Page 1

Nieuwsbrief september 2012 Nieuwsbrief september 2012

Inhoudsopgave Van de voorzitter Van de bestuurstafel Het bestuur, ANBO Anders, Klankbordgroep Zorg Netwerkdag WMO en AWBZ, Nationale Ouderendag Agenda Lief en leed Nieuwe leden Voor u gelezen Gevolgen versnelde verhoging AOW-leeftijd Ook ANBO bezorgd over EU-inmenging pensioen Hogere vrijstelling erfbelasting door mantelzorgcompliment Voordeelactie voor ANBO-leden Advertorial Train uw computervaardigheid bij Het Gilde Naailes voor vrouwen bij Participe Kookcursussen in Buurthuis Westerhaven Samen uit, samen genieten in Theater Castellum Alzheimer Café in St Joseph Doe mee aan de rijvaardigheidsritten voor 50-plussers! OSO OSO kantoor Geslaagd midgetgolf middagje bij Amigo Gezellige tweede OSO fietstocht Gezocht Dagtocht ‘Druiven in de glazen stad’ Operettemiddag met Crescendo MuziektheaterLeiden Klaverjas minimaraton Nationale Ouderendag OSO nieuws Gezamenlijke nieuwsbrief Activiteitencommissie Belastingservice ouderenbonden (Huba’s) Vrijwillige ouderen adviseurs (Voa’s) en Wmo Wmo adviesraad Activiteiten OSO


Van de voorzitter Beste mensen, Hebt u ook tussen de buien door genoten van de zon? Op zich viel het toch nog best mee. Zeker als je gewoon in je eigen huis bent en niet op de camping met je laarzen in de modder moet lopen. En wat was er veel sport te zien op de TV. Na de debacles van het EK en de Tour was het erg leuk om onze sporters medailles te zien halen. Daarna als extraatje mooie zomerse dagen. Wij gaan weer aan de slag. Begin september de eerste vergadering met onze nieuwe bestuursleden. Van vijf naar acht leden is een flinke sprong voorwaarts en maakt onze afdeling ook minder kwetsbaar. Persoonlijk heb ik nog een zeer opwindende tijd doorgemaakt i.v.m. de aansluiting op de glasvezelkabel. Wat kunnen de providers het toch allemaal mooi vertellen. We hebben een informatieavond in De Bron bezocht. Gratis koffie en een borrel. Gratis pennen en boekjes, het kon niet op. Wilt u alles draadloos? Geen probleem hoor! Totdat de onderaannemer van de onderaannemer voor je deur staat en zegt: ik heb nog nooit zo’n huis van binnen gezien en weet ook niet hoe ik alles aan moet leggen. Volgens mij geen probleem want alles zou draadloos gaan. Achteraf blijkt dat dit bij deze provider helemaal niet kan. Alleen de PC maar ja die was al draadloos. Resultaat: TV niet aangesloten. Telefoon aangesloten met losse draden dwars door het huis. Nu even met plakband vastgeplakt anders zou je erover kunnen vallen. Wat is de moraal van het verhaal: als alles goed werkt: blijf er van af! Je krijgt alleen maar ergernis en ellende en het zogenaamde voordeel kan jaren op zich laten wachten. Ik hou u op de hoogte, Met vriendelijke groet, Anne Brokerhof

Van de bestuurstafel Het bestuur Op 3 september hebben wij onze eerste bestuursvergadering met het voltallige nieuwe bestuur. ANBO Anders De voorbereiding is in volle gang. In november volgt de finale besluitvorming. Ook voor onze afdeling gaat het een en ander veranderen. Er wordt geen jaarverslag meer gemaakt en er hoeft geen jaarvergadering meer worden gehouden. Kortom: een stukje zelfstandigheid gaan we inleveren en dat betekent ook altijd weer: minder geld om te besteden. Klankbordgroep Zorg De werkgroep is slapende. Na de eerste bespreking in de werkgroep heeft de FNV onder tijdsdruk al een visie op schrift gezet en ingeleverd. Alleen het onderdeel ouderenzorg en AWBZ is uitgebreid aan de orde gekomen. Wil de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar blijven, dan zullen alle onderdelen bespreekbaar moeten zijn.


