Page 1

Nieuwsbrief december 2011/januari 2012 Laatste nieuwsbrief van 2011 en eerste nieuwsbrief van 2012

Inhoudsopgave Van de voorzitter Van de bestuurstafel Inschrijven kerstdiner en kerststukje Succes beurs in Ahoy Gesprek ANBO/OSO OSO commissie Zorg & Welzijn goed bezocht Weinig animo bij kennismakingsbijeenkomst Nieuwjaarsreceptie 2012 ANBO agenda Lief en leed Nieuwe leden Oproep nieuwe bestuursleden Lezers schrijven Inschrijven kerstdiner - Doe het nu! Klachten welzorg Komt u ook een leuk kerststukje maken? Voor u gelezen - Mantelzorg en de Wmo Nog geen gratis abonnement op ANBO Actueel? Rijbewijskeuringen Alzheimer CafĂŠ - Rijnstreek - We vergeten niemand! OSO OSO kantoor Bijeenkomst Commissie Zorg en Welzijn Welzorg Wat levert Prinsjesdag 2011 op? Polikliniek geheugenstoornissen Tandarts bepaalt tarieven volgend jaar zelf OSO nieuws OSO activiteiten Van de voorzitter Zo aan het eind van het jaar heb ik altijd de neiging om wat melancholisch te worden. Alweer een jaar om. Ik moet mijn agenda erbij halen om terug te kunnen zien waar ik allemaal mee bezig geweest ben en waar derhalve mijn tijd in is gaan zitten. Dan de maand december met gezellige dagen maar ook soms met heel saaie dagen, vroeg donker en koud buiten. Ik ben een raar mens, maar ik ben altijd weer blij als deze maand voorbij is en dat we weer normaal kunnen gaan doen. Niet alsmaar vooruit denken met de boodschappen en geen dol dwaze dagen in de winkels. Geniet u ook zo van alle opstoppingen in Alphen? De indruk bestaat dat veel mensen andere mogelijkheden zoeken om te winkelen, er gaan winkels dicht of ze draaien slecht. In de Ridderhof zag ik een aantal dichte winkels naast elkaar, heel sneu na alles wat ze daar beleefd hebben. Laten we er allemaal eens een keer extra heen gaan, het kan weer helpen. Met onze ANBO blijft het goed gaan, de ledenwerfactie loopt goed. Het bestuur gaat volgend jaar in het gebouw van het FNV vergaderen. We zijn ze er vriendelijk ontvangen door onze collega bestuurders en we mogen het gebouw in overleg gebruiken. Wist u dat er in onze regio


ook nog ruim 1.200 FNV senioren wonen die bij onze activiteiten welkom zijn. Zij maken er niet veel gebruik van, maar dat doen onze leden ook niet allemaal. Komende tijd hoop ik u te zien op het kerstdiner, kerststukjes maken en onze nieuwjaarsbijeenkomst want naast alle minder leuke momenten blijf ik daar echt naar uit zien en ik hoop: u ook. Ik wens u fijne dagen en voor straks: een goed begin van 2012, Met vriendelijke ANBO groet, Anne Brokerhof

Van de Bestuurstafel Het is nu half november en de zon schijnt nog steeds. Er is nog niets te merken van een voorspelde strenge winter. Nog niet ingeschreven voor het kersdiner/kerststukje? Snel doen! Hebt u zich al ingeschreven voor het kerstdiner en/of voor het maken van een mooi kerststukje? Als u dat nog niet hebt gedaan, en u wilt toch deelnemen, doe het dan snel, want vol=vol!

Succes beurs in Ahoy De 55+ beurs in Ahoy is ook een groot succes geweest. Deze is druk bezocht en ook de standhouders waren na afloop dik tevreden.

Gesprek ANBO en OSO Op 1 november hebben drie bestuursleden van de ANBO en drie bestuursleden van het OSO een gesprek gehad om gerezen problemen uit te praten en de communicatie te verbeteren.

Bijeenkomst OSO commissie Zorg en welzijn goed bezocht De door de OSO commissie. Zorg en Welzijn georganiseerde bijeenkomst van 9 november werd goed bezocht en duidelijk was dat de thema’s Wmo en het naderende levenseinde toch nog veel vragen opriepen. Elders in deze nieuwsbrief vindt u een verslag van deze bijeenkomst.

