Page 1

Afdeling Rozenburg

De Vier Jaargetijden

Winter 2014 Editie 26


Dit is een uitgave van:

ANBO afdeling Rozenburg De Vier Jaargetijden Jaargang 8 – 2014 Winter editie 26

Colofon: Redactie:

Fanny Zuur Els ‘t Hooft Richard Volker Peter Meijer

Advertentie verkoop:

Peter Meijer

Eindredactie:

Fanny Zuur

Contact ingezonden stukken: Bloesemlaan 31, 3181 RC Rozenburg Brink 18, 3181 PD Rozenburg of via email E-mail:

afd.rozenburg@anbo.nl

Website:

www.anbo.nl/afdelingen/rozenburg

Drukkerij:

Rijpsma te Rozenburg


Van de voorzitter Weer is er een jaar voorbij. Het lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat naarmate je ouder wordt. Nu is het al weer 2014 en we hopen allemaal dat we het dieptepunt van de crisis achter de rug hebben en dat 2014 nu eens wat positieve verandering brengt. Een grote verandering voor ons Rozenburgers zal zijn dat we ophouden deelgemeente te zijn en dat we overgaan naar een gebiedsbestuur. De verkiezingen in maart zijn belangrijk voor onze toekomst. Wij ouderen zullen goed moeten kijken welke partij het meeste oog heeft voor de belangen van ouderen. In Rozenburg zijn op verschillende gebieden onze lokale belangenbehartigers actief en daarnaast worden er sociale activiteiten georganiseerd. Naast de maandelijkse bingo- en themaochtenden in De Roserie en de filmavonden in de bibliotheek gaan we ook een gezellige middag in De Nieuwe Schans organiseren. De datum kunt u alvast in uw agenda noteren, dat wordt 25 februari. Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over via de nieuwsbrief. Met de bibliotheek Rozenburg gaan we meer samenwerken, o.a. op computergebied. Vanaf maart zal er een ochtend per maand een computerinstructeur aanwezig zijn in de bibliotheek om oud-cursisten van onze computercursussen, maar ook anderen, te ondersteunen op computergebied en vragen te beantwoorden. Wij zijn blij met de nieuwe vrijwilligers die zich aangemeld hebben na de oproep in de vorige nieuwsbrief voor de Lief en Leedgroep. We hopen dat ze met veel plezier hun werkzaamheden gaan verrichten. Hoe meer leden ANBO vertegenwoordigt bij de politiek, hoe sterker we staan. Daarom is het belangrijk om nieuwe leden te werven. Daar gaan we iets aan doen dit jaar, maar ook u kunt daar aan bijdragen. Familie, vrienden en buren van 50+, ze zijn allemaal van harte welkom als ANBO lid. Het bestuur wenst u een goed en gezellig 2014. 1


Nieuwe regels internet bankieren Per 1 januari 2014 treden er nieuwe regels in werking die de verantwoording voor veilig internet bankieren strenger omschrijven. Het is voor consumenten wettelijk geregeld dat een bedrag, dat zonder uw toestemming van uw bankrekening is afgeschreven, door de bank wordt vergoed. Daarbij mag de bank u volgens de wet in bepaalde gevallen een eigen risico van maximaal € 150,= in rekening brengen. De bank is echter niet altijd verplicht het bedrag, eventueel verminderd met het eigen risico van maximaal € 150,= aan u te vergoeden. Wanneer u zich aan de onderstaande vijf veiligheidsregels houdt, loopt u niet het risico dat de gehele schade voor uw eigen rekening komt. Wat moet u doen? ❶ Houd uw beveiligingscodes geheim.  Zorg ervoor dat beveiligingscodes nooit aan een ander bekend kunnen worden.  Zorg ervoor dat niemand kan meekijken als u uw beveiligingscodes intikt. Het gaat hier niet alleen om uw pincode, maar ook om alle andere codes die u moet gebruiken om elektronische betalingen te doen en/of gebruik te maken van internet en mobiel bankieren.  Geef nooit een beveiligingscode door per telefoon, e-mail of op een andere wijze dan de bank u heeft voorgeschreven. ❷ Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt. ❸ Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken. Denk hierbij aan het volgende:  Zorg dat de geïnstalleerde software, zoals virusscanner en firewall, is voorzien van actuele updates.  Installeer geen illegale software. 2