Netwerkdag WMO en AWBZ Op 18 september organiseert de OSO Z-H een Netwerkdag voor bestuursleden, Huba’s en Voa’s en met elkaar de veranderingen in de wetgeving door te spreken. Nationale Ouderendag Zet de dag vast in uw agenda. Locatie: Driehoorne. De ANBO zal daar met een stand vertegenwoordigd zijn. Agenda: 3 september: bestuursvergadering 4 oktober: Nationale Ouderendag

Lief en leed De ANBO leeft met u mee in vreugde en verdriet. Dat doen we graag door u vanaf de 75e verjaardag elke vijf jaar een kaartje te sturen en de verjaardag te vermelden in de nieuwsbrief. Maar ook andere heuglijke en soms verdrietige gebeurtenissen willen wij graag met u meebeleven: een huwelijksfeest, een ziekenhuisopname, een overlijden. Als u ons laat weten wanneer zo’n gebeurtenis bij u plaatsvindt, dan kunt u van ons een gepast blijk van medeleven verwachten. In september zijn jarig: 04 september mevrouw E. M. van Lith-Rip 05 september mevrouw E. van der Wel-van der Veen 06 september mevrouw G. van den Heuvel-Keijser 12 september mevrouw T. Hiemstra-Broekman 12 september mevrouw L. van der Klip-Hazejager 18 september de heer A.J. de Jong 20 september mevrouw H. Marks-Worp 20 september mevrouw R. van Veen 21 september mevrouw M.E. van Caldenborgh 21 september de heer J. van Eijk 22 september de heer S.H. Cornelisse 23 september mevrouw T. Baart-van Tol 26 september mevrouw C. Bruné-Hekkema

Nieuwe leden Bij het CLA ingeschreven nieuwe leden de heer C.I. Clarissen Alphen aan den Rijn mevrouw F. van Grol-Bouman Alphen aan den Rijn mevrouw H.I. Jansen Alphen aan den Rijn de heer B.J. van Aken Alphen aan den Rijn mevrouw J.C.I. Sonneveld-v.d.vlist Alphen aan den Rijn de heer H.A. de Jong Alphen aan den Rijn de heer P.F. Otto Hazerswoude-Rijndijk mevrouw J.P. Bok-Verwoerdt Alphen aan den Rijn Naar onze afdeling verhuisd mevrouw G.H. Labordus-Meerbeek vanuit de Ronde Venen


de heer G.K. Burgers vanuit de Algemene afdeling Voor u gelezen

Gevolgen versnelde verhoging AOW-leeftijd Vlak voor het zomerreces heeft het demissionaire kabinet Rutte de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd door het parlement kunnen loodsen. De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd is onderdeel van het zogeheten vijfpartijenakkoord. ANBO zet de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd per 1-1-2013 op een rij. Omdat de AOW-leeftijd geleidelijk omhoog gaat, zijn de gevolgen niet voor iedereen hetzelfde. Wij geven u hieronder een overzicht van de gevolgen. Het overzicht is samengesteld op basis van het aangenomen wetsvoorstel. U bent geboren: Uw AOW gaat dan in op: na en vóór -01-01-1948 65 jaar 31-12-1947 01-12-1948 65 jaar + 1 maand 30-11-1948 01-11-1949 65 jaar + 2 maanden 31-10-1949 01-10-1950 65 jaar + 3 maanden 30-09-1950 01-08-1951 65 jaar + 5 maanden 31-07-1951 01-06-1952 65 jaar + 7 maanden 31-05-1952 01-04-1953 65 jaar + 9 maanden 31-03-1953 01-01-1954 66 jaar 31-12-1953 01-10-1954 66 jaar + 3 maanden 30-09-1954 01-07-1955 66 jaar + 6 maanden 30-06-1955 01-04-1956 66 jaar + 9 maanden 30-03-1956 -67 jaar *) *) Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor een verdere verhoging als de ontwikkeling van de levensverwachting daartoe aanleiding geeft. Hiervoor moet vóór 2019 een besluit worden gepubliceerd

Ook ANBO bezorgd over EU-inmenging pensioen Nieuwe, Europese regelgeving voor de Nederlandse pensioenfondsen is onnodig en kan de fondsen financieel verder in het nauw drijven. ANBO spreekt opnieuw zijn zorg uit, na nieuwe cijfers van minister Kamp van Sociale Zaken. Door de nieuwe regels moeten pensioenfondsen, net als verzekeraars, hun financiële buffers aanvullen en veiliger beleggen. Hierdoor daalt het rendement van de fondsen en kunnen ze op termijn fors minder geld uitkeren aan gepensioneerden. De Volkskrant schrijft vandaag dat het effect van de nieuwe regels is dat de Nederlandse pensioenen met tien procent moeten dalen. Minister Kamp heeft laten becijferen dat de pensioenfondsen tien miljard euro extra zouden moeten reserveren. Vrij verkeer van werknemers Een andere reden van zorg is dat de nieuwe regels voorschrijven dat buitenlandse werknemers, die in Nederland gaan werken, hun pensioen kunnen meenemen. Omdat niet alle Europese landen een goede pensioenvoorziening hebben, kunnen Nederlandse pensioenfondsen in de positie komen dat zij onvolledige pensioenen moeten aanvullen, terwijl daar niet voor gespaard is. 80% is tegen Ook ANBO-leden zijn kritisch. Waar Europa een rol moet spelen in het toezicht op de


banken en de nationale begrotingen, is Brusselse inmenging in ons pensioenstelsel ongewenst, blijkt uit eigen onderzoek. Ruim 80 procent van de ondervraagde leden vindt dat Europa niet mag beslissen over de manier waarop wij ons pensioenstelsel vormgeven. Financieringstekorten Nu zijn de pensioenfondsen nog een nationale aangelegenheid, maar in sommige landen dreigen nu financieringstekorten te ontstaan. Daarom wil de Europese Commissie onder andere de kapitaalseisen aanscherpen. De Tweede Kamer lobbyt, bij monde van speciaal 'pensioenrapporteur' Pieter Omtzigt (CDA), voor een uitzondering voor het Nederlandse pensioenstelsel. Niet alleen is ons stelsel robuust genoeg, de pensioenfondsen hebben nu al allerlei mogelijkheden om in te grijpen als de financiering in gevaar komt.

