Page 1

AFDELING ALPHEN AAN DEN RIJN www.anbo.nl/afdelingen/alphen-a-d-rijn

27e JAARGANG NR. 10 OKTOBER 2013


Afdeling Alphen aan den Rijn Redactie: Luuk Middelburg Weerdestein 27 2403 JS Alphen aan den Rijn 27e jaargang nr. 10 e-mail: anbo.aadr@gmail.com oktober 2013 _______________________________________________________ Inhoudsopgave pagina Van de voorzitter Van de bestuurstafel

02 03

Weinig animo voor ons busreisje, Ouderendag: Kom er bij!, Nadenken over Kerstmis, Vrijwilligers gevraagd, Onze reserve bezorger overleden, Agenda

Lief en leed In memoriam Henk Rem Nieuwe leden Bezorging ANBO nieuwsbrief Bijstandswinkel Jubileum het Gilde Voor u gelezen OSO

04 04 05 05 06 06 07

OSO kantoor Lezing Wereldwonderen 7 Operettemiddag met Crescendo Muziektheater Leiden Verslag Dagtocht op woensdag 31 juli Kaartkluis voor de gehandicaptenparkeerkaart Activiteiten OSO Dagtocht naar Tiel en Herveld mèt warme maaltijd Verkiezingsdebat Klaverjas minimarathon

09 09 10 11 11 11 12 13 13

Rijbewijskeuringen op achterpagina omslag ______________________________________________________ Website Voor snellere informatie kunt u ook op de website www.anbo.nl/ afdelingen/alphen-a-d-rijn kijken 1


Van de voorzitter Beste ANBO leden, Toen ik in februari jl. uw voorzitter werd, stelde een van de leden mij de vraag: “waarom zijn er in Alphen aan den Rijn nog drie ouderenbonden�. Ik heb toen aangegeven dat dit een gevolg is van het beleid van de landelijke ouderenbonden, maar dat ik van mening ben dat de ouderenbonden van Alphen aan den Rijn zoveel mogelijk gezamenlijk moeten optrekken. Dit uitgangspunt bleek ook het uitgangspunt te zijn van de twee voorzitters van de KBO en PCOB en de voorzitter van de Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSO). Het afgelopen halfjaar zijn er diverse gesprekken geweest om dit doel te bereiken. Een van de voornemens is dat de voorzitters van de ANBO, KBO en PCOB vanaf 1 januari 2014 toetreden tot het bestuur van het OSO. Niet omdat de huidige bestuursleden hun taken niet goed uitvoeren, maar omdat de drie voorzitters van de ouderenbonden voor en namens hun leden mede verantwoordelijk zijn voor het beleid van het OSO. Een van de beleidsdoelen van deze opzet is om gezamenlijk de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn te gaan volgen waar het gaat om de belangen van de ouderen. Daarbij hoort het regelmatig bijwonen van commissie- en raadsvergaderingen zodat de gemeente Alphen aan den Rijn ons nog meer dan nu als gesprekpartner betrekt bij het beleid van de gemeente. Daarnaast is besloten om aan de penningmeesters van de ouderenbonden en de redacteuren te verzoeken om uiterlijk 31 december 2013 een advies uit te brengen over de gezamenlijke nieuwsbrief van de ANBO, KBO, PCOB en OSO. Over de opzet van deze nieuwsbrief is al geruime tijd overeenstemming, maar er is meer: zoals de drukkosten, de opbrengst uit advertenties en de wijze van verspreiding. De verspreiding is wel het grootste zorgpunt omdat het steeds lastiger wordt bezorgers te vinden en te behouden. Peter Dobbe pgsdobbe@hetnet.nl 2


