Page 1

Nieuwsbrief februari 2012 Digitale versie van de nieuwbrief

Inhoudsopgave Van de voorzitter Van de bestuurstafel Vertrek secretaris Tijdelijk adres secretariaat Ledenadministratie Herhaling oproep bestuurders Certificering VOA’s ANBO- Anders OSO en gemeente Belastingservice Agenda Lief en leed Nieuwe leden Oproep bezorgers Kerstdiner bij De Vrienden Kerststukje 2011 Seniorencarnaval Cascarvieten Succes voor Thomasvaer en Pieternel Belastingaangifte 2011 Doe mee aan het ANBO Energiecollectief! Participe organiseert scootmobieltrainingen Rijbewijskeuringen Kookcursussen in Buurthuis Westerhaven Activiteiten Gilde OSO OSO kantoor Wintertocht OSO nieuws Activiteiten OSO Van de voorzitter Beste mensen, Wij zijn er weer. Kerstdiners, nieuwjaarborrels met alle gevolgen van dien (elk pondje gaat door het mondje) we hebben weer een heel jaar voor ons om onze zonden te bedenken en er aan te gaan werken. Vroeger ging iedereen stoppen met roken, maar aangezien dat amper nog speelt, moeten we toch ergens anders onze energie in steken. Dan maar meer gaan bewegen? Lekker de deur uit om te sporten? In de winter moet ik er niet aan denken, maar hersengymnastiek lukt me nog wel. Schijnt ook goed te zijn als geheugentraining. Ik ga uw geheugen ook even opfrissen. Al eerder heb ik aangekondigd dat wij bestuursleden zoeken waarbij ik aangaf geen volledige termijn (vier jaar) meer te willen aangaan. Ik ben daar diverse keren op aangesproken in de vorm van: ”Nou, je gaat ook snel weer weg de vorige voorzitter bleef zestien jaar”. Men vergeet dat zij tien jaar jonger was dan ik toen zij begon als voorzitter. Vier jaar vindt men dan snel, maar men kan niet inschatten dat er naast de ANBO ook


nog een ander leven is. Partner, kinderen en kleinkinderen spelen daar een grote rol in en lekker genieten van leuke dingen doen. Vakanties, treinen door Nederland om mooie tentoonstellingen te bezoeken, zolang het kan nemen wij het ervan. Vrijwilligerswerk moet een hobby zijn en alleen het woord werk zou eruit moeten. Hoezo werk? Samen met de andere bestuursleden een afdeling runnen, zorgen dat we leuke activiteiten kunnen bieden aan onze leden en daar zelf ook nog een beetje plezier aan beleven: dat moet niet als werk worden gezien. Onze penningmeester rekent zich drie slagen in de rondte om alles wat geboden wordt betaalbaar te houden en ons bestuurslid activiteiten doet heel veel voorwerk om het makkelijk te maken. Zo dragen we allemaal ons steentje bij en dat doen we voor u. Dus toch werk? Het blijkt wel telkens weer als je mensen vraagt om iets te doen voor de ANBO dat we in dezelfde vijver vissen als het Gilde, Participe en Activite en er is er maar ĂŠĂŠn die de vis kan vangen, maar ik hoop toch snel iets van u te horen Ik wens u voor de komende maand een goede overwintering en tot ziens, Met vriendelijke groet, Anne Brokerhof Van de bestuurstafel Vertrek secretaris Onze secretaris Johan van Wijk heeft met onmiddellijke ingang zijn werk neergelegd. Hier zijn een aantal redenen voor aan te dragen, waarvan wij gehoopt hadden dat we er met goed overleg uit konden komen. Helaas liepen de meningen over beleid, communicatie en verantwoordelijkheden zoveel uiteen, dat dit overleg niet meer heeft plaatsgevonden. Wij danken Johan vanaf deze plaats dat hij bereid was secretaris te worden en voor zijn inzet in het afgelopen jaar. Hij blijft via de commissie Zorg en Welzijn van het OSO behouden voor het ouderenwerk. Tijdelijk adres secretariaat Pauline Clark is bereid om tijdelijk een aantal taken op zich te nemen. Zij is in elk geval het emailadres van onze afdeling. De bezorging van post kan ook naar het adres van de voorzitter. Ledenadministratie Ons bestuurslid ledenadministratie Roelof Buren is enige tijd uitgeschakeld doordat hij een medische ingreep moest ondergaan. Inmiddels is deze achter de rug en is hij herstellende. Door ondersteuning van Jan den Boer en Marijke Vollebregt is de verwerking van nieuwe leden goed gelopen. Wij wensen Roelof vanaf deze plaats een spoedig volledig herstel toe. Herhaling oproep bestuurders In onze vorige nieuwsbrief stond al een oproep voor kandidaten voor bestuursfuncties. Ons bestuur is te smal en daardoor te kwetsbaar. Onze jonge bestuursleden werken nog en de oudjes kunnen om wat voor reden dan ook uitvallen. Alle functies moeten in persoon dubbel bezet zijn zodat mutaties niet direct praktische problemen geven. Mocht u nog twijfelen? Kom gewoon eens praten waarbij elke functie bespreekbaar is.