 Beveilig de toegang met een toegangscode.  Zorg er daarnaast voor dat de door de bank verstrekte toepassingen niet door onbevoegden kunnen worden gebruikt.  Log altijd uit als u klaar bent met het regelen van uw bankzaken. ❹ Controleer uw bankrekening.  Doe dit in ieder geval elke twee weken als de bank voor u elektronische rekeninginformatie ter beschikking stelt.  Als u alleen rekeninginformatie op papier ontvangt, controleer deze dan in ieder geval binnen twee weken na ontvangst. ❺ Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op. Als u zich aan deze veiligheidsregels voor elektronisch bankieren en betalen houdt, vermindert u de kans sterk om slachtoffer te worden van fraude. Punt 3a is op dit ogenblik wel de belangrijkste. Omdat Microsoft per april 2014 de ondersteuning van Windows XP stopt, zult u vanaf april niet meer worden voorzien van actuele updates. Dit houdt in, als u niet overstapt op een nieuwere versie, dat u in geval van bankfraude zelf opdraait voor de geleden schade. Het beste is toch om over te stappen naar Windows 7. Mocht u niet in staat zijn om een nieuwe computer of een nieuwere versie van Windows te kopen, is er nog een mogelijkheid om gebruik te maken van een zogenaamde ‘live-cd’. Dit is een vrij ingewikkeld proces, wij raden u dan ook aan hiervoor een computerdeskundige in de arm te nemen. ==========================================================

Rozenknopje Als er geen winter bestond, zou de lente niet zo prettig zijn. Als we niet af en toe tegenslag hadden, zou voorspoed niet zo welkom zijn. Anne Brandstreet

3


Computercursus De ANBO organiseert regelmatig computercursussen samen met DWR/Careyn in het Computer Opstap Centrum in Het Anker. Computercursus voor beginners. U maakt kennis met de basisbeginselen van het computergebruik en de digitale wereld. Ook internet en e-mail komen aan bod. Computercursus voor vervolg beginners. Deze cursus is voor de beginners die nog graag wat willen bijleren. Er wordt uitgebreider ingegaan op de mogelijkheden van de computer. De cursusduur is 10 lessen en kost € 70,00 voor ANBO en DWR leden, voor overigen € 95,00. Fotobewerkingscursus. Er wordt ook een fotobewerkingscursus gegeven, deze zal 7 dagdelen in beslag nemen. Men leert om foto’s in mappen te plaatsen, het maken van een fotoalbum en het bewerken van foto’s via een fotoprogramma. Kosten bedragen 49,00 voor ANBO en DWR leden, voor overigen 66,50. Cursusplanning. In februari starten er weer nieuwe cursussen. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn om een van de cursussen te starten, wordt u telefonisch benaderd. Een schriftelijke bevestiging van deelname wordt u enkele dagen voor aanvang van de cursus toegezonden. Aanmelden via afd.rozenburg@anbo.nl met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en welke cursus u wilt volgen. Een briefje met dezelfde gegevens in de bus van onderstaand adres mag ook of bellen naar 0181 284944. Coördinator: Martin ’t Hooft, Brink 18, 3181 PD Rozenburg. Graag tot ziens op een van onze cursussen!!!!! 4


Autobedrijf Lievaart Voor reparatie en onderhoud van alle bekende automerken gaat u naar Autobedrijf Lievaart op de hoek van de Emmastraat en Burg Just de la PassiĂŠrestraat te Rozenburg. Tevens verkoop van onderdelen, accessoires en aanverwante artikelen. Voor autobrandstoffen kunt u terecht bij de SHELL tankstation waar u voor de laagste prijs uw auto van brandstof kunt voorzien. U krijgt hier uw korting via United Consumers (info bij ANBO) U betaalt daardoor gegarandeerd altijd de laagste prijs.