Van de bestuurstafel Weinig animo voor ons busreisje Jammer, jammer, maar onze busreis is niet doorgegaan dit jaar. We kregen zo weinig aanmeldingen, dat het gewoon niet haalbaar was. Wat de reden daarvan is blijft onduidelijk: was het de dag, het doel, de tijd van het jaar? We weten het niet. Wat we wel weten: volgend jaar doen we het gewoon opnieuw. Ouderendag: Kom er bij! Op 4 oktober is het weer Nationale Ouderendag, dat zal u niet zijn ontgaan. We hopen weer velen van u te mogen begroeten op onze stand. Wij zijn er, komt u ook? Nadenken over Kerstmis Op het moment dat ik dit schrijf moet ik er nog niet aan denken, maar het is toch echt waar: we moeten weer gaan nadenken over het maken van de kerststukjes en het jaarlijkse kerstdiner. Geef u tijdig op, want vol is vol! Vrijwilligers gevraagd We zijn, net als veel andere verenigingen, nog steeds op zoek naar een paar bewogen vrijwilligers, die bereid zijn een of twee dagen per maand bij te springen in het vele werk dat verricht moet worden om alles draaiend te houden. Kunnen we u echt niet overhalen? Een dag of twee per maand moet toch voor bijna iedereen wel te doen zijn! We rekenen op u! Onze reserve bezorger overleden Verderop in deze nieuwsbrief een kort ‘In memoriam’ ter nagedachtenis aan een van onze trouwste reserve bezorgers, Henk Rem Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies. 3


Agenda 03 oktober Nationale Ouderendag Driehoorne 04 oktober Filosofisch Café Buurtcentrum De Oude Wereld 07 oktober Bestuursvergadering 11 oktober Jubileum markt Gilde Driehoorne 29 november ANBO Vrijwilligersbijeenkomst Driehoorne Lief en leed De ANBO leeft met u mee in vreugde en verdriet. Dat doen we graag door u vanaf de 75e verjaardag elke vijf jaar een kaartje te sturen en de verjaardag te vermelden in de nieuwsbrief. Maar ook andere heuglijke en soms verdrietige gebeurtenissen willen wij graag met u meebeleven: een huwelijksfeest, een ziekenhuisopname, een overlijden. Als u ons laat weten wanneer zo’n gebeurtenis bij u plaatsvindt, dan kunt u van ons een gepast blijk van medeleven verwachten. In oktober zijn jarig: 01 oktober de heer G.P.M. Zandvliet 03 oktober mevrouw D.J. Boon 03 oktober mevrouw J.W. Zegeling 04 oktober de heer F.C.M. Kalmeijer 07 oktober mevrouw J.C. Keetman-Tuinstra 09 oktober de heer J. van Iterson 10 oktober mevrouw H. den Boer-Uithol 19 oktober mevrouw J.A.J. Groen-van Hillo 20 oktober mevrouw S. Kalshoven-Klootwijk 22 oktober de heer J.N. van Leeuwen 26 oktober de heer D. Lenderink 28 oktober mevrouw C.J.H. Dijkman Overleden de heer J.H. Rem In memoriam Henk Rem Bij de rouwadvertenties in de krant las ik het bericht dat Henk Rem plotseling is overleden. Henk was een trouwe reserve bezorger van de nieuwsbrief. Hij was altijd bereid om in elke wijk in Alphen te bezorgen. Ik hoefde maar te bellen en hij kwam later het stapeltje nieuwsbrieven ophalen. Ik heb hem wel eens gevraagd waarom hij overal in Alphen de weg weet, maar als oud taxibestuurder was dat niet zo moeilijk. Het was een prettige samenwerking met hem. Jan den Boer, vroeger bezorgcoördinator 4


Nieuwe leden Bij de Centrale Ledenadministratie ingeschreven nieuwe leden mevrouw M.A. van Leeuwen Alphen aan den Rijn de heer L.H.M. Stalman Leimuiden mevrouw M.C. HorrĂŠe-Sinke Zevenhoven Bezorging ANBO nieuwsbrief Al vele jaren ontvangt u het ANBO nieuwsbrief als boekje thuisbezorgd. Als gevolg van de steeds toenemende drukkosten en het feit dat het alsmaar lastiger wordt om voldoende bezorgers te vinden, is binnen het bestuur de discussie gevoerd over de wijze van verspreiding van de nieuwsbrief.

Er zijn drie opties, te weten: 1. Doorgaan met de huidige verspreiding 2. De nieuwsbrief alleen op de website plaatsen, of 3. De nieuwsbrief verspreiden via e-mail en plaatsen op de website. Optie 1 heeft tot gevolg dat er minder geld beschikbaar zal zijn voor andere activiteiten. Optie 2 zorgt er voor dat er meer geld vrij komt voor andere activiteiten, maar heeft als nadeel dat belangrijke informatie niet altijd op tijd door u gelezen wordt.. Optie 3 heeft het voordeel van optie 2, maar niet het nadeel.