Certificering VOA’s In december behaalden Henk Emmelot, Marijke Vollebregt en Johan van Wijk het certificaat van Vrijwillige Ouderen Adviseur, (VOA). Wij feliciteren hen met het behaalde resultaat en wensen hen veel succes met de werkzaamheden die gericht zijn op senioren. ANBO- Anders Het project ANBO-Anders nadert zijn eindfase. Het doel was om de communicatie en besluitvorming binnen de organisatie zo te verbeteren, dat de afdeling met de besluiten kunnen werken en deze kunnen ondersteunen. Helaas is het hele gedoe van de FNV volop aan de gang. DNV: De Nieuwe Vakbond gaat uit van clustering van vakgroepen en daarmee een herindeling van alle leden. Waar blijven de senioren? De ANBO wordt geacht de senioren te vertegenwoordigen in alle overlegsituaties zoals bijvoorbeeld de SER, maar ze zijn tot op heden lid van hun eigen bond gebleven. Kortom: er is nog heel werk te doen voordat de besluitvorming kan plaatsvinden.

OSO en gemeente Jaarlijks krijgt het OSO van de gemeente subsidie om een aantal activiteiten te ontplooien en de belangen van de senioren te behartigen. Omdat het OSO voor alle senioren werkt, heeft de gemeente daar het respectabele bedrag van € 1,20 per persoon voor over. Daar mogen alle vrijwilligers bergen werk voor verzetten en vaak nog op eigen kosten. Ook hier komt weer tot uitdrukking dat senioren niet als volwaardig lid van de samenleving worden gezien. Een klein deel van deze subsidie valt de bonden toe, maar de verdeling van de gelden is telkens een punt van bespreking met het OSO. Belastingservice De HUBA’s hebben onder leiding van een bestuurslid van het OSO overleg gevoerd over de hulp bij belastingaangifte. Het OSO is van mening dat deze alleen beschikbaar is voor leden met een inkomen waarop zorgtoeslag gegeven wordt. De ANBO is het daar niet mee eens. Onze HUBA’s helpen alle leden en maken geen onderscheid. Wij zijn er immers voor alle leden! Gelukkig kunnen de bonden daarin nog hun eigen beleid toepassen. Agenda: 14 februari: 12 maart: 13 maart: 26 maart: 03 april: 17 april: 07 mei:

bestuursvergadering bestuursvergadering 10.30 uur koffie bij het Schoutenhuis jaarvergaderingen afscheid Jan den Boer en Fré Vos bij De Vrienden paasstukjes maken met aansluitend paasbrunch FNV gebouw 10.30 uur koffie bij De Vrienden bestuursvergadering