Hogere vrijstelling erfbelasting door mantelzorgcompliment Inwonende en mantelzorgende kinderen die het mantelzorgcompliment van de Sociale Verzekeringsbank hebben ontvangen komen in aanmerking voor ruim 600.000 euro vrijstelling bij de erfbelasting. Afzien van de 200 euro mantelzorgcompliment waarmee de overheid het werk van mantelzorgers wil waarderen - kost bij de erfenis veel geld. Zieke ouder Veel mantelzorgers die hun enige overgebleven zieke ouder verzorgen, hoeven het mantelzorgcompliment niet; zij vragen het niet aan. Ze vinden het normaal om voor hun zieke vader of moeder te zorgen. Maar volgens ANBO weten ze niet, dat er sinds 1 januari2010 in de Successiewet een uitzonderingsregel is opgenomen waarbij bloedverwanten die samenwonen onder voorwaarden toch partner voor de erfbelasting kunnen zijn. Eén daarvan is dat men in het jaar voorafgaand aan het overlijden van de ouder, het mantelzorgcompliment moet hebben ontvangen. Voorwaarden ANBO raadt kinderen die inwonen bij hun ouder en voor hen zorgen, aan de voorwaarden goed te bekijken. Want kinderen hebben bij de erfenis van hun ouder normaal een fiscale vrijstelling van ruim 19 duizend euro. Is het bedrag van de erfenis meer, dan is de erfbelasting 10% over de volgende (afgerond) € 99.000 en nog eens 20% boven dat bedrag. Een voorbeeld Moeder is overleden. Zij laat de ouderlijke woning en spaargeld na, totaal € 300.000. De enige erfgenaam is haar dochter die haar moeder de afgelopen drie jaren heeft verzorgd. Zij woonde ook bij haar moeder. De dochter heeft vorig jaar een mantelzorgcompliment ontvangen. Zij voldoet aan de overige voorwaarden om voor de erfbelasting als partner te worden aangemerkt. Haar vrijstelling voor de erfbelasting is € 603.600. Het bedrag van de erfenis is minder; zij hoeft geen erfbelasting te betalen. Als zij geen mantelzorgcompliment had ontvangen, is het verhaal heel anders. Haar vrijstelling is in dat geval € 19.114,- De erfenis is dan belast voor (€ 300.000 min € 19.114) een bedrag van € 280.886.Over de eerste € 115.708 is de belasting 10%, € 11.570 dus. Over het restant van € 165.178 is het tarief 20%, € 33.035.De totale erfbelasting is dan € 44.605.


Voordeelacties voor ANBO leden € 260,- besparen? Schrijf in voor nieuw ANBO Energiecollectie Ruim vijfduizend ANBO-leden en FNV-senioren profiteren door hun deelname aan het eerste ANBO Energiecollectief, een jaar lang van een vast laag leveringstarief. Het levert hen gemiddeld een besparing op van maar liefst € 260,-. U kunt nu ook fors besparen op uw energiekosten. Schrijf u voor 1 november 2012 volstrekt vrijblijvend in voor ons tweede Energiecollectief. Door inschrijving maakt u uw belangstelling kenbaar, u zit nog nergens aan vast. Hoe meer belangstellenden, hoe beter de onderhandelingspositie van ANBO is ten opzichte van de energieleveranciers. Schrijf

u nu in op www.anbo. nl of bel de ANBO Energieadvieslijn: (088) 669 90 60. Meer voordeelacties vindt u op de landelijke site van de ANBO: www.anbo.nl

Advertorial Droom Een eigen secretaresse. Een droom. Alleen voor directeuren. Zo’n vrouw die veel werk uit handen neemt. Betrouwbaar en loyaal. Zij doet alle vervelende administratieve klussen. U laat haar de lastige telefoongesprekken met instanties voeren en zegt haar wat u wilt bereiken. Bent u het zat dat een Goed Doel u blijft achtervolgen met post nadat u een donatie hebt gedaan? Automatische incasso’s, acceptgiro’s, telebankieren, IBAN nummers in plaats van uw vertrouwde gironummer, abonnementen. Voortdurende veranderingen bij uw bank. Van al deze zaken heeft ze verstand. Gemma Hillebrand, professional organizer en gerontoloog, biedt haar diensten speciaal voor ouderen aan. Uw persoonlijke secretaresse. U kunt een abonnement voor deze dienst nemen. Al vanaf € 40,00 tot € 60,00 euro per maand staat ze tot uw beschikking. Gratis intakegesprek voor ANBO-leden. Wilt u meer weten, bel gerust: 06 – 14 577 537