Weinig animo bij kennismakingsbijeenkomst Bij de kennismakingsavond voor de nieuwe leden zijn er van de 31 aangeschreven nieuwe leden slechts drie op komen dagen. Erg jammer maar we hebben het toch gezellig kunnen maken. Het bestuur gaat zich wel bezinnen hoe dit anders zou kunnen.

Nieuwjaarsreceptie 2012 Noteert u vast in uw agenda dat we op 9 januari 2012 de nieuwjaarsreceptie houden van 14.0016.00 uur bij de Vrienden waarbij ook Thomasvaer en Pieternel niet zullen ontbreken. Johan van Wijk (secretaris)


ANBO agenda 15-11 Koffieochtend van 10.30-12.00 uur bij Schoutenhuis (gastheer FrĂŠ Vos) 22-11 Bezoek aan de Kerstmarkt in Intratuin Ter Aar Vertrek 10.00uur 02-12 Vrijwilligers ochtend 10.00-1.00 uur in De Vrienden 05-12 Bestuursvergadering, 19.30 uur 19-12 Kerstdiner in De Vrienden vanaf 18.00 uur 20-12 Kerststukjes maken in de Bron 14.00 uur 09-01 Nieuwjaarsreceptie in De Vrienden 14.00 tot 16.00 uur

Lief en leed De ANBO leeft met u mee in vreugde en verdriet. Dat doen we graag door u vanaf de 75e verjaardag elke vijf jaar een kaartje te sturen en de verjaardag te vermelden in de nieuwsbrief. Maar ook andere heuglijke en soms verdrietige gebeurtenissen willen wij graag met u meebeleven: een huwelijksfeest, een ziekenhuisopname, een overlijden. Als u ons laat weten wanneer zo’n gebeurtenis bij u plaatsvindt, dan kunt u van ons een gepast blijk van medeleven verwachten. In december en januari zijn jarig: 01 december mevrouw A.C. Kars-Ferwerda 02 december mevrouw J.A. van der Kleijn-van den Boogaard 02 december mevrouw M.E. Timmermans 03 december de heer G. van der Haven 05 december mevrouw J. Knikker 06 december mevrouw C.W. Suttorp-Groeneveld 14 december mevrouw T.H.I. vom Schemm-van der Waart van Gulik 27 december mevrouw L. Elsinga-Noordzij 07 januari mevrouw I. van Tol-Snel 08 januari de heer W. in 't Hout 18 januari mevrouw H. Schellingerhout-Lourens 21 januari mevrouw G. van Vliet 23 januari de heer E. Bosch 24 januari mevrouw C.W. Houbaer 28 januari mevrouw G.A.E van Dijk-van Leeuwarden 29 januari de heer J. Boon Overleden mevrouw C.P. Vos-Lodder de heer N.F. Lampe mevrouw A. Zwankhuizen-van Silfhout mevrouw H. Lagerweij-Lage mevrouw B.A. van Zijp de heer M. Louwerse Wij wensen de families veel sterkte met dit verlies


Nieuwe leden Bij het CLA ingeschreven nieuwe leden: De heer G.A.C. Baas en mevrouw C.M.W. Baas-Mansveld Alphen aan den Rijn mevrouw C.T.H. van der Ploeg Bodegraven mevrouw A. de Haas Hazerswoude-Rijndijk de heer F. van der Ham Alphen aan den Rijn mevrouw A.L. Kiewiet Bodegraven de heer N. Roeloffs Koudekerk aan den Rijn

OPROEP!!!! Het bestuur wil graag in contact komen met leden die zitting willen nemen in ons bestuur. De vicevoorzitter gaat ons verlaten en de voorzitter die in maart herkozen moet worden wil zeker geen volledig tweede termijn van vier jaar meer aangaan. Het bestuur wil alle functies graag dubbel bezet hebben dus elke functie is bespreekbaar. Hebt u interesse? Kom eens praten. U bent van harte welkom. Onze telefoonnummers staan achter in het boekje, dus ga ons snel bellen, we rekenen op u!