Lief en leed De ANBO leeft met u mee in vreugde en verdriet. Dat doen we graag door u vanaf de 75e verjaardag elke vijf jaar een kaartje te sturen en de verjaardag te vermelden in de nieuwsbrief. Maar ook andere heuglijke en soms verdrietige gebeurtenissen willen wij graag met u meebeleven: een huwelijksfeest, een ziekenhuisopname, een overlijden. Als u ons laat weten wanneer zo’n


gebeurtenis bij u plaatsvindt, dan kunt u van ons een gepast blijk van medeleven verwachten. In februari zijn jarig: 01 februari mevrouw J. Wilmink 03 februari de heer A. de Jong 07 februari mevrouw C. Welling-van Mastrigt 10 februari mevrouw M.G. Zwolle 11 februari de heer A. Michiels 11 februari mevrouw W. Pulles 13 februari de heer H. Blijleven 14 februari mevrouw M. Twerda 17 februari de heer W.L. Hendrikx 19 februari de heer N. van der Linden 20 februari mevrouw H.U.Randall-Franz 20 februari mevrouw N. van Ofwegen-van Varik 21 februari mevrouw M.L. Boon-Stubbe 22 februari de heer H. Blom 22 februari de heer J.A. Henry 22 februari mevrouw A.J. van Beusekom-Groenheiden 23 februari de heer C.H. van der Ent 24 februari mevrouw M.W. Wieman 26 februari mevrouw J. Kanbier-Kouwenhoven 26 februari mevrouw C. de Lange 28 februari mevrouw A.E Talmon Overleden de heer J. Wiffrie mevrouw H.J. van Kaam-Capel de heer J.P. Ruigrok van de Werve de heer H. de Jeu de heer A. Verboom mevrouw I. Roos de heer J.P. van Kaam Nieuwe leden Bij het CLA aangemelde nieuwe leden mevrouw C.M.J. Schuurhuis de heer W.G. Captein de heer R.D. Holtz mevrouw D.C.M. Steen de heer P.H. Baars de heer P.C. Vreugdenhil mevrouw J.J. Vreugdenhil-de Jager de heer E.H. van Dijck de heer A.G. Kradolfer mevrouw H. Kradolfer-Stremmelaar de heer H.J. Borst mevrouw B.D. Brama-Nell de heer S.H. Cornelisse de heer L. Doeven de heer M.A.J. van Kempen mevrouw C.M. van der Noordt mevrouw M.C.P. de Smit


de heer M. Stolp de heer J. Tanis de heer W.A. Troost mevrouw M. Troost mevrouw R. Verschoor mevrouw J.J. Viskil mevrouw H. van der Meij mevrouw A.C. Snoek-van de Laan de heer A. Vreugdenhil mevrouw N. Pannebakker de heer W.F. van Veen mevrouw A.M.G.J. van Dijck-Hijman de heer W. Hoogervegt-Wevers mevrouw A. Haveman de heer B.T.M. Gommers de heer W.D. Hoedeman mevrouw M.A. Oosterbeek de heer G.G.M. Creuwels de heer L.W. Lelieveld mevrouw S. van der Lelij-Riedstra de heer C. Scheer mevrouw M.G. Zwolle de heer W.J. Bettink mevrouw H.R.M. van Essen-Langezaal de heer M.A.A.J. Butter mevrouw M.B.E. Kerkhoven de heer W.N. van Kippersluis mevrouw A. van Kippersluis-Ten Brink de heer G.B. Ruiterman mevrouw M.M.A. Schravendeel-Werba mevrouw C.M.M. Stouten-Pieterse mevrouw M. Pulles mevrouw J. Dopper de heer C.F.de Kruijff mevrouw G. de Kruijff de heer D.J. Emeis de heer G. van de Kemp mevrouw A.M. Kok de heer P.J. Wolvers mevrouw E. Bennink-Weening mevrouw L. Beukers mevrouw W.A.M. Eeuwijk-Dumont mevrouw M. Schijf de heer C. Bezemer mevrouw C. Bezemer-Havermals mevrouw P. van Elk de heer G. Vis mevrouw S. Vis-Wiggemansen mevrouw E. Doijewaard mevrouw M.A. Blonk mevrouw J.J. Doze-Heskes