Train uw computervaardigheid bij Het Gilde In september is er weer plaats voor nieuwe deelnemers bij het project Computervaardigheid. Mocht u al langer rondlopen met de gedachte ‘ik zou wel eens wat meer willen doen met de PC’, aarzel dan niet en geef u op. Ook oud-deelnemers kunnen zich opgeven, omdat onze ervaring leert dat het regelmatig bijhouden geweldig belangrijk is voor uw vaardigheid. Nieuwe deelnemers worden eerst gezien door de zg. Intake & Servicegroep. De vrijwilligers van deze groep zorgen ervoor dat de PC of lap optimaal werkt en voorzien is van de benodigde software en updates alvorens er aan de training begonnen wordt. Zo worden verrassingen tijdens de sessies vermeden en wordt de trainingstijd niet besteed aan ‘servicewerk’ maar echt aan dat wat de deelnemer graag wil leren. Wachttijd 2 á 3 weken. Deze nieuwe deelnemers worden direct hierna aan gespecialiseerde CV begeleiders gekoppeld; maximale wachttijd 2-3 weken. Halfjaarlijks kunnen alle ingeschreven deelnemers hun PC kostenloos laten checken op updates en werking/performance. Deze service wordt overigens niet alleen verleend


aan ingeschreven deelnemers, ook als u niet aan de training deelneemt is een check mogelijk. Op basis van de uitkomst wordt advies gegeven over eventueel benodigde aanpassingen óf vervanging door het Adviesteam van het Gilde. Een telefoontje naar (0172) 24 22 32 of e-mail naar info@gildealphenaandenrijn.nl om te laten weten dat u (weer) belangstelling hebt is voldoende om u op de lijst te zetten, waarna u telefonisch wordt benaderd voor een afspraak. Kosten € 2,50 per sessie, incl. koffie/thee.

Naailes voor vrouwen bij Participe Participe start vanaf 18 september weer met naailessen voor vrouwen. Iedere dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur kunt u lessen volgen in wijkcentrum Ridderveld aan de Concertweg 3. De lessen worden gegeven door een ervaren naaister, die u uitleg en tips geeft. Zo leert u uw eigen kleding maken. In overleg met de docent kunt u eigen kleding meenemen om te repareren. Participe zorgt dat er naaimachines en materialen aanwezig zijn. Wij vragen een eigen bijdrage van € 3,00 per les, dat is inclusief koffie of thee. Voor vragen, meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met buurthuiswerker Soad Bounecoub via telefoonnummer: 06-38 540 216 of via mail: s.bounecoub@participe.nu Er is nog plaats, maar wees er snel bij!

Kookcursussen in Buurthuis Westerhaven Participe organiseert in het najaar van 2012 weer kookcursussen. De cursussen vinden plaats in de keuken van buurthuis Westerhaven. Aanmelden kan via e-mail aan westerhaven_welzijn@hotmail.com en kookcursus@participe.nu of bel naar (0172) 49 25 39. Wacht niet te lang, want vol is vol. Meer informatie kunt u vinden op de website van Participe: www.participe.nu/kookcursus

Samen uit, samen genieten in Theater Castellum en nu ook in het Flora Theater Boskoop en het Evertshuis in Bodegraven Stichting Vier het Leven is na een succesvolle start in september 2011, toe aan een uitbreiding van het programma-aanbod in de regio Alphen a/d Rijn. Dit doet Vier het Leven door de samenwerking aan te gaan met het Flora Theater in Boskoop en het Evertshuis in Bodegraven. Vier het Leven maakt het in samenwerking met de theaters mogelijk dat ouderen die niet graag alleen op stap gaan of kunnen , toch theaters- en concerten kunnen bezoeken. Dit initiatief stelt oudere inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Bodegraven in staat om te genieten van een selectie van voorstellingen en concerten in de eigen regio. Wilt u het nieuwe programma aanvragen of kaarten reserveren, belt u dan op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur met telefoonnummer (035) 524 51 56. Het programma wordt dan per post toegestuurd. Het overzicht met de geselecteerde voorstellingen is ook te vinden op: www.4hetleven.nl.