Lezers schrijven Een middagje klaverjassen met de KBO Donderdag 20 oktober jl. heb ik deelgenomen aan een heuse Mini Klaverjasmarathon, die door de KBO georganiseerd werd. Als lid van de ANBO, was ik daarvoor uitgenodigd om hieraan deel te nemen en dat liet ik mij geen 2 x zeggen. Een geroutineerd klaverjasser ben ik wel niet; slechts 1 x per jaar tijdens de wintersportvakantie raak ik de speelkaarten immers maar aan. Echt ik heb met volle teugen genoten van de gemoedelijke sfeer, de prima organisatie, de perfecte catering in de Jozefzaal en natuurlijk ook van het klaverjassen op zich. Kortom: een oprecht compliment aan een ieder die dit evenement heeft opgezet is zeker op zijn plaats en ik kan u verzekeren dat ik in 2012 weer van de partij zal zijn. Dat ik nog in de prijzen viel was mooi mee genomen, maar daar was het natuurlijk niet om te doen. Met een groet, Piet Berkhout

Nog niet ingeschreven voor het kerstdiner? Doe het nu! Aanmelding kan nog door onderstaand formulier in te vullen en in te leveren bij of op te sturen naar: -Jacqueline Broer Groenoord 140, 2401 AH, Alphen aan den Rijn. of -Corrie van Wilgen Zuidland 93, 2408 BM, Alphen aan den Rijn. Uw betaling dient vóór 10 december overgemaakt te zijn op Ing.bank rekening 5641515, t.n.v. ANBO afd. Alphen aan den Rijn, onder vermelding van ‘Kerstdiner’. Geef op tijd op, want er is slechts plaats voor 60 personen en vol is vol.


_________________________________________________________ DEELNAMEFORMULIER KERSTDINER Naam:____________________________________________________ Adres:__________________________________Telefoon___________ Aantal personen:_____waarvan_____ANBO-lid en____Introducé Voorkeur voor vlees of vis (doorhalen wat niet wordt gewenst) Eventuele dieetwensen:______________________________________

Klachten Welzorg Vanuit het Alphens Platform Gehandicaptenbeleid maken wij ons zorgen over de grote hoeveelheid klachten die ons bereikt m.b.t. Welzorg. Het gaat hier dan veelal over het contact met de klant, het maken van afspraken met Welzorg of het vragen van informatie over een afspraak met een monteur. De manier waarop je aan de telefoon te woord wordt gestaan of de uitspraken/toezeggingen die worden gedaan passen, ons inziens, niet binnen een zorgorganisatie. Waarschijnlijk zijn er ook nog andere klachten die zich voordoen, ook deze horen wij graag. Wij hebben echter het gevoel dat de klachten die ons nu bereiken slechts het topje van de ijsberg zijn en wij willen graag die hele ijsberg in kaart brengen. Ons doel hierbij is om via de gemeente en Participe druk uit te oefenen om de dienstverlening van Welzorg te verbeteren. Daarom willen wij jullie dringend vragen om ons te helpen deze Alphense ijsberg in kaart te brengen. Wij willen als APG graag geïnformeerd worden over alle zaken die m.b.t. Welzorg niet goed lopen. Wanneer er ergens in jullie omgeving iets niet goed loopt (m.b.t. Welzorg), willen jullie ons dan een mail sturen op het volgende mail-adres: marjanne.apg@ziggo.nl Dan kunnen wij ze verzamelen en koppelen naar de gemeente. Alvast bedankt voor jullie reacties, Marjanne Orbons-Meijerink Voorzitter Alphens Platform Gehandicaptenbeleid P.S.1 Als u niet over internet beschikt, kan de klacht ook telefonisch worden doorgegeven op het telefoonnummer van het APG, (0172) 49 09 00 P.S.2 Welzorg heeft in een eerder stadium gezegd dat zij alleen actie (kunnen) ondernemen als er een overzicht van klachten op papier staat.