mevrouw W.J. van Dam-Harteveld de heer W.P.C. Smits mevrouw J. Bek-Fioole mevrouw M.M. Hartman Naar onze afdeling verhuisde ANBO leden mevrouw M.H. Versteeg naar Alphen aan den Rijn uit Lansingerland de heer H.J. Appeldooren naar Alphen aan den Rijn uit Lansingerland mevrouw H.M. Jachtenberg-Drost naar Alphen aan den Rijn uit Maassluis/Maasland OPROEP OPROEP OPROEP In verband met de enorme ledengroei zijn de bezorgwijken voor de ANBO nieuwsbrief behoorlijk uit hun jasje gegroeid. Wij zijn op zoek naar mensen die eenmaal per maand een uurtje over hebben om een aantal nieuwsbrieven in haar of zijn omgeving te bezorgen.

Voor informatie kunt u zich wenden tot onze bezorgcoördinator: Pieter Steegstra, e- mail: PieterenTruus@kpnmail.nl of mobiel (06) 282 522 45. Kerstdiner bij De Vrienden Op maandag 19 december jl. werd bij De Vrienden het kerstdiner genuttigd. Voor de eerste keer bij De Vrienden is het altijd afwachten wat je op het bord krijgt. Na opening door Anne (voorzitter) werd een kort verhaaltje door haar gehouden met medewerking van een nieuwe, mobiele geluidsinstallatie. Het eten en de drankjes waren een streling voor de tong en volgens mij mag het in 2012 weer hier worden gehouden. Tijdens het eten konden we genieten van kerstliedjes en er was een gezellige sfeer. Bij vertrek kregen alle deelnemers een doosje chocolaatjes. Nog een woord van dank aan de organisatie. Een ANBO lid Kerststukje 2011 Op 20 december was het weer zover: We gingen kerststukjes maken! Zestien deelnemers hadden zich opgegeven. Om twee uur waren alle deelnemers present en kon er begonnen worden. Dankzij de zorgvuldige voorbereidingen van onze activiteitencommissie, in de persoon van Corrie van Wilgen, konden we meteen starten. Alle benodigde kersttakken waren al geknipt, geritst en gesorteerd. Na een kopje koffie of thee gingen we aan de slag met een bordje, een steker, oasis en diverse versierselen. Met behulp van een door Corrie gemaakt voorbeeld konden we een mooie creatie maken. Hoewel we allemaal dezelfde onderdelen gebruikten, waren de resultaten toch verschillend, mooi en verrassend. Na een aangenaam aantal uurtjes ging ieder met zijn mooie stukje tevreden op huis aan. Pauline Clark Seniorencarnaval Cascarvieten Op vrijdag 17 februari 2012 organiseert Carnavalsvereniging ‘de Cascarvieten’ in Avifauna een gezellige carnavalsmiddag voor senioren. Naast een wervelende show door eigen artiesten, is er een gratis Bingo en wordt een optreden verzorgd door de zanger Marco de Hollander uit Ter Aar. Iedere bezoeker ontvangt een gratis consumptie.