LeKKeR SfeeR BeLeVeN PLUS Klaassen; de lekkerste supermarkt van Rozenburg ! PLUS Klaassen - Emmastraat 84-86, 3181 GC Rozenburg. Tel. 0181-215776 - Fax 0181-214796 service@plusrozenburg.nl Bent u lid van de ANBO? Dan bezorgen wij uw boodschappen gratis!!! Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Rozenknopje Geen winter duurt eeuwig, geen lente slaat haar beurt over. Hal Borland

5


Vrijwillige Thuis Administratie In onze herfst-editie hebben wij er al melding van gemaakt. In oktober 2013 is het project vrijwillige thuis administratie in Rozenburg van start gegaan. Dit project is een gezamenlijk initiatief van een aantal organisaties: de ANBO, de deelgemeente Rozenburg en Careyn. Deze organisaties hebben de handen ineen geslagen om speciaal voor inwoners van Rozenburg dit project te gaan starten. Het project is bedoeld voor Rozenburgers die moeite hebben met het voeren van een efficiënte administratie en daardoor in de financiële problemen zijn gekomen of dreigen om te komen. Door omstandigheden kan het zijn dat men geen (administratief) overzicht meer heeft waardoor schulden en andere problemen ontstaan. Soms moet men zelfs een beroep doen op specifieke schulddienstverlening van de Kredietbank in Rotterdam. Vanaf 18 november staat een enthousiaste groep getrainde vrijwilligers klaar om mensen die moeite hebben met hun thuisadministratie te helpen, zodat zij weer zicht krijgen op hun financiën. Zij kunnen helpen vanuit huis, vanuit de uitvalsbasis in de Roserie van Careyn Blankenburg of het deelgemeentehuis. Wat gaan deze vrijwilligers doen? De vrijwilligers ondersteunen in de vorm van coaching bij het ordenen van de administratie of bij het helpen van het schrijven van een brief aan de bank of schuldeiser. Zij nemen in principe niets over, de Rozenburger blijft zelf verantwoordelijk. Ingewikkeldere zaken zoals belastingaangiftes e.d. worden niet door deze vrijwilligers behandeld. Men kan hiervoor terecht bij de ANBO en bij Buro Sociaal Raadslieden. Hoe kan men zich aanmelden? Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor ondersteuning. Elke donderdagochtend heeft een maatschappelijk werker van Careyn spreekuur van 08.30-09.30 uur in de stadswinkel van Rozenburg. Een afspraak maken is hiervoor niet nodig. 6


Maar u kunt zich natuurlijk ook aanmelden bij de ANBO-vrijwilligers. Zoals wij al vermeldden is dit project een gezamenlijk initiatief tussen Careyn Maatschappelijk Werk en de ANBO zodat u ook gebruik kunt maken van de diensten van de ANBO. Officiële start Alle deelnemende organisaties zijn trots op dit project, zeker omdat het project in korte tijd van de grond is gekomen. Deze ondersteuning is een aanvulling op de bestaande dienstverlening aan de Rozenburgse gemeenschap. Op maandag 4 november gaf portefeuillehouder Geertje Timmer het officiële startsein voor dit project.

(vrnl: Geertje Timmer (deelgemeente), Reg Slors en Diny Dortmond (Careyn Maatschappelijk Werk en Els ’t Hooft (ANBO).

Wilt u dat een deskundige vrijwilliger van de ANBO u helpt bij het ordenen van uw administratie en wilt u ondersteuning hebben zodat u weer inzicht krijgt in uw inkomsten en uitgaven? Schroom niet en maak een afspraak met coördinator Fanny Zuur, tel. 777400 of 06-51605458. 7