Alzheimer Café in St Joseph In zorgcentum St. Joseph aan de Hoflaan 3 in Alphen aan den Rijn wordt dinsdag 11 september as. het Alzheimer Café gehouden. Het thema van de avond is: “Niet pluis gevoel, wat is er aan de hand?”. Een deskundige vertelt over zijn ervaring uit de praktijk en op welke manier hij omgaat met vraagstukken over beginnende dementie. Wat brengt het vermoeden van dementie teweeg bij de patiënt en bij de omgeving en hoe gaan we ermee om? Hoe ga je om met de eerste signalen en hoe herken je beginnende dementie?, hoe belangrijk is zo vroeg mogelijke herkenning? en wat is er aan te doen?. Het Alzheimer Café is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, partners, familie, zorgverleners en andere belangstellenden. Bezoekers, patiënt én betrokkenen krijgen informatie over het omgaan met de dementie én met de dementerende. De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en eindigt uiterlijk 21.15 uur. Van tevoren aanmelden is niet nodig. Meer informatie: tel. (0172) 46 70 00.

Doe mee aan de rijvaardigheidsritten voor 50-plussers! Op donderdag 25 oktober 2012 worden er in Alphen aan den Rijn weer rijvaardigheidsritten voor 50-plussers gehouden. Automobilisten van 50 jaar en ouder kunnen dan hun rijvaardigheid en verkeerskennis testen. Waarschijnlijk hebt u al vele jaren uw rijbewijs. Maar die lange ervaring is zowel uw vriend als uw vijand. Ongemerkt sluipen er namelijk routines in uw rijstijl en daarmee soms fouten. Wegen en kruispunten zijn ingewikkelder geworden en verkeersregels veranderen. Alle aspecten van het autorijden komen aan bod. Door mee te doen aan de rijvaardigheids-ritten kunt u uw rijvaardigheid laten testen door middel van een rit in uw eigen auto met naast u een rij-instructeur. Daarnaast krijgt u een theoretisch gedeelte en een gehoor-, reactie- en gezichtsvermogentest. Dit neemt een ochtend of een middag in beslag. Meedoen aan de rijvaardigheidsritten heeft geen enkele consequentie voor uw rijbewijs. Het gaat om een test en niet om een herexamen. De rijvaardigheidsritten worden gehouden bij Kerkelijk en Gemeenschapscentrum De Bron, Troubadourweg 2 te Alphen aan den Rijn. Van u wordt een kleine vergoeding van € 15,00 in de kosten gevraagd. Meer informatie/deelname Meer informatie over rijvaardigheidsritten is te verkrijgen bij de gemeente Alphen aan den Rijn, afdeling Inrichting Openbare Ruimte, mevrouw L. van Asten, telefoon (0172) 46 54 26. U kunt zich tevens vóór 30 september 2012 bij haar aanmelden voor deelname OSO OSO Kantoor Het OSO kantoor is gevestigd aan de Prins Bernhardlaan 10/12S in Alphen aan den Rijn. Telefonisch bereikbaar op dinsdag en woensdag van 09.00 uur tot 15.30 uur en op


maandag en donderdag van 09.00 uur tot 13.30 uur. Telefoon (0172) 49 16 07. Bij afwezigheid kunt u het antwoordapparaat inspreken. Voor activiteiten georganiseerd door Commissie Activiteiten OSO kunt u contact opnemen met een commissielid. Nieuwsbrief op website Het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden geeft regelmatig een nieuwsbrief uit die u kunt bekijken op de website van het OSO: www.oso-alphen.nl

Geslaagd midgetgolf middagje bij Amigo De Activiteitencommissie van het OSO ziet terug op een geslaagde middag op de midgetgolfbanen van Amigo. Op 16 augustus jl. troffen de 26 deelnemers het met het stralende weer, en de stemming was dan ook opperbest. Bij de prijsuitreiking, na zo’n twee uur golfen, kwam Erna van de Berg als beste tevoorschijn, met Luuk Middelburg op de tweede plaats. De Poedelprijs was voor Wil Plomp. Activiteitencommissie OSO

Gezellige tweede OSO fietstocht De tweede OSO-fietstocht ging via Bodegraven naar de Reeuwijkse plassen. In het paviljoen hebben wij koffie met gebak gekregen. Op de terugweg is de groep bij de prachtige kwekerij van de firma Esveld op het Rijneveld in Boskoop langs gegaan. De veertien deelnemers hebben de fietstocht met een ijsje afgesloten. Activiteitencommissie OSO

Gezocht! De commissie Zorg en Welzijn zoekt versterking en bij voorkeur van mensen met bestuurlijke ervaring en affiniteit met de Zorg en het Welzijn van Ouderen. Wij bespreken knelpunten binnen de zorg, praten mee, geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en andere organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn (o.a. eenzaamheid) van 50-plussers. Om het werk goed te kunnen doen bestaat de commissie uit zeven personen, van wie een aantal - gezien hun hoge leeftijd - binnenkort afscheid neemt. De leden van de commissie komen maandelijks bij elkaar en onderhouden daarnaast contacten met een groot aantal organisaties op het gebied van Zorg en Welzijn. De commissie is een onderdeel van het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSO), een samenwerkingsverband van de drie lokale ouderenbonden en belangenorganisatie voor alle senioren in Alphen aan den Rijn. Heeft bovengenoemde uw interesse gewekt, neem dan contact met ons op en wij geven u graag nadere informatie. Namens de commissie Zorg en Welzijn L.E. de Jong-Burggraaf, voorzitter Telefoon: (0172) 43 61 32