In enkele seniorencentra hangen intekenlijsten. Daar kunt u zich inschrijven voor de gratis pendelbus die iedereen haalt en terugbrengt naar die centra. Natuurlijk mag iedereen ook op eigen gelegenheid komen. De middag begint om 14.11 uur en is ongeveer om 17.00 uur afgelopen. De zaal is open vanaf 13.00 uur. Thomasvaer en Pieternel weer groot succes bij nieuwjaarsreceptie Maandag 6 januari vanaf 2 uur in de middag zag je ze langzamerhand binnenkomen bij restaurant ‘De Vrienden’: ANBO-leden die het bestuur en elkaar een gelukkig nieuwjaar kwamen wensen. Wat zou een mens moeten zonder koffie en gebak? Ondenkbaar, dus kreeg iedereen zo’n heerlijk geurig kopje koffie, compleet met een verrukkelijk gebakje voorgeschoteld. Daarna nam de voorzitter het woord, waarbij zij iedereen een heel gezond 2012 toewenste. Over het voorbije jaar 2011 wilde zij niets zeggen: dat liet zij over aan Thomasvaer en Pieternel. Die kwamen even later binnen, allebei voorzien van een papier met tekst op rijm waarin het hele jaar nog eens zo ludiek onder de loep werd genomen dat dit zo nu en dan tot grote hilariteit leidde. Zij eindigden met een toast op het nieuwe jaar. Onder het genot van een drankje en een hapje werd daarna nog enige tijd gezellig met elkaar gepraat, waarna eenieder met een tevreden gevoel weer zijns of haars weegs ging.

N.B. De volledige tekst die Thomasvaer en Pieternel hebben uitgesproken kunt u terugvinden op onze website: www.anbo.nl/alpenaandenrijn Belastingaangifte 2011 Voor 1 april 2012 moet uw verplichte aangifte inkomstenbelasting weer in het bezit zijn van de belastingdienst. Ook dit jaar willen de belastinginvulhulpen (HUBA´s) van de ANBO u weer de helpende hand bieden. Onze HUBA´s zijn door bijscholing op de hoogte van de laatste nieuwtjes voor het goed en adequaat invullen van uw belastingaangifte. Het invullen van de aangifte op grond van een door de belastingdienst aan u gezonden opdracht tot het doen van aangifte heeft tot gevolg dat u ofwel geld terug krijgt ofwel verzekerd bent van het feit dat u niet meer belasting betaald dan nodig is. Als u niet behoort tot de doelgroep die verplicht aangifte moet doen, maar de indruk hebt dat u mogelijk recht hebt op belastingteruggave, schroom dan niet en geef u op voor het opstellen van een onverplichte belastingaangifte. Uit ervaring weten de HUBA’s van de ANBO dat het doen van een onverplichte aangifte tot gevolg heeft dat u altijd geld van de belastingdienst terug krijgt (anders wordt de aangifte niet ingediend). Aan de aangifteservice door een HUBA van de ANBO – die in beginsel gratis is – zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. U dient op het moment van het doen van de aangifte lid te zijn van de ANBO, 2. De belastingservice is bestemd voor leden van 65 jaar en ouder met een inkomen bestaande uit enkel een AOW-uitkering of een AOW-uitkering met een of meer aanvullend(e) pensioen(en), 3. De inkomstengrenzen voor de doelgroep zijn gebaseerd op de toetsingsinkomens van de zorg- en huurtoeslag 2011. Hoewel een lid jonger dan 65 jaar of boven de inkomstengrenzen in beginsel geen recht heeft op ondersteuning door een HUBA bij het doen van de aangifte, heeft het bestuur van de ANBO Alphen aan den Rijn besloten deze leden op verzoek toch te ondersteunen bij het doen van de aangifte. Voor deze ondersteuning zal de HUBA afhankelijk van de persoonlijke situatie van het lid een onkostenvergoeding vragen van € 25,00 per uur.