Rijbewijskeuring ouderen van 70 naar 75 jaar Vanaf 1 januari 2014 hoeven oudere automobilisten (B) en motor-rijders (A) zich pas vanaf hun 75ste voor het rijbewijs te laten keuren. Ook zijn rijbewijzen voor bestuurders tussen de 60 en 70 jaar vanaf dat moment langer geldig. Een nieuw rijbewijs is tien jaar geldig voor bestuurders tot 65 jaar. Na hun 70ste verjaardag is de geldigheidsduur vijf jaar. Over een regeling die de verplichte keuring op grond van leeftijd vervangt door een rechtvaardiger systeem, moet nog een nader voorstel van de minister komen. ANBO is voorstander van afschaffing van de keuring op grond van leeftijd en invoering van een systeem waar medische criteria de doorslag gaan geven. Voor wie het rijbewijs korter dan 10 jaar geldig is vanwege een medische aandoening of medicijngebruik blijft de rijbewijskeuring bij verlenging verplicht. Ook moet voor verlenging van een groot rijbewijs (CDE) een keuring plaatsvinden. Algemene regels vanaf 1 januari 2014 voor rijbewijs B en A: Leeftijd Geldigheidsduur rijbewijs Medische keuring e Tot 60 jaar 10 jaar Niet nodig Tussen 60e en 65e jaar 10 jaar Niet nodig e e e Tussen 65 en 70 jaar 10 jaar of tot 75 jaar Niet nodig Tussen 70e en 75e jaar Maximaal 5 jaar Niet nodig e Vanaf 75 jaar 5 jaar Verplicht ANBO heeft met andere organisaties een landelijk netwerk van officieel geregistreerde keuringsartsen opgezet. Verspreid over de provincie voeren de artsen, speciaal voor leden van de seniorenorganisaties, betaalbare rijbewijskeuringen uit. Informatie daarover vindt u op www.anbo.nl. Bij een rijbewijskeuring moeten automobilisten een Eigen Verklaring invullen. Deze is tegen betaling verkrijgbaar via www.MijnCBR.nl en bij de gemeente. Meer informatie: telefoonnummer 1400 of www.rijksoverheid.nl. Mogelijk wordt uw verplichte rijbewijskeuring (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar. Informeer naar de mogelijkheden bij uw zorgverzekering of kijk in de voorwaarden. U heeft een kwitantie nodig om in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

9


Gered Gereedschap: een uit de hand gelopen hobby Dit is een ingezonden stuk van Ger Bouter. Inderdaad een uit de hand gelopen hobby. Hieronder zijn verhaal. Het is nu vijfentwintig jaar geleden, ik werkte in de bewaking bij Cyanamid in continudienst. Mijn vrouw maakte mij toen opmerkzaam op een advertentie in een van de huis- aan huisbladen. Ze vroegen daar vrijwilligers voor de Stichting “Gered Gereedschap”. In Oostvoorne was enkele maanden tevoren een afdeling opgericht, die oud, doch bruikbaar hand- en elektrisch gereedschap inzamelde, vakkundig opknapte en verzond naar ontwikkelingslanden. Ik ben toen voor een kennismakingsgesprek naar Oostvoorne gegaan en, omdat het doel en mijn liefde voor gereedschap mij wel aansprak, heb ik mij als vrijwilliger aangemeld. We zijn daar in een oude school aan de Burgemeester Letteweg begonnen met vier vrijwilligers. Met staalborstels en schuurpapier werd het gereedschap ontroest, daarna geslepen, gerepareerd en ingepakt. Na het opknappen werd het door de landelijke stichting opgehaald en verzonden. Hierin hadden wij weinig inzicht. Langzamerhand werden we wat professioneler en kwamen er nieuwe vrijwilligers bij. Ik ging me ook wat meer bemoeien met het ophalen van het gereedschap, waarbij we met de auto af en toe een rit maakten naar Praxis vestigingen in Vlissingen, Middelburg, Goes, Zierikzee, Bergen op Zoom en Roosendaal. Op zo’n dag kwamen we dan met een aanhanger vol gereedschap van allerhande soort terug in Oostvoorne. De gehele afdeling werd bestuurd door een coördinator. In 2002 zijn we met steun van de gemeente Oostvoorne verhuisd naar een werkplaats aan de Pinnepot 9c. Een moderne, goed ingerichte werkplaats, voorzien van moderne machines, zoals straalkasten, hout- en metaaldraaibank, boorslijp en beitelslijpmachines. Ook zijn we gestart met het opknappen van naaimachines. 10