Komt u ook een leuk kerststukje maken? Op 20 december is er weer gelegenheid om een mooi stukje voor de kerst te maken in De Bron, Troubadourweg 2, 2402 EP, Alphen aan den Rijn, om 14.00 uur. De kosten bedragen € 7,50 per persoon. Een introducé is welkom. Dan zijn de kosten € 10,00. U kunt zich telefonisch opgeven vanaf 18-11-2010 tot 25-11-2011 en vanaf 04-12-2011 tot 12-122011 bij Corrie van Wilgen, telefoon (06) 2501298. De betaling graag vóór 13 december overmaken op Ing bankrekening 5641515 t.n.v. ANBO afd. Alphen aan den Rijn, o.v.v. ‘Kerststukje’


Voor u gelezen

Mantelzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeenten zijn verantwoordelijk voor mantelzorgondersteuning op grond van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit houdt in dat gemeenten mantelzorgers moeten informeren over ondersteuningsmogelijkheden, moeten adviseren en begeleiden. Maar zij moeten ook zorgen voor respijtzorg, materiële en praktische hulp, financiële en emotionele steun. Respijtzorg houdt in dat iemand anders, zoals een vrijwilliger met de nodige zorgervaring, de zorg tijdelijk kan overnemen van de mantelzorger. Voor informatie over mantelzorgondersteuning kunnen mensen terecht bij het Wmo-loket van hun gemeente. Gemeenten kunnen verwijzen naar een steunpunt voor mantelzorg in de buurt. Er zijn diverse steunpunten voor mantelzorg verspreid over het hele land. Helaas zijn er nog steeds veel mantelzorgers, die niet weten waar ze terecht kunnen voor mantelzorgondersteuning. Goede informatievoorziening over mantelzorgondersteuning is essentieel, vindt ANBO, en des te meer nu de druk op de mantelzorgers alleen maar toe zal nemen vanwege de bezuinigingen in de zorg. ANBO en mantelzorg Voor ANBO is mantelzorg een belangrijk beleidsterrein in zijn belangenbehartiging. De problematiek rondom mantelzorg wordt regelmatig onder de aandacht gebracht van de politiek. Er is veel te doen en te verbeteren op het gebied van mantelzorg in Nederland. ANBO wil daar graag actief aan meewerken. ANBO maakt zich grote zorgen dat vanwege de bezuinigingen en veranderingen in de zorg mantelzorgers nog meer onder druk komen te staan, waardoor de groep overbelaste mantelzorgers alleen maar zal toenemen. Het komt voor dat mantelzorg daardoor ontspoort en er sprake is van mishandeling. Ouderenmishandeling staat de laatste tijd nogal in de belangstelling. Zo ver mag het natuurlijk niet komen, vindt ANBO, tijdige ondersteuning van mantelzorgers is dan ook van groot belang. Handige en interessante websites - Voor algemene informatie over mantelzorg: www.mezzo.nl - Het expertisecentrum mantelzorg: www.eiz.nl - Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling: www.movisie.nl - Combineren van werk en mantelzorg: www.werkenmantelzorg.nl - Informatie voor vrijwilliger en hulpvrager: www.informelezorg.nl - Digitaal steunpunt voor mantelzorgers: www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl - Belangenbehartiging voor mensen met een persoonsgebonden budget: www.persaldo.nl Uit: ANBO @ctueel mantelzorg special 2011

Nog geen gratis abonnement op ANBO Actueel? ANBO @ctueel is de maandelijkse nieuwsbrief Belangenbehartiging van de ANBO. Als abonnee ontvangt u de nieuwsbrief als Adobe Pdf document in uw emailbox. Op de landelijke site van de ANBO, www.anbo.nl kunt u zich gratis abonneren. Onderwerpen nieuwsbrief november 2011: • Inbreng begroting Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport • Bestrijding ouderenmishandeling • Vrijwilliger gezocht • Begrotingsbehandeling infrastructuur en milieu • Valys vervoer • ANBO Panel arbeidsparticipatie


Rijbewijskeuringen Alle rijbewijskeuringen worden verricht door Stichting MediPartners Nederland. U kunt alleen na telefonisch afspraak (071) 572 84 34 op willekeurige woensdagen van de maand gekeurd worden in zalencentrum De Bron, Troubadourweg 2. De kosten bedragen € 25,00. Leden van een ouderenbond ontvangen op vertoon van hun lidmaatschapsbewijs € 2,50 korting en betalen slechts € 22,50. Waar moet u zelf voor zorgen: · Een eigen gezondheidsverklaring (verkrijgbaar Stadhuis, niet kosteloos) · Flesje met uw eigen urine · Lijstje van uw medicijngebruik · De bril die u draagt bij het rijden