Als u gebruik wenst te maken van de diensten van de HUBA´s van de ANBO – ook als u geen verzoek tot het doen van aangifte van de belastingdienst heeft ontvangen – vul dan per omgaande onderstaande strook in en zendt deze aan de coördinator van de HUBA´s van de ANBO te weten: de heer P.G.S. Dobbe, Zadelmaker 80, 2401PJ Alphen aan den Rijn (telefoon: 06-22244119). Tot slot: Als u geen verzoek tot aangifte hebt ontvangen, hoeft u geen aangiftebiljet bij de belastingdienst op te vragen. De HUBA´s verwerken uw aangifte op hun computer en zenden deze elektronisch naar de belastingdienst. __________________________________________________________________________ INVULSTROOK: Naam:………………………………………………………………………………………….. Adres:………………………………………………………………………………………….. Postcode:………………..Woonplaats:.……………………………………………………….. Telefoon:..…………………………………………………………………………………….. Doe mee aan het ANBO Energiecollectief! Bespaar samen honderden euro’s op uw energiekosten Schrijf u vóór 5 maart vrijblijvend in op het ANBO Energiecollectief. Deze inschrijving verplicht u tot niets. Op 5 maart 2012 bieden energieleveranciers hun tarieven aan. Vervolgens onderhandelt ANBO namens alle belangstellenden met de energieleveranciers. Hoe meer mensen zich vrijblijvend inschrijven, hoe beter het aanbod. De leverancier met het scherpste aanbod wint. U krijgt daarna een persoonlijk aanbod en beslist of u wel of niet mee wilt doen. Zo eenvoudig is het. Voor meer informatie: surf naar: www.anbo.nl/energiecollectief of bel: (088) 669 90 60. ma t/m vrij 09.00 - 20.00 uur (4cpm). Participe organiseert scootmobieltrainingen Bij Participe kunt u terecht voor een scootmobieltraining. De trainingen zijn bedoeld voor iedereen die een scootmobiel heeft, maar hier niet of weinig gebruik van maakt. De training is er ook voor mensen die het advies hebben gekregen om de rijvaardigheid te verbeteren, voordat zij in aanmerking kunnen komen voor een scootmobiel. Participe organiseert de trainingen zowel aan huis of op een lokatie van Participe. Een scootmobieltraining vergroot de zelfstandigheid, en een rit op de scootmobiel betekent ook lekker buiten zijn. De training, individueel en op maat, bestaat uit een aantal privé lessen van een uur. Het aantal lessen wordt afgestemd op uw behoeftes. Gekwalificeerde medewerkers van Participe geven de trainingen. Er kan bijvoorbeeld geoefend worden met het in- en uitrijden van de stalling of lift en hoe je op een veilige manier kunt deelnemen aan het verkeer.

Voor meer informatie over kosten en opgave kunt u contact opnemen met Participe via email info@participe.nu of bel (0172) 42 75 00.