Dagtocht ‘Druiven in de glazen stad’


Datum: woensdag 10 oktober 2012. De reissom bedraagt €40,00 per persoon voor leden van een van de ouderenbonden. De kosten voor niet-leden bedragen € 45,00. Inbegrepen zijn: vervoer, koffie/thee met gebak, boottocht, koffietafel met kroket. Na aankomst in Monster krijgt u een kopje koffie geserveerd en daarna ziet u een mooie film over het heden en verleden van de druivenkweek. Vervolgens kunt u genieten van het uitstekende lunchbuffet (met kroket). Daarna volgt de rondleiding o.l.v. een gids en de excursie wordt afgesloten met een druivenproeverij. Iedere deelnemer krijgt een klein mandje druiven aangeboden. Voor het vertrek naar huis kunt u nog even een kijkje nemen in de winkel vol met streekproducten. Op de heen- en terugreis maken wij nog een aardige rondrit door het Westland en nemen onder meer een kijkje op de boulevard van Hoek van Holland. Om ca. 17.00 uur wordt de bus in Alphen terugverwacht. Het Westland is groot geworden door de druiventeelt en deze stond aan de oorsprong van de glastuinbouw in dit gebied, dat ook bekend is onder de naam De Glazen Stad. De grootste overdekte (tafel)druiventeelt vindt u bij ‘De Westlandse Druif’. NB: de dagtocht is uitstekend geschikt voor mensen die hun rollator mee willen nemen. Aanmelden en betalen U kunt zich voor deze dagtocht aanmelden door onderstaand formulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij mevrouw W. Vink, Lariksstraat 1, 2404 VW Alphen aan den Rijn (telefoon 49.39.22). Uw aanmelding is definitief na ontvangst van de reissom op rekening 90.29.423 t.n.v. stichting OSO, o.v.v dagtocht 161012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam :_______________________________________________m/v Adres :__________________________________________________ Postcode :______Plaats________________________Tel:__________ Aankruisen waar u instapt. Dringend verzoek hier aan te houden Poortwachter aant. personen :___ 10.10 uur Noorderbrink aant. personen :___ 10.00 uur Driehoorne (Sterrenln) aantal personen :___ 09.50 uur Westerhove aant. personen :___ 09.40 uur St. Jozef aantal personen :___ 09.30 uur Eventuele dieetwensen:__________________________________ Lid van

ANBO,

KBO,

PCOB,

geen lid (aankruisen)

Operettemiddag met Crescendo Muziektheater Leiden Op zondagmiddag 18 november 2012 wordt de komische operette “De dochter van Madame Angot”opgevoerd in de Stadsgehoorzaal te Leiden. De operette wordt in het Nederlands gezongen door solisten en koor in prachtige kostuums, begeleid door een live orkest. De kosten om deze uitvoering te kunnen bijwonen bedragen €27,50 voor leden, voor niet-leden €30,00, inclusief consumptie(s), garderobe, busvervoer en fooi voor de


chauffeur. Het toegangskaartje wordt in de bus uitgereikt. De plaatsen in de Stadsgehoorzaal zijn niet gereserveerd. Vanaf 1 okt. Kunt u zich door middel van onderstaand formulier aanmelden bij mevr. W.Vink, Lariksstraat 1, 2402 VW Alphen aan den Rijn (tel. 493922) Uw reservering is pas definitief na ontvangst van onderstaand totaalbedrag op rekening 90.29.423 t.n.v. stichting OSO, o.v.v. Operette. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: __________________________________________________m/v Adres:______________________________________________________ Postcode:_________Plaats:___________________Tel:________________ Aankruisen waar u instapt. Dringend verzoek hier aan te houden St. Jozef aantal personen:___ 12.00 uur Westerhove aantal personen:___ 12.15 uur Driehoorne (Sterrenln) aantal personen:___ 12.30 uur Noorderbrink aantal personen:___ 12.45 uur Constandse II aantal personen:___ 13.00 uur Lid van

ANBO,

KBO,

PCOB,

geen lid (aankruisen)

Klaverjasminimaraton De jaarlijkse klaverjasminimarathon van het KBO zal dit jaar zal worden gehouden op donderdag 18 oktober 2012. Dat wordt dan alweer voor de tiende keer en wij gaan er een extra feestelijk tintje aan geven. Om 9.30 uur staat de koffie klaar en na het loten van uw maat en uw tafel hopen wij om 10 uur te kaarten. Wij vragen een bijdrage van â‚Ź 5.00 en daarvoor krijgt u dan de lunch, koffie thee, melk of karnemelk. Te betalen bij binnenkomst. De overige consumpties zijn ook tegen zeer schappelijke prijzen. Ook leden van de ANBO en PCOB zijn voor deze dag hartelijk welkom. Wilt u meer informatie of aanmelden, neemt u dan contact op met Bas van Meurs, tel. (0172) 41 39 99 of via e-mail: sjvanmeurs@casema.nl