Alzheimer Café - Rijnstreek We vergeten niemand! In zorgcentrum Sint Joseph, Hoflaan 3 in Alphen aan den Rijn wordt maandelijks het Alzheimer Café gehouden. Bezoekers van het Alzheimer Café ervaren lotgenotensteun en ze helpen elkaar in praktische zin met tips en adviezen. Het Alzheimer Café staat onder begeleiding van Ans Lammers. Dit seizoen staan nog de volgende thema’s op het programma: 13 december 2011 Er alleen voor staan - contacten verliezen 10 januari 2012 Communicatie met hulpverleners 14 februari 2012 Lichamelijke zorg en gezondheidsproblemen? 13 maart 2012 Zeggenschap inleveren - dagopvang? 10 april 2012 Het wordt me teveel - in goede en slechte tijden 08 mei Weerstand tegen opname 12 juni Verlies en rouw (Alle thema´s zijn onder voorbehoud!) De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en eindigt uiterlijk 21.15 uur. Van tevoren aanmelden is niet nodig. Meer informatie: telefoon (0172) 46 70 00.

OSO OSO Kantoor Het OSO kantoor is gevestigd aan de Prins Bernhardlaan 10/12S in Alphen aan den Rijn. Telefonisch bereikbaar op dinsdag en woensdag van 09.00 uur tot 15.30 uur en op maandag en donderdag van 09.00 uur tot 13.30 uur. Telefoon (0172) 49 16 07. Bij afwezigheid kunt u het antwoordapparaat inspreken. Voor activiteiten georganiseerd door Commissie Activiteiten OSO kunt u contact opnemen met een commissielid. Nieuwsbrief op website Het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden geeft regelmatig een nieuwsbrief uit die u kunt bekijken op de website van het OSO: www.oso-alphen.nl Vraag- en antwoordspel ‘Wat is Wmo eigenlijk?’ Op de site van het OSO vindt u het vraag- en antwoordspel ‘ Wat is Wmo eigenlijk?’. Daarin kunt u een aantal veelvoorkomende vragen opzoeken waarbij duidelijke antwoorden zijn opgenomen.. U vindt deze rubriek op de OSO website: www.oso-alphen.nl.


Leuk om te weten Laat bij de Belastingdienst geen geld op de plank liggen Op de site van het OSO staat een rubriek waarin u diverse belastingtips kunt vinden. U vindt deze rubriek op de OSO website: www.oso-alphen.nl.

Bijeenkomst Commissie Zorg en Welzijn op 9 november 2011 De opkomst was weer groot ca. 25 personen. De eerste spreker, mevrouw Fieke van Eerden vertelde ons wat er zoal is en gaat veranderen bij de Wmo. Duidelijk werd dat we niet meer kunnen zeggen: “Ik heb er recht op” maar dat er veel meer gekeken gaat worden naar wat u nodig hebt en waarom. Kortom: wat is de vraag achter de vraag en hoe kunnen we uw zelfredzaamheid vergroten. Vervolgens hield prof.dr. Karel Gill een prachtig verhaal over de achtergrond van euthanasie. Vooral de motivatie waarom doen of willen mensen dit, werd heel goed uit de doeken gedaan, evenals welke verklaringen u daarvoor op moet stellen en vooral met uw huisarts moet bespreken. Hierna nam mevrouw Addy Camper het woord en vertelde ons wat we - bij het naderen van het levenseinde - zelf allemaal vooraf kunnen regelen en vastleggen, zodat het voor de nabestaande duidelijk is wat u zou willen bij bijvoorbeeld reanimatie en bij uw begrafenis. Dit voorkomt een hoop problemen. Na nog een kopje koffie was er gelegenheid voor het stellen van vragen, waarvan dan ook gretig gebruik werd gemaakt want de onderwerpen leven erg onder de mensen. Om ca. 12000 uur besloten we deze bijeenkomst met een bloemetje voor de dames en een fles wijn voor prof.dr. Gill en kregen zij een groot applaus voor hun voordracht Naar aanleiding van de vragen hebben we hieronder een aantal namen en adressen geplaatst van instanties waar u nog nadere informatie kunt verkrijgen. • Zorgbelang Zuid-Holland te Gouda: tel. (088) 929 40 10, e-mail: ikg@zorgbelang-zuidholland.nl website: www.zorgbelang-zuidholland.nl • Stichting Zorgverklaring te Leiden, tel. (071) 531 50 08. e-mail: info@zorgverklaring.nl website: www.zorgverklaring.nl • Ver. Voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) te Amsterdam, tel. (020) 620 06 90 e-mail: euthanasie@nvve.nl website: www.nvve.nl • Ned. Patienten Consumenten Federatie te Utrecht, tel. 030-2970303 Website: www.npcf.nl Johan van Wijk