Rijbewijskeuringen Alle rijbewijskeuringen worden verricht door Stichting MediPartners Nederland. U kunt alleen na telefonisch afspraak (071) 572 84 34 op willekeurige woensdagen van de maand gekeurd worden in zalencentrum De Bron, Troubadourweg 2. De kosten bedragen € 25,00. Leden van een ouderenbond ontvangen op vertoon van hun lidmaatschapsbewijs € 2,50 korting en betalen slechts € 22,50. Waar moet u zelf voor zorgen: • Een eigen gezondheidsverklaring (verkrijgbaar Stadhuis, niet kosteloos) • Flesje met uw eigen urine • Lijstje van uw medicijngebruik • De bril die u draagt bij het rijden Kookcursussen in Buurthuis Westerhaven Een viertal nieuwe kookcursussen in de eerste helft van 2012 Participe organiseert in de eerste helft van 2012 vier nieuwe kookcursussen voor volwassenen: • Basis koken - Leer stap voor stap een lekkere maaltijd op tafel te zetten. • Italiaans koken - Leer Italiaanse gerechten bereiden en maak zelf pasta! • Kookreis - om de wereld Een kookervaring waar elke les een ander land centraal staat. • Indonesisch koken - Ervaar de kruiden en specerijen van het mooie Indonesië. De kookcursussen variëren van drie tot acht lessen. Ze worden georganiseerd op de maandag, woensdag en donderdag. Voor elke kookcursus wordt er een deelnemersbijdrage gevraagd. Wilt u ervaren hoe het voelt om zelf de creatieve chef te zijn in de keuken? Ontdek dan in één van deze cursussen wat u allemaal in huis heeft! Meer informatie en foto’s van de kookcursussen, kunt u vinden op de website van Participe: www.participe.nu/kookcursus Aanmelden kan via een e-mailbericht of telefonisch: e-mailadressen: westerhaven_welzijn@hotmail.com en s.vermeulen@participe.nu telefoonnummer 06-81179891. Wacht niet te lang, want VOL = VOL! Activiteiten Gilde Elke tweede woensdag van de maand: Gilde wandeltocht. Vertrek om 10.00 vanaf De Wielewaal in de Kwartelstraat Elke vierde woensdag van de maand: Gilde fietstocht. Vertrek om 10.00 uur vanaf Amstelstein in de Julianastraat. Elke donderdagmorgen teken- en schildergroep In Westerhoven. Elke vrijdagmiddag bridgegroep in Westerhoven. Voor informatie: Stichting Gilde Alphen aan den Rijn Uranusstraat 8a 2402 AG Alphen aan den Rijn, telefoon (0172) 24 22 32 Openingstijden kantoor: maandag, dinsdag en woensdag 13.00 – 16.00 uur; donderdag en vrijdag 10.00 – 13.00 uur. Email: info@gildealphenaandenrijn.nl Website: www.gildealphenaandenrijn.nl OSO OSO Kantoor Het OSO kantoor is gevestigd aan de Prins Bernhardlaan 10/12S in Alphen aan den Rijn. Telefonisch bereikbaar op dinsdag en woensdag van 09.00 uur tot 15.30 uur en op maandag en donderdag van 09.00 uur tot 13.30 uur. Telefoon (0172) 49 16 07. Bij afwezigheid kunt u het


antwoordapparaat inspreken. Voor activiteiten georganiseerd door Commissie Activiteiten OSO kunt u contact opnemen met een commissielid. Nieuwsbrief op website Het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden geeft regelmatig een nieuwsbrief uit die u kunt bekijken op de website van het OSO: www.oso-alphen. Wintertocht ‘Terug naar Vroeger’ in Onder de Pannen Reissom: €. 50,00 per persoon voor leden van een van de ouderenbonden; niet-leden betalen € 55,00. De Activiteitencommissie van het OSO organiseert op woensdag 15 februari as. een busreis naar Leerbroek. Daar kunt u genieten van een heerlijk winterbuffet en de Linquenda-show ‘Terug naar vroeger’. Deze wintertocht brengt u eerst richting Haarzuilens, waar in restaurant ’t Wapen van Haarzuylen’ een kopje koffie/thee met gebak gereed staat. Via Zeist en Houten gaat de reis verder naar Leerbroek. In het gastvrije restaurant ‘Onder de Pannen’ wacht u een winterbuffet met boerenkool, zuurkool, hutspot, rookworst, spek, appelmoes, en een Zederikse ijswafel met huisgemaakte caramelsaus toe. Daarna is het tijd voor de Linquenda show ‘Terug naar vroeger’. Aan de hand van de inhoud van een oude koffer wordt u gedurende een uur langs de jaren 50 en 60 geleid. Muziek en sketches volgen elkaar in een wisselend tempo op. U waant zich af en toe weer tussen de schuifdeuren van uw ouderlijke woning. Na afloop van de voorstelling is er nog gelegenheid voor een consumptie (voor eigen rekening) waarna de chauffeur de kortste route kiest naar Alphen aan den Rijn, waar hij omstreeks 17.15 uur hoopt aan te komen. U kunt zich voor deze dagtocht aanmelden door onderstaand formulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij mevrouw W. Vink, Lariksstraat 1, 2404 VW Alphen aan den Rijn (telefoon 493922). Uw reservering is definitief na ontvangst van de reissom op rekening 90.29.423 t.n.v. stichting OSO, o.v.v dagtocht 15-feb-2012. _________________________________________________________ INSCHRIJF FORMULIER WINTERTOCHT 2012 Naam :________________________________Voorletters:_______m/v Adres :____________________________________________________ Postcode :______Plaats____________________Telefoon____________ Aankruisen waar u instapt: Een dringend verzoek om u hier aan te houden Poortwachter, aant. pers.____8.20 uur Noorderbrink aant. pers.____8.30 uur Driehoorne (Sterrenln) aant.___8.40 uur Westerhove aant. pers______8.50 uur St. Jozef aant pers_________9.00 uur Eventuele dieetwensen;_______________________________________ Lid van ANBO, KBO, PCOB, geen lid Doorstrepen wat niet van toepassing is.