Kom actief horen, zien en meedoen op de Nationale Ouderendag op 4 oktober in Driehoorne OSO en Participe bieden een compleet dagje uit met 50+beurs en gezellig middagprogramma. Op donderdag 4 oktober staan de Alphense senioren centraal tijdens de jaarlijkse Nationale Ouderendag. In Driehoorne / De Vrienden organiseren Participe en het OSO (Overleg Samenwerkende Ouderenbonden) tussen 9 en 16 uur een gezellig dagje uit rond het centrale thema: Actief horen, zien en meedoen. Kaarten voor het complete dagprogramma kosten 6 euro en zijn vanaf 13 september te koop bij


de bekende Alphense servicecentra voor senioren. Op de 50+beurs van Participe is een keur van lokale en regionale standhouders aanwezig. Ouderen van tegenwoordig blijven steeds langer actief. Bewegen is goed en biedt vaak veel plezier. Dit is terug te zien op de beursvloer met nieuwe standhouders als TOUCH Tennisorganisatie, Stichting Sportspectrum, Parkvilla en Fiets Toerclub Avanti. De bezoekers kunnen ook genieten van demonstraties stijldans voor 55+ers, ZumbaGold voor 55+ers en Fifty + Fit Werelddans. De laatste dansvorm wordt ook zittend uitgevoerd; hierdoor kunnen ouderen die minder mobiel zijn toch actief blijven meedoen! De beurs vindt tussen 10.00 en 13.00 uur plaats op de begane grond van serviceflat Driehoorne en is gratis toegankelijk voor alle 50+ers van Alphen aan den Rijn e.o. Compleet dagje uit met ontvangst, lunch en entertainment Het OSO maakt van de Nationale Ouderendag een compleet en gezellig dagje uit. Met een dagkaart is de bezoeker vanaf 9.00 uur van harte welkom in De Vrienden voor een kopje koffie en wat lekkers. Na het beursbezoek wordt gezamenlijk van een smakelijke lunch genoten. Aansluitend staat er een aantrekkelijk middagprogramma tot 16.00 uur geprogrammeerd met optredens van Gewoon Jan Smit en het Viswijvenkoor Leiden. Tussendoor kunnen er bij de loterij goedgevulde boodschappenmanden gewonnen worden! Kaartvoorverkoop vanaf 13 september Een dagkaart kost € 6,00. De kaartverkoop is op 13 september in Westerhove van 10.00 – 11.00 uur, in de Wielewaal van 14.00 – 16.00 uur en tijdens openingstijden van Westerhove en de Wielewaal. Op 14 september bij restaurant De Vrienden van 10.00 – 11.00 uur en in Driehoorne van 11.00 – 12.00 uur. Tevens is er de mogelijkheid om kaarten te kopen bij J. van Wijk, Sweelinckplein 54, tel.(0172) 43 56 53, W.Vink, Lariksstraat 1, tel.(0172) 49 39 22 en iedere dinsdag bij de Soos in de St.Jozef Zaal. Kijk op www.participe.nu/senioren of op www.oso-alphen.nl voor meer informatie.

OSO nieuws Gezamenlijke nieuwsbrief De besturen van de drie lokale ouderenbonden en het OSO-bestuur hebben besloten om de mogelijkheid te onderzoeken om een gezamenlijke nieuwsbrief/verenigingsorgaan uit te brengen. Tijdens de Nationale Ouderendag op 4 oktober as. wordt in Driehoorne op de website van het OSO een proefnummer gepresenteerd. Activiteitencommissie Op verzoek van de Activiteitencommissie verzorgt Anneke van Cuilenburg op 26 november as. in de Goede Herderkerk een lezing over haar avontuurlijke treinreis door Rusland en China. ,,Het is een reis die oproept tot navolging”, zegt de Leidse er zelf over. Belastingservice ouderenbonden (Huba’s) Leden van ouderenbonden hebben veel profijt van belastingvrijwilligers In de afgelopen maanden zijn ruim 2.500 vrijwilligers in Nederland op pad geweest om voor leden van de KBO, ANBO en de PCOB de aangifte inkomstenbelasting te