Daarom verzoeken wij u onderstaande strook te zenden aan mevrouw P. Clark-Tuinenburg, Klompenmaker 284, 2401 PT Alphen aan den Rijn. Wilt u per e-mail reageren?, zend de mail dan naar afd.alphen@anbo.nl. Wij zullen zeer zorgvuldig omgaan met de e-mailadressen en de wet op de privacy in acht nemen. Het ANBO bestuur wil graag uw keuze weten. Alvast bedankt voor uw medewerking aan dit onderzoek. ____________________________________________________________ Ik geef er de voorkeur aan de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen mijn mailadres is _____________________________________ Ik vind plaatsing van de nieuwsbrief op de website voldoende en heb geen behoefte aan ontvangst via e-mail of bezorging aan huis Ik heb geen computer of e-mail en stel er prijs op de nieuwsbrief op de gebruikelijke wijze via bezorging te ontvangen. Naam:______________________________________________________ Adres:______________________________________________________ Postcode/woonplaats:_________________________________________ 5


Loop binnen of maak een afspraak met De Bijstandswinkel • Wij helpen mensen met een uitkering of een laag inkomen bij hun contacten met de gemeente en andere organisaties • Wij geven informatie over uitkeringen en als dat nodig is wijzen wij de weg naar andere organisaties • Wij helpen met het schrijven van brieven en bezwaarschriften. • Wij helpen bij het invullen van moeilijke formulieren. • Wij kunnen op verzoek meegaan naar een hoorzitting en helpen bij een gesprek met een ambtenaar. • Wij nemen contact op met de politieke bestuurders als we problemen zien waar iets aan gedaan moet worden. Openingstijden: Maandag 13.30 – 15.00 uur uitsluitend op afspraak U kunt zonder afspraak terecht op: Dinsdag 13.30 – 15.00 uur Woensdag 19.00 – 20.00 uur Vrijdag 09.30 – 11.30 uur

Adres Vestastraat 2 2402 VM Alphen aan den Rijn Telefoon (0172) 53 31 79 E-Mail: info@bijstandswinkel.nl Internet: www.bijstandswinkel.nl

JUBILEUM: Gilde Alphen aan den Rijn 20 jaar! Op 11 oktober kunt u kennis maken met de mogelijkheden van het Gilde. Er is dan een GROTE FEESTMARKT van 13.00 tot 17.00 uur in de recreatiezaal van Driehoorne. De feestmarkt wordt gesponsord door vele Alphense winkels en bedrijven en de opening wordt verricht door mevrouw Oppatja, wethouder in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Veel informatie en veel leuke prijzen te winnen! -

Kent u Alphen? bekijk de foto’s en test uw kennis van Alphen! Babbelbridge…. hoe spannend zijn die uitdagende oefeningen? Samenspraak, test uw talenkennis bij de toren van Babel. Sportieve activiteiten. Win leuke prijsjes met de gratis lootjes die u bij binnenkomst ontvangt Workshops. Van wie is die uitspraak? Filosofeer mee met het Filosofisch Café. Proef de heerlijkste hapjes van onze kookgroep! Test uw computerkennis en win leuke ‘hebbedingetjes’. 6


Voor u gelezen Verlaging AOW-pensioen is onbespreekbaar Afschaffing van de koopkrachttegemoetkoming is onbespreekbaar. Dat meldt ANBO naar aanleiding van het nieuws, gebracht door RTL, dat het kabinet de koopkrachttegemoetkoming voor alle AOW-ers vanaf 2015 wil schrappen. Bijna alle AOW-ers ontvangen deze koopkrachttegemoetkoming, de zogeheten KOB ook wel MKOB genoemd. Schrappen betekent dat deze gepensioneerden maandelijks 25 euro per persoon gaan inleveren. Het standpunt van ANBO hierover is klip en klaar: afschaffing van de koopkrachttegemoetkoming is onbespreekbaar. Uiteraard zullen wij ons inzetten om ook dit voorstel van tafel te krijgen. Uit ANBO Actueel Nieuwsflits augustus 2013 AOW-regels samenwonen aangepast Succes ANBO. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft de regels voor AOW’ers en samenwonen aangepast. 65-Plussers die de financiële lasten dragen van een zelfstandige woonruimte -huur of koopwoning- maar veel bij elkaar verblijven, zullen per definitie niet meer als samenwonend worden beschouwd. En worden niet meer lastig gevallen met huiscontroles door de SVB. Dat is op Prinsjesdag bekend gemaakt. ANBO vindt het een stap in de goede richting en beschouwt het als een succes van haar acties, maar vindt het niet voldoende. Waarom pas 2015? ANBO overhandigde in mei een petitie hierover, ondertekend door ruim 6.000 senioren en voert al jaren actie voor duidelijke regels. Onder maatschappelijke en politieke druk liet Klijnsma in mei al weten dat ze de regels zou gaan vereenvoudigen. ANBO-directeur Liane den Haan: “Het voorstel is een stap in de goede richting, maar niet voldoende. Er blijft een subjectieve beoordeling bestaan door de SVB, die onderzoek vergt en dus duur is. En daar komt bij: waarom pas in 2015? Ouderen die nu vervolgd worden voor samenwoonfraude, zullen gewoon de boetes moeten betalen. De gegevens van de gemeentelijke basisadministratie kunnen nu al leidend zijn. Twee meerderjarigen die op één adres staan ingeschreven, wonen samen, behalve bij een zorg- en commerciële relatie. In alle andere gevallen is dan geen sprake van samenwonen.” Uit ANBO Actueel september 2013. 7