OSO nieuws


Wijkgericht werken - Project Zeeheldenbuurt Het project Zeeheldenbuurt, waarin het OSO nagaat in hoeverre het bestaande activiteiten kan ondersteunen, vordert langzaam maar zeker. Website Op de nieuwe website van het OSO vindt u zeer overzichtelijk bij elkaar alle zaken die voor u als senior van belang kunnen zijn, zoals: nieuwsberichten, activiteiten, informatie over de Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenbonden, het bestuur, commissies en werkgroepen, maar ook over de HUlpen Bij Aangifte (HUBA’s) en Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) van de drie bonden. De ouderenbonden komen ook zelf in beeld en het verhaal van de maand staat open voor iemand die iets ontspannends te vertellen heeft. Onder ‘Informatief’ vindt u van alles over onderwerpen als mantelzorg, vrijwilligerswerk, het Wmo-loket, verlengen van het rijbewijs, publiciteit en de RijnstreekHopper. Daarnaast is er aandacht voor allerlei aspecten van belastingzaken, de vacaturebank voor vrijwilligers en links naar een aantal adressen van websites die voor senioren van belang kunnen zijn. Nieuw: Gratis boodschappenservice bij gladheid Als er sprake is van gladheid kunnen ouderen, die slecht ter been zijn, gebruik maken van de gratis boodschappenservice van Thuiszorg IZO. IZO signaleert dat juist bij gladheid het aantal valpartijen met ernstige gevolgen onder deze kwetsbare groep in onze samenleving, schrikbarend stijgt. Met een gratis boodschappenservice in Alphen aan den Rijn en omgeving hoopt IZO op een significante daling van het aantal zware kneuzingen en botbreuken onder senioren tijdens de gladheid. Voor wie? De boodschappenservice is beschikbaar voor iedereen die slecht ter been is, bij gladheid de deur niet uit durft en voor de boodschappen geen beroep kan doen op familie, vrienden of kennissen. De service is ook toegankelijk voor mensen, die geen gebruik maken van de (thuis)zorg van IZO. Hoe werkt het? Als u op werkdagen voor 12.00 uur uw boodschappenlijstje telefonisch doorgeeft aan IZO op nummer (0172) 44 44 23, dan worden uw boodschappen nog dezelfde dag bij u thuis afgeleverd en contant met u afgerekend. Activiteiten OSO: Zo. 12.02 koffiemiddag in restaurant Helden Wo. 15.02 Wintertocht ‘Terug naar Vroeger’ in Onder de Pannen Zo. 26.02 koffiemiddag in De Vrienden Zo. 11.03 koffiemiddag in restaurant Helden Zo. 25.03 koffiemiddag in De Vrienden Zo. 08.04 koffiemiddag in restaurant Helden Zo. 22.04 koffiemiddag in De Vrienden Zo. 13.05 koffiemiddag in restaurant Helden Zo. 27.05 koffiemiddag in De Vrienden Zo. 10.06 koffiemiddag in restaurant Helden Zo. 24.06 koffiemiddag in De Vrienden Zo. 08.07 koffiemiddag in restaurant Helden Zo. 22.07 koffiemiddag in De Vrienden Zo. 12.08 koffiemiddag in restaurant Helden Zo. 26.08 koffiemiddag in De Vrienden

Nieuwsbrief februari 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you