Ik ben inmiddels 12 jaar coördinator en heb een nauw contact met de landelijke stichting in Amsterdam. Alleen gaat er mede gezien de handicap van mijn vrouw sinds 5 jaar, weleens te veel tijd in zitten. Ik houd hier en daar, op scholen, in kerken en bij verenigingen, wel eens een praatje. Dit om wat geld en gereedschap in te zamelen. We hebben uiteraard net als iedere club geld nodig. We moeten hout, schroeven en lijm kopen voor de verzendkisten. Ook schuurpapier, straalzand enz. moet worden ingekocht. Dus kunnen we ook niet zonder euro’s. Door dit “werk” ben ik in 2008 uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar in de gemeente Rozenburg en ben ik in 2010 gedecoreerd als lid van Oranje-Nassau. Een leuk stukje waardering voor een vrijwilliger. We werken nu met circa 15 vrijwilligers iedere donderdagmorgen van 08.30 tot 12.00 uur, maar aangezien de gemiddelde leeftijd boven de 75 jaar ligt, zitten we eigenlijk te gillen om wat jeugdiger mensen. Dus, als u tijd over hebt en u denkt dat u wat voor ons kunt betekenen, kom eens langs om u te oriënteren. En zeg nu niet dat u niets kunt, want alles is te leren. Wij hebben het ook geleerd en u krijgt van ons alle steun. En de koffie is elke donderdag bruin. Wilt u meer weten of ons financieel steunen, neem dan contact op met mij. Ook voor oud gereedschap wat u kwijt wilt, bel dan even voor een afspraak.

Ger Bouter, Brink 16, 3181 PD Rozenburg Telefoon: 0181-213725 Email: gjbouter@versatel.nl 11 11


Raad de plaats in Rozenburg

Deze keer geen woordzoeker, maar een zoekplaatje. U ziet de achterkant van een bekend pand. Het is niet meer in gebruik als woonhuis en het staat in het centrum. Waar staat dit leuke oude huisje? Wij verloten een waardebon van ₏ 10,= onder de goede inzenders. De winnaar van woordzoeker nr 3 is de heer J.J. Woedeman. -----------------------------------------------------------------------------------------Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Oplossing:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knip dit uit en stuur het naar: Bloesemlaam 31, 3181 RC Rozenburg of Brink 18, 3181 PD Rozenburg Uiterste inzenddatum: 9 mei 2014

13


Digitale nieuwsbrief Regelmatig krijgt u, als lid van onze afdeling, de maandelijkse nieuwsbrief met de geplande activiteiten die gaan plaatsvinden, wetenswaardigheden en nieuwtjes in de bus. Maar vanaf heden kunt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen. Ook afdeling Rozenburg van de ANBO wil hier niet achterblijven om u deze mogelijkheid aan te bieden. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief ontvangt u deze in het vervolg op het e-mailadres van uw keuze. De nieuwsbrief ontvangt u dan niet meer in de bus. Hoe kunt u zich aanmelden? Heel eenvoudig. Ga naar onze afdelingswebsite: www.anbo.nl\afdelingen\rozenburg en klik links onderin op hieronder staand banner. U komt dan op de pagina “Over ons” en ziet een mogelijk om uw e-mailadres in te vullen. Tot mails!!!! Uw webmaster van de afdeling.

Phishing De meest bekende vorm van fraude is het zogeheten 'phishing' (spreek uit fisjing). Daarbij proberen criminelen met e-mails die afkomstig lijken van de bank persoonlijke gegevens zoals naam, rekeningnummer, telefoonnummer en veiligheidscodes, te ontfutselen voor zogenaamde veiligheidscontroles. Soms kan een crimineel alleen daarmee al misbruik maken van iemands bankrekening. In andere gevallen neemt de oplichter telefonisch contact op waarbij hij zich voordoet als iemand van de bank. Hij vraagt dan bijvoorbeeld naar beveiligingscodes, omdat er problemen zouden zijn met de bankrekening. Met die codes kan de dader vervolgens bedragen overboeken. Criminelen worden steeds gehaaider in hun methodes. Waren de phishingmails voorheen vaak herkenbaar vanwege het slechte Nederlands, inmiddels kopiëren de daders echte waarschuwingsteksten van de banken. Soms sturen ze bewust een in slecht Nederlandse opgestelde mail om kort daarna een bericht te verzenden die daar naar verwijst. Ook aan de telefoon worden de criminelen steeds vernuftiger. Geef nooit uw gegevens via e-mail of telefoon af. Banken doen dit nooit op deze manier. Wees op uw hoede. Als u iets niet vertrouwt, neem dan contact op met uw bank. Als u een e-mail niet vertrouwt, kunt u dit doorsturen naar uw bank. Elke bank heeft hiervoor een e-mailadres, bijv: valse-email@ing.nl (In plaats van ‘ing’ kunt u de naam van uw eigen bank invullen). Let op: wat u ook doet ………. nooit op de link in de e-mail klikken!!!! 14