8


www.oso-alphen.nl Secretariaat Postbus 92 2400 AB Alphen aan den Rijn Telefoon (0172) 49 16 07 E-mail st.oso.aadr@hetnet.nl OSO Kantoor Het OSO kantoor is gevestigd aan de Prins Bernhardlaan 10/12S in Alphen aan den Rijn. Telefonisch bereikbaar op dinsdag en woensdag van 09.00 uur tot 15.30 uur en op maandag en donderdag van 09.00 uur tot 13.30 uur. Telefoon (0172) 49 16 07. Bij afwezigheid kunt u het antwoordapparaat inspreken. Voor activiteiten georganiseerd door Commissie Activiteiten OSO kunt u contact opnemen met een commissielid. Nieuwsbrief op website Het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden geeft regelmatig een nieuwsbrief uit die u kunt bekijken op de website van het OSO: www.oso-alphen.nl Lezing Wereldwonderen 7 De activiteitencommissie van het OSO nodigt u uit voor de lezing van de heer Rob van Eck op maandagmiddag 21 oktober in de Goede Herderkerk, Ter Harmsenstraat 16. Aanvang: 14.30 uur. Hij verzorgt een schitterende digitale presentatie met de zeven klassieke en de zeven nieuwe wereldwonderen. Deze presentatie, met cultuurhistorische inhoud, is professioneel gemaakt met prachtige plaatjes en enkele video’s, ondersteund door gesproken tekst en bijbehorende muziek. U bent van harte welkom! Activiteitencommissie OSO

Wie niet gelooft in wonderen, is geen realist Herman Finkers 9


Operettemiddag met Crescendo Muziektheater Leiden Op zondagmiddag 24 november 2013 wordt de komische operette ‘Frau Luna’ opgevoerd in de Stadsgehoorzaal te Leiden. De operette wordt in het Nederlands gezongen door solisten en koor. Zij zijn gekleed in prachtige kostuums en worden begeleid door een live orkest. Korte inhoud Fritz Steppke is een mechanicus. Hij woont in onderhuur bij de weduwe Pusebach in Berlijn en is verloofd met Marie, het nichtje van zijn verhuurster. Fritz is zeer geïnteresseerd in vliegen en alles wat met het buitenaardse te maken heeft. Hij knutselt zelf een ballon in elkaar om 's nachts heimelijk met twee vrienden naar de maan te vliegen. Daar aangekomen - het wordt in het midden gelaten of de maanreis daadwerkelijk plaatsvindt of alleen in een droom van Steppke - blijkt dat het leven op de maan in niets verschilt van het leven op aarde. Na deze conclusie reizen de drie vrienden in een geleende luchtmobiel terug naar aarde want hun eigen ballon is gekneusd achtergebleven op de maan. De kosten voor de uitvoering bedragen € 29,50 voor leden van een ouderenbond, niet-leden betalen € 32,00. Deze bedragen zijn inclusief consumptie(s), garderobe, busvervoer en fooi voor de chauffeur. Het toegangskaartje wordt in de bus uitgereikt. De plaatsen in de Stadsgehoorzaal zijn niet gereserveerd. Aanmelden is vanaf 1 oktober mogelijk door onderstaand formulier, ingevuld in te leveren bij mevrouw W. Vink, Lariksstraat 1, 2402 VW Alphen aan den Rijn tel. (0172) 49 39 22. Uw reservering is definitief na ontvangst van het totaalbedrag op rekening 90.29.423 t.n.v. stichting OSO, o.v.v. Operette. ___________________________________________________________ Naam :_________________________________Voorletters:_______ m/v Adres:______________________________________________________ Postcode :_____Plaats:___________________________Tel____________ Aankruisen waar u instapt. (dringend verzoek om zich hier aan te houden!) 12.00 uur St. Jozef aantal personen :________ 12.15 uur Westerhove aantal personen :________ 12.30 uur Driehoorne (Sterrenln) aantal personen :________ 12.45 uur Noorderbrink aantal personen :________ 13.00 uur A.Constandse II aantal personen :________ Lid ANBO KBO PCOB Geen lid ( aankruisen) 10


