar ja wat Potamus logisch acht, ligt politiek toch anders. Op de website van Rijksoverheid.nl staat namelijk: "Voor een paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) gelden maximumtarieven. Gemeenten mogen ook minder vragen. De maximale kosten voor een Nederlandse ID-kaart zijn 43,8g euro en voor een Nederlands paspoort 52,12 euro". Nu, mijn gemeente vraagt nooit minder. Dat kost mij dus bijna 44 euro of in echt geld bijna 90 harde guldens. En dat om in Nederland vrij te mogen blijven rondlopen, want zonder Ausweis ga je onherroepelijk op de bon (kosten: een kwart van je AOW). En wie denkt dat je nooit wordt gecontroleerd heeft het mis. Zolang je er niet uitziet als messentrekkend crimineel durft elke agent je, zonder assistentie in te roepen, aan te houden en te vragen naar je thuisliggend identiteitsbewijs. Nog in biobakvermomming en de laser- gun in de hand, werkt hij na de snelheidscontrole aan zijn bonnenquotum. Feilloos pikt hij de identiteitsloze oudere uit een gemêleerd gezelschap van hangjongeren, fietsendieven, voetbalvandalen, serieverkrachters, voortvluchtige winkeldieven en al die anderen die onschuldig zijn tot het tegendeel bewezen is. Voor slechts 8 euro en 23 centen meer heb ik nu een paspoort en kan ik de eurozone verlaten. Thans bezit ik dus een fraai, jeugdig bordeauxrood gekleurd boekje van 15 x 9 cm. Het past, 0,4 cm dik net in mijn achterzak. Indachtig het: "Niet doen, sufferd, die gaat ook kapot!" van mijn vrouw, doe ik dat toch maar niet. Want, binnenin staan op een breekbare kaart mijn vingerafdruk en de foto van een verschrikt kijkende, kennelijk voortvluchtige, zware crimineel - van mij dus. Hoe dat komt? Heel simpel. Door schade en schande wijs geworden, had ik vier foto's meegenomen. Helaas, die werden allemaal afgekeurd. Op de ene leek ik te lachen, op de tweede droeg ik mijn bril, de derde toonde zichtbaar dat ik mijn lippen niet stijf op elkaar had geklemd en op de laatste foto hing mijn oor er niet op de correcte wijze bij. Ik kon dus of een nieuwe afspraak maken en weer 2x5 kilometer door de regen fietsen en terugkomen met een foto, die ook kon worden afgekeurd of naar de tegenover het stadhuis gelegen fotograaf gaan. Die maakt voor slechts 10 euro zes foto's waarvan je er één nodig hebt en de andere vijf meteen wilt wegdonderen. Eén euro voor elke kilometer fietsen - ik had het er graag voor over. Nu moet ik er bij vertellen dat volgens mijn vrouw en mij het stadhuis een zeer profijtelijke regeling heeft met de fotograaf. Hij krijgt de klandizie en zij hoeven hem zijn uitkering als gehandicapte, hij is namelijk blind, niet uit te betalen. Zijn hulpje corrigeert het argeloze slachtoffer: "Niet lachen, iets naar linksboven kijken, lippen op elkaar, bril af" en het resultaat is geschikt voor je paspoort. Een week later haalde ik mijn paspoort op en zag dat ik voor de foto ook een kapsel en oren geheel bedekkend hoofddoekje had mogen dragen. Maar toen was het al te laat.