Welzorg De organisatie ‘Welzorg’ heeft in 2011 de levering van mobiliteits- en revalidatiehulpmiddelen overgenomen van Beenhakker. Als het gaat om hulpmiddelen en bijbehorende diensten, is de scootmobiel misschien wel het meest bekende voorbeeld. Zowel het Alphens Platform Gehandicaptenbeleid (APG) als het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) maken zich zorgen over het contact tussen Welzorg en haar cliënten. Zij doen daarom een dringend beroep op iedereen die zijn ervaringen met Welzorg door wil geven. Marjanne Orbons is per mail bereikbaar marjanne.apg@ziggo.nl en telefonisch via nummer


(0172) 49 09 00. Het mailadres van Lyda de Jong is ledejong-burggraaf@hetnet.nl Telefonisch is zij, tussen 17.30 en 18.30 uur, bereikbaar op nummer (0172) 43 61 32. Inmiddels is ook de politiek in actie gekomen. Zowel de fractie van de SP als de VVD heeft zg. ‘artikel 43 vragen’ gesteld met betrekking tot het functioneren van Welzorg. Rijk Huisman

Wat levert Prinsjesdag 2011 op? Met dank aan FiscAlert Op Prinsjesdag is een scala aan maatregelen aangekondigd die met ingang van 2012 of later voor veel senioren een forse impact hebben. Een aantal voorbeelden hiervan zijn; - de algemene heffingskorting: wordt verhoogd naar € 2.033 - de maximale arbeidskorting: wordt verhoogd van € 1.574 naar € 1.611 - de drempel voor de aftrek van studiekosten: wordt m.i.v. 2013 verlaagd - voor mensen die een erfenis ontvangen: wordt de IB-aangifte simpeler - weekenduitgaven worden eerder aftrekbaar (van 27 jaar naar 21 jaar) - het inkomstenbelastingtarief van de eerste schijf: stijgt met 0,1 % - de grens van de derde schijf wordt eerst geïndexeerd en daarna met € 150 gekort - de arbeidskorting voor werknemers ouder dan 58 jaar en de doorwerkbonus voor werknemers van 62 jaar en ouder: wordt afgeschaft - de vrijstelling in box 3 van € 2.779 per minderjarig kind: vervalt - de aftrek van de kosten voor levensonderhoud is alleen nog mogelijk voor kinderen jonger dan 21 jaar (was jonger dan 30 jaar) - de pensioenleeftijd gaat omhoog: in 2020 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar - de zorgtoeslag wordt in vier jaar verlaagd - de kinderbijslag gaar omlaag - een extra huurverhoging voor sommige huishoudens: vanaf 01.07. 2012 is een extra huurverhoging van max. 5 % per jaar toegestaan voor huishoudens met een bruto jaarinkomen vanaf € 43.000 - de berekening van de huurtoeslag: wordt zodanig aangepast dat verschillen in de kwaliteit van huurwoningen straks beter tot uitdrukking komen in de feitelijke huurprijs. De ‘kwaliteitskorting’ op de huurtoeslag (als de prijs boven een bepaalde grens uitkomt) gaat hierdoor vanaf 01.02. 2012 met 10 % omhoog - het eigen risico voor de zorgverzekering: stijgt met € 40 - het persoons gebonden budget is vanaf 01.01. 2012 alleen nog bestemd voor mensen die van het CIZ een ‘verblijfsindicatie’ voor een zorginstelling hebben gekregen Meer informatie is te vinden op: www.prinsjesdag2011.nleffect_op_u