Verslag Dagtocht op woensdag 31 juli Met bewolking en een buitentemperatuur van ongeveer 20 graden vertrok de bus met 62 personen richting Alblasserwaard. Daar stond de koffie klaar met een grote sortering heerlijke gebak. Na deze gezellige onderbreking werd het tijd om via de toeristische route richting Leerdam te gaan. Om twaalf uur vertrok de boot, terwijl de lunch klaar gemaakt werd, om iedereen van de uitgebreide broodsoorten met een warme kroket en ruime keuze uit diverse kaasvlees- en zoetwaren te laten genieten. Voor koffie, thee en melk werd gezorgd. Intussen vertelde de kapitein bijzonderheden over de omgeving. Op het bovendek was het een aangename temperatuur met een zacht windje en het zonnetje erbij. Na de geanimeerde boottocht bracht de bus ons via IJsselstein naar Harmelen, waar ieder voor eigen rekening een consumptie kon gebruiken of even een rondje kon lopen. Via Woerdense Verlaat ging de bus richting Alphen aan den Rijn. Daar werd ieder op de opstapplaats afgezet, onder dank aan de chauffeur. Wil Vink / Activiteitencommissie Kaartkluis voor de gehandicaptenparkeerkaart In diverse media is al aandacht besteed aan de sterke stijging van het aantal diefstallen van gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) uit auto's. Om diefstal van uw gehandicaptenparkeerkaart te voorkomen, is er de kaartkluis. De kaartkluis bestaat uit twee delen: de houder zelf waar de gehandicaptenparkeerkaart in geplaatst kan worden en een beugelslot die aan het stuurwiel vastgezet kan worden. Met deze kaartkluis denken dieven nog wel een keer extra na! De kaartkluis is verkrijgbaar in de Thuiszorgwinkels en op www.vegro.info. Voor informatie over de adressen kunt u bellen met (0800) 288 77 66 (gratis) of kijken op www.vegro.info. Activiteiten OSO Wo. 02.10 Dagtocht naar ‘Struisvogels & ‘textiel Do 03.10 Nationale Ouderendag Driehoorne 10.00 uur Zo 12.10 koffiemiddag in ‘De Alphense Burgemeester’ 15.00-17.00 uur Do 17.10 Klaverjas minimarathon KBO 9.30 uur Ma 21.10 lezing ‘De zeven wereldwonderen’ Goede Herderkerk 14.30 uur Ma 21 10 Verkiezingsdebat De Vrienden 19.30 uur Zo 27.10 koffiemiddag in De Vrienden 15.00-17.00 uur Zo 10.11 koffiemiddag in ‘De Alphense Burgemeester’ 15.00-17.00 uur Zo 24.11 bezoek operette ‘Frau Luna’ Leiden Zo 24.11 koffiemiddag in De Vrienden 15.00-17.00 uur 11