Uit: Pensioenbelangen juli/augustus 2011

9


VAARAVONTUREN IN BINNEN– EN BUITENLAND 8 door Mijndert Dirkzwager

Ee

Hier zijn we weer met ons vaarverhaaltje. Deze reis loopt ten einde en zijn we in de Drentsehoofdvaart terecht gekomen. Ook een oude vaarweg voor turf en aardappelen. Verleden tijd maar voor de pleziervaart een mooie vaarweg. Deze streek is voor ons zeer bekend en we willen voor dat de winter invalt nog een poosje bij Dieverbrug blijven liggen van waaruit we nog enkele fietstochten kunnen maken. Als we voor Dieverbrug bij een brug op de brugwachter wachten komt deze bij de boot met het volgende verhaal. Hij vertelt dat hij een boek heeft geschreven dat ‘Verzet in Drenthe‘ heet. De naam is Frans Meilin. Hij vertelde dat hij in de oorlog vanuit Utrecht als kind naar Drenthe was gestuurd omdat er thuis geen eten meer was.Wij kopen z’n boek en, wat later blijkt, het boeit ons wel. Door het Rode Kruis en kerkelijke instanties werden deze hongerreizen georganiseerd. De mensen die ouder zijn dan 65 jaar kunnen zich dat misschien nog wel herinneren, zeker die in het westen van het land honger leden. Ook schrijver van dit epistel heeft het aan den lijve ondervonden. Kinderen die minder dan eenderde van het gewicht voor hun leeftijd wogen kwamen in aanmerking voor zo’n hongerreis. Het was echt geen plezierreisje. We moesten inschepen in Amsterdam waar een vrachtschip lag met stro in de ruimen waar de kinderen als vee ingestopt werden. Het schip ging pas vertrekken toen het donker was want anders was er de kans dat we op het IJsselmeer werden beschoten. De volgende ochtend bleken we in Zwartsluis te zijn aangekomen. Eerst werd er verteld dat we naar Friesland werden gebracht. Tijdens de 10 dagen durende reis veranderde dat doel in Groningen en uiteindelijk Drenthe. In het dorpje Barger Compascuum werd uw schrijver ondergebracht bij pleegouders. De reis was, met veel omwegen volbracht, lopende, stukken per paard en wagen of liftend op een boerenkar en het laatste stuk van Coevorden op een open vrachtwagen met als brandstof een gasgenerator, gestookt op hout. Tegenwoordig ben je met de auto in twee uur over!! Voor onze ouders was het een onzekere tijd want er was geen post dus wisten ze niet waar we uithingen. Na lange tijd konden we een briefje met 15 woorden via Rode Kruisvrijwilligers naar huis sturen dat wel is aangekomen. De brugwachter vertelde dat hij na de oorlog terug was gegaan naar huis, Utrecht, maar vond daar geen bekenden en z’n moeder was overleden. Hij besloot terug te gaan naar Drenthe en daar z’n verdere leven te blijven. Wij praten maar niet verder over die oorlog want we waarderen de tijd dat we deze mooie reisjes met de boot kunnen maken. We blijven nu een paar dagen in Dieverbrug liggen en maken mooie fietstochten. Friesland en Groningen zijn heel andere provincies dan Drenthe. Hoog en laag wisselen elkaar voortdurend af. Laag bijvoorbeeld bij Nijeveen in ontgonnen veenmoerassen, hoog in de omgeving van Havelte. Glooiend land waar al duizenden jaren mensen wonen. De twee hunebedden bij Havelte geven daar het bewijs van. Uit opgravingen is gebleken dat er 15000 jaar voor Christus al rendierjagers in dit gebied woonden. Grafheuvels zijn er gevonden van prehistorische mensen. Havelte heeft een Piet Soerplein dat een eerbewijs is voor de luchtvaartpionier die onder andere deelnam aan de kerstvlucht van de Pelikaan in 1933. Ook komen in deze streek weer grappige plaatsnamen voor zoals Nijeveense Bovenboer en Kolderveense Bovenboer. Verder fietsen we door kleine dorpjes zoals Wapse, Wapserveen, Uffelte en Ruinerwold. Diever is een Brinkdorp. Aan de Brink staat het Schultenhuis dat in 1604 gebouwd werd door de toenmalige schulte Berend ketel. In onze volgende aflevering vertellen we over een reis verder van huis we varen dan namelijk Rijn Moezel-Saar-Moezel-Rijn.

10


De ANBO vecht onder meer voor: brede basisverzekering tegen ziektekosten eerlijker verdeling van betaalde en onbetaalde zorgarbeid meer invloed in de gezondheidszorg aandacht voor vrouwenhulpverlening verhoging van de AOW voor alleenstaanden verbetering aanvullende pensioenen voor vrouwen hogere arbeidsparticipatie van ouderen zeggenschap in pensioenfondsen via deelnemersraden voldoende geschikte woningen voor senioren meer aandacht voor veiligheid in en rond de woning erkenning van de specifieke woonwensen van ouderen deelname van ouderen aan maatschappelijke activiteiten leeftijdbewust Transrapit personeelsbeleid in bedrijven en organisaties erkenning van het grote aandeel van ouderen in vrijwilligerswerk erkenning van ouderen als belangrijke politieke factor