Polikliniek geheugenstoornissen De ‘polikliniek geheugenstoornissen’ is bedoeld voor mensen die door geheugenproblemen en/of verwardheid belemmerd worden in hun dagelijks functioneren. Deze problemen doen zich vaak voor bij ons ouderen. Ziekten bij mensen in deze levensfase staan vaak niet op zichzelf. Veelal gaat het niet alleen om lichamelijke problemen, maar kunnen er ook neurologische, psychische- en sociale problemen spelen. Het is daarom van belang om op alle vier gebieden onderzoek te doen! Echter: om te voorkomen dat u naar al deze specialisten moet, kunt u - na overleg met uw huisarts - een afspraak maken bij het dagonderzoekcentrum Geriatrie van het Rijnland ziekenhuis. Geriatrie is het specialisme dat zich richt op de oudere mens. Ouderen hebben vaak meer aandoeningen tegelijk. Een geriater is gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling


van oudere mensen, waarbij deze dan kijkt naar zowel de lichamelijke, geestelijke als sociale toestand van de patiënt. Het onderzoeksteam bestaat uit een geriater, een verpleegkundig specialist en een verpleegkundige. Na een intakegesprek worden onder meer de volgende onderzoeken gedaan: bloeddrukmeting, hartfilmpje, kort geheugen- en stemmingsonderzoek. Na afloop worden met u, een familielid of mantelzorger de onderzoeksresultaten besproken. Ook de huisarts wordt op de hoogte gesteld en eventueel een zorg- en behandeladvies vermeld. Voor nadere informatie en mogelijk aanmelding: centrale secretariaat geheugenpoli: (0172) 46 74 05 (verpleeghuis Oudshoorn). Johan Kemker Tandarts bepaalt tarieven volgend jaar zelf Wat betekent dit voor u? Volgend jaar mogen tandartsen zelf bepalen wat u voor hun behandelingen betaalt. Voor u geldt: houd goed in de gaten hoeveel de tandarts wil berekenen en hoeveel uw verzekering vergoedt. Momenteel hanteert de overheid nog een maximum voor de tarieven van alle tandheelkundige behandelingen. De tandarts mag u geen hogere prijs berekenen. Wel lager, maar dat gebeurt nauwelijks. De minister van VWS heeft nu besloten dat de maximumtarieven in 2012 vervallen. Tandartsen, tandprothetici en orthodontisten mogen zelf hun tarieven vaststellen, maar mogen daarover geen onderlinge afspraken maken. De minister verwacht dat hierdoor meer concurrentie ontstaat en daardoor lagere tarieven. Zij wil bovendien bereiken dat de behandelkwaliteit en service aantoonbaar verbeteren. Prijzen vergelijken Bovendien vindt de overheid het belangrijk dat tandartsen u beter informeren over de prijs van behandelingen. Daarom moet in 2012 in elke praktijk een standaardprijslijst hangen. Kost een behandeling meer dan € 150,00, dan moet de tandarts daarvoor eerst een offerte maken. Door al deze maatregelen kunt u voortaan de prijs tussen tandartsen vergelijken en kiezen voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Houd ook uw nieuwe polis 2012 in de gaten. Johan Kemker OSO nieuws OSO bestuur In verband met de sluiting van Westerhaven en de zalen van Westerhove en Wielewaal (de drie W’s) heeft het bestuur in oktober een brief geschreven naar de gemeente. De gemeente heeft positief gereageerd op de voorstellen van het bestuur. De betreffende brief is geplaatst op de website van het OSO. Vertegenwoordigers van het bestuur zijn nog volop bezig om in gesprek te gaan met de fracties van de Alphense politieke partijen. Wederzijds worden de contacten als zinvol ervaren. Onderwerp van gesprek is uiteraard de sluiting van de drie W’s, maar ook de manier waarop bekendheid wordt gegeven aan de lokale minimaregelingen. In een overleg met wethouder Oppatja is dit onderwerp, en de alternatieven die het bestuur aandraagt, eveneens aan de orde gekomen. Website In mei heeft Steef van den Berg het bestuur laten weten dat hij stopt als webmaster van het OSO. Steef heeft in 2009 de website opgezet en het bestuur is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet. Inmiddels heeft het bestuur afscheid genomen en Cor van der Schoor bereid gevonden om de taak van webmaster op zich te nemen. Iedere webmaster heeft zijn eigen ideeën over een website, met als gevolg dat de vernieuwde site er anders uitziet. Oordeelt u zelf.