Dagtocht naar Tiel en Herveld mèt warme maaltijd Donderdag 14 november 2013 De kosten voor deze dag bedragen € 25.00 voor leden van een ouderenbond, niet-leden betalen € 30.00. Deze dag rijden wij via een mooie route met onderweg een stop voor een lekker kopje koffie of thee met gebak naar Tiel. Daar wacht ons een warme maaltijd bij restaurant De Betuwe. Daar vandaan rijden wij naar Museumboerderij Den Tip in Herveld. Het is een oude T-boerderij, gebouwd op een terp, stammend uit 1734. De boerderij bevindt zich nog in zeer originele staat. Het is een van de weinige boerderijen die over een WATERZOLDER beschikt, noodzakelijk omdat er vroeger in de Betuwe geen dijken langs de rivieren waren. Vanaf het moment dat u de boerderij betreedt ruikt u nog het boerenleven van weleer. In de koele kelder worden nog etenswaren bewaard in spekkuip, Keulse potten en weckflessen. In het zeer originele bakhuis komt de geur van verse appelflappen u tegemoet, gebakken in de op hout gestookte oven. Na de rondleiding krijgt u nog een kopje koffie met zo’n heerlijke appelflap aangeboden. Dan rijden wij door ons mooie Zuid-Holland terug. Wij verwachten om ongeveer 18.00 uur in Alphen aan den Rijn terug te zijn.

Vanaf 7 oktober kunt u zich aanmelden bij mevrouw W.Vink, tel. (0172) 49 39 22 Uw reservering is definitief na betaling op rekening 90.29.423 t.n.v. stichting OSO, o.v.v. dagtocht Tiel ___________________________________________________________ Naam :_________________________________Voorletters:_______ m/v Adres:______________________________________________________ Postcode :_____Plaats:___________________________Tel____________ Aankruisen waar u instapt. (dringend verzoek om zich hier aan te houden!) 08.30 uur Noorderbrink aantal personen :________ 08.40 uur Driehoorne (Sterrenln) aantal personen :________ 08.50 uur Westerhove aantal personen :________ 09.00 uur St. Jozef aantal personen :________ Lid ANBO KBO PCOB Geen lid ( aankruisen) 12


Wat brengt de Alphense politiek na de verkiezingen voor de ouderen in Alphen?. Op 21 oktober organiseren de Alphense ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB in samenwerking met de stichting Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) een avond in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van november 2013. Het thema van de avond is: “Wat brengt de Alphense politiek na de verkiezingen voor de ouderen in Alphen?”.

De bijeenkomst wordt gehouden in restaurant “De Vrienden”, aanvang 20.00 uur. De koffie staat om 19.30 al klaar. Klaverjas minimarathon

Op donderdag 17 oktober houdt de KBO weer haar jaarlijkse minimarathon. Vanaf 9.30 uur is de koffie/thee klaar en kunt u zich inschrijven, waarna wij om 10.00 uur beginnen. De kosten bedragen € 6,00. In verband met de catering verzoeken wij u om u op te geven bij: Ari van Holstein, Lijsterlaan 92, 2406 GA Alphen aan den Rijn, tel (0172) 47 36 48 of Fijke Slagter, Glasblazer 26, 2401 PX Alphen aan den Rijn, tel (0172) 43 23 69. Bij hen kunt u ook navragen op welke locatie de dag wordt gehouden.

13


14


15


ANBO ALPHEN AAN DEN RIJN Secretariaat: Klompenmaker 284, 2401 PT Alphen aan den Rijn, tel. (0172) 41 48 31 e-mailadres: afd.alphen@anbo.nl internet: www.anbo.nl/alphenaandenrijn Contributie: Alleenstaand € 37,30 - partner € 33,80

Voorzitter De heer P.G.S. Dobbe, Zadelmaker 80, 2401 PJ Alphen aan den Rijn Tel. (0172) 43 77 22, e-mail pgsdobbe@hetnet.nl

Vicevoorzitter De heer C. de Feiter Frankrijkpark 9, 2408 CC Alphen aan den Rijn Tel. (0172) 23 40 98, e-mail corenpauladefeiter@kpnmail.nl

Secretaris de heer J.G. van Leeuwen, Grashof 64, 2403 VJ Alphen aan den Rijn Tel. (06) 453 147 83, e-mail jan.gijsbert@gmail.com

Tweede secretaris Mevrouw P. Clark-Tuinenburg, Klompenmaker 284, 2401 PT Alphen aan den Rijn Tel. (0172) 41 48 31, e-mail: afd.alphen@anbo.nl

Penningmeester De heer B.W.N. Vermeer, Zuiderkeerkring 51, 2408 MV Alphen aan den Rijn Tel. (0172) 47 27 64 e-mail b.vermeer@hccnet.nl

Activiteiten Mevrouw C. van Wilgen, Zuidland 93, 2408 BM Alphen aan den Rijn Tel. (0172) 47 72 90, e-mail: corrie.erik@gmail.com