Belasting Invulservice

Bij de meesten van u ligt de gevreesde blauwe envelop weer in de brievenbus belasting betalen moet in Nederland. Daar komt u helaas niet onderuit. Te veel belasting betalen is echter ook niet nodig. De ANBO biedt hulp bij het invullen van de belastingformulieren. U kunt zich bij uw afdeling melden als u in aanmerking wilt komen voor een invulhulp. De aangifte wordt via de computer verstuurd met uw digitale handtekening. Een veilig gevoel. Zelf krijgt u een volledig overzicht van de aangifte. Bij u thuis worden de benodigde gegevens keurig in een map gedaan en deze krijgt u later weer terug, toegelicht met een volledige geprinte aangifte. Signaleringsfunctie voor zorg- en huurtoeslag. De belastinginvuller checkt ook op verzoek na het invullen van de aangifte of U in aanmerking komt voor zorg- en/of huurtoeslag en of de betreffende formulieren zijn ingevuld. Als dit het geval is, zal de belastinginvuller u helpen bij het invullen van het toeslagformulier of doorverwijzen naar een andere belastinginvuller, de woningbouwcorporatie of gemeente. De Belastingservice is bestemd voor leden vanaf 65 jaar. Als inkomensgrens voor deze doelgroep geldt voor een alleenstaande € 30.939,= en voor gehuwden/samenwonenden € 42.438,= per jaar. Wilt u dat een vrijwilliger van de ANBO uw belastingformulier invult, neem dan contact op met coördinator Hans Jansen, tel. 213746. 15


Rozenknopje Laat zo’n gezellige ouderwetse winter u nou ook zo ijskoud? KadÊ Bruin

==========================================================

Bij ons kunt u terecht voor de volgende artikelen: sigaretten, shag, sigaren, rokersbenodigdheden, cartridges, boeken, wenskaarten, lectuur, cadeau artikelen, voetbal- en concertkaarten, staatsloterij, lotto, millioenenspel, krasloten, oplaadpunt voor openbaar vervoer-kaarten, anonieme ov-kaart, postzegels, zoetwaren, kranten en cadeaukaarten. Op vertoon van uw ANBO pasje 10% korting op het schepsnoep. U kunt ons vinden op: Raadhuisplein 5, 3181 CE ROZENBURG Tel: 0181-212656 E-mail: rozenburg@primeranet.nl ==========================================================

16


Tips voor beter slapen Biologische klok  Doe geen dutjes overdag, want dit is slecht bij slaapklachten. U kunt een dutje doen van maximaal een kwartier als u al 8 uur wakker bent.  Sta elke dag van de week op dezelfde tijd op, ook wanneer u slecht heeft geslapen.  Maak geen fel licht wanneer u ’s nachts uit bed gaat.  Zet een radio aan om ‘s ochtends goed wakker te worden door de geluiden.  Neem een warm bad of douche 2 uur voordat u naar bed gaat. Een beker warme melk (met anijs) kan ook helpen ontspannen en opwarmen.  Ga naar een andere kamer als u 15–20 minuten wakker ligt en ga pas weer terug naar bed wanneer u zich weer slaperig voelt.  Ga alleen naar bed wanneer u moe bent.  Zorg voor een ritueel voor het slapen gaan, zoals kleding klaar-leggen voor de volgende dag etc. Roken en drinken  Rook niet als u ’s nachts wakker wordt.  Rook niet meer na 7 uur ’s avonds of nog beter, rook helemaal niet meer.  Neem maximaal 3 kopjes koffie of thee per dag en dan niet in de avond.  Drink geen cola.  Neem geen of maximaal 1 glas alcohol. Te veel alcohol maakt u wakker in het tweede deel van de nacht. Slaapkamer  Zorg dat er vanuit bed geen klok of wekker te zien is.  Kijk niet hoe laat het is als u ’s nachts wakker wordt.  Zorg voor een stille, donkere, goed geventileerde slaapkamer met een aangename temperatuur.  Oordopjes of oogmasker kunnen behulpzaam zijn bij veel geluiden of licht van buiten.  Is het matras nog goed? Is het kussen niet te hard of te zacht, te hoog of te laag?  Leer uzelf simpele ontspanning aan voor als u ’s nachts wakker wordt. Probeer niet te hard weer in slaap te komen, maar concentreer u op het fijne gevoel van ontspannen. 17