Contacten Johan Kemker en Dick Tempelaar In de Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand vertegenwoordigt Johan Kemker het OSO. Op voordracht van het OSO maakt Dick Tempelaar deel uit van de Wmo-adviesraad. In de afgelopen vergadering heeft het OSO-bestuur met beide heren bijgepraat. Commissie Wonen De commissie Wonen heeft de pilot ‘Mijn huis van morgen’ geëvalueerd. Het bewustwordingsproces voor senioren om na te denken over de vraag waar zij graag oud willen worden, moet gewoon doorgaan. Wel zoekt de commissie ook naar andere vormen om het onderwerp zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Belastinginvullers/vrijwillige ouderen adviseurs Wie in Alphen financiële zorgen of vragen heeft kan sinds kort een beroep doen op budgetcoach Lianne Bruné. Meer informatie is te vinden op www.budget-coachlianne.nl Stichting Geldzorg biedt een geldzorgmaatje, als variant op het eerder gelanceerde ‘Schuldhulpmaatje’. Coordinator is John Hulsbergen, tel. (0172) 42 66 20 E-mail: geldzorgmaatje@gmail.com Internet: www.geldzorgalphen.nl Vanaf 2007 bestaat de Papierwinkel, een onderdeel van welzijnsorganisatie Participe, al. De Papierwinkel is telefonisch bereikbaar op nummer (0172) 42 75 00. Stichting MEE (0900 999 88 88) is beschikbaar voor mensen met een beperking en de Bijstandswinkel is opgezet voor iedereen die een beroep doet of wil doen op de gemeentelijke bijstandsregelingen. De ouderenbonden hebben hun HUlp Bij Aangifte (zie bladen ouderenbonden), die u terzijde kan staan bij het invullen van aangiftes voor de Inkomstenbelasting, de Zorg- en de Huurtoeslag. Polis zorgverzekering In november bieden de zorgverzekeraars hun nieuwe polisvoorwaarden aan, met de bijbehorende premies. Let u er op of uw zorgverzekeraar een collectief contract heeft met een van de ouderenbonden én de korting aan u berekent? Huur- en/of Zorgtoeslag In december verstuurt de Belastingdienst de beschikking waarin het voorschot 2012 is vermeld. Het voorschot is berekend op basis een schatting van uw verzamelinkomen en dat van uw eventuele partner. Als de Belastingdienst dit inkomen te laag inschat moet u in 2013 het te veel ontvangen voorschot betalen. Het advies is dan ook om het toetsingsinkomen te controleren en als u denkt dat het te laag is, een wijziging insturen aan de Belastingdienst. Hebt u vragen? Bijvoorbeeld omdat u geen huur- of zorgtoeslag ontvangt en denkt dat u er wel recht op hebt, neem dan contact op met een van de HUlpen Bij Aangifte (HUBA’s). Hun gegevens vindt u in de bladen van de lokale ouderenbonden. Waarschuwing voor nieuwe vorm van colportage Coby Schouten Aan de hand van gegevens in het telefoonboek benadert het commerciële bedrijf C.O.I. b.v. (www.coiopleidingen.nl) te Nieuw Vennep senioren om hen te interesseren voor een computercursus. Deze wordt in de Maranathakerk gegeven. De acht lessen zijn klassikaal en duren 2,5 uur, de kosten bedragen € 895,00. Bij deze vorm van colportage worden namen en adressen uit het telefoonboek gehaald. De informatie die in het eerste, telefonische, contact wordt gegeven is uiterst summier. Op basis van een opgedane ervaring waarschuwt de KBO ervoor dat het risicovol is om op de gedane voorstellen in te gaan. Wie een computercursus wil volgen kan dit op een veel goedkopere manier doen.


OSO activiteiten Zo. 11.12 koffiemiddag in restaurant ‘Helden’; 15.00-17.00 uur, org. OVO Zo. 14.01 koffiemiddag in restaurant ‘Helden’; 15.00-17.00 uur, org. OVO Zo. 27.01 koffiemiddag in De Vrienden; 15.00-17.00 uur, org. OVO

Nieuwsbrief december 2011 januari 2012