Domkerk in Haren

de ANBO vecht onder andere tegen:

verdere aantasting van de individuele huursubsidie verschraling van het aanbod in de sociale woningbouw discriminatie op grond van leeftijd uitsluiting van ouderen uit maatschappelijke organisaties opeenstapeling van premies en eigen bijdragen ondoorzichtig netwerk van instanties en loketten aantasting van de koopkracht van de AOW premieheffing over aanvullende pensioenen ____________________________________________________________ Aanmeldingsformulier nieuw lid Svp opzenden aan: ledenadministratie ANBO - Zeewolde, Terp 10, 3891 GJ, Zeewolde (tel. 036-5223068) Mijn achternaam...............................................................................................................m/v Mijn voornamen.................................................................................................................. Geboortedatum.................................................................................................................. Achternaam van mijn partner.......................................................................................m/v Voornamen van mijn partner.......................................................................................... Geboortedatum partner.................................................................................................. Straat en huisnummer..................................................................................................... Postcode en woonplaats................................................................................................... Reitdiep Telefoonnummer................................................................................................................ E-mail adres........................................................................................................................ Bank / Gironummer........................................................................................................... Datum en plaats

Handtekening

...........................................

...........................................

Bij verhuizing:

Nieuw adres:..........................................................................Postcode:................................... Telefoon:..................................................................Lidnummer:...............................

11


LIJST DEELNEMERS ANBO LEDENPASVOORDEEL (STRIKT PERSOONLIJK EN BIJ TIJDIG TONEN VAN UW PAS!) FORMIDO BOUWMARKT

FNS COMPUTERS

DIERENSPECIAALZAAK TROPICA

ZEEZICHT OPTIEK

WONEN ETCETERA

FLEVOCAMPERS

M.VAN CLEEF WONINGBEVEILIGING

FOTO RENÉ TUINTE

BNR COMFORT

HET STALEN ROS

Mast 39 3891 KE Zeewolde tel.: 522 2056 10% korting op het hele assortiment m.u.v. aktie-en folderaanbiedingen en computerbenodigdheden Raadhuisstraat 43 - 45 3891 EB Zeewolde tel.: 522 3940 5% korting op het assortiment m.u.v. aanbiedingen

Gelderseweg 20 3891 AB Zeewolde tel.: 522 6500 Speciaal voor ANBO leden: Haal- en brengservice, dus loskoppelen en weer aansluiten bij u thuis Raadhuisplein 14 3891 ER Zeewolde tel.: 522 6917. Maximaal 50 euro korting Tweespan 2/A 3897 AG Zeewolde tel.; 844 6866 10% korting op verhuur van campers

Grootzeil 14 3891 KH Zeewolde tel.: 523 4020 10% korting op alle aankopen m.u.v. aanbiedingen

Raadhuisstraat 38 3891 ZK Zeewolde tel.:5223928 10% korting op ontwikkelen & afdrukken, ook digitaal

Schepenveld 21 - 01 3891 ZK Zeewolde tel.: 521 6832 10% korting op hang- en sluitwerk, sleutels en kluizen

Schepenveld 12-28 3891 ZK Zeewolde tel.: 522 3299 10% op alle nieuwe fietsen, onderdelen en accessoires m.u.v. aanbiedingen

De Dieze 7 8253 PS Dronten tel.: 0321 319042 10% korting op ergomische en sta-op stoelen, gezondheidsmatrassen, scootmobielen, elektrische fietsen, revalidatiemiddelen en hulpmiddelen

SLAPEN MET STERREN

AUTOSCHADE HERSTELBEDRIJF

Schepenveld 21 3891 ZK Zeewolde tel.: 523 6801 5% korting op hele assortiment

Gaffel 15 3891 KC Zeewolde tel.: 522 3200 10% korting op assortiment

DE KAASSPECIALIST

BORATI B.V.

Torenstraat 17 3891 BZ Zeewolde tel.: 522 2797 10% korting op vertoon van ledenpas

Mast 35 3891 KE Zeewolde tel.: 522 2817 10% korting op hele collectie

V.D. ZANDEN COLORS @ HOME

Raadhuisplein 16 3891 ER Zeewolde tel.: 522 7869 10% korting op hele assortiment op vertoon van ledenpas

12

174 mei 2012 Nieuwsbrief ANBO Zeewolde  

Nieuwsbrief ANBO Zeewolde

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you