 Maak van uw slaapkamer geen werkkamer. Doe geen stressvolle dingen in je slaapkamer. Overige slaaptips  Beweeg overdag voldoende. Doe elke dag iets waarvan je gaat transpireren. Probeer dat ongeveer 40 minuten vol te houden. Het beste is om dat in de (na) middag te doen.  Doe geen zware sport of moeilijk denkwerk na 9 uur ’s avonds.  Eet en drink niet te veel in de laatste 3 uur voor bedtijd. Een lichte snack zoals fruit is toegestaan.  Schrijf problemen en dingen die u niet wilt vergeten op en bedenk een stappenplan voor de volgende dag.  Probeer minder te piekeren. Denk aan de positieve dingen die u meegemaakt heeft of nog gaat doen.

Misstanden eigen risico zorgverzekering Ondanks dat het eigen risico in de zorg al vijf jaar bestaat, is voor velen nog niet duidelijk wat er onder het eigen risico valt. Eén van de grootste misvattingen is dat het bezoek aan de huisarts er onder valt. Dat is niet juist. Het misverstand ontstaat omdat de medicijnen die de huisarts na een consult voorschrijft, wel onder het eigen risico vallen. Daarentegen denken veel mensen dat de kosten van het ziekenhuis niet afgetrokken worden van het eigen risico. Ook die gedachtegang ligt voor de hand omdat ziekenhuiskosten doorgaans te hoog zijn om ze zelf te kunnen betalen. Maar het eigen risico wordt daarop meestal aan het eind van het jaar in mindering gebracht. Volgens onderzoek bestaat er over het eigen risico nog meer verwarring. Zo denkt 43 procent van de Nederlanders ten onrechte dat het eigen risico geldt voor een bezoek aan de tandarts of fysiotherapeut. Deze kosten worden echter meestal vergoed door de aanvullende verzekering, waarvoor er geen eigen risico geldt. Het eigen risico van de zorgverzekering is de afgelopen jaren (sterk) verhoogd tot 360 euro dit jaar. Ongeveer de helft van de bevolking maakt het deels of geheel op. Chronisch zieken, die het eigen risico altijd moeten betalen, kregen daar tot vorig jaar compensatie voor en komt dit jaar te vervallen. Niet onder het eigen risico vallen: de huisarts, kraamzorg, bevolkingsonderzoeken, inclusief de griepprik, bepaalde vaccinaties. Ook alle zorg vanuit de aanvullende zorg, zoals de tandarts of de fysiotherapeut, valt niet onder het eigen risico. 18


Van de Ledenadministratie Een hartelijk welkom voor de nieuwe leden die zich de afgelopen tijd hebben aangemeld als lid van de ANBO. Mevrouw T. Narine-Oemraw De heer J. Smid De heer G.J. Geilman Mevrouw H.J. Geilman-Ringelberg De heer S. Quak Mevrouw M.C. Quak-Haring De heer A.J.M. Dingemans Mevrouw W. van Drunen

Grote Stern 149 IJsselpad 15 Korianderplaats 20 Korianderplaats 20 Merwedestraat 72 Merwedestraat 72 Rembrandtsingel 75 Lekstraat 105

Ook zijn er in de afgelopen tijd helaas weer enkele leden overleden. Mevrouw S. de Leeuw-v.d.Boogert Mevrouw C.E. Visker Mevrouw M. Brandenburg De heer G. de Vries Mevrouw J. Speyer De heer J. Harrewijn