verzorgen. Het aantal door hen verzorgde aangiftes zal naar verwachting uitkomen boven de 120.000. Boven de € 80.000,- geen toeslag meer; zorgtoeslag voor vermogenden verdwijnt Onlangs is een wet aangenomen waardoor de zorgtoeslag niet alleen rekening houdt met het inkomen, maar nu ook met het vermogen. Vanaf 1 januari 2013 gaat voor het toekennen van de zorgtoeslag ook het vermogen meespelen. Is het vermogen van een huishouden boven de vrijstelling in box 3 meer dan € 80.000,-, dan vervalt het recht op zorgtoeslag. Onlangs keurde de Eerste Kamer een wetsvoorstel goed dat deze nieuwe vermogenstoets regelt. Het heffingsvrije vermogen in box 3 is nu € 21.139,- per persoon, een alleenstaande 65-minner mag daardoor maximaal een vermogen hebben van € 100.785,- en een 65-min (echt)paar € 122.278,-. Voor 65-plussers met een klein inkomen gelden extra vrijstellingen in box 3. Is het inkomen lager dan € 14.302,-, dan is er een extra vrijstelling van € 27.984,-. Is het inkomen hoger dan € 14.302,-, maar lager dan € 19.895,-, dan is de extra vrijstelling € 13.992,-. Een echtpaar dat beiden alleen AOW ontvangt mag daardoor € 178.246,- voordat de zorgtoeslag vervalt. Vrijwillige ouderen adviseurs (Voa’s) en Wmo De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is bedoeld om meer burgers te laten participeren in de samenleving. Hoewel de wet al in 2007 is ingevoerd is dat doel nog niet bereikt. Vanaf 2013, en voor nieuwe aanvragen nu al, wordt de wet anders uitgevoerd, gekanteld. Deze Kanteling houdt aan de ene kant in dat de aanvraag van een ‘dienst’ niet meer beperkt is tot de mogelijkheden die vermeld staan in het verstrekkingenboek van de gemeente. Anderzijds houdt de kanteling ook in dat niet meer wordt uitgegaan van hetgeen de aanvrager niet meer kan, maar wat hij nog wel kan. In tweede instantie is het van belang wat de sociale omgeving van de aanvrager voor hem of haar kan betekenen. Dan gaat het om mantelzorgers, familie, buren etc.. Welke eigen krachten kunnen er worden aangeboord in het sociale netwerk? Als derde is het van belang welke collectieve voorzieningen er zijn die kunnen helpen om de hulpvraag op te lossen. Pas wanneer dat niet lukt kan bij de gemeente een beroep worden gedaan op een zgn. individuele voorziening. Voor de aanvrager houdt dit in dat hij gesprekken moet voeren aan het Wmo-loket en met degene die de indicatie stelt. Dat laatste gebeurt door middel van het ‘keukentafelgesprek’. De indicatiesteller is er op getraind om ‘de vraag achter de vraag’ te achterhalen, maar de aanvrager heeft niet altijd de communicatieve vaardigheid om zo’n gesprek naar wens te laten verlopen. Mede daarom is het van belang dat de aanvrager terzijde wordt gestaan door iemand die bekend is met zijn situatie. Dat kan een mantelzorger zijn, maar bijvoorbeeld ook een Vrijwillig Ouderen Adviseur. Wmo adviesraad De Wmo-adviesraad heeft haar jaarverslag over 2011 uitgebracht. Het volledige verslag is te vinden op www.wmo-adviesraad.nl Onder het kopje ‘Samenstelling’ leest u onder meer ‘Dick Tempelaar is voorgedragen door het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) en vertegenwoordigt daarmee ca. 3.000 leden vanuit de PCOB, UnieKBO en ANBO in de Wmoadviesraad.’ Ter voorkoming van misverstanden is het volgende van belang om te weten: Het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden behartigt niet alleen de belangen van de leden van de drie lokale ouderenbonden, maar van alle 50plussers in Alphen aan den Rijn. Het gaat dan ook om beduidend meer Alphenaren dan de ongeveer 3.000 die lid


zijn van de PCOB, de KBO Alphen aan den Rijn (die via de KBO Zuid-Holland deel uit maakt van de Unie KBO) en ANBO. Agenda: Zo 09.09 Wo 19.09 Zo 23.09 Do 04.10 Wo 10.10 Zo 14.10 Do 18.10 Zo 28.10 Ma 29.10 Zo 11.11 Vr 16.11 Zo 18.11 Zo 25.11 Ma 26.11 Zo 09.12 Zo 23.12

koffiemiddag in brasserie ‘De Alphense Burgemeester’ lezing ‘Wat een kunst’ koffiemiddag in De Vrienden Nationale Ouderendag in Driehoorne busreis ‘herfsttocht’ koffiemiddag in brasserie ‘De Alphense Burgemeester’ klaverjasminimarathon koffiemiddag in De Vrienden lezing ‘Uitvaartzorg’/ notaris koffiemiddag in brasserie ‘De Alphense Burgemeester’ 55+ Expo Operette in Leiden koffiemiddag in De Vrienden Lezing reisverslag Rusland / China koffiemiddag in brasserie ‘De Alphense Burgemeester’ koffiemiddag in De Vrienden

Nieuwsbrief september 2012  
Nieuwsbrief september 2012  
Advertisement