Lief en Leed Mevrouw S.L. Haasjes-Kuiper, Laan der Continenten 22, 2404 WC Alphen aan den Rijn Tel. (0172) 24 00 22, e-mail stella@haasjes.com

Ledenadministratie De heer R. Buren, Lokhorst 35, 2402 PP Alphen aan den Rijn Tel. (0172) 43 51 90, e-mail roelof.buren@ziggo.nl

Vrijwillige Ouderen Adviseurs De heer H. Emmelot, Tel. (06) 498 467 21 Mevrouw M. Vollebregt, Tel. (0172) 43 15 48 De heer J.A. van Wijk, Tel. (0172) 43 56 53

Belastinginvulhulpen De heer. P.G.S. Dobbe, Tel. (06) 222 441 19 De heer J. Heemskerk, Tel. (06) 141 161 11 De heer E.C. Warmerdam, Tel. (0172) 47 34 26 De heer B. Vermeer, Tel. (0172) 47 27 64

Bezorging De heer P. Steegstra, Herenhof 111, 2402 DJ Alphen aan den Rijn Tel. (06) 282 522 45, e-mail: pieterentruus@xs4all.nl

Redactie nieuwsbrief De heer L. Middelburg, Weerdestein 27 2403 JS Alphen aan den Rijn Tel. (0172) 43 83 33, e-mail: anbo.aadr@gmail.com Webmaster De heer D. de Graaf, Cantharel 74, 2403 RA Alphen aan den Rijn Tel (0172) 42 20 92, e-mail graafdirk@gmail.com

16


OSO (Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenbonden) Prins Bernhardlaan 10/12S tel. (0172) 49 16 07 2405 VT Alphen aan den Rijn e-mail st.oso.aadr@hetnet.nl Leden namens ANBO in bestuur OSO De heer C. de Feiter De heer J.A. van Wijk OSO-Commissie Zorg en Welzijn Mevrouw L.E. de Jong-Burggraaf De heer G. J. Somberg De heer J.A. van Wijk Mevrouw S.C.H. van Eerden-Neuteboom Ouderen voor Ouderen (OVO) Mevrouw D.J.H.M. van Wijk Telefoonnummer voor ouderen in nood OSO-Commissie Wonen Vacature OSO-Commissie Activiteiten Mevrouw M.E. Smit Mevrouw D.J.H.M. van Wijk

tel. (0172) 23 40 98 tel. (0172) 43 56 53 tel. (0172) 43 61 32 tel. (0172) 42 69 17 tel. (0172) 43 56 53 tel. (0172) 44 48 68 tel (0172) 43 56 53 tel. 06-20 82 71 30

tel. (0172) 42 04 94 tel (0172) 43 56 53

Belangrijke adressen Participe, Prins Bernhardlaan 10/12S Thuishulp Ouderen en Gehandicapten Steunpunt Vrijwilligers, Prins Bernhardlaan 10/12S Inloop spreekuur, Stadhuisplein 1 op ma.en wo. van 13-17 uur en vr. van 9-13 uur Gilde email: info@gildealphenaandenrijn.nl website: www.gildedealphenaandenrijn.nl Ouderenhulplijn Activiteitencentra Driehoorne, Sterrenlaan 112 Westerhove, Anna van Burenlaan 147 Wielewaal, Kwartelstraat 66

tel. (0172) 42 75 00 tel. (0172) 49 43 55 tel. (0172) 42 55 55 tel. (0172) 24 22 32 tel. (0900) 608 01 00 tel. (0172) 44 58 07 tel. (0172) 49 40 56 tel. (0172) 47 49 66

Rijbewijskeuringen Alle rijbewijskeuringen worden verricht door Stichting MediPartners Nederland. U kunt alleen na telefonisch afspraak (071) 572 84 34 op willekeurige woensdagen van de maand gekeurd worden in zalencentrum De Bron, Troubadourweg 2. De kosten bedragen € 25,00. Leden van een ouderenbond ontvangen op vertoon van hun lidmaatschapsbewijs € 5,00 korting en betalen slechts € 20,00 Waar moet u zelf voor zorgen: — Een eigen gezondheidsverklaring (verkrijgbaar Stadhuis, niet kosteloos) — Flesje met uw eigen urine — Lijstje van uw medicijngebruik — De bril die u draagt bij het rijden

17


Nieuwsbrief oktober 2013  
Advertisement