Ruysdaelstraat 171 Dr. J.M. den Uylboulevard 78 Plevierstraat 1 Ruygeplaat 136 Dr. J.M. den Uylboulevard 7 Laan van Nw. Blankenburg 52 C

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe in de komende tijd. Wilt u lid worden van de ANBO, zodat u gebruik kunt maken van de “Korting Parade� of heeft u een nieuw lid voor ons, vul deze bon in en stuur het naar Abelenlaan 95 of bel met de ledenadministratie, bereikbaar onder telefoonnummer 217371. Naam: Partner: Adres: Telefoon: Emailadres:

Geb.: Geb.: Postcode: Woonplaats:

m/v m/v

19


Agenda ANBO Wekelijks in de Roserie: Maandagmiddag: Koersbal Zaterdagmiddag: Sjoelen

– aanvang 14.00 uur – aanvang 13.30 uur

Iedere 1ste vrijdagmiddag van de maand in de Roserie: Bingo van DWR – aanvang 14.30 uur Dinsdag 14 januari Donderdag 23 januari Dinsdag 11 februari Dinsadag 25 februari Dinsdag 11 maart Dinsdag 8 april

20

: : : : : :

Bingo ochtend in de Roserie Filmavond in de bibliotheek Jaarvergadering-bingo in de Roserie Seniorencafé in de Nieuwe Schans Thema-bingo ochtend in de bibliotheek Thema-bingo ochtend in de Roserie


Een uitvaart is voor nabestaanden een laatste gelegenheid om persoonlijk en liefdevol afscheid te nemen van een dierbare.

respectvol,

De uitvaartwensen van nabestaanden staan bij Meenhuis Uitvaartzorg centraal. Wij zijn een algehele uitvaartorganisatie en verzorgen uitvaarten in de samenleving voor een ieder ongeacht religie, huidskleur of achtergrond in de regio Rijnmond. Meenhuis Uitvaartzorg is lid van het Keurmerk Uitvaartzorg en werkt met de volgende kwaliteitsnormen: - Heldere afspraken over de uitvoering

- Bekwaam personeel

- Transparante kostenbegroting

- Doelmatige klachtenafhandeling

- Goede organisatie van de uitvaart

- Klanttevredenheidsonderzoek

Dit Keurmerk wordt toegekend door de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU)

Voor meer informatie: www.meenhuis.nl

Vestiging Rotterdam Rouwcentrum De Palm

Vestiging Rozenburg Rt. Rouwcentrum De Uytvaert

Palmentuin 73 3078 KJ Rotterdam Tel. 010 - 483 82 67

Welgelegen 1a 3181 DV Rozenburg Tel. 0181 - 21 44 24

Vestiging H.I. Ambacht Langeweg 5 3343 LD H.I.Ambacht Tel. 078 - 681 96 74 info@meenhuis.nl


Bestuursleden afdeling Rozenburg Voorzitter:

Els ’t Hooft Tel. 284944

Brink 18 3181 PD Rozenburg

Secretaris:

Fanny Zuur Tel. 777400

Bloesemlaan 31 3181 RC Rozenburg

Penningmeester:

Hans Janssen Kamilleplaats 17 Tel.213746 3181 RJ Rozenburg _______________________________________________________ Ledenadministratie: Wegens omstandigheden tijdelijk overgenomen door: Ton Hilt Abelenlaan 95 Tel. 217371 3181 WC Rozenburg Bezorging:

Marion en Tom Vooijs Raadhuisstraat 18 Tel.213768 3181 CJ Rozenburg _______________________________________________________ Coördinator Belastingen (HUBA):

Hans Jansen Tel. 213746

Coördinator Ouderenadviseurs (VOA):

Diny Dortmond Tel. 06-13936250

Coördinator Financiën in Balans (FIBA):

Fanny Zuur Tel. 777400 _______________________________________________________ Loket VraagWijzer:

open op dinsdag en woensdag van 09.00 uur tot 12.00 uur in de stadswinkel. U hoeft geen afspraak te maken.

Agenda: zie pagina 20

4 jaargetijden winter 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you